Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • "Konsolos,operasının ilk temsili Cian Carlo Menotti'nin «Konsolos» operası evvelki gün Ankara'da sahneye konmuştur-Cumhurbaşkanımızın da hazır bulunduğa galada* orkestrayı bu maksatla Almanya'dan geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Korede Kızıl Çin taarruzu Güney Koreliler düşmaaıo devamlı hücumlarına mukavemet ediyorlar Seoul 11 AP)Bu sabah erken saatlerde kızıl Çin birlikleri bir aydan beri kaydedilen en büyük taarruzlarına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Eisenhower Eisenhower Mac Arthur mülakatı Bu görüşmede Mac Arthur yeni Başkana Kore harbinin sona ermesini temin edecek plânlarını açıklıyacak «Helena» kruvazöründen bildirilmektedir 11 AP)Gemide bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Kadınlar hamamında bir hâdise Ankara,11 Milliyet)Dün Karacabey hamamında kadınlar kısmında yıkanmakta olan 17 yaşındaki Nuray adında geng bir kız,140 liralık saatinin kaybolduğunu hayretle görerek ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarım Anlatıyor!Ya ne demek istedin?Şunu demek istedim.Ben orta boya çıkmayacağım.Bağa mı çıkacaksın?Alay etme.Fakat niyetim v^ı.İstersen sen ortaya çık.Orası mühim değil.Sen hakikate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Kanlı çarpışmalara sahne olan Faşta* Softanın sarayı muhafaza altında Faşta geniş ölçüde tevkifler devam ediyor Tunusta yeniden sokağa çıkma yasağı konuldu,istiklâl dâvasını güden liderlerden bir kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Akdeniz bölgesinde yeni bir komutanlık kuruluyor Atlantik İttifakına dahil 14 devletin askerî liderleri dlln gece bu hususta bir karara vardılar Paris.11 AP)Atlantik îttifakına dahil 14 devletin asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Nakleden:ÜMİT DEN Z w Evet» dedi «Şoför Abdullah böylelikle Asmahana sahip olduktan sonra arabadan çıkıp,kadına giyinmesini söyledi.Ve güzel kız hazrlanana kadar arkasını otomobile dönUp bekledi.Nihay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • ^W *ZW mu ggf Bugün gehrimizde hava umumlyetle acık geçecek,hav» sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Bütçe tasarısının Komisyondaki müzakeresi sona erdi Başbakan dün 1953 yılı bütçesi hakkında geniş izahatta bulundu ı.MI*^-Muhalefetin tenkitlerini cevaplandıran Menderes dedi ki:«Memleketimiz pek kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Gençlik irticai tel'in ediyor Talebe Federasyonu dün bir beyanname yayınladı Beyannamede gençliğin her zaman Büyük Atatürk'ün izinde ve O'nun devrimlerine bağlı olduğu belirtildi İzmir,11 Milliyet)Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1952
  • Ürgüplü Avrupa Konseyinden istifa etti Suat Hayrı Ürdünlü Strasburg,11 T.H.R.Avrupa Konseyi istişare Meclisi Başkan Muavini Suat Hayri Ürgüplü,Konsey Başkanlığına gönderdiği bir mektupta,Alman Federal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • I Dünya Basınından harpten nefret ediyor 14 ekim aksamı Londrada İngiliz Amerikan Kulübünde verilen bir ziyafette söz alan Mr.Churchill,NA-TO teşkilatının tedafüi gayelerinden bahsetmiş ve hür dünyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • K I SA HA BERLER if Beynelmilel Bankacılık Teşkilâtı azasından Profesör Pic* ter Lieftinck dün Ankaradan şehrimize gelmiştir.İC Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneğinin yıllık kongresi 23 aralık salı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • p'mu is t e İt Merdivenköyde,İmam Ramm sokağında oturan Kemal adıada birisi polise müracaat ederek,karısı Nigâr tarafından dövüldüğünü iddia etmiş,Nigâr dUn öğleden sonra yakalanmış ve Adliyeye sevk e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • 12 Rn,fWfr.AfeaM* 29 JL-JM5 19fffc Kasi Cum*?1868 VAStT VASATI KZANİ OftSüft-7.16 2.35 m*.12v0a lXt 'tamrife 1448 9.47 TİSİ"" 16.41 12.00 18.20 14» 5.29 12.