Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle açık geçecek,hava »ı-aklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Galatasaray Beşiktaş bugün karşılaşıyorlar DUn Mithatpaşa Stadında yapılan Vefa t.Spor karşılaşması 1-1 beraberlikle neticelenmiş;Beykoz da Şeref Stadında Emniyeti 5-0 mağlûp etmiştir.Bugün de,Mithatp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • 24 öğretmen Batı Trakyaya gidiyor Ankara.8 TH-A-Hü kümet.Türk Yunan dostlusunun bir tezahürü olarak,Ba h Trakyada Türk okulları i-Gin istenen 24 ilkokul öğretme nini tayin ve tesbit etmiş ve "Una ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Talebelere not verme vaziyeti Ankara» 8 Milliyet)Talim ve Terbiye Heyeti tarafın «an Ortaokul ve Liseler için alman bir karar ile halen senede üç defa verilmekte olan kanaat notlan sene ortasında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Kuyumcu Franguliyi soyanlar bulunamadı I Polis hâdisenin reklâm maksadile uydurul-muş bir hikâye olmasından şüphe ediyor 5 Kasım çarşamba gecesi İstiklâl caddesinde cereyan edo-n enteresan gangsterlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Dün yapılan boks ve güreş karşılaşmaları o-Napoli karması İle karşılaşacak olan İstanbul takımı belli oldu 15 kasımda Napoli boks kar ma takımı ile karşılaşacak olan İstanbul karmasının seçimleri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Truman siyasete veda ediyor Eisenhovver Dışişleri Bakanlığına muhtemelen Tho mas Dewey'i getirecek Washington.8 AP)Cumhurbaşkanına yakın şahsiyetlerden bildirildiğine göre Mr-Truman,siyasî hayattan çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Bakanlar Kurulu dün toplandı Ankara,8 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün saat 16.30 da Başbakan Adnan Menderes'in başkanlığında toplanarak geç vakitlere kadar çalışmıştır.Bu toplantıda son değişikliklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Dön Amerikaya giden Eden Üç büyük devlet dışişleri bakanları toplantısı Acheson,Eden ve Robert Schuman Kore meselesi ile diğer mühim dâvaları görüşecekler New-york.8 AP)Üç caklardırbüyük devletin dışi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Milli matem günümüz Büyük Atatürk'ün 14 üncü ölüm yıl dönümü müıtasebetile yarın bütün yurtta anma törenleri yapılacak Yarın büyük Atatürk'ün ölümünün 14 üncü yıldönümüdür.Bu milli matem günümüzde büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Gnl.Fleet'e hediye edilen tarihî kılıç Seul.8 AAO 1866 harbinde Rus kıt'alarına karşı kullanılmış bir kılıç,bunu kul lananın ahfadından Kore'deki Türk Tugayı komutanı general Sırrı Acar tarafından sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Amerikan Ordu Bakanı Yardımcısı Mr.Korth çarşamba günü geliyor Önümüzdeki hafta çarşamba günü memleketimize iki Amerikalı devlet adamı gelecektir-Bunlardan Amerika Ordu Ba kanı Yardımcısı Mr-Korth çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Don şehrimize «elen general Vandenberg Yeşilköy hava alanında karşılanırken Orgeneral Vandenberg dün Ankaradan şehrimize geldi Yeşclköyde gazetecilerle konuşan general Ankarada yaptığı temaslar hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dabi sırtı yere geJmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı bastı ve ortadan sonra başı da kazanıyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Faruk ilk defa olarak büyük bir aşka tutuldu Kral sevgilisini kaybettikten sonra ne yapacağını şaşırmıştı.Bir akşam Scrabe Hatipte Pulli Beye şu emri verdi:87 O gece Kral yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Akdenizde yapılan manevralar O-170 parça geminin katıldığı harekâtı 500 uçak destekliyor Napoli,8 AP)Asker dolu müttefik bir konvoy bu gece [Devamı Sa.7 80.8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Cunıhurbaıskanı Bayar bundan evvelki gezilerinden birinde Bayar Ş.Koçhisarda bir hitabede bulundu Rejimimiz tam mânasiyle kökleşmekte ye gelişmektedir* Millî iradenin tahakkuku yolunda hiç kir fedakar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1952
