Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • 7 Aralık 19 52 Pazar Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL.Telgraf:MİLLİYET İstanbul 'IL:3-SAYI:926 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29014 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • Dün Adanada muazzam tezahüratla karşılanan Başbakan Menderes 30.000 kişi önünde dedi ki:Türk umumî efkârı Malatyadaki son hâdise üzerinde dikkatle durmaktadır Dün Adanada 30000 kişi önünde mühim bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • Kanserle mücadele o Şehrimizde bulunan Sağlık Bakanı Dr-Ekrem Hayri Üstün* dağ» yakında bu mevzuda faaliyete geçileceğini söyledi Sağlık Bakanı E-H-Üstündajr Evvelki gün şehrimize gelmiş bulunan Sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • Dilencilerin dilenme günü İzmir dilencileri perşembe günü dilenmeye karar verdiler İzmir,6 TA)Şehrimiz dilencileri bundan sonra halkı her gün rahatsız etmektense baftlnıri muayyen bir gününde [Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • JUM!ı MU v.Şehrimizde misafir buinnan Tnnan Etnlkos takımı ilk maçını dün Mithatpaşa stadmda Beşiktaşla yapmış ve müsabaka 20 Beşiktaşm galibiyetiyle neticelenmiştir.Besimde Beşiktaşlı Fahrettin'in ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • İki kardeş kadın uğruna katil oldu Keskinde rakiplerinin yolunu bekleyen iki kardeş zavallı adamı bayılhncaya kadar dövdüler,sonra da mavzer kurgunu ile vurup öldürdüler.Ankara,6 T.H.A.^u gece Keskin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • Menderesin Popagos'a telgrafı Ankara.6 AA)Cumhurbaşkanımız Celâl Bavar'ın Yunanistana yaptıkları resmî ziyaret münasebetiyle Başbakan Adnan Menderes tarafından,Yunanistan Başbakanı ekselans Mareşal" A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarını Anlatıyor!Balkan şampiyonası ve elde edilen sonuç 66 I bir an önce neticeye ulaşmam Halkın hu ihtarı tamamenl lâzımdı,yerinde idi.Hakikaten,saniye-1 Bu düşünüşle bir daha yükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • Zorba esrar kaçakçıları yakalandı Yakalanacaklarını anlayan kaçakçılar bıçak ve balta ile polise hücum ettiler Karamürsel civarında bir köyde geniş çapta esrar kaçakçılığı yapmakta olan Hasan,Ömer ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • ^i;U~.W* Fecî kazanın vukua geldiği hanın kapısı Bir iskele çöktü bir amele öldü Dün Sultanhamamda saat 14 sıralarında bir amelenin ölümiyle neticelenen fecî bir kaza olmuştur-[Devamı Sa.7 Su.2 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • ^m Cumhurbaşkanının dünkü tetkikleri Cumhurbaşkanının.Celâl Bayar şehrimizdeki tetkikleri* ne dün de devanı etmiştir-Bayar dün» beraberinde Vali ve Belediye Başkanı Prof-Gökay olduğu halde.Yerebatan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • 4jte& Bugün şehrimizde hava umunıiyetle kapalı ve hafif yağışlı geçerek,hava sıcaklığı biraz daha düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • Gl.Eisenhower Kore için henüz kararını vermedi Güney Kore Başbakanı iyi teçhiz edildikleri takdirde cephede müttefiklerin yerini alabileceklerini söyledi Guam Adası,6 AP)Koreye yaptığı tarih!ziyarette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1952
  • "N M 7 FARUK Bil CANİ MİDİR?Kralın söylediği sözler kızı korku ile türetmişti Nakleden:ÜMİT DEN Z Tefrikamızın sonlarına doğru Kral Faruk'un uğruna işlediği cinayetlerin tafsilâtını okuyacağınız rakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.12.1952
