Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • fci^t* Bugün şehrimizde hava umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Dün uçakla şehrimizden Parise,hareket eden NATO Başkomıı hava alanında Foto:ÎF.1)Nato Başkomutanı Türkiyede gördüklerinden duyduğu memnuniyeti bir kere daha beiirtti Birkaç günden beri memleketimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Rus casusu Abdullah Zorlu müebbet hapse mahkûm oldu Ankara,7 Milliyet)Bundan bir müddet ev'/e!şehrimizde Bomonti pavyonunda R113 casusu olarak yakalanan Abdullah [Devamı Sa.7 Sü.7 dej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Ankaradan gelen Vali,izahat verdi istikraz tasarısı Bakanlar kurulundan çıktı Opera binası tamamlanacak Yeni ucuz evler yapılacak Yeni bir ceza evi inşaatı için anlaşmaya varıldı-Bir haftadan beri An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Fransada fecî bîr cinayet Bir kadın,eve sarhoş gelen kocasını iki çocuğunun yardımiyie kravatla boğarak l Yazısı 7 neideJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Y"X% İ Bir müddetten beri memleketimizi ziyaret etmekte olan dost Yugoslav gazetecileri tzmire gitmişlerdir.Yukantd resimde Yugoslav basın mensupları İzmir hava alanında görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Dlnya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde talerler yaratan,girdiği jüslerce müsabakada bir kert dahi sırtı yere gelmiye» büyük Türk ftöraşçisiıiı hayatı Hamdı pehlivan pes demeye mecbur kalmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Yunan Kralı tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral ffuri Yamııt'a gönderilen Yunanistanın en büyük nişanı olan JTeniks nişanının büyUk kordonu Yunanistan Büyükelçisi Kon- wmas tarafından törenle Org
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Adalet Bakanı dün istifa etti Bu vazifeye Ankara Milletvekili Osman Şevki Çiçekdağ tayin edildi Adliye Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ Ankara* 7 Milliyet)Kabineden çekilmesinin bir gün meselesi olduğunu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • M:IH matem günümüz Büyük Atatürk'ün 14 üncü ölüm yıldönümüne rastlayan 10 kasım pazartesi günü,bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de anma törenleri yapılacakta.Bu münasebetle eğlence yerleri ve sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • General Eisenhovver îmanın görüşme teklifini etti B.Amerika'nın yeni Başkanı,kabinesini vazifeye başlamadan önce teşkil edecek Yardım programı yeniden teşkilâtlandırılacak Washington.7 AP-A-A)Başkan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Vandenberg Ankara'da Amerika Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı bugün Ankaradaki temaslarını bitirip şehrimize gelecek Ankara,7 MiUiyet)Birleşik Amerika Devletleri Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Sekiz aylık bir çocuk konuştu Bursa,7 Milliyet)Merinos fabrikasında çalışan Hüseyin Ilıca adında bir vatandaşın seitia aklık Nurten adındaki çocuğu evdekilerle mun azam şekilde konuşmaya başlamıştır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Franguliyi soyanlar henüz bulunamadı Edirnede şüpheyi üzerlerinde toplayan iki kadınla İki erkek aranıyor 2 gece evvel İstiklâl caddesinde ve kuyumcu Frangulinin mağazasında vuku bulan gangsterlik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Cumhuriyet Bayramı Korede de kutlandı 0.Cumhuriyetimizin 39 uncu yıldönümünün Karedeki Tugayımızda da heyecanla kutlandığını bildirmiştik.Resimde Kore alay sancağımı/merasim komutanının önünden geçerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Faruk nihayet güzel artisti elde etmişti Aime Berrye'ye kralın yaptığı emri vaki,dilber Fransız kızının,Farukan kucağına düşmesine sebep olmuştu 36 Kulüp,bir akşam evvelki gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Osmanlı tarihinin en büyük faciası İsmail Hami DANİŞMEMP 9 Dünkü yazımda Türkiyeain birinci cihan harbine iştirakiyle neticelenen Karadeniz macerasından pâdişâhın,sadr-ı-a'zamm ve umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • i I O l I S T fc-Dün gece,Kasımpaşa İplikı Fırmı caddesi 63 numarada »turan Sait Duyulmuş,ile omşusu Hasan Yeşiller kavga İmiş,Hasan Saidi bacakla yaalamıştır.Şoföı Şevket Altınbaşın itareaindeki 2102
