Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Avrupaya Amerikan yardımı Amerika önümüzdeki yıl yardım p ânından kesintiler yapacak Washington,20 A.P.B.Amerika gelecek yıl zarfında cMüdafaa destek yardımı» üzerinden esaslı kesintiler yapmak tasavv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Mecliste bugün de 19 sözlü soru görüşülecek Ankara,20 Milliyet)BUyük Millet Meclisi yana saat 10 de toplanacaktır.Gündemde 19 sözlü soru,10 kanun tasarısı ve bir de Faik Ahmet Barutçunun Cumhuriyet Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Bir Rus casusu mahkûm oEdu Ankara,20 Milliyet)Bundan bir müddet evvel A danada galdığı bazı askeri sırları Mersindeki Rus Konsolosluğuna satarken suç üstü yakalanan Selâhattin Bahçivan adındaki erin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Dün bir eroin tekkesi basıldı Uzun zamandan beri esrar tekkesi olarak kullanıldığından Şüphe edilen ve daimi tarassut altında bulundurulan bir esraı tekkesi dün saat 14 de basılmıştır.Müteaddit sabıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Samet Ağaoğiu şehrimizde üç uü» kalarak tetkiklerdi» bulunacak Çalışma Bakan Samet Ağaoğlu,beraberinde İşçi Sigortaları Yönetim Kurulu Başkam Nüxhet Tekül ve tşçi Sigortalan Genel Müdürü HalU Üzel old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Fenerbalıçe kulübü bu pazar günü oynıyacağı Vefa maçına hazırlık olmak üzere dün Alemdarla karşılaşmış ve oyunu 60 kazanmıştır-Dünkü antrenman maçında Macar oyuncu Szobel de denenmiş ve idareciler üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Meclis bütçe komisyonunda Kiraların serbest bırakılması reddedildi Ankara,20 Milliyet)Kiraların tamamen serbest bırakıl ması veya bir nisbet dahilinde artırılması hakkındaki kanun teklifleri bugün Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • FARUK BİR CANİ MİDİR?Nak£e££att s Omİt deniz Kralın elinde bir tabanca belirdi.60 Prens,Kralın Sonyayı niçin ve nasıl öldürdüğünü izaha başlamıştı:Faruk güzel Rus kızını afyonlu şurupla sarhoş edip kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Yarın şehrimize gelecek olan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Pakistan kültür heyeti azaları ile bir arada-Foto:Mim yet Adnan)Bayar,salı günü Savarona ile Atinaya hareket edecek Cumhurbaşka'nTyorm^abah ekspr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Orduda tatbik edilen yeni eğitim programı Yeni Millî Savunma Bakanı dün bu hususta geniş malûmat verdi Ankara,20 T.H.A.Mili» bahirinin muhtelif suallerini a-Savunma Bakanı 3eyfi Kurtbek,«ağıdaki şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • General Eisenho wer kabinesini kuruyor J.Foster Dulles,Duglas Mckay ve Charles Vailson kabineye giriyor Kabinesini kurmaya çalışan General Eisenhovrer'bt,Trunıanla son karşılaşması.Foto:AP)Washington.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Yunan ordusunda temizlik başladı Papagos'un emriyle 4 orgeneral emekliye seykediidi,ordunun siyasetle uğraşması kıt't surette mendildi Orduda geniş tasfiye hareketine girişen Papagos eski Başbakan Plı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Arap devletleri ve Fransa Bugün bütün Arap memleketlerinde Tunus ve Fas dâvası lehinde,dolayısiylö Fransa aleyhinde nümayişler yapılacağı dün Kahireden bildirildi.Nümayişlere dinî bir mahiyet de verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE İLGİLİ OLARAK Bursada da baskınlar yapıldı Bursa 20 Milliyet)Dün ve bugün şehrimizde gelir vergisi kaçakçılığı ile alakalı olarak geniş mikyasta bir arama ve ta* rama yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Sanık Ali Taşkent Kaçakçıların duruşması Sanıklar kendilerinin döviz kaçır madıkhırını iddia ediyorlar_Döviz kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile adliyeye verilen Ali Taşkent,Rüknettin öztomruk ve îsmai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Menderes Kayseriye gidiyor Barbakanın D.P.il kongresinde yapacağı koneşna merakla bekleniyor Ankara,20 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes yarın sabah saat 10 da beraberinde bazı milletvekilleri olduğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • *ZW«mı Bugün şehrimizde hava;umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1952
  • Ingrid Bergınan evinde istirahat halinde ıngrid Bergman Amerikaya gidiyor Ingrid Bergman aşk uğruna on Uç yaşındaki kızım,kocasını,vatanını terkedip ttalyaya gittikten sonra Amerikan Kadınlar Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Amerİkaya arpa satışı o 20 ton arpa yakında Amerikan şüepleriyle sevkediJecek Toprak Mahsulleri Ofisi Amerİkaya 20 bin ton arpa satmıştır.Pek yakında Karadeniz limanlarından Amerikan şüepleriyle sevkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Mecidiye köyünde bir kadını vurdular Dün gece saat yarıma doğru Mecidiyeköy Karkuyusu civarında bir kadın karnından bıçakla ağır surette yaralanmıştır.Yapılan tahkikat sonunda,kadının isminin Fethiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Bir randevu evinde yakalanan evli kadanlar Evvelki gece ahlâk zabıtası memurları tarafından basılan iki evcîe uygunsuz vaziyette yakalanan 7 kadından,üçünün evli.birinin 7 aylık,diğerinin 9 aylık hami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Zengin olamazsınız Zengin olmak için fırsatlardan istifade etmok llzımdır.Garanti Bankası size Yılbaşında yüz bin lira kazanmak fjrsatım veriyor.Derhal hesap açtırmak üzere gişelerimizden izahat istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Dün sabahki zelzele Dün sabah Türkiye saati ile 7 yi 31 dakika 19 saniye geçe merkez üstünün rasathanemizden uzaklığı 70 kilometre olarak hesaplanan şiddetli bfr deprem kaydedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Kâğıthanedeki "hasbahçs,ihya edilecek Kâgıthaneköyü Sosyal Yardım Cemiyeti Başkanı 3n.Mürüvvet Azak'ın riyasetinde bir heyet Vali ve Belediye Başkam Prof Gökay'ı ziyaret ederek bazı dileklerde bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Şehrin su meselesi o Vakıf su yollarının ıslah edilmesine karar verildi Sular idaresinde dün Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gokayın riyasetinde bir toplantı yapılarak şehrimizin uu mevzuu gözden geçiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU raBB^Fi Hazreti Ömeri inadından vazgeçirmek hiçbir zaman kabil olmuyordu ıoo Sakin olunuz Mısırlılar,bir kimseyi boğazlamak üzere sizlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • ÇAY İstanbul Kız lisesini Bitirenler Derneği 20 a,martesi günü saat 14.30 da Taksim Belediye gazinosunda çok eğlenceli bir tanışma çayı tertiplemiştir.•fa İstanbul Muallimler Birliği 22 kasım cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Denizcilik bahisleri Korede 18 ingiliz harp gemisi savaşıyor Büyük Britanyanm Birinci Deniz Lordu Amiral i Sir Rhoderick McGrigor,kraliyet donanmasiyle Ka-nada,Avustralya ve Yeni-Zelanda donanmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • HALKIN SESİ Beyoğlu Kayma* ksm lığın dan gelen cevap Bir okuyucuımızuu Beyoğlu devr.jeieı\ue üair uıan bir müşahedelerini bu Köşede ilgililere anut mistik.Gelen cevabı aynen yazıyoruz:«Gazetenizin 6/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • cıvan açılıyor İstiklâl caddesinin genişletilmesi meseleside tetkik ediliyor Şehrimiz,önümüzdeki günler-mistir:de büyük imar hareketlerine sahne olacaktır.Yapılması düşünülen mühim işlerden birini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • ne.21 Kasım Kıı.3 8 R.Ev 1952 Kusur Cuma 1368 VAKÎT VASATI EZ ANÎ 1 Güneş 6.55 2.08 Ogle 12.00 7.13 i ikindi 14.31 9.45 Akşam 16.46 12.00 Yatsı 18.23 1.36 imsak 6.11 12.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frîsveç Kr.Florin Liret Drahmi ISskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 64.12:50 73.08.40 0.44.80 0.01.876 0.73.90 791_280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • KISA HABERLER if Fulbraj't anlaşması gereğince İktisat Fakültesi,sosyal siyaset kürsüsüne gelecek olan •^lofesör William Wait kontratını imzalamıştır.Tarım Bakanlığı 1952 yılında 150 bin lira şartıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • P O LİSTE •fc Pendikie inşa edilmekte olan Eakterioloji enstitüsü lojman inşaatında iki ton kadar yuvarlak betonarme demiri çalınmıştır.Hırsızların bu demirleri gece yarısı deniz yolu ile kaçırdıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1952
  • Tıpta tansiyon diye damar içindeki kanın damar cidarına yaptığı tazyika denir-Bunun yükselip alçalması canimin deveran sistemi hakkında büyük fikirler verdiği ve bazan tehlikeli neticeler doğurduğu iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Tunustaki tethiş hareketleri Son zamanlarda günlük hâdise haline gelen kanlı çarpışmalara dön de devam edildi Tunus,20 T.ILA.Tunusta son zamanlarda günlük hâdise haline gelen kanlı çarpışmalar bugün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Komünist âlemin büyük duruşması Viyana,20 AP)Moskova yargılamalarından beri komünist alemde yer alan en büyük cduruşma bugün Prag'da başlamıştır.Komünist Çekoslovak hükümetinin 14 sabık kalburüstü li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Türkiye yeni Bonn elçisi Bonn,20 AP)Türkiyenin Bonn Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü,bugün itimatnamesini Batı Almanya Cumhurbaşkanı Theodor Heusse'3 sunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Bir islahhaneje çıkan isyan Viyana,20 AP)Pu sabal erken bir saatte 100 kadar silahlı gencin,bir ıslahhanede çıkardıkları isyanı "»astırmak iğin 300 polis seferber edilmiştir.Vu kua gelen çarpışmalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Hiç kaza yapmayan şofö 'erin mitingi Londra,20 Nafen)25 senedir otobüs şoförlüğü yapmakta ve o zamandan beri hiçbir kaza işlememiş olan 77 şoför bugün bir miting yapmışlardır.Ru şoförlerin her biri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Feci bir yangın Memphis Arkansas)20 A.A.Dün gece burada vukua gelen bir yangının bir apartımanı tahrip etmesi sırasında 5 çocuk ölmüştür.Apartımanda oturan diğer^13 kişi kurtulmağa muvaffak olmuşlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • üne sco komisyonlarına seçilen Türk delegeleri Paris,20 T;H.Unescodaki çalışma komisyonlarının seçimi sırasında Türk murahhas heyeti Azalarından Prof.Bedrettin Tunçol,âza Jevletlerin raporlarını tetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • İKTİBAS yazacağını ilan etti İsmaifliierin 75 yaşına varan imamı Newyork Herald Tribüne gazetesine gönderdiği mektupta:"Hakkımda sayısız yazılar okumuş olanlardan,hatıralarımı gözden geçirecekleri gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Kartograf alınacaktır Harp Akademilerine 15:20)lira aslî maaşlı bir kartograf memuru alınacaktır-İsteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 cü maddesindeki belgelerle birlikte sınavı yapılmak üzere 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Yedkepe ve yayınları Tarık BUĞRA On beş günde bir çıkara Yeditepe gazetesi 15 kasım tarih» ii 25 inci sayısını hikayecilerimizden rahmetli Sadri Ertcm'in hatırasına geniş bir yer ve-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Fransa Almanya n ünasebetfdrı Hür Avrupa milletlerinin en ziyade sükûna nıulhac olduklar,ı komşularıyla tam bir ahenk içinde yaşamaları »cabeylediği bugünlerde de Fransızlar taşkınlık yapmaktan,Almanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • İranda tevkifler Tahran,20 AA)Millî İktisat Bakanlığı memurlarından Abdullah Nejat ve Muhammed Moez,bu sabah Başbakan Musaddık'm emrile tevkif edilmişlerdir-Her iki şahsiyet de hükümetin emrine rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • 0t^^^0 KISA HARİCİ HABERLER FAS Dün gece burada vuku bulan infilâk sonunda birçok binaların kapı ve camları kırılmıştır.Polis tahkikata başlamıştır.İTALYA Meşhur İtalyan filozofu Benedetto Croce,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • İspanyada feci tren kazası Linaros,20 A.A.Bu sabah Vadollano'da vukubulan tren kazasında 8 kişi ölmüş,91 kişi yaralanmıştır.Yaralılardan 5 inin hayatı tehlikededir.37 yaralı da ağırdır.Kazanın bir ray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • VWWS/VS.W AAMl r t2'r*:K\M ö mm® belediyede gizli t şkslât Gazetelerde cidden garip bir haber okuduk.Belediyenin her dairesinden itimada şayan bir memur ayrılmış ve bunlar bizzat Dr.Fahrettin Kerimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • 100 Bu nikbin mizaca o havayla birlikte bir parça da kavga azmine erişi yüzünden kavuşmuş bulunuyordu-Artık eskiden aynlamadığı semtlere ve dostluklara veda cjo kiyordu.Neticeyi alana kadar bu böyle o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Feci bir toprak kayması Kazablanka,20 AP)İçinde çalışmakta oldukları bir kanalda vuku bulan toprak kayması neticesi 13 Faslı işçi ölmüştürişçiler Uledibrahim barajında Ksaressuk kanalının yatağını tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Köpekleri koruma birliğinin tavsiyesi Londra,20 Nafen)Koyun sürülerini rahatsız eden köpekleri öldürmek isteyen Jngiliz çift çilerine,köpekleri koruma birliği şu tavsiyede bulunmuştur:Köpeklere ateş e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Fransada komünist memurların temizliği Fransız devlet idaresindeki ki id mevki'erde Lunnan memur'arın süratle temizlen esine karar verildi Paris,20 Nafon)Fransi2 devlet idaresindeki kilit devkilerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • İsrail sularına giren Lübnan yelkenlisi Tel-Aviv,20 AP)Askerî bir sözcünün dün bildirdiğine göre,İsrail karasularına iki kilometre kadar giren bir Lübnan yelkenli gemisi israil sahil muhafaza ekipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1952
  • Sudanda üniversite ve okullar kapatıldı Hartum,20 TH-A)Sudan Üniversitesindeki talebelerle diğer okul öğrencileri bugün grev yapmışlardır-Talebeler yaptıkları nümayişte» İngilizleri Sudan'ı terke dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.11.1952
  • IKore tugayımızda,Alay Komutan Muavinliğine tayin edilen Albay Daniş Karabclen ile 15 asteğmen dün sabah saat 4 de uçakla Tokyoya hareket efe mislerdir.Koreye giden Albay ve asteğmenler hareketlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1952
  • ı Kadı efendi sıkılınca,iki yolcu çağırıp muhakeme etti Osmanlıların çökme devirlerinde kadılar şehrin eşkıyası idiler,akla gelmedik kurnazlıklarda halkı soyarlar,tazyik ederler,kendileri ise huzur iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1952
  • Broadvvay sahneleri de tıpkı HoNyıvooıi stüdyolan gibi her yıl hevesli genç kızlarla dolup taşmaktadır.Tabiî bu hevesliler arasında şöhrete erişebilen istidatlıların sayısı çok azdır.Amerikanın Connec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.11.1952
  • Gece yapılan otomobil yarış Geçenlerde İngiltere'de yapılan 9 saatlik millellera« rası otomobil yarışına,80 dan fazla otomobil iştirak etmiştir.Resimde,geecleyln sona erqn yarışın,final mahallinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1952
  • Dün akşam Ankarada yapılan basın toplantısı Orhan Şeref neler anlattı?Sulhi Garan Geç vakit haber aldırıma göre.Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak.dün akşam Ankarada bir basın toplantısı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1952
  • Bülent Eken takımına dönüyor Tekrar Galatasaraya döneceği söylenen Bülent Eken sağda)Yunanistan milli maçında Gecen mevsim Italyamn Pa-miş gibidir,söylentilere göre,BU Bu mevsim.Fransaya translermo ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1952
  • Amatör boksumuzun ünkü durumu nedir Amatör boksu kalkındırabilmek için,titiz bir çalışmanın gösterilmesi şarttır Pazar ve çarşamba geceleri Napoli karmasiyle yapılan maçlarda,hemen hemen unutulmaya yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1952
  • Son aldığı galibiyetler üzerine Fransız futbolumun Avrupadaki durumu Fransızların müteakip maçlarında ne netice alacakları merakla bekleniyor Ekim ayının başından itibaren Avrupada futbol muhitini en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1952
  • Dün Fenerbahçe stadında yapılan hazırlık maçında Fener Alemdarı 6 O yendi.Bu ınaçta Fener idarecileri Macar futbolcusunu son defa olarak imtihan ettiler.Hakem Fenerbahçenin antrenörü Szekeily nin İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1952
  • Bu hafta yapılacak lig maçlarınım programı Maçlara,bu hafta da muhtelif stadlarda devam edilecek 22.Kasını.952 Cumartesi MtTHATPAŞA STADINDA.14.30 Galatasaray Kasımpaşa P)ŞEREF STADINDA 13.00 Ortaköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1952
  • Tarık Ozerengin Beynelmilel hakem oldu Millî futbol hakemlerimizden kıymetli röz doktoru ve apor muharriri arkadaşımız Tarık ozerengin,Merkez Hakem Komitesinin son yaptığı toplantıda beynelmilel hakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.11.1952
  • Bazırlıyr b Ktmal DEM RSALA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AHttfcflİ I 1 7 l R ¦EH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Soldan Sağa 1 Feleğin bazılarına yedirdiği;Yemig gibi yenen bir ot 2 Bir cins vaat;Bir ajansın kısaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1952
  • ttUUhjet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnei sayfa sant.2,50 T.L.İlânlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1952
  • Validenin şehvî arzuları ayaklanmış değil adetâ şahlanmış vaziyette idi 166 Yusuf Paşa yine rotayı değiştirtti-Türk filosunun bir parçası tekrar avının üstüne süzülen bir atmaca gibi karal tıya doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1952
  • ¦jul ijb—en—»ııımı.11 ınn TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Markizin canavarlıkları güzel huylarının yanında siliniyordu 35 Bazı adliyeciler bu iddiaya taraftar güründüler:Bir itiraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1952
  • IRÖPORTAJ Seyrüseferin şoförlere faydalı öğütleri Arabası çalınan bir vatandaşın şikâyeti Seyrüsefer müdürlüğündekiler ne diyor Otomobili çaldırmamak için en iyi çare Bir bayan şoför ne diyor Otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1952
  • Kocanızın mensup olduğu fabrikayı zenginleşti!mek arzunuz,burada dün bir cinayet işle]:Igmi h;zp mmtturnyor.Polisin bu civarda oturanların hepsini ayrı ayrı istintak etmek istiyeceğini zannediyorum.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Yunan ordusunda temizlik IBag tarafı 1 incidel Başbakan,jandarma ve polis komutanları arasında da değişikliklere girişmiştir.Mareşalin emriyle Kor general Stiiyanos Aanidakes kara kuvvetleri komutanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Bayar salı günü Atinaya gidiyor [Bas tarafı 1 incide] akşam saat 9 u 5 geçe İstanbul ekspresine takılacak husus!bir vagonla İstanbula gelecektir.Bu seyahatlerinde Cumhurbaşkanımıza kerimeleri Nilüfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • KRAL FARUK BİR CANİ MİDİR?1 L Wuı£u&*t* üuir D€*İZ.[Baş tarafı 1 incide] ki vücudünden kanı çekiliyor gibiydi.Saatine bakmaya takati yoktu.Böyle ne kadar yattığını bilemedi.Yanında horulduyarak uyuyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • TekSif verme ilânı 1 bakanlıkça hiç bir kayıt ve şartı tazammun^tmemek üzere Ankara Ana Tamir Fabrikasındaki lastik tamir atelyesinin tezgâh ve âletlerini ikmal ve bunlar için lüzumlu külliyetli mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Avrupaya Amerikan yardımı [Bas tarafı 1 incide] ma ihtiyaçların kalmayacaktır.Bununla beraber bu konuda henüz kat'i bir karar verilmemiştir ve iktisadî şartların kötüleşmesi halinde şimdiki" planların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Çalışma Bakanı [Bas tarafı 1 incide 1 Çalışma Müdürlü güno giderek,işçi mümessilleriyle görüşmüştür.Temasları hakkında kendisi ile görüşen gazetecilere Samet Agaogîu şunları söylemiştir:Yeni vazifeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Kaçakçıların duruşması [Baş tarafı 1 inekle] le ücretlerini ancak çek olarak ödeyebileceklerini söylemesi ttzerine,zamanın müsaadesizi iğini gözönünde bulundurarak bu teklifi kabul ettiklerini söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • General Efsenhowar kabinesini kuruyor [Bas tarafı 1 incide!vunma Bakanlığından bugün açıklandığına göre-Gl-Eisenhowerin Koreye yapacağı seyahat emniyet tedbirleri dolayı-siyle açıklanmıyacak ve ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • a LÜKS APARTMAN DAİmtM MÜSTAKİL KONFOALU EVLE A LÜKS OTOMOBİLLE* "CHkİS CAA/7m J)£MZMÛ7ÛM 20.000 W0.500,İSO.fûOl/A AL/K MM *MMİYELE fil ISO l/M İM MfAP AÇTMNLAM MMJUf WMBlEM SÜMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Röportaj Başta rafı 6 ncı sayfada)hırsızları okuyacak mı sanki?Kaldı ki,ikinci ve sekizinci mad deler müstesna değerlerin} hiç bir araba sahibi yapamaz.Neden?Öyle ya,«zincirJ i deli hazretleri» gibi,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Orduda tatbik edilen [Baş tarafı 1 incide)Ordu'da taibJuna devam edilmekte olan son harg tekniğine göre,tanzim edilmiş yeni eğitim metodlarından bugüne kadar alınan netice nedir?Bu sualinizin cevabım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Vergi kaçakçılığı [Bas tarafı 1 incide] rimizde bugün de devam ettirilmiş ve şimdiye kadar 38 ticarethanenin yazıhane ve salıiplerinin evlerinde en ince teferruata kadar arama yapılarak ele geçirilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Dünya miııderleriııao Türk gücünün timsali İmlinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere geliniydi büyük Türk güreşçisinin hayatı Hakemlerin bulunduğu yere üç beş adım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1952
  • Arap Devletleri ve Fransa [Başmakaleden devam 1 parçalanacaktır-Fakat bize göre İngiltere yıkılacaktır-v demişti-İngiliz imparatorlusunun bu asır başındaki kudret ve azameti.îslâmın da aynı günlerdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Hafif keman soloları Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 10 ton Ispanak.30 ton Lahana,15 ton Prasa,25 ton Havuç,5 ton Kereviz kapalı zarfla 10/12/952 çargamba saat 15 de izmit Kara As-Sa-Al-Koda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına komisyonu başkanlığından 1 istanbul Bomonti bira fabrikası kazan dairesi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur-2 Eksiltmesi 10/12/952 çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • Hacız kararı Yabancı memlekete firar etmekten sanık olup yapılan aramalara ve ihtarata rağmen yakalanamıyan ve meskeni tesbit edilemiyen Hasköy As-Şubesinden Rafael oğlu 929 doğumlu Avram Levinin As-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Artırma ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından:1 Povvers istatistik makinelerinde kullanılmak üzere Manilla kartonundan mamul 10 milyon adet makine fişi satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • Hollywood'dan Haberler June Allyson ve Peter Lan-ford bundan evvel birlikte çevirdikleri «Good News» filminde.June AHyson ve Peter Lowford çiftinin bu yıl da yeni bir kurdelesini seyredeceğiz-Beyaz pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NTJRÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • P.T T.İşletme Genel Müdürlüğünden:1 îdare ihtiyacı için 10000 adet 4 No-lu ve 30000 adet 4 boğazlı makara porselen izolatör kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Tamamının muhammen bedeli 30-500 ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasardan başka her ç\hx sabah saat İO.JO-U.OO öyleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • Ne isterseniz W hat You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sanneye Koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1952
  • Telefon:42157 Komedi AHUDUDU Yazan:Joseplt Kesselrîngf Türkçesi:Ro5iha O.Vafi Vasfi R.Zobıı Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da matine Cumartesi ve çarşamba günleri 14.30 da Çocuk Tiyatrosu Gişeler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8