Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • C.Boyarı uğurlama programı Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,dost Yunan Kral ve Kraliçesinin davetlisi olarak bugün Savarona •¦nektop gemisi ile Yunanistana auiteveccihcn hareket edecektir.Cumhurbaşkanım uğur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • J.mmm w4â Bonu Büyükelçiliğimize tayin edik» Suat Hayri tirgtipHi'nün itimatnamesini Alman Devlet Başkanına verdiği ma)û»Hİur Resimde yeni Bonn Buyukelejmb Kont Adenauerle bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • On!Eisenhower dün Koreye hareket etti mi Son dakikada Tokyodan alınan bir habere göre,Generalin Koreye müteveccihen Amerikadan ayrıldığı bildiriliyor Tokyo,24 T.H.A.Son dakikada buraya gelen,fakat hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • Yalmanı vuranlar Büyükdoğncularmı Bıırsa'da.Büyük Doğu Cemiyetine mensup bir şahıs,irtica aleyhine yazı yazan bir muharrire,bir hafta evvel Ahmet Emin'Yalman'ın yakında cezasını bulacağını söylemiş Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • Menderes An karaya döndü Başbakan bugün Bayar'ı uğurlamak üzere Istanbula geliyor Ankara,24 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes beraberlerindeki Adalet Bakam Osman Şevki Çiçekdag,İçişleri Bakam Bthem Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • Fırtına artıyor Dün bir çok yapar seferleri yapılamadı Bir müddetten beri devam etmekte olan B^atı Lodos futmaat birden şiddetlenmiş ve şehir batlan işletmesinden bazı aksaklıklara sebep olmuştur.Bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • Malûm itiraflar_Komünistler şimdi de C0z yaşlı itirafları radyo II© yayınlıyorlar_Viyana,24 AP)Prag'da cereyan eden muhakemede dün gece şahit olarak söz alan ÇV Devamı Sa.7 Sti.3 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • Şehirdeki münakale darlığı önleniyor Troleyblls işletilecek Beyoğlu tramvayları kalkıyor Yeni bir münakale sistemi kurmak Üzere projeler hazırlandı Şehrin gelecekteki münakaleşi halihazırdaki bütün gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • Paris merak içinde Yeni Arşen Lüpenin muhakemesi Paris sosyetesinin tek mevzuu oldu Paris,24 THA)Parisin «Arşen Lupen» i olarak şöhret bulan genç ve yakışıklı bir haydudun muhakemesine bağlanmıştır-Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • Askerî idareye karşı 7".Irakta kanlı nümayişler ı u Kral sarayına bombalar atıldı-Siyasî partiler lâğvedildi Muhalif gazeteler kapatıldı 45 gazeteci ve 1850 genç tevkif edildi Çarpışmalarda yüzlerce k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • Ava Gardner hastalandı Kenya'da hastalanarak tedavi için Londra'ya dönen Ava Gardner [Yazısı 7 ncidel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • t/tMk *£H&«İH Bugün şehrimizde hava çok bulutlu ve sağanak halinde yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz düşecektirü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • KRAL FARUK BİR CRNİ MİDİR?JVA&faedâtt ÜMİT 0€NİZ Asmahanın sevgilisi çok kızmıştı mmf 54_Krai Faruk,«Anayolunun Şehvet Gülü Asmahan ı güıür germez pek beğenmişti.Esasen' Antoin Pulli Beye:«Ben bu kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • Faruk Demirtaş Atinadan bildiriyor:Bütün Yunanistan Bayar'ı karşılamaya hazırlanıyor Atina ve Pire sokakları Türk-Elen bayrakları ile süslendi.Gazeteler en mutena yerlerini Celâl Bayarın bu ziyaretine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1952
  • 6 £EAIİmEX K Y PİA K jl %4 N O t M B'İH O Y 'i 9 2 TPA*Et* TmtTZiA AH© »6 TİMH A?AX.ÖÖÖ Oî APXHFOI TS^Î AYO 4 IAQN KPATQN ^Ç.ş/ŞV:j' Cumhurbaşkanım» Celâl Ha * yar'm Yunan İsta na yanuıajfi riyaret mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Türk ve Müslüman Ural ahalisi Bu yazı Almanya'da München şehrinde Ukraniski Bar mastnik adiyle intişar eden istiklâlci Ukrayna mecmua sının 24 31 ağustos ve 7 eylül tarihli nüshalarında çıkan.Ukrayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • KISA HABERLER C.H.P.Genel Meclisi önümüzdeki ay içinde Ankarada toplanacaktır.Toplantıya İstanbul parti teşkilatını temsilen il İdare Kurulundan eczacı Hasan Derman iştirak edecektiri(Kadıköy araba is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • sik t aş l ak i evinde sandık odasında bulunan kantrplâklar tutuşmuştur.Yangın kısa zamanda söndürülmüştür.1c Abanoz sokak 19 numaralı genel eve giden Rıza Kalyoncu adında biri bir para meselesi yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Evvelki yazılarımdan birinde musiki hareketlerine dair haberler vermemin okuyucularca arzu edildiğinden bahsetmiştim-İtiraf etmeliyim ki bu meV;zu çok dikenli görünüyor-Her hangi bir musiki hareketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • it İstanbul İlahiyat ve îmam Hatip Mektebi Mezunları,Camiler Hadeın&sini Düzenleme ve yardımlaşma Derneği perşembe günü öğle namazını müteakip SUleymaniye Camiinde Kore şehitleri iQin bir mevlit okuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Kambiyo ve cston Kapanış Sterline:Dolar.Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.îsveç Kr.Florin Liret Drahmi Bekoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.6S.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kanamı 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri azan:S.NAFİZ TANSU "Benim Halife kaatiOeriyle görüşülecek bir şeyim yoktur 104 Bununla her halde seni kastetmemıştir ya Asın oğlu!İnsan valisine böyle söylers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Piyasada canlılık 1 O-Yabancı firmalar memleketimizden mühim miktarda bakır almak istiyorlar Merkez Bankasının ithal mallan için ayırdığı son kontenjan,piyasada çok müsait bir hava yaratmış ve uzun za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Şehrimize gelecek olan Ürdünlü tacirler Ürdün hükümeti ile ticarî müs nasebetlerimiz son aylar içinde bir gelişme göstermekledirilgililer tarafından feeiirtüdigme göre;yakında Ürdünün tanınmış sanayic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Polisaere rüşvet teklif eden döviz kaçakçısı Bir müidet evvel döviz kaçakçılığı suçundan mahkûmiyeti ibulunan Sabetay Benouya'ıırn Sirkeci Muhzırbaşı sokgaı UUzel Handaki yazıhanesinde iki gün evvel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Bir adam karısını bıçakla yaraladı Aksarayda Asya sokağında oturan İsmail Kelleci,dün karısı Mel&batla münakaşa ederken ka rıstnın kendisine onğ-rmamna fe na halde hiddetlenmiş ve bıçağını çekerek ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Otomobil hırsızları ı vine faa 'ystt« Şehrimizde otomobil tarazları!son günlerde faaliyetlerini m*-tırmıklardır.Evvelki akşam tra-H konağı caddesinde Süleyman Nazif sokağının kOjeainJen 6378 plâkalı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • İstanbul sergisi için ı çalışmalara başlandı I Belediye Daimi Komisyonu 1953 İstanbul Sergisi mevzuun* da çalışmalara başlamıştır.Bugün öğleden sonra Ticaret Odası idare heyeti üyelerinin de iştirakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • 1953 yılı Belediye bütçesi hazırlığı Şehir Meclisi Daimî Komisyonu ilgili dairelerden galen tekliflerin dökümüne başladı Mali yılbaşının yaklaşması dolayısıyla alâkalılar,yem Belediye bütçesinin hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • HALKIN SESİ Adalar İlçeliğinden gelen cevap Kmahada'da oturan bir okuy ııcmnuzun bu köşede neşredilen şikâyetine aşağıdaki cevabı aldık:«Milliyet gazetesinin 10/11/952 tarihli nüshasında:«Kınalıadanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Bakırköy cinayeti o-Katil mühendisin duruşmasına dün 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi *Bir müddet evvel Bakırköy bez fabrikasında kanlı bir hadise cereyan etmiş ve İhsan Aydın adında genç bic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • •Athenagoras Atatürk h y îoli için bağışta bulundu Millî Türk Talebe Birliğinin İstanbul Üniversitesi bahçesine diktireceği Atatürk heykeli için yapılan yardımlara devam edilmektedir.Bu cümleden olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1952
  • Tahtakaleda kanlı bir hâdise oldu Tahtakale Tomruk sokak 5 nu marada aşçılık yapan Pötürgeli Şükrü Erşahin,dün sabah 30 sıralarında Tahtakalo Tahmis sokağında eskiden beri arasının açık oduğu Durmuş a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • Sartyar barajından istifade edecek yeni bölgeler izmit 24 D.H.A.Çato latandan İstanbula enerji nakleden tesisatın açılmasından sonra,bu büyük hattın bir kolu el'an İzmit Hereke Darıca hattının inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • İKTİBAS Her kadına evinde pusu kuran görünmez tehlikeler Bu tehlikelere karşı alınması gereken tedbîrlerde ihmalkârlık gösterirseniz sizi bütün gün eğlendiren ev ve mutfak işleri acı bir cenaze töreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • Frensiz madamınat.ş kkür Fransız kadınlarının zarif f zeki,zevk sahibi olduklarını dünya bilir.Bir İki gün evvel bu meziyetlerinin yeni bir tecellisini Tttrkiyede gösterdiler.Patisin meşhur kadın terz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • Endonezyada askeri bir isyan daha oldu Sumatrada patlak veren bu isyan.a i ilk linete karşı bir ay zarfında üçüncü isyan vuku bulmuş oldu Cakarta 24 AP)Endonezyada 1 ay zarfında yer a'un üçüncü askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • Dünyada mevtuf evli kadınlar Paris,24 Nafen)Fransız İstatistik Enstitüsü tarafındar bildirildiğine göre,dünyadr mevcut kadınların yalnız yans evlidir.Hindistana ait istatistikler göstermiştir ki,bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • TüHk Yugoslav II ar~ti Ankara,24 TA)Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Gli reli,beraberinde Dış Ticaret Dairesi Başkanı Munis Faik Ozansoy olduğu halde,yarın Yugos-i lavya'ya hareket edecektir.Yugoslavya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • Giritte fecî bir otokar kazası Atina,24 İMLA.Buraya gelen bir habere göre,Girit Adasmda feci bir otokar kaazsı vuku bulmuştur.Ciridin iki köyü arasında sey rüsefer eden bir otokar,dağlık bir araziden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • A**sut b*r doğum Türkiye Ajansı Müdürü gazeteci akadaşlarımızdan Necmi Erkmen ile Beykoz ortaokulu evişleri öğretmeni Nusret Erkmenîn bir kız çocukları dünyaya gelmiş,yavruya Pırlanta adı verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • Sağır,dilsiz ve körler' için Amerikadan bir mütehass s getirildi Ankara 24 TA)Milli 13ğitim Bakanlığı Amerikan Yardım fonundan istifaoe ederek Sa gır,Dilsiz ve Körler okulu için bir mütehassıs şetutmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • D.P.Caf roğa ocağının yi "ık kongresi dün yapıldı D.P.Kadıköy ilçesi Caferağa Ocağının yıllık kongresi dün Kadıköydeki Yuva Gazinosunda yapılmıştır.Kongreyi müteakip yapılan idare heyeti seçimlerini F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • Hindi Çiniye yapılan Rus yardımı Kuşlar.Hindiçinideki komünist âsilere geniş mikyasta harp malzemesi gönderiyorlar Washington 24 AP Djşişleri ve Savunma bakanlıkları uzmanları bugün Rus yapısı askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • Siyasî İcmal Nazizm yeniden uyanıyor mu Paristen alınan bir ajans telgrafına göre Fransız kabinesi «on toplantısında Alraanyada milliyetçiliğin ve nazi cereyanları ıuu yenidepa uyandığı neticesine var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • 104 İ3irşeyler yapabilirsen yap.Ama iyice güvendiğin bir yer varsa.Ve şöyle gidip gelmeler olmadan,bir deyişte olacaksa.Bakarız.Var sanıyorum.Ne zaman haber verebilirin bana?Bu kadar acele mi?Yoo.üç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER MISIR Kahire ve îskenderiyedeki kral sarayları,muayyen bir duhuliye mukabilinde halka 'açık bulundurulacaktır.Bakanlar Ku rulu, Jün bu hususta prensip kararına varmıştır.AMERİKA ¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • Yadek subaylarımız Tokyoya vardı Ankara,24 TA)Kore Tugay Komutan Muavinliğine tâyin edilmiş olan Albay Danyal Karabelen ile Kore Tugayımızda vazife alacak olan 15 yedek subayımız bugün Tokyoya muvasal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • 31 Aralık 1952 Keşidesinde m İ Türkiye kredi bankasi a.o.Mes'ut talihlinin tercihine göre İSTANBUL İZMİR veya ADANA'da BAHÇELİ BiR EV veya karşılığında evin*bedelini veriyor* Bu keşideye iştirak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Yahya Kemal'in ağırlığı •Şu bizim nesilden bir defa daba bahsetmek istiyorum.Çeşit çe$it isimlerimi/var:Bize «Gene,nesil» denildi «Yeni nesil» denildi,«Atatürk nesli» veya «Cumhuriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.11.1952
  • m0VA0* m m W^ Yaşı otuz beşi geçmiş olmasına rağmen resimdeki dansöz hâlâ Paris sanat muhitinin dedikodu mevzuunu teşkil etmektedir.O'nun sanat hayatını takip edenler yaşının ilerlemiş olması dolayısi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1952
  • Cugün dost Yunan Kral ve Kraliçesinin davetlisi olarak Savarona yatı ile Pire'ye hareket edecek olan CumhurbagKamrmz aua vilayete gelerek bir Belediye Başkanı ile görüşmüştür.Resimde Bayar VUâyetten ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1952
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Şeyh Mahmut efendi,arkasında kanlı bir iz bıraktı Şeyh efendi bîr vaazında İşleri karıştıran Padişahın kadınları,valide sultanlar ve hasekilerdir.Padişah ölünce bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.11.1952
  • Pazar fcecesi neticelenen Greko-Romen müsabakalara katılan istanbul güreş takımı iki gün devam edikn müsabakalar zevkli ve çekişmeli geç(i Önümüzdeki sene İtalya'da yapılacak olan dünya Greko Romen şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • 3 Alman »ileti Amerikaya davet edildi i Alman atletlerinden Herbert Schade,Rolf Lammers,Hans Utshâimer,sene başında yapılacak kapalı salon müsabakaları için Amerikaya davet edilmişlerdir.Ne\v York,Fii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • Gedikpaşa Gençlik KtılUbUnıin fevkalâde kongresi 1 aralık 1952 pazartesi saat 21 de Gedikpaşa kıraathanesinde kongremiz vardır-Sayın üyelerin bulunmaları rica olunur-Ruzname:îdare heyeti seçimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • Haftanın toplu neticeleri FUTBOL Profesyonel küme Fener Vefa 2-0 G Saray KPaşa 1-1 Beykoz Adalet 1"0 t.Spor Emniyet 5"0 Beşiktaş Beyoğlu 9*1 Amatör küme Fener Vefa 2-0 G Saray Beşiktaş 5"2 Emniyet t S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • TIBBIN MUCİZESİ Tıp ilmi her gün biraz daha inkişaf ederek adetâ mucizeler yaratıyor.Avrupa 400 m-birincisi ingiliz Derek Pugh bir sene gibi uzun bir zaman çelik ciğer içersinde tedaviden sonra gene s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • Profesyonel boksda alınan son dereceler Amerikalılar 4 dünya şampiyonlu* ğunu ellerinde bulunduruyorlar Amerikanın en büyük bok» mecmuası olan Ring*ln 15 kasıma kadar yaptığı tasnifte,ilk üç sırada ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • Fenerbahçe idare heyeti Melihi tebrik etti Fenerbahçe idare heyeti Melih İlgaz'a yazdığı bir mektupta Be giktan maçındaki sportmence hareketini tebrik etmiştir.Nice'in yeni transferi Lef terin takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • Kesim,mttsabakal&râan bir anı göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • yesine bildirilecektir.Çünkü bu iki mağlûbiyet Mısırda büyük bir galeyan uyandırmış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • Kadıköyspor voleybol şampiyonu oldu Galatasaray lokalinde oynanan «Voleybol Gençler Teşvik Finali» nde Kadıköyspor Galatasaray'ı 2-1 yeneıek şampiyon olmuştur.Müsabaka iki saat devam etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • Önümiizdeki pazar yapılacak Fenerbahçe Galatasaray maçı dotayısiyle Kıyamet günü geliyor^ Futbol karaborsası istanbul spor meraklılarını tehlikdli bir kurt halinds kemirmektedir Sulhi Garan önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • Son haftanın dedikoduları F.Bahçenin birinciliği G.Saray F.Bahçe maçı Emniyet ve 5 gol!Beşiktaş'ın gol rekoru italyan sistemi ve Bülent Eken Evvelki günkü maçlarla profea yonel küme lig karşılaşmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1952
  • Mısır Futbol Federasyonunun açtığı tahkikat Mısırın İtalya ve Yugoslavya-da uğradıkları iki ağır mağlûbiyet sebebiyle Mısır futbol federasyonu bir tahkikat açmış bulunmaktadır.Filhakika Mısır futbolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • İRÖPORTAJ Bir çok güzel kadını bir araya toplayan gösteri Christian Dior ile Jack Fath nelere yarar maş Mgagy Roufrdan sonra Manken mi yoksa seyirci mî Medenî âlemin ilk mübeşşirl^ri Gecen gün yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • Belediye tahsildarları bir örn ak elbise ğjf?Belediye,tahsildarlara bir iirnek elbise giydirmeğe icarar vermiştir.Öğrendiğimize göre bun dan böyle Belediye tahsildarları düz lâcivert elbise ve kasket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • Avrupa basketboi şan piyona sı 1953 Avrupa basketbol 'şampiyonası Rusyada yapılacaktır.Mayıs ayı İçinde yapılması muhtemel olan müsabakaların kati tarihi tesbit edilmemiştir.Beynelmilel basketbol fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • Fa z ı Afımedin Şehir Fazıl Ahmet Avkag'm Şehiı Tiyatrolarında bir vazifeye tayini için gerekli formaliteJer tamamlanmıştır.Daim!Komisyon Fazı)Ahmet Aykaç'n göreceği vazifeler için vergisi daMl 20 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • i—Bir türlü inanamıyorum.Sizin de çeteye dahil olmanıza imkân yok Greta.Şüphesiz Ro bin bunun farkına varır ve bana söylerdi.dedim.Greta gülerek cevap verdi:Bunu yapamazdı,çünkü o da bilmiyordu.Sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • Haczin kaldırma Icararı Bakaya suçundan sanık Sandıklı Cuma mahallesinden Ah-i met oğlu 931 doğumlu ismail Hakkı Şengezer gaip iken auhur etmiş bulunduğun* mebni aleyhindeki haczin kaldırılma-sona AcY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • Yugoslav konsolosluğunun otomobili çalındı İstanbul Yugoslav Konsolos hanesine ait 0046 plâka saydı otomobil evvelki' ırlin Nişanlasın da,konsolosluk binasının ününden çalınmıştır.Araba bir myddet «an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • Kız Lisesinde yapılacak kahramanlık nünü Kunuri savaşının yıldönümü münasebetiyle M.T.T,Dirliği İstanbul kız lisesi ınüsamere salonunda bir kahramanlık günü tertip etmiştir.Yarm yapjlacak törende adi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ f CİN AYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Lekok mahir,gözü pek ve mesleğini seven bir insandı 39 Reyni dairesine dönünce uzun uzadıya düşünüp taşındı.Neden sonra teşkilâtı içinde en çok güv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • HazırJıyan:Ercünıet ÜNYER f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 4 •w 7 TU—f^—F 1 i M at 8 9 IH 10 1 12!1 İl 1 Kıyaslayan iki kelime)2 Eski rütbelerden;Ad soruyu.3_Orta Toyununda taklitçi;Taahhüt zamanmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1952
  • mm m mmm Padişah,Cinci Hocaya "Hamama girelim Voyvoda kızı bizi iyice yıkasın,dedi 170 O kaide lalam,bana sa mur tedarik edeceksin» Sultanzadc bu teklif karşısında bocaladı-Efendimiz bütün hasekilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Bütün Yunanistan Bayar'ı karşılamağa hazır [Baş tarafı 1 incide)Cumhurbaşkanımızın Yunanistana şeref vereceği gün burada hemen herkes tarafından sabırsızlıkla beklenmektedir Bugünkü gazeteler Kral Pau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Pirtma artıyor [Baş tarafı 1 incidel muştur.Ayrıca Harem ve Sala* cak iskeleleri de fırtınndan hasar görmüştür.Dün sabah Üsklld^urdan köprüye ilk seferi yapan 72 numaralı vapur 3fi dakikada l'öpıüyo g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Malûm itiraflar TBas tarafı 1 incide] koslovak Komünist Partisi eski Genel Sekreteri Marie Sverova çocuk gibi aglıyarak kendisinin de partiye ihanet etmiş olduğunu «itiraf» etmiştir.Prag radyosunun ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mügaüakada bir kero dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı 937 yılının 23 nisanında askere alındım v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Irakta kanlı nümayişler [Bas tarafı 1 incide] J binlerce nümayişçi sokaklarda!ordu aleyhinde tezahürat vap-mıslar ve ordunun siyasete karışmamasını istiverek:«Kahrolsun Nurettin Mahmut-Genelkurmay Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • C.Bayar'ı uğurla-ma programı fBns tarafı 1 inekle!dan aynı zamanda atılacak 21 pare top ile selam recsmt ifa edilecektir VI 26 kasım 952 çarşamba günü Savarona yan sabah saatin dördünde Yunanistana mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Daha bir kısım yüksek rütbeli subay tekaüde sevkcditecek Kralla Papagos arasında ihtilâf bahis m2vzuu değildir Atina Başsavcısının mühim tebliği Kabinenin durumu Atina,24 [Hususî surette gönderdiğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Paris merak içinde [Baş tarafı 1 incide] yüksek sosyetesine mensim bir çok zengin kimselerin ve bu arada tanınmış diplomatların milyonları bulan para ve mücevheratını elde ettikten sonra,girdiği hapis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Gnl.Eisenhower İlin Koreye hareket etti mi?[Bas tarafı 1 incide] Maamafih,General Clark'ın İngiliz ve Fransız temsilcileriyle birlikte Seoure hareketi ve bu şehrin baştanbaşa donatılmış olman bu haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Yalman'ı [Baş tarafı 1 incide!I len ve nereden çıktığı bir türlü anlaşılamayan kara-sakallı ve bereli,hatırı sayılır bir kalaba-1 lığa Dağcılık Kulübü salonunda «Allah tanımıyan komtinizm mevzulu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • FARUK BİR CBNİ MİDİR?L m*m üuir ocun.[Baş tarafı 1 incide] onun Samtye Gamal'e aşkı,Nahit hanımı beğenmesi,Zümrüt isimli Türk kadınına,mcciubiyeti hep bu halden ileri geliyordu.Dayanamayıp Prense sord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Şehirde münakale darlığı [Bas tarafı 1 inekle!E-TT-Umum Müdürü Kâmran Görgün,bu hususta ve tes I kilâtı ilgilendiren diğer mevzularda dün şu izahatı vermiştir:Şehrin kurulacak yeni münakale sisteminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1952
  • Ava Gardner Londra M AP)Akı Clark Gable ile ingiltere Kenya müstemlekesinde bir fi çevirirken rahatsızlanan A Gardner dün tedavi için uça buraya gelmiştir.Şaı-eı Frs Sinatra'nın karısı edan A kurt vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Radyo ÜUnta 13.00 Açılış ve program ve haberler 13.15 Türküler «PU 13.3.0 Art Van Damme kentetinden dans müziği «Fl 13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri «Pi-14.45 Şarkılar «Pis 15.00 Kapanış 18.00 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • YILIN SON ÇEKİLİŞİ EftENKÖYDE 2 EV Ayrıca Dolgun Para İkramiyesi çekiliş lARlıır 29ARALIK SON İŞTİRAK TARİHİ r |Q ARALIK TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • HLÂN-Müessesemizde tezgâhtar olarak çalıgan Mehn 1t Sür'ttn vazifesine son verilmiş ve bizimle alâkası kalmamıştır.Müessesemizle münasebeti bulunanlara bilgi edinilmesi arzolunur.Ankara Demir Hırdavat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Kapalı Zarf Usulile Satılık Arsa v İstanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No-Cinsi Lira Lira 5110-282 Sarıyer,Boğaziçi,Erairgân man-19200—1440—Eski Emirgâu caddesi yeni Boyacıköy Emirgân yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • m U linet Abone şartları Lr.Hr.Senelik 42 00 Altı aylık %i 00 Üe aylık 1* 00 B& aylık M Ecnebi memleketler* İki mleiidb-İlân şartları 2 ve 3 llnott aayfa »ant.4 T.L.7 ve 8 İnol sayfa »ant.1,60 T.L.Hân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Lokman Hakim Dr.HAFİK CEMAL Dahiliye Mutahaasıs)har gün aMt 10~*0-12.00 öğleden sonra 14.S0-1T.00 da hasta,kabul adan.istanbul Divany olu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Başbakanlık istatistik Genel Müdürlüğü Artırma ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından:1 Powers istatistik makinelerinde kullanılmak üzere Uanilla kartonundan mamul 10 milyon adet makine fişi satın dtoıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • p v AB Naci KARACAM Bu ılriuda Me'tuJ tir:Faruk DEMÎRTAÇ Banldıgı yer:NURÎ AKÇA SCatbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Türk ve İslâm Eserleri Müzesi:Salı hariç her gün saat:13.80 17.00 Deniz Müzesi:Pazartesi ve salı hariç her gün 10 17.Pazar günleri:10 18 arası.Resim ve Heykel Müzesi:Pazartesi hariç her gün 10 16.Yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Denizli Belediyesinden 12/11/1952 gtinti eksiltme şuretile beheri 21 kuruştan satın alınacak 200000 adet parke taşına talip çıkmadığından aynı şartlar dahilinde 13/12/952 günü toplanacak encümende paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michcl Duran Türkçesi Snlâhaddin frdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha O.Vafl Vasfi R.Zobıı Telefon:40409 Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Ne isterseniz What You WU1)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shake&peare Çeviren:Orhan Burian Telefon:40*76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Tekel Genel MUdUrlUğU ilenleri Tekel Likör ve Kanyak Fabrikası Müdürlüğünden Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı eşya hizalarında yazılı gün ye saatlerde fabrikamızda pazarlıkla satılacaktır-Miktarı Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • TASHİH Tekel Genel Müdürlüğü Satmalına Korisyonu Başkanlığından 16/11/952 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan Kereste satı* şı hakkındaki ilânımızda satılacak 20000 M3-kullanılmış ke' reste 2000 M3 ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Deniz ikmal Gurup Başkanlığından 500 adet boy gamselesi satın alınacağından,vermeye istekli bulunanların birer adet numune gamsele ile teslim şartlarını da bildiren teklif mektuplarını en geç l/Aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Bu Memleketin GENERAI ketin Ampulü 1 ğ|electric I 39 piyasada satın alabileceğiniz en UstUn ampuldUr t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • T.C ziraat bankasi Vadeli» Tasarruf hesapları 15 Kasım ikramiye ç .fciMvinde Ankara Kavaklıdere'de Bir tarafı meskerir Diğer tarafı akar şeklinde Kullanmağa müsait 60000 lira değerindeki ikiz EV.Izmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit Kazakburnu «Sapanca» su pompası dairemizdeki eski ahşap boru iskelesinin tamamı 15/12/952 pazartesi saat 15 te müessesemizde asık arttırma usulü ile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Avrupa tediye birliğine dahil olan memleketlerden ve 24/9/952 gün ve 3/15625 sayılı Bakanlar Kurulu kararı hükümleri gereğince 2 adet Ekskavatör Vinç pazarlık suretiyle eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • ist.Lvz» Amirliğinden verilen asker?kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı yiyecek maddeleri ayn ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kütahya As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Şartnameler Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • İ Bank Genel Müdürlüğünden Bankamızın yaptıracağı çelik direkli 47 Km-lik bir hahattı inşaatı işinde yevmiye ile çalıştırılmak üzere tapu iastro veya Teknik okul mezunu olup aplikasyon işlerin* ve inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1952
  • İnkara Jandarma satınal ma komisyonundan î Bir çiftine 1JO)kuruş fiat tahmin edilen şartnamesiyle nüme,ve evsafına uygun 1000Ö0)çift yün çorap 8/Arahk/952 zartesi saat 15 te Ankara X Genel Klik binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8