  • KISA HA Milli Savunma Akademisi tarafından üniversitede verilmek üzere hazırlanan konferans lara önümüzdeki hafta başlanacaktır.Tekstil Sendikası Eyüp Şubesinin olağanüstü tonplantısı bugün saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • P O LİSTE fr Adliyenin yanındaki sokakta karısı Fatmayı 7 yerinden bıçaklıyarak öldüren Şerif Tekdemirin duruşmasına dün de Ağırcezada devam edümiş duruş ma karar için başka bir güne bırakılmıştır.Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • K O N G R E D.P.Üsküdar ilçesinin yıllık kongresi 21 aralık pazar günfi saat 14 de Üsküdar Sinemasının üst kat salonunda yapılacaktır.D.P.Bakırköy ilçesinin yılkongresi bugün saat 10 da Bakırköy Mütiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Hie.7 Aralık Ru.19 24 1952 Kasın H Pazar 1M8 t T V AS ATÎ BEANf 0Bbm î 7.11 2.80 ogle 12.06 7.24 Ikind i 14.28 9.47 Akşaı m 16.41 12.00 Yat« 18.19 1.38 vrzt iwwoj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Yeni gida maddeleri talimatnamesi Yeni gıda maddeleri talimatnamesinin tatbiki ile süt ve süt lu maocieler de esaslı kayıtlara tâi tutulmuştur.Sütler vasıfları bozulmauan taze olarak veya paste nze sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Belediye murakıpları nca yapılan kontroller Belediye murakıp lort tarafından sor.bir hafta içinde muhtelif gıcıa maddeleri yapan,satan yerierie eğlence mahallerinde ve otclıerde yapılan kontroller müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Belediye bütçesi o Daimî Komisyon 1953 yılına ait Belediye ütçesm i tetkika başladı Belediye Daimî Komisyonu dün Vali ve Belediye Başkanının riyasetinde toplanarak 1953 Belediye bütçesini tetkika baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • HALKIN SES!Çöpçülerin istiğnası Balabanağa mahallesinde,Vidınli Tevfikpaşa caddesinde oturan ve adresiyle adının neşrini istctniyen bir okuyucumuz yazıyor:«Çoktan beri şikâyet etmeği düşünürüm,fakat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Maç biletlerinin satışında yenilik Dün vilâyette bir ve bazı mühim Halkın mühim maçlarda bilet tedariki hususundaki şikâyütlerini önlemek ve bilet satışında yeni esaslar tesbit etmek üzere Vali Muavin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • f Yalnız 3 gün kalmıştır 31 Aralık 1952 Keşidesinde Türkiye Kredi Bankası İSTANBUL Büyük Postahane karşısı BEYOĞLU istiklâl caddesi No-33$ IZMIR Büyük Kardiçalı Han ADANA özler Caddesi Mes'ut talihlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Trakya bölgesindeki haika verem aşısı yapılacak Birleşmiş Milletlerle yapılan antunt mucibince Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatından mem leketimize 24 jeple 3 hemşire gelmiştir.Doktorlarımız bu hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Bir kadın vapurdan denize düştü Ewelki gün îzmitten limanımıza gelen Pendik vapurunda bir kaza olmuş ve Muallâ adında bıv kadın vapurun yanındaki koıkuluklara dayanırken,bunların anide kaymasiyle deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Avrupa şehirleri ile yapılacak telefon konuşması Türkiye ile Avrupa memleketleri arasında,telefon muhaberesini tam mânâsiyle temin t-t mel:üzere,şehrimiz telefon Başmüdürlüğü tarafından yapılan çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Kendir fiatları yükselmeye başladı Son günler içinde piyasada kenoır fıatlarımn tedrici bir •suıetto yükseldiği görülmekledif.Bununla beraber kendirde göıü-Jen bu fiat yükselişi sağlam bir durum arzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Et fiatları bir miktar düştü Son günlerde «güz artığı» tabir edilen koyunların şehrimize bol miktaıda gelmesi üzerine et ClatJan mühim miktarda ucuzlamıştır.j^u koyunların etleri İ00 kuruşa kadar satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Bozulan bir karar Atlı arabalar hakkında belediye tarafından alınan bir karar hükümetçe bozuldu îl Genel Meclisinin bundan evvel yaptığı bir toplantıda,şehirdeki atlı arabaların seyrühassısları,arabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:8.NAFİZ TANSU Hazreti Ali bütün ordusu ile Basraya yürümeğe karar verdi 116 Ya Ayşe demişti,sizin Haz reti Aliye kininiz olmalı!Kinim yok ama,onu hiç se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Yaman bir hırsız dun tevkif edildi Fe-nec-ve Balat havalisinde 18 ev soyan,emekli bir albayın oğlu Cevdel Bora,evvelki gece Tev fik adındaki bir doktorun evine girdiği sırada yakalanmıştır.Sanık ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Kambiyo ve esham Kapaju* i Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 790.50 280.30 0.80 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • Tehlikeyi görüp harekete geçmemiz için.vâni aklımızın başımıza gelmesi için.ne yazık ki Ahmet Emin Yalmanın bir mürteci teröristin attığı kurşunlarla yaralanmasını bek lemek icap etti-Ahmet Emin ölmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.12.1952
  • kriume-Buzhane Londra Tıp Fakültesi profesörlerinden bi rinin iddiasına göre insanları canlı dondur inak ve istendiğe kadar buzhanelerde saklamak mümkün olacakmış.Şu pahalılıkta,hele şu kömür 'sıkıntı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • mütareke cegi sanılmıyor New-York» 6 AP)Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Lester Pearson.Kore har bini sona erdirmek Üzere Hindistan tarafından yapılan ve kabul edilen teklifin bir suretini dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • Kore'deki yedek subaylar,dönüyor Ankara} ff TEA)Kbrev Tugay Komutanlığı emrinde bulunan' 35^ inei dönem yedek subaylar vazifelerini yeni gelenlere devrettiklerinden yakında yurda döneceklerdirîlk ie k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • Veremin yaptığı tahriftat Paris.6 THA-Fransız istatistik1 Enstitüsü 1948°-949 yılları istatistiklerine istinaden,Avrnpanınr basbca memleketlerin-deki veremden vefiyat rakamlarım neşretmiştir.Verem-has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • Bir Hint fakiri şişeye girecek Vfyana» 6 A.A)Avusturya makamları,asrt ismi Ru dolf Scbmied olan.fakat kendisini Hintli fakir Rayo olarak t am tan sadism bir sene müd detle sise içine girmesine mü saad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • YÂRIN SON ÛÜN 100 LİRA İLE 30 Aralık 1952 de İ 1 Müşteriye 1000 Altın 1 Müşteriye 100 Aitın AYRİCA Bir Çok Taüh'iye ALTINLAR 8 Aralık 1952 Pazartesi akşamına kadar 100 liralık bir hesapla şansınızı de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • Saraçoğlu'mut evi soyuldu Izmir,ANKA)Eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoglunun evi soyulmuştur.Evdeki bütün?e$5»;attüst edildiği ve evde-binlerce Ih-alde eşya bu» 1 undugu halde1,yapı lan t ahkikat sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • 116 Canlılığı tUttUgU buzlardan kurtuluyordu,duyguları yeniden hayata kavuşuyordu;Ve bu her şeyin mahvoluşu,ilk karşılaşmada kadının yenilişi,bozguna ugıayıp yere serilişi olacaktı.Bunu biliyordu ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • Köy düğününde Vaktiyle ava* vev-kır gezmelerine meraklı olduğumuz zaman sık sık köyüne gittlğfamz ve omn» tabiriyle «a zuw ca» sohbetleri»ettiğimin Lrn dostumuz geçende ziyaretimiz* geftdL Bfira* bbş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • ocuk için Bir yazımda;«Dünya ne âlemde bilmiyorum.Fakat Türkiyo tiraj rekorunun spor Jergilerinde veya magazinlerde değil de çocuk yayınlarında olduğunu söyliyebilîrim» demiştim.Jerçek de