Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Yılanın başı EZİLECEKTİR!aşbakan Adnan Menderesi Adanada» on binlerce vatandaş önünde.Malatya hâdisesi münasebetiyle irticaa karşı,dini politikaya âlet edenleçg kargı,hürri yet nizamını bozmak istiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Anayasa yaşayan dilimize çevriliyor Bu hususta Köprülü ve 203 arkadaşının hazırladığı tasarı bugün Mecliste görüşülecek Ankara 7 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarın saat 15 de toplanacaktır.Meclisin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Asmahan nerede ise sevincinden uçacaktı Nakleden:OMİT DENİZ Faruk ve Nerimanm İkbal günlü rinde Eapride çekilmiş resimleri [Yazısı 7 ncide]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • ¦İS-Cumhurbaşkanı Celâl Bayar beraberlerinde Başyaverleri Kurmay Yarbay Nurettin Alpkartal olduğu halde dan aksam 2010 ekspresiyle Ankaraya hareket etmişlerdir.Cumhurbaşkanı.Haydarpaşa Oarmda» milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Başbakan Ankaraya dönüyor Adana 7 A.A.Başbakan Adnan Menderes refakatinde İçişleri Bakanı Ethem Menderes,Bayındırlık Bakam Kemal Zeytinoğlu ve milletvekilleri olduğu halde bugün Adanada Demokrat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Adanada 30.000 kişinin tasvip ettiği Menderesin son nutkı ferahlık uyandırıl Başbakanın konuşması bütün yurtta Atatür inkılâplarının kat'î teminatı olarak karşıland Ankara.7 Milliyet)Başbakan Adnan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • v^?$<il Bugün şehrimizde hava kapalı geçecek,sühunet derecesi düne nazaran azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Londradaki sis bir felâket halini aldı Cankurtaran otomobilleri 1-5 kilometreyi 1 saatte kai'ediyor insanlar biribirinc çarpmamak için başlarına havlu sardılar öğle üzeri her taraf zifir!karanlıktı Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Birgecede üc hâdise 25 kanış için adam vuruldu İki kasiyer soyuldu Evvelki gece Beyazıtta kanlı bir hâdise olmuştur.Beyazatta Çukur hanında sayacılık yapan Haçikt Muharrem adında bir kunduracıyla 25 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Malatya Savcısı ün izahat verdi Sanık üsteğmen Muhittin Şamlının tahliye talebi reddedildi.Toplanan vesaikin bugünlerde tetkikına başlanacak Malatya 7 TA)Vatan gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalmana ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Bütçe bugün komisyonda görüşülecek Ankara,7 Milliyet-19Ö3 yılı bütçesi yarın But?a Komisyonunda görüşülmey» bağlanacaktır.Komisyonun yarınki oturumunda Maliye Bjakanı Hasan Polatkan komisyon üyelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Şişli Tünel tramvayları kaldırıldı Bundan bir müddet evvel seferden kaldırılan Maçka Tünel tramvaylarından sonra bu sabahtan itibaren,Şişli Tünel tramvayları da isletilmiyecektir-E-T-T-İdaresinin Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • I ön Kasımpaşada Emniyet ma* DUn bir esrar murlan tarafından büyük bir es* tekkeSİ basildi rar tekkesi basılmıştır-Bu baskül I sonunda başta Mevlût Usla» Isa Korkmaz.Sadettin Mııtîn.Cevdet Şeutürk,Ref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Fenerbahçe dün Etnikos'a 4-2 mağlup oldu Şehrimrzde misafir bulunan Yunan Etnikos takımı ikinci maçını dttn Fenerbahçe Be yanmış ve bu mevsim n&ma&lûp Sarı Lacivertlilere ilk mağlûbiyet acısını tattır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarını Anlatıyor!07 ayrıldığını ve iki seneden beri Buyur edip yanımıza oturttuk tütün ticareti yaptığım bildirdive sağdan soldan konuşarak es-O gece yemeği birlikte yodikki günleri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1952
  • Synpan Rhee Eisenhowere Kore için 7 maddelik teklifte bulundu Yahı'ya kadar taarruza geçilmeli Mütareke görüşmeleri lüzumsuzdur Güney Kore kuvvetleri 2 milyona çıkarılmalı Kore'ye iktisadi yardım artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.12.1952
  • Soğuğa,suya mukavenet eden yeni Üniforma Birleşik Amerika Ordusu ore'deki ordu birlikleri rafından kullanılmak üze soğuğa ve suya mukaim 3000 plastik üniformayı ocak ayında temin eîoeğmi açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • P O LİSTE Usküdarda Barışık sokakta oturan Emin Gerçek admda bir şahıs tabancasını temizlerken tabancası ani olarak ateş almış ve çıkan kurşun odada oturan Huriyeyi bacağından yaralamıştır.İf Evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • Aakarada bir işçi barın dinw yurdu kuruluyor Ankara,7 TA)tş ve tşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlü-gli muhtelif yerlerden şehrimize gelen işçilerin barınmalarını temin için 300 bin liraya mal olacak beş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • 3A¥ 1TJ.T.B.Türk Kimya Talebe Demeği yıllık çayı 10 ocak cumartesi günü saat 14 te Kerwniwirj-salonlarında verilecektir.İstanbul Kız Lisesinden Yetişenler Derneğinin yıllık tanışma çayı 20 aralık cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • 8 Arcbk 1952 Pazartesi RlL 25 Kas.1368 VAKİT VASATİ EZANİ I!Güneş öp.İkindi ftjfflWII 7.13 14.28 16.41 18.1» 5.27 2.31 7.25 9.47 12.00 1.38 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • 42 I YAPI ve KREDİ BANKASI Şube ve ajanslarının kırk ikincisi ADAPAZARI Şubesi Bugün açıldı 8 ARALIK 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • Sivas Erkek San'at Enstitüsünde açılan taknisyen kursları Sivas,7 T.H.A.Alına» resmi malûmata göre,Sivas Erkek San'at Enstitüsünde 1952-53 öğretim yılından itibaren bir «Traktör ve Ziraat Makineleri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Milli Piyangonun 7 Aralık] 1952 çekilişi don Ankarada saat 13 de yapılmıştır-Ikra-1 miye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:226124 numara 200000 lira,202588 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • HALKIN SESİ Bir cevap Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünden aşağıdaki cevabı aldık,aynen neşrediyoruz:«Milliyet gazetesinin 14-11-1952 tarihli nüshasında:«Fırınlar] Kontrol Edilmelidir» başlığı ile çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • İngiltere ile ticarî münasebetlerimiz artıyor Bu senenin ilk dokuz ayında Büyük Britanyanın Türkiyeden yaptığı ithalâtın yekûnu 5 milyon 102-364 sterlinedir.Bu miktar geçen senenin aynı devresine naza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • 10*Aralık 1952 tarihine kadar SÜMER BANKTA Açtıracağınız 150 liralık bir hesapla 1953 yılınm ikinci büyük ikramiyesi olan 20 BİN LİRAYI Kaza nabilirsiniz-Tasarrufunuzu Sümerbank'a yatırınız-Her 150 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • Tababet alemini iyiden iyiye meşgul edip birçok kimselerin hayatını işkence haline getirdiği halde halkın üzerinde durmadığı hastalıklardan bizi de Astma eski adı ile da-ül-bühüı j diz.Nöbet üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Kuşluk vakti iki ordu birbirlerinin karşısında dikilmiş bulunuyordu 117 Ey Müslümanların anası,buna biz de şaştık,acaba bu işde halifenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • Kambiyo Kapanı» Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi.Eskoudes ve esham Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • Toprak dağıtımı t o Geçen ay içinde 541 çiftçiye 11462 dekar arazi verildi İlimizde çalışan 15 No-lu Toprak Komisyonu geçen ay içinde Çatalcanın merkez bucağına bağlı Trafa köyünde 130 çiftçi ailesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • KISA HA 4ç Tekstil Federasyonu Eyüp Şubesi âtin sabah saat 10 da Defterdar fabrikasının karşısındaki lokalde fevkalâde bir toplantı tertip etmiştir.•fa Tanınmış Fransız iktisatçılarından ve memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.12.1952
  • Yiyecek maddeleri o-Yürürlüğe giren yeni nizamnamedeki hükümlerin tatbiki kontrol ediiiyor Uzun zamandan beri üzerinde çalışılan Gıda Maddeleri Talimatnamesinin üç gün evvel yürürlüğe girmiş olduğu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Çocuklardan müteşekkil çete Paris,7 Nafen)Bundan üç sene evvel Tuileries bahçesinde kimsesiz çocukların bir araya gelerek kurmuş oldukları çete nihayet ele geçirilmiş bulunmaktadır.Bu çeteye hep 15 il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Gl.Necip Nahas Paşa mülakatı Dünkü görüşmede Gl-Necip bütün Mısır partilerinin dış siyasette birleşmelerini istedi Kahire,7 ANKA)Mısır Başbakanı General Necip bugün Başbakan olduğundan beri ilk defa o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Mısırın yeni anayasası Kahire,7 A.A.Salah'yet sahibi çevrelerden öğrenildiğine göre Başbakan General Necip,yeni Anayasayı hazırlayacak bir Mull Cephe Komitesi kuracak» tır.Bu komite,bütün parti liderl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Millî Eğitim Müdürlüğünda yabancı işler bürosu kuruluyor İstanbul Millî işitim Müdür lüğü son zamanlarda dış memleketlerle kültürel münasebetlerin fazla olusunu nazarı itibara alarak.Bakanlıktan bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • 117 Bu beyaz,pırıl pırıl ve toplu bir tabanca idi.Ceketini sırtından atan,kravatını çözen,gömlek oıj arını sıvayan ve elindeki mendille habire terlerini silip kü für ba\uran baş komiser onu oraya bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Altın basamak,Dün bu köşede çocuktan,çocuk kitaplarından ve çocuk la çocuk kitapları münasebetinin ne şekilde düzenlenmesinin daha uyuıın olacağından bahse çalıştım-Elimdeki çocuk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • I İKTİBAS I Tıbda suni kalb,ciğer ve böbreklerin esası nedir Bir zamanlar gerçekleşmesi imkânsız sayılan bu âletleı bugün çeşitli modelleri piyasaya sürülmüş bulunuyor,i âletler sayesinde kendilerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Maliye teşkilâtı takviye ediliyor Ankara,7 ANKA)Maiıyc Bakanlığı her gün biraz daha artan ekonomik inkişafı nazara alarak mükelleflerinin işlerinin bekletilmeksizin hemen «yapılmasına karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Otobüsfa gördüğümüz çift Erkek otuzu geçkindi.Genç kız da yirmiden fazla göstermiyordu.O iriyarı,dört köse yüzlü,iri çerçeveli gözlüklerinin arkasında saklı manasız koyun gözlü,basık burunlu,sarkık sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • İran'da parlâmento ve kabine buhranı Dünkü toplantıda Musaddık hükümeti ile Meclis arasında ahenk tekrar teessüs etti Tahran,7 AP)İran Parlamentosu bugün iki haftadan beri yaptığı ilk toplantısında,so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • kalyadan demirperde gerisine gönderilen gençler Roma,7 Nafen)İtalyan hükümeti,bilhassa İtalyan genç lerinin demirperde gerisinvieki «sabotajcı mekteplerine» gönderilmelerine imkân vermemek için şiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Bakır şilebi dün kurtarıldı Rotterdam,7 AP)Hollanda Dirkzwagers gemicilik tel siz istasyonunun bildirdiğine gö re 4.S02 tonluk Türk bandıralı Bakır şilebi bu sabah,kasımda Schiermon-Nikoog Adası açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Am«*riK«ftikitf Asya s.yasetî İkinci Dünya Harbinde Amerika kendisi için en büyük düşmanının Japonya olduğunu iddia eylediği zaman İngiltere ve Fransayı temsil öden hür Fran* sızlar buna şaşmışlardı.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • f eşilova'da bir şehitlik inşa olunacak Ankara 7 ANKA)Millî Savunma Bakanlığı,istiklâl Sa vaşı sıraamda Yeşilovada şehit düşen kahramanlarınız için bir âbide inşa ettirmiye karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Kısa harici haberler t T ALY A Birkaç zamandır Romada bulunan İran petrol komisyonu raportörü Hüseyin Mekki bu sabah uçakla Tahrana hareket etmiştir.TRIESTE Trieste bölgesi işçileri,bölgesinde Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1952
  • Bugün Akşama Kadar 100 LIRA İLE 30 Aralık 1952 de 1 Müşteriye 1000 Altın 1 Müşteriye 100 Altın AYRICA Bir Çok Talihliye ALTINLAR Bugün akşama kadar 100 liralık bir hesapla şansınızı deneyiniz AKBANK H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.12.1952
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Saltanat işlerinde yalnız dalavere ve hırs vardı İbrahim Mirza kardeşi Aliyi şahlık tahtından indirip,makamı saltanata kurulunca:"Gözlerini çıkartın!iradesini vardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1952
  • 1 Anglo-Iranian petrol şirketinin «işle of Grain» de 40.000.000 İngiliz lirasına mal olan yeni tasfiyehanesine,ilk olarak 27.000 ton ham petrol Basra körfezinden gelmiştir.Bu petrol Kuwait limanından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1952
  • Geçenlerde Bostonda bir sanat galeıisi tarafından tertip edilen ressam modelleri müsabakasında bu genç kız.en sehhar model olarak seçilmiştir,tşin en enteresan tarafı bu henüz *17 yaşındaki genç ve gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.12.1952
  • Galatasaray Izmirde güzel bir oyunla Altayı 6-2 mağ İzmir.7 Milliyet)Şehrimize iki maç yapmak üzere gelmiş bulunun İstanbul profesyonel ligin bas takımların-dan Galatasaray ikinci karşılaşmasını bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1952
  • Eskişehir lig maçları ikinci devresine başlanan müsabakalar a;âka çekici oldu Eskişehir,7 Milliyet)Bol ge lig maçlarmm ikinci devre karşılaşmalarına cumartesi günü başlanmıştır.B,u hafta oynanan bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1952
  • Rapit önümüzdeki hafta şehrimize geliyor Gelecek cumartesi şehrimizde dört müsabaka yapacak olan A ustur yanın Meşhur Bapit takımı «on kadrosiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1952
  • ngiltere lig maçları Londra mıntakasının fazla sisli olması sebebiyle dört maç oynanamadı Londra.7 MRS)înjjilterede ve bilhassa Londra havalisinde havanın çok sisli olması sebebiyle lig maçlarının müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1952
  • Fenerbahçe Etnikos'a dün 4 2 mağlûp oldu Sarı Lacivertli takımın mağlûbiyetinde ant-FENERBAHÇE ETNİKOS 2:4)maçında Elen kalesi önünde bir karambol Foto Milliyet İFA)Dün Mithatpaşa Stadı farklı bir gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.12.1952
  • Etıbba odasına yazılmayan doktor Sûr Ankara 7 TA)Sağlık Ba kanlığı tarafından valiliklere yapılan tamime göre,Etıbba üdalanna yaaalmalan kanunen mecburi olan sivil,askeri doktor,eczacı ve dig tabipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1952
  • Bucaklarda kurulacak sulh mahkemeleri Ankara,7 ANKA)Adalet Bakanlığı,geçen yıl olduğu gibi bu yd içinde de yeniden Sulh Mahkemeleri kurulmasına karar vermiştir.Şimdilik işleri en çok olan 35 bucakta S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü Uç Umum Müdürlük olacak Tekel Umum Müdürlüğünün iktisadî devlet teşekkülü haline getirilmesi hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan kanun tasarısı son s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1952
  • Helvacılar,nizamnamenin değiştirilmesini istiyorlar Gıda Maddeleri Nizamnamesinin tatbikatına başlandığı şu Kimlerde bazı aksak durumların husule geldiği belirtil* inektedir.Bu arada helvacılar,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1952
  • Bu gece nereye gidelim ve kimleri seyredelim Seyisler koğuşu ve ahır ne işe yararmış Gece bire kadar açık olan eğlence mahalli İşler yazın iyi de,kışın kesat gidiyormuş Altı kişilik fasıl saz hey'eti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1952
  • Savunma Ak a demesinde hocalık edecek profesörler Üniversite profesör ve doçentlerinden bazıları Millî Savunma Akademisinde ders vereceklerdir-Akademide vazife alan pro* fesörler arasında Edebiyat Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1952
  • Dawn'm da hiçbir şeyden haberi yok.Geceyi hastahanede,madam Cobb'u tedavi ile,geçirdiğinizi zannediyor.Madam Cobbun dün akşam bir oğlu oldu.Bir kaç dakika sonra Cobb odaya girdi.Sönmüş piposunu dişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY İngiliz edebiyatına doğan bir güneş:Harry Whitecliffe 1 Birinci Dünya Savaşım takip eden aylar içinde idi.Londrada gayet velûd bir kalem,hepsi Oscar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1952
  • VAZ&Nî j(gM\Sultan İbrahim binbir müşkülâtla ve şişman hasekisiyle gerdele odasına solculabildi 183 Sakalının bir telinde incidiğerinde yok,bazısında bir kaç olduğu halde» «ayet gülünç bir kıyafetle S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Londradaki sis bir felâket halini aldı [Bas tarafı 1 incide I gösterenler diğer yayalarla vkaîa kafaya çarpışmak tehlikesine maruz kalmışlardır.Evlerin i'*i de sobası tütmüş odalara dönmüştü.Bu kesif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • tia yada fırtınanın yaptığı tahribat Roma,7 A.A.Birkaç günden beri Kuzey Doğu îtaîyada hüküm süren kötü hava yüzünden birçok kişi ölmüş ve Po vadisinde bazı bölgeler so altında kalmıştır.Trenün'de çığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Kümes hayvanatının kilo ile satışı başladı Son günlerde şehrimiz oiya sasında şimdiye kadar görülmemiş bir alış-veriş başlamıştır-Bilindiği üzere şimdiye kadar şehrimizde ve hattâ memle ketimizde hind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Lübnan'da belediye seçimleri halk tarafından seçildi Beyrut» 7 T.H.A.Lübnan da 18 yıldan beri ilk def a olarak belediye seçimleri yapılmıştır.Evvelce hükümet tarafından tayin edilen Belediye Meclisi â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Kenya'da Uç Afrikalı idama mahkûm edildi Nairobi,7 ANKA)Mau Mauiar tarafından çıkarılan kar gaşalıklar esnasında tevkif edilenlerden muhakemesi görülen Uç Afrikalı bugün idama mahkûm olmuştur.Bunla?6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Kore'de müttefiklerin vesi hava zaferleri Seoul,7 ANKA)Birleşmiş Milletlere ait uçaklar bugün yaptıkları iki ayrı hava savasında 7 komünist tepkili uçağını düşürmüşlerdir.Diğer taraftan 175 Amerikan u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Kuzey Pasifik'teki fırtına Chicago.7 A-A-Kuzey Pasifik sahillerinde kopan mut his fırtına yüzünden üç Güney Pasifik tren postası yoluna devam edememiş,ve saatte 100-115 kilometre süratle escn rüzgârla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Malatya savcısı dün izahat verdi [Bas tarafı 1 inekle] suikast hadisesi ile yakından ilgili görülmektedir.Suikast hadisesi tahkikatı ile meşgul olan savcı başyardımcısı Saip Polat,bugün tahkikatın sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Bir gecede üç hâdise [Baş tarafı 1 inerle] tabanca çekerek otel kâtibini ölümle tehdit etmişler ve kasada bulunan bir miktar parayı aldıktan sonra kaçıp gitmişlerdir.Yine aynı gece,Tepebaş* ca4 desind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Türkiyenin buğday durumu Londra 7 Nafen)İngilterenin ileri gelen haftalık dergilerinden olan «Statist» «Türkiye dünya ölçüsünde buğday istihsalâtçısı» başlığı altında bir makale neşretmiştir.«Statist»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • I Bu yazıların bütün haklan «Milüyet» adına mahfuzdur] evlenmeı arar veriyorum [Baş tarafı 1 incide] xak evvelâ Kavak'a gittim oradan da Emirüye geçtim.Hemşehrilerim beni tahminimin çok üstünde bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Romanya Birleşmiş Milletlere kabulünü İsliyor Paris,7 İLA.Ejükreş Radyosuna atfen buradan bildi rildiğine göre,Romanya hükümeti Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkam Loster Perason'a gönderdiği mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Başbakan Ankaraya dönüyor [Baş tarafı 1 incide] Başbakan yemeğin sonunda irad ettiği kısa bir hitabede pek yalanda Adananın geniş bir ziraat bölgesinin merkezi,büyük bir ticaret şehri ve aynı zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Menderesin son nutku [Baş tarafı 1 incide] yük bir ferahlığa kavuşmuş bulunmaktadır-Siyasî çevrelerin kanaatine göre,Menderesin bu nutku Atatürk inkılâplarının en kati teminatı olduğu kadar,din kis ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • s [Bas taralı 1 incide j bir taarruza geçmeleri,k uü~ nist Çinli birlikler Körelen kovulduktan ve Kuzey Jioeliler silahsızlandırıldıktan sonra Birleşmiş Milletler nezareti al uıda,umumi seçimleri müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • ünde kanlı ar oldu Ferhat Haşitin ruhuna okutulaa mevluita çıkan hadiseler sonunda 12 Tunus u ve 6 Fransız ağır surette yaralandı Tunus,7 THA.Tunusta bir i'htilâli andıran gergin hava devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Pearson'un Çine yaptığı teklif Nevyork.7 AP)Birleşmiş Milletler Genel Kurul Baş kanı Lestes Pearson dün.Kore Harbinin Hint teklifleri cer çevesi dahilinde halledilmesi hususunda Komünist Çin Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesi tstiklâl caddesindeki Hacapulo hanında oturmakta olan Mustafa Cemal Sarıcanın dün sabah odasında ölü olarak bbulunmuştur.Ölüm aberini duyan Mustafanın kızkardeşi Nahide savcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1952
  • 68 Kralın Antonyo'su ile konuşmasını müteakip,«Villa Kleopatra» nm kapısına son model!bir Gadillac otomobili gelip dayanmıştı.Arabadan çok uzun boylu,geniş omuzlu,keskin yüz hatları bulunan,çatık kaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • BOŞ YERE t ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ BAŞ AĞRILARINA KARŞI 4TTTJT KULLANINIZ Mideyi bot-Baş,diş,adale,sinir kaiu ağrılarını teskin eder [Jn yor^J Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Ercüment ÜNVER 11 1 2 3 4 8 6 X^ 8 9 1 10 11 12 2 S 4 6 6 7 8 9 10 ti 120 Soldan Safa:1 Komşu ve dost devletlerden biri 2 Koyunlar ekseriya o halde olur 3 Ekmek yapılır;Rabıt edatı;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Dram kisni Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh TUrkçesi:ktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 K o ı e di kısmı AHUDUDU Yazan:r Joseph Kesselring TUrkçesi:Vesiha C Vâfi Vasfi B.Zobu Telefon:40409 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vafi Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve camadan başka ber akşam saat tam 21.15 de.Cama talebe)pazar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CKMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka her gün sabah saat 10.W-12.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Sahip ve Baamuharrlrl:AH Haol KABACAN lu mOahatfa Me'snıl Müdür:Farnk DEMİRTAŞ Banldıgı yer:NURÎ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Nöbetçi eczaneler Besikta»:Nail Halit Eminönü:Eminönü Bakırköy:Hİ1&1 Eyüp:Eyupsultan Fatih:İsmail Hakkı Beyazıt:Gedikpaşa Merkez Beyoğlu:İstiklal Taksim:Taksim Şişli:Halk Galata:Merkez Kasımpaşa:Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Lokomobil gurubu satılacak Bolvadin Belediyesinden 1 Belediyemiz elektrik santralında mevcut bulunan bir adet 70 beygirlik Wolf marka lokomobil ile buna kayışla akııpte 50 Kvalık 380/220 V50 Frekanslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iğ:Erzurum «Ulu Cami» in onarımına ait olup keğif bedeli «19625» lira «93» kuruş,geçici teminatı «1471» lira «94» kuruştur» 2 Eksiltme:16/Aralık/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Deniz Astsubay Sınıf OkuSuna oqrenici alınacaktır 1 Deniz Astsubay Sınıf Okulun^ alınacak öğreniciler fçin,aranacak nitelikler:a—Türk vatandaşı olmakb—Orta orkul veya eşidi okulu bitirmiş olmak,teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Kapalı zarf usulü ile ilân Belen Belediye Başkanlığından Yapılacak iş:1—iskenderun Belen Bucağında Belediye oteli inşaatı olup keşiflerde bazı düzeltmeler yapılarak yeniden kapalı zarf usulü ile ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • istanbul Belediyesi ilânları Okul binası yaptırılacak Beherinin keşif bedeli 139137.17 lira olanı biri istanbul Beşiktaşta 7 sınıflı Büyük Esma Sultan,diğeri Eyüpte keza 7 sınıflı Otakçılar İlkokullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için 150 ton 4 milimetrelik ve 150 ton da 5 milimetrelik saç levha satın alınacaktır.Talipler fennî ve idarî şartnameleri Ankara Umum Müdürlüğümüz tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Beyazıt'ta eski Maliye Nezareti bahçesinde inşasına karar verilen 310.894.61 uçyüzonbin sekizyüz doksan dört lira altmış bir kuruş)keşif bedelli jeo-fizik binasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • Akideler Bergomot Nane Tarçın Sade Sakızlı Güllü Fındıklı Fıstıklı ŞEKER fi—ALİ MUHiDDi ACI BEKİR BİR KISIM MAMULATIK FtATI;200 Badem ezmesi 340 Sekeri 200 Çocuk için badem ezmesi 400 şekeri 200 Badem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • L Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant 4 T.L.7 ve 8 inci sayfa saat.2,50 T.L.Hânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Açık eksiltme ile Koda mevcut keşif ve şartnameye gör As-Tıbbiye Okulu muhtelif onarım işi yaptırılacaktır.Keş bedeli 16380 06 Lira geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1952
  • ALMAN RADYOLARININ if 1953 modellerini görmeden karar vermeylnlı.IT UK W tertibatı havi Yüksek alı» kablliyelFl Pilli ve Cereyanlı muhtelif' modellerimi!mevcuttur.Türkiye Umumi mumenlll «Nı A.ÛAVRİYEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8