Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Galatasaray futbol takımı Izmire gitti Istanbul profesyonel liginin birinci devre üçüncüsü olan Galatasaray futbol takımı Altay takt-1 m i m n davetlisi olarak dün Trabzon vapuriyle İzmir'e hareket et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Bakırköyde bir tarla kena rında Başı koparılmış bir ceset bulundu Savcılık dün gec vakit bir cinayet hâdisesine elkoymuş ve tahkikata başlanmıştır-Bakırköy semtinde bir tarlanın kenarındaki içi su dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Koreye gidip dönen Eisenhower ve esi imi m m Eısenhover dun Kareden döndü General verdiği beyanatında Kızıl Çine taarruz edip harbi genişletmek tasavvurunda olmadığını açıkladı Seul 5 AP A.A.Amerikanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Zelzele felâketzedeleri için piyango tertip edilmesi teklifi reddedildi Ankara 5 Milliyet)Büyük Millet.Meclisi bugün saat 15 te Fikri Apaydının başkanlığında toplandı,tik önce E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Mütekait memurların durumları_Meclis İrisleri Komisyona emekli memurlara yeniden devlet hizmeti verilmemesini kararlaştırdı Ankara.5 Milliyet)Emekli memurların genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Kastamonu cinayeti Uğruna kan dökülen kadın dün hâdiseyi I İzah etti Kastamonu 5 TA)Kastamonu Mliletvekili Ahmet Keskini öldürenlerin idam talebi ile Ağır Ceza Mahkemesine verildiklerini bildirmiştim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • 750 mebusun iştirak ettiği müthiş kavga Roma 5 AP)Seçim soı nunda yapılması teklif edilen bir değişikliğin müzakeresi esnasında parlâmentonun sağcı e solcu üyeleri arasında dün gece çıkan münakaşalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • KRAL FARUK DELİ MİDİR Faruk'un annesi sabık Kraliçe Nazlı,oklunun deli olduğunu söylüyor Kahire,5 T.H.A.Sabi* Kral Faruk'un halen Los Angeles'te ikamet eden annesi dafDevamı Sa.7 Sü.8 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • CANI MIDIR 66 Umumiyet itibariyle Kral Faruk,hislerini öyle pek kolaylıkla saklryamazdı.Çünkü demevl mizaglı bir insandı.Fakat nadir olarak bunu yapabilirse eğer onda da mükemmelen muvaffak olurdu.Nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarını Anlatıyor.940 yılı Greko Romen Balkan şampiyonası Yaşar Doğu rakipleri nden birini bastırıyor ve Romen güreşçileri hakkında tahminler yapılıyordu-Bu hususta hemen hemen her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Askerî Heyetimiz dün Parise gitti t ariste toplanmakta olan NATO devletleri Genelkurmay BaşKanları konferansına iştirak!etmek üzere Genelkurmay ikin* d Başkanı Orgeneral Zekâi Okanın başkanlığındaki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Parti ihtilâfı yüzünden Bir köy halkı birbirlerine girdi Köy kahvesinden neydana intikal eden kongrede Halk Partililer tabancalarını çekip 5 Demokrat Partiliyi ağır surette yaraladılar İzmir,5 Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • DİN KİSVESİ ALTINDA İŞLENEN Malatya suikastı ile alâkalı olarak 600 isim tesbit edildi Hâdiseye gizli olarak kurulduğu iddia edilen Mııkadderatçılar Birliği nin de ismi karışıyor Necip Fazıl telâş içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Tekelin yeni statüsü Bir Ankara haberinden Tekel Umum Müdürlüğünün müskirat,tütün ve çay müesseselerinden mürekkep bir teşekkül haline ifrağ edileceğini,müskirat imalâtının bazı kayıt ve şartlarla kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Harp Akademisinin balkonun da Foto:Milliyet Hikmet)Bayarın dünkü tetkikleri Cumhurbaşkanı dün Harp Akademisini ve Polis Kolejini ziyaret etti Cumhurbaşkanımız Celal Bayar,ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1952