budur.Bacaks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • pzeliestirmeye yttıp ¦I.Ill Keie giizalSik enstitüleri,kullandıkları yeni îcadlar sayesin'" dev bu imkânların başında geliyor.kadim** ei* dine hangi boyanın,hangi rujun uyduğunu anlama* tişfm ancak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • iıb Almanya prfiir DUn parlâmentoda mühim bir konuşma yapan Başbakan IdenautriHtbrdt^bulundUi Bonn.6 A.A.Batı Almanya parlâmentosunun dün öğleden sonraki toplantısında söz alan Sosyal Demokrat Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • Ktsa haricî haberler tNOtLTERE İf Eski İngiliz Başbakanı ve halen İşçi Partisi Başkanı ve muhalefet:lideri Clement Attleeııin ocak başında.Hindistaan.ziyaret edeceği bildiriliyor.PTT Ajansınınp bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • Sîyasî İemai Yunusta mukadder akıbet a doğru Tunusta yeniden feet hâdiseler cereyan etmektedir» istiklal Partisinin genel kurul üye-terinden» işçi sendikaları bas* kanı ve memleketin en maruf siyasi ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1952
  • İMİ» «kul Devlet Inrti-Hanlartnda yeni fpUll Anlwwa,Ou TMfcA'.Millî I Eğitim Bakanlığı,1952-53 ders İ yılı devlet ortaokul inrt IIHWıyaztlı bölümü lmtih&Bl&rnfitti v» matematik;dfcrsieriraden yafwrnwu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.12.1952
  • Jeannette Donnell bugün için bütün Amerikalı ressamların rüyasına giren ideal bir kızdır.Buna sebep Donnell'in güzelliğinden ziyade uysallığıdır.Çünkü bu mevzun vücutlu kız,poze ettiği şekilde ressamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1952
  • •f O O Cumhurbaşkanımız MmmLm%9 Celâl Bayar şehrimizdeki tetkiklerine dün de devam etmiştir.Bayar dün,beraberinde Vali ve Belediye Başkam Prof.Gokay olduğu halde,Yerebatan Sarayını,Ramideki göçmen mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1952
  • Kuşcuoğlu haydudunun çetesi nasıl teşekkül etti?MHB-Hacı HUseyin denen diğer bir haydudu işkencelerle istediğini söylemeğe mecbur ettikten sonra,çın] çıplak soyuş,kızgın fırının içine attırmış,karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.12.1952
  • FENERBAHÇE Bugün Mi thai paşa Stadında Yunanistanın Pire takımlarından Etrtikos'la karşılaşacak İstanbul profesyonel lig birinci devre lideri F.Bahçe,bugün Etnikosla ile karşılaşıyor Birinci devre lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1952
  • I NEDEN İKİ FARK?Siyah Beyazlıların yeni kalecisi Bülent dünkü birkaç kurtarışı ile nazarı dikkati çekti Etnikoslular ezilmeden sportif en bir oyun çıkardılar SüLHİ GARAN Yunanistanın Pire takımlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1952
  • Fenerbahçe Izmire gidiyor Kargıyaka ve Altay kulüplerinin davetini kabul eden Fenerbahçeliler bu ayın 21 inde izmire giderek orada iki karşılaşma yapacaklardır* İzmirliler-İstanbul profesyonel liginin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1952
  • Beşiktaş dün Etnikosu 2-0 mağlûp etti Siyah-Beyazlılar ikinci devrenin ilk yirmi dakikasında tek kale oynadıkları halde bir türlü sayı çıkaramadılar Şehrimizde misafir bulunan Yunan Etnikos takımı ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1952
  • Dünkü maçtan notlar SEYİRCt 4848 HASILAT 6173 TL BEŞİKTAŞ ETNtKOS 1.Devre" 1« Devre Ta« 12 19 Paul 7 9 Avut 7 12 Korner 2 4 Ofsayd 1 1 2-Devre 2-Devre Taç ltt £5.Faul 5 14 Avut 3 8 Korner 6 6 Ofsayd 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.12.1952
  • İki müsabaka yapmak için İzmire giden Galatasaray Karşıyakayı 3-1 yendi Izmir.6 Hususî muhabirimizden telefonla)ze iki müsabaka yapmak üzere polon;istanbul profesyonel lig:üçüncüsü Galatasaray takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • Hayır!Bu akşam aldığım karar kafi.Bir ikincisi için ken dünde kuvvet hissetmiyorum.Hükmü Hugh amca versin.Gretaya baktım.Kansan saçlarım elleriyle düzeltiyor ve gülüyordu.Çehrenizin halini görseniz ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Ercüment ÜNVER t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 8 1 nH~ r i Ti 8 9 10 11 12 H HB 8 8 Soldan Saga:1 Deniz birimi;İki yüzlü mesleği;Büyük istasyon.2 Başına T konursa argoda kaç anlamına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • Dolar kaçakçılarının duruşmasına başlandı Enıinönünde Bahkpazar cad» dcsi 55 numaralı dükkânda sarlaflık japan Garbis Malhasoğlu,Amerikan tebaalı Thomas Gremelaller'den beheri 410 kuruşa?100 Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • FARUK SIR CflNİ MİDİR?ümit 06NİZ Kralın söylediği sözler,kızı korku ile türetmişti «7 Kralın gayet boğuk Ur tarz* da söylediği bu sözler,Ur ölüm habercisi gibi güzel dansözü tit retmigti.Kızın:Bu kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNÂYEtfER^ Nakleden:AZIZ OZBAY Kesilen genç erkeklerin başları billur tabaklar içinde saklanıyordu 16 Pek acemice gayretleı gösteriyorlar ve her seferinde ken dilerini bekleyen fel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DHMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • Milliyet Abone şartları Lr.Ki.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketler* iki ¦rislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • Tekstil ve Örme Sana» yii İşçilerinin toplantısı Tekstü ve örme Sanayi tgçijeri Sendikası Eyüp Şubesinin bir yıl içindeki üçüncü fevkalâde kongresi bugün saat 10 la senelk?lokalinde yapılacaktır.Fir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • Baronun kongresi tshir edildi Dün Birimci Ağrceza Mahkemesi salonunda yaplacagı ilân cdi!«tt İstanbul Borsası kongresi ekseriyet temin edilemediği iç;a öV.ümUideki cmnaartesi gününe It Mr edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • Kuş yeminin takasla I İhracı isteniyor Dahili piyasada sarf mahalli buhaırnıyan İmiş yeminin ta^ kah la ihracını temin maksadı yle Aııkaraya dün bir heyet gitmiştir.Pugünkü fiatlar ismen yeni çuv;h fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1952
  • İbrahim,ellerini birbirine çarptı,fazla miktarda inci bulunmasını emretti 182 Kasım Ağa lülesi ağzında ol duğu halde durmaksızın çalışıyordu* Sarayın başmimarı idi ama» Padişahın hizmetinde bir •çırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Gl.Eisenhower Kore için henüz kararını vermedi [Baş tarafı 1 incide] dar bu gemi ile seyahat edecek-I tir.Kore'yi ziyareti sırasında,kendileriyle görüştüğü şahsiyet ler yeni Başkan Eisenhower'e harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Bir iskele çöktü [Bas tarafı 1 incide] Sultanhamamda Rızapaşa yokuşunda bulunan Talikidis hanı tamir edilirken,işçilerin bulunduğu iskele çökmüştür-Kaza esnasında iskelede bulunan Ömer Kahveci ile Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Gemlik'teki otobüs kazası Gemlik,6 TJLA.Cevdet Oralın idaresindeki Yalova 52 plâkalı otobüs Yalovadan gelirken Gemlik Mezbahası önünde Ahmet Güler adında bir gence çarpmış ve başından yaralanmasına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralanmf Anlatıyor îU [Bu yazılana bütün baldan [Bas tarafı 1 incide] dim.Fakat Romanyalı öyle bir boş güreşçi değildi.Groko Romenin bütün inceliklerini en az benim kadar biliyordu.Çevir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Dilencilerin dilenme günü rBa.ş tarafı 1 incide 1 dilenmeği daha uygun bulmuşlar ve bu kararlarım tatbika başlaua^lardıı.Dilenmek üzere perşembe gününü intihap etmiş dan butun tamir dilencileri kadın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Bor Orta okuluna Nuri Pamir ismi verildi Ankara,6 Milliyet)Korede Alay Komutanlığı yaptığı sırada şehit düşen Nuri Pamir'în ismi Bor ortaokuluna verilmiştir.Bu husustaki kararname Mili!Eğitini Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Tunusta Fransız kızıllarının faaliyeti Nevyoık,6 AP)Tunus milliyetçi liderlerinden Salâh Bin Yusuf,Tunus Ticaret İşleri Başkam,Ferhat Haşid'in öldOrttlmesinden «kızıl temayUIlü Fransızların mes'ul old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Kanserle mücadele [Baş tarafı 1 incide] yoğlu tik Yardım Hastahanesine ve Taksimdeki Verem Dispanserine giderek tetkiklerde bulunmuştur.Bakan bilahare kendisi ile konuşan gazetecilere şunları söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Başbakan Menderes,Adanada 30.000 kişi [Baş tarafı 1 incide] kan evlâtları ile yurdun bu umu mî kalkınma hareketi içinde mü him payını almakta ve vazifesini mükemmel olarak başarmaktadır.Namdar Adanamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Menderes'in Papagosa telgraf ı [Bas tarafı 1 incide] ve unutulmaz kabul Türkiyenin her tarafında heyecan uyandırmıstır-Türk Yunan dostluğunun bu yeni parlak tezahürü kargısında Türkiye hükümetinin duy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Ankarada bir kız kaçırma hâdisesi Ankara,6 TA)Yenisehirde Gülseren Âdemoğlu adında genç ve güzel bir kız içtimaî mevkii çok iyi olduğu söylenen İzzet,Mustafa ve Baki isimlerinde üç kişi tarafından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Kırıkkalede bir cinayet işlendi Ankara,6 TBA.Bu^ün Kırıkkalenin Pulevli köyün i» pir cinayet işlenmiştir.Aynı köyden Bayram adında bir genç 5-eni aldığı tabancasını kurcalarken tabanca ateş almış ve ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Kamyon,kamyonet ithalâtı Ankara,6 ANKA)Şimdiye kadar ithal edilen kamyon ve kamyonetlerde tatbik edilen gümrük tarifesine göre,monte edilmiş olan kamyonlardan ayrı,edilmemiş olanlardan ayrı resim alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Zorba esrar kaçakçıları [Baş tarafı 1 ûıciucj kın neticesi ele geçirilmişlerdir-Baskından evvel,esrar alıcısı bir patron kisvesine giren bir memur,kaçakçılarla şehrimizde temas temin etmiştir-Memur,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Umumî efkâr Malatya hâdisesi üzerinde dikkatle durmaktadır [Baş tarafı 1 incide] lâ tevafuk etmez-Dini her türlü taaddiden masun bulundurmak kararımızın yanında dinin başka inanış ve vicdani kanaatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Kastamonu cinayeti tahkikatı o Dön yapılan keşifte Mîlletvekili Ahmet Keskinin Mustafa tarafından öldürüldüğü anlaşıldı Kastamonu,6 TA)Kastamonu Milletvekili Ahmet Keskinin öldürüldüğü yerde bugün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1952
  • Ziraat Fakültesinde grev dün sona erdi Öğrenciler Dekanlığa bir beyanname göndererek isteklerinin yerine getirilmemesine rağmen derslere başlayacaklarını bildirdiler Ankara 6 ANKA)Ziraat Fakültesi öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • »Yeni kısmetler vaad eden sabun,*1&H PURO,müessir bir cilt kremi,eşsiz bir güzellik müstahzarı ve fevkalâde bir tuvalet sabunudur.devrimizin en en modern Sabun fabrikasında,yepyeni bir formülle Irnal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • DÜNYAYI FETHEDECEK^ YAZI MAKİNESİ^?Alman Mamulâtı I Alman Sanayii nihayet harika bir yazı makinesi imal etti.Diana,portatif makinelerin kolaylık ve rahatlığı ile büyük boy makinelerin sağlamlık ve imk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • r L SAYIN DOKTORLARA Yüksek tesiıli kuvvet ve iştiha şuruba ELEXIR VİVOJEN Piyasaya ar/edilmiştir* J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • Hurda demir satılacak Karaköy ve Gazi Köprülerine ait olup Balat tamir atölyesi ile diğer yerlerde müterakim halde bulunan 10 adet duba ile diğer hurda demir ve malzeme 198000 lira mukadder bedel üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 İstanbul Bira Fabrikasında Bomonti)mevcut tahminen 3987)kilo 620 gram Glisero Fosfat dö şo mevcut şartnamesine göre pazarlıkla satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • ANKARA ASLİYE BİRİNCİ TİCARET!MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN istanbul Unkapam yokuşu Zekrek ibadet hanesi arkası sokak 2-de Nuri Yaman'a:ihsan Karagüney tarafından aleyhinize açılan iflâs dâvasının yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • Edirne Valiliğinden 1—ilimiz ihtiyacı için 50000 lira muhammen bedel üzerinden bir boldozer makinesinin mubayaası işi görülen lüzuma binaen 26-11-1952 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • Kocaeli Tekel Başmüdürlüğünden 1 Adapazarında yaprak tütün bakım ve işleme evine kapab zarf usulüyle betonarme,merdiven,hela yıkanma yeri ve döşeme takviyesi yaptırılacaktır-Keşif bedeli «18757-39)lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • Daktilo alınacak Harp Akademilerine 175 lira aylık ücretle bir erkek daktilo alınacaktır-isteklilerin 788 sayılı Memurin Kanununun 5ci maddesindeki evrakla birlikte sınavı yapılmak üzere 10/Aralık/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • RADYOLAR Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz cserleri ve oyun havaları 13.30 Orhan Avşar tango orkestrası 14.00 Şarkılar 14.30 Ne arzu ederseniz «Pl» 15.00 Tür küler 15.15 Galip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • istanbul Belediyesi ilânları Keşif veya tahmin bedeli İlk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 58781 04 4189 05 37210 94 2790 82 32940 00 2470 50 25180 44 1888 53 24845 35 1863 40 15983 70 1198 78 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYÎNİ2 Muayyen zamanlardaki sancılara karşj basan ile kullanılır.Baş,diş,adale,sinir,ağrılarını su* ratle teskin eder.Romatizma,siyatik,lumbago tedavisinde faydalıdır.Süratle hazm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ OEMAJL PfthUiye MUtohaatHM Paaard&n beffk* hwr «abfth m»İ 10.80-11.00 ödeten sonra 14.80-iî.oo ât naqta kabul çtor.latanijul İ ivanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TEHLİKELİ DÖNEMEÇ Yasan:Priestloy Türkçe»!Tunç Yalman Perşembe,cumartesi,pâzay gündüz ve pazar akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • Dram kısın Saat 21 de VAHŞİ KE Yazan:Jean Anouilh TürkÇesi:Oktay Altbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Tazan:Joseph Kesselrin& Türkçesi:Reşiha G Vâfi Vasfi R.Zobıı Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Tep Little Niggers)Piyes 3 perde yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vftfi Fransız temsilleri müddetinde çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.15 de.Cuma talebe)pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.Ortaklığı Malzeme Müdürlüğünden Bankamızın Haliç Camialtı atölyesinde mevcut 250 ton hurda saç parçalarile 5 ton pirinç talaşı 16 aralık 1952 şali günü saat 15 de Tophanede malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.12.1952
  • IştanbuJ Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı etler hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı kapalı zarfla Erzurum As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8