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • KISA HABERLER ıff Birleşik Amerikanın Akdeniz 6 ncı filosuna mensup 15 parçadan müteşekkil bir filo 14 kasımda limanımıza gelecektir.^Moskova Büyükelçisi Faik Pazar dün sabah şehrimize gelmiştir.•Jr F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • 31 ekim tarihli sabah gazetelerinde.Münih menşeli bir Ajans haberi.Sovyet Rusyadan kaçmağa muvaffak olan dokuz mülteci teşkilâtına mensup «Eski komünistlerin».«Bolşeviklik ile savaş merkekezi» adı alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Esrarlı bir hadi s e o*—Elmalı bendi civarında bulunan bir ceset morga kaldırıldı ve tahkikata başlandı Üsküdar Savcılığı dün,es-rarlı bir hâdisenin tahkikatına el koymuştur.Elmalı bendi civarındaki,'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Şükrü Kanathya şehir adına bir telgraf çeMldJ Bir müddetten beri rahatsız bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı.ameliyat olmak üzere» Amerikaya gitmiş ve Vasingtonda muvaffakiyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • İzmit Ağırceza Reisi Adliyeye verildi Bir ay evvel.İzmitte mahkeme salonlarında.Orhan Arsal adında bir avukata hakaret etmiş olan İzmit Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Emine ¥öruk'ün duruşmasına dün şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Hasreti Mtathammetten sonra evrı Yazan:S.NAFİZ TANSU 44 mesuliyetti vazife 87 Ya AH derdim,ne dersin hilâfet denilen vazifenin ehemmiyetini tamamen müdrik misin?Bu işin hakkından gelir misin?Şayet;eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • S/Devriyeler için Birkaç gün önoe bu köşede Beyoğlu devriyelerinin bir arada dolaşmalarından doğacak mahzurlara işaret edilmişti.Sanki eli kulağında imiş:Bu mahzurları iki ayrı hâdisede müşahede ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • yapılan Geniş ölçüdeki kaçakçılık hâdisesinin tahkikatına ehemmiyetle devam ediliyor Lâstik fabrikasında yapılan vergi kaçakçılığına ait tahkikat sana ermek üzeredir.Fabrika mensuplarının evinde elde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • TÖUEN ic Kızıltoprak İlkokulunun tejnel atma türeni salı günü saat 12 de yapılacaktır.Osmaniyede yapılan Osmaniye İlkokulunun açılış töreni bugün saat 13 te yapılacaktır.ÇAY Tİr Yabancı ve azınlık oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Ankara Vapuru Batı Akdeniz seferini yap-makta olan Ankara vapuruj dün sabah saat 12 de 325 yolcu ile sefere çıkmıştır-Gemi ile gidenler arasında Viyana Büyükelçisi Seyfullah Esin ve 7 nci Unesko deleg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Namffk Karayel Te-j kiı-dağ valiliğine tayin edildi Emniyet Müdür Muavini Na-mık Karayel Tekirdağ Valiliğine tâyin olunmuştur.Namık Karayel,2 ay önce Ankara Po lis Enstitüsü öğretmenliğinden şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Tiyatro Müdürlüğü 0-Şehir Tiyatrosn Müdürü Hançerlioğlu bu vazifeden alınarak 5.Şube Müdürlüğüne getirildi 952 yılının ilk aylarında Emniyet Üçüncü Şube Müdürlüğünden naklen Şehir Tiyatroları Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • 8 Katım 1f52 Cvmartefi Ba 26 V A BATİ YaUn imsak «40 11.68 1140 1698 18.32 4.59 1.41 7.60 942 12.00 1.33 11.69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Tokat Okutma Derneği bir gece tertip etti Tokat Okutma ve Yardımlaşma Derneği salı günü aksamı Eminönü Şehir Tiyatrosun da 'Kadri Şençalar.