  • Awk'lHifUMii Bugün şehrimizde hava umumiyetle kapalı ye hafif yağışlı geçecek,hava sıcaklığı» bin» daha düşecektiriÜP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.12.1952
  • Turist gözüyle Türkiye:İstanbul'a ilk bakış Tünkiyeyi ziyaret etmiş olan Yugoslav basın heyeti başkanı Duşan Timotiyeviç,aBorfoa» da yazdığı bir ezcümle şöyle de- y hava alanından Belgrad'a giritamame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • KISA HABERLER f[ Belediye tarafından tamir ettirilen Kadıköy Haydarpaşa caddesinin ikinci kısmı inşaatı da tamamlanmıştır.İskele caddesinin inşaatı devam etmektedir.Belediye Daimi Komisyon üyelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • PO LİSTE Melâhat Okan adındaki bir Hukuk talebesi esrarü bir şekilde ölen Harika Canbakanın ablası Müeddebin,kendisine hakaret ettiğini iddia ederek mahkemeye müracaat etmişti.Duruşmaya dün devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Esat Âdil ve arkadaşla rının dünkü duruşması Memleket menfaatlerine ay ki n fsalieytte bulunmaktan ve komünizm tahrikatı yapmaktan tanık olarak adliyeye verilen Sosyal Parti Benel Sekreteri Avukat Esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • TOPLANTI if İleri Turk Musikisi Konservatuarı Derneğinin senelik mûtat genel kurul toplantısı 14 aralık saat 15 te Aksarayda Türkocagı binasında yapılacaktır.AsM üyelerin teşrifKri rica olunur.Toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Hu 6 Aralık Sa.İt 23 m.m.Y952 Knsın ısıt Cumartesi 1368 VMX İT V A S ATÎ EZAM 1 7.10 2.29 öğle ı&os 7.24 ttN 1 14.28 9.47 £fea« m 16.41 12.00 yi îmsa i 18.19 k 6.25 1.38 12.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Sovyetler Birliğinde cehennem hayatı yaşıyan esir va mahkûm milletlere mensup siyasî muhacereti artık birbirinden Çok farklı iki cepheye ayrılmış telâkki edebiliriz-Bu cephelerden birini Beyaz Ruslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • 2000 altın Gaı anti Bankasanın yılbaşı keşidesinde yüz bin lira kazanab'Jh ve en az iki bin altın satın alabilirsiniz.15 aralık akşamına kaaar gerekli hesabı açtırmağı ihmal etmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Gelir Vergisi o Defterdarlık malî yılbaşı münasebetiyle bazı karar ve tedbirler aîdı istanbul Defterdarlığı mail yılbaşının yaklaşması münasebetiyle,gelir vergisi mükelleflerinin verecekleri beyanname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Ham maddeyi dışardan getirten sanayiciler Sou liberasyon sisteminin neticesi olarak ham maddesini 3ı-&ancan getirmek mecburiyetinde cıan mili!sanayiimiz döviz müsuadesızliğinden kriz geçL mektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • ilk öğretim müfettişleri dün bir toplantı y ıpiılar ilk öğretim müfettişleri ve Millî Eğitim memurları dün Dir toplantı yapmış ve okullarda okutulmakta olan dergilerin cemini hususlarını,yetiştirme yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Necdet Uğur dün Avrupaya gitti Emniyet İkinci Şube Müdürü Necdet Uğur dün Ankara vapuru ile Avrupada bir tetkik gezisine çıkmıştır.Necdet Uğur,bu gezisini Amerikalı polis mütehassısı Air.Dalton ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • istanbul Barosunun senelik kongresi Bugün yapılacak olan kongrenin çok tartışmalı olacağı anlaşılıyor istanbul Barosunun yıllık kon gresi bugün saat 14.30 da Birinci Ağırceza mahk-ime.i salonunda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Ramideki göçmen mahallesi ağaçlandırılıyor Ramide Taşlıtarlada göçmen evlerinin inşasiyle büyük bir ma halle haline gelen semtin yol ve meydanlarının ağaçlandırılma-sı için Belediye Daimi Komisyonu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Zekiye Karagülle yeni bir cinayetle suçlandırılıyor Bir müddet evvel 12 yaşındaki üvey kardeşini boğduğu ıddiasiyle 3.Ağırcezaya verilmiş olan Zekiye Karagülle ayrıca iki sette kadar evvel 8 yaşında C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Kız kaçıran Ski kişi tevkif edüdi Beykozda,14 yaşlarındaki Nur adında bir kızı kaçıran Salih ve Kâzım adlarında iki genç dün sabah yakalanarak adliyeye verilmişlerdir.Gençler sevkedildikleri nöbetçi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • HALKIN SESİ Adalet Bakanlığına Tedvir buyurduğunuz büyük memleket dâvalarının yanında küçük bir şikâyetin zâtıâlinize duyurulmasındaki zarureti,bir vatandaşın sabrının ne derece tükenmiş olduğuna deli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Alinin içindeki duygu ergeç bir harp çıkması idi 115 Bu sözler Hazreti Ayşe ile Talha ve Zübeyr üzerinde müessir olmuştu.Bu sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanı» Sterling Dolar Pr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret,Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Kimyevi madde fiatları yükseldi İthalât rejiminde yapılan son tahditlerden sonra sanayide kullanılan kimyevi maddelerin ithaline ait hiçbir liste çıkmamış,bu yüzden piyasada stoklar azalmış,fiatlar yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Dün yeni bir dispanser açıldı Emekli Emniyet Memurları Derneği tarafından Tepebaşmda Mor ah apartmanım ikinci katın 6a tesis edilen dispanser dün saat 14 te törenle açılmıştır.Törende Emniyet ve Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Tü tün piyasası o Yabancı firmalar bu yıl memleketimizden mühim miktarda tütün satın alacak Tütün piyasası bu sene ocak ayı başında açılacaktır.Bu hususta gereken hazırlıklar tamam lanmıştır.Alâkalıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Bir kadın dün intihara kalkışti K?iköy Dereboyunda otınan Nilüfer adında bir kadın çocuğunun yaramazlıklarına sinirlenir ek bir kutu kibritin bağlarını yemiştir.Zehirlenen karlın koma halinde Haydarpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.12.1952
  • Pakistan kültür heyeti şehrimizden ayrıldı Bir müddetten beri memleketimizde tetkiklerde bulunan Palastan kültür heyeti dün gece yaiis-rman sonra P.A.A.uçağı ile Karaşiye müteveccihen şehrimizden ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • İranda silâh taşıma yasağı Londra,5 Nafen)Tahrandan selen bir rapordan anlaşıldığına göre Başbakan Musaddık'ın çıkardığı son bir emirname mucibince silâh taşıma vesikaları iptal edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Amerikan harîcâyesindeko istifalar Va.şington,5 AP)Cumhunbaskanı Truman bugün B-Amerikanın Almanya yüksek komiseri Walter Donnelly'nin istifasını kabul etmiş ve idarecinin Hariciye servisinde srös ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Yunan istanda yapı* lan pasif korunma tecı-i'belerî Atina,5 A.A.Bugün Atinada ilk defa olarak yapılan v pasif korunma talimleri münasebetiyle Pire ve Atinada alarm düdükleri çalım*,vm «ormal nayat 3 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • PAZARTESİ SON GÜN 100 LIRA İLE 30 Aralık 1952 de 1 Müşteriye 1000 Altın 1 Müşteriye 100 Altın AYRICA Bir Çok Talihliye ALTINLAR 8 Aralık 1952 Pazartesi akşamına kadar 100 liralık bir hesapla şansınızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • 115 Bütün bunlar olup biterken Siyah Kehribar her hangi bir akgamını yağıyor gibiydi-Müzik devam ediyor,numaralar birbirini takip ediyor,içki içiliyor,dans ediliyordu-Polisler garsonun isimlerini verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Din ve dil dâvası Sttleymaııiye camiinde okunaıı son büyük mevlit bizi derin derin düşündürdü.On binlerce mümin mevlidin mısralarını vecd içinde,anlıyarak,inanarak dinliyor,beşeriyet için tarihin kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Klâs futbolcu Tarık BUĞRA Her şey gîbl Mas futbolcu anlayışı da değişti:Büyük bir »afi,yani günümüz:im stad ilâhlarını seyrederken Fenerbahçeli Alâeddin'i düşünmüştüm:Ben onun üç beş metre kare içeris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • iktibas Afrikada altın yerine elmasa hücum başladı Fransızlar U bang i Şarl üzerinde buldukları ¦narlarını iptidaî tesis lor kurarak Islatmaya başladılar.Bu habar Avrupa va Afrikanın har bölgesinden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Churcill İtimat ovu aldı Londra 5 AP)Dön Avam y«wı«7-nffi|yift Parlâmentonun malî idlerinin iyi idare edilme digi hakkında îşçi Partiai üyeleri tarafından ileri sürülen ithamîtı-ı müteakip itimat «gnm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Bulgaristanda sabotaj harekeli wl Münih,5 THA-Hür Avrupa radyosu)öğrenildiğine göre bir müddet evvel Bul* garistanda Sofya civarında bir mühimmat deposu ddrt Bulgar askeh tarafından infilâk ettirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Uçan sigaralar yeniden görüldü Cardiff,5 Nafen)tngüterenin Gal eyaletinin güneyinde bulunan Swansea limanında Semada uçan ve umazzam sigarları andıran cisimlerin görüldüğü iddia edilmektedir-Parlak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Amerikanın uzlaştırma teşebbüsü Amerika» Iran ve İngiltereye yeniden müracaat ederek petrol ihtilâf mı nal için fedakârlık yapılmasını istedi Vaşington,5 AP)Verilen haberlere göre Birleşik Amerika dii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • ipanya ve demokrasi cephesi İspanya dahiliı harbinden beri Fransa cenup komşularıma düşmanıdır.Senelerce devam eclen bu mücadele esnasında milli yetcıi^-Almanya ve İtalyaya istinat etmiş,komünistler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Albay Çiçeklinin Mısır seyahati Kahire,5 A.A.Suriye Büyükelçilisi sözcülerinden oiri bin bildirdiğine göre,Albay Çiçekli 13 aralıkta Kahireyi resmen ziyaret edecektir.Albay Çiçeklinin ziyareti 17 aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Kısa haricî haberler HİNDİSTAN Hindistan Münakalât Bakanı Dr.Shahtri'nin bildirdiğine göre,13 milyon sterlinlik liman İnşaat plânı Hindistan hükümeti tarafından tasdik edilmiştir.SİNGAPUR Milletlerara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Tanınmış bir İtalyan muharriri öldü Fiesole,5 AP)Tanınmış İtalyan muharriri Guisepe.Antonio Borzese 70 yaşında olduğu halde dün burada ölmüştür-Antondo Boreese bar cok Amcri'kan üniversitelerinde muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Ayın Dağlarına çıkan heyet Londra» 5 Nafen)Leeds Üniversitesinden Prof-W.G Kennedy'nin başkanlığında biz în&iliz heyeti» Uganda efsane dolu «Ayın dağları» na çıkmaya muvaffak olmuştur-Heyet burada,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1952
  • Tunusta milliyetçi bir lider katledildi Tunusta Milliyetçi Sendika Lidı kerleri tarafından öldürülmesi Tunus,5 T.H.A.Tunusun tanınmış siyasi liderlerinden oiup,Igçi Sendikaları Başkanlı-£r\le İstiklal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.12.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A îslâmiyette ilk ezan nasıl ve ne zaman Ezan,birkaç ashabı kiramın rüyalarında gördükleriyim,duyduklarından çıkarılmıştır.Minare de Habeşli Bllâlın ilk ezanı oku ak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1952
  • 1 Cumhurbaşkanımız Celal Bay ar dün yanlarında Vali ve Belediye Reisi Gökay olduğu halde Harb Akademisini ziyaret etmiş ve derslerde hazır bulunmuştur.Foto:İFA)2Bayar ziyaret ve tetkiklerini müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1952
  • i Amerikadaki bir televizyon kumpanyasında rol alan Jan Egrer bir İngiliz yıldız avcısı tarafın-I dan yapılan teklifi kabul ederek îngiltereye hareket etmiştir.Bu genç ve güzel televizyon artisti j 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.12.1952
  • GALATASARAY FUTBOL TAKIMI İki müsabaka yapmak üzere Bülent kadrosiyfe uün İzmir'e hareket etti İstanbul profesyonel lig birinci devte üçüncüsü Galatasaray futbol takımı,İzmir Altay takını mm daveti üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1952
  • NEW-YORK EYALETİ BOKS KOMİSYONU Sugar Robinson'un muhafaza etmekte olduğu yan ağır dünya boks şampiyonluğunun boş olduğunu bildirmiştir-Komisyon bu kararına sebep olarak Robinson'un bir şampiyonun unv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1952
  • İt ingiliz Futbolcuları Bir ligi her hafta futbol liginden kendilerine verilen 14 sterlingin kâfi gelmediğini lerl sürerek bu miktarın yir mi sterlinge çıkarılmasını talep etmişlerdir.Futbolcular aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1952
  • basketbol maçlarında iki haftadır büyük sürprizler yapan Vefa lılar bakalım Galatasarayı da yenmeğe muvaffak olabilecekler mi' BASKETBOL LİG MAÇLARI Haftanın en mühim karşılaşma sini G.Saray île Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1952
  • Dört müsabaka yapmak üzere şehrimize gelen Yunanistanın Pire takımı Etnikos bugün Beşiktaşla karşılaşıyor 4 mac yapmak üzere şehri* mize gelen Pirenin Etnikos ta* kimi ilik karşılaşmasını bugün Mitih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1952
  • Bu hafta yapılacak futbol maçları 6 ARALIK 1952 CUMARTESİ Mithatpaşa Stadında 14-30 Etnikos Beşiktaş 7 ARALIK 1052 PAZAR Mithatpaşa Stadında 14-30 Etnikos Fenerbahçe Amatör küme Erg maçları Şeref Stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1952
  • ÂnkaragücU futbol ye güreş takımı Karabüke gidiyor Bu hafta şehrimizde futbol müsabakası temin edilememesinden bazı kulüpler civar vilâyetlere karşılaşma yapmak üzere gitmektedirler Bu arada Karagücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1952
  • Fransızlar İsveçli Anderssonu naturalize Halen Fransa liginde gol kralı bulunan İsveçli meşhur Andersson bir Fransız dilberine aşık oldugundanonunla evlenebilmeik için taıbüyetini değiştirmek üzeredir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1952
  • Amerikaya gide-C3k atletlerimiz Amerikada yapılacak olan kapalı salon seri atletizm müsabakasına iştirak etmek üzere milli atletlerimizden ye Türkiye şampiyonlarından Kemal Ho olu ve 110 manialı Erdal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1952
  • Ankarada yapılacak greko-Romen müsabakaları 1953 yılında İtalyanın Napoli şehrinde yapılacak olan dünya greko romen güreş şampiyonasına iştira kedecek takımımızı tesbit ve hazırlık olmak üzere Güreş F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.12.1952
  • Hiç tatili olmıyan bir acayip meslek:Çöpçülük Kimsenin çalmaya tenezzül etmediği eşya ne imiş?Neden çöpçülük ediyormuş?Aileye gönderilen para Vakitlerini ne şekilde geçirirlermiş?12.5 saat bllâfasıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.Mideyi kalbi böbreUUrı |trmu dalıdır.l#-GRiPiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1952
  • XXVI.KISIM Birkaç dakika olduğumuz yer je kaldık ve İnfilak!takip eden derin sükûtu dinledik.Her jey bu dakikalarda bana kırılacak,paıçai&nacak gibi narin görünüjoıdu.Neredeyse yeni infilak'aı olacak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1952
  • tarihteki korkunç r CİNAYETLERE Nakleden:AZİZ ÖZBAY Üvey babanın gün nehirden 15 Kadın plânının geri kalan kısmını hemen tatbika koyuldu:Adaıftm cebindeki kıymetli eşyalarla para çantasını derleyip to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1952
  • $mm mı iiotânukri Sarayda bir Samur merakıdır başladı.Padişahın bütün düşüncesi bundan ibaretti 181 SAMUR DÖŞENİYOR.V Sadrazam Pasa da,padişahın arzularını karşılayarak uykusunu uzatmak peydasında idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1952
  • Lokomobil gurubu satılacak Bolvadin Belediyesinden 1 Belediyemiz elektrik santralında mevcut bulunan bir adet 70 beygirlik Wolf marka lokomobil ile buna kayışla akupie 50 Kvahk 380/220 V50 Frekanslı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1952
  • BULMACA Hazirliyan:Ercüment ÜNVE?1 t 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 2 3 B 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fi Soldan Sağa:1 Holivufun en çok sevilen yıldızı 2'—Okuyucu 3_Cüzi;İs t ir ham'in yarısı;Su 4 Yayık sepet;Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Meclisin dünkü içtimai [Baş tarafı 1 incide 1 men de tasarınm aleyhinde bulundular.Ziya.Termen bu piyango-dan gelecek hâsılatın yalnız Erzurum zelzele felâketzedelerine değil bütün TürkLycdeki zelzele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Yasar Doğu Hâtıralarını Anlatıyor![Baş tarafı 1 incide] nan güreşçilerinin o yıl birinciliği almalarının cok muhtemel olduğu belirtilmekteydi-Hakikaten Yunan güreşçUeri îbu müsabaJka için gayet iyf ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Eisenhower Koreden döndü [Baş tarafı 1 incide] Pasifik deniz kuvvetleri komutam Amiral Radford,Birleşik Amerika hava kuvvetleri komutanı General Ramsey,generalin hususî muavini Wilton Person,basın sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Kastamoni cinayeti [Baş tarafı 1 incide 1 Diğer taraftan,vaziyeti gittikçe düzelmekte olan Seherin şuuru yerinde olarak ifadesinin alınmasına ihtiyaç hâsıl olmuş ve Ağır Ceza Mahkemesinden bir üye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • 750 mebus [Bas tarafı 1 incide] Mebuslar arasında kolu sakatlananlar,bayılanlar vardır.Ekserisinin yüzü ve gözü yumrukların tesiriyle mosmor olmug tur.Meclisin 750 üyesi hemen hepsi bu muharebeye işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Ulaştırma işlerimiz inkişaf ettiriliyor eşkitâtı hakkında iş izahat verdi Yeni bekan dün t gazetec i ere gen Ankara 5 Milliyet)Ulaştırma Bakanı Yümnü Üresin bugün gazetecilerle tanışmak üzere bir bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Meşrutiyet ham yandı Dun gece yarısı çıkan bir yangın sonunda Çemberlitaş Tavuk pazarındaki Meşrutiyet hanı tamamen yanmıştır.Yangın başlangıcını gören komşular derhal itfaiyeyi haber» dar etmişlerse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Güzellik Banyonuzu.PURO GÜZELLİK SABUNU İLE YAPINIZ!En lüks Amerikan sabunlarının ayarında olan YENİ PURO TUVALET SABUNU yepyeni bir formülle imal edilmiştir.cildinizin derinliklerine kadar nüfuz eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Bayarın tetkikleri [Baş tarafı 1 incide] Celal Bayar,Akademide gördüklerinden ve çalışma tarzlarından memnunluklarım belirtinişlerdir.Cumhurbaşkanı öğle yemeğini Akademide Vali Prof.Gökay,Komutanlar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • KRAI FARUK BİR CANİ MİDİR?Ç| [Bag tarafı 1 incide].Faruk,M»nn Keopatrası kar fcis.naa hiç hiddete kapılmadan egüdi:Nasıl istersen güzelim?IŞen şimdi gidiyorum.Bu aşağidaki çaplcularla uğraşmam lâzım,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Tekelin yeni statüsü [Başmakaleden devam] toplamıştır-Bu itibarla esas bakımından tamamiyle veni bir işe girişecek değildir-Fakat bugünkü idare sistemiyle bir iktisadî teşekkülün salâhiyet ve mecburiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Kral Faruk deli midir [Bas tarafı 1 incidol bık Kraliçe Nazlı «ATıbar Hf Yevm» dergisi muhabirine verdigj bir beyanatta oğlu hakkında* ezcümle şunları söylemiştir* «Oğlum,Sabık Kral Faruk,bütün dünyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • Bir köy halkı Bas tarafı 1 incide I danuta intikal eden ve meydanı bir muharebe sahasına çeviren kavga arasmda Halk Partililer tabancalarını da kullanmışlar ve beş kişinin ağır surette yaralanmasına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1952
  • [Bag tarafı 1 incide!etrafında da tahkikat yapmaktadır-Diğer taraftan Büyük Doğu Cemiyetinin kurucusu Necip Fazıl Kısakürek günlerce İstanbul Emniyet Müdürlüğünden çıkmamış,fakat buna rağ men kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • Paul Muni,Anne Baxier'Je birlikte oynadığı filmde Joan Crawford'un güzel bir pozu I Pate!Muni I Bu büyük sanatkâr Hollywood'la alâkasını tamamen keserek yine tiyatroya döndü.Şimdi Broodway'daki meghur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • RADYOLAR İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Saz eserleri 14.50 Machito orkestrasından üç mambo Pl.15.00 Hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vafi Fransız temsilleri mttddetlnce çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.16 de.Guma talebe)pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • Dram kısm Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşlha O Vasfi ıc.Zobu Telefon:40409 Pazar günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.1IA*W CKMAL Dahiliye MUKehamım Pazardan baeka har Ütal MMl 10 J0-1S.00 ol dam sonm 14 J0-1T.00 da heata Kabul eder.İstanbul ivnıyota Jo,194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • İçme su tesisi için motopomp ve dizel grupları satın alınacak İller Bankasından 1 Ayvalık kasabasının içme su tesisi iğin fenn!şartnamesinde yazılı evsafta motopom ve dizel grupları satın alınacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • ffthip vt MfmuhaifM:AU Kaol KARACAK lu nüshada Me'su] Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • Haydarpaşa'da tevsi edilecek liman dahilinde yaptırılacak 34 000 tonluk hububat silosu için projesiyle birlikte teklif alma ilânı:Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1-Haydarpaşada tevsi edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • İİliİllİ 1953 de birinci ikramiye çekilişine katılmak için yılbaşına kadar bir tasarruf hesabı açtırınız,G,eler,m.zden afeilât isteyin.t-TÜRKİYE İŞ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • Aydın il Daimî Komisyonu Başkanl.ğmdan:Aydın Memleket Hastanesinin 27484 lira 11 kuruş keşif bedeli 3 üncü kısım ek paviyon inşaatı açık aksiltmeye ko* nulmuştur-İhalesi 15/12/952 tarihine müsadif Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 21 ton Sığır eti 27/Aralık/952 cumartesi saat 11 de Artvin As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Tutarı 31500 Lira geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • ISTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Yapı ve Kredi Bankası anonim Şirketinin ortaklık sermayesi Sicilli Ticaret Gazetesinin 25/9/952 günlü ve 7740 sayılı nüslıasiyle ilân olunan ana sözleşmenin değişik sekizinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • Şişli Tünel Tramvayları İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 8/12/1952 Pazartesi gününden itibaren Şişli ile Tünel arasında tramvay seferleri yapılmayacaktır-Buna mukabil bu hatta mevcut otobüs seferleri sıklaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için 150 ton 4 milimetrelik ve 150 ton da 5 milimetrelik saç levha satın alınacaktır-Talipler fennî ve idarî şartnameleri Ankara Umum Müdürlüğümüz tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1952
  • Daktilo alınacak Harp Akademilerine 175 lira aylık ücretle bir erkek daktilo alınacaktır-isteklilerin 788 sayılı Memurin Kanununun 5ci maddesindeki evrakla birlikte sınavı yapılmak üzere 10/Aralık/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8