Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Bolu D.P,il kongresi toplandı Başbakan dün Muhalefetin ithamlarına cevap verdi Tereddütsüzce söylüyorum,dünün zalimi bugünün hürriyet müdafii haline gelemez Bu memlekette siyasî emniyetin mevcut olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Pankreas güreşleri dün gece başladı Cehrimizde muhtelif karşılaş m alar yapacak olan pankreas güreşçileri ilk karşılaşmalarını dün Keçe Spor ve Sergi Sarayında yapmışlardır* Seyirciler tarafın dan mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • 150 milyon liralık bir miras taksim ediliyor Hüseyin Hüsnü Paşanın Mısırda bıraktığı muazzam mirasın varisleri şehrimizde bulonuyoriar Muazzam bir yekûn teşkil eden ve garip bir macerası olan bir mira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Rapit dün Vefayı 6-1 mağlûp etti Dört karşılaşma yapmak üzere şehrimize gelmiş olan Avusturya ilimcisi Rapid takımı ilk karşılaşmasını dün Mithatpaşa fetaomaa Vefa ile yapmıştır.Bittin maç boyunca hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Basın tarihinde bomba tesiri yapacak eseri St 5r* YIL "TIMARHANEDE 3.5 YIL m Bakırköy Akıl Hasta?hanesinde Uç buçuk sene kalmış olan,genç bir yüzbaşının günü gününe tutmuş oStiuğ ı notların ve günü gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • TEL* AM I.ATI WAU 78 Bu sırada cazgır da yanımıza gelmişti.Celâlle konuşmamıza vakit kalmadan şöyle dedi:Haydi bakalım delikanlılar.Elinizi tez tutun.Başpehlivanlar soyunmaya başladılar,sabırsızlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Mc Arthnr'ün planında mevzuubahs ettiği Kore harplerinden bir görünüş t Mc Arthur'un teklifi büyük dedikodulara sebep oldu Din bir beyanatta bulunan General Mc Arthur plânının yeni bir dünya harbine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Fas ve Tunusta durum Fransız polisi dün Fıs Sultanının eski müşavirini tevkif etti.Yeni hâdiselerin çıkmasından korku uyor Casablanka 13 AP)Fransız polisi bugün yeniden milliyetçi İstiklal partisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Bayann ve Eisenhowerin mesajları Cumhurbaşkanımızla Amerikan yeni ve eski başkan'an arasında tebrik ve teşekkür telgrafları teati edildi Ankara,13 A.A.Cumhurbaşkanımız ile Amerika Cumhurbaşkanlığına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Baronun dünkü toplan tısımdan bir görünüş Dün toplanan kongrede baro başkanı secilemedj En çok oy alan iki başkan namzedi arasında 15 gün sonra yeni bir seçim yapılacak Geçen hafta çoğunluk temin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Malatya hâdisesi tahkikatı Süper Mürşid N.Fazılın Malatyadaki suikast hâdisesindeki roln incelenmeye başlandı Malatya,13 TA)Vatan gazetesi bayazan Ahmet Emin Yalman'a yapılan suikast hadisesinin hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Nakleden:ÜMİT DENlZ W karşısındaki parka sıra İle ce-«New Egypte» kıs koleji o kilmiş bir çoğu da birbiri arffün bastan aşağı bayrak ve âına davetlileri kapının önün-Çiçeklerle donanmıştı* Bir çok de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1952