İsmail Şen çalar,Celâl ğahin.fecaattin Tanyeri,Necdet Koyutüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Teftiş edilen okullar Millî Eğitim Müdürü bugün beraberinde özel Okullar Müdür Muavini Osman Güney ol-1 ilkokuUarma giderek bu okulduğu halde İmam Hatib Oteu-lann öğretmen ve öğrenci dulu,Geleubevi t3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Ameri kaya giden öğretmenler Bundan bir müddet önce Prof.Kafe Wofford'un davetlisi olarak memleketimizden giden 30 kişilik öğretmen kafilesi Londraya da uğrayarak New Yorka varmış ve burada birkaç £un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yapacağı toplantı Hukuk Fakültesi talebeleri ellerinden alman şubat hakkının tanınması için yakında bir,toplantı yapacaklardır-Gerek Üniversite Talebe Birliği,gerek Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Karaya oturan itaiyan ^an»ğaı kurtarılamadı Bozcaadanın garp tarafında Ponte burnu civarında karaya oturan italyan bandıralı Ardea gemisinin bulunduğu mevki,rüzgâra acık bir kayalık olduğundan çekmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1952
  • Aii Yiicelle Bektaş Can arası ndafu dâ*a Stokholnıdeki müessif hırsızlık hâdisesinden sonpa yurda dönen Ali Yücel,iddiaya göre Bektaş Çan'ın evine taarruz etmiş ve hakarette bulunmuştu-Hâdisenin duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kıbrıstan gelen sesle Tarık BUĞRA Hayır.Peşin peşin •öyliyeyiın;bugün size çok güzel şiirlerden bahsedecek değilim;fakat,belki de şiirlerden de güzel,bir duygudan bahsedeceğim,bir şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER L fKHEMBURG Lükscmburg devlet reisi Grand Düşes Charlotte'nin veli ahtı Prens Jean de Luxeraburg ile Belçika Prensesi Josephine Charlotte'nin nişanlandıkları bugün resmen ilân edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • Suriye İktisat Kongresi Şam Nafen)Suriye istisat konferansı yarın burada açılacaktır.Konferansa büyük önem verilmekte ve Suriyenin ekonomil kalkınması ile diğer mühim meselelerin inceleneceği kaydedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • Feci bir uçak kazası Londra 7 A.A.Dün Dummow civarında yere düşerek parçalanan dört motorlu bir B-5 uçağının enkazı altından 5 ceset çıkarılmıştır.Diğer taraftan öğrenildiğine göre uçakta bulunanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • YILDA 16 KEŞİDE 1953 yılının en cazip ikramiyeleri Lüks apartman daireleri.Müstakil evler,Para ikramiyeleri,Lüks otomobiller,Chris Çhraft Deniz Motoru olmak üzere,SÜMERBANK'IN 1953 yılı ikramiye plânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • Baytarn tenviratına dair Cumhuriyet» Bayramında,küçüklerin elinden kurtulamadık,üecc yapılacağı bildirilen tenviratı görmek istiyor,götürmemiz için dil döküp duruyorlardı.Kazı olduk.Bir otomobile bine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • Cebeütankta mas keli haydutlar Cebelüttarık 7 Nafen)Cebelüttarık boğazı bölgesinde maskeli korsanların peyda oldukları öğrenilmiştir.Bunun Uzerine İngiliz devriyeleri harekete geçmişler ve bu korsanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • Irak'ta komünizmle mücâdele Irak polisi birçok komünist yuvalarını bastı re tevkiflerde bulundu Bağdat,7 Nafen)Bağdat polisi memleket dahilindeki komünist yuvalarım imha için ciddî bir mücadeleye giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • Siyasî İcmal Hi/ıdistan ve komünistler Hint komünistlerinin öteden beri büyük bir faaliyet sariettikleri malumdur.Bunların,fakir muhitlerde mütemadiyen taraftar kazandıkları öteden beri iddia olunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • 87 Günün bütün keşmekeşiyle Romaya hâkim olmaya başla-dığı bu saatta yeniden uzandık ve dünyadan,bu incecik,hattâ görülmez,fakat bir tekinin bile kırılması Herkül gücü isteyen ağlarla sarılı dünva dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • Endonezy Vişinski ile görüştü Korede mütareke yapılması için gayretler sarfaden Endonezya delegesinin ne gibi bir cevap aldığa bilinmiyor New York Birleşmiş Milletler)7 A.A.iyi haber alan bir kaynakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1952
  • Büyük hukukçu karşılaştığı manzara karşısında gözlerine inanamıyordu.DoEu ve boş şişeler,sıralanmış bulundukları kasalardan fırlıyor,havada bir kavis çizdikten sonra bir köşeye çarpıp kırılıyordu.Lomb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.11.1952