  • Avrupada tetkik gezisinde bulunan Amerikan Ticaret Bakara yakında Türkiyeye geliyor Bakan ve beraberindeki heyet,memleketimizi ziyaretleri sırasında Türk-Amerikan ticaretiyle ilgili işleri inceleyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • f-r—ir,ınır ı~ırnwırifin.nrijı.TARİH BAHfSLERı Osmanlı tarihinin i en büyük faciası ismail Hamt DAMİŞMEMD ıo Dünkü yazımda bahsettiğim Karadeniz macera* sının en garip noktalamı-dan biri de,kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • UW#W» HALKIN SESİ Gane Beyoğlu dfevriyeferi Dünkü şikâyetin sonunda bugün neşredeceğimizi söylemiş olduğumuz mektubu veriyoruz:«Beyoğlundaki sinema ve tiyatroların dağılma saatleri aşağı yukarı aynıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • KtSA HABERLER ir Teni Akademi binasının inşaatına devam edilmektedir.Yeni bina ikmal edildikten son» ra Yaldızdaki mimar bolumu de buraya taşınacaktırif 11 kasım salı günü,şehrimizde bulunan Fransız m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • Ölümle biten bir kaza o-Aziz adında bir sobacı elindeki karpit kutusunun patlaması sonunda öldü Şişlide dün sabah sonu ölümle nihayetlenen fecî bir kaza olmuştur.Şişli Kodoman Caddesinde 72/2 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • İçişleri Bakanlığına yapılan bir ihbar tetkik ediidi İçişleri Bakanlığına,şehitimiz Belediyesinin Muhasebe!Umumiye bütçesinden hissesine ayrılan tahsisatı,bütçenin gayesine uygun yerlere sarfetmecllğj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • ACELE EDİNİZ YARIN SON GÜNDÜR TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.29 KASİftl "S952 Keşidesine hazırlanınız-Bu keşidede Para» Altın ve Kıymetli Eşya* ikramiyelerin' den maada Taksim meydanında rVI&rC2d®S Vitrinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • TANIŞMA ÇAYI İr istanbul Kız Lisesini Bitirenler Derneği 20 aralık cuı ı u tesı günü saat 14.50 da Tak s:m Belediye Gazinosunda bir tanışma çayı tertip etmiştir.KONSER İt D.P.Kadıköy ilçesi Caferaga O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • GÜNÜN MESELELERİ yeni milli savunma ve reform ümıdlerî Millî Savunmamızın başına genç bir Bakanın geçmesi orduda gençliğin beklediği ve özlediği esaslı reformların yakın olduğunu müjdeleyen kutlu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • mdfiı Keskin kesifler Anka radan bildirildiğine gö re »ir yerde memur olan bir kızcağız akşam üzeri evine dönerken Elmas adında bir diş tabibinin tecavüzüne uğra miŞi Dişçi,evvelâ bir yumrukla kızın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU ¦İMİ II ı İl' IHI BMumm^ı^—Hazreti Osmantn hilâfete geçtiği haberi her tarafta duyuldu 88 Hayır dostlarım,asla hiç birinizin mücadelesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • İki ilkokul dün açıldı Hasırlanan programa göre iki yıl içinde 34 ilkokul binası tamamlanmış olacak Şehir Meclisinin hazırladığı programa göre,inşaları iki yılda tamamlanacak olan 34 ilkokuldan Şehrem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • Iiıı.20 Sefer 1372 Kasım 1952 Pazar VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Altşam Yatsı.İmsak 6.41 11.58 11.40 16.57 18.31 9 00 1.44 7.01 9.43 12.00' 1.34.12.0i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • İlk işçi barındırma evinin temeli atıldı iş ve îşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün Tophanede Lülecihendek Caddesinde inşa ettireceği işçi barındırma yurdu ve Kurum Şube Müdürlüğü binasının temeli dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1952
