Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Türk devrim ocakları Beyazıt semt ocağı dün törenle açıldı Türk Devrim Ocakları Beyazıt semt ocağı dün saat 15 de Marmara lokalinde yapılan törenle açılmıştır» Merasimde.Devrim Ocakları ilk meclisi ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Hayatı macera He dolu olan sabık Kral Faruk'un son resmi Kral Faruk bir cani midir?Faruğun bütün tavrı birdenbire değişti Güzel Rus kızı Sonya kralın elinden kurtulmayacağım anlayınca Faruğun istekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • RÖPORTAJ Limanımızda misafir bulunan Amerikan filosuna mensin» bahriyeliler,şehrimizde de alıştıkları hayatı bulmağa çalışmakta ve bunda biç de sıkıntı çekmemektedirler* Arkadaşımız Ümit Deniz'in bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Bursadakı feci kamyon kazası 2 kadı* ödü,4 kadın ağır yaralandı Bursa,17 Milliyet)Bugün Karacabey Hotunlu köyü yolunda feci bir kaza olmuş,iki kadın ölmüş,dört kadın da ağır surette yaralanmıştır.Tarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Celâl Bayar Ankara'da Cumhurbaşkanını gardı Başbakan ve Bakanlarla kalabalık bir halk topluluğu karşıladı Ankara,17 AA.Cumhurbaşkanımız Celâl Dayar,beraberlerinde Ta;mı Başkam Nedim ökmen ile diğer ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • İki kacstil bir sene sonra yakalandı Zeytinburnunda başı ezilmek suretiyle öldürülen gencin katilleri nihayet dün yakalandılar Dün yakalanan kaatiller:Bir sene evvel Zeytinburnu gecekondularında 46 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Dün gündeminde bvtunan 40 stt/lü sorudan ancak 11 ini görüşmeğe raldt VulaaJIea Büyiilc Millet Meclisinden bir grup» Foto:Milliyet Adnan)Meclis gündemindeki 40 sorudan on birinin cevaplandırılmasına v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Ellibin liralık bir suiistimal I Bir gümrük komisyoncusu sahte evrak tanzim ederek hem hazineyi hemde tüccarı dolandırdı Şehrimiz GümıilK Başmüdür-cusu da sıkış muamelesini yaplüğünde vuku bulan bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Yunan seçimleri Papagos'un ezici zaferi ile neticelendi Mareşalin Halk Topluluğu Partisi 300 mebusluktan 241 ini kazandı Plastiras ve Çaldaris mebus secilemedi.Kızıllar bir milletvekili dahi çıkaramad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • D.P.Meclis grupu Bugün yapılacak toplantıda C.H.P.nin asayiş meselesi ve Balıkesir hâdisesi hakkındaki gensoru görüşülecek Ankara,17 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu yarın saat 15 de Büyük Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Himalayaya bu defa da çıkılamadı Himalaya'ya tırmanımya Çalışan isviçre heyeti zirveye birkaç metre kala dönmeye mecbur kaldı Khatmandu Nepal)17,AP)Himalaya'lara tırmanmakta plan 6 kişilik İsviçre dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Xi*k gjg Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyette açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktırkfr J/l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1952
  • Hidrojen bombasının ilk tecrübesi yapıldı Müthiş infilâk sonunda Eniwetock civarındaki bir adanın tamamen ortadan yok olduğu bildiriliyor Nevyork 17 Nafen AP)Birleşik Amerika enerji komisyonu» Pasifik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Çanakkale Abidesine yardım genişliyor İstanbul temsil bürosuna Ha tay valiliğinden gelen bir inek tupta bu vilâyetimizin Çauakkale âbidesi inşaatı iein 15 bin liralık teberruda bulunacağı bildirilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Beyoğlu hastanesi genişletiliyor Beyoğlu Belediye Hastahanesinde öteden beri devanı etmekte olan dahiliye,hariciye,bevliye ve nisaiye hastalıkları kliniklerine ilâveten çocuk,ve kulak,boğaz,burun hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Çalışma Bakanı bu gün geliyor Çalışma Bakanı Samet A£aoğlu bu sabah şehrimize erelecektir-Bakan şehrimizde sendikaları,iş yerlerini ziyaret edecek ve iş vereHİerle konuşacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Bursa otobüs işçilerine zam yapıldı Bursa,17 T.H.A.Belediye,otobüs işçilerinin ücretlerinin arttırılması için bir müddet evvel açtıkları ihtilâf» Yüksek Hakem Kurulu tarafından halledilmiş ve işçi ücr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Bir katilin duruşmasına başlandı 8 ay evvel Kasımpaşada kayık içinde bir cinayet işlenmiş ve Muzaffer adında Rizeli bir £enç tsa isimli bir hemşehrisini tabanca ile vurmak suretile öldürmüştü.Muzaffe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Ankaraya giden belediye heyeti döndü Bir kaç gün.evvel bütçe mev zuu etrafında alâkalılarla te* maşlarda bulunmak üzere Ankaraya giden belediye heyeti şehrimize dönmüştür-Heyet An kara da Başbakan Adn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • K» omur satışları O-Önümüzdeki hafta içinde 14 yerde tanzim satışlarına başlanıyor Kömür tanzim satışı hazırlıkları sona ermiştir-Önümüzdeki çarşamba «ününden itibaren satışlara başlanacaktır-Bu kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • 104 üncü ŞUBE TÜRKİYE IŞ BANKASI ÇORUM ŞUBESİ dün açıldı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • HALKIN SESİ İmar Müdürlüğünün cevabı Bu köşede çıkan ve Dikilitaş semtindeki evlerin imarına izin verilmeyişüıdeıı şikâyet eden bir okuyucu inek tununa İmar Müdürlüğünün verdiği cevabı aynen nesredij'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Dünya nüfusunun yüzde 6 sı Amerikada yaşıyor Ankara,17 T.H.A.Dünya nüfusunun yüzde 6 sının Birleşik Amerikada bulunduğu yapılan bir istatistik neticesin-de anlaşılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Bir kadın enkaz altında kaldı Dün Cibalide fecî bir kaza olmuştur-Cibalide Fodlacı sokağında 13/1 numarada oturan Pembe isimli bir kadın evinin bitişiğindeki arsaya,yaptırmakta ol dugu inşaatı gezerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Nâra atıp vitrin taşladılar Ankara,17 TA)Erzurum lu Avni adında biri arkadaşı Necdetle dün gece adamakıllı sarhoş olduktan sonra Adliye Caddesinde rezalet çıkarmışlar ve nâra «tarak bir kaldırım taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Yabancı sermaye O-Memleketimize yatırılan para miktarı 15 milyon lirayı aştı Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yardımcı sermayeye bazı kolaylıklar sağlayan kanunun neşrinden bugüne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Bir gemici boğuldu Kasımpaşada Camialtmda bağlı bulunan GUI mavnasında çalışan Sadık Şen isimli,Kastamonulu bir #eııç dün mavnanın dümenini tamir ederken,muvazenesi d i kaybederek de nize düşmüş ve de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • A/Dünya basınından Türk ordusu vatanım müdafaaya hazırdır Londrada intişar eden Daily Mail» gazetesinde Türk ordusunun kudreti hakkında sitayişkâr bir yi zı çıkmıştır-SnU* Başkomutanı General Ridgvvay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • K I S A HA it Cumhurbaşkanı Celâl Bayat ile Ankaı^aya gitmiş olan Vah ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,bugün şehrimize dönecektiric Belediye murakıpları tarafından son bir hafta içinde yapılan kontrolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • P O L I S T C •fa Ayvansarayda İskele Caddesindeki kahvede kâğıt oynamakta olan Şevket ve Abdullah adında iki genç,kavga etmişler ve Abdullah Şevketi iskemle ile başından yaralamıştır.Dün Kasımpaşada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • S E li ii t Genç ressamlardan Halûk Muratoglu Ömer Uluç ve Güngör Güven ile Kuzgun Acar'ın heykelleri ilk defa olarak 7 kasımdan itibaren Maya Galerisinde teşhir edilecektir.KONGRELER Demokrat Parti Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • IIic.29 18 Küiım Ru.1 5 i 8eA« Î952 iv.in Sal.1368 VAKİT VASATİ EZANI I Güneş 6.51 2.02 L İkindi 11.5» 14.33 7.10 9.44 Akşam Yatsı İmgftk 16.48 18.24 5.0» 12.00 1.35 12.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Halife çekilmelidir.Osmanı istemiyoruz,o bizi aldatmıştır 97 Hazreti Ali,çıkıp Mısırdan gelen ve gözü dönmüş bu tayta ile boş yere münakaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış igterling-790—791 Dolar.280.50 2S0.30 Fr.Frangı 0.80 0.80 İsviçre Fr.64.03 61.03 Boiçlka Fr.5.60 5.60 tsvee Kr.84.12,50 54.12 50 Florin 73.68,40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • İnsan bazan yaslanır da ih-Uyarlamaz aksine olarak genç sayılan bir kimse'fizyolojik ba kımdan hem de bir havli ihtiyarlamış olabilir-Bundan dolayı nüfus kâğıtlarımızdaki rakam bizim hakikî yaşımızı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Çucuk kitapları haftası münasebet iyla sergiler açıldı Çocuk kitapları haftasının başlaması münasebetile dlin şehrin muhtelif kütüphanede rinde kitap sergileri açılmıştır-Bu münasebetle yapılan törenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1952
  • Otomobil hırsızlığını önleyecek tedbirler Otomobillerin çalınmaması için 6 ncı Şube Müdürlüğü bazı tedbirler hazırladı Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü vasıtalarını garaja gönderemiyerek her hangi bir yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Yakın Şarkın müdâfaası Dışişleri Bakanımızın,Büyük Millet Meclisinde Yakın Şark müdafaasına ait son beyanatı her tara İta büyük bu* alâka uyandırdı-Bilhassa Arap memleketlerinde tanı bir anlayışla kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Dün Yunusta 4 asker daha öldürüldü Tunus,17 A.A.Dün gece sinemadan kamplarına dönen askerler meçhul tethişçilerin ateşine maıuz kalmış ve 4 Fransız askeri ölmüş 7 si de yaralanmıştır.Yaralıların 4 ünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • 97 Leonardo kendine bir an için hâkim olarak buraya sü* rtiklüyen mazinin baskışiyle,başa çıkmak için için uğraşırken sakini hattâ mesut Körün ineğe çalışarak:Ben size bu haberi getirmeğe geldim-Ve si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Tımus' ta geniş çapta tevkifler Fransızlar bir hafta zarfında 2 bin Tunusluyu tevkif i edip hususi bir mahkemede yargdaddar Tunus.17 THA)Tunus milliyetçileri son günlerde Fransızları endişeye düşürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Mısırda İngilizler lebine casusluk yapan iki kadın yakalandı Kahire 17 TJIA.ingiltere lehinde casusluk yaptıktan tesbit edilen iki kadın bugün Mısır Emniyet Teşkilâtı tarafından tevkif edilmişlere!ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • M i» sır ordusunda fes giyimi yasak edildi Kahire 17 A.A Mısır hükümeti başladığı ıslahat programına devam etmektedir.Bu arada,hükümetin aldığı son karar mucibince,Mısır ordusu mensuplarının bundan bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • İngiltere'de helikopter servisi Londra 17 Nafcn)Helikopter araştırmaları itfn bir mil yon sterlin sarfedilecektu*.Bu sayede,Ingilterede şehirlerarası seyahatlerin iok kolaylaşacağı da kaydedilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Nehru Londraya gidemiyor Yeni Delhi,17 A.A.Bugün resmen bildirildiğine göre parlâmentodaki alışmaları yüzünden Yeni Delhi'den ayrılana yan Başbakan Nehru,Londradaki İngiltere Milletler Topluluğu Konfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Sevdiği kızı kaçıran şoför Ankara,17 TA)Diyarbakırlı Feride Duru'nun 15 yaşındaki kızı Lûtfiye Duru bugün taksi şoförlerinden Kemal Şen bil tarafından otomobille kaçırılmıştır.Anasının şikayeti üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Batı Almanya yılbaşından itibaren İsrail'e tazminat ödemeğe başlıyacak Tel-Aviv 17 T.H.A.Batı Almanya ile Isra'.l devleti alasında harp tazminatına dair anlaşmanın müzakeresi esnasında büyük bir rol o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • iki uçak çarpıştı San Jose «Kaliforniya» 17 A.A.Deniz kuvvetlerine mensup «Corsaire tipi iki uçak dün uçuş sırasında çarpışarak San Jose civarına düşmüşlerdir.Her iki uçağın pilotları da ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Bir kıvılcım yüzünden iki kişi öldü Kazablanka 17 A.A.Safi yakınlarında bir köyde banıt satan bir dükkân civarında man gal yattıkları âırada çıkon kıvılcımdan vukua gelen infiîâK neticesinde iki Faslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Bulgarlar Yunan hududunda manevra yapıyorlar Selâhik,17 A.P)Yunan askerî istihbarat teşkilatına me/nsup yüksek rütbeli bir subay,Bulgar ordusunun Yunan hududu yiıkınla» mda «son derece hareketli ve £t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Paristeki Türk subayları günü Paris 17 T.H.A.Paris'te Atlantik Paktına dahil devletlerin subaylarım yetiştiren Nato Kolejinin konferans salonunda Türk subaylarının hazırladığı «Türk Günü» yüzlerce 'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Birleşmiş Milletler Sekreterliği seçimi İngiltere Trygve Lie'nin yerine iranlı diplomat Entezam'ı destekliyor Londra,17 T.H.A.Eden'-in ısrarlarına rağmen Trygve Lie'nin istifasının geri olacağı umulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • ı v /vw lift,ÛORt Mazur kati!Geçenlerde Fransada milletvekili ve siyasî müsteşar Ofaevalier'i zevcesi tabanca ile öldürmüştü.İddiasına göre,zevcinin ihanetlerine tahammül edemiyerek bu işi yapmıştı.Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından:1—Eksiltmeye konulan iş:Ankara Devlet Tiyatrosu Opera binasında yeni yapılacak kısma ait kalorifer tesisatı işidir-Keğif tutarı:3€-928—liradır-2—Eksiltme 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Yaprak yeşili,yanî klorofil maddesinden imâl edilen diş macunları;haplar ve daha bir sürü müstahzarlar sayesinde yalnız nefeslerle tsnîerden değil,evlerin her köşesinden her türlü fena kokuyu kapı dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Bir uçak gemisinda yangın çıktı Londra 17 A.A.Devopcıt açıklarında buluna» «împlacaole» uçak gemisinda dttn akşam yangın çıkmıştır.Geminin itfaiye grupu yangım söndürmeğe muvaffak clmuçsa da ateş gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Kahve Satışı istanbul Birinci İcra Memurluğundan:952/2143 Bir borçtan dolayı merhun olup.Mersin Asliye Hukuk Mahkemesi yargıçlığının 14/10/1952 tarihli ve 952/155 esas ve 952/138 karar sayılı ilâmile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Kral Faruk'un vergi borçları Kahire 17 Nafeu)Yapılan tetkiklerden anlaşıldığına göre Kral Faruk'un hükümete olan vergi borçları* halen tespit edi1miş olan servetini a Üç mislini bulmaktadır.Mısır ftaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA jt Yapılan son istatistiklere göre,sendikalar ve işçiler reylerini Demokrat Stevenson'a vermişlerse de,bunların aileleri ve bilhassa kadınlar reylerini Eisenhower'e vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Hırsız hizmetçi Ankara 17 TA)Küçükesat'ta oturan Amerikan Hava Grupunda Yüzbaşı Çark Avan'ın hizmetçisi Satı Gafur adındaki genç kadın 700 lira ile Amerikalının bazı eşyalarım çalmış ve kaçmıştır.Şika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1952
  • Kral Faruk'un İskenderiyedaki sarayı askerî muza ofabak Kahire 17 T.H.A.Mısr hükümetince alınan bir karar gereğince,sabık Misi.Kralı Farukun İskendeınyecîeki Kasr Eltin sarayı bundan böyle askerî müze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.11.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Turgut Reisin Beylerbeyi ve Paşa oluşu tuhaftı.Turgut Reis,kendisine oyun oynayan RUstam Paşayı mahcup etmek için Kanunî'nin önüne çıktı Kavlimiz böyle miydi,Sultanım?diye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1952
  • Eskiler güzelden bahşederken Kaş ile göz gerisi söz» derlermiş.Bu telâkki artık değişmiştir,t Resimdeki moda artisti Marilyn Mossel bugün cazibesini ve haklı şöhretini burun güzelliğine I borçludur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.11.1952
  • Amatör ikinci küme A grupu puan cetveli Takımlar O G BM A Y F Elektrik 5 5 0 0 22 9 10 Eyüp 5 4 0 1 12 4 8 AHisar 5 3 0 2 6 7 6 Unkapanı 5 2 1 2 8 14 5 Topkapı 5 2 0 3 11 12 4 Ortaköy 4 1 0 3 4 7 2 Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1952
  • Sarı Lacivertlilerin 3-1 galip geldiği F.Bahçe-Beşiktaş Maçı için Milliyet okuyucuları neler düşünüyor Pazar günü oynanan ve Fe-Fenerin galip geleceğine nerbahçenin 3-1 galibiyetiyle inanıyordum.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1952
  • nt 4 Finlandiyada olhnj.ıvatlar için yazdığımı/şekilde büyültülen Olimpiyat stüdyomu Bu terazi bu kadar yükü çekemez Mithatpaşa stadının tevsi edilmelidir Sulhi GARAN Faaliyete açıldığı günden reli mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1952
  • 3p ,TURKEN IALLER PÂ EGET GREPP!Aeke tironherg sarı»* oyununu öğretiyor-Alttaki İsveççe iba rede:Türkleri kendi oyunla riyle yenmeliyiz cümlesi yazılıdır Türkleri oyunları ile yenmeliyiz isveç güreşçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1952
  • Napoli Ankara boks revanşı Napoli boks karması 3 üncü karşılaşmasını çarşamba günü Istanbulda,Ankara boksörlerine karşı yanacaktır Btı maça İv tombuldan hiç bir boksör iştirak ebımeoek ve bu karşıLaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1952
  • Amatör birinci küme A grupn puan cetveli Takımlar O G BM V P Defterdar 4 2 2 0 12 4 G Saray 4 3 2 0 11 5 I Beşiktaş 3 12 0 4 2 4 Adalet 4 0 3 1 3 5 S ist-Spor 4 10 3 fi 13 2 Emnivet 3 0 12 2 9 1 Amatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1952
  • Dilnya ordulara rası atletizm müsabakalarına katılacak olan Osman Coşgul bir kros koşusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1952
  • ingiltere lig maçlarından gayet güzel bir görünüş Bu hafta dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan maçlar Bu hafta dünyanın muhtelif memleketlerinde yapılan lig mag larında alınan neticeler:İNGİLTERE Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.11.1952
  • Birbirimizi aldatmıyalım Ankara BpKs Ajanlığının davetlisi olarak mendekctimize gelen ve İdareciler tarafından basına ve efkârı umumiyeye Napoli Karinası olarak tanıtılan İtalyan bok sörlerinin karma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.11.1952
  • Hazırlıyan:Ercüment ÜNVER H'3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 »L I I Bw_MJ[—ı^^^HI-^jböm—l-H—V^H+n 1 Argoda dayak;Müslümanlara haram olan içki.2 Hicap et;Bir renk;Resim çeken.3 Yalanın yarısı;Aide;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1952
  • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Y ar gtçl ı ğı nda ıı:952 145 Maliye hazinesi tarafından Veliye Vs.aleyhine açılan taksim dâvasında:Galata Necatibey Cad.188,190 No.lu gayri menkulün hissedarlarından olup ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ ÖZBAY "Sırlarımı öğrendin,yeminini tutacak mısın gflzel çocuğum!32 Aramızda yalnız bir üçüncünün gölgesi değil,her şey silinmeli.Her şey.Hattâ en korkunç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1952
  • SARAYIN Pi$l flFBlUI VAt&& Birden heyecanı kabaran Kösem Sultan,Sultanzadeyi imalı hareketle yanına oturttu 163 Voyvoda kızı,Valide ye terzi şimdilik bes katm kâfi geleceğini ittifakla söyleyince,daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1952
  • Tekel Genel MUdiirlüğii ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Tekel Kabataş malzeme alım anbarında mevcut azalır çoğalık 200 gramlık 51087 adet boş çay şişesi,müteahHit nam ve hesabına pazarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1952
  • Sat ı nal ma Komisyonu Başkanlığında.1 Mevcut şartname ve şekil numunesine göre 350 adet giyim muşambası müteahhit nam ve hesabına pazarlık suretile satın alınacaktır-2 Pazarlığı 8/12/952 pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1952
  • RÖPORTAJ Limanımıza yeni bir fimerikan filosu daha geldi Herkes İngilizce mi konuşuyor Dolmabahça rıhtımında görülenler Nev'i şahsına münhasır seyyar satıcılarımız Hey mister,mister come Amerikan bahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1952
  • Hayır kızım.Çok müstacel bir için Chicagoya gitmek mecburiyetinde kaldı.Bu haber çocuğu cidden müteessir etmişti.Bereket versin ki sesimin titremesinden bir şey an-Jıyamadı.Ne yazık!Sofrayı ona göre t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Gillette'J^' 2 Gillette TraşlBıçağı ile birlikte Kuruşa Troş olanlar için ijfe en cazip teklif Yalnız 185 ter;mukabilinde dünyaca tanınmış bir,markanın baştan başa madenî traş makinasile,keskinliğilb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Himala yada bu defada çıkılamaiı [Bas tarafı 1 incide] Heyetle daimi surette telsiz irtibatında bulunan kaynaklardan pazar günü açıklandığına göre şimdi büyük bir ihtimalle bu tepeye heyet üyeleri bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Türk deyrim ocakları [Bas tarafı 1 ûtciâej rek inkılâp^ aleyhtarlarına karşı gençliğin duyduğu nefreti belirtmişlerdir Müteakiben başkan Rıza Ser hatoğlu.Türk Devrim Ocaklarınla Avrupa Birliği hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Eisenhower Truman görüşmesi Bagüa Beyaz Sarayda yapılacak mülakatta Atiautik Paktı devletlerinin askeri ve iktisadi durumları görüşülecek Vaşinton.17 «ULA.General Eisenhower'e yakın çevrelerden bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Hidrojen bombası [Bas tarafı 1 incide] Şimdi bu infilâkların vukua gelmesi üzerine-Amerikanın savunma plânlarında da esaslı değişikliklere gidilmesine intizar edilmektedir.Şimdi sorulan sual şudur:«At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Yunan seçimleri Papagos' un zaferi ile neticelendi [Bas tarafı 1 incide] göndererek,seçimlerde elde ettiği ezici zaferden dolayı hükümet adma kendisini tebrik etmiştir-Ayrıca gazetecilere beyanatta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Bursadaki fecî kamyon kazası [Baş tarafı 1 incide} den Hasan Taşçı idaresindeki traktörden yol istemiş,traktör henüz yol vermek üzere bulunduğu sırada sabırsız şoför yan taraftan geçmek isterken trakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • AnJİâûttm4?Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüsleroe mü-Natmkuda bir kero dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı uda yaptığım Anlaşılan cazgı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • İki kaatil [Bas taralı 1 incklel him BrguR ve halen Üsküdar Cezaevinde mevkuf bulunan Hüseyin Kulüp adındaki arkadaşları ile beraber işlendiğini itiraf etmiştir.Halil ve Mustafa yakalanarak dün adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Uçan daireler görüldü Pakîstaııın bir köyünde gece yarısı mavimsi alevler »açarak süratle yol alan daireler görüldü Kuetta Pakistan)İZ AP)Belücistaıun Dera Bukdl köyü yakınlarında birçok kimsele rin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Elli bin liralık suiistimal [Baş tarafı 1 incide] Ancak önceleri kanuni şekilde muameleyi geliştiren komisyoncu,somadan iki nüsha olarak hazırlanan evrakın kendisinde kalacak nüshasmı,suiistimal maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • Faruğun I I I [Bas tarafı 1 incide)gına,şöhretine,erkeklik hasletlerine,çapkınlığına nıeelûp olup pes ettiğini zannetmişti.Halbuki işin aslı hiç de böyle değildi.Güzel Rus kızı,Faruk'un elinden kurtul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1952
  • ithalâtın tahdidi bahis mevzuu değildir tBaş tarafı 1 inotdei Müteakiben gündeme geçildi.Kanun tasalılarının sözlü sorulardan evvel görüşülmesi teklifi reddedilerek soruların müzakeresine başlandı.Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden varlen Askerî Kıtaat ilânları Açık eksiltme ile 2000 kilo Tahin Helvası 24/11/952 pazartesi günü san t 14 de Davutpaşa As-Sa-Al-Koda satın alına* çaktır-Şartnamesi Koda g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Istaıtbul Belediyesi ilânları Erenköy Telli Kavak sokağına ait tanzim kılınan imar plânı Bayındırlık Bakanlığınca onandığı ilân olunur-182
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Yenişehir Belediye Başkanlığından Bursa 1 Belediyenin şahsiyeti maneviyesine ait Koca Çayif mevkii ile Mezbaha önünde 952 yılında çeltik ekilen beton benS de kadar her iki parçanın mecmuu 800 dönüm mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Nezle ve Orlp başlangıcınd ve*/HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER NEVROZİN,soğuk algınlığından mütevellit kırıklık,baş,di*,adale ağrılarını teskin eder.Mideyi bor m ar.kalbi yom,t Dört saat ara ile günde 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • TASHİH 16 Kasım 1952 tarih ve 905 sayılı Milliyet gazetesinin 6 ncı sahifesinde 5 ve 6 ncı sütunlarında çıkan ve Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından verilen 1952/808 sayılı ilânın:1—550000)isviçr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • İstanbul Sular idaresinden Rami'dc kurulan gökmen mahallesinde bir şatado yaptırılacaktır-Şartnamesi pazarlık günü olan 2/12/952 tarihine kadar idare veznesinden alınabilir-18187)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • SABUNCULARI DAVET İstanbul Sanayi Odası Başkanlığından Sabun imalâtçılarmjn,sabun Norm nizamnamesinin tâdili mevzuunda.görüşmek üzere.20/11/952 perşembe günü saat 15 de Sanayi Odasında bulunmaları ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Radyo Istanöul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl:13.30 Carmen Cavallero Orkestrasından dans müziği Ph 13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Devrimizin en modern Sabun Fabrikasında imal edilen 0:V»VV;V:U m *sm w "V-VtV Û\3 VîV fe 'M 1 fe-vvfevv &Vv uşabSfi&itstS ^5 n-a Xta Tuvalet Sabunu MEMLEKET PİYASASINA ARZEDILDİ En üstün iptidai madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Radyosonde ve telsiz lâmbası satın alınacak Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı radyosonde ve telsiz lâmbaları kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-2-Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu ftOahada Me'gul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • ^»cx:MOTOSİKLET SANAYİİNİN ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ •en mütekamil teknik zarif yapı insanı yormıyan yolculuk •yakıtta ekonomi rakipsiz fıat IU ŞAHANE MOTOSİKLCTIUIN «AsııcA vjutrumuı «imciyi kuumsih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Mlchel Duran TUrkçesi Salâhaddin İrdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Jobeph Kesselrinft Tüvkçesi:Keşiba C.Vafi Vasi» R.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.11.1952
  • Ne isterseniz W hat You Will)Komedi 2 Bolüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sahneye koyan:Muhsin Ertıığruİ Fransız temsilleri müddet ince çarşambadan ye cumadan başka!her ak.şünı saat 21.15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8