Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • İnsan hakları günü kutlandı «insan Hakları Günü» olması mü* nasebetiyle» dün bütün hür memleketlerde olduğu gibi yurdumuzun muhtelif şehirlerinde toplantılar ve törenler yapılmıştır-Bu arada UNESCO'nn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • M Petrol dâvamız ayın İşletmeler Bakam hükümetin petrol siyasetini geçenlerde açıkladı-Sınaî ve iktisadî sahalardaki müstakbel mesaimizin ana prensiplerini hülâsa eden bu beyanattan artık bu islerde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Rapid takımı dün uçakla şehrimize geldi Avıısturyanın meşhur Rapid takımı futbolcuları dün uçakla şehrimize gelmiş ve Yeşllköyde Gaalatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin idarecileri tarafimlan karşılanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarım Anlatıyor!1943 te Ankara stadında yapılan yağlı güreş 70 Ne diye çekmelim?Niha yet biz de aynı şekilde yag ve karakucak güreşi yapmış kimseleriz.Evimizden çıkıp doğru kulübe sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Kız okulları voleybol nıaçlarina dön Eminönü eski Halk* evi spor salonunda devam edil* mistir-Resimde maçlardan birimle Çamlıealılar bir savı ya?parken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Edirnede tehlike atlatıldı Sular tedricî şekilde eksilmekte devam ediyor Edirne,10 Hususi sunitto gönderdiğimiz arkadaşımız Mttcahit Beser telefonla bildiriyor)On gün müddetle fasılasız yağan tufanasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Ceza kanununun tadili isteniyor Meclise sunulan yeni kanun teklifinde bir çok cezalar şiddetlendirilmiş bulunuyor Ankara 10 TA)Rize milletvekili İzzet Akçal,Türk Ceza Kanununda çok mühim değişiklikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Korede yeni bir Türk kahramanlığı daha Altı kahramanımız bir Kızıl Çin çemberini süngü hücumu ile yardılar Panmunjon 10 ANKA)6 kişilik bir devriye kolunun Çinliler tarafından sarıldığı ve süngü hücumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Jean Paul Davit Atinaya gidiyor Fransız Parlamentosu üyesi dön gazetecilere izahat verdi Memleketimizin davetlisi olarak birkaç gün önce Ankaraya giden ve orada resmî şahsiyetlerle temaslarda bulunara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Bir kadın,mütecaviz âşığını vurup öldürdü Altı çocuk babası çılgm âşığın elinden tabancasını kapan genç kadın* kendisine sorla tecavüze kalkan adamı beyninden vurdu* İzmir,10 Milliyet)Bütün İzmir dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Dün bir köyde banka açıldı İzmir,10 Milliyet)Türkiye tarihinde ilk defa olarak bugün ilimizde bir köyde banka açılmış ve bu suretle ban-[Devamı Sa.7 Sü.2 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • CflNI MİDİR Asmahan biran için mukavemet edebildi Nakleden:ÜMİT DENİZ 1.MHHHMPföi:vv^^:Kral Faruk ve Kraliçe Neriman' m çocuklariyle birlikte ilk resmi 71 Asmahan bunları söylivebildi miı farkında bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Malatya suikastının sanıkları idam talebi ile yargılanacaklar Sanıklar,içtimaî nizamları devirmek üzere cemiyetler kurmak ve bu gayenin tahakkuku için adam öldürmeye teşebbüs etmekle ittiham ediliyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Tunca ve Mericin taşmasiyle sular altında kalan Edirne'nin bir mahallesi Sel felâketine ait diğer resimler 4 üncü sayfamızda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Bugün şehrimizde hava;nmumiyetle acık geçecek,hava düne nisbetle biraz daha soğuyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • ORTADOĞU BLOKU HAKKINDA Fuat Köprülünün mühim beyanatı Dışişleri Bakanımız Ortadoğuda Arap devletleri ile Türkiyenin teşriki mesaisi hakkında Türk görüşlerini açıkladı Kah re Büyük Elçimiz,General Nec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Kraliçenin âsfisı İngiltere Kraliçesi Elizabethln t&Ç giyme merasimi için hazırlıklar ilerlemektedir.Resimde Kraliçenin merasimde sag elinde taşıyacağı tarihi Kraliyet Asası görülmektedir.Asanın üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1952
  • Kâğıt ihtali durduruldu Gazetelarin kâğıt İhtiyacını İzmit fabrikası karşılayacak Ankara,10 Milliyet)Haber aldığımıza göre bundan bir müddet evvel İşletmeler Bakanlığı tarafından kâğıt ithalinin durdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Osmanm katilleri son derece kin ve nefretle aranıyordu 120 Kılıçlarını çekenler,mızraklarını kullananlar,emin olmalıdır lar ki Cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • GECE tAt Tekstil örme Sanayii îşçi« leri Sendikası 19 aralık cuma gecesi saat 21 den sabaha kadar devam etmek üzere Taksim Bo lediye Gazinosunda büyük bit gece tertiplemiştir.ÇAY tV.OİB.Kimya Talebe C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Bir makinist geminin ambarına yuvarlandı Evvelki gece saat 21 de Galata rıhtımında bağlı bulunan Bandırma vapurunda fecî bir kaza olmuştur-Vapurun elektriklerinin umumî olarak sönmesi üzerine 3-makini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Et fiatları yükselmeye başladı Şehrimiz canlı hayvan piyasasında geçen aya nisbetle Hatlarda umumî bir değişme görülmektedir.Bu arada küçük karamanda 3,büyük karamanda 2 kurug bir yükselişe mukabil da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • katil mühendisin duruşması karara kaldı Bir müddet evvel Bakırköy Bez Fabrikasında kanlı bir hâdise cereyan etmiş mühendis İhsan Aydın arkadaşı mühendis Fethi Ader'i yemekhanede,tabanca ile ateş edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Karadenizde fırtın devam Fırtınanın şiddeti seferleri intizamını Birkaç günden beri Karade-niz,Marmara ve Ege Denizinde l devam etmekte olan fırtına dün öğleden sonra yemden sertleşmiş ve bu yüzden ds
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • 1 VWNAA^Ws/W-HALKIN SESİ İki sokağın berbat hali Adresini» neşrini isteraiyen okuyucumuz Tevfik-Uün ter yazıyor «Pangaltı Hamamda biri Bi lezikçi,öteki de Eşref efendi isimli iki sokak var.Eşrefefendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • İstanbul sergisi o Şehir meclisi ile Daimi Encümen arasındaki ihtilâf yüzünden sergi komitesi seçilemiyor Şehir Meclisi üyeleri ile Daim!Encümen üyeleri arasında mevcut bir ihtilaf yüzünden 953 yılı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • KISA HA if Çapa Selçuk Kız Sanat Ens-titüsü öğretmenlerinden Selma I Çömer,Bakanlıkça bir üst maaşa terfi ettirilmiştir.BERLER ne kaldırılmış,tahkikata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • P O LİSTE Hırsızbk yaptığı iddiasiyle 4.Asliye Ceza Mahkemesine verilen Sabiha Uluk ad.nda bir kadının duruşması bugün neticelenmiş ve suçu sabit görülen Sabiha 2 sene 4 ay hapse mahkûm olmuşturif Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Hie.11 Arabic 1932 Perşemb* Ru.23 ft.Ev.1372 28 Kas.1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.15 2.84 öğle 12.07 7.26 İkindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.20 1.39 İmsak 5.29 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Dünya Basınından Hindistanda kurulan Atom merkezleri ion zamanlarda ajans haberlerinde belirtildiğine göre İngiliz hükümeti,tngilteredeki.atom araştırma merkezlferinde çahşmalan için 4 Hintli âlimi en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Manevi silahlanma kime?Fertlere mi?hükümetlere mi?memlekete mi?Hayır ne hükümetlere,ne memleketlere yalnız fertlere lâzımdır.Zira o fertlerin içinden kendilerini seçenler veya seçilenler hükümetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Millî Eğitim Müdürlüğü binasında bir sergi yapılacak Millî Eğitim Müdürlüğü binasının alt katındaki kullanılmayan antrenin okullardaki çalışmaları belirtecek bir sergi haline getirilmesi düşünülmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Peyni r satışları Belediye Peynir ve tereyağı satışlarını esaslı surette kontrol edilmeline karar verdi Gıda maddeleri tüzüğünde peynir ve tereyağlar için konulan hükümlerin tatbikına alâkalılarca baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Mektepte hırsızlık yapan bir talebe Dün Emniyet Müdürlüğü müessif bir hırsızlık vakasına el koymuştur-Uzun müddetten beri Haydarpaşa Lisesinde yapılan hırsızlıkların faili olduğu iddiası ile evvelki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Demsr piyasası durgun Şehrimiz demir piyasası son ay içinde çok durgundu.Bunun sebebi de Avrupada fi atların istikrarsız bulunuşudur.Halen piyasada 6-8 milimler 55,10 12 14 milimler 53,54 kuruş,arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1952