  • POLİSTE Tophanede Kılıçali hamamında yatıp kalkan aabıkah eroincilerden Arap Mustafa fazla miktarda eroin içtiği için zehirlenerek,dün gece ölmüştür.•fc kaçırılarak şehrimize getirilen Rukiye Yakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • İKTİBAS Amerika'nın yeni Gnl.Eisenhower kimdir Orta halli bir ailenin çocuğu olan İKE,henüz 14 yasında iken sabahları mektebe devam ediyor,öğleden sonraları da bir dllkkânda çalışıyordu.Bir kaç gün ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • İstanbul Kıs Lisesini bitirenler derneğinin toplantısı İstanbul Kız Lisesini Bitirenler Derneği yeni idare heyeti ilk toplantısını dün saat 15 de Cagaloglundaki okul binasında yapmıştır.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • Tahta hedefler Yazılanlara,söylenenlere,nutuklara veya kahve sohbetlerine bir de bu yönden bakmışlığınız var mıdır Herkes tabancalı ve hayat bir bayram yeri.Ne var ki eğlenceyi unutmuşuz veya unutmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • 88-Beni şımartıyorsun-Sonra seni dansa zorlarım-Demek bu kadar övmem yetmedi-Daha bekliyorsun?Kalktık-Çok kolay ve güzel bir şekilde uyuşuyorduk-Yerimize dönerken Melina:Bu kadar ustalıkla dans edebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • 6ÖRE L Musalla taşı önünde dînî hitabe İmam efendiler,son zamanlarda,musalla taşı önündo vaaz mahiyet inde dini bir hitabede bulunmayı itiyat «dindiler.Bunu takdirle karşılamak tabiidir.Din bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • ^EMNİYET SANDIĞI* Yıl sonu için 30 Aral ık 1952 de 75.000 lira tutarında iki keşide birder m 1 Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları için Yeşilköyde bir VİLLÂ ve ayrıca zeng n para ikramiyeleri 50.000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • Güney Afrika-Sovyet temasları kesiliyor Pretoriada Bolşevik mü için hazırlanan Pretoria,8 AP)Güney Afrika hükümeti dün gece burada.Bolşevik ihtilâlinin yıldönümü münasebetiyle Sovyet başkonsolos vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • Doğu Al manyadan Batıya muhacir akını var Bonn,8 T.H.A.Resmen bildirildiğine göre,ekim çerisinde Doğu Almanya'dan Batıya iltica eden Alman muhacirlerinin yekûnu 15 bin 595 i bulmuştur.Bu suretle,son 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • Bir Amerikan uçağı düştü Roma» 8 A-A)Halen cereyan etmekte olan «Longstep» manevralarına iştirak eden Amerikan hava ordusuna mensup bir uçak Salerno civarında düşerek parçalanmıştır-Dün saat 14'e doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • Rotterdam limanı kapandı La haye,8 A.A.Perşembe günü sabahı Holk Van Holland civarında karaya oturan «Faustus» adlı Panama bandıralı yapur dün batmış ve bu suretle Rotterdam limanının girişini kapamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • Kore için Mısırın teklifi Mütareke müzakerelerinin halli hususunda yeni bir teşebbüs yapıldı New-york Birleşmiş Milletler)8 AA)Kore'deki mütareke müzakerelerinin var dığı çıkmaza bir hal çaresi bulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • Alman israil tazminat anlaşması Kahire,8 A.A.Arap Birliği Siyasi Komitesi,Alman tsrail tazminat anlaşmasının Al man Parlamentosunda müzakeresini daha ileri bir tarihe tehir eden bir kararı Bonn hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • 'a LOüıbabi Churehill,Louılrada Filgrim's Kulübünde Amerika ve.İngiltere nin Avrupadaki askeri ve sivil şefleri önünde irat ettiği bir nutukta «Üçüncü dünya harbine ben ihtimal vermiyorum.Çünkü bu har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • Pak ist anın bir ihtarı Karaşi,8 TA)Bugün Keşmir meselesine temas eden Müslüman Cemiyeti Başkanı Nâzimüddin,anlaşmazlığın son merhalesine geldiğini ve Pakistan'ın bu mevzuda daha fazla tahammül göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1952
