Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • CONI MIDIR 7 76 Kral Faruk İki güzel ve nefis kızın seri ve çalâk hareketlerini heyecanla seyrediyordu.Salonda hlg çıt çıkmıyor,yalnız iM çeliğin birbirine çarpmasından duyulan sesler ile arada fırlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Pun Bolu I)P ti Kongrcsmae ınunalefete rakamlarla cevap verip Isnadlan çürüten Başbakan Menderes;evvelki gün Belediye balkonundan binlerce Boluluya Mtabederken Foto:Milliyet Adnan)BAŞBAKAN BOLU D.P.İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Fener Rapidle 4 4 berabere kaldı Avusturyanın şöhretli futbol takımı Rapid ikinci karşılaşmasını lift lideri Fenerbahçe ile yapmıştır-Mac umumiyetle San Lâcivertrierin hâkimiyeti altında ve ©ok seri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • mmsmmsm&toii Tifodan mustarip yavrusunu bckliyen bir ana Foto:Milliyet Hikmet)İstanbulu büyük bir tehlike tehdit ediyor Hasköyde bir mahallede 50 tifoiu tesbSt edildi BlitUn bir semt korku içinde Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor L Merak ve heyecanla takip ettiğiniz tefrikamızı bugünlük 7 nci sayfamızda bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Paralara resmi basılan kadın dâva açacak Ankara 14 ANKA)Haber aldığımıza göre,son günlerde Şehrimiz hukukçuları şimdiye kadar benzerine rastlanmamış bir dâva mevzuu üzerinde durmaktadırlar.Yeni tedavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Korkunç tecavüz On kişi zorla bir öğretme* nin karısını kaçırmak istediler,kadın öldü.kocası a&ır yaralı Elâzığ 14 Milliyet)Şehrimize bağlı Tadım köyünde evvelki gece feci bir cinayet $lemıgtır.Evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • N.A.T.O.Bakanlar Konseyi Bugün toplanacak olan Konseyde,peyk memleketlerin askerî gücüne ait bir rapor açıklanacak Paris 14 T.H.A.Atlanti| Paktı teşkilâtının yarın Paris ti toplanacak olan Bakanlar Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Hayaletlerin fotoğrafları Londra,14 ANKA)Ox« ford Üniversitesi talebeleri hef sene Noel sıralarında üniverst* tede hayaletlerin gezdiğini gör» dUklerini söylemekledirler.Bu sene Noelde yine gelmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Eisenftover dün Nevyorka vardı Başkan dedi ki:Seyahatim Kore ihtilâfını şerefli bir şekilde neticelendirmek yolundaki yeni gayretin sonu değil baş angıcıdır Amerikaya ayak basan Başkan Eisenhower'in b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Bayara suikast tertip ettiğini ilân eden TSTâdam deli mi?İzmir,14 THA.Bugün şehrimizde Cumhurbaşkanı Celâl Bayara suikast hazırladığını söyleyen bir eahıs yakalanmıştır» Hâdisenin tafsilâtı sudur:Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Bugün gehrimizde hava;a-mumiyetle açık ve hafif rüzgârlı geçecek,hava sıcaklığı n-da dttne nisbetle mühim bir değişiklik olmıyacaktur.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Başbakan Ankarada Bolu 14 AJL)Demokrat Parti il kongresi bugün Balıkesir il başkanı Sırrı Tırcalının başkanlığında toplanmış,il idare kurulu raporu üzerinde görüşülmesini,düeklerin ileri sürülmesini v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1952
  • Basın tarihinde bomba tesiri yapacak eten 5r* W* "TIMARHANEDE 3.5 YIL Bakırköy Akıl Hastahanesinde Uç buçuk sene kalmış olan,genç bir yüzbaşının günü gününe tutmuş olduğj notların ve günü gününe çizdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Bu nasıl eğlence?o Canı sıkılan adam evin duvarlarına gaz döküp yaktı Beşiktaş Dikilitaş mahallesindeki gecekondulardan birinde oturan Rıza Çabukcan adında bîri evvelki gece bir meyhanede içki içip iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Ulaştırma Bakanlığının Almanyadan alacağı raylar Ulaştırma Bakanlığı nğa halinde bulunan dem ıry ollarımız için Almanya ve Birleşik Amerikadan 1.500 ton miktarında ray ve makas mubayaasına karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Türkiye Dil Encümeni toplanıyor Son dil meselesinin ortaya attığı bazı meseleleri görüşmek üzere Dil Encümeni bugün Prof.