Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Cuma güaündenberf Yalovada Denizcilik Bankasının Termal Otelinde istŞ» rahat etmekte olan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün beraberindeki zevatla birlikte otomobille tzmite gelmişler ve aksam ekpsresi İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Talebelere m ü j d e I İngUterede bir ipnotizmacı talebenin imtihanda muvaffak olmasını temin ediyor Londra 16 THA.İngılia üniversite talebelerinin da muvaffak olmak i ,in yeni bir usule başvurmuş old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Mc.Ghee Amerikaya hareket etti Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Vaamgton'tfa mutad temaslarda bulunacak Amerikanın Ankara Büyükelçisi George McGhee dün 11-30 da uçakla.Vaşington'a müteveccihen şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Yunanistanda genel seçimler dün sükûnet içinde yapıldı Gece geç vakit alınan seçim neticelerine göre Papagos koalisyonu cüz'î bir farkla ilerde gitmekte ise de kati neticenin ancak çarşamba günü belli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Truman Eisenhower mülakatı Yarın Beyaz Sarayda başhyacak görüşmelere Vasilikondaki siyasî mahfiller büyük önem veriyor Washington 16 A.A.Amerikanın yeni Başkanı Gl.Eisenhower ile Başkan Truman arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • istanbulini fetih tarihi yüzünden çıkan ihtilâf Bir kısım tarihçiler bu tarihî günü 20 mayıs,muarızları ise 7 haziran 1453 olarak kabul ediyorlar istanbul mı 500 üncü fetih I Iıkları.alâkalıların ifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Köprülünün demeci Mısırda müsbet akisler uyandırdı Mısır basını,Tilrkiyenin gösterdiği hüsnüniyeti ve yakınlığı hararetle karşıiıyarak kaybedilen zamanın telâfi edilmesini temenni ediyor Kahire.16 T-H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Musevilerin matemi İsrail Cumhurbaşkanı H-lYelzman'ın ölümü,bütün dünyadaki Museviler arasında büyük teessür uyandırmıştır» Bu meyanda.memleketimizdeki Museviler de 7 jçünlük matem ilân et millerdir-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Kral Faruk canimidir?İ Meraki» tokip etti*,nlz tefrikamın farim yedinci sayfamızda bulacaksın»-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Komünist uşaklarının marifeti Ankaradan îneboluya sevk edilen bira sandıklarının üstüne orak çekiç resmi yapılmış Ankara,16 Milliyet)İnebolu Savcılığı ve Ankara Sav-[Devamı Sa.7 Sü.5 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Meclisin gündemi Bugünkü gündemde 40 sözü soru vardır Ankara 16 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarın saat İB de toplanacaktır.Meclisin yarınki gündeminde 40 sözlü soru,17 kanun tasarısı bulunmaktadır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • Bugün şehrimizde hava uınunıiyetle açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • w:Fransa Cumhurbaşkanı Vincent Auriol evvelki gtin Cezair Lejyonunun yerli komutanı Şeyh El Hacı Muhammedi Eli/e Sarayında kabul etmiştir.Foto:APÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1952
  • İstanbul dün müstesna bir spor günü yaşadı F.Bahçe güzel bir oyunla Beşiktaşı 3-j_mağlûp etti Maçı müteakip on bîri aşan Fenerbahçeli ellerinde elliye yalan Fenerbahçe bayrağı olduğu halde Taksimde ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Nato çalışmaları Hür Dünyanın müşterek müdafaası zaruridir Geçenlerde Oxford Üniversitesinde Atlantik camiasının tertiplediği milletlerarası bir konferansta,Kuzey Atlantik Muahedesi Teşkilâtını kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Tedavüldeki Banknot miktarı bir milyar 304 milyona yükseldi Türkiye Cumhuriyet Merkea Bankasının 1 kasım 1952 günkü sirkülerine göre;tedavülde bank not miktarı 1 milyır 30-i milyon liraya yükselmişti;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Cemiyet AÇTLIŞ TÖREXt •jfr-Türk Devrim Ocakları Beyazıt semt ocağı bugün saat 15 te Marmara lokalinde törenle açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Hic.Kosım Su.28 4 Sefer 1952 Kusur 1373 Paıort«»i 1368 VAKİ tT VASATİ LZA.M Günej 6.50 2.00 ogte 11.59 7.00 tkiad 1 14.34 9.44 Aksa m 16.49 12.00 Yatsı 18.25 135 1 İmaal C 5.07 12.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Okuyucularımdan aldığım mektuplarda muhtelif dilekler ileri sürülüyor.Kimi Türk musikisinin Batı musikisinden en az on kere daha zengin ve polifoniye müsait olduğunun izah edilmesini» kimi değerli bes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanı?Bterlinç Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Kskoudes Açı'iŞ Kapanı 790.50 280.50 0.80 64.03 G0 54.12.50 7368.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791_280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Okuma odaları o Çocuklara bu hafta masal söylenip film gösterilecek Kitap haftasının başlaması münasebetiyle,Çocuk Esirgeme Kurumunun Cağaloğlundaki okuma odaları bir hafta boyunca bütün çocuklara açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Son günlerde memleketimize fazla makine ithaline başlandı İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son biı sirkülere göre;1952 eylül ayı içinde memleketimize ithal edilen makinelerin tutarı 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • İki ölüm hâdisesine Savcılık elkoydu Savcılık dün şüpheli iki ölüm hâdisesine el koymuştur.Bunlardan biri Eyüpte olnuış tur.Bahariye caddesinde Şehnaz sokağı 78 numarada oturan bir kadın evinde ölü ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • HALKIN SESİ Lodos gene esecek Kadıköylü bir okuyucumuz yazıyor:Şu.geçen lodosta Kadıköye gidemiyen gemiler yolcularını Üsküdara bıraktı.Vakit gece,hava berbat,vasıta arayan bir yığın halk var.Şimdi lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Bazı malların ithali listeden çıkarıldı İthali menediten mallara ait karar ta Bkonomi ve Ticaret Bakanlığı ithal listelerinde yeaiden bazı tadilât yapmış ve bu tadilât yüksek takdikten çıkmıştır.İthal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Sfiberbank,birikmiş olan hurda demirleri satışa çıkarıyor Ankara,16 T.H.A.Sumerbank fabrika ve imalâthanelerinde birikmiş muhtelif cins hurda demirlerin satılmasına Ge nel Müdürlükçe karar verilmigtir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Çocuk Sergisi için Türkiye'ye Çocuk Kitabı gönderildi Ankara,16 T.iî.A.Pariste devam etmekte oran 7 inci Unesco Genel Konferansı münasebetiyle açılacak olan Çocuk Kitapları Sergisine Türkiyenin de işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Tarla yüzünden bir cinayet daha Ankara,16 TA)Bâttım Zeynel Köyünde tarla yüzünden yeni bir cinayet daha işlenmiş Hüseyin Tekin i3minde birisi t ar lasında çalışırken aynı köyden Akif Ulaş tarafınian a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Fazla uyku ilâcı alarak zehirlenen ana kız Ankara,16 TA)Cebecide Telli sokakta oturan Hasibe Ulusoy ile kızı Vakur Ulusoy dün gece henüz anlaşıla^yan bir sebepten dolayı münakaşa etmişler ve ana kızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Geri çevrilen er kolileri nden ırdiye ücreti alınntsyecak Ankara,16 T.tî.A.P.T,T,İşletme Genel Müdürlüğü bütün teşkilâtına bir tamim £önde rerek onbaşı dahil,eıJere gönderilen ve geri sevriîen değerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Köylüye dağıtılan milnbit topraklar İlimizde çalışan 14 No.lu Top rak Komisyonu faaliyetlerine devam etmektedir.Komisyon son günlerde.Çatalcvimn Büyük çekmece nahiyesine ba£h Alime diye köyünde 56 çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Bdiün İstanbul polisinin aradığı azılı bir esrarkeş Bundan bir müddet evvel rr.eg hur esrarcılardan Ciciburun Mus tafanın Kasımpagadaki esıvr tekkesi basılmış ve Mustafa bir polis memurunu bıçaklıyara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Çocuk Esirgeme Kurumu okuma odaları açıldı Çocuk Esirgeme Kurumunun İstanbul il merkezindeki okuma odaları 1952 1953 yılı faaliyetine kasımın birinden itibaren yeni ve değişik bir programla başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Deniz kazası Dün,Arnavutköyde vapurun çarptığı 150 tonluk bir motor battı Dün,Arnavutköyde bir motor batmıştır.Hâdise şöyle olmuştur.Ereğli limanına kayıtlı 150 tonluk cEvvelzaman» motoru,dün sabah s:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Hazreti Muhsmmeffen sonra Yazan:S.NAFİZ TANSU Medine alt üst olmuş,Mısırlıların narası ortalığı sarmıştı 96 Osmanın kâtibi Mevvan da mutaassıp bir Emevî idi.Arzusu Arapların birbirlerini yemesi idi.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • POLİSTE ¦fc Dün Arap Kadri adında bir kabadayı yanma aldığı iki arkadaşı ile Fatihte Reşadiye otelinin altındaki Sadettinin kahvesini basmıştır.Mütecavizlerden Kadrinin arkadaşları Vural ve Nurdogan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • KISA HABERLER îstanbulun çeşitli ihtiyaçları etrafında ilgililerle temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitmiş olan Daimî Komisyon üyelerinden üç kişilik heyet dün şehrimize dönmüşlerdir.Milliyetçiler D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • izmir limanına işlayan gemi miktarı artıyor izmir Ticaret Odasının tanzim ettiği istatistiklere gör 2 1' 52 yılı temmuz,ağıut03 ve eyîül 2yı içinde izmir limanına ııı\Y telif tabiiyette 762 iane 1084G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Bolu Ankara yolunda demir madeni bulundu İlgililer tarafından verilen ma lümata göre;Bolu Ankara yo lu üzerinde Holo-î köyü civarında yüzde 93 demiri ihtiva eden ton* maden cevheri bulunmuştur,Bu made
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1952
  • Tiirkistandan gelecek ilk göçmen kafilesi Ankara 16 T.HA.Doğu Tiirkistandaki ırkdaşlarınuz-jar 1850 kişilik bir kafilenin anayurda alınmaları hakkında Bakanlar Kurulunun verdiği kararın tatbikine» geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • 96 Hayır.Fakat belki de size güvenip güvener.ıiyeceğirni bilmiyorum.Bana güvenemiyecegine dair ne gibi bir şüphen vnı?Melisa müphem bir şekilde başını salladı.Leonardo bıçak gibi konuştu:Ciyo benim oğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER HİNDİCİNİ Fransanın Çinhindi Birleşik Devletler Bakanı Jean Letourneau ve Vietnam Başbakanı N.Van Tam bugün Parise hareket etmişlerdir.AMERİKA San Benedicto adasında bulunan ve ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Bulgaristan elektriksiz kaldı Viyana,16 Nafen)Bulgaı resmi makamları,«susuzluk» yu zünden elektriksiz kalındığını iti raf etmişlerdir.Bulgar komünist partisinin resmî organı.ı elektrik cereyanının her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Alkollü dondurma yapıldı Londra,16 Nafen)Bir İngiliz firması şimdi otellerde ve lokantalarda alkollü dondurma satmıNiadır-Bu şekilde yapılmış olan dondurmalar şöyledir:Romlu dondurmaf Brandy'li dondur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Tunus'ta dün kanlı çarpışmalar oldu Otomatik silâhlarla bir askerî konvoya hücum eden tethişçiler cört Fransız askerini öJdürüp yirmisini yaraladılar Tunus,16 AP)Otomatik silâhlarla mücehhez tedhişçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Düğünde oynıyan çengi öldürüldü Hayrabolu,16 T-H-A-Danışmend köyünde yapılmak ta olan bir evlenme düğünü kanlı bir hâdise ile nihayete ermiştir-Mümin Çatak isimli bir genç nişanlısı ile evleneceği gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • İKTİBAS I Truman'a Amerikalıların yaptığı iş teklifleri Bir pfâk firması eski başkandan sevdiği musiki parçalarını piyanoda çalmasını ve bunların plâka alınmasına müsaade etmesini dilemektedir.Bu nevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Gl.Necip siyasî mevkufları ziyaret etti Kahire,16 AA.General Necip» askerî ortaokul binasında bulunan siyasî mevkufları ziyaret etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Kore harbine dair Amerikan gazeteleri,Kore harbi iyin yeni Cumhmbaşkamliuı vereceği karara dair tahminlerdi bulunmaktatl'.riiii'.Bu n°s-»yat gösteriyor ki Amerika umumi efkar» Korede/bir rie'oti,ter h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Konyada bir verem hastanesi a iliyor Ankara 16 T.H.4.Verem Savaş Derneği Genel Merkezî tarafından Konyada bin yataklı bir verem hastanesi açılması hu susunda Sağlık Bakanlığına bit teklif yapmış ve Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Arap memleketleri İktisat kongreleri Kahire.16 Nafen)Arap memleketleri iktisadî delegeleri konferansının evvelden tesbit edildiği gibi aralık a-yında yapılamıyacagı» fakat Kahirede toplanacağı bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Birleşmiş Milletler Tunus meselesini görüşecek Nevyork,Birleşmiş Milletler)16,AAO Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonunun bu hafta içinde Kore hak kındaki müzakereleri tehir ederek derhal Tunus mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Musaddık,Adalet Divanını feshetti Tahran,16 THA-Iran Başbakanı Dr-Musaddık Parlâmentodan aldığı mutlak salâhiyete istinad ederek bugün Iran Yüksek Adalet Diva nını feshetmiştir.Kararı bildiren Dr-Fatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • İ3& ÖBreî istimlâk ve imar işlerimiz Btedc istimlâk işleri şehirlerin imarında,yeni fabrikalar kurulmasında muazzam bir derttir.Devlet ve belediyeler tarafından toprağı alınması tekarrür eden kimse «i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Renaissence'a dair Türk Dili dergisinin kasım sayısında «Dergiler» den bahseden yazar bir başka dergideki bir başka yazara noktalama işaretlerini azaltmasını tavsiye ediyordu.Bu tavs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Irak'ta 4 siyasî parti seçimlere boykot etti Bağdat,16 T.H.A.Bugün resmen açıklandığına göre,yakında yapılacak olan seçimleri yalnız eski Başbakanlardan Nuri Sait Paganın tttihadi Düstürl partisi iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1952
  • Schuman'm dünkü beyanatı Fransaya hareketinden evvel beyanatta bulunan Schuman Tunus ve Fas meselelerine Birleşmiş Milletlerin müdahale cdemiyeceğini söyledi New York,16 A.A.Dün gece Parise hareketind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.11.1952
  • Yukarıda fotoğrafı görülen Miss Aide Trakers,daha geçen yıla kadar sadece bir revü figüranı idi.Fakat talih kuşu birdenbire bu mütenasip vücutlu genç kıza konmuş ve Miss Trakerg'i bir yıldız payesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Osmanlılarda üç nevi işkence ve ölüm şekli vardı Çarmıha gerilecek,kazığa vurulacak,yahut çengele atafacak mahkü anadan doğma çırılçıplak soyulur,bağlanır,cezasına öyle koşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1952
  • m!m 'mllıi rJ'wJ"i!mPMm fmh 'ili "iimh n Ih 111,1i i i"i «i Ilım ^ııMf^m m k M m $L.m J wM IDün Yalovadan izmit yolu ile Ankaraya hareket eden Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın Karacabeydeki tetkikleri sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.11.1952
  • Hakem değil,fedaî Dün mevsimin on ımılyın maçı şimdiye kadar görülmemiş bir seyirci kütlesi önünde oynandı.Maçın heyecanı st addan taşıp,Kadırgalar caddesini,Dohuabahçe sırtlarını Taksim meydanını,İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1952
  • İkinci küme ve amatör lig maçları Bugün Vefa ve Şeref statlarında yapılan ikinci küme lig maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Karagümrük:S Galata:O Anadoluhisar:3 Ortaköy:1 Sarıyer:2 Hilal:1 Eyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1952
  • w T.SâüiİkKss' Dünkü maçtan diğer birgörünUş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1952
  • Profesyonel FENERBAHÇE GALATASARAY VEFA BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA İSTANBULSPOR ADALET BEYKOZ BEYOGLUSPOR EMNİYET küme puan cetveli M G B M A Y P 7 7 0 0 22 4 14 7 5 1 1 14 7 11 7 4 1 2 17 10 9 7 4 1 2 22 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1952
  • Şeref stadında yapılan karşılaşmada G.Saray,Beyoğlusporu yendi:2-0 ^an-Kırmızıhiar kazandıkları iki goiüde penaltıdan Naci vasıtasıyla attılar.Beyoğlusporlu-Isr ezilmeden mukavim bir maç çıkardılar Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1952
  • MAÇIN TENKİDİ itiraf etmek lâzımdırki Fenerlilerin galibiyeti küçümsı'nemez Dünkü Fener Beşiktaş maçı;tahmin edildiği Rlbl gayet sert ve sinil li bir atmosfer içinde,faka.yazdan kalma bir havada ve gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1952
  • Romie C ay ton galip Manchester,15 A.İngil« tere boks hafif sıklet şampiyon»!Ronnie Clayton dün gece burada yapılan bir maçta Fransız;Map» cel Lllair*!5 inci raıınckla mağ« ülp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1952
  • Müjdat ve Nedim bir Beşiktaş hücumunu ün ledikten sonra 25 bin kişinin seyrettiği ve 39 bin lira ile hasılat rekoru kıran dünkü mühim maçta:Fenerbahçe Beşiktaşı 3-1 mağlûp etti S in ilk 25dakikadaki ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1952
  • Adalet Emniyeti 5 O mağlûp etti Adaletliler gollerini ikinci devrede attılar Dün Fenerbahçe Stadında hakem Sait Varoi'un idare ettiği günün ikinci maçına takımlar aşağıdaki kadrolariyle çıktılar.Adale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.11.1952
  • Teklif verme ilânı 1—Bakanlıkça hiçbir kayıt ve şartı tazammım etmemek!üzere Ankara Ana Tamir Fabrikasındaki lâstik tamir atölyesinin tezgâh ve aletlerini ikmal ve bunlar için lüzumlu kül-1 liyetli mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1952
  • Genç kızı teselli etmeğe çalıştım.i-Söyledikleriniz cidden mânâsız şeyler Sydney,dedim.Bu adamlar,Profesör Barker'in keşfine bu kadar ehemmiyet ve riyor,Robin'in de bu sırra vakıf olduğunu biliyorlars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1952
  • RÖPORTAJ Bu gece nereye g ve kimleri seyredelim?Şahsî kararlar ve arzular yüzünden kendi haline bırakılan bir eğlence yeri Darvaş da olmasaydı?Günde altıbin liradan fazla kâr eden bir gazino sahibi ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1952
  • T«HTEKİ KORKUNÇ Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Gözlerimden akan yaşlar Markkin tapındığım vücudunu ıslatıyordu ol Fakat onun eesaveti benim mahcuçluğumu ve çekingenliğimi garip bir şekilde arttınyordu.O müteca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1952
  • m m smijL Zavallı esireyi Padişah ibrahim kucaklayınca oradaki sedire oturttu 162 Ellen açık,tam kapının dibinde dua etmekte olan Cin ci Hocadan tutun da-en basit adama kadar herkesin hayretten ağzı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1952
  • Iisz?rlıyan:Ercüment ÜNVER 8 9 10 11 12 Soldan Sağa:1 Dilek;Nazır 2 Kalbur;Bir nota;Güzel 3 İşaret sıfatı;En küçük cemiyet topluluğu;Vilâyet 4 Karışıklık 5 Tembih edatı;Şart edatı G İdrarda bulunan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • EDİP MİNİK A GtDİl'OB f?ara.16 'THA)sunye Barbakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Albay Edip Çiçekli.bugün yaptığı bir basın toplantısında,Mısın 15 aralık tarihinde resmen ziyaret edeceğini açıklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Yunanistanda ge seçimler [Bas tarafı 1 incide] fam bir sükûn ve intizamla cereyan etmekte olan seçimlerin,ihlâl edildiğine ve her hangi bir yerde kargaşalıkların çıktığına dair gecenin geç vaktine kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • 40 yasında bir adam 12 yaşlarında bir genç Bursa,16 T.fJ.A.Tahtakal&fe garaj benzinciliği yapan 40 yaşlanıldı Hasan adında biri 12 yaşlarındaki Cahideyi kocır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Şehrimizde yakalanan komünist uşağı Dün.Sultanahmet Parkındaki sıraların birinde oturan Saim Kurt adında birinin,elin deki sopa ile toprak üstüne komünist propagandası mahiyetinde yazı ve resimler çis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • İstanbulini fetih tarihi [Bas tarafı 1 incide] nu böyle bildiğini ileri sürmüşler,muarızları ile Gragorian takvimine dayanarak fetih tarihinin 7 haziran 1453 olduğunu iddia etmişlerdir-Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Truman Eisenhower mülakatı [Bas tarafı 1 incide] Ayan üyeleriyle görüşmelerde bulunacaktır.Diğer taraftan Birleşmiş Mületlerdekt Amerikan murahhat heyeti sözcüsü sah günü Beyaz Sarayda başhyacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Mısırda Cumhuriyet temayülü Mısır hükümeti» cumhuriyet rejiminin teessüsüuü programına koymuş olan iki partiyi siyasî faaliyet-ten menetti Kahire 16 T.H.AJ*irik7"siyasî partinin faaliyete geçmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Talebelere müjde [Bas tarafj 1 incide] başvurdukları bildirilmektediripnotizmacı Dr.imtihandan kısa bir müddet evvel kendisine müracaat eden talebeleri ipnotizma etmekte onların hepsi jüri huzurunda m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Yeğeninin başım ustura ile kesmiş Gaziantep.16 TA)Dörî gün evvel şehrimizde seki?yaşlarında Güzide isimli bir kız çocuğunun başını ustura ile keserek öldürmüş olan cani,polis tarafından yakalanmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Charles Maurras dün öldü IVichy hükümeti ile işbirliği yaptığı için mahkûm edilen bu meşhur ve anarşist yazar dün 84 yaşında olduğu halde öldü Paris 16 AP)Fransız kral taraftarlan lideri Charles Maurr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • UBNANDAKJ AKİSLER Beyrut.16 Nafen)Burada intişar etmekte olan L'Orient gazetesi.Türkiyenin Orta Doğuda mühim bir rol oynamaya namzet olduğunu kaydetmekte ve şöyle demektedir:«Orta Doğunun savunmasın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Koraltan dün Orduda e bulundu Halk tarafından tezahüratla karşılanan B.M.Meclisi Başkanı,İtimadınıza iâyik oSmak için ça1 ş yoruz dedi.Ordu 16 Milliyet)Büyük MUlet Meclisi Başkanı Refik Koraltan ile B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • A dapa zarı vilâyet oluyor Adapazarı 16 TA)ilçemizin vilâyet haline getirilmesi için uzun zamandan beri yapılan teşebbüslerin nihayet müsbet safhaya girdiği Ankaradaa bildirilmiştir.Bu işi kati netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Ali Han veremli bir Türk gencini tedavi ettirecek Ankara 16 TA)Mehmet Tekelioğlu adında veremli bir genç,Ağa Hanın oğlu ATİ Hana bir mektup yazarak kendisini Isviçrede tedavi ettirmesini rica etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir?iki muhafız kızı zorla sokmuştu Güzel Rus kızı Sonyanın yüzlerce kişi önünden bağırta çağırta kaçırılmasına hiç kimse ağzını açamamıştı 45 Holde cereyan eden bu anormal hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Komünist uşaklarının marifeti [Baş tarafı 1 İncide!cılığmca enteresan bir hâdisenin tahkikatına müştereken elkonulmuş bulunmaktadır-Mesele şudur:Bundan bir müddet evvel înebolunun ihtiyacı olan 150 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Köprülünün demeci Mısırda müsbet akisler yarattı [Baş tarafı 1 incide] mühimmkkr Mısır ve diğer Arap memleketleri çoktandır bu arzunun izharını beklemekte idiler-Fakat ne yazık ki.sabık hükümdarlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gekniyen büyük Türk güreşçisinin hayata an vaz geçtim Arkadaşıma:Ne diye kusara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.11.1952
  • Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Artırma ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından:1 Powers istatistik makinelerinde kullanılmak üzerŞ Manilla kartonundan mamul 10 milyon adet makine fişi satiri alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1952
  • Damialıklı şişe satın alınacaktır.Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığından 1 Bakanlığımız trahom savaş teşkilâtı ihtiyacı için ^400 000)dortyüz bin adet damialıklı şişe kapalı zarf usulü ile Batin alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1952
  • Radyo İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler 13.30 Küçük orkestra konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1952
  • ist.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 7 kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla 28/11/952 cuma saat 16 da izmir Yurtiçi Kışla As-Sa-Al-Koda satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1952
  • Ne isterseniz Vhat You Wiil)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sahneye koyan:Muhsin ErtağruJ Fransız temsilleri mtlddetince çarşambadan ve cumadan bafka her aksam «aai 31.19 de cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1952
  • r" m a f A j.'Tl ^j i r.^3 Rita Hayvvord BU KADIN BENİMDİR Elekra Film en son olarak «Bu Kadın Benim*-dir adlı bir film çevirdi-Senaryosu Elekra Film'in sahibi Yorgi Sar ris tarafından yazılan bu film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michel Duran Türkçesi Salâhaddin İrdelp Telefon:42157 Komedi k-smı AHUDUDU Yazan:Joseptı Kessolring Türkçesi:Reşilıa C.Vafi Vasfı R.Zobn Telefon:40409 Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8