Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Faik Ahmet Barutçu tarafından verilen gensoru ekseriyetle reddedildi Ankara 21 Milliyet)Büyük Miljet Meclisi bugün saat 15 te Celâl Yardımcının başkanlığında toplandı.Oturumun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • Moskovadan beri komünist âleminin en büyük mahkemesi Çekoslovakyada başlamış bulunmaktadır.Resimde yargılanmakta olan eski Çek Dışişleri Bakanı Valdo Olementis ye karını ftdrâliyor*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • Kiraların serbest bırakılması meselesi Bütçe Komisyonu dünkü toplantısında kiraların 1955 senesinden sonra serbest bırakılmasını kararlaştırdı Ankara 21 Milliyet)Miiil Korunma Kanununun kiralara dâir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • KoraJtan şehrimizde Doru Karadeniz'de bir tetkik seyahatine çıkmış bulunan Büviik Millet Meclisi Başkanı Refik Koral tan beraberinde Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlû olduğu halde dün saat 17 de Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • Diri diri akrep yutan adam îzmir,21 Milliyet)Ödemiş İlçesinde garip bir hâdise olmuş Ödemişli bir vatanda» 30 za yakın akrep yutmuştur-Ödemişte gazete müvezzii Hüseyin hastalıklara karşı muafiyet sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • KRAL EfiRUK BİR CANİ MİDİR?VAâ£e6Ûm* O'mİt DiNİz 2-m Eski Mısır kralı Faruk insan şeklinde doğmuş bir canavardı e ı Kral Farugun işlediği bir cinayetin hikayesi daha Prensin ağzından böylelikle efkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • Cumhurbaşkanı Bayar bugün şehrimize geliyor Salı gilnii Savarona yatı ife Yunanistana gidecek olan Celâl Bayar,dün Ankaradan muazzam tezahüratla uğurlandı Ankara 21 A.A.Cumhurbaşkanımız Celal Bayar,ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • HHH|frc|î&i.J^M ^w ki&-j «İn Sİ ¦HL ^B s-f;1 Halen İngttterede tetkiklerde bulunan Türk Parlâmento heyeti Üyeleri dün sabah Hatflekl'a giderek buradaki tepkili uçak fabrikalarını gezinirlerdir.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • Bugün şehrimizde hava;nnumiyetle açık geçecek hava ıraklığında mühim bir deği-iklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • Amerikan Dışişleri Bakanlığı Yakında Dışişleri Bakanlığım devir alacak olan Foster Dalles kısa bir müddet Achesonla çalışacak Washington 21 AP)Başkan Eisenhower vazifeye başlayınca Dışişleri Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • Papagos hükümetinin dış siyaseti Yunan Dışişleri Bakanı hükümetinin görüşünü açıkladı Atina 21 A.A.Papagos hükümetinin dış siyaseti hakkında dün başın mensuplarının suallerine verdiği cevapta Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • m Amerikan ticaret heyeti başkanı J.Schneider dünkü fopfaurfr da konuşurken-Amerikan ticaret heyeti dün bir toplantı yaptı [Heyet Başkanı Schneider memleketM nizdeki tetkikleri hakkında izahat verdi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1952
  • Kayseri D,P.il kongresi bugün toplanıyor Başbakan dün mühim bir hitabede bulundu Bu memlekette iktisadî vaziyet iyi değildir diyorlar.Malî vaziyetimizin salâbet ve metanetini tehdit eden en küçük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.11.1952
  • odern Türkiye Bir Amerikalı gözüyle eski ve yeni Türkiye Associated Press Muhabiri David Fernsler bildiriyor;Kaydetmekte olduğu gelişmeler ve güzel tabiî manzaralariyle Türkiye louradaki konferansçıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • TÖEEN Levent mahallesinde yemden yapılan telefon tesisatı bugün saut 15 te törenle açılacaktır.CAY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe T erneği 6 a:alıkta kantinde bir tanışın» çayı tertiplem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • 4 R.Es rnn 22 Kasım 1*S2 Cumartesi Bu.9 Kasın 1868 VAKİT VASATÎ EZANt Güneş um ficiadi 6.56 124)0 14.31 16.46 SOS 2.10 7.14 9.45 12.00 1.12.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Balık tanzim satışları I filin başladı Halka ucuz balık temini gayesiyle Belediye tarafından yapılmasına karar verilen tanzim satışlarının ilki dün saat 11 den itibaren Fatihde Malta çarşısında yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • lı Harika Canbakan ailesinin açtsğı yeni dava Bundan bir müddet evvel Bakırköydeki Rahmi Duman kliniğinde ölen Harika Canbakan'ın cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesi şüpheli bir durum görülmemiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Üniversiteden bu yıl 702 k|şi mezun oldu l İstanbul Dniversitesininanuh teUtf fakültelerinden bu aeae 151 i kız.551 i de erkek olmak üzere cem'an 702 talebe meaun olmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • SESİ Bakımsız hefâiar Veliefendi mahallesinde,18 numaralı sokakta,19 numaralı evdo oturan okuyucumuz Ziya "Kabakçı yazıyor:«Zeytinburnu Askerî Fabrikası ile istasyon ve asfalt üzerinde tenekeden yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Savcılık 5 milyon liralık vergi kaçakçı* lığı yapıldığının doğru olmadığını belirtti İstanbul Defterdarlığının,Ma liye Başmüfettişliğinin ve Emniyet Kaçakçılık Masası memurlarının işbirliği ile,îstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Etrüsk ve Tırhan vapur Harının tamirleri bitti Bir müddet evvel Haliçte re-j vizyona tâbi tutulan Etrüsk ve,Tırhan vapurlarının tamirleri bir iki güne kadar tamamlanmış olacaktır-Her iki vapurun önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Çalışma Bakanı ı 3—Samet Ağaoğlu dün gazeteciler »endikası idare kurum üye-Jeriyle görüştü Şehrimizde bulunan Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu,dün sabah Bölge Çalışma Müdürlüğünde İstanbul Gazeteciler Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Kunuri savaşının yıldönümü merasimi Kunuri savağının 3 üncü vyil-dönümü dolayıaiyle Millî Savurana Bakanlığı İstanbul Tem sü Bürosunun tertip ettiği resmî anma töreni 27 kasım 952 perşembe günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Adliyede bir hâdise i Aralarında eski bir hâdiseden dolayı kavgalı bulunan;•Mete Yılmaz ve.ailesi Güzin ile komşuları Mediha Kâğıtke-sen ve kızı Zühal'in 1-^Sülh Maîhkemesindeki duruşmaları] dün net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • ingllterede inşa «dilen şehir hattı vapuru i înffüterenin Vüyam ©enyi tezgâhlarında inşasısona eren,şehir hatları son sistem ısemilerinden Fenerbâhaeîhin seyir tecrübeleri yapılmaktadır-Tec rübeler^ m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Hazrefi Muhammetien sonra Yazan:8.üAFlZ TANSU Bir bedevi,Hazreti İsmana hücum ederek hançeri göğsüne saplamıştı 101 Hayıi'dır inşaallah demişti,übu gece Resulûllahı gördüm,ya" aunda Hazreti Ebubekir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterline Dolar. Fr.Frangı İBVİQYBİFr.Belçika Fr İhvoç HBr.•Florin.îLkirdt.Drahmi.ISskoudos Ae:hş 790.50.280:50 64103 5.60 54.12.5i)73.68.40 0.44.BÜ 0.01.8.76 9.73.80.Kapanı)79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Sovyetler Birliği komünist partisinin son on dokuzuncu kongresinde hâkim olan 'hava Kremlin siyasetinin üçüncü dünya savası için ayarlandığını 'bütün sarahatile meydana koymuştur-Kongreye tekaddüm ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • KISA HABERLER Eczacı Okulu Talebe Derneğinin yılhk kongresi dün ek-seriyet temin edilemediğinden önümüzdeki haftaya bırakılmıştır.İktisat Fakültesi Talebe i Derneği yıllık kongresi 1 aralik pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • Metro i n şu sı o Bir Fransız Şirketinin yaptığı teklif belediye tarafınnan müsait karşılandı İstanbul şehir içi Münakaleyi kolaylaştırmak ve aynı zamanda pasif korunma bakımından esaslı bir tedbir al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.11.1952
  • fOLİSTE Ehliyet almak için G.Şubenin açtığı imtihana arkadaşı Tevfik'in yerine girdiği anlaşılan Behzat adında bir genç bundan bir müddet evvel mahkemeye «gerilmişti.Duruşması flün 2.Asliye Cezada net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP Ç€KMEYİNİZ Muayyen zamanlardaki şanolara karsı GRiPiN basan île kullanılır jf» Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle din dirrr t Grip ve Nezle başlangıcında bîr çok fenalıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • 101 O halde gelin.Hem bu tarafa gidelim:Daha hususidir.Rahat ederiz.Buyurun.Pardon.Size bir şey,daha doğrusu bir arakadaşmızı sormak istiyorum.Mümkün mü?Bir arkadaşımı mı?Ha evet,anlıyorum.Neden olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • fl?2flH ımm i Aşk ve yaş Pazar ünü bir dostumuzu ziyarete gitmiştik.Bir köseye çekilen üç genç hamın aralarında yavaş yavaş konuşuyor,arasıra «imkânsız nasıl olur?gibi suallerle birbirlerinin iddialar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AVÜS T R AOL Y A ingiliz atom tecrübeleri yapılalı yedi hafta olmasına rağ men Montebello adalarının hâlâ radyoaktif olduğu tesbit edilmiştir.Bu sebeple de bu bölgeye sivillerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Iraktaki siyasî buhran artıyor Bağdat 21 AF)Iraktaki dört muhalefet partisi yapılacak seçimleri boykot edecelcJerini dün bir kere daha tekrar etmişlerdir.Muhalefet partileri seçimini tek dereceli olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Otomobil yarışında bir kasa Meksiko,21 A.A.Panamerikan otomobil yarışı dün ilk kurbanını vermiştir.Filhakika bir «Jaguar» otomobilini idare etmekte olan Meksikalı mühendis Santes Letona.Diar,Meksika'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Dünyâdaki din müntesipleri Roma 21 T.HA.«Journala Missyonarıa Mondiali» gazetesi dünyadaki bütün dinlerin müntesipleri hakkında şu enteresan istatistiği yayınlamıştır:Dünyada yaşıyan insanlar şu dinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Güneş sathını büyük bir leke kaplıyor Beş gün evvel tesbit edilen bu leke bekleniimiyeıt bir Hurstmonceaux İngiltere)21 AP)Greenwich meteoroloji merkezinden verilen haberlere göre milyonlarca metrekar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Garip bir semavî cisim görüldü Londra 21 A.A.Bu sabah saat 8 de Güney îngilterede Bognor Regis ve Chichesterde uzun beyaz kuyruğu olan parlak bir cisim görülmüştür.Müşahitler,bu parlak cismin baş dönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Tunusta yeniden tevkifler yapıldı Tunus,21 AP)İstiklal taraftan «Yeni Destur» partisinin 30 mahallî lideri dün gece Fran sızlar tarafından protektora şek ünde idare edilen Tunus'un mub telif şehir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Uludağ sanatoryomu için bir P.T.T.merkezi açıldı Ankara 21 T.H.A.Burada Uludağ sanatoryumunun bulunduğp mahalde,hastaların ve sanatoryum idarecisinin haberleşme ihtiyacını gidermek maksadiyio bir P T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Sevgili Eşim ve Babam HAYDAR ERSB'ln vefatının 40 cı gününe tesadüf eden 25/11/952 salı günü Şişli camiinde öğle namazını müteakip mevlidi şerif okunacağından akraba ve arzu edenlerin gelmeleri rica o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Eden IngîKereye dönüyor Londra 21 A.A.Dıgnşleri Bakanlığı sözcülerinden birinin bugün bildirdiğine göre,Bakan Anthony Eden ingiliz milletler topluluğu ekonomik konferansında hazır bulunmak üzere muh t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Pariste bir eFçinin parası çalındı Paris,21**A.A.Suudî Arabistan Büyükelçiliği Ataşesi ve halen Suudi Arabistan Dışişleri Bakam Emir Faysal'm eşinin maiyetinde bulunan Dr.Rumi Beşvir'in burada ikamet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Suat Hay.i Ürgüplü Alman Cumhurbaşkanıyla s ör üstü.Bonn 21 A.A.Bonn Bü yükelçimiz Suat Hayri Ürgüplü Bugün Batı Almanya Cumhurbaşkanı tarafından" merasimle kabul edilmiş ve itimadnamesini takdim etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Atom ve hidrojen bombaları Cburchill bu silâhların insanlığın istikbali için bir tehlike teşkil ettiğini söyledi Londra 21 AF)Başbakan Chuıclıill dün Avara Kamarasın da yaptığı bir konuşmada hidrojen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Siyası İcmal Battık Devletleri Estonya devlet adamlarından Ve beynejunilel şöhreti haiz hukukçulardan Mösyö Robert Pusta birkaç günden beri İstanbulda bulunmaktadır.Mumaileyh gazetelere verdiği beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • İKTİBAS Alman korsan güvenin korkunç macerası Geminin kaptanı Üniformalı korsan Krüder her seferinde bir milletin bandırasını takarak 120.000 tonilâto tutarında sayısız müttefik gemisini batırmış,bütl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1952
  • Bir maliye heyeti levlçreys gitti" Maliye Bakanlığı Protokol Müdür Muavini Samim Yemiş Cİbaşmın başkanlığında beş kişilik Maliye heyeti,tetkiklerde bulunmak üzere,dün sabah sa at 10 da bir İsviçre uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.11.1952
  • 1 Hindistan başbakanı Nehrunun 63 yaşına basması dolayısiyle şerefine yapılan törende Delhili genç kızlar kendisine çiçek takmıştır.2îngilterede bir firma askerî tipteki Jeep'e Rolls Royce motoru takm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1952
  • Bizler yavaş yavaş paltolarımızı giymeğe başlarken hattıüstüvanm cenubundaki memleketler yazın zevkini çıkarmağa hazırlanmaktadırlar.Resimde Avustralyalı bir genç kız bu mevsimin ilk deniz banyosunu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Hurşid Paşanın fendi,Ali Paşayı yendi,ferman gelmedi Tepedelenli Ali Paşa,aldığı yaralardan ölümünün yaklaşmakta olduğunu anlayınca şöyle bağırdı 4avgilim Vasilikîyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.11.1952
  • Bugünkü spor hareketleri FUTBOL Mitlıatpaşa Sîadmda 14-30 Galatasaray Kasımpaşa P)jŞeref Stadında:13-30 Ortaköy Unkapanı H Ozgan,V-Yalman.M-Türün 14-30 Beykoz Adalet P)Fenerbahçe stadında:13 15 E-TT-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1952
  • İDİKKAT!I Birgün havaya uçacağız Mühim maçlarda gazometrenin parmaklıklarına tırmananlardan biri bir kibrit çaktığı gün,Mithatpaşa Stadını ve civarını dolduranlar bir anda mahvolabilir.Sulhî Garart İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1952
  • Bugün yapılacak güreş karşılaşması Greko Romen stilde yapılacak karşılaşmalara;İstanbul;Ankara İzmir,Kocaeli vb Eskişehir bölgeleri birincileri katılıyor tik bölge!eranutı Greko Ro-demir;79 kilo:Muamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1952
  • Bu hafta yapılacak basketbol maçları Bugün Galatasaray ile Istanbulspor karşılaşıyor Basketbol lig maçları ikinci hafta karşılaşmalarına bugün ve yarın L T.Ü.Balonunda devam edilecektir Hiç şüphesiz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1952
  • Fenerbahçe Szobel'i angaje ediyor Salı günkü antrenman maçından sonra Fenerbahçe idare heyeti Szobel hakkında karar almak için toplanmıştır.îdare heyeti prensip itibariyle Szobel'i transfer etmeğe kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1952
  • Nuri Hocanın Antrenörlüğü Eski güreş millî takım antrenörümüz Nuri Boytorun'uu tekrar bu vazifeye getirileceği hususundaki söylentileri,dün kendisiyle" görüştüğümüz Güreş Federasyonu Başkanı Sadullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1952
  • 1 154 yaşında müdafaa Halihazırda,dünyadaki en yaşlı müdafaa,Fransız futbol takımlarından R.C-Paris'in,yaş yekûnu 154 ü tutan triosudur-En aşağı 30 ar setfelik futbol tecrübesine sahip olan bu oyuncul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1952
  • Bugün saat 14.30 da Mithatpaşa Stadında şa ile oynuyor MMJH-Şeref Stadında:Adalet Beykoz Profesyonelleri;Vefada da,Fenerbahçe-Vefa Amatörleri karşılaşıyor Profesyonel lig" maçlarının 8 inci haftası,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • bU.a 12.57 Açılış ve program 13.w Haucrıer 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılaı 14.00 italyan operalarından sevilmiş orkestra parçaları ve sahneler PL)14.15 Antonio T» gitarı 14.30 Saz eserleri' 14.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 ©çayHk 12 00 Bir aykk 4 ÖO Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 UneU sayfa sant.4 TJL.7 ve 8 İnci aayf a sant.2,60 TJL.fikatardan uw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • KATİP trtanbtri Üniversitesi Tıp Fa-«alı şebekemi Kaybettim.Hükmü yoktur.7250 Urtuğrul Stmata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÜtTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • Yenişehir Belediye Başkanlığından Bursa 1 Belediyenin şahsiyeti maneviyesine ait Koca Çayır mevkii ile mezbaha Önünde 952 yılında çeltik ekilen beton bende kadar her iki parçanın mecmuu 800 dönüm mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • Samsun liman inşaatı eksiltmesine iştirak belgesi almak isteyenlerden aranan şartlar Bayındırlık Bakanlığından 1 Samsun liman inşaatında yapılacak işlerin ana hatları aşağıda yazılıdır:a)14-5 m-su der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • TÂRİHTEKİ KORKUNÇ «İNAYETLERİ Nakleden:AZIZ OZBAY Kadın,başı kesilinceye kadar cesaret ve metanetini kaybetmedi 36 Markiz,bu muameleyi asaletine yakıştıraımyor Markiz dö Brenvilye,hâkimlerin huzuruna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • Haraky;Kemal feEM BSALA 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 7' HHr 8 ¦9 9 10 11 12 Soldan Sağa 1_Bir nota;Musikimiz 2 îrtihail dari beka eyle;Tatlıya »t;Namus 3 Taş yarısı;Tersi fikrine iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • Öğrencilerin otobüs pasosu I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Genel "Meclis kararile şehrimiz,ilk» orta ve lise öğrencilerine otobüslerimizde yüzde elli tenzilâtla seyahat hakkı verildiğinden bu husus için id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • içel ili Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Mersin Memleket Hastahanesi mutfağı için bir adet yemek sobasının alınması işi.9315)dokuz bin üç yüz on beş lira muhammen bedel üzerinden,hususî şartnamesine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • Şimdi istediklerini elde et-Evet.Cobb bu kelimeyi garip biz «unda söylemişti.Bir müddet «Igündükten sonra:Onların ne istediklerini bil »ek bir şey ifade etmez.Asıl «eşele kırmızı yüzlü adamla az «adaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1952
  • |BMaaa|(Gençler,elleri silâh tutanları,kadınlı erkek!bütün Giridliler sahillere dolmuştu 167 Bakın.Girit seferi başladı;yarın Yusuf Paşa imdat ve para istiyecek-Beride arslanım yeni bir icatta bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.11.1952
  • Dünya minderlerinde îürk gücünün tfanm li halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayata Beni küçümseyen bir hasma verdiğ m ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Başbakan bir hitabede bulundu [Bas tarafı 1 incidol olsun,millet olarak birbirine ve memlekete bağlı tek insan halinde millete ve memlekete hizmet etmeyi asla unutmıyacajjız-Aramızdaki politika mü cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Bir bakara salonu dün basıldı Suç Ustîl yakalanan 13 kumarbaz adliyeye sevkedildi Evvelki gece sabaha karşı saat 3 de Tophane Defterdar' yokuşu 35 numaralı evin dördüncü katında Alımet Erdem'in Arnavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Basın yayın ve Turizm genel mudtırlugtı Ankara 21 Maliyet)Şehrimizde intişar eden bazı gazete lerde Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Halim Alyotun Çorum Valiliğine tayin edildiğine dair haberler çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Çocuk mahkemeleri Ankara.21 Milliyet)Çocuk mahkemeleri teşkili hakkındaki kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş bulunmaktadır» Tasarıda Adalet Bakanlığının lüzum göstereceği illerde çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Meclisin dünkü içtimai [Bas tarafı 1 incide] likle konuşulması kabul edildi ise de Bayındırlık Bakanı olmadığından görüşülemedi.Turizm endüstrisi kanun tasarısının müzakeresine başlandığı sırada söz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Amerikan ticaret heyeti [Bas tarafı 1 incide] dere göre Amerikan sanayii son iki bucuk senelik devre içinde en verimli bir hale gelmiştir.Amerikan ticaret heyeti başkam kendisiyle görüşen arkadaşımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Kiraların serbest bırakılması [Bas tarafı 1 incKlel Buna göre Millî Korunma Kanununa tâbi yerlerde 1955 senesine kadar kiralar tamamen serbest bırakılmıyacaktır.Yalnu meskenlerde kiralara kanunun neşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Diri diri akrep yatan adam fBas taralı 1 incide] daha yutmuştur-Muhitte alâka toplayan hâdise bilhassa doktorlar arasında hayreti mucip olmuştur-Sapasağlam gezmekte olan Hüs3yin« gelecek yıl da 15 yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve nukdarı yazılı yiyecek maddeleri pazarlıkla 24/11/952 günü hizalarında yazılı saatlerde Yassıviran A».Sa* Al.Koda satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Kral Faruk cani midir?[Bas tarafı 1 incide} Benim bildiğime göre,cip bir kaç saat sonra Pulli ve iki muhafızla birlikte boş olarak Kahireye dönmüştü.Bu iş üzerinde,saray erkânından hiç bir kimse her h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Papagos hükümetinin dış siyaseti [Bas tarafı 1 incidel faatlerinden mülhem bulunmaktadırlar.Dış siyasetimiz Yuna" nistanın Atlantik Pakt:üyesi aıfatiyle deruhte etmiş bulunduğu vecibelere göre de ayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • On büyük yaramaz «•Küçük Sahne de mevsimin başından beri büyük bir haşarı ile temsil olunan W-Sha* kespeare'in meşhur «Ne İsterseniz» adlı komedisinin önümüzdeki salı günü akşamı son temsili yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.11.1952
  • Bir aylık ölüm ve doğum vakaları Yapılan istatistiklere göre» ekim ayı içinde İstanbul vilâyeti dahilinde 719 u erkek ve 733 ü de kız olmak üzere cem* an 1452 doğum,1056 ölüm vak'ası kaydedilmiştir-Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.11.1952
  • MEMLEKET PİYASASINA AKZEDİLDİ I mm Ijpliül mm ÜÜÜK ff iHİP İîjJİjS:İİIIpHij "üülül!Yakın Şarkta.hattâ Orta Avrupada dahi emtati bulunmayan devrimizin en modern Sobun Fobrıkası açılmış ve tam randımanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1952
  • w l*1 W ı& m l$IK VERİR FAZLA piyasada satın alabileceğiniz en üstün ampuldür!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1952
  • Sümerbonk Gene!Müdürlüğüne!n:1 Diyarbakır Yünlü Fabrikası ikinei kısım inşaatı yenicen hazırlanan birim iiat esasile ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Yaptırılacak isin kesil bedeli 106
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1952
  • Deniz ikmal Gurup Başkanlığından 500 adet boy gamselesi Batın alınacağından,vermeye istekli bulunanların birer adet numune gamsele ile teslim şartlarını da bildiren teklif mektuplarını en geç 1/Aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1952
  • rilen askerî kıtaat ifflntarı ist.Lvz Amirliğinle ı ye 11 adet Şakir Zümre marka 3 numara Soba pazarlıkla 25/11/952 sah saat 14 de izmit Dz-lk-Mrk-Sa-Al-Koda satm alınacaktır,Tutan 660 Lira kesin temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1952
  • Asma Köprü Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Erzincan ilinde,Arapkir Kemaliye yolunda Halmüge)Aşağı kindir)ve Bağıştaş civarında Buğıştaş)köprülerinin asma köprü olarak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1952
  • KUŞ MARKA İN MUM I VOLMAKAlMLtKİK rMKİHl i ÖİAM Al %£XUNIL£N GELMİŞTİR f Zencin ve Cazip HBNKvePEStN Çeşitleri PİSTON ve bütün diğer uedek parça-an mevcuttur.Bütün diğer dolmakalemlerden fazla mürekke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8