Ş.Tunç başkanlığı altında mühim bir toplantı yapacaktır.Top lantı sonunda bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Dün şehrimize Uç Kora gazisi geldi Dün memleketimize biri tegmen,ikisi asteğmen olmak üzere üç Kore gazisi gelmiştir.Yeşilköy hava alanına gelenlerin isimleri şunlardır:Teğmen Ayfer Sakarya,Asteğmen L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • içtimaî Araştırmalar Derneğinin faaliyeti İçtimaî Araştırmalar Derneği idare heyeti dün Demek merkezinde reis Orhan Tun&'nın bağ kanlığında toplanmış ve yakında yapılacak kooperatifçilik top lantısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Sütler ve tereyağiar yeni kanuna göre satılacak Sütler ve tereyağiar hakkında geçen sene kabul edilen kanun 21 Şubatta yürürlüğe girecek" tir.Bu kanuna göre o tarihten vtibaren pastörize olmayan süti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Yumurta piyasası son g Un lorda çok durgun Kasım ayı iğinde şehrimizden 3000 sandık miktarında yumurta ihraç edilmiştir Fakat bugün için piyasa durgundur.Buzhanede 1500 sandık stok mevcuttur.Fiatlar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Bîr Türk Sopranosu İtaiyaya davet edildi İstanbul Konservatuarı Sopranosu Hatıra Olcay son «conserindeki muvaffakiyeti üzerine,İtalyan hükümeti taraf nidan Şan tahsili için davet edilmiştir.Yatıra Olc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • KONGRE 1t M.T.T.B.Tıp Derneği yıllık kongresi 22 aralık pazartesi günü saat 4 te Birlik merkezinde yapılacaktır.LÜ.T.B.Fen Fakültesi Ta-Cemiyeti yıllık kongresi bugün saat 14 te Marmara lokalinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Hie.27 m ev.1372 15 Aralık 1952 •azaıtasi Ru.2 Aralı 1368 VAKİT VASATİ EZANİ İkindi Akfam f JaUı 7,18 2^7 12.0» 7J29 14.20 9.48 16.41 12.00 18.20 1.39 5.31 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Durup dururken bir baba oğulu yaralayan adam Evvelki gece Tophanede iki kişinin yaralanın asiyle neticelenen bir kavga olmuştur.Tophanede oturan Halil adında bir şahıs beraberinde oğlu Süley man olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Münir Nurettin plaklarının radyoda çalınmasını istemiyor Tanınmış ses san'atkârı Münir Nureddin Selçuk,İstanbul Radyosu Müdürlüğüne müracaatla,radyonun çalışmağa bağladığı günden itibaren muhtelif ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Yabancı sermayeye iş imkânı veren kanun Bu hususta hazırlanan bir tasarı Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş bulunuyor Yabancı sermayenin memleketimizde geniş bir şekilde iş yapabilmesini teşvik maksad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Boğazdaki yeni kaza o-Oç yoku île sahilden denize uçan arabacın şoförü bulunamıyor Evvelki gece sabaha karşı Boğazda bir otomobil daha denize uçmuşsa da mes'ut bir tesadüf eseri insanca zayiat olmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Balık sat cilan aralarında yeni bir birîik kuruyorlar Balık satıcıları aralarında Balıkçılar Birliği adıyla bir Dirlik kurmak üzere faaliyete geçmişlerdir.800 den fazla asatcmm dahil olduğu ve büyük s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Hastahane tamir ve inşa işleri Ankara,14 ANKA)Sag hk ve Sosyal Yardım Bakımlığı,geçen yıl olduğa gibi bu yıl da bir kısım hastahanelerin tamirlerini yaptıracak,yeni hastahaneler inşa edecektir-Bu iş i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • imtihana 33mi adamları alınıyor Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Bankasının şiddetle muhtaç olduğu gemi adamları almaya karar vermiştir.Bunlar altı aylık bir kurs gördükten sonra imtihanda başarı göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Bugün Fransada her yedi dakikada bir olmak üzere günde iki yüz kişi kanserden ölmektedir-1930 da verem,kanserden fazla ölüme sebebiyet vermekte iken elyevm kanser,yine Fransada tüberküioz'un iki misli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Kambiyo ye esiıaa Kapanış Sterling Dolar Pr.Frangı taviçre Pr.Açılış 789.280.30 Q.