  • Anadoludan 36 vagon buğday geldf Bu hafta başında buğday piyasasına Anadoludan 36 vagon buğday gelmiştir.Bununla beraber malların büyük bir kısmı yolda atılmıştır.Fiatlar:Yüzde 2-3 çavdarlı 250,pelemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • m Fran saya grdecekler Fçın reyyah çekleri 5.000 10.000 20.000 50,000 Franklık Kupürler i Bu çekler:Fransa.Cezayir,Tunus ve Fas içindir Fazla bilgi için İstanbul Şubemize müracaat olunmalıdırı TÜRK Tİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • îomünist propagandasına dair Fransada okuyan Türk çenelerine komünist akidelerini aşılamak için teşkil edilen «İleri jön Türkler cemiyetinin» mesaisi ve memleket içi faaliyetleri hakkında yeni haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Yeni İsrail Başkam And içti_Parlâmento hüsranında and içen yeni Cumhurbaşkanı Ben Zvie «Sulhun müdafaa edilmesi elzemdir» dedi.Kudüs 10 AP)israil Cumhurbaşkanlığına0 ilen 67 yaşındaki Ben Zvie bugün İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Kısa harici haberler ÜRDÜN Şimdiye kadar yalnız orta dalgadan neşriyat yapmakta olan Amman Radyosu,yaptığı yeni revizyonlar sayesinde yakında kısa dalgadan da neşriyat yapacağı resmen bildirilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Amerika Ortadoğuya asker göndermlyor I gilizlerin,stratejik bölgelerin korunması için istedikleri askerî yardım Amerikalılar tarafından redd dildi Washington 10 AP)iyi haber alan Amerikan resmi makaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Hekim adasında kurulan cezaevi îzmir 10 ANKA)Urln yakınlarında bulunan gavrimeskûn bir adada,îmrabda olduğu gibi iş esasına dayanan bir cezaevi kurulması için hazırlıklar ilerlemektedir-Adalet Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Ton'arîa çelik çalan korsanlar New York 10 THA-New York limanında misli görülmemiş bir hırsızlık hâdisesi olmuş ve muhtelif depolarda muhafaza edilen 10 bin ton çelik ortadan kaybolmuştur-Bir korsan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Franda askerlik müddeti uzatılıyor Londra.10 AP)Eski Fransız Başbakanlarından P-Reynaud burada verdiği bir demeçte Fransanın halen meriyette ola naskerlik kanununu değiştirmeyi tasarladığım ve askerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Oğluıun hırsızlığından intihar ed^n adam Paris,10 THA.Demir yolları idaresinde çalışmakta olan Alein adında ve 54 vaşlarında ve 5 çocuk babası.24 yaşındaki oğlunun hırsızhk sucu ile tevkif edilmesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Bir karıda bulunan kıymetli eşyalar Sam.10 Nafen)Homs cehrinde kanalizasyon açmakta olan bir isçi şebekesi kazılarda kıymetli,çanaklara ve safi altından yapılmış kalemlere rastlamıştır-îve vazivet ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Irak'ın yeni seçim kanunu Bağdat.10 A-A-geçim ıslâhat özel komitesi dün seçin:kanununu islâh eden bir kanun teklifini İrak kabinesine sunmuştur-İyi haber alan çevreler,yeni Iralc seçim kanununun hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • UM L Fasıkı mahrumlar Diyorlar ki bazı yerlerde imamlar kadınların örtünmesinden yine bahis açıyor,bazan çekinerek,arasıra da açıktan açığa,çarşaf giymenin dinen bir zaruret olduğunu söylüyor,karışım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Mesina adasındaki zelzele Reggio Calabria ttalya)Dün srece 21-33 de GMT)dört saniye süren şiddetli bir deprem Rej?£io Calabria ve Mesina adasını sarsmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • İKTİBAS Çocukların anormalliği çizdikleri resme geçiyor I Paritsek' tıbbî araştırmalar merkezi bu gerçeği meydana çıkarmakla kalmamış,anormal çocukların bir yandan resim yapa yapa normalleştiğini göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • Bir basın toplantısı 9 aralık tarihli gazetelerde okumuşsunuzdur sanıyorum:istanbul Şehir Tiyatroları Genel Sekreteri Fazıl Ahmet Aykaç bir basın toplantısı yaptı.Biz burada sayın Aykaçın gazeteci ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1952
  • 120 Ahh,ah,ahh,diye başını gene saga sola sallamağa bagıadı.Köşede,gömüldüğü koltukta halâ tırnaklariyle meşgul olan gizli teşkilâtlı mırıldandı:Hakikaten domuzun biriymiş.Fakat o neticenin yaklaştığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.12.1952
  • 1 Meriç ve Tunca nehirlerinin taşması neticesi Edirne şehri fecî bir su baskınına mâruz kalmıştır.Resimde sellerin istilâ ettiği Kirşane mahallesinden bir köşe görülmektedir.2 Evini su basan bir Edirn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1952
  • Ik Bilindiği gibi Amerikalı iş adamları,müesseselerinin rağbet görmelerini temin için güzellik müsabakaları tertip etmektedirler.Bu meyanda büyük ilâç laboratuarı piyasaya güneş çarpmasını önliyecek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1952
  • I TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Elden gelen yele gider,sudan gelen^ sele gider!EmirülUmera bahtiyar,kendi zevku safası için Halifenin mallarını sattırdığı ve halkın arzusunu yerin3 getirmediği için bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.12.1952
  • 5 tane gol Beyoğlusporlular farklı bir galibiyet elde etme'erine rağmen oyunun futbol kalitesi vasatın çok altında idi Sulhi Garan Dünkü Beyoğluspor Etnikos maçı futboldan başka türlü bir şeydi.İnsanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1952
  • Dünkü «ayımızda.Galatasaray ı n muhtemelen bu hafta Ankaraya gidip iki müsabaka yapacağım yazmıştık* Geç vakit aldığımız bir habere göre Ankaralılarla Galatasaray arasında malî bakımdan bir anlaşma mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1952
  • Taksim Gençlik Kulübü profesyonel şube kuruyor Taksim Gençlik Kulübü,haber aldığımıza göre profesyonel bir futbol şubesi tesis etmek üzere gerekli hazırlıklara başla* nuş bulunmaktadır.Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1952
  • BEYOGLUSPORLULAB ikinci goııerını Etnlkos Kalecisinin yaraımıyie kornerden doğrudan doğruya kazandılar* Beyogluspor Etnikosu dün 5 0 yendi Sarı Siyahlılar üç penaltının ikisinden faydâlanabildileri Oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1952
  • Galatasaraylı Turgayın lisans işi Türlü dedikodulara ve tefsirlere yol açan talebe lisansı iptal edilse dahi,yeniden amatör ve profesyonel lisans çıkarılması bir gün meselesidir Bir haftadan beri gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.12.1952
  • ü *A •t m A^MM if-RAPİT TAKIMI Geçen sene Bu hafta ilk maçını muhleme len Vefaya karşı yapacak Viyana ve Orta Avrupanm sayılı takımlarından S.K.Rapid,futbol meraklılarımızın yabancısı değil dir.Halen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.12.1952
  • "Alo.Burası Teknik Oku!deneme radyo istasyonu Ikibin liraya maloian vs marnla ketin hanen her tarafından neşriyetı duyuiabilan bu radyo istasyonunu kuran,İşleten ve emisyonlarını idare edenlerle kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1952
  • i ÇIKAN K İSI M LAKIN HÜLASASI Adam öldürmek ilaven iens İMMİt Mr şeydi.Çıiıthü dığı ttcrete mukabil bir va-yapıyordu.Yalnız dikkatli* ve ihtiyatlı bulunmak talerdi.Bogttn öldüreceği ihtiyar ¦Miri Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1952
  • «RMlEKI KORKUNÇ Nafejedem Aglg ÖZBAY Lovach Blume,cinayet işlemekten bir sevinç,bir haz duyardı 4 Bu yüzden bu mahallelerde oturan halk,bilhassa vücudunu sa tarak geçimini kazanmağa çalışan sokak kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1952
  • Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Erzurum «Ulu Cami» in oîic nmma ait olup keşif bedeli «19625» lira «93» kuruş,geçici teminatı «1471» lira «94» kuruştur.2 Eksiltme:16/Arahk/952 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1952
  • Maliye Bakanlığından 5 faizli 1951 istikrazı muvakkat tahvillerinin asıl tahvillerle tebdil muamelesine 15 Aralık 1952 tarihinden itibaren başlanacaktır-Fu itibarla hâmillerin 15 Aralık 1352 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1952
  • Hazıriıyan:Ercüment ÜNVER i 2 d 4 S 9 7 8 9 fo 11 12 i 2 311 4 5 6 7 8 Sİ 40 H w «2 Soldan Sağa;1 Akıl;Gayrimeşru para teatisi 2 Tembih edatı;fiti cisim ortası 3 Güzel;Pus et;Sikâr'a 4 Işık;Yok manasm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1952
  • VAza&z £&m kO III I I I a—Kara Murat Ağanın elinden canını kurtaranlar da ölenlerden perişan bir halde idi 186 49 ÖİRİT AHVALİ Düşman süvarilerini denize döken Türk cengâverleri tamamen şahlanmiş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Dün bir köyde banka açıldı [Bas tarafı 1 incide] karalığın köylere kadar girmesi gribi yepyeni bir cıeır açılmıştır* Bu münasebetle Bayındırda Çirne köyünde valinin de iştirakiyle büvük bir tören yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Jean Paul Davit [Bas tarafı 1 incidej dün Öğlenden sonra Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı yapmıştır.«Sulh ve Hürriyet» adım taşıyan komünist alehtan bir teşekkülün genel sekreteri jlan Jea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Edirnede tehlike atlatıldı [Bas tarafı 1 incide] baskın sahasındaki evlerin sular çekilince çökmelerinden korkulmaktadır.BugUn yıkılan meskenlerin adedi 16 ya yükselmiştir.Alakalıların bildirdiğine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Dünkü Mec'ists Anayasanın tadil teklifi görüşülemedi Ankara.10 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Celâl Yardımcının başkanlığında toplandı-Oturum açılınca Anayasa teklifinin görüşülebilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Hürriyeti seçen Rus diplomatı Amerikan taraftarı sanılan Ankaradaki Sovyet Sefaretinin ikinci kâtibini zorla Moskovaya göndermek üzere muhatı/istendi Ankara 10 TA)Batı devletleri yabancı siyasî mahfil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Fuat Köprülünün mühim beyanatı TBaş tarafı 1 incide] ger cevabın tam metni aşağıdadır:«orta Doğu meseleleri» dünyanın diğer her hangi bir bölgesi için olduğu gibi.uniumî bir şekilde iktisadî,sosyal,si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Ceza kanunu [Baş tarafı 1 incide] basını öldürenlerin cezalandırılmasını âmir bulunan 449 uncu maddeye üvey ana,üvey baba ve üvey evlât da ilâve edilerek cezası 22 sene yerine müebbet ağır hapis olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • KRgL FARUK BİR CANİ MİDİR?*f»W rBaç tarafı 1 incide] dolunun şehvet gülü» dive bilinen güzel kız,adaleleri bu kadar inkişaf etmiş.Herküle ben zeyen bu adamdan» bir dişi olmak hasebiyle belki hoşlanabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Petrol dâvamız [Başmakaleden devanı I 1 Paris et de Pays-Bas'nın u-1 mum müdürü Macar Musevisi meşhur Filaly.Avrupa malî gazetelerine «Türkiye ecnebi sermayesine karsı takındığı tavrı değiştirmezse an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Bir kadın aşığını vurup öldürdü [Bag tarafı 1 incide] Esasen kızm aile muhitinden çekinen Mehmet hiç bir şev ya pamamıştır-Raziye.bundan bir müddet evvel geceleri çalışan bir gençle nişanlanmış ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Korede yeni Türk kahramanlığı Baş tarafı 1 incide] ilerledikten sonra dtişman mermilerinin etraflarına düşmeğe başladığım görünce,telsizle Müttefiklerden bu top ateşini susturmalarım isterken üç taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • İnsan hakları günü Bu münasebetle dün şehrimize!a ve bütün dünyada töredler yapıldı Dün,«İnsan Haklan günü» idi.Bilindiği gibi.Birleşmiş Milletler genel kurulunun 1950 yılı aralık ayında verdiği bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Bilmiyerek katil olan spiker Londra 10 T.ii.a.Londra Radyosunun güzel sesli bir kadın spikeri,hiç haberi olmadan 77 yaşlarında kıskanç bir kadının ölümüne sebebiyet vermiştir.Manshesterde ikamet eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarım Anlatıyor!I Bu yazıların bütttn hakları «MU Hyet» adına raahfuzduri [Baş tarafı 1 incide] i nun alaylarına maruz kalacak-tık.Esasen o da bunu istiyordu.Yanından çıkar çıkmaz Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Bat,«üs,adale,sinir,lumbago,romatizma,siyatik ağrılarını süratlo teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karsı son derece fav 'Mı ı dalıdır.4Meyl bozmaz,kalbi böbrekleri yormaz 4 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Şgfp Era ^QB^ &ÖÖ6 Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Francisco Canaro orkestrasından dans müziği Pl)13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri PL)14.45 Şarkılar Pl.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • İstanbul Jandarma Satmalına Kurulu Başkanlığından Cinsi Miktarı Tahmini ilk teminatı Eksiltme Lira Kr-Lr Kr gön saati *Süt~ "lÖÖOÎdİö ÎSOFÖÖ 135 00 19/12/952 10,30 Yoğurt 3000 kilo 3000 00 225 00 19/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal i Salan Birsel Telefon:42157 Dram kısmı Komedi ktsmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesseiring Türkçesi:R«-^iha C Vâfi Vasfi II.Zobu Telefon:40409 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)'iyea 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Fransız temsilleri muddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.15 de.Cama talebe)pazar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Lokman Hakim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka her glln »abalı »aat iO.SO-ll.oo öjı«dcn sonra 14.10-1T.00 de hasta kabul eder.İstanbul Di vanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • İmar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No* Cinsi Lira Lira 513-1791 Beşiktaş.Ortaköy,Mecidiye man-11000 825-reski Menekşe yeni Hercai so-225 ada» 8 parse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KABACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • İst,Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek yem ve yakacak maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla ayrı ayrı Erzurum As-Sa-Al.Kod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Gayrimenkul Satış İlânı istanbul Dördüncü icra Memurluğundan:951/2680 Bakiye 1750 lira için alacaklı lehine ikinci derecede ipotekli olup paraj'a çevrilmesine karar verilen Fatih Abdisubası mahallesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • mmm 1ğS?ğ&ğI wâSi» 7953 de birinci ikramiye çekilişine katılmak için yılbaşına kadar bir tasarruf hesabı açtırınız.Galerimizden tafulât irtcy.inn 1 TÜRKİYE İŞ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Deniz Astsubay Sınıf Okuluna öğreniri alınacaktır 1 Deniz Astsubay Sınıf Okuluna alınacak öğreniciler için aranacak nitelikler:a—Türk vatandaşı olmakb—Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak,teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Kayalar bölgesinin Kayalar istif yerinde mevcut 1875 adet karşılığı İ87-712 M3-kayın kalası beş parti halinde açık artırma ile satışa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır:filer Bankasından:1 Kütahya iline bağlı Karahallı kasabası için türbin grubu alınacak,yüksek tevettür hattı ve alçak tevettür şehir şebekesi yaptırılacaktır' 2 Tesisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.12.1952
  • Pulluk ve Diskharrow safın alınacak Devlet üretme çiftlikleri genel Müdürlüğünden Teşkilâtımız ihtiyacı için 60 adet beş diskli.80 adet dört soklu pulluk ile 100 adet asgarî 32 diskli Diskharrow tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8