Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava çok bulutlu ve sağanak halinde yağışlı geçecek,hava sıcaklığı düne nisbetle azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • En salahiyetli ağızdan ATATÜRK'ün son dakikaları Yazan:Kılıç Ali Atatürk birinci komaya bi-iyyen kaybetmiyorlardı-Ne rinci ponksiyondan aşağı vuka düşüklük,ne de aciz göstermirı dört beş gün sonra gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • Vefd Partisi hükümetin kararını tanımıyor Kah as1 in başkanlıkta kalması için Vafd Yüksek Adalet Divanında bir dâva açtı Kahire,9 T.H.A.Mıaır «in Vefd Partisi liderliğini fahsiyasî partilerinin faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • Bayar'ın nutku bu konuşması bütün yurtta Cumhurbaşkanı Celâl Baya balkonundan nutkunu irad t Cumhurbaşkanı CeîrVl Bayar Şereflikoçhisarda vertliği nutukta,demokrasi rejiminin memlekette tam mânnsiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • Bugün millî matem günümüzdür Bugün Atatttrkün aramızdan ayrılarak,fani hayata gözlerini yumuşunun 14 ttncü yıldönümüdür.Ba müaasebetle yurdun her tarafında olduğu gibi gelirimizde d» Mr anma programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • ATATÜRK'ün o ol o I o o olum yıldönümü Bugün Atatürk'ün on dördüncü ölüm yıldönümüdür-Varlığının aziz hatırası,yokluğunun derin acısı geçmiş zamana rağmen içimizde taptaze duran büyük vatanperver ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • Nöbetçinin "dur,emrini dinlemıyen Bir komünist casusu öldürüldü Öldürülen şahıs gece karanlığından istifade ederek askerî cephaneliğe girmek istiyordu [Yazısı 7 ııcide]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • israil Cumhurbaşkanı VVeİHinann İSRAİL CUMHURBAŞKANİ Veizman oun Cenaze yarın büyük törenle kaldırılacak Tel Aviv,0 T.HJU lsrail Cumhurbaşkanı VVeizman bu sabah saat 6 da 79 yaşında olduğu halde ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • f4n£âı/tiMc^ Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı bugün 7 inci sayfamızda bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • Beyoğlu soygunculuğu henüz aydınlanamadı Gangsterler henüz yakalanmadı-Polis» hâdisenin bir hayal mahsulü olması üzerinde de duruyor_Çarşamba gece3İ İstiklâl Caddesinde vuku bular,cüretlrûrane gangste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • Kral Faruk canimidir?Arkadaşımız Ümit Denizin bu mcrakh röportaj serisi en enteresan kısmına girmiş bulunmaktadır.«Faruk'un Cinayetlerini Açıkhyan Kara Kitap» başlıklı yazıyı bugün yedinci sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1952
  • İki günden beri limanımızda hüküm süren şiddetli lodos fırtınası dün akşam biraz hafiflemiştir-Fırtına yüzünden aksayan vapur seferleri dün normal hale intikal etmiş ve bu suretle evvelki gece Karaden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • MAKALE ATATÜRK On dört sene Hıy»r.Drfnabahçe üzerinde dalgalanan Cumhurbaşkanı bayrağı yavaş yavaş yarıya indirildi.Bu kara haber bir kasırga gibi anî olarak gelire yayıldı,İstanbul bir matem evine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • RU.1 T0 Katım Pazartesi Hic.21 Sefer 1373 28 Ekini 1868 VAK tT VASATİ EZANİ Güne ög*fe tkind Aksa Yatsı tmsa.9 6.42 11.38 Ü 11.39 m le.r.G 18:30 İt 5.01 İİİ6 7:02 9.43 12:00 1.34 12.04.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Ce miııet KONGRELER i* Demokrat Parti Kadıköy,Zühtüpaşa ocağının yıllık kongresi 14 kasım cuma günü Belvü Gazinosunda yapılacaktırı*r D.P.Kasmpaşa ocağının yıllık kongresi 15 kasım cumartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Hazreti M'uhsmmetten sonra Yazan:S.NAFİZ TANSU Bizans imparatoru Herakliyüs ölmüş yerine oğlu Kostantin geçmişti 89 O zaman Şam valisi Muaviye istimdat etmiş asker istemişti.Hazreti Osman da Selman bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Dünkü serî vesait kazalaranda bir kişi öldü bir kişi yaratandı Ortaköyde Gültekin sokağında 5 numarada oturan şoför Abdurrahman Gezerman,dün idaresindeki 3885 plâka sayılı kamyonla Tahtakale Aamaâltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Bu senekl hububat satışı ikiyîizmilyon lirayı geçecek.Bu aeneki hububat ihracı evvelki senelere nazaran bir rekor teşkil etmiştir.Alâkalı makamlardan bu hususta verilen malûmata göre 1951 senesinin il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Ucuz yemeklik yağ satışına bu ay sonunda başlanıyor Belediyenin formülünü hazııv Jadıgı ııcue yemeldik yag satışlarına ay sonundan itibaren başlanacaktır.Daimî Encümen yag mutemedini yarın seçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Meyhanede çıkan döğllşte bir vatandaş bıçakla yaralandı Dün Sirkecideki Güler içkili lokantasında kanlı bir kavga olmuştur.Daha evvel başka tir meyhanede içen ve bu lokantaya çok sarhoş bir halde gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Sanayiciler müşkii bir doruma düştüler Meslek gruptan hükümete müracaat ederek dertlerine çare butanmasmı istediler İthalât müsaadeleri hakkında,lerini tekrarlamışlardır.22 eylülde alınan kararlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • HALKIN SESİ Kınalıada'nın bîr derdi.Kmaluula'da oturan oku« yucul&rımızdan biri yazıyor:«Adamızın küçük meydanı bugün birkaç inşaatçı ve müteahhidin şantiyesi haline gelmiş bulunuyor.Ayrıca buraya yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Şehir tiyatroları müdür vekâletine Daim Bağ* cıoğlu getirildi Emniyet Beşinci Şnbe Müdürlüğüne tâyin edilen Şehir Tiyatrosu Müdürü Orhan Hançerlioglunun yerine kimin getirileceği henüz belli değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Esrarengiz bir ölüm Eroinman Sevimin bir cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyor Dün sabah saat G sıralarında Tahtakalede Birol hanının arkasındaki arsada bir kadın cesedi bulunmuştur.Yere yüzü koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Belediye Sarayl inşaatı mimarlar birliği tara fından protesto edildi Belediyenin Atatürk Bulvarı yanında inşasına karar verdiği Belediye sarayı hakkında Şehir Meclisinin makama salâhiyet verdiğini evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • POLİSTE T ün gece Sirkecideki Bi-Ba-Bo mağazasının vitrinlerini kıra rak bazı eşyayı çalan Ahmet Çelik ve Osman Kırklar isimli 2 hırsız suç üstünde yakalanmışlardır.Şehremininde Ördekkasap mahallesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • KISA HABERLER •fr Bundan bir müddet önce baz» meseleleri görüşmek üzere Ankaraya giden Üniversite T.B.âzasından müteşekkil heyet şehrimize dönmüştür.1r Tıp Fakültesi Doçentlerinden Feyyaz Berkay İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Ekseriyetin modern zannettiği bugünkü mutfak sistemi tababetin nazarında çoktan eskimiş hattâ köhneleşmiştir-Beslenmek hususunda bir çok meçhulleri halleden yeni nazariyelerle faydalı neticeler veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1952
  • Vergi kaçakçıları o-Defterdarlık gizli istihbarat memurları firmaları tarıyor Maliye Bakanlığı müfettişleri ve Defterdarlık gizli istihbarat bürosu memurlarının bir müddettenberi piyasada yaptıkları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • Libya Parlâmentosu açılıyor Trablusgarp,9 THA.istiklâline kavuşmuş olan Lib ya'nın ilk Parlâmentosunu bir nutukla açacak olan Libya Kralı îdria El Sunusînin Türk Libya dostluğundan bahsedeceği haber v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • Siyasî İcmal Batı Almanya ordusu Verilen malûmata göre Batı Almanya ordusunun mevcudu 500.000 kişi olarak tesbit edilmiştir.Kumanda heyeti 40 general ve 20.000 subaydan terekküp edecektir Ordu 360.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • Japonya'ya verilecek gemiler Önümüzdeki hafta içerisin de Amerika ile Japonya arasında imzalanacak olan ödüne Verme ve Kiralama Kanunu gereginee Japonya'ya 68 Kemi verilecek Tokyo 9 A.A.İyi haber alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • İngiliz faşistlerinin gösterisi Londra.9 AA)Bir toplantıyı protesto etmek mak sadiyle dün gece Kuzey Londra sokakları boyunca dolasan yüzlerce ingiliz Faşistinin üze rine halk,maytap,çürük elma ve taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • Kısa haricî haberler İNGİLTERE Dün gece Londranın 50 kilometre güney-batısında Guildford istasyonunda bir elektrikli trenle bir lokomotifin çarpışması neticesinde makinist ile bir yolcu ölmüş,altısı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • Bir alkol buharının ardında Şuurumuzu kaybetmeliydik-Vakit bizim dışımızda» bize Bürüne sürüne ve sis dalgaları gibi akıp geçiyordu-Lokantadan ne zaman çıktık,kaç bar değiştirdik bilmiyorum-Lokantadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bu özentiler nereden geliyor?Tarık BUĞRA Dinsizlikleriyle dünyaya ün salmış kalemler var:Volter,Erasınus,şu çok beğenilen Gide ve daha başkaları.Fakat açıkça söylemeliyim:Ben bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • İki tepkili uçak çarpıştı Gilabend Arizona)9 AA)Dün öğleden sonra,bura semalarında çarpışan iki tepkili savaş uçağı kasabanın takriben iki kilometre kuzeyinde yere düşerek parçalanmış,pilotlar da para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • faciasından korkunç sahneler Bazı köleler efendileri tarafından evlerin bir kaç metre ötesinde zincire vurulmuşlardı.Zavallılar kurtulup kaçmak için yürekler acısı bir gayret sarfetmiş,fakat kurtulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • Dün Amerikaya g'den Eden bir beyanat verdi Birleşmiş Milletler toplantısında bulunmak için Amerikaya giden Eden,Korede £isenhower'e bir İngiliz Bakanının refakat edeceği haberini yalanladı New York 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • Hastanın vücudunda gazlı bez bırakan doktor Roma,9 THA)Catania Ajhrceza Mahkemesi,a' meliyat ettiği bir hastanın apandisitinde bir eazlı bez bırakarak ölümüne sebep olan bir doktorun beraatine karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • s-Büyük şirketlere mahsus modern kiralık yazıhaneler On beş gün zarfında bildirilmek şartiyle.dahilî taksimatı kiracının arzusuna göre 50 metre kareden 1000 metre kareye kadar yazıhaneler.Asansör kalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • ACELE EDİNİZ BUGÜN SON GÜNDÜR TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.29 KASIM 1952 Keşidesine hazırlanma.Bu keşidede Para» Altın ve Kıymetli Eşya ikramiyeiermden maada Taksim meydanında MferCGCİeS Vitrinlerinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1952
  • Çaplak kadın ve erKtfic kıyafeti Bir ecnebi mecmuasında gördük,Büyük bir Avrupa devletinin en yüksek şaiısıyeilerımn toplandıkları bir suarede,butun kadın ve kızların göğüsleri memelerinin üst kibiuıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.11.1952
  • RESİMLE HADİSELER Büyük Atatürkün maddi varlığının aramızdan ayrılışının 14 üncü yıldönümünü bütün yurt bir milli matem günü olarak yaşıyor.IDâhi Atatürk,en yakın mesai arkadaşı olarak yetiştirdiği Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1952
  • I HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA Kastil kralı korkunç Piyer nasıl evlenip kuzulaşmıştı Piyerin Maria'yı beğenmesi çok tuhaf oldu.Kanâatlerine inanamadığı için kadını çırılçıplak soyarak vücudunu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1952
  • I—O,dâhi bir asker,kâbına erişi)kurtardı,devlet adamı olarak b bir devlet kurdu.İnkılâpçı olaı zekâsı,askeri dehasından asla bütün devletlerin alâkadar oldug kimsenin sezemediği imkânlarda mızın en ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.11.1952
  • Profesyonel lig maçları puvan cetveli M G B M A Y p FENERBAHÇE 6 6 19 3 12 VEFA 6 4 1 W 7 9 BEŞİKTAŞ 6 4 1 1 21 11 9 GALATASARAY 6 4 1 1 12 7 9 KASIMPAŞA 6 3 1 2 11 9 7 BEYOĞLUSPOR 6 1 2 3 6 8 4 ISTAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.11.1952
  • Ankara'da yapılan maçlar Ankara 8 A.A.Bugün de 19 Mayıs Stadyomunda kalabalık bir seyirci kütlesi önünde lig maçlarına devam edilmiş,ilk karşılaşmada Ankaragücü Harbokuluna üstün bi royunla 7 1 galip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.11.1952
  • G.Saray:2 Beşiktaş:2 ADALET KASIMPAŞA 1 1 BERABERE KALDI Güzel bir oyan çıkaran Sarıkırmızılılar,şanssız bir günterinde olduklarından galibi jetten mahrum kaldılar Halit TALAYER Dün.Mithatpaşa Stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.11.1952
  • F.Bahçe B.Spor'u dün 2 1 mağlûb etti Sarı lacivertliler galibiyet gollerini ikinci devrede attılar Profesyonel lig maçlarına dün de devam edildi.Fenerbahçe stadında Fenerbahçe ile Beyogluspor arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.11.1952
  • Dün yapılan valeybol maçları DUn Galatasaray salonunda yapılan «Poyidar Dobra* kupası voleybol maçlarında,Denli Harp Okulu Altınorduya hükmen;Beyogluspor Güzel Sanatlar Akademisine 15-5,15-lİj Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.11.1952
  • ürkiin en büyük matem [ününü tekrar yaşıyoruz Bu acı günü Uç dört gün daha önce hissedenler kimlardfr Onun izindeyiz ve daima da izinde olacağ z Bugün;on dört sene evvel duy ığumuz o büyük acıyı tekra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1952
  • Ekime elverişli arazi 21 milyon hektarı aştı Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre,bugün sulama şebekesi içine alınan arazimizin kıymeti,eskisine nazaran asgarî olarak hektar baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1952
  • 120 hayvan sergisi açılacak Tarım Bakanlığı 1952 yılında 150 bin lira sarfiyle memleketin 88 yerinde muhtelif hayvan sergileri açmıştır.1953 te İse,180 bin lira sarfedilerek 120 hayvan sergisi açılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1952
  • Köpekler kütüphanede Brim yanındalar Elbiseleri hayılara kendisinin göstermesi na iyi olacağını söylüyor.Zalı çocuk gözlerinden çok muz ip.Doktor Smith bir ilâç ¦»dermişti.Yarına kadar ağrıı hafifleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1952
  • Yeni Tekniker sanat Okulları ve kursları Memleketimizde makineli ziraatın genişlemesi ve bu sahada makine,motor ve traktörleri^ çok artması karşısında,bunlum?tamir,bakım ve işletmesinde makine ve moto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1952
  • Ivakiec^n:AZtZ OZBAY Dögre vazifesini para hırsına kurban edecek soydan değildi 25 Dögre onun bu mücevher hikâyesini inkâr etmesini bekliyordu.Vakit geçirmeden izah etti:Sent Krua Şövalyesine verdiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1952
  • VaM Ebac rr—«ir 1 Kara Mustafa paşa,serserilerin şaşkınlığından istifade ederek bir kaçını hakladı 157 Adamcağız yıldırımla vurulmuş gibi irkilip,kaldı-Hırsından,endişesinde içi kan ağlıyordu-Kini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Bir komünist Dün gece Bakırköye bağlı Ktraziıkoy askeri depolan civarında şüpheli bir şahıs nöbetçi asker tarafından silâhla vurularak öldürülmüştür.Gece saat 23 sıralarında cephaneliğin önünde nöbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Ceza evleri ıslah ediliyor Ankara,9 Milliyet)öğrendiğimize göre Adalet Bakanlığına tâyin edilen Osman Şevki Çiçekdağın ilk olarak ele alacağı işler arasında bilhassa cezaevlerimizin bugünkü durumların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Meclis bugün açılıyor Ankara,9 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarın saat 15 de toplanacaktır.Evvelâ büyük Atatürk'ün ölüm yıldönümü maııasebetiyJo Meclis saygı duruşunda bulunacaktır.Bundan sonra da Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Beyoğlu soyguncüluğn f Bas tarafa 1 incide] TEHDİTLER VE TAHKİKAT Frangulinin perşembe günü telefonla,cuma günü de mektupla tehdit edildiğini bildirmiştik.Polis,bu iddiaların doğruluğu ve vâki ise kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Veft Partisi [Bas tarafı 1 incide} Bu vaziyet üzerine bu sabah saat 10 da Mustaı'a Nahasıu evinde ve riyasetinde olağanüstü bir toplantı yapan Vofd Partisi hükümetin bu kararım tanımamış ve Mısır hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Van Fleet Koreden ayrılıyor Seoul 9 AP)Associated Press'in yetkili bir kaynaktan öğrendiğine göre,General Van Fleet 60 gün içinde sekizinci ordu komutanlığından çekilecektir.Generalin yeni vazifesi mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Vandenberg dün gitti Evvelki gün Ankaradan şehrimize gelmiş bulunan Amerikan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Vandenberg,dün de beraberinde Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tekin Anburun olduğu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Bir Türk Askeri Heyeti Orta Şarka gidecek Obser?er g zetesinin verdiği bir habere göre pek yakında biitüo sınıfiarı temsil eden kalabalık bir Türk askeri heyeti Orta Şark memleketlerinde seyahate çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • En safâhiyetli ağızdan Atatürk'ün son dakikaları Yazan:Kılıç Ali Uzamını muhafaza ediyorlar,traşını muntazaman oluyorlar,tuvaletini yapıyorlar,hattâ yevmi gazetleri dahi okuyorlardı-Karnında toplanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Dfr/iya minderlerinde 'Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,ffirdigi yüzlerce mü* eabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Hasmım mahcup bir halde ayığa kalka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Bugün millî matem gttnümüzdtir [Bas tarafı 1 incide] fabrika düdüklerinin vereceği işaretle bütün vatandaşlar Atatürkün aziz ruhuna hürmeten 5 dakika ayakta saygı duruşu yapacaklardır.Aynca;İstanbul Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Veizman dün öldü [Bas tarafı 1 incide] Hükümet ayrıca bütün İsrailde 10 gün matem ilân etmişi irtsraü Cumlıurbaşkanuım cenazesi sah günü saat 14 de merasimle kaldırüacaktır.Weizman,1873 te Şarkî Polon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Faruk'un cinayetlerini açıklayan "kara kitap,Eski Mısır kralı,Kıbrıs ve Türkiyeli ziyaret ettiği sırada güzel Fransız artisti Airae Berrye'yi de beraberinde götürmüştü 38 Ert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Radyo itanı 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Atatürkün sesi ve haberler 13.20 Öğle gazetesi 13.35 Kapanış.19.00 Haberler 19.15 Tarihten bir yaprak Ankara Radyosundan naklen)20.15 Radyo gazetesi 20.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Kambiyo e esham Kapanı} İteriıng Dolar Fr.Frangı îavlçre Fr.Belçika Fr.Lrreç Kr.Florin Liret Drahmi Bekoudea Açılış 789.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL,Dahiliye Mütehassısı Pasardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Ne isterseniz Wfaat You Wlil)Komedi 2 Bölüm Yazan Vf.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sahneye Koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TEHLİKELİ DÖNEMEÇ Yazan:Pıiestley Türkçcsi:Tunç Yalman Perşembe,cumartesi,pazar gündüz ve pazar akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselrîng Türkçeai:Rcşiha O.Vafi Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da matine Cumartesi ve çarşamba günleri 14.30 da Çocuk Tiyatrosu Gişeler saat 11 de a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Faydalı bilgiler Nöbetçi eczaneler Beşiktaş:Nail Hali t Eminönü:Eminönü Bakırköy:Hilâl Eyüp:Eyüpsultaıı Fatih:İsmail Hakkı Beyazıt:tiedikpaşa Merkez Beyoğlu:İstiklâl Taksim:Taksim Şişli:Halk Galata:Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • milliyet Abone şartları I*.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 33 00 Üç aylık İt 00 Bir aylık W Ecnebi memleketlere İki mislidirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa saat 4 T.L.7 ve 8 üMİ sayfa saat 3,50 T.L.Hanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Adale tutukluklari ri BEL AĞRILARINA «AKS/GRİPİN Baş,diş,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı dalmo muvaffakiyetle kullanılmaktadır.GRİPİN Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında bir çok ffenolı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • İzmir İl Daimî Komisyonundan:Kınık ilçesinin Balaban köyünde yapılacak 16999 lira keşif bedelli içme su tesisatının eksiltmesi 10-11-1952 tarihinden itibaren 10 gün uzatılmıştır-Eksiltme ve ihalesi 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla Bartın Polikan Telsiz istasyonu elektrik tesisatı yaptırılacaktır-ihalesi 28 Kasım 1952 cuma günü saat 15 se Ankara MSB-2 No-lı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Satılık otomobil İstanbul Defterdarlığından Hazineye olan borçtan dolayı haciz olunan ve işlemez bir halde bulunan Fiat)marka Ankara 5442 plâka No-lu bir adet binek otomobilin Maçka Fiat Tamirhanesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Siirt Devlet Hastahanesinin „399260-82 lira keşif bedelli ikinci kısım ikmali inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde fiat esası üzerinden ve yeniden kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından:1—Eksiltmeye konulan iş:Ankara Devlet Tiyatrosu Opera binasında yeni yapılacak kısma ait kalorifer tesisatı işidir-Keşif tutarı:30-928—liradır-2—Eksiltme 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Bu Memleketin Ampulü GENERALÜJELECTRIC 39 piyasada satın ala* bileceğiniz en üstün ampuldür I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Hazırlıyan:Ercüment ÜNVER T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 I 2 3 i 4 I I 5BL 6|H H V I 8 1 ö 1 1 4 10 1,11 I r 18 r 1 •J Soldan Sağa:1 İleri gelenler;Her zaman gelip giden 2 Korkulu rüya;Bağlama edatı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Avrupa tediye birliğine dahil olan memleketlerden ve 24/9/952 gün ve 3/15625 sayılı Bakanlar Kurulu kararı hükümleri gereğince 2 adet Ekskavatör Vinç pazarlık suretiyle eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • Damlalıklı şişe satın alınacaktır.Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığından I Bakanlığımız trahom savaş teşkilâtı ihtiyacı için 400000)dörtyüz bin adet damlalıklı şişe kapalı zarf usulü ile satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • P.T T.İşletme Genel Müdürlüğünden:1 idare ihtiyacı için 10000 adet 4 Nc-lu ve 30000 adet 4 boğazlı makara porselen izolatör kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Tamamının muhammen bedeli 30-500 ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • îst.Dz.ikmal Grup Başkanlığından 1 Gölcük askerî mevki hastahanesi için barem dahili ve ücretli olarak Hemşire,hastabakıcı,bulaşıcı ve karantina memuru alınacaktır-2 Ehliyetlerine ve hizmet dereceleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1952
  • 1 adet komple röntgen cihazı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9uncn komisyon başkanlığından:1 Bir adet komple röntgen cihazının satın alınması kapalı zari)usulü ile eksiltmeyi-konulmuştur-2 Malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8