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Hileli iflâs suçundan adliyeye verilen eczacı Rekor ecza deposu 3ahibi izidor ile kardeşi Moiz Ariuare piyasanın muhtelif firmalarını dolandırdıkları ve hileli şekilde iflâs ettikleri iddiasiyle rnah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Üsküdarda bir esrar tekkesi basıldı Dün sabaha karşı saat 5 sıralarında Üsküdarda Tavyar Hamza sokağında Salâhattin Aearbey adında bir sabıkalının islettiği bir esrar tekkesi basılmıştır-Baskın sonunŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Bir gecede altı randevu evi basıldı Komiser muavini Sait Efej türk idaresindeki ahlâk zabıta-I sı memurlariı evvelki gece 6 randevu evini birden basmış/lardır-Memurlar tanınmış ran devuculardan Roza'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Bir şoför iki sene hapse mahkûm olCu Bir müddet evvel Şile yolum da 2 kişinin ölümü» 5' kişinin yaralanmasiyle neticelenen fe-r cî bir otobüs kazası olmuş ve otobüsün şoförü Şevket Kara» kazaya sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • incelenen bir tal Edebiyat Fakültasine b qU dört dalım enstitü,şekline sokulması isteniyor Dünkü bazı sabah gazetelerinde çıkan Edebiyat Fakültelerinde dört enstitünün açılacağına dair bir haber şüyu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • HALKIN SESİ Telefondan şikâyet Adresi bizde bulunan ta* nınmış bir iş adamımız bize telefonla şunları yazdırdı:«Sıfır bir,malûmuâliniz,telefon şirketinin istihbarat servisinin numarasıdır.Bu servisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Yeni yol programı o-953 yılı içinde yapılacak ve tamir edilecek yollar tesbit edildi Vali ve Belediye Başkanı dün sabah İmar Müdürlüğünde Bele diye Reis Muavini ve ilgili müdürlerle birlikte 1953 yüı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hkzreti Ali taraftarları Esteri kurtarmaya çabalıyorlardı 121 Hepsi bir ağızdan bu emre.i taat ederek batırıyorlardı:Allanın laneti,Hazret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Bandırma Vapurunda bir kaza oldu Limanımızdaki Bandırma va purunun nöbetçi makinisti Osman i Kuter,evvelki peçe.sre minin baş tarafındaki koridorda dolaşırken ayağı kayarak kamaraya düşmüş ve basından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • T OPL A N T,I Demokrat Parti Alemdar Bucağının yıllık* genel kurul toplantısı 9 ocak günü aaat 21 de Alemdar Sinemasında yapılaoakrtor.Ç A;Y İt* İstanbul Kız Lisrritulen Ye-tigeıüer,Derneğinin yi\k t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • 9 Aralık 1952 salı günü ak" samı saat 21 de Şehir Komedi I Tiyatrosunda istanbul Beler diye Konservatuarının ikinci konserini dinledik-Faaliyete geç başlı yan ve gecen senesini i hareketsizlikle bitir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Pedagoji Cemiyetinin Eğitim kongresi Pedagoji cemiyetinin ikinci eğitim kongresi 24-25 aralık çarşamba ve perşembe günleri Çapa Eğitim Enstitüsü konferans salonunda yapılacaktır.Kongrenin gündeminde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Muhtar j seçimi ly.Şubat ayının sekizirde yapılacak muhtar seçimleri için hazırlıklara başlandı Şehrimizdeki muhtar seçimle» rinin 8 şubat pazar günü yapılması kararlaştırılmıştır.Bu hususta hazırlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Muhaceret Birliğinin Türkiye komitesi Avrupa muhaceret meselelerini inceleme birliğinin Türki-ye komitesi,i genel merkezin aldığı karar mucibince 15 aralıktan itibaren faaliyete seçecek-I tir-Bu itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Karadenizdeki fırtına şiddetini kaybetti.Bir haftadan beri Karadenizli o hüküm süren karayel fırtınası,şiddetini kaybetmiştir»Bu,sebeple» vapurlar seferlerine devam etmek üzere sığındık lan limanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Teknik Öğretim Genel Müdürünün incelemeleri îki günden beri şehrimizde,bulunan Teknik öğretim.Genel Müdürü Danval Akbel dün beraberinde Millî Eğitim Mür dürü Muhittin Akdik olduğu halde Yıldızdaki Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1952