  • Kısa haricî haberler AMERİKA ¦fc Joan Fontaine ve film prodüktörü Collier Hudson Young nihayet evlenme lisansı almaya muvaffak olmuşlardır.Joan Fontaine gazetecilere {verdimi demeçte,13 aralıkta Calif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.11.1952
  • IDÜn şehrimize gelen Amerikan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Org.Vandenberg Ankarada Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.Foto:Milliyet Adnan)2 Britanya Kolonisi Sekreteri Oliver Lyttelton,Por
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1952
  • HERĞON TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A o Abdülaziz Ojeni aşk macerası vardır.Amma.Abdülaziz,güzel Imparatoriçe Öjani'yi Paris'te gördüğü zaman sevmişti.Bir yıl sonra gönülierde bir yakınlık hasıl oldu.Ojen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1952
  • Güzel vücutlu yıldız Patricia Morrison'un bir yıldız mecmuasının kapağında çıkan yukardaki I SSS'v^11*'1?JSkh T ŞÖhrCt l.emİn ftmİŞtİf-acılarım.peşine* düşüren.Sh ^3?I güzel yıldızın kendine olan emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.11.1952
  • Kısa spor Jhtaberlerî Dün yapılan basketbol maçları Dün Galatasaray salonunda yapılan basketbol yıldızlar te vik turnuası maçlarında Da rüşşafaka Fenerbahçeyi 38*19 Kadıköy Anadoluhisarı 5919i Denizgü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1952
  • DarUşşafaka genç takımlarının maçtan sekilmiş resimleri evvel,bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1952
  • Bugünkü spor hareketleri FUTBOL:Saat:14.30 Galatasaray Beşiktaş P)ŞEREF STADINDA:Saat:9.00 Galata Haliç Saat:11.00 AdaleU Kasımpaşa P)Saat:13.00 Galatasaray tstanbulspor A)Saat:15.00 Anadolu Anadoiuhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1952
  • TENKİD tstanbulspor neden kazanamadı?Bir kör dönüşünden farksız olan maçın en güzel tarafı iki takımın da attığı şık goller oldu Sulhi PARAN Dünkü tstanbulspor Vefa futboldan başka tur türlü bir şey i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1952
  • Bugün saat 14.30 da Mithatpaşa stadında Galatasaray Beşikta taşıyorlar Fenerbahçe stadında Fenerbahçe Beyoğluspor,Şeref stadında da Kasımpaşa Adalet oynuyor 1952 lig maçlarının en mühim karşılaşması;b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1952
  • Dün 1-1 beraberlikle neticelenen t.Spor Vefa maçında,çarpışma neticesi sakatlanan Vefa ve 1.Spor oyuncuları,kale önünde kıvran»rlarken Beykoz,Emniyeti Bir haftalık bir tehirden sonra,tekrar başlanan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.11.1952
  • Efendiler polis memurları mı Başımla tasdik eylediğimi görünce onlara hitap etti:Robin'e ait bir haber getirdiniz mi?ı' di.Cobb,kelimeleri yavaş a^«ş telâffuz e ıek cevap verdi:Evet un için geldim.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1952
  • BULMACA Hazırhju:Ercüment ÜNVES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i r F 1 1 1.j 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n n Soldan Sağu;1 Eski varlıktoilim,Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makine.3 İspanyol paras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1952
  • 1952 "Son Saat,ses Kral ve Kraliçesi seçimi Önümüzdeki Salı Akşamı 2L30 da MELEK sinemasında Programda ayrıca ARİF S.TOKER KON8ERI 50 KİŞİLİK KORO SADİ IŞBLAY idarecimle Muazzam bir saz heyeti FEHMİ E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY "Husus işleriniz bizi ilgilendirmez Şerefinizi konmak vazifenizdir,24 Ölü Şövulye'niıı uçağı nihayet tevkii' ediliyor Komiser,koridorun sonunda duran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1952