  • 1 m 1 sim,IKorede yapılan Cumhuriyetin 29 uncu yıldönümünü kutlama tfiveninde,Tuğgeneral Sırrı Acar,askerlerimize Cumhuriyet Bayramımızın ehemmiyetini belirten bir hitabede bulunmuştur.Foto:AP)2Korede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1952
  • HU&' i S Yukarıdaki fesim,ne Lana Turner'in ve ne de modern Venüs Ava Gardner'in protresidir.Bu meşhur bir italyan ressamının fırçasından çıkan güzel omuzlu bir kadının portresidir.Şimdi birçok yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1952
  • Haçova Meydan Muharebesini Hoca Sadettin Ef.kazandırdı Türk zafer ile neticelenen bu cenkte öyle kan tföküldU,o kadar insan öldü ki,o zamana kadar tarih,bu dereca korkunç bir savaş kaydetmemişti.Zfra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.11.1952
  • Kısa spor haberleri FUTBOL 5 Nisan 195i te Türkiye Yugoslavya gang takımlarının Türkiyede bir karşılaşma yapmaları ve* bunun revanşmın da eylül ayı içinde Belgratta oynanacağı takarrür etmiş gibidir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1952
  • Sırıkla yüksek atlamada Warmerdam'ın 4.77 mlik rekoru kırabilirini Amerikalı Bob Richards,rekoru yenileyebilecek yegâne atlet olarak gösteriliyor kilde,bir tesebbüSa,4.49 m.yi de Amerikalı Coraelins V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1952
  • wm% 'Uzun zamandan ber!yapılmakta olan 3 lü basketbol turnnası perşembe gecesi oynanan final maçiyle neticelenmiş ve Galata* •aray d A» takımı.yi yenerek şampiyonluğu kazanmıştır* Resimlerde;solda)Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1952
  • Genç millî takımımız İtalya'ya 1-0 yenildiği maça başlamadan evvel yapılan seremonide-Futbol itibarımız Federasyon ile kulüplerin bir kısım meselelerde ihtilâfa düşmeleri ve Futbol Federasyonu heyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1952
  • Profesyonel lig maçlarının altıncı haftası Busun Vefa BEYKOZ DA ŞEREF STADINDA EMNİYETLE OYNUYOR Haftanın galipleri olarak Vefa,Beykoz ve Fenerbahçe görülmektedir.Galatasaray Beşiktaş ve Kasımpaşa Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.11.1952
  • Şehrin asayişini kim bozar bilir misiniz?Alkolikler,içki yüzünden normal kontroilannı kaybetmiş bir zümreyi teşkil eder.Bunlardan başka Hemşehri kliniği,ni dağıtmak lâzımdır Şehrin asayişini bozanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1952
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1952
  • Evet buradayım Annabel.İsterseniz size Sydney Train diye hitap edeyim?Genç kız vaziyetini değiştirme di:Nasıl isterseniz öyle deyimiz.Cevabım verdi.Dawn'i başımdan savmak için Sydney'in valizini eline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1952
  • 1 2 3 4 5 6 Hazırlıyan:Sadi BORAK 7 9 9 10 11 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IOH 11 f2 Soldan Sağa:1 Viran halde;Pamuk yetişir 2 Müterakki;Küşade 3 Tersi madenî ip;Bir ay;Bıçak mahfazasının dörtte üçü 4 Bir hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1952
  • Türk seyyahları Hindlstanda Yeni Delhi 7 H.H.S.Motosiklet ile dünya seyahatini çıkan iki Tlirk seyyahı,Necat Aksoy ve Turhan Sunay,3 kasım günü.Haydarabad'a gelmiş/lerdir.Bu dünya turistleri İstanbukJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1952
  • sim mı an.Padişah İbrahim,oyuncakları aîman bir çocuk grbi sahanların üstüne kapandı 155 Acı bir gülümseme ile cevap veren Şeyhülislâm:İnayet buyurursunuz efendim.dedi» babamın hatırası idi-Oooo!Mükem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1952
