Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • •fftodı'ttofaMm Bugün şehrimizde ve civa-1 tında hava,sabahleyin deniz üzeri sisli,öğleden sonra açık 1 geçecek,akşama doğru mev-l.ı yağış olacaktır.İ 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Akden izdeki manevralar Akdeniz manevraları dün de devam etmiştir-Dünkü manevralarda bir kaç gün sonra limanı* mm ziyaret edecek NATO uçak gemileri,denizaltılannın devamlı taarruzlarına manız kalmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Gl.Ridgway dün Trakyadan döndü Nato Başkomutanı Izmirde gazetecilere verdiği beyanatta tetkiklerinden ziyadesiyle memnun kaldığını belirtti TYazısı 7 ncide] General RidRu-ayln Trakya tatbikatını takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Aime Berrye Foto:Baysal)Kral Faruk bir cani midir •S-'N-Kral azmetmişti:Güzel şantözü elde edecekti Aime Berrye'ye hediye ettiği elmaslı,pırlaotalı bilezik ve kojeler hiç bir müsbet tesir icra etmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Tokyo Büyükelçiliğine tayin edi len Aksalur yeni vazifesine başlamak üzere dün Ankaradan ayrılmıştır-Resimde Tokyo Büyükelçimiz ve ailesi efradı kendilerini teşyi edenleri selâmlarken görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Bayar geliyor Cumhurbaşkanının Alına seyahati münasebetiyle tertip edilen gezinin programı açıklandı Ankara,6 TULA.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar önümüzdeki cumartesi günü tetkiklerde bulunmak üzere Eskişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • togiltere Kraliçesi Elizabeth,Parlâmento'nun açıtag merasimi m fetirak etmek için Lordlar Kamarasına «eldi£i sırada,kocası Edinburjç Dükü ile birlikte» İhımı Kalecinden jceciyor Foto:AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Ulaştırma Bakanı V-Üresin Kabinedeki tadilât resmî gazetede yayınlandı Adalet Bakanı RUk nettin Nasuhioğlununda yakında istifa edeceği bildiriliyor Ankara.6 Milliyet)Başbakan Yardımcımı Devlet Bakam S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • inönünün izmir nutkuna dair Meclise istizah takriri verildi Rıfkı Salim Burçak'ın takriri salı günü Demokrat Parti Meclis grupunda görüşOiecek Ankara,6 Milliyet)Mem-1 leket efkârında uzun münakaşalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Eisenlıovver'in takip edeceği dahili ve harici politika Dış memleketlere yapılmakta olan yardımlar mevzuunda göze batacak bir değişiklik mümkün görülmüyor Yeni Başkanın,Achesonla birlikte bir çok hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Şıp sevdi bo ksö r İtalyan boksörü Ankarada I trenden iner inmez bir mu-I harrireye âşık oldu!Ankara,6 TA)Dün şehrimize gelmiş olun Napoli boks takımından bir boksör,daha trenden iner inmez,ayağının t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Cumhuriyetçiler Ayan seçimini de kazandılar Vaşington,6 AP A.A.Amerikada Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber yapılmış olan Temsilciler Meclisi ve Senato Meclisi seçimleri de sona ermiş ve Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Seçimlerin eğlenceli tarafları New-York,6 A.P.A.A.Seçimleri Gl.Eisenhovver'in kazanması Amerikada bazı eğlenceli hâdiselere seo.1;olmuştur Oğluyla giriştiği bir iddiayı kaybeden Floridah 71 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Hoc asını katleden M.Taşkesen 20 yıl hapse mahkûm oldu 2 sene evvel Teknik Üniversitede bir cinayet işlenmiş ve Mehmet Taşkesen adında bir talebe,Profesör Feyyaz Gürsan'ı tabanca ile vurmak suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Beni biraz ufak tefek gören Muallim Ziya Bey şöyle diyordu Sen Oçbastıya çık.Vâkıâ bizim üçbastrcriar başka yerlerin orta pehlivanları ayarındadır ama,dikkatli güreşirsen birşey yapabilirsin |Bu yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1952
