Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • KRAL FARUK BİR CANİ MİDİR?Afa6&£&it9 ÜMİT OBNİZ Kral Ftrufc teberi üniformasını da cok severdi 59 «Villa Kleopatra» da çılgın* ca üç hafta geçiren Kral i İt Asmahan'm dedikodusu günlerce Kahire'de çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • Yaşar Doğu hayatını anlatıyor Dünva şampiyonumuzun şimdiye kadar kendi muhitinde» namlı bir pehlivan olmak iğin yaptığı mücadeleleri ve müsabakaları okudunuz-Önümüzdeki pazartesi «ününden itibaren onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • Gl-Nurettin Mahmut Irak'ın yeni Başbakanı Bağdat,28 THA.rak'ta iktidarı ele alan yeni Başbakan orgeneral Nureddin Mahmut'un şahsiyeti hakkında aşağıdaki tafsilât verilmektedir:Aslen Kürt olan Nureddin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • ey» mw Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar temasları «masında bir ihtiram ki fasını teftiş ediyor-Foto:Milliyet Hikmet!Diğer resimler dördüncü sayfamızdadır Faruk Demirtaş Atinadan telsizle bildiriyor Dün mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • J/fiuk'&tıüiMmfSk Bugün gelirimizde v» civarında hava umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olnuyacak-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • Bir kadın yediz doğurdu Şilili yedizlerin sıhhî durumları iyidir Santiago,Şili)23 AP)Bayan Carmen Coltna adlı 33 yaşındaki bir kadın dün gece burada bir batında,hep3l kız,7 çocuk doğurmuştur.Doğum kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • Bülent Eken dün gece geldi1 Bir müddetten beri İtaryada bulunan Galatasaraylı Bülent Bken dün gece uçakla şehrimi' ie dönmüştür* ruovamı Sa.7 SU.i de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • Malatya suikasdinin tahkikatı Muhittin Şamlıoğlu dün tevkif edildi Iranda tanzim edilmiş olan 1000 liralık bonunun esrarı henüz çözülemedi Malatya 28 Milliyet)Vatan başyazarı Ahmet Emin Yalmanı öldürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • yerilen cevaplar Ticaret Bakanı Enver GUreli hayat pahalılığının sebepisri hakkındaki soruya cevap verdi Ankara 28 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te toplanarak çalışmalarına devam etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Eden Kore harp esirleri meselesi Eden dünkü beyanatında ümitli görülüyor Londra 28 AP)Burada Anıerikan Şükran Günü Bayramı münasebetiyle Amerikan Derneğinden verilen senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1952
  • Menderes ile İnönü iki buçuk tenedir İlk defa dün Mecliste karşı karşıya geldiler Başbakan,muhalefet liderinin bütün isnatlarını çürüttü Zulüm ve adlî baskı isnatlarını isbata davet eden Başbakana cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • t Eisenhower iki kadını Federal tayin New-York,Kasım)İt emi umluıroa?kanı Fisenli(t\ver 20 ocakta devralacağı hükümet idaresinde iki mühim mevki?kadiiı tayin etmiştir.Bunlardan biri Federal Güvenlik İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • KISA HABERLER İç Denizcilik Bankasının Holanda tezgâhlarına ısmarlamış »Idugu Marmara tipi «Ayvalık» apuru dün limanımıza gelmişir.İç Sanayi Odası,mamul deri 'e ayakkabı ihracını sağlamak izere teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • O LİSTE *r Evvelki gece saat 23 sıra-H.ilff" Terbiyevî rehberlik semineri çelişmeleri Bir müddet önce Galatasa-r$y Lisesinde ortaöğretim müesseseleri öğretmenleri için açıl-mış olan tarbiyevi rehberli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • 'e*i derleme müdürü d «in İsine başladı Millî Eğitim Bakanlığı îatanbul Derleme Bürosu Müdürlü İrine tayin edilen Mehmet Acarotlu dün yeni vazifesine başlamıştır.Kendisine babanlar dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • 29 Katım Ru.11 16 tt.Ev 1952 Kasın 1S72 Cumartasi 1S68 VAK.rr vasati ezani Güne İkind 5 7.03 12.02 i 14.29 2.21 7.20 9.46 Aksa Yatsı İrrısa m 16.42 18.19 t 5.19 12.00 1.37 12.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Tefekkür ve vicdan hürriyetinin mevcut olmadığı Sovyetler Birliğinde ilmin de tahakküm ve esaret altında bulunduğu malûmdur.Kızıl Rus emperyalizmine hizmet edebilecek birer âlet olarak kullanılan müsb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Randevucu Atinanın evine yapılan baskın Taksim,Talimhane,eŞhitmuh tar haddesi 75 numaralı Edirne apartımanında randevuculuk yapan meşhur cGüzel Atina» mn evine yapılan Ani oir baskında tanınmış ailele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Türk-3-svîçre Ticaret anlaşması İsviçre hükümeti ile memleketimiz arasında yeni bir ticaret anlaşması yapılması etrafında Bernde devam etmekte olan görüşmeler sona ermi?ve ticaret hei'etimiz memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Bir esrar satıcısı 3 sene hapis yatacak Ahmet Kutlubay isminde birisi elinde bulunan 9 kilo esrarı satmak için Yaîovaya yeldigi s.rada kendisine alıcı silsü veren 2 nci Şube memurları tarafından yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Bölgemizdeki çiftçilerin kalkındırılmasına çalışılıyor İstanbul ili çev.esinde bulunan çiftçiler modern turun vasitalariyle teçhiz edilmektedirler.Çiftçilerimizin tennlk bilgilerimde tamamlamaları İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • HALKIN 1 Gene Kadıköy Tramvayları Bostancıda otıaran ve ismi ile adresinin neşrini istemiyen bir okuyucumuz yazıyor:«Halkın Sesi başlıklı sütunlarınızda çıkan dilek ve şikâyetleri devamlı şekilde okur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Ucuz yağ satışı o Belediye tarafından hazırlanan yeni tip yağ.ar yakında satışa çıkarılacak Belediye,önümüzdeki kış aylarında halka ucuz yemeklik yağ temini maksadiyle teşebbüse geçmiş bulunmaktadır-U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Bütün gıda maddeleri sıkı kontrol edilecek Bu hususta hazırlanan yeni nizamname Uç arahkta yürürlüğe giriyor Yeni gıda maddeleri nizam" namesi 3 aralık çarşamba gti-nünden itibaren yürürlüğe girecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Dan 106 göçmene çamaşır verildi Bir müddet evvel Türkistandan memleketimize gelen 106 göçmen dün Sirkecideki gökmen Misafirhanesinde çamaşır,elbise ve palto verilmiştir.Bu arada çocuklara da Amerikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Kaşar ve beyaz peynir piyasası Şehrimizde fteyar ve kaşar peyniri piyasası sagıam durumu nu muhafaza etmektedir.Yağlı beyaz peynirler kalitelerine göre toptan birinci el tenekeli 35 37 lira arasındadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Irandan kaçak eşya getiren biri yakalandı İrandan kaçak mal getirttiği tesbit edilen Sion Fanos adında bir İranlı dün 2 nci Şube memur lan tarafından yakalanmıştır.Marpuççularla üleci çıLkmazında 23 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Emekli maaşları Üç aylık emekli,dul ve yetim nıaaşlanmn tevziine;1 aralık pazartesi gününden itibaren bas lanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Temizlik işleri o Beşiktaş,Beyoğlu,Kadıköy ye Dsküdarda birer temizlik koğuşu inşa edilecek Belediye Temizlik işleri Müdürlülğü ekipleri tarafından son 20 gün içinde 2752 köpek ve 62 sokak kedisi yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Eminönünde,muhiti heyecana düşüren hâdise Evvelki gece Eminönünde saat 20.30 sıralarında i2in kağstlarını göstermek igtemiyen iki jandarma eri ile görevli inzibatlar arasında bir hâdise olmuş ve işe h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Verem dispanserinde açılan kurs Taksim beynelmilel verem savaş dispancerinde açıimığ olan olgunlaşma ve vösteri kursunun sona ermesi münasebetiyle 1 aralık pazartesi günü saat 10.39 da kursun yapıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Yurtta yeni radyo istas yonian kuruluyor Ankara 28 TA)Amerika lı Uzmanlar yurdun muhtelif illerinde zirai yayınlar yapan rad yo istasyonları kurmak üzere,teşebbüse girmiş ve ilk ol.rai-kurulacak Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • MEDtNEDE SAVAŞA HAZIRLIK Hazreti Ali İçin de Ayşe ile mücadele zarurî idi.Hazr M.i A~ linin maksadı hemen Iraka gitmek,beytülmale ait parayı bu hazırlıkta kullanmak.Iraktan fazla miktarda muharip ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ali için de Ayşe ile mücadele zaruri idi 108 Onlar Medinedeki vaziyeti çı*t iyi bili yorardı.Onaiı' vaziyeti izah etmişler onlar Aygeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Elektrik Fakültesi öğrencilerinin beyannamesi î.T.Ü.Elektrik Fakültesi Telebe Cemiyetinin yıllık kongresi,dün toplanmıştır.Kongre başkanlık Uiv?m toplantıyı müteakip aşağıdaki beyannameyi yayınlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Ankara da yabani hıyarla kanser tedavisine başlandı Ankara,28 TA.Şehrimi» de oturan Ahmet JUterter adında bir kanser hastası kendisin yabani hıyarla tedavi ettirmeğe karar vermiş ve bu maksatla Adanad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • Yo.kesenler mahkûm oldu Ankara 28 TÂ)Bir müddet evvel şehrimiz civarında Kepekçi mevkiinde bir sütçünün yolunu keserek öldürmekten,biı kamyonu soymaktan "e bir ben zin deposunu da basmaktan suçlu olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1952
  • I.Ü.T.B.İktisat Fakültesi yıllık genel kurul toplantısı 1 aralık pazartesi günü saat 14 tc Marmara lokalinde yapılacaktır.TOPLANTI LÜ.T.B.Tıp Fakültesi Talebe Derneği yıllık genel kurul toplantısı 5 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Siyası İcmal iekoslovakyada İpler sabunlanırken Prag'da oynayan «temizlikler» komedisi nihayet buldu.Vatan haineri hakiki mânasiyle ceralnrmı bulmak üzeredirler.Onbu vaktiyle memleketlerini Moskovaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Peyklerde muhakeme zinciri Prajcdaki casusluk komedyasının devam etmesi I bekleniyor Londra 28 Nafen)Buradaki siyasî çevrelerin kanaatine göre,dün Pragda sona er*n casusluk muhakemesinden sonra diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Nehru ingiltoreye gidiyor Yeni Delhi 28,AP)Başbakan Nehru ile kızı bayan İndirra Gandhi'nin Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töre.ninde hazır bulunacakları ve bu konuda vaki daveti kabul ettik leri bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Kızıl Çin Hind teklifini redetti Londra 28,AP)Pekin radyosu bugünkü bir yayımında kızıl Çin Başbakanı Su En Lai'nin Kore harbi ile ilgili olarak Sovyetler Birliği tarafından Birleşmiş Milletlere sunul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Mekke elektriğe kavuşuyor Cidde.28 AA.Müslümanların mukaddes şehri Mek ke önümüzdeki 1 nisan tarihinden itibaren geceleri elektrikle ışıklandırılacaktır-Cidde ve Mekke'de îbir fabrika inşaat halindedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • 108 Nivadan ayrıldıktan sonra küçük bir barda bir hayli içen Fernando Siyah Kehribar'a doğru giderken olacakları,ken di hazırlamış gibi acayip bir vuzuhla seziyordu;yolda geniş ağızlı saika bıçağını ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • İtalyan Başbakanı Alfnaya gidiyor Roma,28 TMLA.1 Önümüz deki ocak ayı başlarında resmen Atinayı ziyaret edecek oıan italyan Başbakanı T)3 GasperinJn bu seyahatine İtalyan «"esmi çev relerinde büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • JÖR£ Sinema ve hakikat Jeannette Mac Donald ile Maurice Chevalier,nin büyük bir rağbet kazanan «Aşk resmi geçidi» filmini Amerikalılar bayılarak seyretanişler,bir kraliçe ile kraliçe zevci olan bir as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • İKTİBAS imparatoriçe kadar bedbaht sözünün kahramanı Avusturya imparatoriçesi Elizabeth öylesine acı bir sürmüştü İd ölümünden sonra bu ibare bir ata hükmüne geçti.Fakat son yüz yıl içindeki taçlı rın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ On küçük yaramaî Küçük Sahne bu yıla ikinci temsil «olarak Ag hata Christie'iıııı bu isimli piyesini seçti.On Büyük Varamaz'ı değilse bile Aghata Christie'yi bilirsiniz sanıyorum:Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Urdünde siyasi buhran en had devreye girdi Halk hükümetin istifasını istiyor.Zecrf tedbirler atındı.I İstifa halinde yeni hükümeti Süleyman Tokan kuracak I Amman,28 TH-A-Son günlerde Ürdün parlamentos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Birmanya Başbakanın beyanatı Yeni Delhi 28 AP)Birmanya Başbakanı U Ku bugün gazetecilere verdiği beyanatta;Bjirmanyanın ihtiyaçlarım tesbit için yapılmakta olan tetkikler biter bitmez Rusyadan iktisad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Hukuk fakültesi seçimleri filme alınıyor Ankra,28 TA)Efkârı umumiyenin bilhassa dikkatini oeken Hukuk Fakültesi seçimlerinin bu sene filme alınmasına ve demokratik seçime bir misal olarak bütün yurtta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Tabarirt barda kanlı bir kavga Ankara.28 TA)Dün gece Bâlâ'lı şoförlerden bir grup Tabarin Barda masalanna çağırıp ikram ettikleri kadınların Loki paralarını ödemek istememeleri yüzünden kanh bir kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Eisenhower'in son durumu New-York 28 AP)Her ne kftdar Dwight D.Eisenhower 70 ocak 1953 den itibarca Birleşik merika Cumhurbaşkanlığı vazifesine resmen başlıyacaksa da kendisi yeni yayınlanan «Sonial R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER MISIR General Necip hükümeti,eski Başbakan Ali Mahir tarafından 100 kişilik bir teşriî meclis kurulması yolunda yapılan teklif üzerinde tetkiklerde bulunmakta-1 dır.IRAK Dün Bağda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1952
  • Amasra kömürünün işletilmesi Ankarat 28 D-H-A)Zonguldak kömür havzasının bir devamı olan Amasra kömürlerinin işletmeye açılması için M-T-A-yeniden tetkiklere başlamıştır-Bu kömürler fazla derinde oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.11.1952
  • IYunanistanda bulunan Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar dün,Atina şehrinin fahri hemşehriliği beratını kabul etmiştir.Resimde Cumhu.başkanı Bayar,Atina Belediye Reisi Kosta Nikolopulos tarafından sunulan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1952
  • l Amerikanın meghur kapak kızlanndan Meggie,milyonlarca nüsha satan bir mecmua için l çektirdiği yukardaki fotoğrafla kaplan derisi mayonun moda olmasına sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1952
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A kadınlarım kesip yemişlerdi t j[ ff Muhasara altına alınan kale sakinleri yiyecekleri azaldıkça kadınlarını kesmişler,aç kaldıkça bu cesedleri yemişlerdi.Kaleyi zapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.11.1952
  • Yarınki Fener G.Saray karşılaşması için alâkalılar tedbirli hareket etmelidirler DİKKAT!Haftanın en mühim spor hâdisesini teşkil eden müsabakaya ve bu müsabaka* n m her yönden şevki idaresine,şayet ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1952
  • Bugün yapılacak lig maçları Vefa Beykoz,Beşiktaş Emniyet karşılaşıyorlar Beşiktaş'ın Emniyet karşısında çok açık farklı bir galibiyet alması mümkündür Bugün ve varın muhtelif stadlarda yapılacak maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1952
  • Bugün yapılacak spor hareketleri FUTBOL:Mit hatpaşa stadı 14 30 Vefa Beykoz Şeref stadı 1230 B-ik-Emniyet A)14-30 Beşiktaş Emniyet Fenerbahçe stadı 13 00 Hilâl Süleymaniya 14 45 A-Hisar Tookapı Vefa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1952
  • Yunanlı basketbolcular af mı ediliyor?Hatırlarda olduğu veçlıile 952 Helsinki olimpiyatlarına iştirak eden Yunan basket bolcul arı orarada yaptıkları bazı uygunsuz hareketler dolayısıyla memleket leri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1952
  • Bugün yapılacak olan basketbol maçları Galatasaray Kurtuluş bas ketbol karşılaşması bugün saat 17 de Teknik Üniversite salonunda yapılacaktır* Birkaç senedir lig şampiyonluğunu elinde tutan Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1952
  • Bu hafta Galatasaray takımında yer alması muhtemel olan Doğan,bir Beşiktaş maçında Cihat İle mücadele ederken Fenerbahçe maçı etrafında Maç üzerinde ileri sürülen bütün tahminler,kafi neticeyi ifade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1952
  • Beşiktaş Yugoslavya dan antrenör getiriyor Beşiktaş kulübünün halen Yugoslav millî futbol takımı nm antrenörü ile anlaşmak üzere bulunduğu haber verilmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1952
  • Vefa ttalyadan kaleci getiriyoı Kaleci bakımından bu sene sıkıntı içinde bulunan Vefa kulübünün İtalya millî takımının eski kalecilerinden Frense'vi getirmek üzere teşebbüse seçtiği haber verilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.11.1952
  • Yarınki kır Koşusu Mevsimin ikinci kır koşusu olan Takım koşusu)30 kasım 19512 pazar günü saat 10 da Levent parkurunda yapılacaktı!Mesafeler:I ci kategori 3000 metre,im cü kategori İ0')0 metre Kızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1952
  • KRRL FARUK BİR CANİ MİDİR?w/V*£&cmi'i ÜMİT DENİZ 7 Aşk gecesi kanlı bir şekilde sona erdi [Bas tarafı 1 incide] daha vardı-Sevişeceği kadın-lan sarfaog etmekten çok zevk duyardı-Kadının bitkinleşen h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1952
  • Wwm-Halen Londrada bulunan Parlâmento heyetinin başkanı Gl-Ali Fuat Cebesoy tetkiklerine devam etmelctedir-Resimde Al" Fuat Cdbeaoy tir moda evjııdc kendisine gösterilen modeller' tetkik ederken öralm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1952
  • tasta tedhişçiler faaliyeti genişletti Fransız kıtalarım takviye için Marsilyadan kuvvet sevkedildi Tunus,28 A-A-Son 24 bu hücumlar,Tunus halkının saat zarfında,müfrit milliyet-istiklâlini zedelemek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1952
  • Tıraşı uzamış yanaklarına rağmen beş sene evvel gördüğüm terbiyeli mektep talebesini tanıdım.Tebessüm ederek bana bakıyordu.Başka bir yerde karşılaşmamızı tercih ederdim.Nasılsınız Hugh amca?dedi.Çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1952
  • V&İÛN Hanya kalesi Venedikliler tarafından yıllarca çalışılarak meydana gefîrîimişti 174 Biz gidemiyeceğiz dediler,hem Padişahı yapa yalnız bırakmak «lamaz,hem de seh zadelere nezaret edecek birinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1952
  • MACA Hazırlıyan:Ercüment ÜNVER Soldan Sağa:1_Maddenin esası;Bazı yerlerin içkili,çalgılı âlemi;Yememiş 2 Hararetle şekil değiş;İskambilde bir kâğıt 3 Tersi bir musiki âleti;Yaslılaştır;Tersi yanmış kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Gözünü aç oğlun!Bu korkunç kızın cömertliğine kurban gidebilirsin 8 Ben oldukça zengin bir babanın oğluyum.Babana Perfgurd vilâyeti eşrafindanibr.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.11.1952
  • Muhittin Şam!cğl i [Bas tarafı 1 incide] da nezaret j&tnda bulunan Elâ zığlı üsteğmen Muhittin Şamlı oğlu görülen lüzum üzerine tev kif edilerek cezaevine sevkolun muştur.Hâdiseye ismi karışa Mahmut.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1952
  • Bülent Eken [Bas tarafı 1 incide] Bülent Eken Yeşilköy hava meydanında kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza bu mevsim için Fransanm Nansi ku lübü ile anlaşmaya vardığın bildirerek demiştir ki:Kulüple k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1952
  • Mecliste sorulara verilen cevaplar [Bas tarafı 1 incide] için çalışan devlet tenkid ediliyor.Biz bu yıl buğdayı 30 kuruşa olmasaydık ekmek belki biraz daha ucuz olabilirdi.Köj'« lü Partisi bunu mu ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1952
  • Kore harp esirleri tan.fi t in^Hftl eMöşkül bir mesela olan Kore mütarekesi hakkında oldukça çetin tartışmalar yaptık.Fakat artık bir kaç saate kadar harp «sirlerinin mübadelesi üz;«rin ?e Birleşik Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1952
  • İTİZAR Yazılarımızı* çokluğundan «Yaşar Doğu hayatını anlatıyor» tefrikamı* zı kovam* hk-Özür dileri/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1952
  • Irak başbakanı [Baş tarafı 1 incide] doğmuştur-İstanbul Harbiye Mektebini bitirmiş ve Türk Ordusunda hizmet etmiştir-Birinci Dünya Savaşında aynı ordu saflarında harp ettikten sonra.1921 de.Kral Faysa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1952
  • Boyar'a Âfinamn fahri hemşehriliği verildi [Bas tarafa 1 incide] ediyordu-Açık arabada vanyana oturmuş olan iki devlet reisi,*eç tikleri yollarda halkın içten gelen tezahüratile karşılanıyordu-Dost Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1952
  • Meclisten fBas tarafı 1 incide] I rişti-Bu arada* inönü* Menderes'in Mecliste bulunmamasından cesaretlenerek:Hükümet nerede?demek ister gibi tavırlar gösteriyordu.Tam bu arada Menderes kapıdan girdi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1952
  • s a [Bas tarafı 1 incide] bu memleketi idare edecek adam yoktur diyelim-Kendisi buna ânandıgı içindir ki vatandaş luık ve hürriyetlerinin üzerine çöreklendi-Zaman geldi kendisinin,Allah tarafından gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • İSVEÇ X,TRELLEBORG W RUBBER ^KAMYON,OTOMOBİL,MOTORSİKLET VB BİSİKLET LÂSTİKLERİNİN SAĞLAMLIĞI DÜNYACA TANINMIŞTIR.TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA Galata,Tahir Han İstanbul Telgraf:LÂMET İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • Tekel Genel MUdUrlUğU ilinları Tekel Likör ve Kanyak Fabrikası Müdürlüğünden Aşağıda cins ve mıkdan yazılı eşya hizalarında yazılı gün ve saatlerde fabrikamızda pazarlıkla satılacaktır-Cinsi 5 Cl lik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • Kiralık kat Süleymaniye Camii altında Halice nazır 5)oda 160 T.L.Adres:Hora Gıyasettin Mah.Mehmet Pş.Yokuşu No.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • İçme su tesisi için motopomp ve dizel grupları satın alınacak İller Bankasından ı Ayvalık kasabasının içme su tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta motopom ve dizel grupları satın alınacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Miehel Duran Türkçe8i Salâhaddin Irdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Jofleph Kesselring Türkçesi:R*fiha C.Vafi Vasfİ R.Zoba Telefon:40409 Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL.Dahiliye Mütehassısı Pasardan başka her gün sabah saat 10.80-12.00 öğleden sonra 14.t0-l7.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • Ankara Jandarma satmalına komisyonundan Bir çiftine 110)kuruş fiat tahmin edilen gartnamesiyle numune ve evsafına uygun 100000)çift yün çorap 8/Arahk/952 pazartesi saat 15 te Ankara J Genel Klik binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • Kambiyo ye esham Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eakoudea Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • toUlhjef Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 80 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 vt 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.İlânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Lİttle "Myes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.15 de.Cuma talebe)pazar matine sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Büyük orkestralardan hafif müzik Pl.14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.15.15 Şarkılar 15.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • YTTl N SON ÇEKİLİŞİ!ERENKÖY BE 2 EV Ayrıca' Dolgun Para İkramiyesi!1!ÇEKİLİŞ TARİHİ!29ARALIK SON"İŞTİRAK TARİHİ710 ARALIK I Tİ8SBET HIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 60 ton yegil Mercimek kapalı zarfla 16/12/952 sah saat 15 d* İzmit Dz.İk.Mrk.Sa.Al,Ko,da satın alınacaktır.Tutarı 29850 lira geçici teminatı 2238,75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • Nöbetçi eczaneler Beşiktaş:Nail Hali t Kın inönü:Eminönü Bakırköy:Hilâl Eyüp:Eyüpsultan Fatih:İsmail Hakkı Beyazıt:Gedikpaşa Merkez Beyoğlu:İstiklâl Taksim:Taksim Şişli:Halk Galata:Merkez Kasımpaşa:Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DBMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • Asma Köprüler Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Erzincan ilinde,Arapkir Kemaliye yolunda Halmüge)'Aşağı kindir)ve Bağıştaş civarında Bağışta»)köprülerinin asma köprü olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1952
  • İmar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No C i m s i Uı» Lira 5111-271 Üsküdar,Bağlarbaşı,Icadiye mah.470 3525 eski yeni Arapzade so-648 ada.14 parsel esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8