  • tarihteki korkunç m CİNAYETLER Nakleden:AZ*Z ÖZBAY Uşağın rol yapmaya çalıştığı gözle görülecek derecede belliydi 23 Ya küçük sandı*?Henüz bulunmadı.Şövalye onu laboratuarından bir kere dahi çıkaımadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Franguliyi soyanlar bulunamadı [Baş tarafı 1 iacfcto)otomobille 2 kadın ve 2 de erkek gelmiş ve bunlar otelde kalmak istediklerini söylemişlerdir.Otei kfttibinin hüviyet sorması üzerine vazgeçtik)diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Rus casusa Abdullah [Baş tarafı 1 incide] Zorlu'nun bugün şehrimiz askerî aiyas4 mahkemede son duruşması yapılarak karara bağlanmıştır.Kararda Abdullah Zorlunun Moskova Büyükelçiliğinde aşçı olarak ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • 61.Eisenhow«r Iramanın teklifini kabul etti [Bas tarafı 1 incide] Diğer taraftan yeni Başkan kongredeki Cumhuriyetçi liderlerle önümüzdeki ayın ilk günlerinde bir toplantı yapacaktır.Eisenhower'in teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • GI.Ridgway dün Parise gitti [Baş tarafı 1 incide] General Ridgway,hava alanında basın mensuplarına şuaları söylemiştir:«ihtisaslarımı dünkü basan konferansında ifade etmiştim.Memleketinizden çok müteh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Şarioya istanbul albümü hediye edildi Paris,7 THA)Meşhur komik Charlie Chaplin'e bir Türk talebe grupu tarafından bir İstanbul albümü hediye edilmiştir' Bu harekete çok memnun o* lan meşhur sinema san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Nahas Paşa,Kral Faruk'u itham ediyor Kahire 7 A.A.«Faruk başbakanı Mustafa El Nahaaı öldürtmek mi istemişti Başsavcılık.Faruk devrinde kendisine karşı yapılan ğ müteaddit suikastler hakkında Nahağın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Adalet Bakanı istifa etti [Bas tarafı 1 incide] ram*» Diğer taraftan İBaşbakan Yardımcılığına Muammer Alakant'ın veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'ın vekâlet edeceği hakkında ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • 8 aylık bir çocuk [Baş tarafı 1 inekle] Çocuk henüz 1,5 aylık iken anne,baba demesi evdekîlerini evvelâ korkutmuş sonra buna yavaş yavaş alışmışlardır.Hüseyin İlıca,çocuğu tıbbi bir müşahededen geçirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünUa timsali ahalinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce •abakada bir kere dahi sırtı yere gelnüyeu v büyük Türk güreşçisinin bayatı [Baş tarafı 1 incidel flassa güzel sözle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Tunus'ta tedhiş hareketi Tunus,7 T.H.A.Tunus vatanperverleri son günlerde büyük bir şiddet kesbeden tedhişlerine bugün de devam etmişlerdir.Bu arada,Tunus ve Sofakes şehirlerindeki faaliyetleri bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Fransada fecî bir cinayet Paris.7 THA.Versay civarında dehşet verici bir aile faciası vuku bulmuş ve 32 yaşlarında bir kadın 14 yaşındaki oğlunun ve 17 yaşındaki kızının yardımiyle kocasını boğarak öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Vandenberg [Baş tarafı 1 inekle] temaslarda TürJ;hava ordusunun takviyesi mevzuunda evvelce başhyan müzakerelere devam edilmiştir.Anlaşıldığına göre hava kuvvetlerimiz geniş öiçüde takviye ve teçhiz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Ankaradan gelen Vali,izahat verdi [Bas tarafı 1 incide] cAnkarada îstanbıdu ilgilendiren muhtelif mevzular üzerinde sayın Başbakanımızla içişleri Bakanına izahat verdim ve ilgili Bakanlarla temasta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Millî matem günümüz [Bas tarafı 1 incide I istanbul Merkezi de Çenıbcrlitaş Evkaf sokağındaki lokalinde saı at 8.30 da başlıyacak bir ihtifal tertip etmiştir.Okullarda anma törenleri yapılacaktır.Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1952
  • Faruk nihayet güzel artisti elde etmişti [Bas tarafı 1 incide] Çünkü sosyete mensupları Faruğun karakterini ve A ime Şer-rye ile bundan evvel cereyan eden hadiseleri yakinen biliyordu.Dübtir şantöz pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.11.1952
