Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Emireri kullanma meselesi dün Mecliste görüşüldü Hatiplerin konuşmasından sonra söz alan Milli Savunma Bakanı Seyfi Kurtbek,emirerlerinin kaldırılmasına taraftar olmadığını söyledi Büyük Millet Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Bugün Paris'e hareket edecek olan Dışişleri Bakam Köprülü Köprülü bu gün Parise gidiyoıv Nato konseyine iştirak edecek olan Dışişleri Babanımız dönüşte Romayı ziyaret edecek Dün sabah Ankaradan şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Sabık Kral Faruk Kraliçe Neri man'Ia birlikte operadan çıkıyor KRAL FARUK Bl CANI MIDIR 73 Prens;Yasemin veya Farugun dediği gibi Yesmina Hoda'nm hikâyesini şöyle nakletmigti:Kral Faruk'un tahta cülus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Arjantindeki kavgalı maç s Geçenlerde Arjantin'de 50 bin seyirci önünde oynanan ve beynelmilel İngiliz hakemlerinden Dickes'in idare ettiği Buenos Aires Newells Old Boys maçında kavga çıkmıştır* Oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Almanyaya satılan hububat 50 bin ton çavdar satışı için ikinci bir anlaşma yapıldı Ankara,12 T-HA)Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Almanyaya satılan 200 bin ton arpa ile 50 bin ton çavdardan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Dün cezaevine sevkedılen süper mürşit Necip Fazıl Kısakiirek "Süper mürşid,hapisanede Necip Fazıl dün cezaevine tıkıldı GUnterdenbari takib edilen süper Mürşid Kasakiirek 9 aylık mahkûmiyetini Toptaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Petrol ihtilâfı O-Amerika île lugiltere petrol ihtilafın halletmek yolunda temaslara başladılar Londra,12 AP)Amerika Dışişleri Bakanlığı plânlama dairesi memurlarından P-Nitze dün burada İngiltere Dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Papagosun mektubu o Dost Yunanistan Başbakanı Menderes'in mesajına cevap verdi Ankara.12 A-A)Dost Yunan Başbakanı Mareşal Papa^os Başbakanımız Adnan Menderes'e aşağıdaki mektubu göndermiştir:Ekselans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Başbakan Boluya gidip r Menderes'in Bolu Demokrat Parti il kongresinde bir hitabede bu un ması muhtemel Bolu,12 T.H-A.Başbakan Adnan Mend&es Bolu Demokrat Parti il kongresi münasebetiyle yapılan dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Fas'ta tevkif edilen lerden bir urup Fas'ta durum endişe verici bir hal alıyor Halk iç günlük bir grev yapmaya karar verdi.Fra sızların bir camii top ateşine tuttukları bildiriliyor Kazablanka 12 T.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • C.Sarıcanın esrarlı ölüm hâdisesi Abdülhamit devri ricalinden Mabeyne!Ragıp Paşanın oğlu Ce mal Sarıcanın ölümü hakkında serdedilon bazı iddialar üzerine ¦avcılıkça açılmış olan tahkikat henüz sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • ^3\"TIMARHANEDE 3.5 YIL,Bakırköy Akıl Hasta hane sinde üç buçuk sene kalmış olan,genç bir yüzbaşının günü gününe tutmuş olduğu notların ve günü gününe çizdiği resimlerin bir araya gelmesiyle dünyada i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarını Anlatıyor!F2 Sebep?Sebebini siz de bilirsiniz.Kıskançlık ye çekememezlik.Fakat bunu açıkça söylemez de.«Minderde güreş olur mu,biz öylelerine pehlivan demeyiz» derler Desinler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Noelde evlenmeler artıyor Nevyork,12 A.A.Nişan yüzükleri satışları hakkında yapılan istatistiklere göre,geng kızların senenin her hangi aylarından fazla Noel yortuları sırasında koca bulmak şansına r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • Acaip bir gogus hastalığı Loıdrada 4 gün devam eden sis yüzünden binlerce insan hastahaneye kaldırıldı Londra 12 A.A.Londra* da geçen hafta dört gün müddetle hüküm süren şiddetli sisin sebep olduğu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1952
  • şehrimizde hava umumiyetle açık geçecek,hava «ıraklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • I Ii 13 Izl.Aroiık 30 1952 Cumartesi ls68 25 E v.IS72 VAKİT VASATİ EZANİ 1 Göneg 7.17 2.36 öfle 12.08 7.27 1 lıcindi 14.28 9.47 I Akşam 16.41 12j00 Yatsı 18.20 1.39 Y îmsak 5.30 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Kambiyo ve es lan Kapanış «Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Kskoudea Açılış 787.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.65.40 0.44.80 0.01.876 9,73.90 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Taksamda bir çocuk cesedi bulunda Dün sabah saat 8 sıralarında Taksimde,Abdülhakhamit caddesindeki arsaların birinde gazete kâğıtlarına sanlı yeni doğmuş bir kız çocuğu cesedi bulunmuştur.Hâdiseye sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Millî Eğitim Müdürlüğünün tertiplediği konser Şehrimizde bulunan İtalyanın tanınmış piyano sanatkârı Agostino Arizio 15 aralık pazartesi günü saat 16 da Beyoğlu Kız Lisesinde bir konser verecektir.Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Üç si-e ma sahibi adliyeye verildi Vilâyet,iane toplamağa kanunî müsaadesi bulunmıyan bir cemiyet için,büetlerine 10-15 kuruşluk iane pulu yapıştıran Atlas,ipek ve Melek sinemaları hakkında takibata g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Ayin yapan bektaşilerin duruşması Ayin yapmaktan sanık olarak Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesine verilen 29 bektaşinin duruşmalarına dün de devam edilmiştir.Baskını yapan polislerden sonra üç şahit daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • KİSA HABERLER Millî Eg;tim Müdürü Muhittin Akdik dün Kuzguncuk,Burhaniye,Çamlıca,Kızütoprak ilkokulları ile Erenköy Kız Lisesine giderek bu okullarm devam,çalışma,idare,kömür ve diğer durumlarını tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • ÇAY if tÜ.T.B.Türk Kimya Taletıe Derneği yıllık çayı 10 ocak cumartesi günü saat 14 te Kervansaray salonlarında verilecektir.EĞLENCE İf Teknik Üniversite Talebe Birliği dün gece Yurt salonlarında orij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Almanyada intişar etmekte olan istiklâlci «Millî Türkistan» dergisinin son 80-81 sa» yısında,2X1952 tarihli «El-Cezire» gazetesinden naklen,Kafkasya ve Türkistan Türklerinin millî felâketleri ile ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Metro inşası o-Bcyazıtla Şişli arasında inşa edilecek metro me\zcunda tetkiklere başlandı Beyazıt ile Şişli arasında tesisi düşünülen büyük tünel mevzuundaki çalışmalar ilerlemekte dir.Dün vilâyette B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • s yvwı HALKIN SESİ L Keyfi bir işden çıkarma Matbaamıza gelerek adının Hasan Yılmaz olduğunu ve dört senedir işçi mümessilliği yaptığını söyliycn bir vatandaş bize şunları anlattı:«Yıllardan beri Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Kok komuru kısmen ön Kömür yüklü bir kaç şilep ve motor dün Zonguldaktan limanımıza gaSdi Kok kömürü sıkıntısı şehrimiz de birçok müesseselerde kendini göstermekte ve bu yüzden uazı okullarda da sobal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Rüşvet teklif ed9it döviz kaçakçısının duruşması Kaçak döviz aramak için yazıhanesine gelen polislere 100 lira rüşvet teklif ettiği iddiasiyle 7 nci Asliye Ceza Mahkemesine verilen Sabatay Bencuyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • izmir Limanına yapılan itha'ât İzmir Ticaret Odasının tanzim etiği istatistiklere göre,kasım 1952 ayı içinde İzmir limanına 29 yabancı lilkeden 13.086.326 lira değerinde 27876 ton muhtelif emtia ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Tasarruf ve yerlimah haftası Tasarruf haftası dünden itibaren başlamış bulunmaktadır.Bu münasebetle Ulusal Ekonomi ve Arttırma Cemiyeti İstanbul şubesi başkanı Asaf Marahgil kendisiyle görüşen gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Bozuk ekmekler o.Bugün saat 22 de Vilâyette bir toplantı yapılacak ve