Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Bugün Cumhurbaşkanımızı Savarona yatında karşılayacak olan Elen Kralı Paul,Türkiyeyi ziyareti esnasında Boyarla birlikte bir deniz tatbikatını takip ederlerken-Foto:Milliyet)Arkadaşımız Faruk Demirtaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Dün büyük bir esrar şebekesi yakalandı Polisle gizli anlaşma Bilecik ormanlarındaki tabancalı çete reisi yakalanan çete efradı 80 kifo esrar ele geçti Yakalanan kaçakçılar Emniyet Foto:İFA)CYaaifii 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Anayasa yaşayan dile çevriliyor Bu hususta hazırlanan 203 imzalı teklif meclis gündemine alındı Ankara,26 Milliyet)Dıs iğleri Bakanı Fuat Köprülü ve 203 arkadaşının Anayasanın yaşayan dile çevrilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Mecliste sorular geriye bırakıldı Ankara,26 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bu gün saat 15 de Muzaffer Kurbanoğlunun başkanlığında toplanmıştır.Oturum açıldığında evvelâ Yunanistana gitmiş olan Cum hurb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Irakta vaziyet Ordu kargaşalıkları bastırıp idareyi tamamen ele aldı Bağdat,26 TH-A)Bağdat'taki örfi idare komutanlığı,bu «ün nesretiği bir tebliğle» bütün hükümet idaresinin bir askeri meclis tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Servetini açıklayan Ağa Han Aga Hanın serveti Cannes 26 AP)Dünyanm en zengin adamlarından biri olan Ağa Han bugün hatıratını rDevamı Sa.7,SU.de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Malatya hâdiseleri hakluMa geniş izahat veren Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün Büyük Doğu ve Demokrat islâm Partisinin teşkilâtlandırdığı SUİKAST ŞEBEKESİ ORTAYA ÇIKARILDI ı ı ıı BJ Bej m W Yalmana at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Aygünün beyanatı Ankara,26 TA)Malatyadaki menfur hadise Üzerine oraya giderek yerinde tahkikat yap tıktan sonra dün şehrimize dönen Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Vali vekili Kemal Aygün Türkiye Ajans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • KRAL FARUK BİR CANİ MİDİR?mtV*£&e&4t ÜMİT DENİZ Krala çıplak iki kız hizmet edecekti.56 Bar sahibi boyun kırdı-Çekilirken de Emredersiniz Majeste!dedi* Prens burada bir an durakladıa—Bakın.dedi-«Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • C.H.P.Meclisi dün toplandı Ankara,26 Miliyet)Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi bu sabah saat 10 da parti merkezinde İsmet înönünüri başkanlığında toplanmıştırtik önce üç aylık faaliyet raporu okunarak r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Kılıç Afi aleyhine neşriyat yapan Razi Yalkm mahkûm oldu Kılıç Ali gazetemizde hatı* rajarını neşrettiğii esnada man gazetesinde Razi Yalkın hakaretiamiz bazı yazılar neşretmiş ve bu sebeple aley* hin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Yunan Başbakanı Papagos'un gazetemize verdiği 1 Türk-Elen dostluğunu daha ziyade takviyeye çalışacağız Balkanlarda sulhun idamesi için Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasında işbirliğinin zaruretine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1952
  • Bugün şehrimizde hava;umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • KISA HABERLER jç Belgrad elçiliğine tâyin edilen Agâh Aksel vazifesi başına gitmek üzere şehrimize gelmiştir.Agâh Aksel dün Vilâyete giderek Vali ve Belediye Başkanını makamında ziyaret etmiştir.^r Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • P O LİSTE Müştak Tezinsu adındaki sabıkalı gititgi randevu evinde Nigâr ismindeki kızın kendisine hakaret etmesine kızmış,bıçağını çekerek Nigârı başından hafifçe yaralamıştır.Taraflar yakalanmışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • 5^—a¦aas^a Halk fikir piyasasını alabildiğine ihataya çalışan nesriya tın mahiyetini bir gazete satıcısının günlük seyyar sergisinde görmek mümkündür-Eğer bunun garple mukayese* sini yapmak istersek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • if Kıymetli piyanist Ömer Refik Yaltkayanın solist oîara-k iştirak edeceği Konservatuar kestra konseri önümüzdeki pazar günü saat 111 de Taksim Belediye Gazinosunda verilecektik ÇAY İstanbul Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Hic.27 Kasım R u.9 14 K.Ev 1952 Kasın 1972 Parfembe ı U68 VAK İT VASATİ EZANİ Güne a 7.oı 2.18 Öğle 12.01 7.18 ikimi i 14.29 r 1.Î Ak.şa ıa 16.43 12.00 Yatsı l 18.20 ı.Lm.sa k 5.17 12.34-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU Hazreti Ali kaatilleri bulmak için epeyce uğraşmıştı 106 Ey Müslümanlar,geliniz,yaklaşınız,ibret gözleriyle bakınız,bu kanlı gömlek halife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Pakistanlı misafirler o Dost kültür heyeti dün şehrin bir çok yerlerini gezdi Şehrimizin misafiri bulunan dost Pakistan kültür heyeti şen» rimizdeki gezilerine devam etmektedir.Misafir heyet üyeleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Belediye 6 hamal başının vazifesine son verdi Belediye İktisat Müdürlüğü şehrin muhtelif yük iskelelerinde çalışan altı hamalbaşının vazifesine nihayet vermiştir.İçlerinden çıkarılan hamalbaşılar şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Babasını ve ağabaysini yaralayan genci seven kız adliyede dayak yedi Dün sabah Adliye koridorlarında enteresan bir hâdise cereyan etmiştir.Silivrinin Pamuklar köyünden olan Remziye,dün sabah ağabeysin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Bir benzin bidonu patladı bir çırak yaralandı Taksim civarındaki bir arsada 2321 pl&kalı kamyonu tamir eden Nikonun çırağının ağzındaki sigaradan kamyon benzin deposu alev almıştır.Alevler kamyondan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • HALKIN SESİ Bir yıldır tamir beklîyen yol Top kapı'da oturan okuyucularımızdan emekli Emin Ağca yazıyor:«Gazetenizin Halkın Sesi sütununu her gün okur ve buradaki neşriyatın semeredar olduğunu göreerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Yapağı piyasası gün geçtikçe yükseliyor Keçi kılı,tiftik Hatları durumunu muhafaza ediyor.Ingirtereya ihracatı iz artıyor Son bir haftalık yapağı piyasasının durumu şöyledir:Hafta başında biraz hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Pakistan Büyük elçisi Valiyi ziyaret etti Pakistamn yeni Ankara Büyükelçisi Gazanfer AH Han dün saat 12 de Vilayete giderek Vali ve Belediye Başkanını makamında ziyaret etmiştir.Dost devlet büyükelçis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Tıb Encümeninin tertiplediği ilmî toplantı Tıp Encümeni tarafından yapümakta olan ilmî toplantıların altıncısı dün akşam saat 19 da Etıbba Odasında yapılmıştır.Bir seneden beri devam etmekte olan bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Valf Gökay Sağlık Şurasına iştirak içki Ankaraya gttti Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,dün akşamki ekspresle Ankaraya hareket etmiştir.Vali Ankarada Yüksek Sağlık Şûrası içtimalanna iştirak edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Denizcilik Bankası,fabrikalarında 50 mavna inşa ettirilecek Denizcilik Bankası Liman İşletmesinin ihtiyacını karşılamak üzere muhtelif tonajda 60 adet mavnan n Banka fabrikalarında infasma karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • iki güreşçi kavga sonunda birbirlerini yaraladılar Geçen gece saat 23.30 sıralarında Kusımpa.gada kanlı bir hâdise olmuştur.Aynı mahallede oturan ve ikisi de Kasımpaşa Güreş Kulübüne mensup iki güreşç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Fransız profesörleri bugün tıbbî konferanslar verecekler Dün şehrimize gelen Paris Tıp Fakültesi profesörlerinden M.Sicard bugün saat 28.30 da Taksimdeki Fransız konsolosluğu kütüphanesinde kanserin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Bıçaklı çocuklar o 10 ye 11 yaşında iki çocuk koca bir adamı vurdular Şehzade başındaki Turan sinemasında tuhaf bir yaralama hadisesi cereyan etmiştir Suttanahmette eturan Adil Oktay isminde bir adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1952
  • Türk ye Müslüman Idil-Ural ahalisi B« yazı Alnmaya'da Münchon şehrinde Ukraniski Sanıklık adiyle iııiişar «den istiklâlci Ukrayna mecmuasının 24,31 ağustos ve 7 eylül tarihli nüshalarında,çıkan» Ukray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • İrak da karıştı Bağdattan mütemadiyen can sıkacak haberler geliyor.İlkin partilerin seçim greviyle başlayan kaynaşma» yavaş yavaş umumileşmiş» fırsattan istifâde etmek isteyen şuriş ve ihtilâl unsurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Kısa haricî haberler İTALYA Yunanistan prensesi İrene ve prens Peter dün trenle Cenovadan Romaya gelmişlerdir.TUNUS.Şehrin yerli mahallesinde patlayan bir infilak maddesi ile yaralananların sayısı 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Bağdat'ta sükûn avdet etti Bağdat,26 AA)Bağdat bölgesinde dün öğlede» sonra tam bir aükûnet hüküm sürmüştür Hiç bir hâdise cereyan etmemiş ve hayat normal şeklini almıştır.Bir çok kahveler ve mağazal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Perdeye yanlış akseden yazı Modena İtalya)26 A.P.Dün gece burada bir sinemanın perdesinde «Vıva il Dııce» yazısı aksetmiştir.Polis sinema makinistini tehevvüre gelen seyircilerin elinden güçlükle kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Amerikada büyük bir kar fırtınası Yollarda kalan otomobilleri kurtarmak için askeri birliklerden istifade ediliyor* Şimdiye kadar en az 6 kişinin öldüğü zannedilmektedir Chicago 26.AP)Mevsimin ilk büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Belçikada feci bir tren kazası Liege.26 AA)Bu sabah Liege civarında Landen istasyonunda iki trenin çarpışması neticesinde» işlerine gitmekte olan işçilerden 32 kişi yaralanmıştır-Kaza.manevra yapan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Iran şahı bir seyahate çıktı Tahran,26 A-A-Şah beraberinde îmnaratoriçe olduğu halde Kuzistana on günlük resmî bir seyahat için bugün Tahrandan ayrılmıştır» Şah burada bilhassa Abadanı ziyaret edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Yugoslav Başbakan Yardımcısı azledildi Belgrad.26 A-AO Resmî Yugoslav Tanjug ajansının bu gün bildirdiğine göre.Yugoslavya Başbakan yardımcısı Blagoye Ne^ljovic vazifesinden azledilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • ingiliz Dışişleri Bakanı dün Londraya Hareketinden evvel beyanatta bulunan Eden Ingiltereyie Amerika arasında her hangi bir anlaşmazlık yoktur dedi New-York,26 A.A.İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Uçak kazalarına karşı bir tedbir Salisbury îngiltere)t AP)Hava Bakanlığı bu gün uçakla da uçağın gitmekte olduğu istikâmetin tersine doğru oturulduğu taktirde kazalardaki zayiatın çok azalacağını bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Romanyada yeniden tevkifler yapıldı Münih.26 TH-A.Hür Avrupa Radyosu)Geçenlerde Romanyada Ploesti şehrinde komünist polisler tarafından bazı evlere an!baskınlar yapılmış ve altmış kişi tevkif edilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • 106 Fernandonun ebedî suali de bu idi.Bu sual kaç kereler iddialarının,sohbetlerinin,münakaşalarının ve gece yarılarından sonra yatağına baskın eden düşüncelerin,peşinde direnip kalmıştı!Niva büzünle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • 31 Aralık 1952 Keşidesinde Türkiye kredi mnkasi o.a.M«s'ut talihlinin tercihine göre İSTANBUL İZMİR veya ADANA'da BAHÇELİ BÎR EV veya karşılığında evin bedelini veriyor.Bu keşideye iştirak için İSTANB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Göm Katıra dair Eski kıyamet alâmetleri dedikleri şeyler birer birer kendini göstermeye başladı.İki başlı insanlar ve hayvanlar doğuyor,gökten taş yağıyor,denizler taşıyor,adalar kayboluyor,arkasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Isviçreye giden ticaret nedretimiz döndü Ankara.26 TH-A-İsviçre hükümetiyle memleketimiz arasında yeni bir ticaret anlaşması yapılması etrafında Bern'de devam etmekte olan görüşmeler sona ermiş ve tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Tunus için hazırlanan karar sureti Nevyork,Birleşmiş Milletler)26 AA)Birleşmig 1@letler nezdindeki Arap Asya devletleri temsilcileri dün yatıkları hususî toplantıda 4 kişilik bir heyet tâyin etmişler*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • SANAT HAREKETLER» Üniversite türkçesi Bir üniversite rektörlı a ış veya kapanış konuşmasına;«huzzar-ı kiram» diye başlasay di,utanınız,bir nutuk elime fırsatı bulunca bea de söze işte öyle «huzzar-ı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1952
  • Devrimizin en vahşi bir o Bu sporun sebep olduğu ölümler bir yana,edenlerin yüzde altmışı ruh hastalığına,yüzde beşi ela fe/ce uğrayor.Aşağsdakl yazıda bir Avrupalı muharririn boks hakkındaki m^nfi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.11.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Seven gönül ferman dinlemez emeli için kan içer Sevgilisini bir sandık içinde odasına getiren hükûmdarlçe,geceleyin kana kana kâm aldıktan sonra kocasını ÖJdUrtUp,tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1952
  • mm':m-Hollywood'un genç yıldızlanndan Dorothy Dobeen bütün şöhretini gözlerindeki derin mânaya ve.giyiniğinde değişikliğe borçludur.Dorothy Dobeen bütün yaz müddetince plajlara her gün ayrı bir mayo i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.11.1952
  • Van Zandt italyaya gidiyor Dün Ankaradan şehrimize fre-len milli basketbol takımımızın antrenörü Elliot Van Zantd,öattmUzdeki ajan 2 sinde İtalyaya gidecektir.İki ay kadar İtalyada kalacak olan antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1952
  • Boksörlerin kış çalışmaları Ankara Boks Ajanlığından bildirildiğine göre şehrimiz tecrübeli ye tecrübesiz boksörlerinin kış çalışmalarına 1 aralık pazartesi gününden itibaren baş 1 anacaktır.Orta,lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1952
  • Futbolcular bahsi |müşter3k tutuşmağs [başladı lar FELÂKET Parasını kaybedecek futbolca buna anladığı zaman karşısındakinin ayağını eline emekten çekinmiyecektir Sulhi Garan İnşallah dedikodudur** Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1952
  • Önümüzdeki ay Mazimle karşılaşacak oba Archie Moore sağ da)Necmi Karahanla yaptığı bir İdman maçında* Dünya Yarı-ağır şampiyonluğu için Joey Maxim'le kar şılaşacak olan Archie Moore.Amerikadaki Türk b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1952
  • Dün yapılan okul maçları Kız okulları voleybol şampiyonası ikinci hafta karşılanmalarına dün de Eminönü öğrenci Lokali ile Beyoğlu Terzilik okulu spor salonunda devam edildi.Geçen sene grub birinciliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1952
  • Bu afta yapılacak maçlar Bu hafta î.T.Üniversite ve Galatasaray kapak salonlarında yapılacak basketbol ve voleybol karşılaşmalarının programı şu şekilde tesblt edilmiştir:29/11/952 cumartesi günü Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1952
  • j Sporda talihsizlik Bu sene Fenerbahçe'den Emnîyet'e transfer eden ve bonservisini aldıktan sonra,yeni takımında Adalet'e karşı ilk maçını oynıyan kaleci Vildan Yılmaz,bilindiği gibi.bu karşılaşmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1952
  • impiyatlarda Olimpiyat oyunlarında yapılması istenilen tadilâtım başında,futbolun program dışı bırakılması hususu geliyor 1952 Helsinki Olimpiyat oyumarından sonra Olimpijat komitesi ve Orgınızatörler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.11.1952
  • Yavaş yavaş her şey anlaşılıyordu.Evvelce nazarı dikkatimi celbetmesi icabeden bir çok hâdiseler aklıma geliyordu.Meselâ RalstonTırı kabul etmemek itin Robin'in ısrar etmesi!Tabii onlar hakiki Robin'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Ercümet ÜNVER i a 9 4 s e 7 8 9 ıo ıı 12 Soldan Sağa:1 Kalın saç;Yeter;Uyu 2_Bir renk;Leş;Terazi gözü 3 Çivi;Çarpım;Eski harflerden birinin okunuşu 4 Kira;Barınılan yer tersi)Bir no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1952
  • Teklif verme ilânı 1—Bakanlıkça hiçbir kayıt ve şartı tazammun etmemek üzere Ankara Ana Tamir Fabrikasında ki lâstik tamir atelyeainin tezgâh ve aletlerini ikmal ve bunlar için lüzumlu külliyetli mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1952
  • İiyîÂNL Cinci padişahın kollarından kaldırarak arabaya bindirdi.Kendide yanına geçti 172 Gerek Yahudi,gerek Voyvoda kızı hayır dualar ediyorlardı-İbrahim üstündeki samur elbisesini şöyle bir tejtkik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1952
  • Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Öldürücü kadın her halde işini tek başına yapmıyordu 6 BABA.OĞLU «GÖZÜPEK» 1 İŞE DİKKATLE HAZIRLIYOR Lökok oğlunu karşısına aldı;meseleyi açtı ve kendisinden' neler beklediğini uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1952
  • "Pierre Loti,nin Haliçti meşhur kahvehanesi GUmUşsuyu bakımsızlıktan kel bir tepeye dönmüş.Eski servilerin yerinde yeller esiyor,şimdi buranın en sadık müdavimi Fransızlar.Fîyer Loti kahvesinden Halic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Irakta vaziyet [Baş tarafı 1 incîdel Diğer taraftan,Başbakan Orgeneral Nureddin Mahmut bugün Irak milletine hitaben yayınladığı bir tebliğde,milletin iradesine ve arzularına uy gun kararların bir an e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Razi Yatkın mahkûm oldu [Bas tarafı 1 incide] fakat cezaları bazı sebeplerden 6 aya indirilerek başka suçları olmadığından tecil edilmiştir.Ayrıca gazetenin mesul müdürlerinden Rıfat Ekinci.Selçuk Emr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayata st,Grekobaşlıyorum Mindere ilk defa 938 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Esrar şebekesi yakalandı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık bürosu dün büyük bir «srar kaçakçılığını meydana çıkarmıştır-Hâdisenin tafsilâtı aşağıdadır:Aslen Yugoslavyalı olan ve Ortaköyde oturan Rauf'un es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Sayar bu sabah 9-30 da Pirede karşılanıyor [Bas tarafı 1 incide] ta da bulunacaktır Cumhurbaşkanımızın Yunanistanda ikametleri esnasında kendilerine Saray Genel Sekreterlik Müdürü Kutsalakos,Kralın ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Mübarek Mevlidi nebevi istanbul Müftülüğünden:11 12/Rebiülev vel/1372 ve 29 36/Kasım/952 tarihine müsadif cumartesi akşamı Pazar gecesi)mübarek Mevlidi Nebevi olduğa ilân olunu r-İstanbul Müftüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Kaçak olarak İskenderun'a gelen Yunanlılar İskenderun,26 T-HA)Dün limanımıza Kelen bir A* merikan şilebinden Pire'den kaçak olarak binen dört Ya* nanlı çıkmıştır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Teresa boşandı Sanla Monica £tt t At.Sinema artistler inden 33 yaşlarındaki Teresa Wright diin mahkeme karan ile kocalı senaryo yazarı Nivcn Busck'dan ayrılmıştır.Teresa mahkemedeki ıcadesınde kocasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Bahse tutuşmuş Ankara 26 TA)Tanınmış sabıkalılardan Abdullah Duma Kazıkiçi bostanlarmdaki Hasan Yalçının evini soyup soyamamak hususunda arkadaşlariyle 500 lira üzerinde bahse tutuşmuştur.Hem evi soym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Subayların hizmat süresi Ankara.26 Milliyet)Subay,askerî memur ve gedikli erbaşlardan mecburî hizmet müddetleri ve istifaları hakkındaki kanun teklifi bu gün Millî Savunma komisyonunda müzakere ediler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Mecliste sorular geriye bırakıldı [Bas tarafı 1 incide] görüşülmesine başlandı» Arif Hikmet Pamukoglu ve Mustafa Reşit Tarakçıoğlunun Trabzon.Giresun,Çoruh.Ordu ve Rize illerinin topraksız veya az top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Ağa Hanın serveti [Bas tarafı 1 imcide] yazmaya koyulmadan evvel «paranın ucunu görmek istediğini» açıklamıştır.İsmail!tarikatının ruhanî lideri hayat ve faaliyetlerinin hakikî veçhesini aydmlatmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Anayasa yaşayan dile çevriliyor [Bas tarafı 1 incide.Başkent merkezî hükümet* egemenlik hakimiyet» yasama yetkisi tesrii selâhiyet» yürütme ergi icra kudreti» bakanlar kurulu icra vekilleri heyeti.Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Yunan Başbakanı Papagos'un verdiği beyanat [Bas tarafı 1 incide] nun temeli bildiğiniz gibi Atatürk ve Venizelos tarafından atılmıştır.Gördüğünüz gibi biz de muhtelif vesilelerle bu dostluğu takviye e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Kemal Aygünün beyanâtı [Bas tarafı 1 inekte] mistir:cMalatya hâdisesi,Ahmet HJ.min Yalmanın şahsına degil,fikirlerine tecavüz edilmesi bakımından ehemmiyetlidir.Meselenin mülga İslam Demokrat Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Sabip vt Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • KRAL FARUK BİR CANİ MİDİR?L 'WM umİî_ochiZ.[Bas tarafı 1 incide] hükümeti,on iki kişinin ölümü ile sona eren bu vak'ayı maalesef Faruğu suçlandıracak bir unsur olarak kullanamamaktadır» Dayanamadık so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1952
  • Suikast meydana TBaş tarafı 1 incide] suikastçıların teslim olmaları icap ettiğini,aksi halde her şeyi itiraf edeceğini yazmakta ve bazı isimler vermektedir-Zabıta,bunun üzerine mektupta ismi gecen ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • YILIM SON ÇEKİLİŞİ ERE.NKOYDE 2 EV Ayrıca Dolgun Para İkramiyesi ÇEKİLİŞ TARİHİ 29 ARALIK SON İŞTİRAK TARİHİ 10 ARALIK TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Yüksek denizcilik o» kulu müdürlüğünden Muhammen Muvakkat Miktarı fiatı Tutarı teminatı Çeşidi Çoğu Azı Lira Kr-Lira Kr-Lira Kr« Sadeyağ 1200 1000 kgr.6 40 768000)Vejetalin yağı 600 400 kgr.3 35 20100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • İstanbul jandarma satmalına kurulu başkanlığından 1—Müteahhidi nam ve hesabına 357 kilo hâki renk merserize ipliği açık eksiltme ile satın alınacaktır-2—Eksiltmesi 13/Aralı k/1952 cumartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Ortaköy Sirkeci otobüs servisi 1.ET.T.Umum Müdürlüğünden 28/Kasım/1952 Cuma sabahından itibaren tecrübe mahiyetinde olmak üzere Ortaköy ile Sirkeci arasında sabah ve akşam saatlerinde otobüs seferleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Eti Bank Genel Müdürlüğünden Bankamızın yaptıracağı çelik direkli 47 1*^1-lik bir hava hattı inşaatı işinde yevmiye ile çalıştırılmak üzere tapu kadastro veya Teknik okul mezunu olup aplikasyon işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesinden Orhangazivıin Müslim Gürle köyünden Ömer oğlu Tefiğin Gemlikte mukim komisyoncu Cevdet bey aleyhine açtığı 850 lira borç hakkında mumlanın men'i hakkındaki davanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Mersitt 1-Asliye Hukuk Yargıçlığından:951/596 Davacı.Saba Nadir oğlu Viktor Nadir ve Saba Nadir kızı ölü ojeni kocası Kostantin Barbur ve Edmo Bonca vekilleri avu kat Fethi Erdem ile davalı» llyas Nad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vafi Fransız temsilleri müddeti nrc çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.15 de.Cuma talebe)pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michel Duran Türkçesi Salâhaddin trdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Jofceph Kesselring Türkçesi:Reşiha C.Vali Vasfı R.Zobu Telefon:40409 Pazar g-ünleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TEHLİKELİ DÖNEMEÇ Tazan:Prlestley Türkçesi:Tunç Yalman Pejşembe,cumartesi,pazar gündüz ve pazar akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılıg 790.50 280.50 0.80 64.03 6.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından Profesyonel lig maçlarının 9 uncu haftası karşılaşmalarından 307X1/1952 pazar günü Mıthatpaşa stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • LÜKS AMHTMAN UMUMİ MÜSTAKİL KONFOMU LÜKS OTOMOBİLLER "CHkİS MMZM07Û&U 20.000 1000.500,İfO.tOO-IfmiK PAHA KMMİY£L£AJ 150 l/AALIK HKAP AÇT/ÛANLAHA Af/f/JUf PlM/'i ıı ıı ı ı ı.i SÛMEGBANK ı ı ıı WWIIWWI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Gaibe ihtar Gaip sayılan firar suçundan sanık mülga İstanbul Kliği erlerinden Hakkı oğlu 338 Dlu Hilmi Volkan'ın ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde bulunduğu askerlik şubesine veya İstanbul Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • UtanbuE Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 50 ton kuru Fasulya,20 ton Nohut-20 ton Mercimek kapalı zarfla 2/Arahk/952 saat 15.30 da Kayseri As-Sa-Al-Koda satm alınacaktır-Tutan 37,500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Türkiye Turizm Kurumu Şalıir Gezileri] 29 Kasım Cumartesi YILDIZ SARAYI Şale Köşkü ve Akademi Taksim'den otobüsle hareket Saat 14 te Biletler Kurumda satılır TU.49842 Fiat 5 T.L.Galatasaray,Postane bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Neşriyat 11 Kamçı,çıktı Uzun sennlerden beri çıkmakta olan at sporlarının yegâne bitaraf mecmuası olan «Kamçıaın 161.sayısı zengin mündetecatla çıkmıştır.Atçılık bahsinde birçok değerli imzalarla çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Nöbetçi eczaneler Beşiktaş/Nail Halil Eminönü:Eminönü Bakırköy:Hilal Eyüp:Eyüpsultan Fatih:İsmail Hakkı Beyazıt:Gedikpa*a Merkez Beyoğlu:İstiklâl Taksim:Taksim Sisli:Halk Halat»:Merkez Kn* im paşa:Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • Seyredeceğimiz yerli filmlerden deli «Deli» filminde rol alan üc artist yanyana.Cahit Irgat,Münevver Coşkun,Mahir özerden 1950 51 sezonunda Türk filmciliği ilk defa olarak 50 küsur yerli kurdeleyi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1952
  • istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.80 Tex Beneke orkestrasından dans müziği 13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.16.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8