  • Bir açıklama Tenkit adît dennde çıkan ve imzamı taşıyan yazılar,1948 yılında,T-T* K-Belleten'inde çıkmış olup.malûmat ve müsaadem olmadan-mezkûr dergiye iktibas edilmiştir.Bu ^'bi neşriyatı tasvip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • 121 Ve nitekim hemen yandaki odada kendisini nasıl bertaraf edebileceklerini,tehlikesiz oir hale koymak için Fernandoya ne yapacaklarım konuşuyorlardı.Gizli teşkilatın memuru:Fernando denilen o herif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Siyası İcmal u.ıus vd Fasa tiair Lo Messager d'Athenes gazetesi Fas ve Tunus istiklâl ha reketlerine tahsis ettiği bir baş makalesinde bu işi komünistlerin hazırladıkları neticesine varmaktadır-Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Nobel mükâfatı dağıtıldı_İsveç Kralı dün 1952 Nobel mükâfatını kazananların ikramiyelerini verdi Stockholm.11 AP)Dün yapılan büyük bir törenle İsveç Kralı Gustav Adolf 1952 yılı Nobel Mükâfatlarını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Tevkif edilen Yunan balıkçı gemileri serbest bırakıldı Atina,11 THA.Türk Bahil muhafizlan tarafındaö tevkif edilmiş olan «Toksîar* sis» adındaki balıkçı gemisiserbest bırakılarak bugün Midilliye dönmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Aklını kaybeden kaptan Halifax Nova Scotia)11 AF)Babası İsrail kabinesine üye seçilmediği takdirde idare etmekle oıuugu genuyı Atlantik ortasında batıracağım tel ¦iri» bildirmiş olan kaptan Adam Graet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Belgrat Büyük Elçimiz Titoyla görüştü Londra 11 AP)Belgrad radyosunun bugünkü bir haberi» ne göre Türkiyenin yeni Belgrad Büyükelçisi Agâh Aksel bugün Mareşal Tito tarafından kabul edilmiştir.MülâKatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Yeni bir jet uçağı Londra» 11 Nafen)îngilterede hazırlanan son model tepkili uçaklardan biri daha dün tecrübe edilmiştir-Haw* ker kumpanyası tarafından ha zırlanmış olan yeni uçağın adı Hunter F2)dir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER IRAN İt Dışişleri Bakam Hüseyin Fatımî bugün Sovyet Maslahatgüzarını kabul etmiştir.Hüseyin Fatımî görüşme sırasında Hâzer Denizi balıkçılık meselesine temas edilmediğini tasrih e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Alman ordusuna verilecek silâhlar En modern silâhıana Alman ordusu sağlan Bonn,11 THA-Federal Alman hükümetinin savunma işlerini tedvire memur olan Blank,yaptığı bir bevanatta.müstakbel Alman ordusunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Amerikanın Atina elçisi Boston,11 AP)«Boston American» gazetesinin bildirdiğine göre tanınmış ithalâtçı ve bir cok dükkânların sahibi olan Thomas Pappas'ın yeni idare tarafından Amerikanın Atina Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • lsrailin yeni siyaseti Kudüs,11 AP)İsrail cumhurbaşkanlığı vazifesine dün resmen başlamış olan îtzhak Ben-Zvie'ye Başkan Trumar bir tebrik telgrafı yollamış ve en büyük temennisinin Orta Doğuda barışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • İngiliz bir Kamerununa oöktaşı düştü Londra 11 Nafen)îngil-tere Kamerununa bir gök taşı düştüğü bildirilmektedir.Gök taşının toprağa değdiği yerden mu.ızzanı bir duman bulutu yi'K selmiştir.Bildirild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Sinema filmi satışları azaldı Hollywood 11 Naf en)Amenkan film sanayiinin fieri gelenileri her ne kadar,televizyonun beyaz perdeye büyük bu darbe teşkil ettiğini gizlemeye çalışıyorlarsa da,film satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Kenyeda yapılan tevkifler Nairobi,11 A.A.Polls dün,üzerlerinde hüviyet vesikaları bulunmadığı İçin Kikuyu Ua bilesine mensup 200 kişiyi tevkif etmiştir.Mau Mau tedhişçilerine karşı açılan mücadelede r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • u ÖÖRt Kefen soyan imam Vak'a Karadeniz sahilinin bir vilâyet merkezinde cereyan ediyor.Şehirdeki numune hastahanesinin imamı' herkes tarafından seviliyor,hürmet görüyor,namuslu,faziletli din adamı sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • Yalın söz Bilhassa biz Türk okuyucuların OCUK teşbihlerden,bayağı mecazlardan çekmediğimiz kalmadı.Buran doğru.Fakat bütün güzelliklerin,bütün değerlerin istismarım görmek mümkün.Bu böyledir diye güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1952