  • btantmi 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dang müziği Pl.13.30 Şarkılar 3400 Radyo salon oıkestraaı konseri 14.30 Saz eserleri 14.50 Dans müziği Pl.15.15 Şarkılar 15.30 Haftanın programı 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michel Duran Türkçesi Salâhaddin İrdelp Telefon:42157 pıome^i k'Sitıı AHUDUDU Yazan:Joseph liesselring Türkçesi:Rrşih.ı C.Vafl Vasfı K.Zobıı Telefon:40409 Paz.ii gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TEHLİKELİ DÖNEMEÇ Yazan:Priestley Türkçesi:Tunç Vatman Perşembe,cumartesi,pazar gündüz ve pazar akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Ne isterseniz W hat You WU1)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fj ansız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden:Kuvvetli akım Elektrik veya Elektro-Mekanik yüksek mühendislerine ihtiyaç vardır-İyi lisan bilmek,askerliğini yapmış olmak,proje-etüd işlerinde veya enerji istihsal ve naki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Kambiyo e efham Kapanış İteTİing Dolar Fr.Frangı Lnriçre Fr.Belçika Frîareg Mx.Florla.Liret Drahmi Bekoudes Î87.00 30.50 0.80 64.03 8.00 84.12.50 78.08.40 0.44.80 001.870 9.73.90 Kapanış 787.50 280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • TRELLEBORC RUBBER J 'KAMYON,OTOMOBİL,MOTORSIKLET VE BİSİKLET LÂSTİKLERİNİN SAĞLAMLIĞI DÜNYACA TANINMIŞTIR» TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:HM I W Galata,Tahlr Han istanbul Telgraf:IİMET İstanbul Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Van Jandarma Satınalma Komisyonundan:a)Askerî ihtiyaç için 7 ton sade yağı alınacaktır-Muhammen bedeli 38500)liradırb)Şartnamesi her gün Van jandarma satınalma komisyonunda ve Ankara J-Satınalma Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • ALMAN RADYOLARININ jfr 1953 modellerini görmeden karar vermeyinizt UKW tertibatı havi Yökıek «lif kabiliyetli vt Pilli ve Cereyanlı muhfeM modellerimiz mevcuttur Türkiye Umumi mOmeeain i,A-OAVRİ YELOĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • ist.Dz.İkmal Grup Başkanlığından:1 Gölcük asker!mevki hastahanesi için barem dahili ve ücretli olarak Hemşire,hastabakıcı,bulaşıcı ve karantina memuru alınacaktır-2 Ehliyetlerine ve hizmet derecelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Teklif ilânı 1 Bir TON Saf kaJay satın alınacaktır-Şartnamesi her gün istanbul Levazım Amirlik Ordonat Ks-da görülebilir-Elinde mevcut olanlar 10/kasım/952 akşamına kadar teklif mektuplarının Amirliğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Yapı işleri ilânı BaymdırEık Bak&rJığırıdan:1 Diyarbakır hava meydanında yaptırılacak olan 31 500)lira keşif bedelli yüksek mukavemetli betonarme direk imali ve dikilmesi işi kapalı zari' usulü ile ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Istan bul Belediyesi ilânları Yeşilköy imar plânında mezarlığa giden yo] için yapılması düşünülen değişiklik dolayısile bahis konutu plânın garp kısmına ait yeniden hazırlanan tadil plânı Bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • İst,Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 400 ton dağınık kuru ot kapalı zarfla 28/11/952 cuma günü saat 16 da Ardahan As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Bedeli 36.000 Lira geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Köprü varyant ve imlâları yaptırılacak Karayolları 1.ci Bölge Müdürlüğünden 387.042.07 lira keşif bedelli,İzmit Karamül&eJ yolunda Çugahane Kirazdere Kullar Yeniköy Hasardere ve Kazıklı köprülerinin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • mm MÜMİN lAMâNLARMKİ EH SANCILARA KARŞI Baş,diş,adale,sinir ağrılarına karşı ton derece faydalıdır.Romatizma ve lumbogo ağrılarını teskin eden.Süratle hazmolur ve derhal tetirini gösterir.Kininli y İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır ilEer Bankasından D Cümüşhane iline bağlı Torul kasabası için 1 adet tür bin generatör grubu alınacak ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır 2)Tesisin işler halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Siirt Devlet Hastahanesinin «399260 82 lira keşif bedelli ikinci kısım ikmali inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde fiat esası üzerinden ve yeniden kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.11.1952
  • VE PARA İKRAMİYELERİ 7URKIYE BANKAM fâff İkRAMİYELİMEVDUAT PLAN!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan