Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Meclisin dünkü toplantısında üç sözlü soru cevaplandırıldı Maraş Ticaret odası seçimlerine,Cumhurbaşkanının Londra,Başbakanın Atina seyahatine ve Meclis sığınağında muhafaza edilen saray eşyalarına da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Ölen Vasfiyenin kocası Sarıyerde yeni bir cinayet mi?Dün Taşocakları mevkiinde bnlunan yaşlı bir kadın C2sedi S nyerde büyük bir heyecan uyandırdı Sarıyerde öltt bulunan 70 İlk İhtiyarın cesedi İFA)[T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Kral Faruk bir cânimidir Faruk,güzel Sonyayı götürmeğe karar verdi Kral,Puliiy* emir vererek:al da biraz dolaşalım Bu güzel hızı dedi 41 Heliopolis Palas'm büyük salonu bir anda derin bir sessizliğe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Halen şehrimizde bulunan Paris'in meşhur Maggy Ranff moda müessesesinin 6 güzel vücutlu mankeni evvelki gece ilk defa Saray Sinemasında yapılan defileyle Paris modasını şehrimiz sosyetesine teşhir etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • A l-k-V 1 k m Jh fi3 M ğigt îfnfl İH Kıl A Kral Hüseyin kıyafet balosunda Ürdün Kralı Hüseyin geçenlerde yapılan bir kıyafet balosunu kraliyet ünifornıasiyle gitmiştir-Resimde Kral Hüseyin gecenin kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Titonun seyahatine büyük önem veriliyor Londradaki tahminlere göre Yunanistanla anlaşmak suretiyle Londra,12 A.A.İngiliz diplomatik mahfilleri,Mareşal Tito'nun Londrayı ziyareti haberinden fevkalâde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Natonun deniz tatbikatı başarı ile devam ediyor ı ı ı ıı Dün sabah Kuşadası civarında Doğan bey mevkiine yapılan çıkarmada deniz,kara ve hava birliklerinin tek bir ruh halinde ve mükemmel bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Yenilmez Türk pehlivanının merakla takip etmekte olduğunuz hatıralarını 7 nci sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Ömer İnönünün köşküne dair yeni bir iddia C.H.P.Genel Başkanı ismet İnönü'nün iktidar mevkiinde İken oğlu Ömer inönü için Taşl'kta inşa ettirdiği büyük villânın dununu,ortaya alılan yeni bir iddia ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Z* A ıraı sayım Bu ayın 15 inde yapılacak sayımda tarım endüstrisinde kullanılan makinelerle hayvanların cins ve sayıları tesbit edilecek Ankara,12 THA.İstatistik Genel Müdürlüğü bu ayın 15 inde genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Mithat Paşanın kız kardeşine ait köşk soyuldu Meçhul hırsızlar 100 bin lira değerinde eğya çaldılar Son yılların en mühim hırsızlık vak'aeı şehrimizde vuku bulmuştur.Hâdisenin tafsilâtı şöyledir:Hürri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Ceza evinden kaçma rekoru Adapazarı,12 Milliyet)Birkaç günden beri tznik Askerî Cezaevinde mahpuu bulunan beynelmilel hırsız vo yankesicilerden Sahabettin Fırat,dün sabaha karşı saat 4 sularında hücre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Evvelki gün Ankara'da mucize eseri olarak kiM-İKiiısız atlatılan bir otobüs kazası olmuş ve frenleri patlayan bir otobüs bütün süratiyle önüne çıkan eve girmiştir.Kaza sonunda ne cvdekilere ne de otob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Dün.bütün Ege bölgesini,yağan yağmurlar sebebiyle» bir sel felâketinin tehdit ettiğini bildirmiştik-Bu arada yağan fazla yağmur İzmirde de bir çok hasarlara sebep olmuş ve iki bina sıkılmış,elektrik t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • Jn^^^WİW#fİH Bugün şehrimizde hava çok bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek hava sıcaklığı biaz daha düşecektir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1952
  • ayar Bursada muhteşem tezahüratla karşılandı Cumhurbaşkanı,altmış bin kişi önünde verdiği nutkunda vaitlerin bir bir ve kat'fi olarak tahakkuk etmekte olduğunu söyledi Büyük Atatürk'e ait bir hatırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • KONFERANS jc Ankara Üniversitesi profesörlerinden Dr.Fadıl H.Sur tarafından İktisatçılar Derneği adına yarın saat 17.30 da Ticaret Odası salonunda bir konferans verilecektir.KONGRE fr D.P.Nlıruosmaniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Hır.13 Katım 1952 Perşambe Ru.24 Sefer 1378 31 Ekim 1368 VAKİT VASATİ EZANI îmsal YaUı Akşaı tkind öğle GUne c 5.03 16.27 Tl 16.53 ı 14.87 11.58 0 640 12.10 1.34 12.00 9.43 7.05 1.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • m Kambiyo ve s'nn Kapanış Stcrling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi IBskondes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.715.90 Kapanı?791.280.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • istanbul fethinin,hayır bu sefer,Istanbulda Türk ilmini yerleştirmemizin be?yüzüncü yılı geldi-Hepimize mübarek olsun ve Istanbulu Aşşül Ulema «Âlimler Yuvası» haline getirenlere Hâk rahjnet eylesin-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Sevimin katilleri o—Şimdiye kadar şüpheli görülüp ifadeleri aiı.anlar tekrar sorguya ç kilecek İki ay kadar önce Sarıyerde.Sevim Başay adında genç bir kızın fecî şekilde ölümiyle neticelenen cinayetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Deniz işçilerinin durumu görüşiiidii DenızcüiK i£au ıasına bağlı işçi teşekküllerinin durumunu görüşmek ve izmir tahmil ve tahliye işini kolektif bir akidle tesbit etmek üzere Umum Müdürlük binasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Isveçle aramızda ticaret anlaşması uzatıldj Hükümetimiz ile İsveç hükümeti arasında mevcut ticaret ve ödeme anlaşması Dikleri Bakanlığımızla İsveç Elçiliğe arasında varılan mutabakat üzerine altı ay.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Spaak yakında İstanbula geliyor Eski Belçika Başbakanlarından Paul Hanry Spauk yakında Türkiyedeki «Gençliğin Avrupa Kampanyası* nı.n davetlisi oLarak memleketimiza gelecektirîstanbuldan başka Ankraa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Armatörler birliğinin yeni bir teşebbüsü Türk Armatörler Birliği dış piyasalarda fiatUırın dUşür ilmesi yüzünden müşkül durumda kalan Türk arına tövlsrinl korumak maksadiyle hükümet nezdinde yeno bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Şehrin imar plânı o Yılbaşından itibaren şehir içinde fabrika inşasına izin veriimiyecek Şehrimizin imar plânlarını yeni baştan tanzim etmek ve diğer imara müteallik işleri dü zenlemek mnksadiyle teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • »V A/Yabancı gözüyle Türkiye Rus taarruzunu ancak Türkiye önliyebilir Londrada intişar eden Observcr)gazetesinde Türkiye ve Orta Doğu Komutanlığı ile ilgili bir yazı intişar etmiştir.Bu yazıyı elıemml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • 1 HALKIN SESİ Acısu sokağının perişan hali Ayni akakta oturan bir okuyucıı yazıyor:«Bayıldım yokuşundan sola saparak Taşlık parkının ününden geçen asfalt AcusU sokağına iner.Bu bizim sokağımızda* ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Terbiyevi rehberlik semineri çalışmaları Dünkll toplantıda hazır bulunan Mîllî Eğitim Bakanı seminerin gayelerini belirtti lışmalannız bize gurur veri Uzun müddetten beri şehrimizde yapılmakta olan or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Karadeniz hattı kış tarifesi 20 kasımda başlıyor Kuıaddniz hacında kış tarife si 20 kasımdan itibaren tatbik mevkiine konacaktır.Denizcilik Bankauı lıer yıl olduğu gibi bu sene de bu hatta motorlu gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Şehir Meclisi bugün fevkalâde bir toplantı yapıyor İl Genel Meclisi buçün fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda inşası yarım kalan Opera binasının Maliyeye devro dilmesi müzakere edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Okul aile birlikleri daha verimli çalışacak Şehrimizdeki okullarda,Okul Aile Birliği toplantılarının daha verimli olabilmesi için harakete geçilmiştir Bvı cümleden olarak Sultanahmet 1 inci Ticaret Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Çalışma Bakanlığı teşkilâtında değişiklik yapılacak Son günlerde cehrimizde dolaşan söylentilere göre;Çalınma Bakanlığı teşkilatında mühim değişiklikler beklenmektedir.Eu arada îşçl Sigortalan Kurumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Belediye heyeti Ankaraya gitti Dvlet bütçesinden şehrimize ayrılmış ohm tahsisatın genişletilmesini temin maksadiyle alâkalılarla temaslarda bulunmak üzere,Belediye Daimi Komisyonu üyelerinden müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S-NAFİZ TANSU Hazreti Osman,Mescidde cemaate açık olarak hesap vermeyi çok istedi 92 Biraz sonra da Amr'iii Mısıra vali olduğunu bildiren emir Şama gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • POLİSTE ir Dün saat 8.30 sıralarında Samatyada bir otomobil kazası olmuş,2272 plâka numaralı taksinin altında kalan Nazire adında bir kadın muhtelif yerlerinden yaralanmıştırir Bir alacak meselesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1952
  • KISA HA iç Vali ve Belediye Başkam Prof.Gökay dün öğleden sonra beraberinde yeni İstanbul Deni2 Komutanı Tuğamiral Zeki özak olduğu halde Avusturya konsolosu M.Maiss'e iadei ziyarette bulunmuşturir Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • İKTİBAS Prof.Piccard Merih için yolculuğa hazırlanıyor Geçenlerde Stuttgrat'da yapılan yıldızlara seyahatla ilgili Milletlerarası bir toplantıda hava tabakasının dışında güneş ışıklarının öldürücü old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Radyofonik temsiller "iSsrok BbGRA Üniversitelerimiz çoğalıyor,üniversitelerimizde enstitülerimiz çoğalıyor ve ruclyolanmız çoğalıyor.Üniversite ne İçmektir,malûm:Tarifi için bir sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • 92 Eh üstadım,arzu ettiğiniz anda bizi terk edebilirsiniz;fakat bir tek şartım var:Çapkın çapkın gülüyordu-Nükte yapacağı belliydi-Umbarto içinden;haydi hatırın hoş olsun küçük domuz,diye geçirdikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • Camiîil Ezhere dair Bir milletvekili Canimi Ezhere talebe gönderilmesini teklif etmiş-Bu Mısır medresesi öteden beri İslamın bir üniversitesi telâkki edilmiştir-Arap memleketlerinde teşkilâtı» daha do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • ACELE EDİNİZ Gün kaldı 2 15 Kasım 1952 tarihine kadar SUMERBANK'TA Açtıracağınız 150 liralık bir Hesapla Suadiye Tan durağında Müstakil ve Konforlu evi kazanabilirsiniz.SÜMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER FRANSA Unesco genel konferansının yedinci içtima devresi bu sabah Amerikan heyeti başkanı Sar-Geant'ın başkanlığında Pariste açılmıştır.A L M A N Y A Almanya alüminyumdan bisiklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • Bir iş kahramanı batıya kaçtı Berlin,12 Nafan\Doğu Almanya gazetelerinin uzıuı zamandan beri «İş kahraman» diye gösterdikleri bir işçi Batı Almanyaya iltica etmiştir.Willy Knoblauch adındaki bu «Kahra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • Rus ve Amer ikan deniz kuvvetlerinin farkı Her iki donanmayı mukayese eden bir İngiliz dergisine göre Amerikan donanması mevcut dünya donanmasından da kuvvetli Londra,12 T.H.A,Bahri ye işlerinde dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • Bangkok'ta komünist komplosu Polis dün hükümeti devirmek ve bir komünist rejimi kurmak isteyen 200 kişiyi tevkif etti Bangkok Tayland)12 AP)Polis bugün,hükümeti devirmek ve bir komünist rejimi kurmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • Yol kazalarını önleyecek alet Londra,12 Nafen)Yol kazalarını önlemen makaadiyle elektronik âletten istifada çareleri araştırılmaktadır,ingilterede Otomobil Cemiyeti tarafından hazırlanmakta olan bir â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • Mes'uf iki doğum Gazetemiz tertip heyetinden Sami Çövener ve eşi Nuriye Çövener'in bir erkek evlâtları dünyaya gelmiştir.Ana ve babayı tebrik eder yavruya uzun ömürler dileriz.Gazetemiz tertip heyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • Lübnan'da afyon kaçakçılığı Beyrut,12 Nafen)Lübnan polisi yapmış olduçu araştırmalar neticesi bir evde 66 okka afyon ele geçirmiş ve bir kişiyi de tevkif etmiştir.Yakalanan şahıs,afyonu bif benzin kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • Tunusta himaye idaresinin tesisi Dün bu sütunda)Fransa Dış işleri Bakanı Mösyö Schuıuanın Tunus ve Faştan bahsederken bu memleketierle Fransa arasındaki muahedelerin hükümran devlerler arasında yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1952
  • Deli Şantözün büyük başarısı Beyrut,12 NaCen)tyi bir aileye mensup bir kadın bulunduğu akıl hastalranesinden kaç maya muvaffak olmuş ise de bir müddet sonra kaçtığı farkına varılmıştır.Akü hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.11.1952
  • HEKfiÜN TARİHTEN MERAKLI RlR VAK'A Kanunî 1000 altına ısınınca ateş bahasını unutamadı Soğuk bîr gün,sert bir yağmur,Kanunî Sultan Siileymanı adamiariyle beraber bir köylünün evine sığınmaya mecbur et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1952
  • RFÇİMIF nC3IIYILC W*£$İkb Dün Bursayı şereflendiren Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Sivrlhisardaki konuşmasını yaparken.Foto:Milliyet Adnan)2Trygve Lie,Birleşmiş Milletler genel kurulunda sürpriz tesiri yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.11.1952
  • Avrupanın en sevilen sporcosu Gaston Keif Geçenlerde bir Fransız gazetesi,Avrupanın en sevilen sporcularım sermek gayesiyle tertip eUi;i bir ankette şu 'neticeler ariıinıştır:1—Gaston Reiff Belçika)At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1952
  • istanbul-Napoli boks karşılaşması 57 kilo italya şampiyonu Borracia 15 kasım cumartesi günü Spor ve Sergi Sarayında İstanbul kar masiyle karşılaşacak olan Napoli boks karması bugün öğle-j den sonra şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1952
  • Bu hafta yapılacak maçlar İS KASIM 1952 CUMARTESİ Mithatpasa Stadında 14-30 Vefa Kasımpaşa P .Şeref Stadında 12-30 Beşiktaf ist Spor(A)Z-Başarır M Çeliktaban N-incili 14-30 Beykos ist-Spor P)Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1952
  • İstanbul profesyonel lig maçlarının panoraması Bu göne kadar yapılan karşılaşmalarda en çok gol atan takım Beşiktaş,en az gol yiyen takım da Fenerbahçedir 1952-53 istanbul futbol liginin 6 ncı haftası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1952
  • IM i m.W:Dttn arkadasnnn Garaam şerefine verilen çayda bulunan davetliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1952
  • Futbol hakemleri sınıf landırılıyor Ankaradan aldırımız bir habere göre;Futbol Federasyo-nu.futbol hakem talimatnamesinde lüzumlu gördüğü bir değişiklik icjn,Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1952
  • Ordulararası müsabakalarına katışacak olan Ordu futbol takımımız MUthntpaşa stadına» Dünya ordulararası şampiyonası önümüzdeki yılda başlayacak Dünya Ordulararası Atletizm Birinciliklerinde Cahit önel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1952
  • Demirspor'un tavzihi 11-11-952 tarimndc gazo'.emia sütunlarında n«;u y'.ütıi:r.'an 2 ncı küme B)grup ı puan cet velinde,Deniirspoi' KvlUbüntııİ puanları sehven 1 olarak gföste.rilm iştir.Abında bu pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1952
  • Fransa tskoçya II)rıilli takımları 0-0 berabere kaldılar Toulouse,12 ıAi».Dün burada Fransa ve îskoçya B)takımları arasında yapılan futbol karşılanması beraberlikle ni ticeleranL-ş ve hijbu* taraf pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1952
  • Fenerbahçe,Beşiktaş maçmtl hazırlanıyor Pazar giinü Beşiktaşlı karşı* laşacak olan Fenerbahçe takımı,hazırlık mâhiyetinde olm-iK Ur» re bugün saat 14 de Dolmab.ıhce Stadında Elektrik takimi'yi?bU maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.11.1952
  • RÖPORTAJ Türk filmciliğinin başından gelip geçenler Sabah stüdyoya giriyorlar.Akşam filmi sinemada seyret riyorlar.Sürat asrı dediğimizde bu kadar olur zatenl.Memleketimizde ilk reakli ve İngilizce çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1952
  • İktibas Buw t ar afi 8 üncüde)bağlı hususî bir küreye âletleri ile binecektir-Bu küre ka İm bir alüminyumdan imal edilmiştir* Havada yükseldikçe tazyik azalacak ve elâstiki maddelerden yapılmış olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1952
  • Zavallı yolunu şaşırmış,Ralston'lara da sormaktan çekinmiş olacak.Gecenin bu saatinde tabii dost ile düşmanı tef-lk edemezdi.Bakınız başka iz yok.Her halde yakalayamamış olacaklar.Köpekler şimdi yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1952
  • İçel ili Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Mersin Memleket Hastahanesi mutfağı için bir adet yemek sobasının alınması işi.9315)dokuz bin üç yüz on boğ lira muhammen bedel üzerinden,hususî şartnamesine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1952
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Ehliyetine göre ücret verilmek üzere ingilizce bilir bir bayan daktilografa ihtiyaç,vardır-Taliplerin EKİ-etüd-tesia müdürlüğüne gahsen veya yazı ile müracaatları-17800)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1952
  • Hazırfıyan:Ercüment ÜNVER 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sİ P9 f^'fe-vÇ^;1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 «l Soldan Sağa 1 Bir nota:Ağırlığım ölçerek 2 Bir gıda maddesi;Eski harflerden birinin okunuşu;Aptallığı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1952
  • Markizin çalıştığı hastahanelerde] ölüm vak'aları durmadan artıyordu TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETİEMt Nakleden:AZİZ ÖZBAY 28 Kar'm bu minval üzre konuşuyor ve konuştukça babanın mukavemeti kınlıyordu.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1952
  • İbrahim koştu,Hobyarın boynuna sarıldı iki yanağından tekrar tekrar öptü 160 Bugün yemeği has bahçe de yiyeceğiz dedi,buyurun şu karanlık odalardan çıkalım ar tiktik iyi bir gündü» bu teklif bütün mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.11.1952
  • Titonun seyahati [Baş tarafı 1 incideJ vermektedir.Bu hususta Atina ve Ankara arasındaki bağlan kuvvetlendirmen için Dışişleri-Bakanlığınca devamlı çalışmada bulunulmuşta*.Üçlü baliğe Roma'yı da ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1952
  • anık,güzel Sonyayı ötürmeye karar verdi [Bas tarafı 1 incide] mi?c—Evet Majeste!Cidden güzel» c—E ne olacak?Bunu alıp biraz dolaşsak ha?c—Nasıl arzu ederseniz Majeste!isterseniz hemen gidip ça girayım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1952
  • Ömer İnönü fElaş tarafı 1 inekle] ye Daimi Komisyonu tarafından İncelenmektedir.Komisyon üyeleri villânın civarında bir tetkik yaptıktan sonra bu mevzuda bir karara varacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1952
  • Natonun deniz tatbikatı [Baş tarafı 1 incide] müteşekkil büyük bir Nato filosu Doğanbey körfezini tamamen kaplamış bulunuyordu Yüksek rütbeli Türk subayları.2-Ordu Müfettişi Orgeneral Abdülkadir Sevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1952
  • Meclisin toplantısında üç sözlü soru cevaplandırıldı [Bas tarafı 1 incide] milletvekillerinin birazdan yapılacak grup toplantısını müteakip oturumda seçileceklerini söy ledi.Müteakiben sorulara geçild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1952
  • Bayar B tezahüratla [Bas tarafı 1 incide] ne dayanan duygularınız karşı-sında nasıl teşekkür edeceğimi ifadeden cidden âciz bulunuyorum.Sevgili vatandaşlar,bugün size siyasî bahisler üzerinde nutuk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1952
  • Sanyerde yeni bir cinayet mi?Dün bütün Sarıyeri dehşet ve korku içinde bırakan yeni bir hâdise olmuştur.Sabah saat 7 sıralaıında Madendeki Şükrü bey çiftliğinde çalışan o amele,Taşocakları civarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1952
  • Mithat paşanın kız kardeşine ait köşk soyuldu![Baş tarafı 1 inekteJ Mesture Akçit yaşlıdır ve kulakları az işitmektedir.Oturdukları köşkte çok kıy^ metli eşyalar vardır.Ev sahibesi vakit vakit şehrmıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali İmlinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı eski halime gelini Ustamla başbaşa kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Artırma ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından:1 Powers islatistik makinelerinde kullanılmak üzere Manilla kartonundan mamul 10 milyon adet makine fişi satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 500-1000 M3 kavak tomruğu «Titrek kavak,Kara kavak ve Ak kavak» in 7/11/952 tarihinde yapılan ihalesine tali* bi zuhur etmediğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • Fenerbahçe Beşiktaş Futbol maçı biletleri Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından Profesyonel lig maçlarının 7 nci hafta karşılaşmalarından 16/XI/1952 pazar günü Mithatpaşa stadında yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • NA KARŞt MÜCADELEDE Tecrübe ve'güveni ifadesi'' %ÛPRO 'S Tesir sahası hakkında7 'ili ufak bir fikir:BA* AsprO İNOİLTlftMDl f-VJ id İİ»J LIMITEO ÎLVER LTO.ŞİRKBTİ PAQRİKA«IMDA İMAL BOtLMIŞrlR BAHÇE KAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • t**1 BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR piyasada satın alabileceğiniz csn üstün ampuldür!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • İst.Tıb Fakültesi Dekanlığından Fakültemize bağlı Eczacı Okulunda açık asistanlıklar vardır-isteklilerin 28 Kasım 952 akşamına kadar Dekanlığa müracaatları- 17973)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından 1952-1953 ders yılı için Fakültemize kayıtlanmak üzere müracaatta bulunan aday öğrencilerinin Burslu ve Burssuz olarak seçilenlerle,yedek olarak seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • IRELLEBORG RUBBER i KAMYON,OTOMOBİL» MOTORSİKLET VE BİSİKLET LÂSTİKLERİNİN SAĞLAMLIĞI DÜNYACA JANINMIŞTIR.TÜRKİYE MÜNHAgfR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA Galata,Tahir Han İstanbul Telgraf:IİMET İstanbul Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • ist.Lv.AmirSiğinden Verilen Askerî Kıta it alanları Muhtelif eb"adda 456,69 M2.Arnova Cam pazarlıkla 17/11/9R2 pazartesi saat 15 de îzmit Dz.îk,Mrk.Sa.Al,Ko,da saiiü alınacaktır.Tutarı i966 lira 91 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • İstanbul Ticaret Borsasından Senelik matbu evrak yaptırılacaktır-isteyenlerin üç g\Xn zarfında Borsamıza mUracaatlan ilân olunur-18011)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • Sahip ve Bftsmuhaırlrl:Al] Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • Milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 B;r ayhk 4 50 Ecnebi memleketler* iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 6 inci sayfa aant.2,60 T.L.İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • btanöu 12.57 Açılış ve program 33.00 Haberler 13.15 Türküler P1.13.30 Roberto Ing\ez orkestrasından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • AHUDUDU V;ızan:Joseph KphscIi ın^ Türkçesi IJr-jiha V.Vafi Vasfi U.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da matine Cumartesi ve çarşamba günleri 14.30 da Çocuk Tiyatrosu Gişeler saat 11 de açılır Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • EMİNÖNÜ BOLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TKlILtKELl DÖNEMEÇ Yazan Prtestley Türkçesı:Tunç Yalman Perşembe,cumartesi,pazar gündüz ve pazaı akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • Ne isterseniz W hat Yon Vill)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Saımcye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız temsilleri müddetmce çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından:1—Eksiltmeye konulan iş:Ankara Devlet Tiyatrosu Opera binasında yeni yapılacak kısma ait kalorifer tesisatı iğidir-Keşif tutarı:30-928—liradır-2—Eksiltme 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8