Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Osmanlı tarihinin en büyük faciası m İsmail Hamî DANİŞMEND 11 Bundan evvelki yazumu levleti Harb-i-umumi ateine atan tttihat-ve-Terakâ erkânının tam işte o stada şahsi ihtiraslarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • i.İSTE Seytlnburnu gecekondulaı 36 mcı sokakta oturan m Ulupmara dün Demir-Caddesinde numarası tes-•lunamayan bir taksi çarpağ-ı r surette yaıalanmasıbşp olmuşturbeylerbeyinde Yenilıamamilışan Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • K ISA HABERLER l Sağlık ve Sosyal Yardım anlığı tıp talebelerine ©nüdeki ders yılından itibaren ar burs vermeğe başlaya-ır.Yeni Birinci Ordu Müfetti-»rgeneral Nurettin Baıanael Vali ve Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • SEKGt Güzel Sanatlar Birliğinin yıllık sergisi 15 kasım cumartesi günü Amerikan Haberler Bürosunda açılacaktır.K O N G K E •fr İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Derneği 14 kasım cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış gterling Dolar.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi HJakoudes Açılış 790_2S0.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı?790_2S0.30 0.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • 8f!N H un M M M P 1 O o o n o ı-i h 65 H «M rH t-I CO 00 00 to O» Nİ io p:m ^ı o P t~İ ıH CO CO tO i I 1 İJBİİ5 ğ 3 *tf '3 C O O A S 'A «W ıN aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Yalova otelleri ¦o Evvelki gün Yalovaya giden bir heyet Termal otelinin durumunu inceledi Yalova Temal oleiinin kısın açık kalmasının kararlaştırılma sı üzerine Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğünce ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Şehir Mectisi fevkalâde bir içtima yapacak ti Genel Meclisi 13 kasım per şembe günü fevkalâde içtimaa çağrılmıştır.Meclisin hu toplantısında opera binasının devlet eliyle tamamlanması için gerekli hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Göçmen evlerinin inşaatı gecikiyor Ramide tesis edilmekte olan göçmenler köyünün inşaatı müteahhitle imzalanmış olan mukavelede zikredilen müdöet sona ermiş olmasına rağmen henüz tamamlanmamış bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • 14 yaşında bir sahtekârın marifeti Bundan 15 gün evvel Rumelihisarmda oturan Vasıl isimli 14 yaşında bir çocuk Teniköyde elleri bağlı bir vaziyette,çalılar arasında bulunmuştu.Vasil,haftalık aldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Bir memur intihar etti Fatihte Kızanlık sokağı 20 numarada otui'an Celâl Onay adında bir Tekel memuru,dün sabah evin bodrumunda tavana asmak suretiyle intihar etmiştir.Hâdise hakkında tahkikata başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Jale Katırcı oğlunun boşanma dâvası Jale Katrrcıoğlımun,kocası Namık Katırcıoğlu aleyhine açtığı boşanma dâvasına dün 8.Asliye Hukuk Mankemesinde başlanmıştır.Dinlenen şahitlerden Zeria,Vasfiye ve Fof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Çalışma Partisi toplanamadı Ankara,10 TA)Dün top lanması mukarrer olan Çalışma Partisi büyük kongresi ekseriyet temin edilemediği cihetle yapılaammış ve toplantı 22 kasım tarihine bırakılmıştır* Bilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • İstiklâl Harbimizin tarihçesi Ankara,10 TA)Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut,İstiklâl Harbimizin tarihini hazırlamağa başlamıştır.Kurmay başkanlığı taarfından tertiplenen kitapta şimdiye kadar negî'edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • 500 üncü ieth yılı Kutlama,Birleşmiş Milletlerin ruh ve zihniyetine uygun olarak yapılacak Vali ve Belediye Baykam Prof.Gökay'ın son Ankara seyahatinden dönüşünde verdiği beyanat meyanında bulunan «50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • HALKIN SESİ Poliste hâlâ dayak mı var?JEtyemez'de,Kasap İlyas mahallesi,Çavuşzade sokağında 9 numarada oturan ve iş adresi bizde bulunan Nuki Dönme/isimli bir vatandaş matbaamıza gelerek şunları anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Konservatuar orkestra konseri Konservatuar orkestrası mevsimin ilk konserini önümüzdeki pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda verecektir.Her türlü hazırlıkları ikmal edilen bu konserde B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Kamer Hatun D.Pocağı kongresi tehir edildi D.P.Beyoğlu İlçe İdare Kurulu Başkanlığından bildirildiğine göre,tüzük hükümlerindeki sarahate istirfaden ilçemiz merkez bucağına bağlı Kamerhatun Ocağının,O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Fransız moda mütehassısları geldiler Şehrimizde bulunan Maggy Rougg ve diğer on meşhut Fransız moda mütehassısı ilk defilelerini bu gece Saray Sinemasında vereceklerdi!Meşhur moda mütehassısları saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Tapulama Komisyoları kuruluyor Ankara,10 TA)Tapu ve Kadarstro Genel Müdürlüğü 953 yılında bütün vilâyetlerde,kasa balara varıncaya kadar,tapulama komisyonları kurulmasını kararlaştırmıştır.Bu maksatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Vergi kaçakçı!tahkikatı sona eriyor Defterdarlık istihbarat teşkilâtı piyasadaki kontrollerine devam ediyor Piyasada muhtelii yollarla dö viz ve vergi kaçakçılığı yapan bazı büyük firmalar hakkında uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Pasabahçe vapurundan lüks farkı kaldırıldı Gezinti ve ekspres seferlerinde Pasabahçe vapurunun üst kat lüks salonunda alınmakta olan lüks farkı dünden itibaren kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Fazıl Say vefat etti Teessürle haber aldığımıza göre,İstanbul Erkek Lisesinin değerli hocalarından riyaziyeci Fâzıl Say vefat etmiştir.Merhumun cenazesi bugün saat 10 de mektebe getirilecek ve kısa bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Harem ve Salacağa bir müddet vapur işlemiyecek Cumartesi günü esen şiddetli lodos fırtınası yüzünden Harem ve Salacak iskeleleri hasara uğ ramıştır.Bu iskelelerin tamiratına kadar vapurlar uğramıyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Bakır şilepi için bir kurtarma ekipi gidecek Gemi Kurtarma Müdür Vekili Kaptan Ritz,bakır şilebinin kurtarılma ameliyesinde bulunmak üzere çarşamba günü uçakla valc'a mahalline hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Gündelik gazetelerde görülen haberlere bakılırsa su bizim zavallı Türk musikisinin tek resmî ilticagâhı olan Belediye Konservatuarında sıra buhranlarının biri daha vuku bulmuş veya bulmakta imiş-Arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Ebu Zür,her yerde atıp tutuyor,Muaviyenin aleyhinde söylüyordu 90 Ben Abdullahın zulmettiğine kani değilim!Medineden hiç bir şey görülmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Şehir Tiyafrosu gem ön plânda Aılı ne idi?Hani «kanun ben'im» demiş?Kim olursa olsun.Yalnız şu sözün onu Büyüyenden de,söyleten hâdiseden de meşhur olduğunu sanıyorum:Kannn ben'im!At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • 90 Fakat azizjim,ttalyada ne zamandan beri vatandaşlar küçük tahkikatlar iqin böyle ağır bir şekilde rahatsız ediliyorlar Komiser olduğu anlaşılan adam hafifçe sertleşmekte mahzur görmeden:Takma isiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • Yeni Japonya donanması Tokyodan alınan bir telgraf Amerikalıların Japonyaya 18 i firkateyn ve 60 si çıkarma gemisi olmak üzere 68 harp gemisi vereceklerini bildirmektedir.Japonlar tkinet Dünya Harbine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • Kısa haricî haberler MALEZYA •fc Malezyada komünist terör teşkilâtının lideri Mohammed Indera,yerli muhafız kuvvetleri ve polis tarafından yakalanmıştır.Mohammed tndera,Johare'da çetecilerin en korkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • BU AKŞAM 21.30 da MELEK Sinemasında "Son Saat,Gazetesini» tertip ettiği istanbul'un Ses Kral ve Kraliçesi seçiliyor 20 Genç ve güzel ses bir arada Arif Sami Toker Konseri ve kendi idaresinde 50 kişili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • Japonya tahtının vârisi Dün yapılan bir merasimle.Amerikan öğretmenleri ta raf ir flan yetişti rilen,Prens Akihito Japon tahtına varis ilân edildi Tokyo,10 AP)Prens Akihito dün yapılan bir merakimle J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • Dünyanın en yüksek binası New York 10 Nafen)Ge çen sene Amerikada 180.000 den fazla ziyaretçi dünyanın en yük sek binası olan Empirc State Bırilding'in en tepesine çıkmıştır.Empire State Building'in s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • veremli oluyormuş Ingüferede çıkan bir büyük romancılar ve veremlilerden Londra.10 Nafen)îngilterede intişar etmekte olan «The Practitioner» adındaki tıp dergisinde çıkan bir yazıda.«Büyük bir romancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • Toprak altından çıkan dolarlar Vaşington,10 T.H.A.Polis memurları Alcatrey Hapishanesinden yeni çıkan bir sabıkalıyı,128 bin doları takriben 350 bin lirayı)ihtiva eden bir termos şişesini toprak altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • Rotterdam limanı felce uğradı La Haye,10 A-A-Hollanda Liman İdareleri Umum Mü Vrü Auguste Marie tarafından bugün bildirildiğine göre Rotterdam limanı bir kaç haftadan evvel normal seyrüsefere açılamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • İnsan hakları günü için çıkarılacak pul New-York,10 Nafrn)Birleşmiş Milletler teşkilâtının posta idaresi,insan Hakları günü olan 10 kasımda ikinci hatıra pullarını basacağını bildirmiştir.10 kasım 194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • İKTİBAS Ruhu elektrikten,vücudu demirden bir kaplumbağa Bu mahlûk şimdiye kadar yapılan robotların en mükemmelidir.Hayat sahibi ileri varlıkların sinir sistemi taklit edilmek suretiyle meydana getiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • Hîndistandakî askeri harekât Hanoi,10 A.A.Quinghai'dan Kırmızı Nehir Deltasına kadar 300 kilometre uzunluğundaki cephe vaziyeti dün akşam şöyle idi:Cephenin her iki ucunda Vietminh kuvvetleri teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • Johannesburğ'ta tethiş hareketleri Johannesburg,10 A.A.Dün akşam Gast London'dft ç kan hâdiseler sırasında iki yeı ve bir Avrupalı kadın öldtiru müştür.Yerlilerden müteşekkil grut dağıtmağa çalışan po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1952
  • r Ataya tazimi unutan genç Dün sabah otobüsle matbaaya gidiyorduk.Saat dokuzu beş gece vapurların düdük sesleri duyu Ulu.Bütün nakil vasıtaları durdular.Teknik Üniversitenin biraz ilerisinde idik.Kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.11.1952
  • Büyük Atatürk'ün aziz hâtırası ölümünün 14 üncü yıldönümü mnasebetiyle dün bir kere daha rahmetle anılmıştır.Resimde Sarayburnundaki Atatürk heykeli önünden tazim geçişi yapan gençler görülmektedir.Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1952
  • Büyük Padişah III.Selim,yok yere öldürülmüştü Alemdar Mustafa Paşa yaranı ve sekbanlariyle saraya daldığı vakit,tahta çıkartacağı Selimi,arz odası önünde ve bir şilte üstünde cansız bulmuştu.Dövünerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.11.1952
  • Amatör 2 nci küme A grupu Puan durumu Takımlar O G B M A:Y OP Elektrik 4 4 0 0 15:7 8:0 Eyüp 4 3 0 1 9:4 6:2 Unkapanı 4 2 1 1 6:7 5:3 Anadolulular 4 2 0 2 4:6 4:4 Ortaköy 3 1 0 2 3:5 2:6 Topkapı 4 1 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • istanbul muhtelitinin Atinayı mağlûp ettiği maçtan kritik bir an Atina muhteliti 3 1 galip Hafta arası Tel-Avivde.Atina muhtelitinin 5*0 mağlubiyetiyle neticelenen maçın ikinci karılaşması pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • Şehrimize bir Ketch takımı geliyor Haber aldığım:ı göre,crümüzdeki hafta şehrimize k»*r Ketch takımı gelecektir.Takım.Spor ve Sergi Sarayında iki kar şılaşma yapacaktır.Güreşçiler birbirlerini ringden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • xaıumıwım—di rnutm İMİM».»I.lllr lı İIIIHMIMT Halen Galatasaray lisesinin son sınıfımla talebe olan Turgay.Na polide İtalya a genç takımına 1-0 yenildiğimiz maçta güzel bir kurtarış yaparken Sporda na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • Ankara Napoli muhtelitleri boks maçından enteresan bir görünüş şehrimize gelecek olan profesyonel boksörler Bugün dünyada en fazla seyircisi olan ve rağbet gören sporlardan birisi de şüphesiz profesyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜNDE pazar günü yapılan istaııftul güreş tıir.nriUklerindea görünüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • Davis Kupası maçları Davis kupası maçlarının son elemeleri İtalya ile Hindistan arasında 11,12,13 kasını tarihleri arasında Bris'oonne şehrinde yapılacaktır.Bu müsabakanın galibi 18,19 ve 20 kasını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • Futbol hakemleri nin çaylı topSantısı Futbol hakem kulübü,İtalya Mısır maçını muvaffakiyetle ida re eden gazetemizin tpor muharriri-beynelmilel futbol hakemi Sulhi Garan şerefine 12 Kasım çarşanba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • Pandoifîni iyileşti 28 akimde Stöckholmde' yapıları İsveç İtalya maçında îtalyanm yegâne golünü yapan Romalı-Pondol-ı fini maçtan sonra beyin kanamasından hastahaneye yatırılmış ve ancak seçen gün has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • Akdeniz kupası,alınan kararlar Akdeniz Futbol Kupası tertip heyeti Türk» İtalyan ve Yunan delegeleriyle Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Deluney'in iştirakiyle Komada yaptığı toplantıda aşağıdaki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.11.1952
  • 5 nisan 1953 de Yugoslavyanm başşehri Bglgradda oynanacak olan Genç takımlar futbol şampiyonası Futbol Federasyonunun ihzaratı hiçbir zaman öğrencilerin tahsillerine engel teşkil etmemeli ve futbol ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • BULMACA Razırlıyan:Ercüment İİNVER 1 2 34367 89 10 11 12 t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 m I Soldan Sağa:1 îmzah yazı;Muhayyel hikâye.2 Acaip şey;Kalın ip.3 Müstecirin her ay nükzeden derdi;Murat.4 Üye;Hizmetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • Çabuk geliniz!Burada bir mücadele olmuş.Koştuk.Eğilmiş,toprakları tet kik ediyordu.Elektrik fenerlerimizin ziyasını gösterdiği noktaya çevirdik.Yolun kenarı üe biraz ilerdeki çimenlerin iri ayak kapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • Çinko Sevha satın alınacaktır T.M.Ofisi Afyon ve Malzeme işletmesinden Malzemenin cinsi Miktarı Çinko Levha No-6 12-500 kilo 1 İhtiyacımız bulunan yukarıda cins ve miktarı yazın malzeme acık pazarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • Çöllerin genişlemesine I mani olan nebat Yeni Delhi,10 Nafen)Jodhpurda Rajastan araştırma merkezinde saİK-anm genişlemesine mâni omıak m^ksuüiyle lir nebat üzermde tocıübe yapılmaktadır «Cochia İndica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • Gülbenktyan'ın hediye ettiği tablo Lizbon,10 Nafen)Petrol Krah Gülbenkiyan'm,I/i?bon müzesine Velasquez'in bir tablosunu hediye ettiği bildirilmektedir.