  • Padişah Ibrahimin o günlerde parmağına sardığı yalnız Hobyar'ın düğünüydü 156 Be rezil!dedi,onu ben almaz mıydım?Senin vazifen mühür almak mıdır?Bununla beraber sadaret mührünü alarak Alinin alın ayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1952
  • RÖPORTAJ Bu gece nereye ve kimleri Potur üzerine frak çekeli giydirmişler Bu sene şehrî Alman kızları istilâ etti Çalgılı gazinolar arasında büyük rekabet başlıyor.«Conty Girit.diye bilinen Alman kızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiycn büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] kanıverdin be-Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • G İIIette Traş Makinası 2 Gillette Traş Jıçagf ile birlikte Yalnız 185 Kuruşa Traş olanlar için işte en cazip teklif!Yalnız 185 krş.muka*bilinde dünyaca tanınmış birmarkanın baştan başa madenî traş ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • }M-i.v İRAP ÇEKMEYİNİZ MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARSI GRiPîN «Of,adıelft.tMlr.lumbtrgo» romatizma ağrılarını,bütün tamı sızılan derhal teskin «4art Sörafle hazmoiuı ve derba» eei «İni gösterir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Sahip w BUmıthaiffei:Ali Naci KASACAK Wa nüshada MCsuı Müdür:Famk DEMtRTAŞ IhMiIrtıfr yer:NURÎ AKÇA Kattaaaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Eminönü Rami otobüsleri I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden ll/Kasım/952 salı gününden itibaren EminSnü Rami oto-büsleri Taşlı Tarlaya yeni yapılan^ göçmen evlerine)kadar uzatılacaktır-Eminönü Taşutarla" bilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Faruk ilk defa olarak büyük bir aşka tutuldu [Bas tarafı 1 incide] I Kralın eski gözdeleri birer kenara atılmış,3imdi Majeste,yalnız ve yalnız Aime Berrye ile dolaşıyordu.Fransız dilberi yine Scrabede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • GL Fleete hediye edile!kılıç [Baş tarafı 1 inekle] Kılıcı hediye ettikten sonra general Sırrı Acar.general Van Fleet'in ricası üzerine tahran Türkler tarafından nasıl kullanıldığını belirten bir göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Bayar bir hitabede bulundu [Baş tarafı 1 incide] «Sevgili vatandaşlarım,rejimimiz tam raânasiyle kökleşmekte ve yerleşmektedir.Rejim dediğim zaman doğrudan "doğruya millî irada ve millî hâkimiyet reji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Amerikan Ticaret Bakanı [Bas tarafı 1 incide] Ticaret Bakanı Charles Saw* yer'in riyasetindeki heyet Savunma Seferberliği Direktörü Henry F.Fovvler,ihracat İthalât Bankası başkan muavini Thomas Schnei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Kuyumcu Franguliyi soyanlar [Baş tarafı t incide] lan ile daha müşahhas bir sek' le sokulmuş ve teksir edilerek bütün merkezlere dağıtılmıştır-Diğer taraftan-Polis soygun esnasında dükkânda bulunan 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • ffiSl matem günümüz [Bas.tavafı 1 inculel Demokrat Parti il merkezi n-I de~ de:ayrı,bir toplantı tertip I edilmiştir.Diğer taraftan MüH Türk Ta-lebe.Birliğinin hazırladığı tören saatte» de Saray sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Atanın geçici kabrini ziyaret program Ankara,8 A.