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı)787.00 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73,68.40 0.44.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • KISA HABERLER Son bafta iğinde şehrimizden dış memleketlere yapılan ihracat 5,3 milyon lirayı bulmuştur.Geçen hafta bu miktar İJB milyon lira idi.Böylece aralık ayının ilk iki haftasındaki feracat 8JL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • P O LİSTE Mit Tahtakalede Şekerci Emin Bey hanının zemin katındaki Yako Behara ait ardiyede 1000 torba kükürt bulunan odada çı-kan yangın güçlükle söndürülmüştüri^ Beykozda Yalıköy Gazi Yunus sokağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Dünya Basınından Sudan muhtar bir hükümete kavuşuyor Mısır Başbak—General Necip tarafından prensıııp itibar^ ie,Sudanda denial muhtar bir huRüıııet kurulmasının kabul edilmiş olması,bu mevzu üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • HALKIN SESİ Bir cevap E.T.T.Umuıu Müdürlüğünden aşağıda aynen neşrettiğimiz cevabı aldık:«Milliyet gazetesinin 2/12/952 tarihli nüshasında:İskele Durağının Hâli!başlığı ile çıkan yazı incelendi.Velief
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1952
  • Hazretî Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S-NAFİZ TANSU E£S Hazreti Ali,devletin merkezini Medineden Küfeye nakletti 124 Ya Ebu Musa,bu halkın Küfeye gitmesine ne dersin?Bu sisin için iyi olmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Ruslar yeni bir Berlin Ablukası hazırlıyor Rusların bu ablukaya yeni yıl girdikten hemen sonra başlıyecakları sanılıyor Londra,14 Nafen)Sunday Chronicle gazetesinin bu sabah verdiği bir habere göre;So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Irakta tevkif edilenler serbest bırakıldı Bağdat.14 A-A)Bagöad'ta vukubulan kargaşalıklar sonunda tevkif edilen 17 kişi dün serbest bırakılmışlardır-Diğer taraftan polis,Komünistler ve Sulhseverler ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Dünyanın en büyük radyo astronomi lâboratuvarının temeli atıldı Londra,14 ANKA)Cheshire'de dünyanın en büyük radyo teleskopunun temeli atılmıştır-Astronomi laboratuarı 1954 senesinde tamamlanmış olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • 124 Çıldıracaktım Fernando,çıldıracaktım,diye onu öptü-Fernando'nun içi burkuldu:Yavrum benim-Niva anlayışın bu kadariyle *üle mes'uttu:Hemen kalkalım mı.diye sordu-Fernando:Niçin,dedi-Nasıl niçin?Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER MISIR Başbakan General Necip ile yaptığı görüşmeyi müteakip verdiği beyanatta Albay Edip Çiçekli,şunları söylemiştir:«öyle zannediyorum ki General Necip ile ben aym düşünce ve fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Komünist Çin Kore harbine devam etmek istemiyormuş Vaşington.14 A-A-Amerikalı şahsiyetlerin dün bildirdiklerine göre.Komünist Çin,Kore Harbine devam etmek istememektedir-Fakat Rusya'nın ısrarı karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Iranda Sovyet casusluğu Bir İran milletvekili Hazer Denizinde işletilen balık kumpanyasının bir casusluk şebekesi olduğunu söyledi Tahran,14 T-HA)Iran Parlâmentosunun bugünkü toplantısında,sağ cenah m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • İstanbul sUtunları Çemberlitaşın tamir edileceğini gazetelerde okuduk.Bizansın haşmet devrinde şehirde yüzlerce sütun dikildiğini,bunların üzerinde umumiyetle imparatorun hey kelleri bulunduğunu tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • &*neriKdinar ve bi2.Yabancı sermaye ile müştereken petrol igletmeleri kurmak,hattâ yabancı sermayeye imtiyazlar vermek hususunda alman son kararın