ekmek mevzuunda konuşulacak İlgililer,son günlerde şehrimizde birçok fırınların bozuk ka liteli ekmek çıkarmaklarının sebeplerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Yazan:S.NAFİZ TANSU IB Hazreti Ali harp meydanlarını bizzat kendisi geziyordu 122 Bu sırada Hazreti Ayşenin taraftarlarından bir çoğu kaçmış,bir kısmı esir düşmüş bir 'kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • POLİSTE •jç Kadıköyde Fuatbey sokağında 14 numaralı dükkânın bir odasında yatan Azimet Yavuz ile Seyit Ali Talay evvelki akşam odalarına aldıkları mangaldan zehirlenmişler ve koma halinde Numune Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • istanbulda bir Belediye Bankası kurulacak Şehrimizde kurulması düşünülen Belediye Bankasının hazırlıklarına devam edümektedir.İlgililer,bu bankanın taşkiline kanunî mevzuatın müsait olup olmadığını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1952
  • Malî ve İktisadî Bahisler Sterlinin dünya iktisadiyatında rolü Sterlin bölgesi,İngiliz Milletler camiasına dahil bütün devletlerle Kanada hariç)Birmanya,İrak,Islanda,Ürdün,ve İrlanda cumhuriyetinden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Kısa harici haberler YUNANİSTAN Yunan resmî çevrelerine gelen bi rhabere göre,İngilizler Kıbrısta geniş mikyasta askeri tesisat inşasına başlamışlardır.İSRAİL Shanghai,Tientsin,Harbin ve diğer yerlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Baled iye ucuz odun ve kömür satışına başladı Kış mevsiminin bağlamış ofrması münasebetiyle Belediye,mahrukat mevzuunda bazı tedbirler almştır.Vali Gökay,dün bu mevznda kendisi ile görüşen gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Beyoğlu C.H» P.teşk i {âtından İstifa edenler C.H.P.Beyoğlu ilçe teşkilatı ileri gelenlerinden 12 kişi,gördükleri lüzum üzerine partiden istifa etmişlerdir.CJH.P.den istifa edenler meyamnda İstanbul G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Siyasî icmal HirKfjçııuyd dal/Hindiçini'de bulunau bir Fransız muharriri gazetesine gönder-¦iği çok uzun bir mektupta bu müstemlekede Fransızların ümit ¦iz vaziyette olduklarım saklamıyor.Onun ifade t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Kaçırılan Yunan çocukları_Dahilî harp esnasında komünistler tarafından kaçırılan çocuklardan bir kısmının Türkistanda Ruslar tarafından casus olarak yetiştirildikleri anlaşıldı Atina,12 THA.Yunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Napolide y Önümüzdeki ay aktedilecek toplantıda savun na plânlara gözden geçirilecek Napoli,12 T-H-A.Amiral Carney'in komutanlığında bulunan Güney Avrupa karargâhından resmen bildirildiğine göre,önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Kore'den dönen yedek subaylar Ankara.12 ANKA)M-S-B-Temsil Bürosundan bildirilmiştir:9 aralık'da Tokyodan hareket eden ve Koreden dönmekte olan iki kişilik yedek subav ka filesini getirmekte olan uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • İzm ir'de de klaksn yasağı tatbik edilecek îzmir 12 T.H.A.İstanbul ve Ankara vilâyetlerinde olduğu gibi şehrimizde de klakson yasağının tatbiki için iki aydanberi yapılmakta olan etUdler müsbet netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Italyada kadın polisler Roma 12 ANKA)Yeni alman bir karara göre İtalyan polis teşkilâtında kadın polisler istihdam edilecektir.îlk kadın polislerin seyrüsefer işlerinde kullanılacağını açıklı yan alak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Ev sahibine krzıp intihara kalkışa* kadın Beşiktaşta Gazi Refik soka gmda 36 numaralı evde oturan 27 yaşında Edibe Yolcudağ" adında bir kadın,ev sahibi ile yaptığı bir mUnakaşadan sonra evvelki gece 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Gripe karşı açran savaş Londra,12 Nafen)îngilterede gripe karşı bir meydan harbi yapılmakta olduğu ögre nilmiştir-Girişilen tecrübeni!çok geniş ölçüde olduğu da ilâ ve edilmektedir.Doktorlar,bU tün In
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Üç komünist taslağı yakalandı Evvelki gün Üsküdarda bir kahveye giderek komünizmi ve Rusyayı metheder mahiyette sözler söyleyen Hasan,Refik ve Yusuf adında üçjtişi kahvedeki gençler tarafından polise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • r Kıskançlık Feci,tahammül edilmez bir işkence,hazin ve amansız bir hastalıktır.Ateşten gömlek diyenlere hak vermek lâzım gelir.İnşam benliğinden uzaklaştırır,en bayağı hislere zebun eder,zekâ irfan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • İKTİBAS Müzmin,yorgunluk,nzun Mr reJmIe giderflcfcflir-Btt hava,«fevte nefes» hie Mr sey düşünmeden daklksJnre» sn üstü uzanmak bask» gelir-Resimde Mr artistin Mr A karne nr göTtiTorsnnn*zehirleyen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Şehrimiz Fasulya piyasasının durumu Şehrimiz fasulye piyasasında geçen haftaya nisbetle mühim bir değişiklik olmamıştır.Piya* sa sakin olup fiatlar şöyledir:Selanik 63-64,Çarşamba çalı 52-53,seçme Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • Bir balıkçı bir bir* haneyi altüst attf Üsküdarda oturan tbyUU Yağdım adında bir balıkçı ewi ki gece Tepebaşındaki Lala bir hanesine gitmiştir.Seyfettin t ara yanındaki masada oturan 1 mine özgene!adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ 952Nobel'i Nobel Mükâfatını bir defa daha Fransa aldı.Öyle,bize kalırsa Fransa aldı demek,bir Fransız aldı,veya,Francois Mauriac aldı demekten çok daha doğrudur.Zira ve mesela-Andre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1952
  • 122 Ona içecek bir şey versinler.I^eş on dakika sonra buraya.hayır öteki odaya getirsin.Haydi biz de oraya geçelim.Bu dekora belki dayanamaz.Fernandoya çay ve rom verdiler.Bir kadın memur onunla beş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.12.1952
  • ile S»!''''İsö İ Geçenlerde San Fransiskoda yapılan Bikini mayoları defilesinde Dorotty Anderson giydiği «Deniz t Perisi» mayosiyle büyük bir alâka toplamıştır.Resimde Dorotty «Deniz Perisi» ismini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1952
  • ile dünyaya hükmediyordu ts& m Müstevli kuvvetleri gözlerinin önünde görmek istameye.ı kadın hükümdar Zenobya tabasına şu emri verdi:"Hepsini kesin Şehirde leşlerden acayip kokular intişar ediyordu Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.12.1952
  • Akdeniz kupası kürek müsabakaları Ankara 12 TA)Su Sporları Federasyonunun teşebbüsleri Ue her yıl bir Akdeniz milletinin organizasyonu altında Akdeniz kupası kürek müsabakaları yapılacaktır.İlk olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • tSVEÇ k Millî güreş takımı bir müsabakadan evvel* Norveç İsveç millî Greko Romen güreş maçı «ap-6000 kişiden fazla meraktı kütlesi önünde yapılan karşılaşmaya isveç takımı 4-3 kazandı ^sveç.T Norveç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • 1956 olimpiyatlarına hazırlık Melburn,12 ANKA)1956 senesi olimpiyatları için yapılacak stadyomun inşası bir Avustralyalı firmaya ihale edilmiştir.125000 kişi alabilecek büyüklükte olan stadyom 880-000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • Atina'da yapılacak yabancı futbol maçları F.K.Copenhagen,Partizan,Rapid ve Admira ile 12 maç yapılacak F-K.Copenhagen.Admira» FK-Copenhagen Panatina-Rapid ve Partizan takımlarile ikos 17/12/952)AEK,Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • İkinci küme muhteliti Beyruta gidiyor Amatör birinci,ikinci,Üçün-ü ve dördüncü kümelerden teşkil edilecek ve ikinci küme muta teliti adım alacak olan amatör takım 2 martta Beyruta hare ket ederek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • Avusturya yelkencileri geliyor Ankara,12 TA)1953 yılı ilkbaharında Avusturya yelkencilerinden bir grup yatları ile Malikte memleketimize gelecek ve Türk yelkencileri ile birlikte müsabakalar yapacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • Ardık cyında yapılacak millî maçlar Bu ayın en kritik iki maçını Alman millî takımı yapacak İçinde bulunduğumuz aralık manyaya mağlûbiyetinden.