Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • KRAL FARUK BİR CRNİ MİDİR?İ-Modziasdtoı ÜMİT Deniz Kral çıplak kızları içkiyle yıkayordu Kral Faruk Capri'de yine kadınlar arasında 57 Locadan ayrılan Pulli,neme* aşağıya inip Kralın emirlerini alâkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • Parlâmento heyetimiz İngiltere hükümetinin davet» lisi olarak I^ondrada bulunan Türk parlâmentohey'etl tetkiklerine devanı etmektedir.Hey*et Başkanı General Ali Fuat Cebesoy bilhassa İngiliz,ordusunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • Amerikalıları kurtaran Türkler Gl.Vyman dün izmirde Kunuri günü münasebetiyle Türklerden bahse* derken böyvs dedi Dün mühim Mr hitabede bulunan 01-Wyman Kunuri savaşının üçüncü yıldönümü münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • *ZW *#tu ggf Bugün şehrimizde hava çok bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz dttgecektira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • Malatyadaki menfur suikast teşebbüsünün dünkü tahkikatı Suikastin harici teşviklerle işlenmiş olması ihtimali belirdi Bin liralık bonoyu irandalci Fedaiyanı islâm Cemiyeti mi gönderdi Hüseyin Üzmez,Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • C.H.P.meclisi dün de toplandı tnönüı Meclise.Balıkesir hâdiseleri hakkında İzahat verdi Ankara 27 Milliyet)Cumhuriyet Halk Partiui meclisi bugün de tnönünün başkanlığında toplanarak çalışmalarına deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • Kralın borcunu ödeyen adam III Amerikalı bir zengin,Irak Kralının 932 dolarlık yemek borcunu ödedi Ho)lywood 27 AP San Francisco'da milletlerarası münasebetlerin düzelme)ve muhtelif milletlerin beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • Esirler işi yılan hikâyesine döndü Birleşmiş Milletlere sunulan Hind plânını bu sefer de Sovyet Lideri kabul etmiyor New York 2T AP)B.l lüıi desteklemeye bazır oldugu-Amerika bugün Kore harp e-»u açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • C,Bayar ve Kral Paul'ün nutukları Atina,27 A.A.Yunan Kralı Majeste Paul tarafından bu akşam saat 21 de sarayda şerefine verilen resmî ziyafette Cumhurbaşkanı Celftl Bayar aşağıdaki nutku irad etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1952
  • Dün sabah Savarona Yahyla Pire Limanına vâsıl olan Bayar tezahüratla istikbal edildi Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar Kral Paulle birlikte Pire'de karaya çıkıyor,yanda Başbakan Papagos ve kabine üyeleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • KONGRE istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Talebe Derneği yıllık genel kurul toplantısı 5 Aralık cuma günü saat 14 de Marmara Lokalinde yapılacaktır.Nisap olmadığı taktirde kongre 8 Aralıkta aynı yerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • VV^VW^^A^/n Lonıiradan haberler îngilterede halen İngiliz Kültür Heyetinin buralarından faydalanan 3 Türk talebe var Müttefik hava kuvvetlerine yeni tepkili uçaklar hazırlanıyor Taç giyme töreni renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • »O LİSTE it Bir müddet evvel Mecidiyeköydeki evlerinde kocası Tevfiki balta ile öldürmekten sanık olarak mahkemeye verilen Ayşe Kazancının duruşmasına dün 7.Ağır Cezada devam edilmiştir.Bazı hususları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • KISA HABERLER O gün ekseriyet temin edilemediği takdirde kongrenin aıalık perşembe günü aynı yer ve saatte yapılması karariaştır itmiştirir Bir kaç gün sonra üçüncü senesini idrak edecek olan Maliye E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Karaden zde fırtına Yeniden bakayan fırtına iç ve dı:j seferlerde aksaklıklara sebebiyet verdi Bir kaç günden beri devam eden Batı Lodos artması evveiki gece birden şiddetlenmiş ve dün aynı şekilde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Ayağı kı/ılan biri hastahaneda öldü Bir müddet evvel Yeşilköyde oturan Recep Özer.aralarındaki bir meseleden dolayı Kevorkla kavga etmiş,kavga esnasında yere düşen Recep'in ayağı kırılmıştı-O zamandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • 15 k umarbaz suçüstü yakalandı Evvelki gece Kasımpaşada Muvakkithane caddesi 13 numarada oturan İsmail Satana ait evde kumar oynandığı haber alınmış ve bir baskın yapılmıştır.Evde kumar oynayan Yakup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Vis Amiral Vright bugün şehrimize geliyor Birleşik Amerikanın Doku Atlantik ve Akdeniz filoları Başkomutanı Amiral maiyeti ve eşiyle birlikte bugün saat 1215 de Ankaradan şehrimize gelecektir-Misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • HALKIN SESİ İtmamı beklenen bîr ana yol Çevresine karşı daima uyanık olduğu,bize sık sık gelen mektuplarından kolayca anlaşılan Ziya Kabakçı isimli okuyucumuz yazıyor:«1952 senesinde,Zeytinburnu gecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Rizede açılacak olan çay fabrikaları Kurulmasına karar 953 yılında faa Tekel idaresi memleketin çey ihtiyacını karşılamak üzere biri Rizenin Güneydoğu,diğeri de yine aynı bölgede Çayevi kaza merkezler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Dolandırıcılık yapan bir karı koca Ortaköyde oturan Şemsi Bat ve karısı Ayşe evlerinin bahçesinde define olduğunu ve bunu çıkartmak için ortak aradıklarını söyleyerek Orhan andında birisinden 3000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Kereste fiatları artmağa başladı ithal malı kereste fiatlarmda son bir iki av içinde metre küpte 30*40 lira bir yükselme olmuştur-îngaat mevsiminin bitmiş olmasına rağmen fiatların daha da artması bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Taksi saatleri bozuk otomobiller Son zamanlarda gelirimizdeki taksi saatlerinin ekserisi bozuk olduğundan yolcularla,şoförler arasında münakaşalar olmaktadır* Bu hususta Belediye ve 6 ncı Şube Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Dere ağızlarının temizliğine başlandı Belediyenin Denizcilik Bankasiyle yaptığı anlaşma üzerine bankaya ait tarak makineleri tarafından şehrimizdelci dere ağızlarının temizlenmesine başlanmıştır-Arnav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Ustaoğiu dcsvsı açtı o Savcılık istanbuldaki altı gazete aleyhine açı an dâvaya iştirak etmiyor Samsun Milletvekili Hasan Eehmi Ustaoğlu bir müddet evvel Samsunua inlışav eden Büyük Cihad isimli gezet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Sutar ider sindeki mühim yolsuzluk Bir müddet evvel Belediye Sular İdaresinde 20 bin liralık bir suiistimal olduğunu durumun Mülkiye Müfettişleri tarafından incelendiğini bildirmiştik-Bu yolsuzlukla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Osman Keçelinin duruşmasına devam edildi Evinde eroin bulundurmaktan sanık olarak 5-Aslivc Ceza Mahkemesine verilen Osman Keçeli'nin duruşmasına dün devam edilmiştir-Osman Keçeli'nin evinde bulunan 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Değerli san'atkâr Mesut Cemil'in 40 ncı meslek hayatı 21 Kasım 1952 cuma günü akşamı Atlas sinemasında kutlandı-Her sınıf san'at müntesipleri bu geceyi tes'it için gönülden gelen bir istekle kafileye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanıp gterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Atlantik Paktının gayelerini izah eden serg Şehrimize gelmiş bulunan Kuzey Atlantik Paktının gayelerini izah eden «Sulh Kervanı» adlı seyyar serginin hazırlıkları devam etmektedir-31 metre kutrunda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Bakır ş 1 bâ Bir müddet evvel Enis nehri ağzında kumluğa oturan Bakır şilebinin kurtarılması için 4 aralıkta vuku bulması beklenen büyük med hâdisesinden istifade edilecektir-Gemiyi çek mek için ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra alifeler Devr o Yazan:S.NAFİZ TANSU "Hazreti Osmanın yerine gelen Ali de hilâfete lâyık değildir,107 Hazreti Ayşenin,Hazreti Alive öteden beri kini va husumeti vardı.Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1952
  • Hic.28 Kasım 1952 Cuma Ru.10 R.Ev.1372 15 Kasın 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.02 2.19 Öğle 12.01 7.19 İkindi 14.29 9.46 Akşam 16.43 12.00 Yatsı 18.20 1.37 İmsak 5.18 12.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • Siyasî İcmal Dünya durumu İkinci Dünya Harbinden sonra Komünistlerin bütün ümidi Avrapada toplanmıştı.Bekleıımiyen derecede uzun suren harp latfada müesses iktisadi ve siyasî düzeni bozmuş,milletler ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • İ s rai I d o bir gazete idarehanesine bomba atıldı Telaviv,27 A.A.îşrailde çok tutulan ve trajı bir hayli yüksek olan haftalık «•Uaoiem Haze:gazetesinin idarehanesine dün gece bir bomba atılmıştır.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • Par iste Kayseri hakkında bir sergi açıldı Paris,27 T.H.Geçen yaz Türkiyey» ziyaret eden Üç Fransız mimari taleoesi,talebesi Kajseri belgesinde bizzat çektikleri peri bacalarına ait entsitsan bir resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • Yüz Alman gencinin harp suçluları için yaptığı teklif Bonn,27 T.H.A.Yüz Alman genci,Alman hükümetine ve müttefiklere müracaat ederek,senelerden beri mevkuf bulunan «harp suçluları» yerine Noel yortula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • Bir Polonyalı gemici hürriyeti seçti Münih,27 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Bildirildiğine göre bir Polonya gemisi Stokhotaıun takriben yüz kilometre kuzeyinde bulunan Adalen limanı açıklarından geçerken o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • Stalin'İR oğlu kaza geçirdi_General Vassili StaJin'in bir tepkili uca» tecrübe ederken geçirdiği kaza neticesinde sol kolunu kesmek icap etti Londra,27 Nafen)Gelen haberlerden öğrenildiğine göze,Stali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • Japonya Koreye asker vermivor Tokyo,27 AP-Başbakan Yoshida dün yaptığı bir konuşmada,Birleşmiş Milletler talep etse bile Japonyanm Koreye asker gönderemiyeceğini büoırmîptir.Japonyadan henüz bu yolda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • Amerikada fecî bir yangın oldu Huntington Batı Virginia)27 AP)Hunüngtoa devlet hastahanesine alt üç katlı bir binada dün gece çıkan yangın neticesinde 14 cadın ve çocuk feci surette yanmıştıritfaiye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • Prag'daki muhakeme dün karara bağlandı Bir müddetten beri devam eden muhakemede ile 10 arkadaşı idama,3 kişi de müebbet hapse mahkûm edildiler ve demiştir Viyana 27 AP)Prag:radyosu bugün ile 10 arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • DÜZCE ŞUBEMİZ dünden itibaren Muhterem halkımızın hizmetine girmiştirj TÜRK TİCARET BANKASI I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER ALMANYA •fc Batı Almanya Parlâmentosu,Bonn ve Paris anlaşmaları-i nın tasdiki hakkında görüşme-lerin 3-4 ve 5 aralıkta yapılmasını 160 oya karşı 220 oy ile kabul edilmiştir.TUNUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • İKTİBAS Londralılar şehrin 30.000 sığırcığına savaş açtı 1890 yılından beri İngiliz Başkentinin hususiyetlerinden birini teşkil eden bii hayvancıkların en modern usullerle yok edil eğe kalkışılması bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • I V\ÖÖRE Hidrojen bombası Tokyoda» alınan bir ajans telgrafı,ilk Hidrojen bombasının patlatıldığı haberinin Japoııyada büyük bir heyecana sebep olduğunu bildirmektedir.Bir musibet bin nasihattan iyidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • Zekâmıza pek yüklenmesek.Tarık BÜGRA Haksızlıkla mücadele iki taraflı bir vazifedir.İki taraflı,çünkü haksızı hakkı kabule çağırış di» hakkı-kurtarmak gibi,hattâ ondan önce gelen bir fazilettir.Ben bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1952
  • 107 Bırak da bitireyim Fer-ı nando.Biliyorsun işte;geciktim bir hayli.Fakat gecikmemeğe mecburum.Biliyorsun.Böyle konuşacaksan «bırakamam Niva.Dönelim daha iyi.Dönelim.Ama beni dinlemelisin.Bak geceni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.11.1952
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA Vezir Âlkama'nm intikam hırsı halifeliği tarihe gömdü Vezir Halifeye:"Hülâgû sulh İçin siz?bekliyor,kızını da oğlunuza veracek.Muvafakat ve itaat etmeniz lâzımdır» di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1952
  • Riihin Atinahalkı Cumhurbaşkanımız Celâl Bayan içten gelen sevgi tezahüratı ile karşılamışfard* 1?umhurbUkanTmızın ziyareti münasebetile Atina baştan başa donatılmıştır Resimde Pireyi Âtmâ^a bagTavan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1952
  • dj Savarona yatı ile Yunanistana giden Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar dün sabah Pire limanına varmış ve muhteşem tezahüratla karşılanmıştır.Foto:A.P)1 Cumhurbaşkanımız,Yunan Kralı Majeste î^aul ile birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Bu haftaki futbol maçları 29 KASIM 1952 CUMARTESİ Mithatpaşa Stadında 14 30 Vefa Beykoz Şeref Stadında 12 30 Beşiktaş Emniyet A)14 30 Beşiktaş Emniyet Fenerbahçe Stadında 13-00 Hilâl Süleymaniye M-Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Basketbol antrenör kursu Ankara bölgesinin açmış olduğu basketbol antrenör kursu,sona ermiştir-32 antrenör namzedinin katıldığı bu kursun derslerini millî basketbol takımı antrenörü Vand Zand vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Yugoslavya millî maçı hangi tarihte olacak?Türkjye Yugoslavya mllU maçı,malûm olduğu üzere 5 nisan tarihinde oynanacaktı.Ancak,Eguipe gazetesindeki bir habere göre,maçın tarihi.12 nisan şçklinde göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Atatürk koşusu hazırlıkları o-Atatürk'ün şehrimize ilk gelişleri münasebetiyle 27 aralıkta yapılacak Atatürk koşusunun hazırlıklarına başlanmıştır-Bu hazırlıklarla meşgul olmak üzere tesbit edilen ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Yarın Kurtuluş İle karşılaşacak olan Galata sarayın geçen hafta Isfanbulspor ile yaptığı maçtan bir görünüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Hamda Kocayı kaybettik!Kubata* ve Boğvıiçi liselerinde uzun seneler hocalık etmiş;kıymetli bir sporcu ve ideal bir karakter sahibi Olan Haindi Hoca geçen pazar gecesi duçar olduğu hastalığın salim pen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Fakülteler Futbol Turnua*mt" Hukuk kazandı Ankara Üniversitesi öğrenip Derneği Spor Kolu tarafında*,tertiplenen fakülteler arası futbol turnuasımn final karşılaşması dün Hukuk ile Tıp Fakülteleri aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Bu hafta oynanacak basketbol maçları ikinci haftanın en mühim karşılaşmışı» yarın Ga'atasaray ila Kurtuluş arasında yapılacaktır LAg maçlarının Uçiincü hafta karşılaşmalarına yarın ve pazar günü Tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Mithatpaşa Stadının numaralı tribününden çıkanlara yapılan cefa Tepeden inme Sulhi Garatı Mithatpaşa stadının M* kapısından girilen numaralı bir tribünü var ki bu-radan içeri seçmek bir âlem olduğu gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Fenerbahçe kalecisi Salûlıatlin'in enteresan bir kurtarışı Fj Bahçe G.Saray maçına doğr Günün en mühim mevzuunu teşkil eden bu karşılaşmanın,r:dyo ile nakledilmesi zaruridir önümüzdeki pazar günü Mith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Çarşamba günü Wembley stadında yapılan maçla.İngiliz millî takımı.5-2 lik Gal galibiyetinin peşi sıra.Belçika milli takımını da 5 0 mağlûp e!inişi ir-Bu maçta çok güzel bir oyun çıkaran İngiliz millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Hakemler Kurulu ve Futbol hakemleri Derneği birleşiyor Hakemler Kulübü ile Futbol Hakemleri Derneği arasındaki anlaşmazlık halledilmek üzeredir-Hakemler Kulübü dün bölgeye,yaptığı bir müracaatta.Hakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1952
  • Okııllararası karşılaşmalara dün de devam edilmiştir Besim,kız liseleri voleybol karşılaşmalarından bir anı tespit etmektedir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • Arnavutluk ceza kanununda değişiklik yapıldı Münih,27 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Alınan son haberlere göre Arnavutluk ceza kanununda bazı deg'.jikl'kler ya pılmıştır.Yeni kanuna göre en basit bir mukave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • Bir müteahhidi tehdit ettiler Kabataş lisesi inşaatının mü teahhidi Muharrem Altan dün Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunarak insaatındn çalışan ustabaşı Sabri ve oğlu Remzinin kendisini tehdit etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • Meşhur bir Fransız pilotu öldü j Paris,27 A.A.Fransız havacılarının meşhur pilotlarından Prevost bir kalb sektesi neticesinde vefat etmiştir.01 yaşında idi.Prevost,1912 senedinde ı.ı;a-ğiyle saatte 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • Bağdaita,sokağa çıkma yasağının müddeti indirildi Bağdat 27 T.H.A.ı Sükûnetin yeniden avdet ettiği Bağdatta bugün hiçbir hadise kaydedilmemiştir.Bu arada,Bağdat Askeıî Valisi bu akşam yayınladığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • Kütüphanelerde çeük rafiar ve dolaplar yapılacak Ankara 27 T.H.A.Millî Eğitim Bakanlığı,ba^ta Mili!Kütüphanemiz olmak üzere,tarüıî değerleri bakımından bol e-seı kaynaklarına sanı ti oian bü-tün kütüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.rı rın Bayanla dahd.r B nuUanılırboıttuı U.yKIr İn 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • Omuzlariyle bir hareket yaptı.Bu sözden daha manâlı bir şeydi.Arkasındaki kapı acildi «e Max ismini verdikleri adatma içeri girdiğini gördüm.Monoton bir sesle sordu:Doktor vVestlake istediğimiz şey ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • EV)M* BULMACA Hazırlıyan:Ercümet ÜNVEB f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t t I ]i I İr ı 2 3i j t s;r 6 i i 7* 8 1 9 I 10 3 11 r e I j i Şoktan Sağa:1 Su;Bastaki harf siz Almanyalım b$r şehri 2 Yemek;Cismin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • l "Sadrâzam Sultan zade sağ olsun.Bize vaadefmişfi,hazineyi parasız brrakmıyacak 1T3 Çiğlik dünyayı-başlarına top' larajştı-Ama kim cesaret edip 'de müdahale edebilirdi!Arabacı hemen/kapıyı açtı.kadrn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • Burası resmî dairedir ı ¥WVW Muzaffer Orhan BUYRUKÇU «Günaydın Hasan Efendi» «Günaydın hanımefendicım,geç kaldınız?«Müdür bey geldiler mi?•«Gelmediler ilana.Çay ister »isiniz?«Evet,iki de simit aldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Meğer genç fcodm bir Polonya Prensesi İmiş!7 Gözüpek etrafına kaçamaklı ^bir göz attı.Uç günden beri birer hayalet gibi üzerinde boşu boşuna taban tepip durmuş s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.11.1952
  • Esirler işi [Bas tarafı 1 incide] açıklanmıştır.Bu arada genel kurulun 60 devletten müteşekkil Siyaset Komitesi meseleyi müzakereye devam etmektedir.Genel Kurulun ezici vir çoğunlukla Hind Planım kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1952
  • Kralın borcunu ödeyen adam [Baş tarafı 1 incide)Hattan lokantasına olan 232 dolar 88 sentlik borcun ı ödemiştir.Vak'anın cereyanı şu şekilde olmuştur:Irak Kralı Faysal ve maiyetinde bulunan 30 kişi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün gmaafl halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı onası Osloda yapılacak güreşe bizde davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1952
  • Malatyadaki menfur suikast [Bas tarafı 1 incide] çehresinin mütebessim ifadesinden anlaşılıyorduifadeleri alınan sanıklardan bazıları suçlarını itiraf etmişler;bir kısmı ise inkâr yoluna sapmışlardır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1952
  • Bayar tezahüratla istikbal edildi [Bas tarafı 1 incide] varona daha iskeleye yanaşmadan halk büyük bir tezahürata başlamış bulunuyordu Az sonra Yunan Kralı Majeste Paul büyük amiral üniformasını giymi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1952
  • Amerikalıları kurtaran Türkler [Baş tarafı 1 incide] Kore şehitlerimizin aziz hatıralarını taziz iğin dün,Süleymaniye camiinde bir mevlit okunmuştur,mevlitde Vali ve Belediye Başkam adına Vali muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1952
  • ÜMİTOeMtZ* [Bas tarafı 1 incide] ediyordu.O gece «Piramit Bar»,kuruluşundan beri görmediği manzaralara şahit oldu.Barın içi adeta kadınlar hamamına dönmüştü.Kral,«Anadolunun Şehvet Gülü» diye nam kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1952
  • C.Bayar ve Kral Paulün nutukları [Bas tarafı 1 incide] Derin bir mânâ taşıyan bu günde,memleketlerimiz yaklaşmalarının en canlı bir anım yaşamaktadırlar.Müşterek bir ideal etrafında toplanmış olan mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1952
  • C.H.P.Meclisi dün de toplandı [Bas tarafı 1 incide] Bundan sonra söz alan dele geler teşkilâtın parti merkezinii yumuşak çalışmasını beğenme diklerini ve daha sert mücadei' istediklerini belirtmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • Tek p/ak otomatik p/et c/eç/şt/re/ve soû/eat 33 ey/r/p/ak/art ça/an mode/Zer/vere/üfPOSa tf/ftzaflaşe yokı/şv Af/es de/kstaadv/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • ftUllûjct Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki misildir.Mân şartları 2 ve 3 Unott sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde i azan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her aksam saat tam 21.15 de.Cuma talebe)pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • BEYAZ BAKLAVA 400 Kr.SATIŞ YERLERİ:İSTANBUL-BAHÇEKAPI BEYOÖLU KARAKÖY KADIKÖY MISIR ELKAHİRE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • Germencik Gezici Ara/i Kadastro Yargıçlığından:951/2329 5602 sayılı kanım hükümlerine'tevfikan Germencik ilçesine bağlı Turanlar köyünün Tepe altı mevkiinde vaki 531 parselli ve 5 dönüm miktarındaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaaaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • Zayi Döviz Alım Bordrosu Türkiye îş Bankası îzmir Şubesinden aldığımız 13/3/95^ tarih ve 242 sayılı 1117-63 dolarlık döviz alım bordrosunu zay ettik-Hükmü kalmadığını ilân ederiz-18753)Uranyum Elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığından Komutanlığımıza ait 47 sayılı açık harbiye ayniyat makbuzunun birinci ve ikinci nüshaları zayi edildiğinden hükümsüzlüğü ilân olunur.18774)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • Sümerbank Genel Müdürlüğünden:1 Diyarbakır Yünlü Fabrikası ikinci kısım inşaatı yeni* den hazırlanan birim fiat esasile ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur-2 Yaptırılacak işin keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • Radyo l»Za.l'iı 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve Caz müziği Pl.14.4Ö Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Mu-he!Duran Türkçesi Salâhaddin trdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselrlnj Türkçesi:Resiha C.Vafi Vasfi R.Zoba Telefon:40409 Pazar günleri 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TEHLİKELİ DÖNEMEÇ Yazan:Priestley TUrkçesi:Tunç Yalman Perşembe,cumartesi,pazar gündüz ve pazar akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1952
  • st.Lv.Amirliğinden verilen Asken kıtaat ilânları 1500 ton karışık odun kapalı zarfla 5-12-1952 cuma saat 11 de Ankara M-S-B-1 No-h Sa-Al-Ko,da satın alınacaktır* Kilosu 7 kurug.tutarı 105 000 lira» ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8