Â.Büyük Atatürk'ün Ölümünün 14 üncüj I yüdöhümü münasebetiyle 10 Ka Sim:1962 pazartesi günü Geçici İ Kabirleri aşağıdaki tertip sıra-si#e ziyaret edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Truman siyasete veda ediyor [Baş tarafı 1 incide] cakta fiilen idareyi ele alacak yeni başkan Eisenhower'in kabinesinde yer alacak şahsiyetler hakkında buradaki cümhu riyetçi çevrelerde sık sık ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • 24 öğretmen [Bas tarafı 1 incide] Seçilen öğretmenlerin bir hafta zarfında yeni vazifelerine hareket edebilmeleri için Millî,Eğitim Bakanlığı gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır-Keyfiyet bugün telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Uç büyük devlet Dışişleri Bakanı tBag tarafı I incide] lere iştirak etmek üzere ingiltere dışişleri bakanı Mr-£Sden bugün New-york'a gelmektedir-Fransa dışişleri bakanı Robert Schuman dün gelmiştir-Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Orgeneral Vandenberg dün Ânkaradan geldi [Bas tarafı 1 incidel devlet büyüğünüz ile temaslarda bulundum.Bu arada Türkiyenin hava kuvvetleri hakkında malûmat aldım.Bu hususta hazırlıyacagım raporu alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Akdenizde yapılan manevralar [Bas tarafı 1 incide] fırtınanın tesiriyle şahlanan denizleri yararak doğu Akdenizde gizli tutulmakta olan bir mahalle doğrı^ ilerlemektedir-Tarih boyunca Akdenizde cereya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Mr.Korth geliyor [Bas tarafı 1 incide] Avrupa müttefik kuvvetler yüksek komutanlığının Deniz muavini Koramiral Lemonier de lzmire gelecek ve Akdeniz üsler komutanı tarafından kar şüanacaktırtzmirde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1952
  • Dün yapılan boks ı» güreş [Bas tavafı t incide] 57 kilo Bülent 60 kilo Gültekift 63 kilo Vural 67 kilo Alp 71 kilo Vedat 75 kilo Tayyar Gecenin son ve en mühim maçı Garbis ile Dünya ordular arası şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.11.1952
  • 1953 tipi Gaz inci Altın Senei Devriyesi münasebetiyle,Magic Chel tarafından imal edilen yeni gaz •obası modelleri,her zaman olduğundan çok daha sağlam,güzel ve İKTİSADÎDİR.İleri bir teknik ve yarım a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michel Duran Türkçesi Salâhaddin İrdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha C.Vafi Vasfı K.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.11.1952
  • Utanbu!12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Orhan Avşar tango orkestrası 14.00 Şarkılar 14.30 Haftasın film yıldızı «Pl» 14.45 Türküler 15.00 Pazar konseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.11.1952
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TEHLİKELİ DÖNEMEÇ Yazan:Priestley Türkçesi:Tunç Yalman Perşembe,cumartesi,pazar gündüz ve pazar akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.11.1952
  • Ne isterseniz What You VV111)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian ~BaTîrîe7e Koyan:Muhsin Ertugrul Fransız temsilleri müddetlnce çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.11.1952
  • mmujct Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.Hânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.11.1952
  • m ıö KASİM AKŞAMINA KADAR,VADESİZ 150 rEN AZ 3 AY VADELİ 250 LfRA YATIRARAK^ SİZ DE BİR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ.BÜYtfK İKRAMİYE ANKARADA EV 1 A DEl 10000 AYRICA' 1000 10 ADET 500 5 ADET LİRALIK PARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.11.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden A Askerî ihtiyaç için 45 ton Mercimek alınacaktır-Mu-hammen bedeli 25200 liradır B Evsaf ve şartnamesi Sivas bölge satmalına komisyonunda görülür.C ihale 17/Kasım/1952 Pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.11.1952
  • Kambiyo ve ısıam Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eakoudee Açılış 789.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı} 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.11.1952
  • İst,Levazım Amirliğinden verüen askarî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 6 kalem sebze kapalı zarfla 26/11/952 çarşamba günü saat 16 da Manisa As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan