Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • Menderes dün Malatyada 15 bin kişi önünde konuştu "Memlekette zulüm vardır diyenler dünün zalimidir» "Bugün dînî irtica değil,siyasî irtica tehlikesi üzerinde durmak lâzımdır Malatya,22 A.A.Adnan] Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • Eisenhower Dışişleri Bakanlığına getirdiği John Foster Dulles ile brr arada Foto:A-P)Truman gizli evrakı dün Eisenhowere verdi John Foster Dulles'in Dışişleri Bakanlığına getirilmesi Ingiiterede memnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • Korede bir taarruz harekâtı bekleniyor Korede bir taarruz bereketine geçilmesi yolunda bir cereyan uyanmaya başladı Vaşington,22 T.H.A.î-ı ratıııı belki de bu müddet zaryi haber alan çevrelerden betir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • f RRUK BİR CANİ MİDİR?JVaMc^âit^ ÜMİT OSNİZ Onun bir adı da "Gece gezen kral„dı 1*1 fc irin «ece «ezen Kralı Kraliçe ile evlendiği gün dabi fişlerinden siyah gözlüğünü çıkarmamıştı 63 Prensin Kral Far
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • Isfendlyar Kasımpaşa nttdalasını geçmeğe çalışıyor Fenerbahçe bugün Vefa ile karşılaşıyor DUn Galatasarayta Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.Baykoz Adaleti 1-0 mağlûp etti Dün profesyonel ve amatör lig ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • Malatyad ak i müessif hâdise Meçhul bir şahıs Ahmet Emin Yalmanı av tüfeği ile yaraladı Gece Ankaradan tayyare ile getirilen iki operatör Vatan gazetesi başmuharririni tedavi altına aldılar Malatya,22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • RÖPORTAJ Istanbul şehrinin her gün gördüğümüz ve yaşadı' ğımız gündüz hayatının yanında,bir de hepimiz içiş meçhul olan ve binbîr ıstırabı bağrında saklıyan bir go* ce hayatı vardır-Hamamlarda yatan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • İnsanın eceli gelmeyince Paris,22 T.H.A.Par iste emsali görülmemiş bir intihar teşebbüsü vuku bulmuş ve genç bir kız,kendisini meşhur Eiffel f Devamı Sa.7,Sü.7 de|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • Irak kabinesi istifa etti Kabinenin istifasına bu sabah başkentte polisle halk arasında vuku.bulan ç&rptşmalar sebep oldu Bağdat 22 AP)Başbakan Mustafa El Omarî kabinesinin istifa ettiği bugüı resmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • VETERİNER FAKÜLTESİNDE Ta ebe grevi devam ediyor Ankara,22 Milliyet)Bir kaç gün önce şehrimizde Veteriner Fakültesi talebeleri ile Fakülte Dekanlığı arasında yönetmeliğin değişmesi konu-[Devamı Sa.7 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • Dün Ankaradan şehrimize gelen ve binlerce İstanbullunun sevgi tezahUratiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Celâl Bay ar kendibini karşılayanlarla birlikte Haydarpaşa garından çıkarlarken Foto Milliyet Hikme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • Bir Mısır haberine JCÖre petrol ihtilâfını hal için tavassut eden Dışişleri Bakanı Fuat KönriiHi Petrol ihtilâfını halle tavassut ediyoruz El-Mısrî gazetesine göre bu hususta Ankarada müzakereler deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1952
  • 4/tortk *ÎHiA«m Bugün şehrimizde hava kapalı ve sık sık yağışlı geçecek,hava sıcaklığı düne nazaran düşecektir.'f!MlM\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.11.1952
  • KISA HABERLER if Ankarada yapılacak olan Yüksek Sağlık Şûrası Toplantısı/27 kasım perşembe günü başlıyacaktır.I.stanbuldan Heybeliada Başhekimi Dr.Tevfik İsmail de toplantıya iştirak edecektirif Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • CO LİSTE Ayvansaray Hisarönü 5 numaralı evde oturan Mehmet Pılâvoğlu adında biri dün sabah saat 8 de Eminönü Meydanından geçerken anide yere düş müş ve ölmüştür.Adli Tabip cesedi muayene etmiş ve ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • KONGRE Demokrat Parti Süleymanlye Bucağının yıllık kongresi 6 aralık cumartesi günü saat 10 da Şehzadebaşı Üniversite Kıraathanesinde yapılacaktır.Demokrat Parti Kadıköy Kızıltoprak Bucağının yıllık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Kore meselesinin halli iki temele dayanır ve bugün orada mütarekenin geri kalması sadece esirlerin iadesi mevzuundan çıkan ihtilâftan ileri gelmiş değildir-Kore'de silâhların elden bırakılması ve barı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU Hazreti Muharamed ile Ali arasında 15 yaş farkı vardı 102 Ey benim ashabını,şüphe yok ki bu kadın,Ebu Talipten sonra duyulması ieabeden se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Zimmetine para geçiren tahsildar Fatih Belediye Şubesinde bekçi tahsildarı olarak çalınan Yaşar adında biri bir müddet evvel zimmetine 244 lira G8 kuruş geçirdiği iddiası ile 2nci Ağır Cezaya verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Rahmi Dumanın aleyhinde açılan dâva Dün.Harika Conbakanın ailesi tarafından Dr-Rahmi Duman aleyhine İzmit C-Savcılığına müracaat edildiğini yazmıştık-Ölüme sebebiyetten mahkemeye verilen Rahmi Dumanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Çalışma Bakanı basın toplantısı yapacak Şehrimizde bulunan Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu dün öğleden evvel Süreyyapasa Sanatoryumuna giderek tetkiklerde bulunmuştur-Sam'et Ağaoslu yarın,bir basın topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Büyük bir yangın Beykozdaki bir fabrikada yangın çıktı.Zararın 150 bin lira olduğu sanılıyor Evvelki gece saat 23.10 da Beykozdaki halat fabrikasında yangın çıkmış ve halat kısmı tamamen yandıktan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Bir başçavuş babasının öldürüldüğünü iddia etti Kasımpaşadaki Deniz Eğitim alayında Gedikli Başçavuş Feyzi Develioğlu.dün Sarıyer savcılığına müracaat ederek;Evvelki gün Yeniköy Tekke sokak 4 numarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Bir taksi Boğazda denize uçtu Evvelki gün gece varisi saat 3-30 sıralarında »Taksimden Yeniköye gitmekte olan 8182 plâkalı taksi,Rumeli Hisardaki Kemalettin Camii önün deki virajı dönemiyerek denize u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Doksanlık bir katil 18 Sene hapse mahkûm oldu Bir kaç.ay evvel Üsküdarda kayınbiraderi 65 yasalarındaki Veyselin basını balta ile parçalayarak öldüren Emin Güİ£Üvenin 3-üncü Ağır Cezadaki duruşması dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Yükçiîler Derneğinin bölükbaşı seçimi Şehrimi^ Yükçüler Derneği,îl Genel Meclisine 3 bin imzalı bir dilekçe ile müracaat ederek,bölükbaşı seçiminin kendilerine bırakılmasını istemişlerdir-Hâlen Yükçül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Levent mahallesi dün telefona kavuştu Levent mahallesine konulan 200 abonelik telefon tesisatı dün saat 16 da işletmeye açılmıştır-Bu münasebetle yapılan törende Vali muavini Fuat Alpar.Telefon Başmüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Ticaret odasında mühim bir toplantı yapıldı Toplantıda Türk Amerikan ticaretinin gelişmesini temin edecek mevzular üzerinde konuşuldu Şehrimizde bulunan Amerikan ticaret heyeti temaslarına devam etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Savcılık bir kaçırma hâdisesine elkoydu Savcılık dün enteresan bir hâdiseye el koymuştur.Bundan 4 gün evvel kaybolan 8 yaşlarında Habibe adynda bir kız evvelki sabah aslıya ağlıya evine dönmüş,ve anne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Şehrimizdekî otel ve yatak miktarı Belediyece yapılan istatistiğe nazaran 1952 yılı basında Eminönünd» 114,Beyoğlunda 45-Adalarda 11-Sarıyerde 8 Kadıköyde 10,Üsküdarda 4.Bakırköyde 2 Beşiktaşta 1 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Pratik tedbirler Otomobil hır sızlıklarına mâni jlmak için Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğü gayet uırnazca bir tedbir bulmuş ve sekiz maddelik talimat halinde tesbit etmiş.Buna riayet etmeyenlerin otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Kunuri Savaşı o kavasın yıldönümü münasebetiyle istanbul,Ankara ye İzmirde tören yapılacak Kunuri Savaşının yıldönümü münasebetiyle Ankara,Izmir ve Istanbulda törenler yapılacaktır.Şehrimizdeki tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Pakistan kiiftlir heyeti bugün şehrimize geliyor Memleketimizde misafir bulunan profesör ve öğrencilerden müteşekkil Pakistan Kültür Hey'eti bugün vapurla Yalovadan şehrimize gelecek* tir-Hazırlanan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • HALKIN SESİ Temizlik Müdürlüğünden gelen cevaplar Kadıköy Rıhtım caddesi,Nemlizade sokağında oturan okuyucumuzun şikâyetine verilen cevapta aynen şöyle denilmektedir:«Milliyet gazetesinin 1/11/952 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.11.1952
  • Kambiyo ye Kapanı} Sterling Dolar Fr.Frangı îsviçre Fr.Belçika Kr.Florin.Liret Drahmi Hskoudea Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791_280.30 0.80 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.11.1952
  • Tarihten Dır yaprak On send evvel bugünlerde İkin ci Dünya Harbinin talihi donmuş o zamana kadar her sahada muvaffak olaa Almanların yıldızlan sönmeğe başlamıştı.Fransa meydan muharebesini adetâ harps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • Unesco'nun direktörü istifa etti Jaime Torres Bodet'in istifasına kabulünü istediği bütçenin reddî sebep olvlu-Paris 22 AP)Jaime Terres Bodet,bugün Unesco Genel Direktörlüğünden istıîa etmiştir.Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • Yugoslavya Unescodan istifa etti Paris 22 T.H.A.TJnescodaki Yugoslav delegesi,bu teşkilâttan ayrıldığını bugün resmen bildirmiştir Yugoslav delegesi,bu istifası na İspanyanın bu teşkilâta kabulü dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • İran ile İspanya arasında bir dostluk arlasması İmzalandı Tahran 22 T.H.A.Bugün resmen' bildirildiğine» göre;İspanya ile İran hükümetleri arasında bir dostluk paktı imzalan mifitır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • Kısa haricî haberler FRANSA •fr Unesco İdare Meclisi Başkam Brezilya delegesi de Beredo Carnieiro da bu vazifeden çekilmiştir.PAKİSTAN ¦fc Colombo Plânı mucibince,Yeni Zelanda Başmuhasibi H.W.Glascow
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • 3* Aralık 1952 Keşidesinde BS9BBHİ% TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.0.Mes'ut talihlinin tercihine göre İSTANBUL İZMİR veya ADANA'da BAHÇELİ BİR EV veya karşılığında evin bedelini veriyor.Bu keşideye iştirak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • dün de devam etti Prag radyosunun yayınına göre sanıklar kendilerine isnat edilen suçları itiraf ettiler Viyana 22 AP)Pragda cereyan etmekte olan duruşmasının sanıkları arasında bulunan sabık Çekoslov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • Anna Pauker yine iktidara geliyor Ne w-York 22 Nafen)Bir rapora göre,Rumanyada Anna Pauker'in yeniden iktidara gelmesi ihtimalleri mevcuttur.Amerikan basınında çıkan haberlere göre,Anna Pauker'in çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • Sahte altın süren şebeke Antakya 22 T.H.AJ Bugün şehrimibde büyük bir sahtekârlık meydana çıkarılmış ve memleketin muhtelif yerlerine sahte altın süren bir şebeke ele geçirilmiştir.Ankaradan şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • 9nenö 'd % d«*orem o'du înegöl 22 T.H.A.înegölde dün saat 16 da orta şiddette bir deprem vuku bulmuştur.Hiç bir hasar ve zayiat kaydedilmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • Bir vatandaşın Valide bağda yaptıracağı pavyon Ankara,22 T.H.A.îstanbulda ihsan Mermerci adında hayırsever bir vatandaş tarafından Validebag Prevantoryum Sanatoryomu arazisi dahilinde bir çocuk pavyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • Bîr tüfekçi,müşterisinin karıştırdığı tabancayla vuruldu Bafra,22 TA)Burada tüfenkçilik yapan Ahmet Mete,müşterisinin kaza kurşunu ile vurularak ölmüştür.Tuzköyünden Dursun adında biri Ahmet Mete'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • İZ& Otomobil hBrsızılıgı Otomobil hırsızlığına mâni olmak için meğer ne kadar çok tedbirler varmış!Bunu Altıncı Şubenin bir tebliğinden öğrendik.Uzun tetkıiuer yapılmış ve şu neticelere varılmış:ft Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • İKTİBAS ümidsiz hastalara tıbbın bulduğu çare:Kış uykusu I I I II II I m Eski ve yeni dünyanın her köşesinde ağır hastalıklar ve ümîfsiz hastalar üzerinde denemesi yapılmış ve şifa verici faydaları an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • SAYIN DOKTORLARA Yara ve Pansumanlar için kullanmakta olduğunuz PENİCİLLİNLÎ SULFA MİT TOZU PENİCİL 1 Taze olarak Piyasaya tekrar arzedümiştir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bayezid mi,Beyazıt mı,yoksa daha başka türlü mü?Bir değil birkaç defa yazdım,sırası çeldikçe de omuz silkip geçmedim,parantezi aştım:Dilimizi sevmek,türkçeyi sevmek?Ne güze!şey.Ama ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.11.1952
  • 102 Kes.Nivanın adını işitmek;istemem.Buuu.Sen sahiden ormanlar kralı imişsin bebek.Kızcağızın adını daha yarım saat önce işittin,şimdi de işitmek iste-»ıezmiş.Ne âlâ memleket.Yoksa Nivayı hain,vefası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.11.1952
  • 1 Başbakan Adnan Menderes evvelki gün Pakistan kültür heyetini makamında kabul etmiştir.2Frankfuıtta bir kadın kendi öz çocuğunu 8 sene köpeklerin bile yatmıyacağı karanlık bir ktılübede kapamıştır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 23.11.1952
  • mmm 5.SîsfeŞS»:S dillİlı ¦v Wifinnrifvwinriii* Paris kabarelerinin en meşhur yıldızlarından Margia Sohtehrin,sade kuzgunî siyalı saçlarına,siyah gözlerine,siyah kaşlarına,mütenasip vücuduna ve güzel s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 23.11.1952
  • HERGİM TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Köle Addas Hz.Muhammedi görünce İslama geldi Hazreti Muhammedkı o perişan hali içinde tetkik eden Âddas:Senin vasfını İndide görür,rfsaletinî Tevratta okurum,dedi,ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.11.1952
  • **ün Galatasaray ile 1-1 berabe re kalmıya muvalfak olan Kası ıu paşa lı lar.mardan sonra soyunma odasında başarılarının sevinci içinde görülüyorlar re kaldı Bastan sona kadar hâkim oynadıkları maçda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1952
  • Bugünkü spor hareketleri FUTBOL:MtTHATPAŞA STAOCnT-DA:Saat:14.30 F.Bahçe Vefa P;ŞEREF STADINDA Saat:9.30 G.Saray B.J.K.A)11.30 B.J.K.B.Spor P 13.15 Sarıyer Süleyrna niye 15.00 A.Hisar Eyüp F.BAHÇE ST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1952
  • Galatasaray basketbo'da İ.Sporu 86-26 yendi Dün sabah Teknik Üniversite spor salonunda yapılan i.küme basketbol karşılaşmasında' G.Saray İ.Sporu 86 26 mağlûp etmiştir.G.Sarayın sayılarını;Urdo-£an 28)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1952
  • Almanya Yugoslavya boks karşılaşması Dusseldorf 22 A.A.ı Almanya ile Yugoslavya arasında dün akşam 3509 seyircinin karşısında cereyan eden amatör boks karşılaşmasını Yugoslav boksörleri 12 ye kar.şı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1952
  • Profesyonel lis maçlarından,sahaya su kadrolarla çıktılar:Adalet Beykoz karşılaşma-BEYKOZ:Halil Mehmet,sı,dün Şeref stadındı vapıl-İsmet Hasan.Leon.Hilmi di-Muayyen saatte,takımlar Hasan.Ziya.Nusret.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1952
  • Dünkü Greko Romen güreş müsabakaları Spor ve Sergi Sarayında yapılan karşılaşmalar zevkli ve çekişmeli geçti İstanbul,Ankara.İzmir.Eskişehir ve Kocaeli Bölge birincileri arasında yapılan Greko romen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1952
  • İTALYAN HAKEM t ÖLDÜ ttalyanın eski beynelmilel hakemlerinden Guiseppe Scarpi 52 yaşında olduğu halde Venedikte ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1952
  • F,Bahçe Vefayı 9 O yendi Dün Vefa Stadında yapılan amatör küme maçlarında F.Bahçe Vefayı ilk devrede attı&ı gollerle 2-0 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1952
  • Dünkü maç ve hakem!Dün.Mithatpaşa stadında yapılan maçda Kasımpaşa takımı G-Sarayla berabere kalarak gayretli oyununun mükâfatını gördü-Maça.muhakkak puan kazanmak azmiyle çıkan ve oyun müddeünce bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1952
  • Bugün saat 14.30 da Mithcstpaşa Stadında Fenerbahçe Vefa karşılaşı Beşiktaş,B.Sporla;i.Spor da Emniyetle oynuyor Bugün,Mithatpaşa Stadında» lig lideri Fenerbahçe ile,sok üç haftadır üstüste puan kaybı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.11.1952
  • RÖPORTAJ Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük problem Kılıç Ali Hamamında çocukiar nereye kilitlenir?Serseriler arasında bîr pedagog Sabahçı kahvelerinde çürüyen kabiliyetler İki serseri çocuğun de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1952
  • Bunun yüzü kırmızı lekeli adam tarafından çalındığım ikimiz de kanaat getirmiştik.Halbuki.Fotoğrafı ezdiğim için yerine başka bir resim konulmasından Sydney'in memnun olacagını düşür.düm.Benim kucağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY İnsan kanı ile banyo yapan prensesin hayatı,maceraları 37 Reyni kadın erkek bir çok memurla)edinmiş bunları gizliden gizliye meyhane,kumarhane,işret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1952
  • VAiaMi A&m&& S'&vnAttaAİv Giritliler,Türkler geldi diye çil dağıldılar yavrusu gibi sağa sola 168 Ateş yakalım,büyük bir ateş.Geridekiler göreceklerdir-Bir başkası çıktı» evvelkinin sözünü tamamladı:P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1952
  • BULMACA Hazırlıya»:Ercünrct ÜNVEK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.Soldan Sağa 1 tz'aç edilen;Argoda yola getirme.2 Kırmızılı beyaz h;Bir kış sebzesi.3 Maruf bir soyadı;Baştaki harf siz uy uy anın sesi.4 Cet;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1952
  • Dram kfiSfl»* Saat 21 da SON KOZ Yazan:Michel DuraK Türkçe si Salâhaddiıı Telefon:4215'' ı\o»*tedi k-smı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha CT.Vafi Vaaft K.Zobtf Telefon:40409 Pazar günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.11.1952
  • Truman gizli evrakı Eisenhowere verdi [Baş tarafı 1 incide!halat ve ihracat politikası ile işqi ve petrol kaynaklan meselesine aid bulunmaktadır-Üçüncü dosya,Amerikan hükümetinin en yüksek kademelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • Ürdün tacirleri kuru yemiş alacaklar Ankara,22 TA)Ürdün tacirleri memleketimizden mühim miktarda kuru yemiş almak üzere müracaatta bulunmuşlardır.Ürdünlüler,kuru yemişten başka reçel konserveleri ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali ^alinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mü-jj •kakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Ordunun maruf zenginlerinden olan ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • n Menderes Ma!atyada [Bas tarafı 1 inekte] bir hükümettir.Parti mücadelelerinin üzüntülerini yüreklerinde taşımakta olan sizlerin bu üzüntülerinizin en kısa bir zamanda bertaraf edilmesini başta gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • Korede bir taarruz bekleniyor [Baş tarafı 1 incide] Kore işinde gösterdikleri suiniyet.Birleşmiş Milletler Teşkilatındaki birçok heyetlerde.Mançurya'nın bombardımanı,Çinin abluka altına alınması.Çan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • Malatyadaki müessif hâdise [Bas tarafı 1 incide] ateş etmişse de isabet ettirmeye muvaffak olamamış ve mütecaviz kaçmıştır.Ahmet Emin Yalman derhal Malatya Memleket Hastahanesine kaldırılmış ve lâzım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • Binlerce İstanbullu Bayan tezahüratla istikbal etti [Bas tarafı 1 inekle!muş bulunuyordu.Bayraklar ve defne dallariyle,çiçeklerle süslü gara tren girdiği zaman Cumhurbaşkanımız Celâl Ba-yar halkın coş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • BAYAR «ŞEREF HEMŞEHRİSİ» İLÂN 4 EDİLECEK Atina,22 A.A.Atina Belediye Meclisince dün alman karar üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Atina'yı ziyareti sırasında bu şehrin «Şeref hemşehrisin olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • Talebe grevi [Bas tarafı 1 incide] su üzerinde aralarında çıkan anlasmamazlık halen devam etmektedir.Anlasmamazlıgm kendini gösterdiği ilk gündenberi talebeler derslere girmemektedirler-Fakülte idares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • TITF» er* tmtr^OENiZ.9 [Bas tarafı 1 incide] gece adım adım takip ederlerdi.Faruğa;«Gece gezen Kral» isminin verildiğini size daha ünce anlatmıştım.Daima balları,dansigleri,gece kulüplerini dolaşmak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • Irak kabinesi istifa etti [Bas tarafı 1 incide] Abdülilaha sunmuş ve kabulünü rica etmiştir.Kabinenin istifasına sebep bu sabah başkentte polisle göstericiler arasında vuku bulan çarpışmalardır.Bu hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • Röportaj Baştarafı S acı sayfada)Sabahçı kahveleri dolaşılırken,bir tanesinde iki genç çocuk sorguya çekilir.Bunların adı:Şükrü Çelik ve Can Gençaga'dır.ikisi de Trabzonlu,tatanbula çalışmak için gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • İnsanın eceli gelmeyince [Baş tarafı 1 incide] Kulesinden aşağıya atmışken,mucize kabilinden kurtulmuştur.Hâdise şöyle cereyan etmiştir:On yedi yaşlarında g"enç ve güzel bir kız olan Evelin henüz anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.11.1952
  • fraş Mâkirias!2 GilleM T/as ff^âgf ile-birlikti YaİMJ85IIil tTraş^lonlaTfçfrf işre~8îr?8*ıfc 'teklif!Yalnız 185 krğ.mukal bilinde dünyaca 'tanınmış bir markanın baştan başa madenî traş makinasile,kesk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.11.1952
  • BÜYÜK RÖPORTAJ.Er ol ERK A^VVAAAİ^^M.Haftalık mecmua parmaklarımın arasından kaydı,kaldırıma düştü-Hayretten gözlerim öyle açılmıştı ki yanımdan gelip geçenler tecessüsle beni süzüyorlardı-Farkında ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1952
  • Deniz ikmal Gurup Bakanlığından 500 adet boy gamselesi satın alınacağından,vermeye istekli bulunanların birer adet numune gamsele ile teslim şartlarını da bildiren teklif mektuplarını en geç l/Aralık/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1952
  • inşaat iiânı Samsun Yollar 7.ci Bölge Müdürlüğünden 1 Havza Amasya yolunda kim-35+000 deki Kanlıçay deresi üzerinde yapılacak 71-740,62 «yetmiş bir bin yedi yüz kırk iki lira altmış iki kuruş:lira keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1952
  • Nezle ve Grip başlangıcınd N EVROZJ HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER NEVROZİN,soğuk algınlığından mütevellit kırıklık,baş,diş,adale ağrılarını teskin eder.Mideyi bozma/kalbi forma/Dört saot oro İle günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1952
  • Sahip v« BasmuhanM:Ali Kacl KARACAK Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DBMİRTAŞ Basıldığı y«r:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1952
  • Eti Bank Genel Müdürlüğünden Bankamızın yaptıracağı çelik direkli 47 Km-lik bir hava hattı inşaatı işinde yevmiye ile çalıştırılmak üzere tapu kadastro veya Teknik okul mezunu olup aplikasyon işlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânlar' 8/Aralık/952 pazartesi günü saat 11 de Balıkesir As-Sa-Al-Koda kapalı zarfla 24 ton Pirinç satın alınacaktır-10 tonu 952 yılında.14 tonu l-10/Mart/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1952
  • ŞtÇiy.draw SSÎrı Lİfei SIEMENS İSTASYONLARINI en net ve en tabii şekilde dinleten BATARYALI SIEMENS RADYOLARI Musikiden ve iyi radyodan anladığını her vesile ile ispat etmiş olan TÜRK KÖYLÜSÜ,bataryah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1952
  • Radyo İstanbu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Orhan Avşar tango orkestrası 14.00 Şarkılar 14.30 Ne arzu ederseniz «Pl» 15.00 Türküler 15.15 Galip Ataç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8