  • ¦I iktibas] Kral çocukları için çocukluk hakkı var mıdır Bugünkü kraSlar ve yarın tahta çıkacak olan çocukları eski benzerlerine hiç te benzemiyorlar.Çocukluk hak hürriyetleri bakımından,hlçtî gıpta e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.12.1952
  • RESİMLE HADİS WI Ww?IKore Tugayımızdan bir grup istirahatini tamamlıyarak tekrar cephedeki vazifesi başına dönüyor.2 Orta Anadoluda yetiştirilmekte olan Akkaraman ko yunları Merinos ile çiftleştirildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1952
  • miasmm 1 v\v^rı/cUzun saçlı dilber» diye anılan Patricia McDollan büyük bir arzu beslediği sinemaya creçmiye muvaffak oldu.Bu gayeye ulaşmak için en mükemmel yolun modellik olduğunu anlıyan Patncı yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1952
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI RİR VAK'A Bağdat Halifesi Muktedirle akrabası arasında münazaa Taht kavgası,post eni:ş2si halifelerde bile vardı.Bu uğurda korkunç işkencelerde yaparlardı.Haüfa Kahir,annesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.12.1952
  • Yarın yapılacak olan Vefa Rapit macında Haber verildiğine göre;yarın Mithâtpaşa stadında yapılacak olan Vefa Rapit maçında;Vefalı Garbis takımdaki yerini aiâcaktırv Hatırlarda,olduğu üjere;Garbis Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.12.1952
  • Yar in Hi basketbol müsabakaları 13-12-1952 cumartesi günü t.T.Ü.salonunda yapılacak olan n.ci ve I.ci küme basketbol maçları:Saat:13.30 Sultântepe Beşik taş 14.40 Karagücü Tarab ya 15.50 ŞiğÜi Denizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.12.1952
  • Bu hafta yapılacak maçlar 13 Aralık 1952 Cumartesi Mit hal paşa Stadında 1409 Rapid Vefa C:Ergûn E-Bilgiç S-Varol 14 Aralık 1952 Pazar 144)0 Rapid Fenerbahçe Dr.T.özerengih R.Aİçtürk Dr".M-Çakar AMATÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.12.1952
  • Dilnya orta sıklet boks şampiyonluğu İÇta İlli I Ray Sugar Robinson la Turpin karşılaşacaklar Londra,11 ÂP)Sugar hasır bulunmuşlardır.Şugar Ray Robinson gelecek haziran-Ray,gerçekten iyi bir dansör da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.12.1952
  • bt»bula» 500 tatt fe^dönta* dob,9por g8steri.ertWü«*.*„taro.Avnıp,capmda atletlerle yangack olu atletlerimiz görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.12.1952
  • it İspanya,İtalya,Fransa ve Portekiz'in iştiraki ile 1953 1957 yıllan arasında Lâtin Kupası maçları yapılacaktır.Bu karşılaşmalar 1953 de Portekiz'de 1955 de Fransa,1956 da 1talya,1957 de de İspanyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.12.1952
  • GENÇ MİLLİ TAKIMIMIZ ttalyaya 1-0 yenilmeden 5nce Napolldekf sahayı» italyanlarla beraber böyle neşeli çıkmışlardı-5 nisan 1953 de Brükselde başlıyacak olan er şampiyonası için hazırlığa geç kalmış bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.12.1952
  • m s» Set Geçenlerde Hindin tanda Bombayda yapılan pfng-pong şampiyonasmda «Bowe İkizleri» namı Ut anılan Japon Tomie Nishimura solda)ve S hizuka Nara hara sağda)İngiliz rakipleri Diana YA Posaündl yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.12.1952
  • Recep Adanıra verilen ceza çoktur,azdır.RECEP iç Fenerbahçe Beşiktaş nıaçl'arından birinde* Ankaradan verilen bir habere Köre;geçenlerde oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında Melih'e yumruk sallayan Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Berlin polisi müşkül durumdan gülünç duruma düşmüştü 5 Nihayet 1924 martında polis müdürlüğüne bir ihbar yapıldî.İhbarı yapan bir kadındı.Cinayetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1952
  • ÇIKAN KISIMLARIN HULASASI Raven adam öldürmeyi sanat edinmişti.Bu sefer de ona yolda ihtiyar bir nazın göstererek,bunu öldüreceksin demişlerdi.Bunun için ücret alacaktı.Dudağında iğrenç bir yara vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1952
  • iki acayip müfettiş halk okulunu ziyaret etti Darshanede allı morlu,yeldirmeli,mantoiu,gözıükıü,ganç ihtiyar 60 a yakın kadın talebe!ttzi görüne 3 ayaqa kalktılar Halk dershanesinde Foto Ilikmef in gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1952
  • KRAL FARUK BİR CANİ MİDİR?[Bas tarafı 1 incide] Yaklaş bana!dedi.Asnıahan rüyada gibi iradesiz bir şekilde şoförüne uzandı,işte o anda da ne olduğunu şaşırdı.Çünkü Herkül vücutlu Apdullahın bir balyoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1952
  • Tblli Haseki Ibrahimi ilk anlarında çileden çıkartmaya başlamıştı 187 Bu sözü.îstanbuldan geldiği söylenen ulak duymuş olmalı,iki çabuk adımda pasa ile arkadaşlarının yanına yaklaşarak:Sultan da o,vez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarını Anlatıyor![Bu yazıların bütün haklan [Ba& tarafı 1 incide] Fakat durup dururken kararını böyle ne diye değiştiniverdin Kararımı durup dururken değiştirmiş değilim.Meseleyi anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • Meclisin bugünkü toplantısı Ana asına yaşayan dile çevrilmesi tek.ifi gündeme alındı Ankara,11 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarın saat 15 de toplanacaktır.Gündemde 23 sözlü soru,15 kanun tasarısı var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • Bir damat kaynanasını öldürdü o 58 yaşındaki Havrana uygunsuz bir vaziyette yakalanması cinayete sebep oldu İzmir,11 Milliyet)ödemişin Bıçaklı köyünde eşine ender rastlanan bir cinayet işlenmiştir.Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • izmirde Altın madeni bulundu İzmir,11 Milliyet)İlgili makamlardan bugün sızan bir habere göre,ilimiz dahilinde al-tın madeni bulunmuştur.Alakalılar her hangi bir tehacümü önlemek maksadiyle bu konuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • Eisenhower^Mac Arthur mülakatı [Bas tarafı 1 iuctfe] Mac Arthuv ile Ameı ikaya.dön.dükten birkaç güu sonra New York'ta buluşacaktır.Bu görüşmede General Mac Arthur yeni Başkana Kore harbinln sona erme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • Tifo vakaları artıyor Son günlerde şehrin bazı semtlerinde tifo vak'alan testoit edilmiştir-Bu arada Hasköyde 50 gün zarfında 35 tifo hâdisesi vukubulmus,hastalar tedavi altına alınmıştır-Bu mevzu etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • Faşta tevkifler devam ediyor [Bas tarafı 1 incide] lendigint sözlerine ilâve etmiştir-Fransız generali demecini verirken Kasablanka Katedrali tetraJEuıda.40 bin:kisi.toırianmıstir:Demeçten sonra bu bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] yız-Bu devrenin temmuzdan kasıma kadar beg aylık kısmın da ihracattan elde edilen döviz miktarı 392 milyon liradır-Bu kadar ihracat yapmış bulunuyoruz.Elde mevcut kabili in rac s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • Rus Elçiliği ikinci kâtibi geri çağınldt Ankara,11 *liüiyet)Batı devletleri yabancı temsilcilerinden öğrendiğimize göre,Sovyet Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Moskova tarafmdan acele merkeze çagınlmıgtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • 3İr komutanlık kuruluyor [Baş tarafı 1 incide] Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı Asker!Komitesi BaskamKa nadalı General:Charlea Fouikes bu şahsiyetin hüviyetini açıklamamıstır.Sununla beraber,yetkili mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1952
  • Talebe Federasyonu dün bir beyanname yayınladı [Bas tarafı 1 incidel milletimize mal olmadığım iddia eden Samsun Milletvekili Ha san Fehmi Usluoğlunun D.Pihracı hadisesini takdir ve sevinçle karşıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl 13.30 Allen Roth Orkestrasından karışık hafif müzik «Pl 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Kambiyo Kapanış îterling.Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes ve esham Açıbf Kapanış 790—280.50 0.80 64.03 6.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 787—28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • BULMACA Hazırlıyan.Ercüment ONVER t 2 34607 89 10 11 12 Boldan Sağa:x 1 Bina bölümü;Ufuk Cent)Hıza aklan su.2 Madlenin esası;Tersi gök;Pokerde Mr tabir.3 Sonuna G gelirse boks mahalli olur;Bir nevi va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Sahip va Bksmuhaırtrl:Ali Naci KABAGAM Bu auahada Me'mU Müdür:Faruk DEMÎRTA9 Banldıgı yer:NURİ AKÇA.Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Hurda eşya satışı istanbul Yüksek İğrenci Yurtları Müdürlüğünden 1 360 kalem kurda yurt eşyası 18/12/952 perşembe günü saat 14 de acık arttırma ile satılacaktır* 2 Eşya ve şartnameyi görmek isteyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Istanbul Arabacılar vo Kara taş it Vasıtaları Derneğinden:Derneğimizin senelik kongresi 15/12/952 Pazartesi günü saat 11 de Yeni Postahane arkası Aşır ef-caddesi İnsaniye han 1-2 sayılı dernek merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Lokomobil grupj satılacak Bolvadin Belec iyesinden 1 Belediyemiz elektrik santralında mevcut bulunan bir adet 70 beygirlik Wolf marka lokomobil ile buna kayışla akuple 50 Kvalfk 380/220 V-50 Frekanslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ hıoyyen zamcmlardakl sancılara karşı GRiPiN basan ile kullandır MMMIM 1 Baş,diş,adale,sinir,lum bago ağrılarını süratle dindirir Grip ve Nezle başlangıcın* da bir çok fenal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla 15 ton galvanizli Dikenli tel 17/12/952 çargamba saat 15 de Eskişehir As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Bedeli 21.000 Lira kesin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Kapalı zarf usulile eksiltme ilâm İsparta Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan ig:İsparta ili merkezinde ve 150 bin üralık kısım malî 952 ve bakiyesi malî 1953 yıllarında ödenmek üzere inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Bornova Belediyesinden Yangın söndürme cihazını havi komple bir itfaiye otomobili satın alınacaktır.Muhammen bedeli 24000 liradır.Geçici teminat 1800 lira ihalesi 25/12/952 perşembe günü saat 11 de Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Ticaret Ofisi tasfiye memurluğundan istanbul giriş gümrüğü müdürlüğünün 11/3/950 tarih ve 26359 sayılı gümrük makbuzu kaybolmuştur.Sureti çıkarılacağından eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur-19491)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü Enstitüleri Müdürlüğünden 1 953 Yılı Tütün Eksper kursu için idaremiz hesabına* müsabaka ile 12 talebe alınacaktır.2 Müsabaka imtihanı 24/12/952 çargamba günü saat 10 da Gevizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • $wmm mevsim sonu münasebetiyle «es FA%YANS ÇİNİ FiatJarında mühim tenzilât İstanbul Emniyet Müdürlüğü sırasında Ralli Han altı 6/8 Telefon:20466/^6364 Telgraf:Karaim İstanbul K.KARALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • İSİM TASHİHİ Kadıköy 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/11/952 ffün ve 938 No-lu karariyle ismim Sevim olmuştur-İlân ederim-Üsküdar îmrahor No-4 ÜmUgülsüm Topaloglıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Abone şartları r.Kr.Senelik 12 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnobl memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 Unett sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.İlânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • i 10 BUYUK YARAMAZ Ten Little Niggers)•iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.15 de.Cuma talebe)pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Auouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Dram kısmı Komedi k'smı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Resiha C Vftfi Vasfl K.Zobu Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Güzellik Banyonuzu.PURO GÜZELLİK SABUNU ILÇ YAPINIZ I En lüks Amerikan sabunlarının ayarında olan YENİ PURO TUVALET SABUNU yepyeni bir formülle imal edilmiştir.cildinizin derinliklerine kadar nüfuz ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.12.1952
  • Dizel Elektrojen grupu satın alınacaktır Kepsüt Belediye Başkanlığından 1 Elektrik santralımız için azami 600 devirli 90-110 beygir takatmda dizel motörlerine akuple 400/231 volt,75-90 KVA-60-70 Kw.lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8