Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Malatya suikasdi ile alâkalı tahkikat gittikçe genişliyor Büyük Dâva gazetesi sahibi tevkif edildi Afyonda,suikastle ilgili toplantılar yapıldığı tesbit edildi Bodrumdaki aramada hâdisede müessir oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • izm itte bir Büyük Popçunun marifeti Şerafettin adındaki sapık,bir elinde kılıç bir elinde kama olduğu halde Başbakanı öldüreceğini ilân ederken yakalandı Ankara.9 Milliyet)İzmit'ten bildirildiğine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Balık tanzim satışı gittikçe rağbet görüyor Bir müddetten beri Belediyenin murakabesi altmda yapılan balık tanzim satışları mtisbet tesirlerini göstermeğe başlamıştır* Bilhassa aşırı kâr hevesine kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Yeni Polis Romanımız Ücretle adam öldürmeyi meslek edinen bir katilin cinayetlerini» büyük kazançlar temini için bir harb hazırlayan beynelmilel maceraperestlerle ve polisle mücadelelerini anlatan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Samsunda neşrettiği gazetede Atatürk aleyhinde yazılar yazılımı için DP-den ihraç edilen Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğln Ustaoğlu,Demokrat Partiden ihraç edildi Karar D.P.Meclis Grupu,Haysiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • KRAL FARUK Bl CANI MIDIRr I Nakleden:ÜMİT DENİZ Kral Faruk'un 11 sene önceki bir resmi 70 Araba biraz daha ilerledikten sonra durdu-Takip ettikleri yol Nil kenarında,nehir yatağından 50 ilâ 70 metre i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • ölümündeki esrar bir çözülemiyen Cemal Sanca Cemal Sarıcanın ölümü esrarını muhafaza ediyor Tanınmış milyonerin kız kardeşi dün ortaya yeni iddialar attı Abdülhamit devri ricalinden mabeynci Ragrp Pag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Keçilerle köpekler muharebe ettiler!Londra,9 ANKA)Wight adasında iki köpekle 30 keçi arasında çıkan bir kavga sonunda köpekler bir keçiyi öldürmüşler,29 zunu da parçalamışlardır.Yarı ölü vaziyette ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Hayri Gönenin yeni vazifesi Kıymetli iktisatçımız Ticaret Bankası Umum Müdür-lügüne tayin edildi Değerli Bankacılarımızdan Ticaret Odası Bagkanı Hayri Gönen'in Türkiye Ticaret Bankası Umum Müdürlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Menderes Belgrad'a gidecek mi?Yugoslav radyosunun bu haberi ne tcyid ne de m zi0ed»ai Atina,9 T.H.A.Belgrad radyosunun yayınladığı bir habere göre,Türkiye Başbakanı Adnan Menderesle,Yunan Başbakanı Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Köprülü Romaya gidecek İtalyan hükûıiK linin resmî davetini kabul eden Dışişleri Bakanımız 22 aralıkta Romaya gidecektir Ankara,9 A.A.Haber aldığımıza göre Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köp rülünün Roma'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • &Mkc£ ıtiiimı Bugün şehrimizde hava,mumiyetle kapah ve hafif yağışlı geçecek,hava sıcaklığı düne nisbetle biraz daha azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • lid acne önce sn baskınına nü m yan Trakya istasyonların dan birisinin hali Edirnenin atlattığı büyük sel felâketi B IB 600 ev tahliye edildi,80 bin dekar araz)sular altında kaldı.Tunca 5.5 metre yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarını Anlatıyor!69 Bafralı Yusufun gözleri parlamış,fakat Greko Romen'in ne olduğunu anlayamamıştı.Bu nu ona izah ettim ve hattâ bir iki oyununu gösterdim.Bir an düşündükten sonra:Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • "rs General Eisenhower müzakerelere başladı Halen «Helena» kruvazörü ile Pearl Ilarbour'a gitmekte olan il Eisenhower dün ya-nmda bulunan müvaşirleriylo müzakerelere başlamıştır.Dış ve İçişleri» Maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Fala bakan harika at Kaybolan bir nerede okluğunu bildirdi Richmond Virginia)9,AP)Takriben 2.5 ay evvel kaybolan 9 yaşlarındaki dilsiz bir çocukcağızı bulmak için «Konuşan bir at» in hafiye olarak kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Fırtına devam ediyor Bir çok vapur seferleri aksadı-Karadenizde bir kısım gemiler limandan ayrılamıyor Birkaç günden beri denizlerde hüküm süren şiddetli karayel fırtınası dün de devam etmiştir.Bu yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1952
  • Hükümet resmi ilânlar mevzuunda âdilâne ve isabetli bir karar aldı Resmî ilânların gazetelere siyasî içtihat farkı gözetmeksizin müsavi surette tevziine karar verildi Ankara.9 Milliyet)Büyük bir memnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Dünya basınından Monte Belloda yapılan atom tecrübeleri Bir müddet evvel Monte BeüVda yapılan atom tecrübelerini İngiliz âlimi Dr.Penney idare etmişti.Zamanımızın en kudretli silâhı olarak vasıflandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • KISA HABERLER if Kadıköy semtindeki yolların tamirine devam olunmaktadır.Bu arada şikâyetlere sebep olan takele Caddesinin de tamiri tamamlanmak üzeredir.İf önümüzdeki cumartesi günü Galatasaray Lises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • if Aksarayda oturan ve bir fabrikada işçilik yapan 15 yaşlarında Bahriye isminde bir kız 32 tane aspirin almak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Bahriye İşçi Sigortaları Hastahanesine kaldırılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • 09» 10 Aralık mm.22 27 R.Ev 1952 Km.1872 Çarşamba 1888 VAKİ FT VASATt EZANİ Güne î 7.14 2.33 ö*le 12.07 7.28 îkind t 14.28 8.47* Akşaı n 16.41 12.00 Yatsı 18.1» 1.38 c 5.28 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frang» İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes ve esham Açılış 790.50 281_0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791—2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • GECE if «Tekstil» örme Sanayii İşçileri Sendikası tarafından 19 aralık cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosu salonlarında bir gece tertiplenmiştir.İf Türk Elen Dostluk Derneği tarafından 15 aralık p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Hazreti Muhamrcıetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU Kâab Hazreti Âyşeden aldığı emri harfi harfine tatbik etti 119 Bütün gün harp korkunç bir şiddetle devam etmişti.Manzara şöyle idi.Basra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Döviz va çek kaçakçılığı o Suçüstü yakalanan Sabatay Bencuya'nın duruşmasına dün başlandı Bir müddet evvel yazıhanesin de yapılan avama sonunda muhtelif devletlere ait döviz ve çekler ele geçirilen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Tekel arpa mubayaa fiyatlarını artırdı Tekel'in bira için piyasadan mubayaa ettiği arpalar için ver diği fiatlann satıcıları memnun etmediği ve piyasanın bu yüzden durgun olduğu malûmdur.Bu durumu naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Vali,odun ve kömürcüleri teftiş etti Vali ve Belediye Başkanı evvelki gece Fatih,Çarşamba ve Aksaray semtlerinde kömürcü,oduncu dükkânlarım;çarşıyı,pazar yerlerini teftiş etmiştir.Vali teftişi sırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Yarın vilâyette bir toplantı yapılacak 1950 yılında Roma'da toplanan Beynelmilel Sosyologlar Kongresinde verilen karar üzerine 1951 nisanından beri Avrupanın muhtelif şehirlerinde çahşmakta bulunan Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Yoğurt satışları tanzim ediliyor Yürürlükte bulunan gıda mad I deleri talimatnamesinde yoğurt-lar için de esaslı maddeler konulmuştur.Bu maddelere göre tam yağlı ve yarım yağlı inek,koyun,manda vekeçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • yapı vç Ktedı Bankası 10.Yıl oavtal ve Kultüt Flükkfatlazı için şartnameler horlanmıştır.Resim,Afiş,Müzik,Senaryo ve Kitap müsabakafarıyla alâkadar olanların Banka gişelerine müracaatları rica olunur»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • HALKIN SESİ Karaborsa balâsı İmzasını «iler hangi bir va tandaş» diye atan bir zatdan aşağıdaki raektnba aldık:«Bahsedeceğim konu o kadar oıta malı,deli+i ısbatı öylesine meydanda ki,sizin benden isim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • TahSiye dâvası o Belediyenin üç sinema hakkında açtığı tahliye darası karara kaldı İstanbul Belediyesinin,kendi binası olan Melek,İpek ve Sümer sinemalarının tahliyesi için açtığı dâvanın duruşmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Bîr tayin Millî Eğitim Müdüriiğü,müdür muavinlerinden Fikıet özvenç,İstanbul Çapa Eğitim En» titüsü meslek dersi öğretmenli-Fikret Özgüvenç,Enstitü müdür muavinliği vazifesini de der'uhte edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1952
  • Sovyet Rusyamn başlıca sijasi ve stratejik emellerinden birinin Akdenize inme* olduğuna hiç bir Türkün şüphesi olmamak lâzımdır.Böyle olduğuna gdre de onun Tttrki/cyi,Balkanları ve Ortadoğu memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • Maliyeci Dr.Schacht Suriy ede Maliye sihirbazı olarak tandan Suriye'de kaldığı müddet zarfında bütün iktisadi ve mali meseleleri gözden geçirecek Şam,9 A.A.Reich Bankın eski müdürü Dr.Schacht memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • Kamptan kaçmak isteyen esir öldürüldli Tokyo 9 AA.Eirleşmiş Milletler kumandanlığı taralından bildirildiğine göre,Koje &dasmdaki esirler kampından kaç mak istiyen bir esir öldürülmüştür Ayrıca yasak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • Norveç'in Kareye yapacağı yardım Paris,9 A.A.Norveg Telgraf ajansının bildirdiğin» göre,Norveç parlâmentosu dan ittifakla ve müzakere etmeden Koredeki Norveç askeri hastahanesine 1952 953 devresi içil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • Kısa harici haberler FRANSA Nato'ya mensup 14 memleket kurmay başkanlarından mü teşekkil bulunan askeri komite bu sabah General Charles Foulls'ın başkanlığında Chaillot Sarayında toplanmıştır.POBlEKtZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • 119 Siliniz derhal sinyoranın güzel yüzünü!Bu emrin hemen arkasından bir memur ıslak ve iğrenç kokulu bir bez parçasıyla Geldi. A uıuesrfajrç;"BAnjjoz uAn]joz zünü sıvazladı-Melisa hayvanı bir inadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • istanbui dilene.terinden bir myoZ Evet sizlerden rica ediyoruz.Çünkü sokaklarda icrayi faaliyet etmenize mâni olması lâzım gelen dairelerden ümidi kestik.Vakıa bir kaç gün kamplar kurdu,içinizüeıı ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • Acele Ediniz Sugün Son Gündür 31 Aralık 1952 Keşidesinde Türkiye Kredi Bankası İSTANBUL Büyük Postahane karşısı BEYOĞLU istiklâl caddesi No-339 IZMIR Büyük Kardiçalı Han ^DANA Özler Caddesi Mes'ut tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • Amerikanın Tun Siyasî komitede Amerikanlı görüşünü açıldıyan Dr.Jessup Tunus!Fransa kendi meselelerini kendileri ha'et netidirler dedi Nevyork,9 ANKA)Dün I Siyasî Komitede konuşan Ame-rikan delegesi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • Kız talebelerin yaptığı şikâyet Larissa Yunanistan)9 AP)DUn buradaki kız lisesi öğrencileri,hükümet binasına giderek erkek öğretmenlerden birinin ipekli iç çamaşırları giy melerini yasak ettiğini ve ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • Bir hapishanede yine isyan çıktı Teni Meksiko,9 ANKA)Dün gece Santa Fe Hapishanesinde mahpusların isyan etmes' üzerine Birleşik Amerika Hükümet^ buraya polis takviye kuvvetleri sevk etmiştir.îsyar ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • uçakların hava alanlarında yaptığı tahribat Londra 9 Nafen)Hava a-Slanı mühendis ve mimarları tep kili uçakların hava meydanında yaptıkları tahribatın önüne geçilmesi iğin tertibat almak için çalışmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • 10-A rai ıl -1952 tarfbine kadar SÜMER BANKTA Açtıracağınız 150 liralık bir hesapla 1953 yılıımı ikinci büyük ikramiyesi olan 20 BİN LİRAYI Kaza nabili rsiniz-Tasarrufunuzu Sümerbank'a yatarınız» Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • İKTİBAS Bir kız,ölü nişanlısının hatırası ile evlendi ı ZavaSfı kızcağızın yürekler acısı fedakârlığına mâni için oğ-an tarafının yaptığı gayretler boşa çıktı.Jşimdi ö U gencin karısı sıfatiyle Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ n Gözü ve gönlü doyurmak Şehir Tiyatrosu Edebi Heyeti bir tedif eseri geri çevirirken söyle bir rapora dayanmş:«Kemal Bilhasar'ın Kadırga adh eseri mevzu ve vab'a itibariyle İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1952
  • Siyası İcmal r e*rol ı muarızı a dair Bir ajans haberim» güre Birlefik Amerika hükümeti petrol ihtilâfım halledebilecek yeni bir tolüif hazırlamakla meşguldür.Ay sonuna kadar Londra ve Tab rana birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.12.1952
  • RESİMLE HADİSELER 1 Amerika'nın yeni Cumhurbaşkanı Kore'den dönmüş bulunmaktadır.Yukardaki resim,Gl.Eisenhower Seoul'de iken çekilmiştir.Soldan sağa doğru:Amiral Robert Briseoe,Gl.C.D.Weyland,Başkan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Dil insanı felâkete sürüklediği gibi,göklere de çıkarır!1-III.Sultan Murad,Serdar Osman Paşaya:Anlat dedi Kırım işini ne yaptın.Iran sef dri nasıl devam ediyor Paşa zatı şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1952
  • ^vN ^S Y 'JKJ.fcf.W J?^jS^ 19B i' 1 i 1 BP»'-i Mr.Bf 1 b £fipl r i:Sl 1 j h' v İ J J^ 1 Aslen ingiliz olan ve senelerceLondranın tamnmış balelerinde çalışmış olan Bette Lawton sondaları bir Amerikan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.12.1952
  • SP*ifi jW| J&S& gm:lArfolu arkadaşı Ua l**ik oyrtarla* göıüyorsam*.Şükri-yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Tayyar Yalaz Kupası Güreş Federasyonunun* mer-hum Tayyar Yalazdın kabrini yaptırmak üzere,teşebbüse gec tiğini bu defa memnunlukla ba ber almış bulunuyoruz-Bir şampiyon olarak ve federasyon başkam bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Avusturyanın Rapit takımı bu akşam saat 20 de Şehrimizde dört müsabaka yapacak olan Avusturyanın şöhretli takımlarından Rapit» bu akşam saat 20 de şehrimize gelecektir Rapitliler ilk karşılaşmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Federasyon kupası voleybol karşılaşmaları Ankara.9 ANKAi Federasyon kupası voleybol karşılaşmaları bu hafta 6 takımın iştirakiyle şehrimizde başlanacaktır 12.14 aralık tarihleri arasında yapılacak tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Uruguay şampiyonu İstanbul gelmek istiyor 1951 yılı Uruguay kupa şampiyonu Kampla Junior takımı,müsabakalar yapmak üzere mi* safir bulunduğu İspanyadan Beden Terbieysi Genel Müdürlüğüme gönderdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Maç raporları Profesyonel küme lig maçlararan raporları,bu küme tertip hejreti tarafından tetkik edilip ölr karara bağlanmakta idi.Haber aldığımıza göre;bundan böyle bu raporlar birer nüs ha.fazla yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Bravo Bursa Valisine Bundan böyle bu gibi lıaraketlere tevessül edenlerin kulüpleri kapatılacak Geçen hafta müessif bir hâdise olmuş ve Bursa.bölgesinin davetlisi olarak müsabaka idaresine gitmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Galatasaray bu hafta Ankaraya mı gidecek?Geçtiğimiz hafta Izmlrde net iki galibiyet kazanan Galatasaraylıların perşenbe günü Ankaraya giderek orada.iki maç yapacakları haber verilmektedir.Söylendiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Atlantîko 50 nci yıldönümü Takımın iki ası Siyah inci Ben Barek ile sarı saçlı meşhur 10 numara Carlsson İspanyanın en popüler,zengin ve fazla âzası olan Madridin Atletiko Kulübünün 50 nci senei devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • İstanbul Atle İstanbulini 500 üncü fetih yıldönümü münasebetiyle 6-7 haziran 953 tarihlerinde Mithatpaşa stadında yapılacak o* lan beynelmilel atletizm müsabakalarına dünya çapında isim yapmış aşağıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • ETNİKOSLULAR Istanbula gelmeden önce Pirede yaptıkları bir tnaçtakl kadrolariyto-Beşiktaşa 2-0 yenilen,Fenerbahçeyi 4-2 mağlûp eden Etnikos bugün Beyoğlusporla karşılaşıyor Şehrimizde misafir bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Türkiye voleybol şampiyonası Türkiye voleybol şampiyonası 11 12 aralık günleri Ankarada yapılacak ve bu siinp.y »naya bölge birinciliklerini yadını.takımlar katılacaktır.Diğer taraftan PUrkîya role b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Beşiktaşlı Recep Adanıra 6 ay müsabakadan men cezası verildi Cezaim tebliğini bekleyen Beşiktaş idarecilerinin mer kez ceza heyetinin bu kararına itiraz edecekleri söyleniyor Profesyonel kümenin maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • i t Jl.lf| v-GARBİS Yakında tekrar Vefa takımındaki yarini alacak-Vefalı Garbis iyileşiyor Vefa îstanbulspor macında îstanbulşporun santrhafı »Merih'le çarnistıgı sırada,gözünden sakatlanan ve ciddi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Almanya ve tialyada yapı!calf.kayak müsabakaların» adavet edfSlik 7 22-2Ş ocak 1953 tarihlerindi Alman yada Garmich şehrinda ve Italvada 1-8 sübat-1953 ta-rihlerinde yanılacak olan boyr nelmilel kayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.12.1952
  • Boğaziçi:3 Tarabya:1 Bu hafta yapılan diğer kuma karşılaşmalarında Boğaziçi Tarabyayı 3 1 mağlûp etmiştir.İzmir acıhs kupasını Altay kazandı Yedi haftadır oynanan tzmi* açılış kupasını Altay.takımı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • Yurt ücretle rise yapı fan zam Talebe yurt ücretleri yüzde i 25 nisbetinde bir zamla 25 lira-ya çıkarılmıştır.Teknik Üniversite talebelerinden bir grup Gümüşsüyü Yurt Müdürlüğüne müracaatla kahvaltı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • MeGhee geldi Bir müddetten beri memleketinde bulunan Amerikan Büyükelçisi McChee dün sabah uçakla;Amerikadan gelmiş ve Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • Orgeneral ŞOkrii Ka-I «atlı şehrkwtTrte Kara Kuvvetleri Komutanı' Orgeneral ŞUkrü Kanatlı dün trenle Ankaradan şehrimize gelı mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • TARİHTEKİ ^CİNAYETLE Kakiaddn:AZİZ ÖZBAY Bir idam mahkûmunun ölürken bıraktığı mekfup 3 Drest'de yerleştiği günlerden ı beri matmazel W ally adında bir genç kızla tanışmış,gönlünü ı ona kaptırmıştı.Wa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • SARAYIN HAlAMz &mOt& S'&VH&HtiİÇİc Makamına oturan Sadrıazam memnun görî nüyor ve sakalını sıvaifayardk Jconuşuyord 185 Fakat Sultanzade sabredeme di;Ramazan Ağanın arkasından çıktı;Parmaklarının uçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünde Telefoncu stajyeri alınacak 1 istanbul'Telefon Başmüdürlüğünün işletme servisin telefoncu yetiştirmek ve telefonculuk,yapabilecek duruma ge dikleri zaman telefoncu kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • Ercüment ÜNVER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 3 2.j 4 5 M W e t ¦BB B I ı| id 10 ı u 2 Soldan Safa:1—Ayı evi;Bazı yemeklerin üzerine konan yiyecekten süs.2 Bir renk;Laciverdin kardeşidir;O'nu söyler,arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • A VWW^/VS^/Muzaffer Orhan BUYRUKÇU Tütüncünün önüne fırlattığı sigara ile kibriti cebine yerleştirerek» dükkânın bulunduğu semt İnsanlarının sabah aksam geçmek 'mecburiyetinde oldukları dar sokağa;gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • Yüksek Tahsil Gençliğine yapılacak yardım Üniversitede okuyan talebelere,»şimdiye kadar Bakanlıklar tarafından gayri muayyen za« martlarda ve cUzI miktarda yar dim yapılmakta idi.Badema fakültelerde ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • Şahir orkestrası konseri Şehir orkestrası mevsimin Uçüncü konserini Cemal Reşit Bey idaresinde önümüzdeki 14 aralık pazar günü sabahı Takatin Belediye Gazinosunda saat 11 de verecektir.Konser programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • Şapkasız,fevkalade güzel parlak kumral sağlı bir dilbermiş.Hareket etmek Üzere olan tayyareye zor yetişmiş.Acaba bu kadın kimdi dersiniz Westlake?Kim bilir!dedim.Belki Wolflar benim arabamı yolun ke s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • MuaHttnter BlrHfii bir müsabaka tertipledi Türkiye Muallimler JBirJiğitstanbulun ÎSOO üncü fetih yıldönümü münasebetiyle mart,nisan ve mayıs aylarında ve on T eg günde bir verilmek üzere bir konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.12.1952
  • i Balar ı şilebi famı ir Emden tersanelerinde revizyona tabi tutulacak olan Bakır 'lepinin hamulesinin bir knonı "Rdtterdam'a çıkarılmış,di*re bir kısmı da geminin anbarlann dn kalmıştır Bakır,tamir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Yasar Doğu ğ Hatıralarım Bu yazıların bütün hakları cüil Uy et» adına mahfuzdur] [Baş tarafı 1 incide] Tusufla karşılaşmak bir daha mümkün olmadı.Ancak onun hakkındaki kanaatimi hâlâ değiştirmiş değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Fırtına devam ediyor [Baş tarafı 1 incide] tanbul vapuru geri dönmüştür.Necat vapuru da Ereğli limanın dan çıkamamıştır.Tan iki gün rötar yapmıştır.Devlet Meteoroloji İstasyonu tarafından verilen malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Yazan:Graham Greene Adam öldürmek Raven için dasit bir şeydi.O,bunu yeni bir İş telâkki eder,faala ehemmiyet vermezdi.Yalnız dikkatli ve ihtiyatlı bulunmak isterdi.Bunun için de evvelden,mutadı hilâfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Resmî ilânların tevzi sistemi [Baş tarafı 1 incide] nin bu prensiplere göre ayarlandığı ve binaenaleyh herhangi bir şahsî takdirle şu veya bu şikâyetin doğmasına imkân bırakılmamak istendiği alman mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Malatya suikastı tahkikatı genişliyor [Baş tarafı 1 incide] bulunduğu kuvvetle tahmin edilmektedir.Bu hususta Malatya Savcılığı ile muhabere edildikten sonra vaziyet açıklanacaktır.Diğer taraftan bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Edir nenin sel felâketi [Baş tarafı 1 incide] Tunca nehri 5.50,Meriç 5 metre kadar yükselmiştir.Bunun neticesinde şehrin dörtte üçü sular altında kalmış ve bu arazinin genişliği 80 bin dekarı bulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Menderes [Baş taraf f 1 incide] dir.Bugün bu hususta malûmatına müracaat edilen Yunan Dışişleri Bakanı,bu haberi ne teyit vo ne de tekzip etmiş,sadece bundan malûmatı olmadığını bil dirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Hayri Gönen [Baş tarafı 1 incide!oynadığı tarihten beri sevilen ve hatırlanan Hayri Gönen,bilhassa halûk mizacı ile ve dürüst tavırlı hareketleriyle herkesin muhabbetini kazanmış ve bilhassa sayın Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Orta doğuya dair Türk Mısır görüşmeleri Mısır siyasî çevreleri müzakerelerin yakında bağlıyacağım ileri sürüyorlar Kahire,9 T.H.A.İsminin açıklanmasını istemiyen Mısır hükümeti azalarından biri bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Mecliste sulh ve hürriyet grupu teşkil edildi,Ankara,9 Milliyet)Birkaç gündür izmirdc bulunan Fransız Solcu Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri ve Sulh ve Hürriyet Teşkilâtı Başkam Fransız milletvekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Cemal Sarıcanın ölümü esrarı [Baş tarafı 1 incide!defa sorguya çekilen ve ağabeysinin bir cinayete kurban,gittiğini iddia eden kızkardesi Nahide Taner'le,dün konuşmaya muvaffak olduk-Kardeşinin ölümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • 70 lik bir ihtiyarda bıçak bulundu İzmir,9 T.H.A.Bugün şehrimizde arama yapan emniyet memurları îzzet Güleryüz adında 70 yaşındaki bir ihtiyarda 35 santim uzunluğunda bir kama ele geçirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Fala bakan at [Bas tarafı 1 incide] Kendisine sorulan suallere verdiği bir beyanatta,Orta Doğu hassısları meşgul edegelmiştiriki ruhiyatçı bir zamanlar hay vanı muayene etmiş ve bu kısrağın gerçekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • Ustaoğlu Demokrat Partiden ihraç edildi [Bas tarafı 1 incide] tüzüğünün 13,14 ve 15 inci mad deleri gereğince verilmiştir îç tüzüğün bu maddelerini aynen neşrediyoruz:Madde 13 Yurddaşlar arasında müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1952
  • KRAL FARUK BİR CANİ MİDİR?"S [Baş tarafı 1 incide] Şoför yüzünden hiç.bir şey belli etmek istemeyenlere haso monoton sesle:Karbüratör tıkanmış v dedi-«Ona bakacağım» ve bir şeyler yapmaya başladı-Asma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Muvakkat 1 b a I 6 teminatı Tarihi Günü Saati 2012.33 L.26/12/952 Cuma 11 1504.74 L-26/12/952 Cuma 15 2-53056 L 26/12/952 Cuma 16 Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • mevsim sonu münasebetiyle fayans Fiyatlarında mühim tenzilât istanbul Emniyet Müdürlüğü sırasında Ralli Han altı 6/8 Telefon:20466/26364 Telgraf:Karalın İstanbul K KARALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için 150 ton 4 milimetrelik ve 150 ton da 5 milimetrelik saç levha satın alınacakt Talipler fennî ve idarî şartnameleri Ankara Umum Müdürlüğümüz tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anonllh Türkçesi:Oktay Akimi Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Resiha O Vâfi Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Fransız temsilleri muddetince çarşambadan ve enmadan başka her akşam saat tam 21.15 de.Cuma talebe)pazar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAVIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka hear gün sabah saat 10.SO-12.00 öğleden sonra 14.80-lT.oo de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KAİUCAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • İstanL ul Jandarma sqtindlma komisyonu Başkanlığından Miktarı T-Tutarı O-Teminatı Cinsi Kilo Lira Lira Kr Sığır eti 100 000 165000 9500 00 Koyun eti 16000 40 000 3000 00 1 J-ihtiyacı için yukarıda cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • Lokomobil gurubu satılacak Bolvadin Belediyesinden 1 Belediyemiz elektrik santralında mevcut bulunan bir adet 70 beygirlik Wolf marka lokomobil ile buna kayışla akupte 50 Kvalık 380/220 V-50 Frekanslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • İstanbul jandarma satınalma kurulu başkanlığından 1—Müteahhidi nam ve hesabına 357 kilo hâki renk merserize ipliği açık eksiltme ile satın alınacaktır-2—Eksiltmesi 13/Arahk/1952 cumartesi günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • lalpnbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • görünmek elinizdedir Bunun için tamamen aktif bit güzellik metodu tatbik etmeniz kâfidir.Banyo ve lavabonuzda YENİ PURO ve yalnız PURO Tuva let Sabunu kullanınız.Her sabah ve akşam cildinize bol PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • YOL YAPIMI Karayolları Genel Müdürlüğünden 1—Tekrar eksiltmeye konulan iş:21-11-1952 tarihindeki eksiltmesine iştirak eden isteklinin yaptığı mukabil teklifi kabul edilmeyen Karaman Mut yolunun takrib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlık ihtiyacı için 34000)otuz dört bin adet normal hat ahşap travers satm alınacaktır-Traversler kayln veya re çineli sarı çam olup eniekte edil mis ve delikleri açılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • Yeni Neşriyat LOKMAN HEKÎM MECMUASI Lokmanhekim mecmuasının 146)sayısı çıktı,insan vücudu nasıl çalışır Arpacıklara ne yapmalı İnce çorapların fayda ve zararları Evlerdeki buzdolapları nasıl çalışır L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askarî kıtaat ilânları Pazarlıkla 3 kulem üçer parti sebze 11/12/952 perşembe saat 10 da Selimiye As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-1-ncj partinin kesin teminatı 223.5 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • Edirne Valiliğinden 1—ilimiz ihtiyacı içm 50000 Ura muhammen bedel üzrç rinden bir boldozer makinesinin mubayaası işi görülen lüzuj ma binaen 26-11-1952 tarihinden itibaren bir ay müddetle p& zarlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.12.1952
  • İstanbul Genel Meclisi Sayın Üyelerine istanbul Vali ve Belediye Başkanlığından istanbul Genel Meclisinin 24/10/952 tarihji toplantısında ittihaz ettiği karar mucibince yalnız intibak ve Darülaceze Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8