Şimdiye ka-Jar bu müzede bir Veslasquez mevcut d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • Hırsızlar bir Mısırlı sanayiciyi soydular Antibes körfezi,10 AP)Tanınmış Mısır sanayi adamlarından Maurice Coidberg'in buradaki villâsına dün gece beyaz gömlek ve beyaz eldivenli üç haydut girmiş,hizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • ^senp vAt&Mz A&mao £ frvnftncırf4G Sadrâzam Kara Mustafa Paşanın göçüp gitmesinden Valide Sudanın etekleri zil çalıyordu.158 Muvafık,Sultanım,muvafık!ibrahim Melekî Kalfaya sor du:Nasıl,kalfa?Paşanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • Arjatitinde petrol araştırmaları Buenos Aires,10 AP)Hükümet yeni çıkardığı bir kararname ile Arjantinde petrol araştırması yapma ve petrol tesisleri işletme hakkım kendi üzerina aldığını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Kaideden;AZIZ ÖZBAY Markiz dö Brenvilye yedi yaşında iken kızlığını kaybetmişti 26 Dögre,sevimli Markizi celbetmek üzere ikametgâhına bir kaç polis gönderdi.Memurlar kadının evi terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • ı^y^ V(Re.Ce.A.radyosu Kış güneşi öğle vakti bile radyocunun saçağını ısıtamıyor,ayaza yakın bir soğuk gü-»eşli sayılacak günün bütün keyfini kaçırıyordu.Radyocu dükkânına,başuu omuzları arasına kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1952
  • Vali ve Belediye Başkanlığından istanbul Genel Meclisi Üyelerine:istanbul Genel Meclisi aşağıda yazılı mevzuları tetkik ve Karara bağlamak üzere 13/Kasım/952 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Trygve Lie [Baş tarafı 1 incide] tır.Trygve Lie,istifasın sunmak için 5 büyük devietler Dışişleri "Bakanlarının toplantıya gelmelerini beklediğini sira ken dosine bir halef tayini için 5 1er arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Ege bölgesinde sel tehlikesi [Baş tarafı 1 inekle] maktadır.Yağmur şehir ve ilçelerde büyük zararlar yapmış ve birçok evleri sular kaplamış bazı köprüler yıkılmış,seyrüsefer durmuştur.Bayındırda Srgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Mareşal Tito yakında ingiltere'ye gidecek Mareşal Tito İngLtere hükümeti tarafından yapılan ziyaret teklifini kabul etti Londra,10 T.H.A.Bugün resmen açıklandığına göre Mareşal Tito,İngiltere taralınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Menderesin beyanatı f Baş tarafı 1 incide] Anayurdun işgallerden kurtarılması ve yeni Türk devletinin kurulmam ile bağlayan hareketin sekil ve hedefi.Cumhuriyetin ilânı ile taayyün etmiş oldu-Bunu tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Tunus'ta kar fırtınası Tunus,10 T.H.OA.Bugün Tunusun Güney Doğu nuntakasmda şiddetli bir kar fırtınası hüküm sürmektedir.Fırtma yüzünden Tunus Sofake9 yMu tamamen kapanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Krala rastlaması Sonya için felâket oldu 39 îşte bu izin,Kahiredeki Eeyaz Rusların her sene bir balo vermelerine yaramış ve zamanla bu balo da Kahirenin en fazla revaj bulan en müstesna toplantısını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Şehrimizdeki merasim [Bas tarafı 1 incide] misler,azut önünde ihtiram duruşunda bulunmuşlardır.MARMARA LOKALİNDEKİ TOPLANTI Üniversite Talebe Birliği tarafından tertip edilen ihtifal saat 11 de Marmar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • İki zenci çocuğu yandı Peoria ÎMnola-10 A.A.İki aylıktan S yaşma kadar yadi küçük zenci çocuğu dün boradaki evlerinde vukua gelen yangın neticesinde diri yanarak ölmüşlerdir.Yangın esnasında çocukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Yeni Trafik Kanunu [Bas tarafı 1 incide] zalar hakkında hükümler bulunmaktadır-Tasarı 67 maddeden ibarettir-Mühim maddeler ezcümle şunlardır:Emniyet Genel Müdürlüğünde bir trafik emniyet teşkilâtı kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • I Ankaradaki merasim [Baş tarafı 1 incide] şunda bulunmuşlar ve fabrikalar düdüklerini çalarak umumi mateme iştirak etmişlerdir.Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar başta olduğu hoMc hükümet erkânı,kordiploma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Türkiye'ye Amerikan yardımı arttırılacak [Bas tarafı 1 incide] malttadır.Bütün bu cihetleri göz önünde bulunduran aynı çevreler,Cumhurbaşkanımız Celâl Bayarın Atinaya yapacağı dostluk ziyareti esnasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Meclis dün toplandı î iîaş tarafı 1 incide] ölümünün 14 Üncü yıldönümü münasebetiyle 5 dakikalık ihtiram duruşu yapıldı.Ve müteakiben gündeme gec'uditstifa eden ve yeni tayin edilen Bakanlara dair Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • Amerikanvari bir reklâmını?[Bas tarafı 1 inekteJ müessesenin geçirdiği mail buta fanı önleyebilmek ve sene sonu!mail bütçesinden mühim bir vergi miktarım tenzil ettirebilmek için yaptığı söylenmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1952
  • a minderlerinde rürk gürünün timsali t r.ide zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mii-Dbakada bir kere"dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] ce misin?Kulaklarım uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Radyo Istan* JU' 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • İnşaat ilânı Samsun Yollar 7.ci Bölge Müdürlünden 1 rıavza Amasya yolunda kim-35 000 deki Kanheay deresi üzerinde yapılacak 71-740,62 «yetmiş bir bin yedi yüz kırk iki lira altmış iki kuruş» lira keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Devlet kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden Kapalı zarfla eksiltme suretiyle 10 ton 1 hamur 57X82 eb'adh 75 Gr-lı kâğıt satın alınacaktır.Talimini Muhammen Geçici Cinsi eb'ad Gr-Kilo fiatı Mikd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nöehada Me'sui Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Ereğli Kömürleri işletmesinden Ehliyetine göre ücret verilmek üzere ingilizce bilir bir bayan daktilografa ihtiyaç vardır-Taliplerin EKİ-etüd-tesia müdürlüğüne şahsen veya yazı ile müracaatları* 17800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Z A Y t Beşiktaş Nüfus Memurluğundan almış olduğum nüfus cudamım zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mustafa oğlu Yusuf Balaman 931 doğumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka her giln sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • YILIN SON ÇEKİLİŞİ ERENKOYDE 2 EV Ayrıca Dolgun Para İkramiyesi ÇEKİLİŞ TARİHİ 29 ARALIK SON İŞTİRAK TARİHİ fO ARALIK TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından 1952-1953 ders yılı için Fakültemize kayıtlanmak üzere müracaatta bulunan aday öğrencilerinin Burslu ve Burssuz olarak seçilenlerle,yedek olarak seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.KULLANINIZ!Gripin Baş,diş,adale,«inir,ağrılarına karşı başarı ile kullanılır.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur,ve derhal tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 3 kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Adapazarı As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Istar bul Belediyesi ilânları Tahmin bedeli ilk teminatı Lira kuruş Lira kuru?6800 00 510 00 Haseki riastalıanesi röntgen lâboratu* varı için 1 adet teferruatiyle birlikte Vertigraf Kraniograf cihazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • İstanbul Dz.İkmal Grup Başkanlığından Tersanemiz Metallurji iaboratuarı için mubayaa etıneK istediğimiz aşağıdaki beş cins tecrübe cihazlarından ellerinde bulunanlara,hiç bir taahhüt tazammun etmeksiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • HliUiçet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michel Duran Türkçesi Salâhaddin İrdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:J(Hesselring Türkçesi:Reşiha C.Vafl Vasfi A.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri 15.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TEHLİKELİ DÖNEMEÇ Yazan:Priestley Türkçcsi:Tunç Yalman Perşembe;cumartesi,pazar gündüz ve pazar akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1952
  • Ne isterseniz Tou WiJl)Komedi 2 Bölüm yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Bur i an Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tcnasîlleri mtiddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8