Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Meclis dışişleri komisyonunda Köprülü izahat verdi Ankara,2 Milliyet)Büyük Millet Meclisi Dış-işleri Komisyonu bugün saat 10 da toplanmıştır.Toplantıda Dışişleri Bakanı Fu at Köprülü muhtelif harici m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli E.Güreli Belgrada gidiyor Ankara 2 D.H.A.Ekonomi ve Ticaret Bakam Enver Gürelinin Yugoslavya seyahati tahakkuk etmektedir.Aldığım malûmata nazaran Bakan,beraberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Bugün şehrimizde hava uınumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığım muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Kavaladan muhteşem tezahüratla uğurlanan Cumhurbaşkanı Bayar bugün saat 16 da Istanbula geliyor Kavala,İskeçe ve Gümülcinede on binleri aşan halk kütlesi Bayar'a görülmemiş sevgi tezahüratında bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • K.Türkoğiunun gensoru teklifi P.meclis grupunda reddedildi Grup toplantısında sadece H.Şevketi ve R.Şevket İnce teklifin lehinde konuştu.Karar büyük ekseriyetle verildi Ankara 2 Milliyet)Demokrat Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Malatya suikastinin tahkikatı genişliyor Zabıta dün şehrimizde altı kişinin evinde arama yaptı Malatyada Ahmet Emin Yalmana bir suikast hazırlayan irti caî şebekenin şehrimizle de ilgisi olduğu bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Yeniköy faciası kurbanı iki genç dün defnedildi Pazar gecesi,Boğazda fedl fesör Ekrem Serif Egeli'nln otomobil kazasına kurban gi-ı o#lu Yaman Egeli ile Defter* den Tıp Fakültesi Dekanı Pro-[Devamı 8*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • FARUK Bl CRNI MIDIR' jfc-'1 Prena Ali Rasnavfnin arkasından yürümesinin kendisi ioin bir felâket doğuracağım ihtiyar kapıoı hie bir zaman i-Nakieden:BENİZ Çİn anlamamıştı-Hele burnun kendi hayatına bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • İtalyan polisi Kral Farıığu dâva ediyor Roma,2 T.HA.ı «Curnale d'îtalya gazetesinin verdiği bir habere göre,İtalyan Emniyet.Teşkilfttı sabık Kral Faruk aleyhine bir hakaret dftvası aç-[Devamı Sa.7 SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Mecliste bugün 25 sözlü soru görüşülecek Ankara 2 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarın aaat.15 de toplanacaktır.Günümde 25 sözlü soru,5 tane birinci defa görüşülecek islerle,14 kanunt aşarisi bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Esrarengiz gecekondu İki Hırvat'ın ısrarla Hayırsız adada gecekondu yapmak istemesi şüphe uyandırdı.Emniyet Müdürlüğü 1 inci Şube memurları esrarlı bir hadiseye el koymuş ve ecnebi tebealı iki kişiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Çocuklar yapmaz!Ankara sosyetesine mensup iki kadın sac saca bas basa dövüştüler_Ankara.2 Milliyet)Dün öğleden sonra şehrimiz Kızılay parkında çekilmekte olan Kızılay eşya piyangosu çadırları içinde ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar Atatürk'ün dogduftii evden çıkarken Foto;Milliyet Hikmet)Faruk Demirtaş yazıyor Bayar,Atanın doğduğu evde Bu ziyaret sade protokol kaidelerinin icabı olmaktan çok daha ulv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • TürkiyedeU Amerikan Askeri Yardım Heyeti Başkanı General W.H-Arnold şerefine dün l'ro poller Kulübünde Wr öğle yemedi verilmiştir* Resimde eenera' Beyanatta bulunurken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1952
  • Yasar Doğu ı Hatıralarını nl atıyor!939 da Türkiye serbest güreş şampiyonu oldum Yaşar Do£u takım arka daslariyle bir arada-[Yazısı 7 ncidcl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.12.1952
  • UNİCEF Bu acayip kelime Milletlerarası Çocuk Müstacel Yardım Fonunun sembolüdür ve kolları bütün dünyayı kaplamıştır Göze hiç de yabancı olmayan UNİCEF harfleri Arap köylerindeki hasta mülteci çocukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • KISA HABERLER if Vali Muavini Fâzıl Uybadm evvelki gece Bakırköy ve Fatih semtlerindeki karakolları teftiş etmiştirif Türk-tş Konfederasyonunun bastırmış olduğu yıllık aidat pulları satışa çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • 0 L I S T g if Taptıkları bir kavga neticesi kocası Kâmili öldüren Cemile Çarkçı adındaki kadının durulmasına dün l inci Agırceza Mahkemesinde devam olunmuştur.Cemilenin,kocasının deli olduğunu iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • wamem t IBs* i'-v mm 1 3 Aralık 1952 Çarşamba Hn.20 Kasın 1868 V AK İT VASATİ EZANİ Güne.Öğle İkind Aksa İmsa 3 7.07 12.04 i 14.28 m 16.41 18.19 İC 5.22 2.26 7.23 9.46 12.00 1.38 12.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanı?Sterling:Dolar.Fn.Frangı isviçre Fn.Belçika Frisveç Kr.Fibrin.Liret Drahmi Eskoudes Açılış 786.50 280.50 0?80 64.03 5.60 54.12250 73.68:40 0.44.80 0.01.876 9.73190' Kapanış 73i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • 1 Apartman 10 Otomobil 2000 Altın Garanti Bankasının Yılbaşı keşidesinde yüz bin lira kazanabilir,bu.para ile büyük bir a partman veya on otomobil,yahut?on az iki bin altın satın a labilirsinizir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • K O N S E U Kıymetli ses sanatkârlarımızdan Münir Nureddin Selçuk ilk konserini dün Saray Sinemasında vermiştir.BAB O Millt?Talebe Birliği kuruluşunun 37 nci yıldönümü münasebetiyle 4 aralık perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Hazreti Rfühammeften sonra Yazan:S.NAFİZ TAC3SU BazıreN Ömerin oğlu Medîneden Melekeye kaçmıştı 112 CEMEL,VAK'ASI Hazreti Ali Medinede hazırlanıp Küfeye gitmeğe çalışırken bir mühim nâdise olmuştu.Haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Dün bir otomobil hırsızı yakalandı:Emniyet 6 ncı Şube Memurları dün Mehmet Ali adında bir otomobil hırsızım suçüstü yakalamışlardır.Fener,Halltefendi sokak G' numaralı evin önünden Osman Bilgenin otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • İstanbul Sergisi için yapılan toplantı Önümüzdeki sene açılacak oçjlacait olan İstanbul Sergisinin hazırlıklarına devam edilmektedir.Dün Belediyede üç daimi komisyon üyesi ile Ticaret ve Sanayi Odalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Sanayi Kanunu o Sanayi Odası yeni kânun hakkındaki görüşünü yakın* da ilgililere bildirecek Hükümet tarafından hazırlanan yeni Sanayi Kanunu tetkik edilmek üzere bundan bir müddet evvel İstanbul Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • HALKIN SESf Otobüslerden şikâyet Bize yakın ve sözüne güvendiğimiz bir arkadaşımız anlattı:«Kadıköyden Yakacığa,bir kısmı muhtelif şahıslara ait eski tipte,bir kısmn da.bir şirkete ait yeni tipte olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Hububat ihracatı o Almanyaya 450 bin ton hububat ihracı için bir anlaş* ma yapıldı Uzun zamandan beri devam eden müzakereler sonunda Almanyaya 450-000 ton hububat ihracı için bir anlaşma yapılmıştır-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Rejisörün şikâyeti üzarlne Vali bir artiste tart cezası vardı Şehir Tiyatrosu artistlerinden bir kısmı talimatnamedeki disiplin hükümlerine riayet etmemektedirler.Bu durumı tiyatronun mesul şahsiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Yunanistan kuru fasulye alıyor Yunanistan,memleketimizden:mühim miktarda kuru fasulye almak için teşebbüste bulunmuşturîlglli tacirler talebi memnuniyetle kabul etmiş ve ilk parti clarak 1500 ton fasu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Bir hapishane firarisinin kurduğu çete Bir müddet evvel Ordu Cezaevinden kaçan Şükrü Akça adır-clakisabıkah izini kaybettirerek lstanbula gelmiş ve burada tanıcı iğ:Bedri,Ahmet ve Hakkı adırdaki Uç sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Tiftik ve yapağı piyasasının durumu Tiltik piyasası bir haftadır tekrar istekli bir vaziyete girmiş bulunmaktadır.Son hafta zarfın da 15 ton.natürel standart nal eatıUmğtn\Fiatlar kilo başına 30 50 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.12.1952
  • Kore harbinden,daha doğrusu Korede.tugay adım verdiğimiz,takviye edilmiş piyade alayımızın 26 kasım 1950 de Kunuri doğusundaki tepe ve boğazlarda sayıca cok üstün Kızıl Çin kuvvetlerine karşı yalnız b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • siyasi Komite Hint teklifini tasvip etti Gayet şiddetli tartışmalar sonunda Birleşmiş Milletler Siyasf Komitesi Kore hakkındaki teklifi biiyfik bir ekseriyetle tasvibetti New-York 2 AP)Senelerden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Gemide intihar eden diplomat Cenova 2 Nafen)Buraya gelmekte olan «Guilio Cesare» adlı geminin kabinlerinden birinde bir Çek diplomatının asm bulunduğu bildirilmektedir.Gemi,Cenova limanına girmeden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Yeni Belgrat elçimiz itimatnamesini verdi Londra 2 AP)Belgrad radyosu bugün Türkiyenin yeni Belgrad Büyükelçisi Agâh Akr sel itimatnamesinin suretlerini Yugoslav Dışişleri Bakan Vekili Ales Bebler'e s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Artık etlerden yemek yapılacak Paris,2 THA)Fransız halkının et alırken bilhassa iyi parçaları seçtiğini ve geriye kalan kısmının ise,ekseriya yemediğini nazarı itibara alan Fransız Hükümeti,hem bu isr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Mareşal Montgomery Amer ikaya gidiyor Paris 2 A.A.Avrupadaki müttefik kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Mareşal Montgonıe-ry,önümüzdeki mart ayı içinde Kuzey Amerikayı ziyaret edecektir.25 martta New-Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Yeni Romen hükümeti teşkil edildi Viyana 2 AP)Romanyamn «işçi halkı» pazar günü kendilerini dört sene müddetle İdare edecek yeni bir hükümet seçmiş ler fakat bunların neticesi dün akşama kadar Bükreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER İNGİLTERE Beyaz perdenin meşhur komedi aktörü Charles Chaplin ile karısı Oona bugün İsviçreye hareket etmişlerdir.Orada 15 g\m kalacaklardır.İTALYA if Edinburg Dükü,Maltadan uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • 100.000 lirayı kim kazanacak 1952 yılının en bttyük banka ikramiyesi yüz bin lirayı kimin kazanacağı halk arasında merakla beklenmektedir.Bu fevkalâde ikramiye keşidesine iştirak için 15 aralığa kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Yeni Moskova Büyük elçimizin ziyareti Moskova,2 A.A.Türkiyenin yeni Moskova Büyükelçisi Faik Hüseyin Hezar bugün-3ov yet Dışişleri Bakanlığına ilk ziyaretini yapmıştır.Büyükelçi Dışişleri Bakan Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Çığ kazalarına karşı helikopter kullanılacak Zürih,2 Nafen)îsviçrede çığ felaketzedelerine yardım maksadiyle helikopterler kullanılacağı bildirilmektedir.Bu he lıkopterlerde,ilk yardin» malzemesini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • S udanda grevler başladı Har turn 2 AP)Sudan demiryolları işçileri sendikası bugün 3 günlük bir grev ilân etmiş tir.Liman işçileri yemek paydoslarının yarım saatten bir saate çıkarılmasını istemekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Libya Kralı dün Mısırı ziyaret ettitdris El Sünusi'yi Kahire istasyonunda başta General Necip olduğu hakte hükümet erkanı büyük,bir merasimle karşıladı Kahire.2 AP)Bir haf talik resmi bir ziyaret için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Türk ingiliz ticaret muvazenesi Türkiye* İngiltereden fazla inal aldığı halde* İngiiterenin Türkiyeden,her iki memlçket ticaret muvazenesini düzeltecek mıkdarlarda mal almamasının sebeplerini soran Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Siyah Kehribar hm*h mu* m&m 112 Fernando,tâ canevindcn ya* lalı:Ah,susmasın,susmasını dedi.Bağırdığını,bir dünyâyı saı saçak gibi bağırdığını zannediyordu-Fakat ancak hasis leaden-pinti kadere yalvarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • 10 yaşında bir çocuk intihar etti Edremit 2 TA)Havranın Tekke mahallesinde oturan Mehmet Telli adında birinin 10 yaşındaki oğlu Ahmet,babası tarafından azarlandığı için kendisini tavana asarak intihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Ettremit'd)uranyum madeni aranıyor Edremit,2 TA)Küçük ğapçı köyü sınırları içinde Uranyum madeni aramak üzere bir doktor tarafmdan*alâkalılara müracaatta bulunulmuştur.Diğer taraftan Erdekte Kapıdağ y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • İ2& 6 öte Yaman da öldü Dün bir facianın şahidi olduk.Feci bir otomobil kazasına kurban giden Yamanı ebedi istirahatgaluna kanar teşyi için Beyazıt camiinin etrafı her yaşta binlerce insanla dolmuşta.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • Leylâ'yı kaybettik Bir nekrolog yazmama imkân yok.Bu benini harcım değil.Daha açıkçası ölüme inanmıyorum.Bize ölüm gibi galen g« y,sadece,unutmağa mahkûm t alıl sı oların bulunurudur:Buna öyle gelir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1952
  • İKTİBAS Kuluçka yumurtası ile gençliği uzatmanın yolu Doktor Popov meşhur Amerikalı bilgin Alexis Carrel'İn tecrübesinden faydalanarak yumurta cenininin bize gençlik kazandırdığını ve ömrümüzü uzatabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.12.1952
  • IYunanistanda bulunan ve bugün memleketimize dönecek olan Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar;Kral Paul,Kraliçe Frederika,Veliaht,kerimesi ve damadı ile birlikte Atina'nın tarihî Akrapol'unu ziyaret ediyor.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1952
  • r WAMMMMMMMMMMMWM^VWVWW1 Barbara Nichols daha geçen yıla kadar orta halli bir moda mağazasının mankenliğini yapmakta idi.Mağazanın tertip ettiği defilelerden Dirinde bu genç kızın gayet mütenasip bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1952
  • HEItfiÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A iyilik,kötülük getirir derlerse,bazan inanmalıdır Abbas Şah,kendisini tahta oturtan Hanı,sözde minnetinden kurtulmak için sarhoş edip,sızdırdıktan sonra yatağında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.12.1952
  • Greko Romen güreş birinciliği ve gözümüze çarpan aksaklıklar Geçen hafta Spor ve Sergi Sarayında yapılan bölgeler arası Greko Romen müsabakalarını yakinen takip ettim-Müsabakalar umumiyet itibariyle h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Sovyet Rusyanın futbolu bugün ne durumdadır?Bu mevsim,Rusya birinci küme takımlarının gösterdikleri futbolun zayıf,hattâ çok zayıf olması,futbol idarecilerini telâşa düşürmüş bulunmaktadır.Moskovada ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Mankenlikten şampiyonluğa 22 yaşma gelinceye kadar basit bir moda müessesesinde üçüncü derecede bir manken olarak çalışan Greta Mc Cox evvelki sene çalıştığı müessesenin mayo modellerini teşhir etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • İstanbul Profesyonel lig maçlarının ilk devresinde takımların durumu 1952*53 İstanbul profesyonel futbol şampiyonasının ilk devresi geçen hafta Fenerbah cenin birinciliğiyle neticelenmiştir-Fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Futbol hakemleri federasyona kuruluyor Ankara,2 TA)stanbuL İzmir.Adana Futbol Hakemleri Kulübü ile Ankara Futbol Hakemleri Derneği arasında bir Hakemler Federasyonu kurulması takarrür etmek üzeredir-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Ankara lig maçları hasılatı Ankara.2 TA)Geçen hafta devam eden Ankara lig maçlarının birinci devresinde 50-550 seyirci biletle maçlara gelmiştir-Elde edilen hasılat yekûnu da 32.538 liradır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Atletizm millî takimminzin karşılaşmaları Atletizm millî takımımız teabit edilen programa Köre.önümüzdeki mevsimde aşağıdaki millî yarışmaları yapacaktır:Mayısta Kahire'de:Türkiye Mısır-Haziranda ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • ireko romen şampiyonası Napohde yapılacak Roma.2 AA)ttalyada Çıkmakta olan Spor dergisi,dünya greko romen güreşleri şampiyonasının 1953 yılı nisan ayında Napolide yapılacağını bildirmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Galatasaray Ankaraya davet edildi Ankara liglerinin birinci devresinin sona ermesi dolay isiyle Gala tara v'm.bu hafta Ankaraya getirilmesi için bir kulüple bir dorneğin faaliyete geçtikleri haber ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Komada 100 bin kişilik stad Roma'da yapılmakta olan 100 bin kigilik İtalya ve Avrupa'nın en büyük stadının ilkbaharda tamamlanacağı ve bir millî maç.ile açılacağı haber verilmektedir-En,büyük stadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Millî futbol takımımız bu mevsim yapacağı maçlara hazırlanmalıdır İfeftttttJİ ispanya milli takımına karsı parlak bir oyun çıkaran milli takımımız Bundan bir müddet önce Futbol Federasyonu 1953 milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Jake Tuli nakavtla galip Güney Afrikalı hafif sıkleti şampiyonu zenci boksör Jake Tuli dün gece Belçikalı Emile I Delplancrue'ı teknik nakavtla mağlûp etmiştir-Dördüncü râundda vere serilen boksör maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • Japonya beynelmilel atletizm müsabakalarında alınan neticeler Bu hafta Alman,Jamaika ve Brezilya atletlerinin de iştiraki ile yapılan Japonya atletizm şampiyonasında aşağıdaki dere çeler elde edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.12.1952
  • iki zenci boksör memleketimize geliyor o Bunlar gazetemiz vasıtasiyle kendilerine rakip arıyorlar Hurley Sander» Amerikanın tanınmış profesyonel boksörlerinden Hurley Sanders ile Brooklyn!Walter Haine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • I Kaldırım Şairi)MMMMMMMM0MMMMI M ırz a Har Orhan BroroKg?CAddaterJaıgeçtiğimi,irili ufaklı,çıktı sokakların köşe başlarınla durarak bir dost,Ur sevgii «Ki aradığımı bilmiyorum.Belim bir milyon küeurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • Rpbin başiyle muvafakat ettig ini bildirdi.Mükemmel!Nihayet anlaşabildiği mize cidden memnu* num.Bize yersiz gelen nazik bir re Vtrinsla ikimizi de ayrı ayrı selamîadı ve odadan çıktı.Robin bana döndü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • Ingiltereye ihraç edilecek mallar Dün saat 15 de Ticaret Odasında İngiliz Ticaret Odası miim» fcsüJeriyle bir görüşme yapıl nuftır.Bu görUşmede,ihraç mallar)it izi o îngil tereye şevki meselesi k rüşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • Takdir edilecek bîr hareket Kızıltoprakta hayırseveı bir hanım tarafından Maarife okul binası yapılmak üzere bir köşk hediye edilmiştir.Hayırsever hanımın bu hareketi muhitte büyük bir memnuniyet uyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • Mada iti çSp kakları kullanılacak Tramvay yolları ile asfalt ve caddeler üzerinde bulunan dükkan ve binalarda oturanların madeni ve kapaklı birer çöp kabı yaptırmaları hakkında Daimi Komisyon tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • Millî Talebe Federas yon un un toplantısı Tüllüye Millî Talebe Federasyonu idare heyeti toplantısı 6 aralık cumartesi günü tzmir Yük sek Ticaret Okulunda yapılacaktır Toplantıda bilhassa son zamaı» 'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • Zekiye KaragUllenln duruşmasına devam edildi Bir müddet evvel Sariyerde 12 yağındaki üvey kardeşi Hatice Karagtilleyi öldürmekten sonık olarak 3 üncü Agırceza mah kemesine verilen 17 yaşındaki Zekiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • BULMACA 12 3 4 Hazırlıyan:Ercüment CNVER S 6 7 8 9 10 11 12 I 11 i I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa:1 Derhatır et;Kokuhı şeker;Coş.2 Fazla eğil;Bir nota;Sıvıya emir.3 Saga,sola saldıran;Ekmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • VAX&*z 4(&m(k£ S* frnt&n6tfi# Samurları gören padişah sevinçle kalktı,Sultan Zadenin sakatını okşadı 178 Beş bin akçem var pasa.Olmazî.On bin akçen ola.ydı,seni Koşana naip edecek tim-Şeyhülislâm Efen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • Hamidiye suyu Hamidiye suyunun Taksimdeki tevzi merkezi civarının çok pis olması vatandaşların şikâyetini mucip olmaktadır.Halkın sıhhatini tehlikeye düşürecek bir durum gösteren bu çeşmenin civarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • Pakistan kültür he» yetinin tetkikleri Memleketimizin misafirleri Pakistan kültür heyetine mensup profesör ve öğrenciler şenrimizdeki resmî ziyaretlerini tamamlamış bulunmaktadırlar.He yet üyeleri önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ W CİNAYETLERE Nakleden:AZİZ ÖZBAY Polislerin hepsi görmüş geçirmiş tecrübeli kimselerden müteşekkildi 12 İlk deneme bir netice vermeyince raflardaki eşya kucak kucak halılar üstüne a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1952
  • ŞUpheli bir ölüm hâdisesi Topkapıdaki ampul fabrikasın da işçi olarak çalışan Hasan Ali oğluadındd biri dün âni olarak fenalık geçirmiş ve düşüp ölmüştür.Cesedi muayene eden Adil Tabip ölümü şüpheli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • 0 Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Bu yazılana bütün haklan cMüüyot» adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • E.Güreli Belgrada gidiyor [Bas taralı 1 incide] Ekonomi ve Tiacrez Bakanının Yugoslav hükûmaU.ve ticari mehafili Ue yapacağı temaslara burada fevkalâde büyük bir ehemmiyet verilmektedir.Yugoslavyadaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • Malatya suıkasti [Bas tarafı 1 incide] evvelki gece ve dün altı kişinin evinde ani birer arama yapılmış tır.îlk olacak Hafız Osman Tanınmış ve İsmail Hakkı Sengiller adında iki kişinin evi aranmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • İtalyan polisi [Bas tarafı 1 İncide!mistir.Dâvaya sebep olan hadise ğöy le cereyan etmiştir:Sabık Kral,evine dönmekte olduğu bir sırada kargısın* gazete fotoğraf çılan çıkmış ve resmini almak istemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • D.P.Mechs grupunda [Baş tarafı I incide] a} Kırı olduğunu iddia etmekte ve bu mesele hakkında gensoru Çalmasını istemekte idL Bu aususta söz alanlardan Refik Şevket İnce,gensorunun kabul edilmesini is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • Ocak ayı içinde Siyasî çevreler bu seyahate büyük önen veriyorlar Ankara,2 Milliyet)öğrendiğimize göre Yunan Başbakanı Mareşal PaDagos ocak ayı içerisinde şehrimize gelerek muhtelif temaslarda bulunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • Genera!Eisenhower Koreye hareket etti Seyahat azami derecede gîzii tutulmasına rağmen alınan son haberler Generalin Koreye hareket etmiş olduğunu göstermektedir Vaşington,2 A.A.Bu sa ı ban Savunma Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • C.Bayar,bugün istanbula geliyor te bulunan Kuzey Yunanistan Valisi ve Devlet Bakanı Strafos kısa bir hitabede bulunarak "her iki memleket arasındaki dostluğun ebedî olması temenni sinde bulunmuş ve ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • Bayar,Atanın doğduğu evde [Bag tarafı 1 incideJ kaidelerinin icabı olmaktan çok daha ulvî çok daha mukaddes bir mâna taşımaktaydı-Son yıllarını en yakın inkılâp» siyaset ve mefkure arkadaşı olarak Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • Feci Mr ölüm Adapazarı» 2 Milliyet)Bu sabah.Adapazarı Karasu şoseai inşaatında calıgmakta olan viııc maJdated AO Azak kendini vinoe kaptırarak fecî bir şekilde paixjalanarak ölmüştür*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • Yeniköy faciası [Baş tarafı 1 incide] dar fabrikası memurlarından Halûk Kant'ın cenazesi hazin bir törenle defnedilmistir.Saat 11 de Yaman Egeli'nin cenazesi Cağaloğlundaki evinden alınmış ve eller üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • Esrarangiz gecekondu [Bas tarafı 1 incidel Hırvatlar bir müddet sonra aynı yerde yine bir baraka yap* maya'teşebbüs etmişlerse de hadise daba evvelden haber alındığından bu ınşaaca da mani o~ lunmustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • Köprülü izahat verdi [Baş tarafı 1 incide] seleler hakkında demiştir ki:c—Arap memleketleri ile olan münasebatımız gün geçtikçe memnuniyet verici bir şekilde gelişmektedir.Irakla karşılıklı olarak Elç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • L [Bas tarafı 1 inekte] rahat kulübesine yürür müydü?Aü Rasnavî ve ihtiyar kapı-cı kulübeye girdiler,bu sırada Prensin üniformasını giymiş adamlariyle diğer siviller kapı-j nm.dışında hevecan iqinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.12.1952
  • BOŞ YERP ISTIRAP ÇEKUFYİNİZ H AŞ AĞRILARINA KARŞI H KULLANINIZ Ifidariboı-Baş,diş,adale,sinir w*ıw ağnlannı teskin eder Un yor e Bayanların muayyen zamanlardaki sancıarına karsı faydaîıd*r iti GRİPİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • Joseph Cotton ve Lorette Young bundan evvel birlikte çevirdikleri bir filmde görülüyor Holliwood'dan Haberler.Yukarda Üçüncü Aflam» fil miyle san'atının şahikasına yükselen Joseph Cotten arka arkaya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • Radyo İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.16 Radyo Salon Orkestrası Konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • JMUiytt Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 00 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • Kocaeli Tekel Başmüdürlüğünden 1 Adapazarmda yaprak tütün bakım ve işleme evine kapalı zarf usulüyle betonarme,mşrdiven.hela yıkanma yeri ve döşeme takviyesi yaptırılacaktır-Keşif bedeli «18757«39)lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • 1st.Vali ve Belediye Başkanlığından;Dost Elen Hükümdarlarının misafiri olarak Yunanistanı ziyaret eden sayın Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar,3 Aralık Çarşamba günü bu gün)saat 16 da avdet buyuracaklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • Kartotek dolap alınacak İstanbul Defterdarlığından s Muhammen kıymeti Teminatı Lira Lira K-4500 337 50 6 adet 7 gözlü çelik kartotek.1 adet saç dosya dolabı alınacak-9-10)Yukarıda yazılı mubayaa işini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • Sahip ve B&ffmuhaniri:Ali Naci KABAOAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Baaüdıgı yer:NURİ AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • A P™ 7953 de birinci ikramiye çekilişine katılmak için yılbaşına kadar bir tasarrui hesabı açtırınız.G^muzden ululilutey.nl-TÜRKİYE İŞ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • Makine satışı istanbul Defterdarlığından 1 Adet silgi makinesi 12582 seyyar 220 Vol.1 Makkap tezgâhı Motorlu.1 Silgi kesme makinesi-1 Zımpara tezgâhı-1 Su pompası:v-33—1938 Heinrich Sehirn 1 Silgi dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • 1st.Lvz Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 100 ton balyalı kuru ot kapalı zarfla 24/12/952 çarşamba »at 16.da Bursa As-Sa-AL Koda satın alınacaktır-Tutarı 20.000 Lira geçici teminatı 1500 Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • YILIN 'SON ÇEKİLİŞİ E REN KÖY DE 2 EV Ayrıca Dolgun Para İkramiyesi ÇEKİLİŞ TARİHİ-29 ARALIK SON İŞTİRAK TARİHİ ARALIK TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.12.1952
  • Oram kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Aııouillı Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi ksnn AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşlha O Vâfi VasfI R.Zobıl Telefon:40409 Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8