  • Zayiatsız atlatılan bir kaza o-1600 yedek subay namzedini Ankaraya götüren tren iki kaza atlattı Ankara,6 Milliyet)Yedek Subay Okulunun bu devreline iş tirak etmek üzere bugün İ&tanbuldan şehrimizo 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • TARİH BAHİSLERİ mi M M ı,m Osmanlı tarihinin en büyük faciası İsmail Hami DANİŞMEHD 8 Yürüyenin birinci cihan harbine sürüklenmesiyle neticelenen Uç.perdelik facianın «n feci sahnesi,Karadeniz maceras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • KISA HABERLER it Halka ucuz fiatla bol miktarda balık temin etmek maksadiyie Belediye şehrin muhtelif yerlerinde mutemetler vasıtaslyle perakende balık sattırmaca karar vermiştirit Belediye murakıplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • 10 Seter im tu Kotun 25 1952 Ekim Cuma 13M VAKİT TAİATİ HAMİ OttlMf 6.38 1.39 Oglt 11.58 6.59 tldadi 11.41 9.42 16.59 12.00 Yatsı 18.33 1.33 4.58 11.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Musiki Mecmuası okuyucularından ve İstanbul Üniversitesinin İktisat Fakültesi müdavimlerinden bir genç bana bir mektup gönderdi-Mektubun bazı fıkralarını aynen iktibas ediyorum imza ve mek* tup mahfuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Kambiyo Kapanı?gterling* Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi ¦skoudes ve esham A^ılı» 790.50 280.50 0.89 64.03 5.90 54.12.50 78.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı?791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Aliyi herkez hilâfete son derece talip bir kimse sanıyordu 86 O,hoş geldin ya Asın oğlu dedi,Mecünemize safa getirdin!Teşekkür ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • İkinci İthal listesi lifin edildi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından dün ilân edilen,aynı zamanda Merkez Bankasına tebliğ olunan ikinci ithal listesi piyasada çok müsait karşılanmıştır.Bilindiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • ACELE EDİNİZ Yalnız fl,fj I Rl kalmıştır-TÜRKİYEKREDÎ BANKASI A.0.29 KASIM 1952 Keşidesine hazırlanınız.Bn keşidede Para* Altın ve Kıymetli Eşya ikramiyelerinden maada Taksim meydanında MerC0Cİ6S BsnZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Tekel İdaresinde yapılan değişiklik Tekel Genel Müdürlüğü kadrosunda bazı değişiklikler yapılmıştır.Tekel Genel Müdüılüğü Grup Yardımcısı Fazıl Zobu,bir müd detten beri açık bulunan Tekel Genel Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Nakşlbendiierin duruşması Yedi ay evvel,Mercanda,bir handa âyin yaparken yakalanan 63 Nakşibendînin duruşması dün 3 UncU Asliye Ceza Mahkemesinde sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Profesör Goadhins dün ikinci konferan sini verdi Şehrimizde bulunnan beynelmilel hava hukuku mütehassıslarından profesör Goedhlns dün ikinci konferansını,Hukuk Fakültesinin 8 numaralı anfisinde vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Bakır Şilebi kaza atlattı o-Batı limanlarına yük götürmüş oian şüep Ballık denizinde kayalıklara bindirdi Bir müddet evvel Batı Akdenizdeki limanlara yük" götürmüş olan Denizcilik Bankasının Bakır şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Tacirlerlmlzinde iştiraki istenen münakaşa NATO Levazım Dairesi tarafından resmen tebliğ edildiğine göre;NATO Yunan ordusunun ihtiyacında kullanılmak üzere satın alınacak 1500 ton fasulya için Yımanis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • POLİSTE i?Dün Çengelköyde Astsubay Okulunda bir kaza olmuş ve bir duvar devrilerek 3 öğrenci yaralanmıştırif 98 sabıkası olan Sabri ötegen adındaki azılı mücevher hırsızı dün Çarşıkapıda