î-kaybetmiş değildirayı Avrupada beş millî futbol talyanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • 7 nci ölüm yılı dolayısiyle CEZMİ OR Sağlam karakterli ve sarsılmak bilmeyen bir azme sahip olan genç rekortmen ne yazık ki ideallerini tahakkuk ettiremeden ve 25 baharına kavuşmadan aramızdan ebedi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • 3 u hafta yapılacak basketbol maçları 14/12/952 pazar günü Î-T-Üsalonunda yapılacak olan L.va II-nci küme basketbol maçları 9-30 Dz-Gücü Yesildirek 10-40 Galatasaray Beyoğlu 11-50 Kurtuluş 1st-Spor 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • Dem i r spor Suriye'ye gidiyor Ankara,12 Milliyet)Seta rimiz Demirspor kulübü Suriye'de iki mac yapmak üzere anlaşmaya varmış bulunmak' tadır-Demirsporun yaptığı anlaş maya göre ilk maç 26 aralıkda Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • Avusturyamn şöhretli takımı Rapid,ilk maçını,bugün Mithat paşa stadında Vefa ile apacaktır.Angajmana göre Uç büyük takımdan önce,Yeşil Beyazlılar Rapid karşısına,çıkarılması vehleten Vefanın bir yem ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • Kısa spor haberleri Akdeniz Kupası maçlarına Aralık 1953 te başlanacak Akdeniz Kupası maçlarına.1 aralık 1953 tarihinde başlanacak ve 31 aralık 1955 tarihinde bu maçlar sona erecektir* Müsabakalara İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • Fransızlar Finlandi yad an bir fudbolcu satın aldılar Finlândiyanın en iyi futbol oyuncusu;Fransanm Stade Français kulübü tarafından satın ai lınarak geçen hafta Lille takımı na karşı oynamış ve 2—0 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1952
  • Galatasaray ve Adalet'ir An karaya gitmemesi üzerine Ankaragücü,Demirspor,Hacettepe,Harbokulu turnuva yapıyorlar Ankara 12 Milliyet)Şen-Maçlar cumartesi ve pazar rimiz İig maçlarının birinci dev günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.12.1952
  • tmmtEKİ KÖRKÜNf h isi* Nakleden:AZIZ OZBAY Polis şebekeyi elle geçirmek için pusu kurmağa hazırlanıyordu 6 Canavar,başkentin kenar mahallelerinde «küçük bıçaklı adam» diye anılıyordu.Cinayete vasıta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1952
  • RÖPORTAJI Vıcık,vıcık çamurlu bir sokakta nasıl insan sora sora Bağdat şehrini buurmuş derler ama,»iz bir okul binasını bulamadık!Sora sora Bağdat'a gidihr!derler-Ama siz buna pek kulak asmayın-Bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1952
  • O zaman bir Arşidük öldürülmüştü.Şimdiki ihtiyar bir politikacıı Dikkat edin plâğımı kıracaksınız.Şarkıyı tekrarlar mısınız?Mırıldanır gibi tekrarladı.Kar yağıyor,uçuşuyor,yaya kaldırımlarına,vitrinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1952
  • Tekel Genel Müdürlîsğ^ hânları SatınaJma Komisyonu Başkanlığından Muvakkat İhalenin Cinsi Miktarı Teminatı Sarihi günü saati Demir ve galvanizli Cem'an sag levhaslar 16005 kg-783 Tl-2/1/953 cuma 10 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1952
  • Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden H işletmemizin Kayalar bölgesinin Kayalar İstif yerinde mevcut 1875 adet kargılığı 187-712 M3-kaym kalası beş parti •halinde açık artırma ile satışa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1952
  • Padişah Valde Sultanın yanında her yerde,ilcinci planda kalıyordu 188 Sultanım» dedi» arzuyu gahaneden çok faZlasile gelmiş bulunuyorum' Ve koynundan kara kaplı küçük bir defter çıkarıp» padişaha uzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1952
  • Hazırlıyan:Ercüment ÜNVER 1 2 3 4 9 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 3 4İ 5;İ •j 8 i3HB w—0^-10 11 ¦I I 12 Soldan Sağa:1 Anadoluda çok kullanılan bir kadın ismi;Bir Rum adı 2 Eski rütbelerden biri;Engel;Tersi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1952
  • Gümrük Muhafaza istanbul 2 No.Iu Satmalma Koalisyonu Başkanlğmd an Kapalı zarf usulü ile 25 kalem jeep malzemesi alınacaktık Tahmini bedefl 8797.85 lira.muvakkat teminatı «659;S4 liradır-Eksiltme:26/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Ankaradaki otomobi' kazası Ankara 12 TA)Bu akşam Ulus meydanında süratle geçen Polonya Büyükelçiliğine ait 463 numarlı otomobil 12 yaşında Ah met İdman isminde bir çocuğa çarparak altına almıştır.Otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Noeîde evlenmeler [Baş tarafı 1 incide] maliktirler.Haziran mehtabından ziyada Noel yortuları için kiliselerde çalınan kampanaların bu hususta tesirli oldtrgu anlaşılmıştır.Kuyumcuların müşahedelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Kral Faruk'un çaldığı mücevherler Kahire 12 AA)Başlıca Mısır gazetelerinin bildirdiğine göre Tahran hükümetinin birkaç defa istediği eski İran Şahı Rıza Pehlevîye ait üzeri mücevherli tarihî kılıç ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Almanyaya satılan hububat [Baş tarafı 1 incide] her tonu 81 dolardan» 50 bin ton çavdar almaktadır-Bu satıştan memleketimize girecek döviz miktarı 12 milyon Türk lirasına tekabül etmektedir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Necip Fazıl [Bas tarafı 1 incide] Hastahanesinden temin ettiği raporlarla isi sürüncemede bırakmak isteyen süper mürşit!maksadına nail olamamıştır,öğrendiğimize göre.Bakırköy Hastahanesinin 25 kasım t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Hilton otelinin inşaatını durduracak vaziyet yok Vali Gökay açılmış bulunan davanın İnşaatı durduramayacağını belirtti Hilton Otelinin yapılacağı sahanın Belediye tarafından daha Cok önceden «yeşil sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Bir idam cezası hapse tahvil edildi Bartın 12 TA)Geçen sene Ellibeş köyünde bir cinayet olmuş,Hüseyin Çetincevtz artında bir köylü gece değirmende mısır öğütürken bir kurşunla öldürülmüştür.Aynı köyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • K o rede askeri harekât Kore cephesi,12 A.A.Bu gün dördüncü defa olarak,Güney Kore kuvvetleri Imjin nehrinin batı kıyısı üzerinde büyük ve küçük Nori tepelerin* zapt igin akşama doğru Çin komünistler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Üniversite Talebe Birliği D-Pye bir telgraf gönderdi istanbul,12 ANKA)Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği.DP-nin Hasan Fehmi Ustaoğlu hakkında aldığı karar dolayısiyle DP-başkanlığına aşağıdaki telgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Papagostm mektubu [Baş tarafı 1 incide] mesai arzusunu ve en sıkı dost luğıı temsil etmekle kalmamış* hissiyatını izhar ve Reisicumhur hazretlerinin Yunanistanda kısa süren ikametlerini mümkün olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Yaşar Doğu Hatıralarım Ani atıyor!f?v [Bu yazıların bütün kakları iBaş tarafı 1 incide] Bini eş olarak bana ve Celâle Verdi.On dakika sonra,yaptığımız kısa bir peşrevi müteakip kapışmış ve hasımlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Faşta durum endişe verici [Baş tarafı 1 incide] rak Fransız Genel ValLiği tarafından yayınlanan bir tebliğde,Fas ve Kazablanka senlilerinde yeniden geniş mikyasta tavkifler yapıldığı ve hâdiseler çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • KUDÜS MÜFTÜSÜNÜN BİR FETVASI Kahire 12 T.HJL)Mısır Müftüsü bugün resmen yayınladığı bir fetva ile Fransızların Tunusta ve Faşta irtikap ettikleri cürümlere karşı mücadele iğin,bütün Müslüman milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • McGhee'nin Türkiye hakkındaki görüşü Trumandan Bayar'a bir mesaj getiren Büyük Elçi,Amerikadaki temasları sırasında Türkfyeye karşı olan inancını tekrarladı Washinton 12 AP)Birleşik Amerikanın Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Emireri kul selesi dün [Bas tarafı 1 incide!t Bundan sonra Muhit Turnerkan kürsüye gelerek:«Mecliste ve komisyonlarda konuğu-1 lan sözlerde bazı fena kelimeler karıştığını belirterek bîr kaç kişinin f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • C.Sarıcanın ölüm hâdisesi [Bas tarafı 1 incide] tesbtt edilmesi için Adli Tıp Müdürlüğüne gönderildiğini bildirmiştik.Ba husustaki raporun önümüzdeki hafta ilgililere verilmesi beklenmektedir.Diğer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Köprülü Parise gidiyor [Baş tarafı 1 inci ie] c—Bilindiği gibi Paris'te toplanacak olan NATO konseyine iştirak etmek üzere gidiyorum-Zaman zaman dost memleketler arasında bu toplantılar yapılır-Paıis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Petrol ihtilâfı riias tarafı 1 ıncidel iki devlet adamının netrol ihtilâfı hakkında görüş teatisinde bulunduklarını ve.Dixon'ua bu mesele etrafında Amerika' nın ne tasarladığını İngiliz makamlarına aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • Sarıyer Sulh Hukuk Yargıçhğmdaa 951/42 Tereke Gaip Esseyit Mehmet Halim karısı Hamdiyenin 6/48 hissesine sahip olduğu Rumelihisarmda Kadınbeyi ve Torlak fırın sokağında eneski 9 yeni 1)kapı mmarah ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • KRPL FBRUlfBİR CftNİ MİDİR?[Bas tarafı 1 incide] sına rağmen büyük tecrübeler elde etmişti.Onun iğin kadın mevzuu,kendisinin pek yabancısı olduğu bir husus değildi.Fakat buna rağmen pek açılamıyordu.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1952
  • XlBYA'NDi KARARI Bingazi,12 T.H.A.Libya Parlâmentosu bugün olagnattstü bir toplantı yaparak.Tu mis ve Faştaki son hâdiseleri gözden geçirmiş ve bu memleketlerdeki Fransız tahakkümüne bir nihayet veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • Eslanbu* 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PI.13.30 Şarkılar 14.00 Operetlerden fantaziler PI.14.15 Sylvain David orkestrasından Güney Amerika dans müziği PI.14.30 Saz eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • İçme su tesisi için motopomp ve dizel grupları satın alınacak İller Bankasından 1 Ayvalık kasabasının içme su tesisi için fennî şartnamesinde yazıb evsafta motopom ve dizel grupları satın alınacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • IZTIRAB HALİNDE JluAtaç û&Cuaunıvz ASPRO tai €eU X.ooSatIxma İNOlLTfRBOl TUBKire MUMe&SÎLİ İLVER LTD STİ CAeRlKAS'NP^ İMAL Tİg ÂsprO BAHÇE KAPI.KUTUU HAKJ NO.22.İSTANBUL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • Kapalı zarf usulü ile ilân Belen Belediye Başkanlığından Yapılacak iş:1—İskenderun Belen Bucağında Belediye oteli inşaatı olup keşiflerde bazı düzeltmeler yapılarak yeniden kapalı zarf usulü ile ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • CİLDİNİZİN 6İZLİ KALAN GÜZELLİĞİNİ MEYDANA ÇIKARAN SABUN.teninize bir kadife yumuşaklığı,yüzünüze herkesi hayran bırakan bambaşka bir GÜZELLİK ve CAZİBE temin eder!Tuvalet Sabunu 100 de 100 saftır I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • ist.Lvz Amirliğinden verilen asker?kıtaat ilânları 20 ton Pirinç kapalı zarfla 29/Aralık/952 pazartesi saat 10 da Erzincan As-Sa-AL Koda satın alınacaktır-Tutan 22.00f Lira geçici teminatı 1650 Liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ BAŞ AĞRILARINA KARŞI ^um:KULLANINIZ Mideyi bos* Baş,diş.adale,sinir wu böbrekagrılarını teskin eder ıcri Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır 4 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • Haydarpaşa'da tevsi edilecek liman dahilinde yaptırılacak 34 000 ton' luk hububat silosu için projesiyle birlikte teklif alma ilânı:Toprak tfahsuHeri Of si Genel Müdürlüğünden 1—Haydarpaşada tevsi edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.12.1952
  • ON TAMPONUNDAN ARKA f ENERİNE KAPAR MODERNLEŞTİRİLMİŞ M DİZEL KAMYONLARI 4tğ£^|£ DÜNYA KAMYON SANAYİİNİN ŞAHESERİ DİZEL KAMYONLARINI TERCİH EDİNİZ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Galata.Tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8