akisleıi yabancı memleketlerde,bilhassa Auıerikada de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Af âîir kere o cenber değil Çembo r'dir.Ama ben altlanmış olabilirim.Hatta aldandım.Kabul.Fakat çenber veya çember,asıl nıühinimi Somerset Maugham kimdir?Evet,İmlayı,sentaksı ve diksiyonu bir tarafa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • İKTİBAS Ddnizin 4000 metre derinliğindeki mahlûklar wota pilleri şeklinde dinamolara,adessli ve aynalı pro]aktörler» n alik olarak yaşıyorlar.Hayvanlardaki bu dinamolarm4* bizimkilere üstünlüğü;hası!e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Hapishaneler ıslah ediliyor Ankara.14 ANKA)Adalet Bakanlığı,mevcut cezr infaz müesseselerimizin du-rumunun ıslahı yolundaki tet kiklerini tamamlamış bulunmaktadır-Çocuk mahkemele ri üzerindeki tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Yeni bir uçak rekoru kırıldı Tokya,14 T-H-A)İngiliz Denizaşırı Hava Yollarına ait kornet tipi tepkili volcu ucagı Londra'dan hareketle bir rekor kırdıktan sonra bugün Tokya'ya vâsıl olmuştur-Kornet uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Ahtapotla boğuşan adam Wellington,14 Nafen)Yeni Zelanda sahilleri açıklarında balık avlamakta olan bir adam ile bir dev ahtapot arasında uzun bir mücadele cereyan etmiştir-Gordon Hastie adındaki balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • İhtiyacı karşılamak ficin demir ve çelik ithal edilecek Son senelerde memleketimizde artan inşaat faaliyeti ddlayısiyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının imâl ettiği inşaat malzemesinin bugünkü ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1952
  • Bir hava alanında çıkan yangın Rabat,14 A-A-Boulhaut Amerikan hava üssü meteoroloji istasyonu civarında bugün benzin dolu iki bidon ateş almış,ve infilâk etmiştir-Derhal yangım meteoroloji istasyonunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.12.1952
  • RESİMLE IHasköyde müteaddit tifo vakaları görülmüş-tür.Şehrin o semti daimi i bir heyecan içindedir,tşte!Ayhan Ozan;Hasköy Baş-l| komiserliğinde derdini anla-j tıyor.İki kardeşi tifodan I baygın halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1952
  • TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Azerbaycanlı karısının kurbanı olmuştu Fakat bir gece yarısı ve sessizce Sultanın odasına giren caniler,onu bir hançzr darbesi ile öldürdüler,sonra etlerini parçalayarak çiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1952
  • m^.^mm i Amerikalılar reklâm gayesiyle h er şeyin kraliçesini seçerler bu y üzden orada kraliçe seçimi biç bitmez.Nitekim geçenlerde Phi ladelphia'da yapılan moda mankenleri kraliçeliğini yukarda resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.12.1952
  • FENERBAHÇE RAPİD 4:4) fr maçında Burhan'ın attığı ilk Fenerbahçe golü Rapid kalesinde.Pflug topu filelerde seyrediyor Foto:Milliyet Sami önemli)Fenerbah berabere k Avusturyalıların üstün oyunlarını bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1952
  • Elektrik izmit te 4-Cumartesi günü izmitte yapılan Kagıtspor Elektrik boks karşılasmalannı Elektrik boka takımı 4-0 kazanmıştır.Teknik neticeleri bildiriyoruz:51 kilo Orhan Tuş Elektrik)Zeki Kanakoça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1952
  • Fener-Rapid meçinin tenkidi Mağlûbiyetten beraberliğe Sarı-Lacivertliler bihassa yerden oynahıkları ve topu zemine yatırdıkları zamanlar çok daha güzel oynadılar SULHİ GARAN Fenerbahçeliler,dünkü maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.12.1952
  • Rapid'!erin hususiyetleri İçlerinde kurtlar bulunan bu ekipte mlipted!futbolcular da mevcuttur Rapidli oyuncuların iki maçta tesbit ettiğimiz hususiyetlerini aşağıda bulacaksınız.KALECt:Pflug Bu oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Öldürdüklerim belki otuz belki kırk.Pek hatırlamıyorum 8 Üç yaşıma vardığım aaman babamı kaybet i m.Annem öldüğü zaman ancak dokuz yaşında idim.Çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1952
  • Kagık kaşık dondurma,atıştırmağa devam ederken cevap ¡erdi:Selametle,dostum,selâmetle.Raven kalktı,kapıya doğru İlerledi.Zayıf yapılı,asık yüzlü,öldürmekten başka bir şeye yazanuyan bu adam,tertemiz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1952
  • RÖPORTAJI ft Eü ün Hi&köy balkıma konuştuğu tek mevzu şudur:S mite tifo salgım var.Aman müteyakkız olalım.Meeeeipîri mahallesindeki meşkur konak!Ki az on beş ailenin oturduğu bu binadan 45 şene evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1952
  • Samurla gelmiş olan Rus gemisi Sultana hoş görünmek için yağma edildi 185 Bir aralık onun baktığı nok tada büyücek bir gemi belirdi-Bandırası Rustu.Arabacı ki lıklı ağanın yüzü güldü,dudak lan sevinçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1952
  • Veba ile mücadele Bombay» 14 Nafen)Burada altı gün toplanan «Veba ile Mücadele Konferansı» sona ermiştir.Bu,Dünya Sağlık Teşkilâtının bir komitesidir ve yapılan çalışmalarda su neti* ceye varılmıştır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.12.1952
  • Hazırfıyan:Ercüment ÜNVER 1 2 t 2 3 4 5 I e 7 ı i 9 10 11 12 3 4f I 5İ n 6 7 8 lu'^sQ 9 i 10 ~"^ıW—11 12L SOLDAN SAÖA:1 Bilinen;Kızgınlık 2 Hızlıca uzaklaş;Kilisede bulunur 3 Sicim;Şekerli çörek 4 Ari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • fBu yazıların bütün hakları «Milliyet» adına mahfuzdur 1 74 Şakacıktan mı güreşelim?Fakat bu nasıl olur?Basbayağı olur.Şöyle ortaya çıkıp bir güzel yağlanır,sonra da kapışıp bir miiddet boğuşursunuz.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • Eisenhower [Bas tarafı 1 incide] lacak bir şey öğrendiğimize hepimiz kaniiz.Henüz,yapabileceğimizden fazlasını söylemek zamanı değildir,zira karşımızda kelimelerin tesir etmediği bir düşmanımız vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • Korkunç tecavüz [Bas tarafı 1 inci ie] başlamıştır.Yakalanacaklarım anlıyan mütecavizler öğretmen Mehmedi ve karısı Ayseli a*ır surette yaralıyarak firar etmişlerdir.Yaralılar derhal Elazığ memleket h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • İzmir Sanayi odası çalışmalarına başladı İzmir,14 THA)îzmir Sanayi Odası,mesaisini bütün Ege muhitine teşmil etmek üzere,hazırlıklara Sağlamıştır-Çalışmalar müsbet netice verdiği takdirde,îzmir Sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • Bir muhalefet âlemi ile değil,bir husumet âlemi ile karşı karşıyayız [Bas tarafı 1 incide] mokrasi demek,bu demektir-Eskiden Halk Partisinin kongreleri böyle mi olurdu?Bu memlekette uzun yıllar,hepini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • Başbakan Ankarada zamanında yapılan işleri anlatan,konuşmasından sonra,Bolu meseleleriyle memleket meseleleri üzerinde sürekli alkışlarla karşılanan bir hitabede bulunmuştur.Başbakan Adnan Menderes re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • Görülmemiş bir kaçakçılık Londra 14 Nafen)Dover gümrük memurları Paristen gel mekte olan Mrs.Rosalie Silber isminde 48 yaşında bir kadının halinde gayri tabiilik görerek üzerini araştırmışlar ve korse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • N.A.T.O.Bakanlar konseyi [Bas tarafı 1 incide] inektedir.Teferruatı bittabi gizli tutulan bu rapora nazaran «Demir perde» gerisi memleketlerindeki askeri kuvvetler 5-6 milyon kişiyi bulmaktadır.Bu mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • Bu adam deli mi?[Baş tarafı 1 incide] yabancı şahıs Vehbi'nin karşısına oturarak kendisini:«Ben Bursalı Celil lyiogul'um.Bursalı arkadaşlarını seni bana çok iyi adam olarak tavsiye ettiler» diye tanıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • Paralara resmi basılan kadın [Baş tarafı 1 incide!deki bayanlardan soldaki oldu* gunu iddia eden bir hanım şeh rimiz avukatlarından birine mü* racaat ederek bu resmin kendi* sine ait olduğunu söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • İstanbulu büyük bir tehlike tehdit ediyor [Bas tarafı 1 incide!mis tu*.İstanbullunun maruz kaldığı bu korkunç felâket,«Tifo Tehlike» sidir.Bundan birkaç ay evvel Hasköyde görülen,fakat önceleri yanlış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.12.1952
  • KRAL FARUKBİR CANİ MİDİRff L umır o e ki,[Bas taralı 1 incide] man gerilen göğsü karşısında kraln adeta nefesi kesiliyor,boğazı kuruyordu.İçinden hep Yesminanın galip gelmesini istiyordu.Ve galiba da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;AU Naci KARACAN Bu »Oahadâ Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basüdı^ı yar:NURİ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • Mideyi bozmam kalbi ve böbrekleri yormaz.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Baş,diş/adale,sinir,romatizma,lumbago,siyatik ağrı ve sızılarım süratle teskin eder.Bayanların muayyen za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlık ihtiyacı için 34000)otuz dört bin adet normal hat ahşap travers şaton alınacaktır.Traversler kayın veya re-Cineli sarı cam olup em'ektc edil mis ve delikleri açılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı İsparta Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:İsparta ili merkezinde ve 150 bin liralık kısım malî 952 ve bakiyesi malî 1953 yıllarında ödenmek üzere inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • Lokman Hekim Br.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasardan başka her g'\n sabah saat 10.30-12 00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • RADYOLAR tstanoui 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 18.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dana ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • »o?tamamen hususi yepyeni bir formülle imal edilmiştir.en lüks Amerikan sabunlarının ayarında olup kaiite ve nefaset bakımından piyasada satın alabileceğiniz en üstün sabundur.cildinizi temizler,besle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • lOL YAPIMI Karayolları Genel Müdürlüğünden 1—Tekrar eksiltmeye konulan iğ:21-11-1952 tarihindeki eksiltmesine iştirak eden isteklinin yaptığı mukabil teklifi kabul edilmeyen Karaman Mut yolunun takrib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • Bornova Belediyesinden Yangın söndürme cihazını havi komple bir itfaiye otomo» bili satın alınacaktır-Muhammen bedeli 24000 liradır.Geçici teminat 1800 lira ihalesi 25/12/952 perşembe günü saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • MMMLEKETİN AMPUW ELECTRIC GENERAL i VE piyasada satın alabileceğiniz en üstü» ampuldür k*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • Dünvaya nam veren Türk Firması KIRMIZI BAKLAVA 340 Kr.SATIŞ YERLERİ:İSTANBUL-BAHCEKAPI BEYOĞLU KARAKÜY KADIKÖY MISIR ELKAHİRE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • işia^auri Levazım Amirliğinden ver ten Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem yağlı boya malzemesi kapalı zarfla 5-1-1953 pazartesi hizalarında yazılı saatlerde Eskişehir As-Sa-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • Seni unutmadım «Adalı Film» bu sezon için büyük bir alâka çekeceğini zannettiğimiz «Seni Unutama* dim» adlı bir film hazırladı* Seneryosu Çetin Karamanbey tarafından yazılan «Seni unutamadım» m en alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • İstanbul Jandarma Satınclma Komisyonu Başkanlığından Miktarı T-Tutan G« Teminatı Cinsi Kilo Lira Lira Ki Sığır eti 100 000 165000 9500 00 Koyun eti 16000 40000 3000 00 1 J-ihtiyacı için yukarıda cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.12.1952
  • Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Kayalar bölgesinin Kayalar istif yerinde mevcut 1875 adet karşılığı 187-712 M3-kayın kalası beş parti halinde açık artırma ile satışa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8