bir dükkânı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Pazarlıksız satış kanunu o-Btiediye bu mevzudaki kanunu n tatbikine karar verdi ve hazırlıklara başladı Belediye Başkanlığı,19İ3 senesinden beri mer'iyette bulunan,fakat uzun yıllardır tatbik olunmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • KONGRE it Demokrat Parti Gümüşsüyü Semt Ocağının yıllık kongresi 19 kasım günü saat 20.30 da Ayazpaşa Sarayarkası il binasında yapılacaktırit Demokrat Parti Beyazıt Bucağı Çarşı Ocağının yıllık kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • HALKIN SESİ Çökmeğe mahkûm edilen evler Adresi bizde bulanan bir okuyucumuz yazıyor:«Bizler Beşiktaş ilçesinin Dikilitaş semtinde oturmaktayız.Muhitimiz birbirhıe yakın olmıyan evlerle teşekkül ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1952
  • Şehrimizde bir sağır ve dilsiz okulu açılacak Fakir ve kimsesiz çocukların barındığı bazı müessese!r tevsi edildi Şehrimizdeki kimsesiz ço-İlk olarak da Yakacıkta yacukların yetiştirilmesi huşu-pılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • 86 Onun trajedisini sezmek gücünden henüz mahrumdum:Niçin imkânsızlıktan bah sediyorsun?Hele o ölüm duygusu ne oluyor diye sordum-Güldü:Çocuk,dedi-Ah yarabbim senin en güzel tarafın,çocuk tarafını bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • I İKTİBAS Bu böyle devam ederse hepimiz sağırlaşacağız!Bifginler makine gürültüsünün kulaklarda yaptığı tahribata dair istatistikleri yüzümüze tutarak böyle bağırıyorlar!Dahası var:Gürültü sinir siste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • Fransa akademi azalığı Paris,6 A-A.Merkezî Avrupa Bölgesi Kara Kuvvetleri Başkomutanı Mareşal Juin,Fransız Akademisi Daimî Sekreterine göndermiş olduğu mektubunda,geçenlerde vefat eden Jean Tharaud'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • Kadın ticareti Gazetelerde gördük,45 liraya,500 liraya,karılarım satanlar yakalanmış.Bu haberleri okurken yakın maziyi düşünmekten kendimizi alamadık.Çocukluğumuzda bazı ekâbir konaklarında güzel,ekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • YILDA 16 KEŞİDE 1953 yılının en cazip ikramiyeleri Lüks apartman daireleri,Müstakil evler,Para ikramiyeleri,Lüks otomobiller,Chris Chraft Deniz Motörü olmak üzere» SÜMERBANK'IN 1953 yılı ikramiye plân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • Feci bir infilâk Roma.6 ^A A)Mouzada bir sınaî müessesede bultr nan 5 petrol deposunun infilâkı üzerine 11 is.çi yaralanmıştır-Mouza ve Milano itfaiyecileri,infilâk tehlikesini gösteren diğer depolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • iSoiıhower kazüikdj Amerika Cumhurbaşkanı seçimlerini şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde sett,ı«ğır,hattâ ithamlarla dolu bir mücadeleden sonra,General Eisenhower kazandı.Her iki namzedin propaganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • Asya Sosyalist kongresi 6 ocakta baslıyacak olan kongreye Asya.Afrika,ve Avrupadan gelecek 200 delege katılacaktır Rangoon,6 Nafen)Asya sosyalist partilerinin konferansını tertip eden komitenin bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • Yunanistanda seçim mücadelesi hızlandı Hükümet asayiş ve emniyeti temin maksadiyle bütün memleket dahilinde mühim tedbirler aldı Atina.6 T-H-A-Yunanistanda bu ayın 16 sında yapılacak olan umumî seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ahududu Şehir Komedi Tiyatrosunda dehşet verici bir komedi temsil ediliyor:Delilikleri dededen gelen bir ailenin,hiç bir şüphe uyandırmıyaoak kadar sağlam bir dış görünüşe sahip iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.11.1952
  • RESİMLE HADİSELER IYeni Amerika Cumhurreîs!Eisenhower,zaferden sonra,meşhur «Victory zafer işaretini gösteriyor.Foto:AP)2Stevenson'u mağlûp ederek kahir bir ekseriyetle Reisicumhur seçilen Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1952
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Fatih Sultan Mehmet işkence seyretmekten zevk alırdı!Mahmut Paşanın Moradan gönderdiği Morali esirler,padişah huzurunda ve muhtalif işkencelerle idam olunurlardı.Eğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.11.1952
  • KOŞU MAKİNESİ Zürich Neumünster T.V.Kulübünün atletizm antrenörü olan Mr.W Meyer bir motor tarafından muntazam bir tempo ile hareket ettirilen ve bîr koşucumm,muayyen ve doğru hareket ler yapmasını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1952
  • Bu hafta yapılacak voleybol maçları 8-11-1952 cumartesi günü t.T.t)salonunda yapılacak olan 4 İÜ voleybol turnuası maçlarının programı şu şekilde tesbit edilmiştir:13.30 B.Spor KUçUkmus tafapaşa,14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1952
  • Kısa Spor Haberleri BİSİKLET Her sene yapılmakta olan Ankara bisiklet turu bu sene de 9 kasımda yapılacaktır-FUTBOL ir Cumhuriyet kupası maçları münasebetiyle tehir edilen lig maçlarına bu hafta devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1952
  • tsnul Atina'yı 5-0 yendi Tel Aviv.6 A.A.Dün öğleden sonra 15 000 seyirci önünde yapılan İsrail Atina futbol maçında İsrail,Atina'yı 5-0 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1952
  • Fransa iskoçya milli takımları karşılaşması Pazar günü yapılacak maçlar,"A ve B„ ekipleri arasında Kuzey İrlanda'da ve Fransa'nın Toulouse şehrinde oynanacaktır Avrupa futbol çevrelerinde günün en müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1952
  • Akdeniz Kupası futbol maçları o-Bugün Romada toplanacak kongreye yedi milletin Futbol Federasyona temsilcisi iştirak edecek Sulhi GARAN Bugün Romada,yedi millet futbol federasyonunun iştirak edeceği A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1952
  • Profesyonel futbolun bütün inceliklerine vakıf olan İngilizler.Avusturya ingiltere millî maçında,santrforları vasıtasiyle rakip kaleyi zorluyorlar» Futbolculara iyi futbol oynamak ne île mümkündür Fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.11.1952
  • Komşularınıza da telefon edin.Belki Heıier'lere,Raistoniara uğramış olabilir.Yeni uu şey olunsa,oerhal bana ıvı lûjııat veriniz,dır haber ahrsam size uğrar,yahut telefon edenin.Vakit kaybetmedik.Belki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1952
  • Ankara Bslediye Başkanlığından:1 Şehirler arası yük ve yoku nakliyatı yapan otobüslere tahsis olunan hipodrom arkasındaki garaj sahasında yaptırılacak 2 numaralı oto yağlama ve yıkana yeri ile umumî h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1952
  • SIHMMtfSfBlUI İbrahim dolaşıyordu.Cellât da kapının arkasında emre hazır vaziyette bekliyordu 154 Melekî kalfa sadrazamı çağırtmak üzere çıktı",padişah dişlerini gıcırdatarak ayağa kalktı;ellerini ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ S Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Komiser yine uşağı önüne katarak laboratuara girmişti 22 Ya sandık?Sandığı n© yaptın?Onu emniyetli bir yere koydun mu?Uşak Şosse,hayır der gibi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1952
  • RÖPORTAJ Adli Tıb Enstitüsü kifayetsiz çalışıyor!Nasrettin Hocanın kuş'u gibi At yar,meydan yok Saç kılından kadın kilotuna kadar Hastahanesî var ama hastabakıcısı yok Sanıklar tevkif evinde n^den fsz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1952
  • Haarlıyan:Sadi BORAK 1 2 34S6789 10 1 ı Uı ı 1 12 3 4 ş I 5 hNHh 6 7 6 ~J 9 1 10 j "L Bflj J BZ JH J ı rr r Soldan Sağa:1 Güvenen iki kelime)2 Fransızca dost;Tahmin.3 Padişahlar vezirlerine öyle derdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde afcrler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] Nitekim bir bucuk,ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden Akademi Yüksek Mimarlık Bolümüzün yapı ve proje demleri için imtihanla bir asistan alınacaktır-İsteklilerin.Akademi Yüksek Mimarlık bölümünden mezun olmaları 788
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • 1 adet komole röntgen cihazı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu komisyon başkanlığından 1 Bir adet komple röntgen cihazının satın alınması ka* pah zarf)usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Hocasını katleden [Bas tarafı 1 incide I okkik.Kaatil talebenin idamını isterim.demiştir.Mahkeme heyeti bu talep üze rine mütaâa için celseyi tatil etmiş ve tam 2 saat süren bir incelemeden sonra duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Boyar geliyor [Bas tarafı 1 incideî Elen Türk Dostluk Derneği mümessili Yunan Hariciye Bakanlığı tarafından hazırlanan programı alâkalılara vermiştir.Bu programa göre,gezintiye iştirak edecekler için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • m:Zayiatsız atlatılan bir kaza [Bas tarafı 1 incide!atlatmış ve biri Alpıküy difteri de Sincanköy istasyonunda iki vagonun dingillerinde arızalar olduğu zamanında görülerek bu vagonlar istasyonda bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Seçimlerin eğlenceli tarafları [Bag tarafı 1 incide] sosyeteye mensup bir doktoru mahallesinde el arabasiylc' dolaştırmıştır.Massachussets'te de tam saat 12 de şehrin en büyük meydanında bir şalısın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Cumhuriyetçiler ayan meclisinde [Bas tarafı 1 incide] Buna göre,Ayan Meclisinde Cumhuriyetçiler 218,Demokrat lar 206 yer elde etmişlerdir.Henüz 10 üyelik hakkında neticeler bilinmemektedir.Yalnız llli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Eisenhowr'in takip edeceği haricî ve dahilî politika [Baş tarafı 1 incide] nı Kongreye göndermek mecburiyetindedir-Zamanın darlığı göz önünde bulundurularak yeni Başkanın yalnız bu sene için bir çok i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Şıp sevdi boksör [Bas tarafı 1 incide] mez aşık olmuştur.Bundan sonra genç kıza yaklaşmak ilâm aşk etmiş ve hemen evlenme teklifinde Bulunmuştur.Bu Amejrikanvarî teklif karşısında genç kızı derin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Gl.Kanatlı iyileşiyor Vaşington,6 AP)Türk Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General ŞUkril Kanatlına geçirdiği ameliyatı müteakip,süratle iyileşmekte olduğu bugün Türk Elçiliği makamlarından öğrenilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Kral azmetmişti:Güzel şantözü elde edecekti [Baş tarafı 1 inekle] diği kadınları terketmesi görülmüş hallerden değildi.O gece sabaha kadar Majestenin maiyetinde dolaştık.Kral hiç bir yerde durmak iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Trabzon Valiliğinden ilimizin Akçaabat ilçesine bağlı Düz köy bucağında yapılacak 62379 lira 90 kuruş keşif bedeli sağlık merkezi birinci kısım inşaatı 23/10/952 gününden itibaren 27 gün müddetle va k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Kabinedeki tadilât [Baş tarafı 1 incide] zete fle yayınlamaktır.Diğer taraftan dün de bildirdiğimiz gibi Adalet Bakanı Itüknettin Nasuhioğlunun da Bakanlıktan çekilmesi ve yerine başka bir zatın tayin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Lübnanda senato kurulacak Beyrut.6 Nafen)Lübnan'da bir senato kurulacağı bildirilmektedir-Halen burada yalnız Temsilciler Meclisi vardır-Lübnan hükümetinin senatonun kurulmasını kararlaş-tırdığı ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • Gl.Ridgvay dün Trakyadan döndü îzmir,6 A.A.Birkaç günden beri memleketimizde bulunan ve bu arada Trakyada tetkik ve temaslar yapan NA-TO Başkomutanı General Ridgvvay beraberlerinde Kara Kuvvetleri Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1952
