Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • M e nderes Yalmanı ziyaret etti Dün sabah Cumhurbaşkanı Celâl Bayan karşılamak üzere uçakla şehirimize gelmiş olan Başbakan Adnan Menderes,öğle üzeri Malatya suikastinde yaralanan Vatan başmuharriri A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • Kenya'da beyazlara kargı isyan çıkaran Man Mau'Iar ele başlarının ele geçmesine ra&men tedhiş hareketlerine devam etmektedirler.Besim Kızıllann teşvikiyle harekete geçtikleri hür •İrilen Mau Mau'larda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • Dün saat 16 da Savarona ile Yonanistandan dönen Cumhurbaşkanı onbinlerce İstanbullu tarafından tezahüratla karşılandı Meclis Başkanı ve Başbakanın da hazır bulunduğu Dolmabahçede ki karşılama töreni ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • Bugün şehrimizde hava;umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • Malatya suilcasfi ile ilgili olarak Bursada bir komplo hazırlandığı tesbit edildi Gizli bir toplantı yapan Milliyetçiler Derneği mensuptan inkılâplar aleyhinde fili harekete geçmek içîn karar almışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarım Anlatıyor!Yasar Doru zorla bir hasmını eziyor 68 Bu neticeyi elde ettikten bir hafta kadar sonra îstanbulda oturan ve ticaret yapan bir arkadaşımdan bir tebrik ve davet mektubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • KRAL FARUK Bl CANI MIDHT 64 Faruk,aşağıda kan gövdeyi götürürken hiç.aiding etmeden tekrar sevgüisinin ve çıplak hiz metçilerin kilitlendiği odaya döndü.Dışardan iğitüen tabanca sesleri ona adeta mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • Tabibler Birliği Kanunu Yeui tasarıya göre doktor aimsarlan şiddetle cezalandırılacak Ankara,3 Milliyet)Türk Tabipleri Birliği kanun tasamı Meclis gündemine alınmış bulunmaktaon.Tasarıya göre,Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • İ i 26 yaşından sonra kız olan bir adam Oğlu Birleşik Amerika'nın Danimarkadald askerî bir» İlklerinde hizmet görmekte olan George Jorgessene blş kaç gün evvel Kopenhag'dan bir mektup gelmişti^ Mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1952
  • Bir milletvekili ve bir köylünün ölümü ile biten Kastamonudaki korkunç ci Kadın yüzünden Kastamonu milletvekili İle bir köylü biri birini vurup öldürdU kadında 9 yarinden yaralandı öldürülen Kastamona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.12.1952
  • Asyanm kalkınması ve Colombo plânı Bugünlerde Londrada toplanmaları beklenilen ingiliz milletler camiası memleketleri Başbakanlarının görüşecekleri belübaşiı meselelerden biri.Güney Doğu Asyanın inkiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • P 0 LİSTE if Ahlak zabıtası memurları iki katı da randevu evi olarak kullanılan Beyoğlu Bayram sokağındaki 10 numaralı apartma na bir baskın yapmış ve 7 çift yakalanmıştırif Hırsızlıktan müteaddit şad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • KISA HABERLER âk Amerika Birleşik Devletleri İ&nnnmnrıım mensup Wallace L.Lind muhribi 10 aralık günü pdn-imizi ziyaret edecektir.Muh Tip saat 8.3ü da limanımıza girerek Dolmabahçe önünde demtrityecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Konservatuar Turk musikiicra heyetinin ikinci konseri aralık salı günü aksamı saat 21 de Şehir Komedi Tiyatrosunda verilecektir.KOKll.VIic Vâ aralık cumartesi günü Konservatuar Talebe Derneği Taksim B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • m*\4 Arahk Ra.1* 21 W% 1952 Kasın 1372 Perşemb» 1868 VAK IT VASATİ EZANİ I 7.08 2.27 12.04 7.23 tlrta^ 1 14.28 9.47 M^pa m 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.88 K 5.28 12.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Üç amele ağar surette yaralandı DUri sabah Taksimde Küçükbayır sokağındaki bir inşaatın balkonu çökmüş ve burada çalışmakta olan Sait Yıldırımbaş,Toros Atlı ve Mustafa Kutlu adındaki üç amele 6 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Karısının yüzünü kezzapla yaktı Haydarpaşa Numune Hastahanesinde cereyan eden bu hâdise Adliyeye intikal etmiştir.Kadıköyde Kuşdili caddesinde 117 sayılı evde oturan ve ticaretle İştigal eden Nabi Tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Karadeniz hattında kış tarifesi Karadeniz hattında kış tarifesi tatbikına başlanmıştır.Bu hatta Etrüak ve Tırhan vapurları Karadeniz sürat postasında,Trabzon ve Giresun vapurları da normal postada çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Yapılacak âna yollar Dün Vilâyette bir toplantı yapıldı ve yol inşası mevzuunda kararlar alındı Kanalizasyon tesisatı ve üst kaplaması teknik icaplara en uygun şekilde yaptırılacak,eh xin ana caddeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • HALKIN SESİ Kiralık nokta Samatya caddesinde oturan ve adiyle açık adresinin neşrini istemiyen bir okuyucumuz yazıyor:«Semtimiz emniyet bakımından acınacak bir halde bulunuyor.Çok daha önceleri bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Bozuk ekmek çıkaran fırınlarla mücadele Şehire diğer illerden iyi cins un getirilmesine karar verildi Son günlerde şehrimizdeki birçok firmaların yeniden bozuk kaliteli ekmek çıkarmakta oldukları görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Vergi kaçakçılığı tahkikatının neticesi İstanbul Defterdarlığı Gizli istihbarat Servisi memurları ve maliye müfettişleri tarafından yapılan seri baskınlar sonunda iplik fabrika ve ticarethanelerinde 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Mülkiyeliler bugün bir toplantı yapacaklar Siyasal Bilgiler Okulunun kuruluşunun 36 ncı yıldönümü münasebetiyle bugün Ankara ve îstanbulda törenler yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Bir şapka yüzünden çıkan kavga Andon adında bir boyacı Ye~ şilköydeki Rum kilisesini boyar* ken,Vasil adında birinin başında şapka ile kiliseye girdiğini görmüştür.Vasile kiliseye şapka ile girmenin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • 3 GÜN KALDI 100 LİRA İLE 30 Arahk 1952 de 1 Müşteriye 1000 ALTİN 1 Müşteriye 100 ALTİN Ayrıca Bir çok talihliye ALTINLAR 8 Aralık 1952 Pazartesi akşamına kadar 100 Liralık bir hesapla şansınızı deneyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Bakır şilebinin kurtarılmasına çalışılıyor Bundan bir mUddet evvel Ems nehri ağzında karaya oturmuş olan Bakır şilebinin kurtarılma ameliyesine süratle devam edilmektedir.Kurtarılma işine nezaret etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Narenciye mahsulü o-Yabancı firmalar memleketimizden limon,portakal ve mandaline satın alacak Dün Denizcilik Bankasında,Deniz Hatları işletmesi Müdürünün başkanlığında Akdeniz iskelelerinin 20 ye yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Alinin vekar ve ciddiyeti hertürlü anlaşmazlığın önüne geçti 113 Bu sırada Küfede bir çok hâdiseler cereyan ediyordu.Küfe valisi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Kambiyo ve esham Sterling Dolar Fr.Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Üret Drahmi Eskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.9ü 791.00 280.30 •0.80 64.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.12.1952
  • Bundan 500 sene önceye bir kaç ayımız kaldı-Dünyanın kendi ve ekseni etrafında durmadan döndüğü meydanda;her anımız bizi sonu olmıyan bir merhaleye,yürüyenleri birer birer yolda bırakarak* sürüklüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • 113 Fernando kendini onun göğsüne bıraktı.Bu muazzam ellerin Bağlarını okşayışı ona bir taraftan huzur dünyanın'en tatlı,'en cîiiılenöiriei huzurunu veriyor,bir taraftan da vve İhtimal ^sırf böyle old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Kafkasyaüa fencir Ajans haberleri Rusların Kafkasyada geniş bîr tehcir ha roketine bağladıklarını bildirmektedir-Birinci Dünya Harbinin sonunda Azerbaycan kısa hi r müddet istiklâlin»' kavı ıs tuğu za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Uıeen fttfıy antiğinde yangın ^»kH lLöndra,8 A^A)^feu^ bah Southampton'*]a demirli bulunduğu «irada «Queeh.Mary» 'transatlantiğinde bîryânfcin çıkmıştır-Itfaivennı!müdahalesi sayesinde alevler 45 daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Kısa haricî haberler rm t 11 ı n ınıııı ı ni'm** L Ü'B NAN Lübnanm k uzeyinde Sabuha köyünde bir kadın:ikisi kız,ikisi erkek olmak üzere dört gocuk doğurmuşturt S ft A 1 L İsrail ordusu genelkurmay ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Prag suçlu-arı idam edildi Viyana,3 A-AO Prag radyosu bugün saat 12-30 da Adalet Bakanlığının tebliğini neşretmigtir-Bu' tebliğde,savcılar temyiz haklarından vaz geçtiklerinden,ve sue ortakları aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Hilton oteline yüzme havuzu yapılması kararlaştırıldı Ankara,3 TA)Emekli Sandığı tarafından Istanbulda Hilton firmasına yaptırılacak büyük otelin daha güzel ve cazip olması için Amerikalı firma ile mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Kenya'ya Mr hafiye gönderildi Tedhiş ha roketlerini gitgide arttıran gizli «Mau Mau» teşki lâ tiyle mücadele etmek üzere en meşhur İngiliz polis hafiyelerinden biri Kenyaya gönderildi Londra,3 T.H.A.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Ruslar bir İngiliz Bir balıkçı gemisini müsadere eden Ruslar geminin Sovyet kara sularında avlandığını iddia ediyorlar Moskova,3 AP)Ruslar,Sovyet kara sularında avlandığı iacnasiyle «Sletnes» adlı yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Himalayalara çıkacak heyet Yeni Delhi,3 Nafen)Himalayaların batı kısmındaki en yüksek zirve olan Nanga Parbat'a çıkmak üzere bir Alman dağcılık heyetinin ilkbaharda faaliyete geçeceği bildirilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Rusyada idam edilen şefler Moskova.3 CAP)'Kiev'de kurulan bir özel askerî mybkeme üç Sovyet vatandaşımı halk düşmanı» olarak İhın ot mis ve bunların kursuna dizi 1 meyo malı kimi edildiklerini a çıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Fransa'da köpeğini öldürmekten nadim olan avcı intihar eHi Paris,3 THA)Limoges şehrinde fecî bir hâdise vuku bulmuş ve bir memur mütekaidi.av tüfeğini beynine sıkmak suretiyle intihar'etmiştir-Yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Bağlarbaşın daki cinayetin 'duruşmasına başlandı Bir müddet evvel 'Bağlarbaşındaki Amerikan Kız'Kolejinin arkasında,bir ceset 'bulunmuş,ve bunun Kadıköy tramvay idaresinde çalışan Remziye ait olduğa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • 31 AKALIk 1952 Keşidesinde Istanbul Heyoelu İ/mir Adana 11 ii vü k I'osi alıaıı e ka rşısı İstiklâl caddesi No.339 Büyük Kardicalı Han 'Oiler caddesi 'ut talihlinin tercihine göre İstanbul,İzmir veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Şefin haremi hümayunu A f ı ika ti ı u büyük zenci kabilelerinden birinin şefi "sarışın kadınlardan lıoşlaııııı a a,başlamış.Esa iv t USUİ-•leri Avrupada bugün de vari olsaydı mesele yoktu.Şet emreder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • İKTİBAS korku hortlakları Doli Ki/adlı Fransız filmindeki korku sahnesi olduğunu 'kendi kendinize 'tekrarlamak ve bu «geoioilik» fikrine alışmalısınız-Fazla hassasiyetiniz,hâdiselere şekil değiştirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Vahşi faz Solur Dram Tiyatrosu üçüncü temsil olarak bu piyesi oyuamağa başladı.Vahşi «Kız,kendini yirminci asır kompleksine kapıp koyuvermiş yazarlardan dean Anouiih'indir.Seyretmeğe gidecek olursanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1952
  • Japonyada otoblls işç l.ri grev ilân etli *tt0k-yo,3 CA-A)ösakaj bölgesinde demiryolu ve ötch büs kumpanyaları isçileri,üc^ jetlerinin artırılması talebiyle bügÜ n âni 'bir greve başlamış lardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.12.1952
  • 1 Cumhurbaşkanımız Celal Bayar Tunanistandaki temaslarım bitirerek dün saat 16 da Savarona yatı ile şehrimize dönmüş ve halkın coşkun sevgi tezahuratiyle karşılanmıştır.Resim Cumhurbaşkanım,kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bir kokunun yakalattığı zampara genç hırsız Halife Mensur,muhatabı tacire:Sana bir koku veremi* hem kendin,hem de kadının sürünüp,zevkti safa ediniz.Kaybettiğin paray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1952
  • *m Hollywood'da hiçbir filmde esaslı bir rol almadıkları halde,sadece bir iki dakika görünmelerinin karşılığı olartV muazzam paralar alan figüranlar vardır.June McCall da bunlardan biridir.M.G.M.stüdy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.12.1952
  • Dün yapılan mektep maçları-ıı—m ııı Mim »r-ın "'I"IB,I,I,n,il1"' Du sene lig usulü ile yapüan kız okulları voleybol müsabakaları çok heyecanlı ve çekişmeli geçmektedir.Şimdiye kadar yapılan maçlarda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1952
  • G.S.tzmire gidiyor Galatasaraylılar 6-7 aralık tâ rihinde Alsancak Stadında iki maç yapmak üzere izmire gide« çeklerdir.Bülent Eken Ankaraya gitti Lisans işlerini bitirmek üzere Galatasaraylı Bülent E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1952
  • Bn sene yapılan lig maçlanndan bir görünüş Birinci devre lig maçları ve takımların son durumu Bu devrenin sürprizli olduğu kadar talihsiz olan takımlarından birisi de lstanbulspordurlstanbulspor bu de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1952
  • Mısır Futbol Federasyonu tahkikat açtı Mısır Futbol Federasyonu ^e çti)a içinde Mısır milli takımı fin ltaly8 ve Yugoslavyaya kar ğı uğradığı feci mağlûbiyetler tiolayısiyle bir tahkikat açmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1952
  • Istanbul iig maçları hasılatı İstanbul lig maçlarının birin» el devresine ait 9 haftalık karşılaşmalar sonunda 360.193 lira hâsılat elde edilmiştir.Bu miktarın 38.221 lirası Şeıef,18.20?lirası Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1952
  • Karaborsayı önleyecek yeni bir tertip Fener,Galatasaray ve Beşiktaşın yapacakları müsabakaları hafta içinde oynatmak ve sabahtan bilet gişelerini açmak suretiyle halkı huzura kavuşturmak mümkündür.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1952
  • 1952 me 800 metre Bu sene de Avrupa 800 metrede Amerikayı geçmiş bulunmaktadır.Şeref listesinin Dafc.mîa bu mesafenin 1952 io yenilmemiş galibi Amerikalı Wilhrield bulunmaktadır.Sunuma beraber bu atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1952
  • Dünyadan Yurddan O kısa spor haberleri O Türk denizcileri Bea-muda'da 2 1 galip Mayın Gemileri Grp.K.lığı spor faaliyetleri başkam Tbb.Üs l,Dr.Zeki Uygur bildiriyor:A ir.trikadan Türk bahriyesine devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.12.1952
  • istanbul'un en nükteli geçen Gazeteciler Cemiyeti kongresinde neler görülür?Kimler nelerden bahseder Mübarek mi Ispaneker mi En mühim celse bugüne kaldıîstanbulun en apritüel en fazla nüktelerle dolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1952
  • Aynı kanaatteyim.Beni sag bırakmıyacafclarına da eminim.Farmülü kendilerinden baş kasının bilmesi işlerine gelmez.Esasen ilk yakalandığım zaman bunu anlamıştım.Siz de şimdi aynı vaziyettesiniz.Çok şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakledeni AZİZ ÖZBAY Babasının afinin annesini hiç üzmemişti,bilâkis sevindirmişti 13—Kadın onu hiikmll altında tu.mağa devam ederken,perde arkasından çıkan dört erkek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1952
  • Hazırhyaa:Ercüment ÜN VER t 9 3 4 5 6 7 8 0 10 n 12 t 2 Ig 3 4 5 1 6 7 """"JHBHI a ı I 9 10 l i ı n 12 El Soldan Saga:1-Boğazın şirin iskelelerinden biri 2 Namlusu geniş ve egmel kılıç 3 Kudur;Ma;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1952
  • Abone şartları Lr,Kr.Senelik 48 00 a l ti aylık 22 50 Ü jaylik 1» 00 Bir aylık 4 50!Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant 2,50 T.L.İlanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı.kininli GRİPİN ba şart ile kullanılır.GRlPİN,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder,romatizma ve siyatik tedavisinde faydalıdır.KİNİNLİ jpideV'ı 4 soat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1952
  • $mm m grow İstanbulda rezalet alabildiğine yükselirken Giridde kan gövdeyi götürüyordu 179 Döşenecek de söz mü padişahım» hemen-bütün' saray samur olabilecek.O halde derhal işe başlan sın-Ama bizim.ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mt* tabakada bir kere dahi sırta yere gelnüyeu büyük Türk güreşçisinin hayatı TBu yazılara bütün kaklan rtfimyet» adına malrf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Meehtii Leva z verilen Askerî Sot yeşil Mercimek kapalı zarfla 16/12/952 saü saat 15 dt J«»i* Dz.Ik.Mrk.Sa,At K«.l da aabat alınacaktır.Tutan 59850 lira geçici teminatı 2238,75 Uradır.Şartnamesi Koda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Tabibler Birlig [Baş tarafı 1 incide 1 illerin birleşmeleriyle en az 100 tabip ve diş tabibi bulunan sun takalarda Merkez Konseyi kara n ile kurulacaktır.Bir il veya mıntaka hndutlan içinde bulunan si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Cumhurbaşkanı tezahüratla karşılandı TBas taraflı 1 imcide] saat 16-15 te,kendilerine Yeşilköy açıklarmda mülâki olan Büyük Millet Meclisi Başkam Refik Koraltan,Başbakan Adnan Menderes.Vali ve Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Gi.Necipin Orta Doğu Dânkfi beyanatında Gl.Necip "Mısır ve Arap memleketleri Tmtün dost memleketlerle teşriki mesaiyi candan arza etmektedir» dedi Kahire,3 T.HA.Mısır Başbakana General Muhammet Necip,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Kastamonudaki korkunç cinayet tBagtecalı 1 incide] ve Kastamonumm en sözel kadınlarından birisi nlım '24 yasında Seher'le metres hayatı yaşamaktadır-Ancak,Seher,daha evvel de bir çok kimselerle berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Borsada bir komplo hazırlığı tesbit edildi EBattamhlinoide)bahçesinde gizli bir toplantı yaptıkları ve bu toplantıda Kadınların çarşaf ve peçe kullanmaları için harekete geçmeyi müzakere ettikleri tea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Şevket Mocorı Medise çdîı çırpı getirdi t Tekirdağ Milletvekili iddia-«mı isbat için Meclis kürsüsüne bir sandık cali çırpı ile çıktı Ankara,3 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün aat 15 de Fikri Apayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Açık eksiltme rle orıonm ve tedd yaptırılacak İstanbul D aftar darlığından Keşif beden Teminatı Lira K.Lira Kv 3703 74 277 78 Galata "Muamele Vergi Dairesi ve İfcsap uzmanları binasının Kambiyo Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • Aydın i!Daimî Komisyonu Başkanbgmdan:Ayfta Memleket Hastaaeeinin 27484 lira 11 kuruş kesif bedeli 3 üncü kısım ek parâyon inşaata açık aksiltmeye ko* nulmuştur» ihalesi 15/12/952 tarihine müsadif Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • StiMp B&smuhaaM:AH mm «WHCIK Müdttr:Stank demIrtaş ^¦ıliıgı jn~.^IfOitt JâgŞSk IfiWwtw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1952
  • mm BİR CflK İ Mİ0İR muTMMiZ.[Baş tarafı 1 incide I Sen de güzel,sevgilim,üzülme artık.Aşağıya gelen ça pulcuları» cezası pek yakında veriiecekiir.Dübeı tee,hizmetçüerin şıknasınir müteakip Krahn yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • istanbul Belediyesi ilânları Mezar tahta kapağı alınacak istanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 952 mali yıh içinde kaldırılacak cenazeler için muktezi 160 metreküp tahta mezar kapağı 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü Enstitüleri Müdürlüğünden 1 953 Yılı Tütün Eksper kursu için idaremiz hesabına,müsabaka ile 12 talebe alınacaktır.2 Müsabaka imtihanı 24/12/952 çarşamba günü saat 10 da Cevizli M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • İstanbul sıtma savaş bölgesi başkanlığından 1 Sıtma savaşı çalışmalarını grafik,resim ve cetvellerle gösterir «3000)nüsha albümün kelişe,tab'ı ve cildiye işleri tophi olarak 2490 sayılı kanunun 43)ünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • y-y*y-y.^xi'x^x-XvX-x• x,x:x;vX,¦yy.y.yy.yy x ^xxx-XvNv;yy-IADY O istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği PJ.13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 20209.35 lira keşif bedelli kurulacak olan Amerikan barakası işi kapalı zarfia 17/Aralık/952 günü saat 15 de Yassıviran As-Sa-Al-Koda ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • i dalgalı tevkalfide bir cihaı.Küçük boyuna ragmen pek çok istasyonları mUkemmelen dinletir.PHILIPS BCH 300 U Modeli Poşin Fiatı Peşin Fiatı 148 156 8 lambalı 3 dalgalı,kuvvetli sesli »arif bir ahize.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Faaardan başka har gün sabah saat 10.30-I2.au öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • ZAYİ İstanbul Kız Lisesinden aldığım pasomu kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-10/D.No-1651 Bediz Baysun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • Dram kısışı Saat 21 de VAHŞÎ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:43157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:gki Resiha C VAfl Vasfi B.Zobu Telefon:40409 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • Beşiktaş Kadastro Müdürlüğünden Kadastrosu ikmâl edilerek evvelce Tapu Sicilli Muhafızlığına devredilen Bebek,Ortaköy,Mecidiye,Yıldız,Abbasağn» Dikilitaş.Teşvikiye,Muradiye,Vişnezade mahallelerinin pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundar Lüzum gösteren müessese Cinsi Miktarı Muhammen tik tem* Ekşilime bedeli Lr-Kr.Lr.Kr-saati Koşuyolu verem hâstahanesî Bakteriyoloji 148 13065-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1952
  • En lüks Amerikan sabunlarının ayarında olan w# sv mJ-TUVALET SABUNU m 1u* erB',X,e' a\e* 9 So bono ta*« et Vo ib» V umtfV f0»O ıuv M»ı LA*V *Ü |A vt Ü16U\OUT x» oOH RfU40* XA A^ CAİ^* Sabunu 1O0 de 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8