  • Bugün gehrimizde hava;az bulada geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ali Muaviye taraftarlarına haşin davranmakta devam ediyordu 123 Hazreti Ali emir vermiş ve Talha ile Zübeyr'in cenaze namazını biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Denizcilik Bankası'nın Zengin ikramiye keşidelerinin ilki yarınki pazartesi günü saat 10 da Galata Yolcu Salonunda Noter huzurunda çekilecektir.Arzu edenler keşidede hazır bulunabilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • GECE jç Tekstil örme Sanayii İşçileri Sendikası 19 aralık cuma gecesi Taksim Belediye Gazinosunda bir eğlence gecesi tertiplemiştir.ÇAT îç İstanbul Kız iaşesinden Yetişenler Derneği yıllık tanışma çay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • YARIN-100.000 Liralık Yılbaşı keşidemize iştirak için SON GÜNDÜR Müteaddid müracaatlar üzerine* Bankamız,'yalnız yarınki Pazartesi günü için,gişelerini saat 18 30)a kadar sayın müşterilerinin emrine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Hastahanede ölen bir kadın morga kaldırıldı Bir müddet evvel hastalanan ve tedavi için Haseki lıastalıane sine yatırılan Ümmlinan adında genç bir kadın evvelki gece birdenbire ölmüştür.Cesedi muayene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Elektrik şebekesi E.T.T,Genel Müdürlüğü,şebeke,in tevsii için istikraz yapmayı karar aştırdı Şehrin elektrik işleri üzerinde temaslarda bulunmak için Ankaraya gitmiş olan Elektri Tramvay,Tünel işletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • HALKIN SESİ Bîr sokak küçük bir ilgi bekliyor Aksaray da,Cerrahpaşa,Vezirodaları sokağında oturan ve adının neşrini istemiyen bir okuyucumuz yazıyor:«Sokağımız,yazın toz toprağa,kışm çamur ve su batağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Fırınlar yalnız şehir tipi un kullanacak Hileli un imal eden değirmenlerin de derhal kapatılması kararlaştırıldı Ekmek mevzuunu görüşmek üzere dün Belediyede Valinin ri» yasetinde ve Belediye Reis Mu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Tehdit mektubu yazan biri tevkif edildi Samatyada Çamca k sokağında oturan Ali Başal admda biri zabıtaya müracaat ederek karısı Nuriyeye bir tehdit mektubu yollandığını bildirmiştir.Mektupta,Nuriyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Ülserli bir hasta intihar etti Kasımpaşada oturan ve Cerrahpaşa hastahanesinde tedavi edilen Süleyman Acar adında bir hasta evvelki gece kendisini hastahane helasının kurşun borularına asarak intihaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Kasaplık hayvanlar Gıda maddeleri talimatnamesine et satışlarını düzenleyen müeyyideler konuldu Bir kaç gün evvel tatbik mevkiine konulan gıda maddeleri talimatnamesine etler için ie esaslı hükümler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • KİSA HA 1t Evvelki gün Balıkhaneye I 300 bin kik halik gelmiştir.Bu-I nun bir kamı tanzim satış ma-hallerinde 45-50 kuruş arasında ¦atılmıştır.Diğer kısmı da Anadoluya sevk edilmiştir.Dün de Balıkhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • O 1 İ S T E Fatihte Elvanzadeçeşme sokağında 13 numaralı hanın bir odasında oturan Bekir özmen yaktığı mangal kömürUnden zehirlendiğinden Cerrahpaşa Hastahanrsine kaldırılmıştır.Vatman Ahmedin idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • fır giden Mâ îzmirdeki dilenciler,aralarında bir teşkilât kurarak,hal ki her gün ra-hatsız etmemek için yalnız perşembe günleri dilenmeğe karar vermişler.Şimdi perşembe günü oldu mu hep birden faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Hie.14 Aralık 1952 Pazar Mm.26 K.Ev 1372 1 AnO^ 1368 VAIL VASATI EZANİ Gttne Ogle tmsal 7.18 12.09 Di 16.41 18.20 c 5.30 2.37 7.27 9.47 12.00 1.39 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1952
  • Demirperde arkasında temizlik adı altında,sonu gelmeyen ve gelmeyecek olan o mahkemeli,itirafh menfur adlî cinayetlere devam ohına dururken hür milletler kalkınma ve savunma gayretlerini artırmağa çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • rasta cuma namazı yasağı Fransızların Şimalî Afrikadaki hareket tarzları;İkinci Dünya Harbinde ve Hindiçinide uğradı İtan mağlûbiyetlerin acı sun çıkarmak,kudret ve küvetlerine kendilerini inandırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE if Sovyet halkı dün ilk defa olarak Afrikada İngiliz müstem lekesi olan Kenyada vuku bulan hâdiselerden haberdar edilmiştir.AMERİKA İç Birleğik Amerika'nın Orta Doğu mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • Atomla işleyen denizaltılar Vaşington.13 AP)Bat' varım kürresinin en kuzev ki sımlarında Europia kıtaları a rasmda bulunan kalın kutur buz tabakaları Amerikanın gir di inşa etmekte olduğu ator denizal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • Bir İngiliz heyeti Evereste çıkacak Londra.13 Nafen)Bir İngiliz heyeti,önümüzdeki sene başında dünyanın en vüksek dağına çıkmak üzere hare kete geçecektir-Son olarak br İsviçre heyeti Everest'e tırman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • Balkan Tahkik Komisyonu Sovyetler bu komisyonun lüzumsuz olduğunu ileri sürüyorlar Nevyork,13 A.P.Birleşmiş Milletler Teşkilâtı dün Balkan Tahkik Komisyonunun vazifesine devam etmesine karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • Yabancı memleketlere Amerikan yardımı Yeni ticaret bakanı dirakt yardımdan ziyade sermaye yardımına taraftar olduğunu söyledi Vaşington,13 A.A.Eisen hower'in müstakbel Kabinesinde Ticaret Bakanlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • Bartini yine beyaz perdede Barselona,13 AP)Sessiz film zamanlarında meşhur olan italyan sinema artisti Francesca Bartini dün trenle buradan ayrılmıştır.Francesca Bartini gazetecilere verdiği demeçte y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • Amerîkada kar fırtınası Nevyork,13 AP)Burada New England eyaletlerinde şiddetli kar fırtınaları hüküm sürmektedir.Ekserisi otomobil şoselerindekl kazalar da olmak üzere dün 10 kişi ölmüştür.Kuzey Nevy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • BU YILIN 6-ncı İKRAMİYE EVİ Istan bu Ida Göztepedeı beş odalı,bahçeli EV İskenderun Şubemiz müşterilerinden Metin Akçay'a isabet etti-Cüzdan No.2629 19 5 3 te En az 250 000 Lira değerinde 12 Ev ve 600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • Yunanistanda hava müdafaası manevraları yapıldı Gümülcine,13 T »AO Memlekete havadan yapılması muhtemel her hangi bir hü cumda vatandaşları korumak maksadiyle kurulmuş bulunan j «haya müdafaası» teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • Glileli it mi,ağlıyalım mı.Meşhur komünist ajansı Tass cidden mühim,çok mühim bir haber verdi!Meğer komünist Çin ile Bulgaristan arasında bir ticaret muahedesi aktedilmiş.Pekinde «Çin halk cumhuriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • İKTİBAS Boşlukta milyonlarca kehkeşan,har kehkeşanda milyonlarca güneş manzumesi var.Bu kadar çok güneşlerin,dünyamızdaki şartlara uygun peykleri olduğuna göre o peyklerde buradaki hayatın,buradaki in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • M nere a gore NobeTin 952 mükafatları bu ayın 10 unda bizzat İsveç Kralı jj Gustav Adolf taralından dağıl tıldı.Törende Francois Mauriac da konuşmuş olmalıdır.Zira bu bir gelenektir,ve Nobel ifade zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1952
  • 123 Fakat ben Siyah Kehribara gitmek niyetinde değilim.Başkomiser zeki bir gülüşle:O halde İspanyol kahvesine.Fernando alnını kırıştırarak;Yâni gitmem icap eden yerlerin muayyen o\masını mı söylüyorsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.12.1952
  • RESİMLE HADİSELER 1 Tepkili son model Amerikan avcı uçağı,ilk tecrübe uçuşunu Muroc Gölü üzerinde yapmıştır.Saatte 750 mil sürat kaydeden uçağın altında benzin tankları görülmektedir.2 Şimali Hindi Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1952
  • ^N.m J Uzun zamandan beridir muhtelif revü filmlerinde ikinci derecede rollere çıkan Jean Ribeyre ni-l hayet arzusuna nail olarak yeni çevrilen bir revü filminde oldukça mühim bir rol aldı.Sinema I mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ini 'ı ı 1 tfi.yom.Çobanlıktan devlet kuruculuğuna çıkan Suca Basit bir çobandı,herkese misafirperverlik eder,sevgi toplardı.Bîr gün bu misafirleriyle eşkıyafrğa baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.12.1952
  • RAPID Geçen senç aralık,ayında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 1-0 kaybetmişti-Sarı lacivertliler acaba bugün de r kazanacaklar mı?Avusturya ikincisi zayıf kadrosuna rağmen hatırı sayılır kıymettedir Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1952
  • Kısa Spor İsviçre maçı İçin İtalyanlar takımlarını tcsbit ettiler Palermo'da yapılacak isviçre İtalyan milli futbol karşılaşması için İtalyan Federasyonu Şimdiden milli takımını tesbit etmiştir.Moro B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1952
  • 6 1 mağlûp etti Vefalıların en muvaffak oyuncusu,altı gol yemiş elmasına rağmen kaleci Recai Avusturya ikincisi Rapid ilk maçını dün Mithatpaşa Stadında İstanbul lig dördüncüsü Vefaya karşı yaptı.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1952
  • Arjantin bisiklet turundaki Avrupalı bisikletçiler Buenos Airesde başlayan Arjantin bisiklet turunda Avrupalı bisikletçiler de iştira* etmektedir.4 Fransız,5 Belçikalı ve 3 îtalyandan.mürekkjp Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1952
  • Rapid gidiyor Şehrimizde bulunan Avusturyanın meşhur Rapid takımı,muhtelif müsabakalar yapmak üzere Kolombiya ve Ekvatora gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1952
  • Rap] din tstanbulda yaptığı maçlar Viyana şehrinin Rapid takımı evevlki senelerde istanbula iki defa daha gelmiş ve yaptığı karşılaşmalarda şu neticeleri almıştı:tik gelişi Haziran 1937.•Rapid:4 Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1952
  • 8 ocakla yanılacak serbest cU reş müsabakaları için Japon eü reş takımı bu aym 27 sinde şehrimize gelecektir-Japon sporcu kafilesi 8 güreşçi,2 idareci ve 2 hakemden müteşekkildir.Takanda 52 kiloda Oli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1952
  • Yarım düzüne gol.Bugüne kadar memleketimize gelen» takımların hiç biri rakibi ile dünkü gibi alay etmemişti Su hi GARAN Viyana'nın şöhretli takımı,halen Avusturya şampiyonu unvanını muhafaza eden bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.12.1952
  • Bu ay Avrupada yapılacak fin i llî futbol maçları Aralık ayı içinde muhtelif Av 25/12/952 de Pariste Stade rüpa sahalannda,aşağıda yazılı f0 Colombes'da)Fransa Belmillî futbol maçları yapılacak-r?28/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • Prof.Tompkins şehrimizde incelemeler yapacak Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak bir müddetten beri memleketimizde bulunan Profesör Ellswoeth Tompkins;yarın İzmirden şehrimize gelecektir:Şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • Esat Adilin duruşması dün sen» erdi Basın Kanununa muhalif ha?reketten sanık olarak 2 nci Ağır Cezaya verilen Esad Adil Müstecaph ile Zeynel Abidinin durugmaJarı dün neticelenmiştir.Esad Adil ve Zeyne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • [RÖPORTAJI Bu hafta nereye ve kimleri seyredelim?Yazın orkestra ve cazın çaldığı yerde kışın saz refakatinde çeng/oynatılıyor Bizde âdet olmayan,Avrupa* lıların pek rağbet göstermediği eğlence tarzı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • Kar mütemadiyen yağıyor,ya ya kaldırımlarda eriyor yolcu su birikintilerine bata çıka ilerliyordu.Üçüncü katta çalınan Ur rndyo sokakta duyuluyordu.Adam» manasız,gürültütü bir opereti,bir an durarak;d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakleden:AZİZ OZBAY Polisler tabancaların tetikleri parmaklarında merdivenleri çıkıyorlardı 7 Canavarı ele geçirmek için bu kadar isabetli hâdise tesadüflerin bir araya gelmesini ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • Bir katil 14 sena hapse mahkûm oldu Bir müddet evvel karısı Sadiyeyi bir demir parçası ile öldürmüş ve 2 nci Ağır Ceza Mahkemesine verilmiş olan Hamamın duruşması dün neticelenmiştir.Sugu sabit görüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)iyes 3 perde Aghata Christie Çeviren:Reğiha C.Vafi Fransız temsilleri müddeti me çarşambadan ve camadanı başka her afcjgpi saat tam 21.15 de.Cunıu talebe)pazar mati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • Ahmet Topal oğlu Emniyet Müdür muavini oldu Uzun.zamandan,beri Emniyet 1 inci Şube Müdürlüğü yapmak ta olan Ahmet Topaloglu Emniyet Müdür Muavinliğine tayin edilmiştir.Eski Müdür Muavini Halim Saatçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • VAl&N Kösem Sultan kaşları çatık bir halefe!Sultan zadeyi kolundan tutmuş odaya çekiyordu 184 Vay!Paşamız,nasıl oldu da bizi aradınız?Diye iltifatta bulundu.Paşa» başka taraflara girmeksizin Padişah z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1952
  • BULMACA Hazirliyan:Ercüment ÜNVER f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1 2 3 1,D H 4 S I 9 6 1» 7 8 9 10 HB^—11 12 JU SOLDAN S AO A:X Seçme Yazılar dergisi.2 Eski devletlerden biri.3_Telli bir çalgı;Mık'ın karde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarım Anlatıyor!|üu yazıların bütün hakları [Baş tarafı 1 incide] ne «bana ne» der gibi omuz silken cazgır,hakemlerin bulunduğu tarafa doğru yürüdü.Biz de kendisini takip ediyorduk.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • Anayasadaki kelimelerin değiştirilmesi Ankara,13 Milliyet)Derişleri Bakanı Fuat Köprülü Ue 203 arkadaşının Anayasada uydurma adı verilen kelimelerin değiştirilmesi hakkındaki Anayasa teklifi iki celse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • Malatya hâdisesi tahkikatı [Baş tarafı 1 incide] rik ve teşvik etmekten sanık olarak diğer suçlularla birlikte mahkemeye sevk edilmesi muhtemel görülmektedir.Bıi hususta bugün kendisi ile konuştu gum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • Baro başkanı seçilemedi [Bas tarafı 1 incitici lığa Abdülhak Kemal Yörük,kongre divânına da İnsan Yarsuvat ile İsmail Akkan seçilmiş lerdir.Kongre açılınca bir kısım avu katlar gündemdeki sıranın deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • Fas ve Tunusta durum Hîaş tarafı l incide 1 Tunus 13 AP)Bir Yahudiye ait mağazanın yağma edilmesi ve şehrin bazı kesimlerinde Yahudilerin uğradıkları taarruzlar karşısında Tunustaki Yahudi azınlık end
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • Köprülü Paris'te 15 aralıkta Pariste toplanacak NATO toplantısına iştirak edecek olan Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü dün saat* İÜ de uçakla Paris'e hareket etmiş tir.Dışişleri Bakanı Prof.Köprülü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • Bayar'ın ve Eisenhowerin mesajları [Baş tarafı 1 incide I leti gibi ben de,Amerikan milleti tarafından Başkan seçilmiş olmanızdan duyduğum samimî memnuniyetle,sizi tebrik ederim.Memleketinizin hudutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • Mac Arthur'ün teklifi [Bag tarafı 1 incide.bu asabiyeti Truman'ın nihayet General Mac Arthur'ün vaktiyle yaptığı tavsiyeleri dinlememekle büyük bir hatâ işlediğinin gizli bir itirafı olarak telakki et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • Başbakan dün muhalefetin ithamlarına cevap verdi [Baş tarafı 1 incide] mekte olduğunu esasen bu top j luluğunuz ve gösterdiğiniz hararetli kabul de teyid etmektedir-Türk vatanının arzettiği bu ferah v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • KRAL FARUK BİR CANI MİDİR?L TArr/ı*-[Bas tarafı 1 incide] güzel kızlara teslim edip» verini almak üzere hareket ediyordu-«New Egypte» in spor salonu o saban Kahire ve îskenderiyenin en şık.en zarif er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1952
  • 150 milyon I [Baş tarafı 1 inci 1e] teekil ettiği mülâhazasiyle sürre emini olarak Medineye gönderiliyor-Bir müddet burada kalan Hüseyin Hüsnü'ye bilâhare pasa rütbesi veriliyor ve-Medine'ye şehremini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • Zehir Kaçakçıları filmimle heyecanlı bir takip sahnesi Zehir kaçakçıları «Adalı Film» stüdyosu bu sezon iqin «Zehir Kaçakçıları» isimli bir film çevirdi-Mevzuunu» cemiyeti içinden kemiren ve içtimaî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • Hurda eşya satışı istanbul Yüksek Öğrenim öğrenci Yurtları Müdürlüğünden 1 360 kalem hurda yurt eşyası 18/12/952 perşembe gü nü saat 14 de açık arttırma ile satılacaktır-2 Eşya ve şartnameyi görmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar 14.30 Ne arzu ederseniz «Pl» 15.00 Türküler 15.15 Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • Kambiyo Kapanıp Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudea ye esham Açılış 789_280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 787.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz.KULLANINIZ r Kininli Gripin Bütün ağrı,sancı ve sızıları süratle teskin eder.Grip,nezle,romatizma,lumbago tedavisinde faydalıdır.Mideyi bozmaz,Kalbi ve böbrekleri yormaz.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • JSIM MEVSİM SONU MÜNASEBETİYLE MK| FAYANS ÇİNİ FiatJarında mühim tenzilât istanbul Emniyet Müdürlüğü sırasında Ralli Han altı,6/8 Telefon:20466/26364 Telgraf:Karalın İstanbul K.KARALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KABACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk demİrtaş Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden vşrleı Askerî Kıtaat ilânları 40 ton yeşil Mercimek kapalı zarfla 24/12/952 çarşamba saat 11 de Erzurum As-Sa Al Ko-da satın alınacaktır-Tu tan 23200 Lira geçici temmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MUUhaaaısı P atardan başka ner gun sabah »aat 10.30-12.00 öyleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • Ali TABABETİ ALEMİ En Son Model Cihazlarını Sunar Komple ÜNİTLER Sandalyen RÖNTGENLER Tam Narkoz tipi FOTÖYLER Antiparazit tertibatlı TURLAR OlomaÜk kuru hava STERİLİZATÖRLER Fonten tipi KRASUARLAR As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.12.1952
  • Saat 21 de vahşi KIZ Yazan:Jean Anoullh Türkçesi:Oktay aui ;ıi Salâh Birsel Telefon:42157 Dram kısmı Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselrinfc Türkçesi:Resiha O Vâfi Vasfi B.Zobu Telefon:40409 Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8