  • İnönünün İzmir nutku [Baş tarafı 1 inekle] memleketin huzur ve emniyeti bakımından ciddi bir buhran ve tehlike ve tam mânasiyle bir rejim meselesi karşısında bulunduğumuzu göstermektedir.Nutukta bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.11.1952
  • İYİ YF KUSURSUZ DİKİŞ ŞIK VE ZARİF GİYİNMENİ İLK ŞARTIDIR BU DA ANCAK Tl VE AYAK M MİMEItVJI i IJİIKIS MAKİNELERİYLE â 2* 7 v,MEHMET KAVALA GAJJKZA.TAHİK HAN TA:«N49 HIHE«VA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • R m om İUaabnl 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • Damialıkiı şişe satmalmacaktır.Sağlık ve Sosyal ardım Bakanlığından 1 Bakanlığımız trahom savaş tesmlâtı ihtiyacı için 400 000)dortyüz bin adet damialıkiı şişe kapalı zarf usulü ile satin alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • TEKLİF İlanı 1 Bir TON Saf Kalay satın alınacaktır.Şartnamçsi her gün Amirlik Ordonat Ksda görülebilir.Elinde mevcut olanlar 10 Kasım 952 akşamına kadar teklif mektuplarının amirliğe bildirilmesi.1765
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • YILIN SON ÇEKİLİŞİ ERENKOYDE 2 EV Ayrıca Dolgun Para İkramiyesi ÇEKİLİŞ TARİHİ 29 ARALIK SON İŞTİRAK TARİHİ 10 ARALIK TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • BUMEMltHBTİN AMPUIÛ GENERALİ® ELECTRIC VE piyasaca satın alabileceğiniz en üstün ampuldür'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • Aydın Yenipazar Belediyesinden 1 Azamî üç tonluk benzin veya mazotla işler idrolik çöp boşaltma tertibatını haiz bir adet çöp kamyonu satın alınacaktır.2 Satmak isteyenlerin mufassal teklif mektupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığından:1 1952-1953 öğrenim yıhnda Fakültemize burslu ve burssuz yedek burstu)olarak kabul olunan öğre»eHerin aday numaraları ve adlan aşağıya yanlımştır-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • 6*9,4% otlar».lumbog*fomoliımo ağrılarını,bütita storuı *t tınlan oVıhal teskin eder.Süratle hoımoluı rietha t«ıU rtni ğ0*ler»ı.Kmınn m «f ööbrehlört mimm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • »ıınımm.mmmu,Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından 1 Dolmabahçe «Mithatpaşa» stadyomu büfesi pazarlık sureti ile.ve ihale gününden itibaren 3 sene müddetle kiraya verilecektir-2 Bir senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • imar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Doftya No-Cinsi Lina Lira 5111-1132 Üsküdar,Ihsaniye mah.eski Mus-4500 337 5* tat a Paşa yeni Büyük Mustafa Paşa so-33Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilâhları 1 Kapalı zarf usulü ile keşif,resim ve şartnamesine göre Hv-Er Hazırlama Okulu yemekhane ve yatakhane tahvili-2 ihalesi 27-11-1952 perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • rvomedi AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring TUrkçesi:Reşiha C.Vafi Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da matine Cumartesi ve çarşamba günleri 14.30 da Çocuk Tiyatrosu Gişeler saat 11 de açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TEHLİKELİ DÖNEMEÇ Yazan:Priestley Türkçesi:Tunç Yalman Perşembe,cumartesi,pazar gündüz,ve pazar akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.11.1952
  • Ne isterseniz Vhat Yoıı Will)Komedi 2 BöKim Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian öa.uivjc Koyan:Muhsin Ertugrul Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan