Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Osmanlı tarihinin en büyük faciası İsmail Hami DANİŞMEND 12 Dünkü yazımda Osmanlı imparatorluğu birinci cihan harbine girdiği zaman en kuvvetli müttefiki olan Almanya'nın mutlaka ııtağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • LELOI 18 kasını salı akmamı saat e Tepebaşı Komedi Tiyatroa Kırını Milli Oyunlar ve lor Geceyi;tertiplenmiştir.N Q K E atanbul Nakliyat İşçileri ikasının olağanüstü kon-15 kasım cumartesi günü 14 de C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Eski Ordu kumandanlarımızdan Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis.geçen yıl neşrettiği harp hatıralarının beşinci cildinin imzalı bir nüshasını bana göndermek lûtfunda bulundular-Okumak için iki günümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Şehirde grip arttı o-ti Sağlık 'Müdürlüğü hastalığın yayılmaması için tedbir alıyor Son günlerde havaların gayet karışık gitmesi yüzünden gelirimizde grip vak'alan artmıştır.Bundan başka yürekli yağmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Şehir Tiyatrolarının yeni müdürü işe başiadı Şehir Tiyatrosu Müdürlüğüne tayin edilen Fazıl Ahmet Aykag vazifesine başlamıştır.Fakat tiyatronun yeni müdürü evvelce emekliye ayrılmış bulunduğundan ita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Hamal kâhyalığı meselesi İl genel meclisinin hamallar talimatnamesini tadıl etmek hususunda Daimî Komisyona yetki verdiği bilinmektedir.Komisyon,bu hususta tetkiklere devam etmektedir.Öğrendiğimize gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Arpa satışı Hükümet buğday satışlarından sonra bu defa eldo mevcut bulunan arpaları satmak için temaslara geçmiştir.Ankaradan piyasaya gelen haberlere göre;bir İngiliz heyetiyle arpa satışı hakkında m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Koreye gidecek yedek subaylaar M.S.B.tst.Temsil Bürosu Müdürlüğünden:36 cı dönem Yedek Subaylarından tercUman olarak Korede »'azlfç görecek Asteğmenler perşenbe gecesi saat 1,40 da Yeşilköyden uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Bir adam 8 yaşındaki baldızım kirletti Lalelide oturmakta olan Fikret Dağarcık adında birisi dün gece,karısı uyuduktan sonra,evlerinde yatıp kalkan baldızı 8 yaşındaki Nebalut Oltulunun ellerini bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • HALKIN SESİ Amerikada bulunan dz.astsubaylarımızın durumu Amerikada bulunan deniş astsubayları tarafından imzalanan bir mektup aldık.Tamamı bizi cidden müteessir eden bu mektubun durumu aydınlatmağa y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • eiedıye ucuz arsa satışlarına başlıyor Mesken buhranını önlemek maksadiyle yeniden bazı kararlar alsndı ted Şirketi der'uhte edecektir.Belirtildiğine göre,ucuz evlerde olduğu gibi ellerinde iki bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Bunak bir Ermenfinln küstahlığı Milli Mücadelen evvel Adalar Belediye Reisi olan Hrant Mana vyan adında bir ermeni vatandaş Atatürkün ölüm gününde,oturduğu kahvede,ihtiram vakfesi yapılırken,Atatürk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Bir Rus tevkif edildi 60 yaşlarında îvan Krasinikof adında bir Rus evvelki gün,Cibalide bir çeşmeden su alırken Rusyayı ve komünizmi methetmeğe kalkışmıştır.Çeşme babında bulunanlar bu ihtiyar komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Kuyumcuyu soyanlar o-Dün Frangulinin dükkânına tehdit mektubu atan bir talebe yakalandı İstiklâl caddesindeki gangsterlik hâdisesinin tahkikatı devam etmektedir.Bu işle uzak yakın alâkalı bulunan herk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Ticaret ve Sanayi odalarında çalışmaSar Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsalar,memur ve müstahdemlerinin sigortalan hakkında İstanbul Ticaret Odasınca hazırlanan tasarı Bakanlıkça tn.sUik edilerek,tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Üniversitede kayıtlar sona erdi 15 Eylülden beri devam etmekte olan Üniversite namzet ve esas talebe kayıtları sona ermiştir.Eylül dönemi imtihanlarının neticeleri de yakında belli olacaktır,bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:8.NAFİZ TANSU Hazreti Osman halim,selim cömert çok müşfik ve iyi kalbli bir insandı 91 iyisi mi o değişmeden bu âlemden çekilip gitmeliydi.Medine civarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Kambiyo Kapanı} Dolar Fr.Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Kekoude* ve esham Açılış Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791_280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • Ekmeğin içinden çıkan dikiş iğnesi Gedikpaşada tlyas adında bir şahsın fırınından ekmek alan Mehmet isimli ocuk,ekmeği yerken içinde bulunan b»r dikiş iğnesi damağına batmış ve ağır surette yaralanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • 12 Katım 1951 Çarşamba VAKİT VASATİ EZANİ mı I ı «ııı ı ı.Güneg 6.44 1.50 Öğle 11.58 7.04 İkindi 14.37 9.43 Akşam îe.nt 12.OO Yatsı 18.28 1.34 İmsa k 5.02 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1952
  • KISA HABERLER r Bir müddet evvel memlekemizi ziyaret etmiş olan Lonra Şehir Meclisi Başkanı Sir Bay Us,Vali ve Belediye Başını Prof.Gökaya bir mektup indererek,şehrimizde gördüx hüanükabule teşekkür e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • 91 Umbarto bir kahkaha salıverdi-Âmir ona korkunç gözlerle baktı.Umbarto bir sigara yakmağa hazırlanırken ve gülmeyi bırakmadan:Pek muhterem âmir bey kaba bir şekilde güldüm ama beni mazur göreceğiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • sch&ımanın beyanatı münasebeti le Fransa Dışişleri Bakanı Schuman Tunus ve Fa j meseleleri hakkında hükümetinin görüşlerini açıklarken «Fransa ile bu memleketler arasında münakit muahedeler hükümran d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Hitler Arjantinde yaşıyormuş Dün Amerikada polis tarafından basılan bir rfazi kulübünün yakalanan üyelerine göre Hitler sağ olup Arjantinde yaşıyormuş New Orleans,11 A.A.Federal polis Nevv-Orleans şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Port Eli^abeth'te ©»'evler Port Eliz^betb.11 AA)Dün sabahtan beri hemen hemen umumî hali alnvs oıan yerliler grevinde şimdiye kadar hic bir hâdise çıkmamıştır.Fabrikaların ekserisi ve liman isleri tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Kısa haricî haberler AVSTURYA Avusturya hükümeti genel seçimler için bugün katî olarak 22 şubat tarihini tesbit etmiştir.Meclis muhtemelen bu ay sonunda Cumhurbaşkanı tarafından feshedilecek fakat,seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Yeni Alman Ordusunun miktarı ve silâhları Avrupa ordusuna dahil olacak Alman kuvvetleri hakkında Müttefiklerle yapılan anlaşma açıklanacak Bonn,11 T.H.A.Bonn'un askerî ve siyasî çevreleriyle yakından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Çubukta bir kız da»a ka'dın'dı Ankara,11 TA)Çubuk kakasına bağlı Cemlli köyünde 17 yaşında bir kız iki itişi tarafından dağa kaldırılarak iki gv\n tutulmuş ve ırzına tecavüz edilmiştir.Aynı köyde otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Güney Afrikada kargaşalıklar East London Güney Afrika)11 lAPJ Pazar gecesi vuku bulan tethiş harekeılemulen sonra Afrikah yerliler dün gece de buradaki bir Katolik kilisesini imha etmişlerdir.Vak'a ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Ankara Tıb Fakültesine asistan acınacak Ankara,11 TH A-Ankara Üniversitesinin müstakbel müderris kadrosunu saklamak maksadivle.muhtelif ders kürsüleri için veniden asistan alımına karar verilmiştir-İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Bangkok'ta dünkü tevkifler Bangkok.11 AA.Karışıklık çıkarmağa teşebbüs veya Tayland anayasasına avkırı bir ideoloji yaymaktan suçlu yüzden fazla insan dün burada tevkif edilmişlerdir.Tevkif edilenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Gün kaldı 15-Kasım-1951 tarihine katlar SÜMEfcBA-NKTA Açtıracağınız 150 liralık bir Hesapta Suadiya Tan durağında Müstakil ve Konforlu evi kazanabilirsiniz.SÜMERBANK 17733)¦ı«ı ı m wı—il m—ı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Vand3nberg Koreye gitti Yeni Delhi,11 AP)Birledik Amerika Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gl-Hoyt Vandenberg bugün uçakla Koreye hareket etmiştir-Gldün gece Yeni Delhi'de kalmıştı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Oyuncak Noel yortuları yaklaştığı İçin vitrinlerde yeni yeni oyuncak serileri şjöri'mmcğe başladı.İçlerinde yalnız ço cukları değil,büyükleri de alakadar eden cidden güzelleri var.Köprüleri,tünelleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • İKTİBAS fine ve kaatilleri bulan sihirli değnek Tarihleri Orta Çağdan çok dâhi öteye giden eli sihirli değnekli keşşaflar,ilkin yalnız yeraltı sularını bulmakta kullanılırdı.Bugün onlar kaatili ele ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • istanbul sıhhî kurumlar arttırma eksiltme komisyonundan Muhammen ilk Lüzum gösteren bedeli teminatı eks Müessese Cinsi Miktarı LrKr Lr Kr.1 Şişli Çocuk Ortopedik 1 19500)146250 15-3 hastahanesi Ekstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • Gaibe ihtar Firar suçundan «anık olup gaip bulunan 1329 Dlı Gümülcüveli olup Keşan'ın yeni muhacir köyünde kayı şeyin oğlu Cevdet Bora Rodop)nm bulunduğu yer Asî^üVk Konsolosluğu veya Türk Sefareti va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1952
  • e*e*/DİKKAT Hesap ve Yaa MAKİNASI kullananlara Gerek doğrudan şirketimizden gerekse herhangi bir firmı dan alınan EVEREST markalı makinalarımızın şirketim tarafından garantili olduğunu,daima yedek par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1952
  • RESİMLE HADİSELER IKızıltoprakta yeni in$a edilen Zühtüpaşa İlkokulu dün törenle açılmıştır.Foto:İFA)2 Halen Anıerılcada bulunan Fahri Altan ve İsmet Alkan isminde iki denizcimiz Kızıl Haç Teşkilâtına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1952
  • Geçenlerde Nevyorkta yapılan «En güzel kartpostal kız müsabakasını henüz 19 yaşında otan Polli Dorian kazanmıştır.Bu müsabakanın en enteresan tarafı model kızların kendi buluşları olan bir duruşla jü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarihe geçmemiş aşklardan Fehim Paşa Margrit aşkı Margrit güzel,civelek bir kızdı.Paşa onu Concordia tiyatrosunda görünce çılgına döndü.Aldattı,babasının elinden aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1952
  • Kısa spor Yedeksubay Okuluna gelen futbollular Yedeksubayın 37 nci de\Teal dolayısiyle bazı tanınmış futbolcuların okulda toplanmakta oldukları haber verilmektedir.Bunlar arasında Galatosaraydan Muhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1952
  • Sahasızlık ve İdiğer kümeler Muhtelif kombinezonlar arayıp,üçüncü ve dördüncü küme kulüplerini bir çıkmazdan kurtarmalıyız Sulhi GARAN Profesyonel kümenin müsabakalarından sonra amatör birinci ve ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1952
  • URUGUAY İTALYAYA GİDİYOR Uruguay Futbol Federasyonu,îtalyaya,as oyuncularından müteşekkil bir futbol takıttu göndermeyi kararlaştırmıştır-italyan Federasyonunun daveti üzerine Uruguay takımı İtalyan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1952
  • MACARLAR KASIMDA KAMPA GİRİYORLAR 1954 Dünya Kupası maçlarına iştirak edecek olan Macar millî takımı 1953 ten itibaren Kırımda kampa çekilecektir-Bilindiği gibi Macarlar kendilerini Dünya Kupası şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1952
  • Bugün Mithatpaşa sta-¦dinda yapılacak olan okul rpo-yurt ve oyun yuvalarının açılış töreni havanın muhalefeti yüzünden" 19 kasım çarşamba gününe bırakılmıştır-Sao Paolo şehrinde yapılacak olan beynelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1952
  • 1952-53 istanbul basketbol şampiyonası önümüzdeki cumartesi günü başlıyor 1952 Türkiye şampiyonluğuna katılan istanbul boks takınu 3 kategori üzerinden yapılacak olan bu maçlara 26 takım iştirak edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1952
  • Napoli muhteliti perşembeye geliyor Memleketimi/3 karşılaşma yapmak üzere gelen Napoli boks karması ikinci karşılaşmasını İS kasım cumartesi günü Spor v« Sergi sarayında İstanbul karmasına karşı yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1952
  • Lazio'dan Palermo'ya geçen Şükrü Gttlesin milM forma ilo Hariçteki futbolcularımız Şükrü,Palermo idarecileri tarafından beğenildi.Bülent,Nancy veya Racing'de oynamak üzere Fransaya gitti Son günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1952
  • NECMİ KARAH4N DÖKÜVOR Bir kaç seneden beri Amerikada bulunan ve boks ringinde büyük başarılar kazanan ağır sıklet profesyonel boksörlerimizden Necmi Karahan bir kaç maç yapmak ü/ere şehrimize gelecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1952
  • RÖPORTAJ istanbula birbirinden güzel altı kadın geldi D öf île mi,takdim merasimi mi?Konuşmak için çektiklerimiz Resmi mi ticarî mi?Çiçek demeti gîbâ 6 güzel kadın-Paraları kim alacak Bir manken kaç p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1952
  • Rastonlar mı?Chicagolu mu bunlar?Bu aile hakkında bildiklerimi ve Kenmore'a ne maksatla geldiklerini bir kaç kelime ile genç kıza anlattım.Biraz önümde yürüyen Cobb:İşte koy da göründü.dedi.Ralston'la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1952
  • Hazırlıyan:Ercüment UM VER f 2 3 4 5 6 7 8 3 9 10 11 12 1 2 3 I I 4 5 6 i 8 9 1 10 11 12 Soldan Sağa 1 Fakir divanı;Tersi bir edat.2 Peygamberin ashabından;Bir nakil vasıtası Çoğul)3 Arkadaşlık;Bölme.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZIZ ÖZBAY Markiz'in mazbut bir ahlâka sahip olan babası her şeyi biliyordu 27 Herkes memnundu.Ama bu memnuniyet uzun füremezdi.Çünkü hesapta küçük bir ihmal,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1952
  • tst.Dz.İkmal Grup Başkanlığından 1 Gölcük askerî mevki hastahanesi için barem dahifl ve ücretli olarak Hemşire» hastabakıcı» bulaşıcı ve karantina memuru alınacaktır-2 Ehliyetlerine ve hizmet derecele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1952
  • Moloz taş ihzar nakil ve figüre ettirilecek Karayollar 1.bölge Müdürlüğünden 1398000 lira keşif bedeli üzerinden Cebeci taş ocağın dan 2000 M3 moloz taş ihzarı ile 2-G Km* mesafedeki Cebeci konkasör ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1952
  • Hobyar kadın Kadırgada İbrahim Kethüdanın evinde gerdeğe kapatılacaktı 159 Dedi-Valde manalı,manalı gülerken Tavukçu Mustafa Paşa:Mertliğin dokuzu kaçmak tır dedi;onun için kaçtı anlaşılan-Valde baş p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] teossir olmakla beraber ses çıkarmıyordum-Zira bos yere çenemi yormuş olacaktım-Yal nız yaptığım bir tek şey vardı-Kendimi bir an evvel toparlamak için bol bol uyuyor,gıdama son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • Rus cususu [Bas tarafı 1 iacidel Ankara 2 numaralı Askerî Si yasi mahkemesinde yapılan duruşma sonunda 10 yıl ağır hapse mahkûm olmuştur» Casus İlhan bir gece çalıştığı Diyarbakır'daki Amerikan hava g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • Akdeniz tatbikatı [Bas tarafı 1 incide] kilometrelik bir sathında havadan ve denizden yapılacak muş-terek bir çıkartma ile son bulacaktıröğrenildiğine göre çıkartma hareketi sabah saat 7 de başlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • Faruk Sony ayı tutup herkesin içinde öptü [Baş tarafı 1 incide] Hava pek seria değildi.Semadaki bulutlar sıyrılmış,güzal bir mehtap Kahireyi gümüşî »şıklarla sarmıştı.«Heliopolis Pala» o gece ışıklarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • *ıw Soğuk algınlığına karşı GRiPiN Baş,diş,adale,sinir,lum* bago,romatizma ağrılarını teskin eder 9 Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karfj son derece faydalıdır Süratle hazmolur ve derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • Korede harekât [Bas tarafı 1 incide] «Kendisini burada görmekle hepimiz pek bahtiyar olacağız.General Van Fleet,bu ziyaretin tarihi hakkında hiçbir malûmatı olmadığını ilâve ile yeni Başkanın vazifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • Churchill GL Eisenhowerle tam bir işbirliği yapacak [Baş tarafı 1 incide] mak suretiyle «şerefsiz» bir şekilde elde edilemiyeceğini ve Korede tecavüze Kremimin emriyle başlanılmış olduğunu ifade etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • Balıkesir hâdiselerine dair [Bas tarafı 1 incide] lazım,hattâ Adapazar nutkunda elbirliğiyle beraberce çalışmayı teklif ettiğini,fakat muhalefetin her zaman olduğu gibi birtakım şartlar ileri sürerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • Eli bıçaklı müezzin [Bas tarafı 1 inenle!Edindiğimiz malûmata göre aslen îpsalalı olan ve uzun zamandır bu köyün mile:inlisini yapmış bulunan ibrahim Termen bugün saat 13 sıralarında Diyanet İsleri Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • Eğedeki sel tehlikesi [Baş tarafı 1 incide] etmiş ve şehirde bazı hasarlara sebep olmuştur-En büyük tahribat Zeytinburnu Gecekondu mahallesin* de vukubuhnuş ve üc evin zemin katını sular istilâ etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1952
  • ön Sivrihisar ve [Baş taraf t 1 incide] kezinde,Sivrihisarlıların alkışları arasında,şu kısa ve veciz hitabede bulunmuşlardır:«Sevgili vatandaşlarım.Siz de hatırlarsınız,uzun zamandan beri muhtelif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • Ava Gardner ve kocası Frank Sinatr Kenyada y-m,Ava Gardner ve Frank Sinatra evlendiklerinin ilk gününde Ava Gardner ve Frank Si* natra evliliklerinin birine!yıldönümlerini kendilerini Kenyaya götüren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıklığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • Santrifüje font boru alınacak İLLER BANKASINDAN 1 Bankamızca yaptırılmakta bulunan su tesislerinde kullanılmak üzere 75 milimetrelik 100000 mtere 125 milimetrelik 15000 metre 20 atmosfer tazyike müteh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • Radyosonde ve telsiz lâmbası satın alınacak Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1—Aşağıda cins ve miktarları yazılı radyosonde ve telsiz lâmbaları kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-2—Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havalan «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • 1 adet komple röntgen cihazı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9unen komisyon başkanlığından:1 Bir adet komple röntgen cihazının satın alınması ka palı zari)usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Keşif tutarı 1349,40 lira olan 500 adet Marsilya tipi Kire* mit ile 190 adet Mahya kiremidi açık eksiltme ile 20/11/953 perşembe günü saat 14 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından:1 Diyarbakır hava meydanında yaptırılacak olan 31-500)lira keşif bedelli yüksek mukavemetli betonarme direk imali vfll dikilmesi işi lıapalı zarf usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • Devlet Orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 işletmemizin Yenice bölgesi emvalinden olup Uzun* kum istasyon istif yeiindo mevcut 747 adede denk 609 342 M3 30 kuruştan yukarı köknar tomruğu ile 37 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1952
  • ZAYİ 13946 cilt Nolu Eşya sevk muhtırasının 26 Nolu yaprağının birinci nüshası açık olarak zayi olmuştur-Hükmü olmadığı ilân olunur-17926—42J2)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8