Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • Tabanca De kocasını Yaralayan Nevres Kocasını yaraladı Fatihte,Kuyulubahçe sokağında 33 numarada oturan şoför Ragip ile karısı Nevres evvelki gece kıskançlık yüzünden münakaşa etmişler;bir müddet sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • Yüksek iş okulu açılıyor Bir üniversite mahiyetini taşıyacak olan okulun Kırıkkalede açılması kararlaştırıldı Ankara,30 T-HA)Mevsuk bir membadan öğrenildiğine göre» memlekette zarurî bir ihtiyaç halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • Bursada dün bir hakem dayak yedi Bursa.30 Milliyet)Bugün Atatürk Stadyomunda lig maçları devam ederken bir hâdise olmuştur-Acar Güven maçını idare etmek üsere tstanbuldan getirilmiş olan hakem Mufahhe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • Açıkgöz kadın Fethiye ismindeki bir kadın şoförleri dolandırıyor Ankara 30 Milliyet)Şehrimizde birçok şoförleri dolandıran Pethiye isminde gayet gık feiyinen bir kadın polis tarafından yakalanmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • Osloya gidecek fakıma bende dahil ediliyorum 60 Nihayet Federasyon Reisi Tayyar Yalazın ve diğer idarecilerin ısrarı karşısında antrenör Peli' nen susmak mecburiyetinde kal mış ve benim yerime Doğan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • m Cumhurbaşkanımız Selânik'e hareketinden önce Yunan bahriyelilerini teftiş ediyor Fo:AP)Faruk Demirtaş bildiriyor C B&war huğun Sefanı ge gidiyor Cumhurbaşkanımız yarın Savarona ile Kavaladan Istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • Kral Faruk GeacUginde boks meraklısıydı Kral Faruk cani midir?Şimdiye kadar hiçbir gazetenin elde e demediği Kral Faruk'un bayanına ve cinayetine ait büyük röportajımız en enteresan safhasına ginmg bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • F.Bahçe ile G.Saray berabere kaldı 1952.senesinin bu mühim yerli fntbol karşılaşması olan Fenerbahçe Galataray maçı dttn çok kalabalık bir seyirci kütleni önttnde Mithatpaşa Stady omunda oynanmıştır.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • Bir karaborsacının işlediği cinayet Ortağından daha fazla kâr istiyen Süleyman Ceylân arkadaşını İstiklâl Caddesinin ortasında fecî şekilde öldürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • tlîr-^H flH RR İ i;^0k ı*.4 %f 'L,r W,^^^ib flk s?$8?IHH^B Si;Yunan Başbakanı Papagos.Türk gazetecilerine beyanatta bulunurken Foto:Miliyet •Hikmet Mareşal Papagos'un Türk Askeri sahada Türkiye ile Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • Bugün şehrimizde hava;ıımumiyetle açık geçecek hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1952
  • 1953 bütçesi 2.087.051.960 liradır Yeni bütçe dün Meclise verildi Maliye Bakanı Hasan Polatkan bu münasebetle dün basına geniş ve mukayeseli izahatta bulundu Ankara,30 A-A-1953 bütçe tasarılarının Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • 1889 yılının son bahar akşamı.Londrada tıp talebelerin den biri arkadaşları ile.evinde eğlenirken aniyen adalı kasılmalara duçar oluyor;bir sokak ötede,işçinin biri el arabasını birden yere bırakıyor;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • îlKKİYfi KREDİ BANKASI A.Ö.nun Kasım ayı keşidesi istanbul 6 ncı Noteri Bay Hamdi Selçuk huzurunda Bankanın İstanbul Merkezinde çekilmiş ve bu keşidenin fevkalâde ikramiyesini teşkil eden 1952 modeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Tacareî kanunu Birçok eski esasları ihtiva eden kanun taüii ediliyor 20 sene evvel yürürlüğe girmiş olar.Ticaret Kanunumuzun bugünkü şartlara uymaması sebebiyle ortaya çıkan aksaklıklar uzun zamandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Belediye odun tanzim satışlarına bu hafta başlıyor 3 arlaık çarşamba gününden itibaren,Belediye,odun tanzim satışına altı yerde birden bağlıyacaktırişletmelerde hazırlanan odun* lar kara ve deniz vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Limandaki mavnalarda bekletilen mallar Liberasyon rejimindeki ftrıza yüzünden limammızdaki mavna ve salapuryalarda çeşitli ithal malı bulunmaktadır.Söylendiğine göre kereste,cam,çimento demir ve benze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Hazreti AfiuhammeffeiiB sonra evrı Yazan:S.NAFİZ TANSU Samda Hazreti Osmanın kanlı gömleği ellerde bayrak gibi dolaşıyordu 110 Hazreti Osman için de böy le derdik,Müslümanlar halifeye hücum ettiler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Kambiyo Kapanış vc Açılış 787—282—0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 m Kapanış 787.50 282_Fr.Frangı 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 Liret.0.44.80 Drahmi.0.01.876 9.73.90 Y UZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Hıfzıssıhha Enstitüsü bir türlü çalışamıyor Bu yüzden gıda müteahhitleri ile Selediye daima mahkemelik oluyor Belediye tarafından Saraçhanebaşır.da inşa ettirilen ve aylarca evvel de açılıg töreni yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • HALKIN SESİ Temizlik Müdürlüğünden gelen cevap Belki hatırlanacaktır:Uu köşede ba$;b^ kedi ve kör peklerden devamlı auıvllu şikayet ftdîl Cehrin heurıen ber semtinden çelen bu şikâyetlere karşılık Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Vali Gökay dün geldi o-Ankarada sağlık şûrası toplantılarına iştirak eden Valinin dünkü beyanatı Birkaç gündenberi Ankarada bulunan Vali ve Belediye Balkanı Old.Prof.Dr.P.Kerim Göı?ay dün sabah ekspre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Muallimler Cemiyeti dispanseri Yeni ders senesi münasebetiyle faaliyete bağlayan Çemberlitaştaki Muallimler Cemiyeti Dispanserinde tanınmış dahiliye mütehassıslarından Kemal Ediş her salı günü saat 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Halk tipi yağlar yakında piyasaya arzedilecek Yeni gıda maddeleri nizamnamesinin istediği vasıfta halk yağları fabrikada hazırlanmaktadır.Sıhhî ve gıdaî kıymeti haiz olacak olan bu standart yağların k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • K ISA HABERLER 4-Ems nehri ağzında kumlu-Ja oturan Bakır şilebinin yükü tamamiyle boşaltılmıştır. 4-Sultanahmetteki Birinci Ticaret Lisesi Okul Aile Birliği 4ün okul binasında toplanmıştır.Toplantı sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • P O LİSTE Şoför Şahap Deniz idaresindeki 799 plâka sayılı çöp kamyonu dün Yolcu Salonu önünden geçerkeA frenin kopması yüzünden karşıdaki duvara çarpmış* tır.Bu sırada duvarın kenarında müşteri beklem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • SERGİ •jc İsviçre Konsoloshanesinde dün bir afiş sergisi açılmıştır.ÇAY if 1U.T.B.TUrk Kimya Talebe Derneği her yıl tertiplediği yeni ders yılı tanışma çayı 10 ocak cumartesi günü Kervansarayda verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Hie.13 R.Evl 1872 1 Aralık 1952 Pazartesi Ru.18 Kasın 1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.05 12.08 14.28 16.41 18.19 521 2.24 7.21 9.46 12.00 1.37 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1952
  • Korede tepkili uçaklarla yapılan hava savaşları t Kraliyet Hava Kuvvetleri dergisinin »on nüshasında Ür makalede,Korede ilk îngiLz pilot grnpunun iştirak ettiği tepkili uçaklarla yafalâa keşif vazifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Bir petrol tankeri infilâk etti Japonyada bulunan donan maya ait bir tanker infilâk ett* Mürettebatın birçoğa öldü Tokyo 30 AP A.A.Birleşik Amerika donanmasından bugün bildirildiğine göre Japonya aın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Siyasî Icmaî la* iran Abadan ihtilafının ilk günle-«inde i ı anlılar frakın da kendileri iic teşriki mesai eylemesini temine çok çalışmışlardı,İngilterenin sert bir mukabelede üulunmuhindau korkuyor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • VIL'I» SON Ç Elfin Şii E IE MIT IE 2 EV Aynca Dofgun Para fkramfyes* ÇEK İLİŞ KAR!JİİfT 2&ARMUH SOI* İŞTİRAK TARİHİ W/MALİKE TÜRK IfeSREI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Askerî sırları ifşa eden Amerikan çavuşu Tokyo,30 THA-Uzakdoğudaki Amerikan Hava Ordusu Başkomutanlığından bildirildiğine göre,bu orduya mensup çavuşlardan Cascioaskerî sırları ifşa.sucundan do layı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Hfr Fernandcya Ciyonun vücudu hıyametc kadar ayakta kalacakmış gibi geliyordu;Gnu' yatağa itti.Halbuki onu yakata tutan kendisi idi;Cıyo yı takta çırpındı;tam bir devir yaptı;Sonra bacaklar ve kollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Tek sasta fecî bir infilâk Nederland Texas.30 a-a)dün £oce tcxas'm 120 kimmesafesindeki petrol tasfiyehanesinde vukuı bulan infilâk sonunda 6» kişinin öldüğü' ve dört kişinin de yaralandığı bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Yugoslavyaya gidecek heyet Ankara.30î A*A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan.bildirilmiştir:Yugoslav,askerî heyetinin memleketimize vaptıgı zivareti iade etmek-üzere Korgeneral İsmail Hakkı.Tün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Kafkasyada moazzam bir tehcir başladı Ruslar bir harp vukuum mak için Kafkasyayi Berlin 30 T.H.A.Son gün-lerde,demirperde gerisinden buraya,Rusların Kafkasyada giriştikleri yeni ve muazzam bir tehcir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • |7e ^mrn 1952 Yıllım» Şato««« ft Metro Goldwyn Mayer Şirketinin iftihar vesikamı.Bir film değil.Bir FİLM İİUCI*1T*1 Bütün bir prodüksiyona bedel,TEK BİR FİLM TİK AM KILICI fSearamauche)Başlıca yaratan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • İKTİBAS f$te Somerset Maugham s mı e IH milyon a da s atmadı Çocuk uğu.tu ve gençliğini yoksulluk ve açlık geçiren büyük İngiliz yazarı bugün bir kaç kere develr.Bu muazzam serveti ona kazandıran eşey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Suriyede yeni'bir rady o merkezi açılacak Sam.30 Nafen)Gele cek ayın başında General Çiçekli» Suriyenin yeni bir rodyo merkezini resmen açacaktır Bu radyo merkezinden bilhassa Lâtin Amerika memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Tunusta patlıyan bombalar Tunus,30 AA)Nebul'-da biribiri arkasına iki bomba patlamışla da her hangi.birhasar kaydedilmemiştir.Diğer taraftan Sousse'ta bir otelin giriş kapısına konan diğer bir bomba p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Bur şada bir esrar kaçakçısı yakalandı Bursa.30 CBRA.Bun dan bir müddet evvel M-Kemal Paşaya gitmek üzere iken bir ihbar neticesinde yakalanacağım anlıvarak 850 gram esrarı bırakarak kaçan Mevlût dua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Lise imtihanına giren ihtiyar Sydney.30 Nafen)Burada.Thomas Ryan adında bir şahıs,lise bitirme imtihanlarında muvaffak olabilmek maksadivle hararetle çalışmaktadır-77 yasında olan bu adamın bütün emel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1952
  • Din adamlarııur dair Osmanlı tarihini karıştırıyorduk.Padişahların,vezirlerin,vatandaşların katli uzerinde durduk.Müzay edeci l«r«a güruhunun bu gibi vekajide en baş rolü oynadıklarını,şahsî menfaatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.12.1952
  • IYunanistanda bulunmakta olan Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar Yunan donanması tarafından Salaminde yapılan geçit resminde hazır bulunmuştur.2 Cumhurbaşkanımız Celâl Bayan Korint kanalı methalindeki küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1952
  • HEKGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A Kösem Sultan kendi tuzağına düştü,Bektaşta narına yan Halkın ayaklanması,saray adamlarını da ayaklandırmıştı.Turbanın ağası zanci Sayman,iki sözle bütün saray!peşine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1952
  • Sylvia Grown.Holly vvood'un yeni parlamağa başlayan güzel vücutlu artistlerin.len biridir ve tamamlanmakta olan Deni/Perileri» filminde birinci derecede rolü bulunmaktadır-Sinema şehrinin en büyük stü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.12.1952
  • Dünkü basketbol maçları Dün G.S.ve t T,Ü,salonla nnda yapılan basketbol maçlaıında ğu neticeler alınmıştır:Genler:M.Spor G.Saray 64-52.Yıldızlar:Kurtuluş A.sHisar 2U 27.D.Gücü Langaya hükmen.II.küme:T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1952
  • P/ofesyonal klima puan catveli M G B M A Y P FENERBAHÇE 9 8 1 24 4 17 BEŞİKTAŞ 9 6 1 2 35 15 13 GALATASARAY 9 5 3 1 15 8 13 VEFA 9 4 3 18 13 10 KASIMPAŞA 9 4 3 15 13 10 İSTANBULSPOR 9 3 3 3 17 15 9 BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1952
  • DÜNKÜ MAÇIN TENKİDİ Sulhl Garan Namağlûpluk iddia eden;Sarı Lacivertliler;dün çetin bir maç geçirmiş olmalarına rağmen ezelî rakipleri Galatasaraya yenilmiyerek beraberlikle oyunu kurtarmayı başardıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1952
  • Dünkü maçta Fenerbahçe ile Galatasaray verişemediler O-Sarayın bir hücumunda,Müjdat tehlikeyi bertaraf ediyor Foto:Milliyet S-önemli)İlk devresi müsavi geçen maçın ikinci yarısında,Sarı Lacivertliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1952
  • 1.Spor Kasımpaşa'yı 1-0,Adalet B.Sporu 3-0 yendiler Dün Şeref stadında,profesyonel küme 9 uncu hafta karşılaşmalarından Adalet ile Beyogluspor arasındaki maça,saat 11.30 da takımlar şu kadrolarla çıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.12.1952
  • Böyle bir formüle sahip olacak vicdansız insanların beşeriyetin başına ne belalar açabileceklerini izaha lüzum yoktur.Ralstonun farelerinin ne bale gelmiş olduklarım görseydiniz!Bunlan bildiğim için f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1952
  • BULMACA Hediyeli bulmaca Ilazırhyan Ercüment ÜN VER 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa:1 İptidaî harb silâhı;Bir erkek adı;Cefanın üçte ikisi 2_Kaatilin yarısı;Cüzi;imarın yarısı 3 Fuzuli heyecan;O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Kadın:Başlayın diye inledi ve dudaklarını erkeğin dudaklarına yapıştın!10 Prenses Jabirovsk'a gelince,hükmü altına aldığı,basit bir aşk oyuncağı hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1952
  • RÖPORTAJ Köhne Bitpazarında hergün aynı oyun oynanıyor!Ayakçılar mah bağladı mı bundan ham dükkân satıipleriı lıamda malım satmak iatayanlar zarar görüyor.Bu yazıda mal bağlamanın na olduğunu okuyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1952
  • m mı otwl Alası olabilir amma lezizini nereden bilirsin,yoksa Hasekiyi evvelden tanır miydin 176 Çavuşlar gönderip samurları tahsil ettir,zira telli hasekim ile gerdeğe girmemize vakit kalmamıştır-Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Bursada bir hakem dayak yedi [Bas tarafı 1 inekle 1 kurtarana bindirerek hastahaneye sevk etmiş ve orada gereken tedavisi yapıldıktan sonra karakola getirerek ifa* desini almıştır» Polis,diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Boyar Selâniğe gidiyor [Bas tarafı 1 incide J ripleri de Selâniğe hareket etmiçleıöir.Makedonyanın bu başşehri Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere hazırlanmaktadır.Selanik her iki memleketin millî renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • KRRL F8RUK BİR CANI MIDIR r*r.Z,T.s ÜtdİT 0€MIZ.Krala suikast için on kişi tutulmuştu 61 Prens Ali Rasnavi,Arabistanöa bulunduğu müddetçe,Asmahancan haber alamamak yüzün-ceı-deliye »dîvaneye dönmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Yeni bütçe dün Meclise verildi [Bas tarafı 1 incide] 80 milyon lira gibi mühim bir miktara baliğ olan ek ödenek tahsisine de imkân vermiştir-Elde olan her imkânla mem leketin kalkınmasını bir an evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Yüksek iş okulu açılıyor [Bas tarafı 1 incidel kulu» tesisine karar vermiştir-Bu «İş Okulu» na muvazi olarak açılacak çeşitli öğrenim ve meslek kurs lamım faaliyete geçebilmesi için 1953 bütçesine ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Karaborsacının işlediği cinayet Dün saat 14 de Taksimde» Fransız Başkonsolosluğunun karşısında,binlerce kişinin gözü önünde fecî bir cinayet işlenmiştir.Bir bilet karaborsacısının kazanç hırsı yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Kocasını yaraladı [Bas tarafı 1 incidel olan Nevres,tabanca ile Ragıba üç el ateş etmiştir.Ragıp hastahaneye kaldırılmış;Nevres yakalanarak tahkikata başlanmıgtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Su nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ BnaiKhğı yer:NURİ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Mareşal [Bas tarafı 1 incide] içten «elen bir samimiyetle sayın Cumhurbaskanmızı karşılamıştır.Bu da gösteriyor ki.yeni nesil daha küçük yasta Türk Yunan dostluğunun ehemmiyetini takdir etmektedir-Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Meclisin gündemi Ankara 30 Milliyet)Meclisin yarınki gündeminde cevaplandırılacak 24 soru ile 20 kadar kanun teklifi vardır.Sorular meyamnda Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgillerin 939 yılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüsderce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Bas taralı 1 incide] nin kadar biz de bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • İstanbul sular idaresinden Kayışdağı suyunun baş maslağından şehir içindeki Ikbafiye deposuna kadar olan 100 m/m lik boruların çıkarılıp temizlenmesi ve tekrar yerlerine döşenmesi işi pazarlığa konmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • Sümerbank Selüloz-Sanayii Müessesesinden İzmit Kazakburnu «Sapanca» su pompası dairemizdeki eski ahşap boru iskelesinin tamamı 15/12/952 pazartesi günü saat 15 te müessesemizde açık arttırma usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • İstanbul jandarma satınalma kurulu başkanlığından 1—Müteahhidi nam ve hesabına 357 kilo hâki renk merserize ipliği açık eksiltme ile satın alınacaktır-2—Eksiltmesi 13/Arahk/1952 cumartesi günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michel Duran Türkçesi Salahaddin İrdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:v Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha C.Vafi Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • Bm kadar PAL 'Ann Pahaiifi Traş bıçaâ İmâl İMİmemişİiı4!OYULMUŞ TKAŞ BIÇAKLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış.ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük orkestra konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • kf w Baş ağrıları.GRİPİN,baş,diş,nezle,romatizma,adale ve tinir ağrılarını geçirir.Kininli GRiPiN 4 saat ara ile günde S kaşe alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • Edirne Valiliğinden 1—ilimiz ihtiyacı için 50000 lira muhammen bedel üze* rinden bir boldozer makinesinin mubayaası işi görülen lüzu* ma binaen 26-11-1952 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Avrupa tediye birliğine dahil olan memleketlerden V0 24/9/952 gün ve 3/15625 sayılı Bakanlar Kurulu kararı hü*kümleri gereğince 2 adet Ekskavatör Vinç pazarlık suretiyle eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • YOL YAPIMI Karayolları Genel Müdürlüğünden 1—Tekrar eksiltmeye konulan iş:21-11-1952 tarihindeki eksiltmesine iştirak eden isteklinin yaptığı mukabil teklifi kabul edilmeyen Karaman Mut yolunun takrib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • İstanbul Vilâyeti ziraat Müdürlüğünden 1—5 adet 6X6 reflex sisteminde ve 4 adet de 6X9 tele* metreli fotoğraf makinesi açık eksiltmeye konmuştur-2—Makinelerin muhammen bedeli 3025 lira olup 7 5 muvakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • Bob Hope ve Jane Russel bundan evvel birlikte çevirdikleri «Korkak Kahraman» filminde Meşhur artistlerin yeni filmleri Bundan evvel beraberce çevirmiş oldukları «Korkak Kahraman» filminde Bob Hope ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • İstanbul Jandarma satınalma komisyonu Başkanlığından Miktarı T-Tutarı G-Teminatı Cinsi Kilo Lira Lira Kr.Sığır eti 100000 16500Q.9500 00 Koyun eti 16000 40000 3000 00 1 J.ihtiyacı için yukarı da cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatle/de kapalı zarfla ayrı ayrı Kütahya As-Sa-Al-Ko-da satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8