Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • I Yeni Polis Romanımız Kiralık Katil I Arkadaşımız F.Nevruzo&lu'nun dilimize çevirdiği bu meraklı romanı yarmdan itibaren MİL-LİYET sütunlarında takip edeceksiniz*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • 2.087.051.960 lira olan 1953 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı Maliye Bakanı Hasan Polatkan,dün bütçe hakkında 2 saat süren geniş izahat verdi Ankara,8 Milliyet)Meclis Bütçe Komisyonu dün Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • Yitzhak Benzvi İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Yitzhak.Benzvi devlet başkanlığına seçildi' Tel-Aviv,8 THA)israil Parlâmentosu bugün devlet başkanlığına Yitzhak Benzviyi seçmiştir-Yeni başkan 1894 de Polt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • Köprülü geliyor Dışişleri Bakanı bugün uçakla Parise hareket I edecek Ankara,8 Milliyet)Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü bu akşam ekspresle îstanbula hareket etmiştir.Fuat Köprülü yarın îstanbuldan Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • CANI MIDIR Asmahan ölüme doğru gittiğini hiç bilmiyordu 69 Kral Faruk'un Asmahan'a hediye ettiği son model Kadillak ertesi sabah «Villâ Kleopatra» nın önünde durduğu zaman,güzel kız iki küçük vali-Nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • Malatya suikasdinin tahkikatı ilerliyor Yeni tevkifler bekleniyor Millî Talebe Federasyonu Milliyetçiler Derneği ile mücadeleye geçti Necip Fazıl Kısakürek bugün tevkif edilecek Ankara,8 Milliyet)Mala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • Meclisin dünkü toplantısında Anayasanın yaşayan dile tahvili şiddetli tartışmalara sebep oldu C.H.P.sözcüsü Faik Ahmet Barutçu esas itibariyle tadil teklifini kabul ederek kelimelerin bir ilim komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • Cemal Sarıca intihar mı etti,öldürüldü mü?Şehrimizin sayılı zenginlerinden olan Cemal Sarıcanın ki/kardeşi ölttm hâdisesinin şüpheli olduğunu iddia ediyor Savcılık ve Emniyet makamları cinayet olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • ıV& «raft» ftM.f#;i Oğlu tevfik edilen Tonus Bevi Fas ve Tunusta kanlı nümayişler Yüzlerce kişi yaralandı 20 kişi öldü ve 1150 milliyetçi ile birlikte Tunus Beyinin oğlu da tevkif edildi Fransızlar me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarım Anlatıyor!İM II I Düğünümde ben de güreşmek istemiştim Yasar Doru 68 İlk defa kimse işin farkında olmamıştı.Bilâhare gördüler.Derhal hir alkış yükseldi.Hemşehriler,bilhassa arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sekreteri Fazıl Ahmel Aykaç dün Dram kısmında bir babın toplantısı yapnuş ve tiyatroda yapılması düşünülen yenilikler hakkında fikirlerini bildirmiştir-Foto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • Cumhurbaşkanı ve Başbakan dün Ankaraya döndü Yunanistan seyahatinden dönen Bayar,resmî törenle karşılandı Ankara,8 A.A.Yunanistandan yurda dönmüş bulunan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Ankara «kspresine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1952
  • Bugün şehrimizde hava;çok bulutla ve yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz daha düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Dünya Basınından Türkiye çekingen politikayı bırakıyor Attnad» intişare don oLe Message* D,Athenu3 gazetesinde Türkiyenia takrip ett iği politika mevzunda dikkatedeğer bir ya a intişar etmiştir.Sadec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • K I S A HABERLER if Dükkan kiralarının arttırılması ve serbest bırakılması hak kında hazırlanan karar şehri-miade endişe uyandırmıştır.Tasarı kanunlaştığı takdirde birçok esnafın kira veremeyeceği v*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • POLİSTE fr Evvelki gece yansı 3.30 sıralarında Ayvansaray Hisarönü sokağındaki 23 numaralı 4 katlı kagir ev çökmüştür.Evde kimse olmadığından ölen veya yaralanan olmamıştırif Ortaköy ve Beşiktaş semtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • KONGRE fr Teknik Okulu Talebe Derneğinin yıllık kongresi 11 Aralık perşembe günü saat 14.30 da Yıldızdaki okul binasında yapılacaktırr-^f D.P.Samatya Bucağının yıllık kongresi,20-12-1952 cumartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • İl 9 Aranfc 26 19M Kmun M 1868 VASİ İT VASATİ EZANİ CMm f 7.18 2.32 ögto 12.06.7.25 tfetfM!1 14.28 9.47 1 Yatsı m 16.41 18.19 12.00 1.38 US k 5.27 12.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Hayri Gönen Ticaret Bekası Umum Müdür lUğüne getirildi İstanbul Ticaret Odası Başkanı Hayri Gönen,münhal bulunan Türk Ticaret Bankası Umum Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Fatih Fatih ye zevcesi Güibahar Hatuna ait türbelerin tamirine karar veri di Istanbulun 500 Üncü fetih yılı nı kutlamak için yapılmakta olan hazırlıklara hız verilmektedir.Bu arada Topkapı Sarayı Müze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • İlk öğretim sağlık müfettişleri dün bir toplantı yaptılar İlk öğretim sağlık müfettişleri dün Dr.Hikmet Sezer'in başkanlığında aylık toplantılarını yapmışlardır.MilM Eğitim Müdürü Muhittin Akdik'in de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Donanmamıza katılacak yeni gemilerimiz geliyor Donanmamıza yeni katılan Marmaris,Mordoğan ve Meriç mayın gemilerimiz 20 aralık cumartesi günü limanımıza gele çektir.Yeni mayın gemileri Yeşilköy önleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • MUeddep Canfoakan mahkûm oldu Hukuk Fakültesinde,son sınıf talebesinden Melâhat Okan'a hakaret ettiği iddiası ile mahkemeye verilen Hârika Canbakan'ın ablası Müeddep Canbakanın 2 nci Asliye Ceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Dün vilâyette bir toplantı yapıldı Şehrimiz kaymakamları dün sabah Vilâyette Vali ve Belediye Başkanının riyasetinde aylık toplantılarını yaparak şehri ilgilendiren muhtelif mevzular Uzerinde görüşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Gazeteciler Cemiyeti yeni idare heyeti valiyi ziyaret etti Gazeteciler Cemiyeti yeni baş kanı Cevat Fehmi Başkut,ikinci başkan Mithat Perin ve Genel Sekreter Sedat Tavlanla birlikte dün Vilâyete gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Annesini boğmaya kalkan dilsiz ve sağır evlât Evvelki gün Balatta Çorbacıçeşme sokağı 14 numaralı evde oturan 14 yaşında sağır ve dilsiz bir çocuk,annesi Hatice yi boğmaya teşebbüs etmiştir.Hâdisenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Biri kadın olan iki sabıkalı hudut dışı edildi Sir isi Arnavut,diğeri Yugoslav tebaalı olan suçlular E di r ney s s vkedüdiler Uzun zamandan beri yurdumuzda bulunan ve uygunsuz hareketleri görüldüğü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • HALKIN SESİ Kapalı çarşı'ya dair bozasını «Her gün Kapa* lıçarşıdan dört defa geçen bir okuyucunuz» diye atan bir vatandaş şöyle yazıyor:«Kapalıçarşının seyyar satıcıları ile yağmıalu £tolerde sığınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Kok kömürü sıkıntısı o Karadenizde hüküm süren fırtına yüzünden depolarda kömür kalmadı Karadenizdeki fırtına yüzenden şehrimize yapılaa kok kömürü nakliyatı nemen hemen durmuş ve bu yüzden de depolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • 6 ncı Şube Müdürü dün Avrupaya gitti Emniyet 6 ncı Şube Müdürü Orhan Eyüboğlu iki seyrüsefer komiseri ile birlikte dün kara yolu ile Orta ve Bata Avrupada bir tetkik seyahatine çıkmıştır.Eyüboğlunun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Mıhm u t pasa Itkokulunun gilzel bir teşebbüsü Eminönü Mahmutpaşa İlkokulu başöğretmenliği aldığı,güzel bir kararla okulda bir mandolin birliği ve bir ingilizce kursu tesis etmiştir.İsteyen talebelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • YARIN SON GÜNDÜR 31 Aralık 1952 Keşidesinde Türkiye Kredi Bankası İSTANBUL Büyük Postahane karşısı BEYOĞLU istiklâl caddesi No-339 İZMİR j Büyük Kardiçalı Han ADANA Özler Caddesi Mes'ut talihlinin ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Tarlaya bırakılan çocuk Kısıklıda,Tepedelenlioğlu ma hailesi Oyuncu sokağının yanındaki tarlada kundak içerisinde 15 günlük kadar tahmin edilen küçük bir erkek gocuğu bulunmuştur.Küçük çocuğa Ahmet Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri I Yazan:S,NAFİZ TANSU "Ey Müslümanlar,biliniz,duyunuz ki ben kan dökmek istemiyorum,us Zübeyr,Alinin bu intan üzeri ne geri çekilmişti.Henüz harp başlamadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Ayakkabıcı lar Ankaraya bir heyet gönderdiler Istanbul Ayakkabıcılar Derneğine mensup.Şükrü Akı,Faik Alpan,Agâh Ertaş ve Halit Akgünden müteşekkil dört kişilik bir heyet dün,derneklerini ilgilendiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar.Fr.Frangı îsvlçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes Açılış 790 50-28(50 G.S0 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı* 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1952
  • Dünkü sayıdan devam)Modern tababet ve kimya Histamin cismini tadil ederek astma nöbetlerinin tedavisini düşünmüş ve anti-histamini k ismini verdiği ilaçlarla buna bir dereceye kadar da muvaffak olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Korenın teKiıfıeri Cenubi Kore Cumhurbaşkanı yetmiş yağını geç ¦oiş olmasına ragman enerjisini tjamaıuiyle muhafaza eden ve Be istediğini bilen bir devlet a damıdır.Yaradılış itibariyle oloriter bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Âkdenizde yapılacak manevralar Martta başlıyacak manevralara Fransız» İtalyan» Türk ve Yunan hava vedeniz kuvvetleri iştirak edecek Atina,8 THA-iyi haber alan çevrelerden haber verildiğine göre,önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Kısa harici haberler AMERİKA jç Bayan Truman'ın annesi Bayan David Wailace'm cenaze merasiminde bulunma* üzere Başkan Truman ve ailesi dün İndependance gelmişlerdir.1 N «İLTERE İ^ İngiltere bu ay iğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Traktör altında kalan işçi İzmir,8 ANKA)Demirtaş köyünde pamuk tarlasına işçi taşıyan ve hareket halinde bulunan traktöre bağlı römorkun altından geçmiye kalkışan Süleyman Ertan adında bir ama le teke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Afrikadaki yeni esir pazarları Paris.8 T.H-A.Fransız matbuatında çıkan müheyyk bir habere göre,Afrika ile Suudi Arabistan arasında geniş mikyasta esir ticareti vapımaktadır.Fransız gazetelerinin iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • YILIN SON ÇEKİLİŞİ ERENKOYDE 2 EV Ayrıca Dolgun Para İkramiyesi ÇEKİLİŞ TARİhT^ ARALIK SON İŞTİRAK TARİHİ |0 ARALIK il_TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Arama taramalara dair Emniyet Müdürünün idare ettiği hususi ekipler şehirde bir arama tarama yapmışlar ve bir gecede tabii bir semtte-beş randevu evi basmış,elli bıçak ve beş tabanca elde etmişler.Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kuş bakışı Memleketimizdeki kitap baskısı,bir bakıma,sayıca da,özce de düşük.Bu zan nereden geliyor,düşünmeğe değer.Çünkü beş on yayınevinin ne bele Milli Eğitim Bakamığuıın bir yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • us pirden bire durdu vb zerre kadar müsamahaya kapılmadan,dimdik gözlerle gizli teşkilâtın memuruna bakarak kesip etti:Sonra siz de sinyor,isminizi bilemiyorum.Ama bunun sırası değil.Diyeceğim şu:Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Denizli Ankara güreş kulübü karşılaşması Ankara,8 ANKA)Denizli güreş takanı cumartesi günü Ankara Güreş Kulübü takımiyle bir karşılaşma yapacaktır.Denizli takımında kuvvetli elemanlar ve bu mey anda B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • İş Bankası bir köydt» şube açıyor Ankara,8 TA)Türkiye İş Bankası memleketimizde ilk defa olarak bir köyde bankasının bürosunu açmağı kararlaştırmıştır.Ege'nin Çırpı köyünde açılacak olan bu büro için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Doktor,eczacı ve dişçi yedek subayların şevkleri Ankara,8 T.H.A.Alaka» darlardan alınan bir habere göre,doktor,eczacı ve dişçi yedek subaylar önümüzdeki ocak ayının ilk günlerinde sevk edileceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Fakirizm merakı artık bilginlere de sirayet etti Hlnd fakiri Ben isbey'in kerametlerini seyretmek için toplanan kalabalık gazeteciler,ilim adamları,daha bir sürü münevverlerden ibaretti.Yalnız bu hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Petrol ihtilâfı için yeni Amerikan teklifi Amerika bu ihtilâfın haili için bu ay içinde miisbet bir teklif ileri sürecek Londra 8 A.A.Burada iyi haber alan mahfillerde samJ dığma göre,İngiliz İran iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Çekoslavakyada yeni temizlik Befgrad,8 AP)Çekoslovakyada komünist liderler arasında yeni ve büyük bir temizlik hareketine girişildiği bü gün Belgrad radyosu tarafından bildirilmiştir.Radyonun yayınlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1952
  • Her ayağa uyan çorap imâl edildi Nevyork,8 D.H.A.Amerikada naylondan lâstik tertibinde örülmüş bir çorap imâl edilmiştir.Bu çorabın enteresan tarafı,28 numaradan 48 numaraya kadar her ayağa uymasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.12.1952
  • 1 Başbakan Adnan Menderes dün uçakla Adanadan Ankaraya gelmiştir.2 Zamanından önce doğan çocuklar,îngilterede imâl edilen son sistem cihazlar sayesinde kolaylıkla yaşatabilmektedir.3 Kızıl Çinlilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1952
  • Jane Garden,Amerikanın en tanınmış bir Pin-Up kızlarından biridir.Evvelce seyyar bir lokantada çalışırken,bu işlerle uğraşan bir fotoğrafçı tarafından keşfedilen bu kız,eskiden bir yılda kazandığını ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bir esaret,koca bir Yahudi 7 saltanatım çökertmişti Kudlisii harben ele geçiren Nânas,esaretine giren Yahudilerin çoğunu kestirtti;kalanlardan bir kısmına yaranmak için Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.12.1952
  • Greko Romen güreş seçmeleri Ankara,8 5 bölge arasında yapılan greko-romen milli güreş ikinci seçmeleri dün kalabalık bir seyirci kütlesi önünde yapılmıştır.Alınan neticelere göre:52 kiloda Ahmet Bilek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1952
  • İngilterede bir boksör öldü Londra,8 A.A.Tüy siklet boksörlerden Leoxard Davidson,gegen perşeı» günü yaptığı bir müsabakada alıma olduğu berelerden dolayı bu sabah buradaki Edgwar?hastananesinde ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1952
  • Sporun bugünkü mânası Millî sporlara ehem miyet vermek en İyi yoldur İleri milletler aramada ve insan cemiyetlerin do sporun oynadığı rasyonel ro* üzerinde durmak bizim için içtimai bir zarurettir.Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1952
  • İspanya kalecisi Rammalets bütün gayretine rağmen bir gol yemekten kurtulamadı Madrid,8 MRS)Haftalardır yapılması merakla bek' ienen İspanya Arjantin mi)lî maçı nihayet dün Madrid'in büyük stadında 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1952
  • m#l i*!mu f ww KAPİÖ mH mm RAPİÖ RAPtD TAKIMI Gecen yıl şehrimize geldi&i zamaa Fenerli:hce stadında yaptıktan bir an trenmandan sonra* Rapid gibi meşhur olan dünya yüzünde pek az takım mevcuttur.Yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1952
  • Her yıl Liverpool'cia,Aintree'de cereyan eden meyhur Grand National» k ^«sü,kıy mevsiminde yapılan manialı yarışlarının sonuncusu ve dünya atçılık sporunun en Öne\ı ı olaylarından biridir.Aslında «Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1952
  • Amatör uçuncu lig maçtan •azar günü yapılan iki maçta hâdise çıktı Evvelki gün muhtelif stadlarda üçüncü amatör lig maçlarına devam edildi-Bu arada tehire uğramış olan bir ikinci lig müsabakası da oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.12.1952
  • Wolf en büyük meharetini bu işde gösterdi.Başka birisinin hüviyetini kullandığı takdirde kolay kolay yakalanmıyacagıra anlamıştı.Onun için uzaklarda yaşıyan bir doktorun ismiyle ge lip buraya yerleşti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1952
  • Sokaklardaki ölü kemikleri mahalleliyi çok kızdırmış!Küçük çocukların ödün O patlatan Zeliha teyze İnsan kemikleri rekabet vesilesi olur mu Yapma oğlum,oynama,sonra rüyana girer!Bunlar burada çok yatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1952
  • Nakleden:AZİZ OZBAY Genç edip,Almanlar tarafından şöhretine lâyık şekilde karşılandı 2 Harry gerçi adı ile şöhrete ermiş,galisi ile herkesçe tanılan ve sevilen bir sosyete adamı olmuştu.Ama yine de ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1952
  • sum mı vnum Sadrâzam Suftanzade,İslâm paşa ile Maksut paşayı öldürtmek istiyordu 184 Acaip görünmekle beraber güzeldi;Sultanzade mütebessim bakarak candan takdirlerini bezletti-Hattâ daha ileri gidere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1952
  • Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Kayalar bölgesinin Kayalar istif yerinde mevcut 1875 adet karşılığı 187-712 M3-kayın kalası beş parti halinde açık artırma ile satışa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1952
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından İstanbul Nişantaşı Kw Orta Okulunun matematik öğretmeni Bayan Bedia Akpay adına yazılı D-sınıfı 12714 numaralı bir adet birlik Bankamız hisse senedi kaybedilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1952
  • Hazırlıyao:Ercüment ÜNVER Soldan Safa:1 Piyadenin bir kol'u iki kelime)2 Bir nota;İki nokta arası;Güzel sanat.3 Başşehir.4 Uzak';Avuç içi.5 Şeş'i beş gören;İlâve etmek.6 Ekmeğini batır;Çok haz duymuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarım Anlatıyor l ii» yazıların bütün haklan [Baş tarafı 1 tncidc] reşmek için mi çıktın» demek is tiyorum.Elbette bunun için çıktım.Ya ne için çıkacaktım?Boyumu,poşumu,görsünler diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • Meclisin dünkü toplantısı LBas tarafı 1 İncide] j baskının kaldırılması lâzım gel 1 diğini» söyliyerek «Anayasada böyle sık sık değişiklikler yapılmasının genç demokrasimiz için iyi olmadığını» belirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • Malatya suikastı [Baş tarafı 1 incide] açıklayacak bir sirküler neşri ve bu mevzuda hükümet makamları ile temasa geçilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • NECtP FAZIL BUGÜN TEVKİF EDİLECEK Büyük Doğu mecmuasında Atatürk inkılâpları aleyhine yazdığı yazılar dolayısiyle 9 aya mahkûm edilmiş olan Necip Fazıl'm mahkûmiyet kararı Temyizce tasdik edilmişti.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • Köprülü geliyor [Baş tarafı 1 incide] ve ayın 15 inde Pariste toplanacak olan Avrupa Konseyi Bakanlar toplantısına iştirak edecektir.Diğer taraftan öğrendiğimize göre,Dışişleri Bakam Puat Köprülü Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • Gillette Traş Makinası 2 Gillette Traş Bıçağı ile birlikte rainiz I8S Kuruşa Traş olanlar içirt 1st» en cazip teklif t.Yaln.z »85 krş.muka,bilinde dünyaca tanınmış bir,markanın baştan başa madeni traş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • Fas ve Tunus rBaş tarafı 1 incide!rine hücum etmiş ve bööiaru* boğazlarını keserek oldurmam lerdir-Bugünkü kargaşalıklar esna sında 70 kişi tevkif edibmigtir* Tevkif edilenler arasında 3 isçi lideriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • Cemal Sarıca [Bas tarafı 1 incide] kamlarına sonra da Savcılığa müracaat ederek ağabeysinin ölümünün normal olmadığını bildirerek kendisinin intihara icbar edildiğini veya bir cinayete kurçban gittiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • Cumhurbaşkanı ve Başbakan [Baş tarafı 1 incide 11 kanlığı Umumî Kâtibi,Hususi Kalem Müdürü ve Ankara Valisi ile Belediye Başkanı tarafından selâmlanmışlardır.Genelkurmay [Başkanı,Kara Hava ve Deniz Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • FftRUK BİR CfllTî MİMR [Baş tarafı l incide] maya kara# vermişti-Hattâ şahsî elbiselerini dahi bırakmıştı-Yanındaki valizlerde yal nıa mucevherteriyte brr iki lüzumlu ufak tefeği vardı-Şoför Abdullah.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1952
  • 3 bütçesi gö [Bas tarafı 1 incide] sı temin olunmuş,nüfusumu zun en büyük kısmını teşkil e den köylü kütlesinin geçim seviyesi yükseltilmiş,memleket ekonomisine yeni bir veçhe verilmiş,ve mesut bir in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • RADY latanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «PI» 13.30 Henrie Leca Orkestrasından dans müziği «PI» 13.45 Şarkılar 14.20 Ogle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «PI» 15.00 Kapanış 18.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • KAYIP 1933 34 ders yılında Beykoz ilkokulundan aldığım diplomamı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Necdet TÖZÛE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • KAYIP "Üsküdar Amerikan Kız Lisesinin dokuzuncu sınıfından aldığım pasomu kaybettim.Yenist İli alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Numara:456 Günaç İŞCAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • #»Acele Satılık^ BUHAR KAZANI Mfiracaat:Tel.28320 Halit Erdoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • TÜRKlYENÎN EN ÇOK OKUNAN AKŞAM GAZETESİ İstanbul ğ^ EkspreS* Yeni Bir Teşebbüsü:Türkiye Cumhuriyeti bir seneye yakın zamandan beri Atlantik Paktının üyesidir-Mukadderatını bağladığı 13 devletle siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • Konservatuar Turk Musikisi konseri Refik Fersan idarecinde Nihavend-i kebir faali ayrıca Solo Şarkılar Bu akşam saat 21 de Şehir Komedi Tiyatrosunda Terler:1.5 ve 1 liradır.Kişede satılmaktadır-19*25)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • Nezle ve Grip başlangıcınd NEVRO HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER NEVROZİN,soğuk algınlığından mütevellit kırıklık,baş,diş,adale ağrılarını,teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi yormaz Dört saat ara ile günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Fransız temsilleri mttddetince çarşambadan ve cu-madan başka ber akşam saat tam 21.15 de.Onma ta-lebe)paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • Sahip ve Bftşmuharriri:Ali Naci KABACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • Gümrük Muhafaza İstanbul 2 No.lu satınalma komiyonu Başkanımdan Kapalı zarf usnltt ile 25 kalem jeep malzemesi alınacaktır Tahmini bedel 8797.95 lira,muvakkat teminatı 659,84 liradır* Eksiltme:20/12/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • Dizel Elektrojen grubu satın alınacaktır Kepsüt Belediye Başkanlığından 1 Elektrik santralımız için azamî 600 devirli 90-110 beygir takatında dizel motörlerine akuple 400/231 volt.75-90 KVA-60-72 Kw.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • etfWOiW* İCİN-107 tamamen hususi yepyeni bir formülle İmal edilmiştir.en lüks Amerikan sabunlarının ayarında olup kalite ve nefaset bakımından piyasada satın alabileceğiniz en üstün sabundure cildiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • Kapalı zarf usulile eksiltme ilâm İsparta Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:İsparta ili merkezinde ye 150 bin liralık kısım malî 952 ve bakiyesi mal!1953 yıllarında Ödenmek üzere inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı muhtelif yiyecek maddeleri ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Ankara MSB-1 Noh Sa-AL Ko.da kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • Kocaeli Tekel Başmüdürlüğünden 1 Adapazarıhda yaprak tütün bakım ve işleme evine kapalı zarf usulüyle betonarme,merdiven» hela yıkanma yerj ve döşeme takviyesi yaptırılacaktır* Keşif bedeli «18757-39)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satın alma komisyonu Başkaklığından 1 Mevcut şartnamesine göre altmış dokuz bin kilo dekar triıı kola pazarlık suretile satın alınacaktır-2 Pazarlığı 30/12/952 salı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.12.1952
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz!MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRİP başarı ile kullanılır.Baş.diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını derhal keser.Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8