Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Ike'nin hayatı Bugün.Cumhurbaşkanı olan General Eisenho\ver.yahut balkın ona taktığı adiyle dke» Kansas'm,çıplak ayakla dolasan köylü çocuklarından Oiri idi.Çocukluğu,altı kardeşi ile birrPevanu 8a.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Kral Faruk bir cani mic'ir A.Berrye,Kralı ağına kolaylıkla düşürmüştü Kral,dilber Fransız şantözünü görünce pek beğenmişti.Fakat güzel kadın,Faruk'un adamına şn cevabı yerdi:"Kral değil ya,imp rator o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Ridgwayin teftişleri İki gündür memlekctimi7.de bulunan Atlantik orduları Başkomutanı General dün Batı Trakyadald Türk ve Yunan birliklerini teftiş etmiştir Kesimde Ridgway Mr Yunan ihtiram kıtasını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Esrarengiz zelzele Seattle Vaşinffton)5 AP)Amerikanın Pasifik sahilleri şehirlerindeki rasathaneler dün gayet şiddetli bir deprem kaydetmişlerdir-İlim adamları ve California TeknofDevamı Sa.7 Sii.6 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Minder terimi Türk gücü nün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere fefaiyeı büyük Türk güreşçisinii hayatı Tahir pehlivanı mağlûp ediyorum Nasıl oldu bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Kabinede mühim derişiklikler yapılıyor Samet Ağaoğlu Başbakan Yardımcılığından çekildi Ulaştırma Bakanlığına Y.Üresin getirildi.Adliye Bakanlığında da değişiklik yapılması muhtemel Ankara 5 Milliyet)K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Gangsterler Franguli mağazasını soydular Bombalı ve tabancalı iki gangster mağazada bulunan sekiz kişiyi tehdit ederek 7 bin küsur lirayı alıp kaçtılar Dün gündüz sayılacak bir saatte,şehrimizde misli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • İki kaza Bir kamyon direğe çarptı» bir kişi öldü-Bir lâstik fabrikasında,da 4 yaralı var Son 24 saat içinde şehrimizde iki kaza olmuştur.Karayolları linçi Bölge Müdürlüğünde ambar memurluğu yapan Necd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Komünist uşağı kadın Samatyada Sahil sokağı Narhbahçe çıkmazındaki bir gecekonduda oturan Rukiye Erdoganer adında bir kadın,dün bakkaldan ekmek alırken,Rusya ve komünizm leninde bazı sözler söylemiş,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Sergi Komitesinin vazifesine dün son varildi Son İstanbul Sergisinde bazı suiistimaller olduğu hakkındaki şayiaların Şehir Meclisi tarafından ele alındığını ve Meclisin bu hususta hazırlanmış olan rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava,sabahleyin bulutlu öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığı biraz daha düzecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Ezici bir çoğunlukla rakibi Stev enson'u mağlûp ederek Amerika Cumhurbaşkanlığına seçilen General Eisenlıover Atlantik orduları Başkomutanı olarak Ankarayı ziyareti esnasında Cumhurbaşkanımız Celâl Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Menderesin beyanatı Ankara,5 A.A.General Eisenho\ver'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanîıgata seçilmesi mü.nasebetiyle ihtisaslarını soran Asflosiated Press muha birine Başbakan Adnan Menderes bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1952
  • Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman SCHUMAN AMER İKAYA GİDİYOR Paris 5 T.H.A.Fransa Dışişleri Bakanı Schuman Birleşmiş Milletler Teşkilâtı toplan tısında bulunmak üzere yarın uçakla Amerikaya harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Osmanlı tarihinin en büyük faciası İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü y avamda Hükümetin haberi olmaksızın sırf Knver Paşa'nın şahsi ve keyfi bir emriyle Çanakkale boğazından içeri alınmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • İstanbul liselerinin çayı istanbul Erkek Lisesi Mezun ve Mensupları Cemiyetinin tertiplediği senelik çay 8 kasım cumartesi günü saat 15 de Kervansaray salonlarında verilecektir.Çayın neşeli bir hava i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • KISA HABERLER Denizyollarının Çoruh şile-«i aldığı demir hamulesi ile Port-Saidden hareket etmiştir.Gemi 9 kasımda Cenovaya vararak yükünü orada boşaltacaktır.İr Çanakkale vapuru 9 kasımda Karadeniz y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • POLİSTE it Unkapanı caddesinde,sütçülük yapmakta olan Pilip adında bir adam,dUn gece dükkânını kapatıp eve giderken,Arnavut Hüseyin adında bir sabıkalı tarafından bıçakla sırtından yaralanmıştırit KUç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Benim ölçüme göre bazan küçük saydığımız şeyler büyük,büyük saydıklarımızın çoğu da ekseriya küçüktür-Yazımın başlığı küçük şeyler idi amma belki bazılarına okutturamam diye,düşündüğüm veçhile büyük ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Kambiyo ve ts'ıam Kapanı} »teri in Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Helçika Frtaveç Kr.Florin Liret Drahmi Kskoııdee Açılı* 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Hazreti Muhamtnetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU Halife seçimi,Hazreti Aliyi çileden çıkarıyordu.85 Günlerce kafasını yoruyor ve üzülüyordu.Her iki namzetten birini tercih etmek mümkün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Hic.6 Kasım 1952 Perşembe Bu.17 Sefer 1872 24 Eidm 13«S YAKİT VASATİ EZAMI Güneş Öğle İkindi Aksar Yatsı İmsak 6.36 11.58 11,42 ı 17.04 18.34 4.57 l.g7 6.57 9.42 12.00 1.33 11.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • HALKIN SESİ Bakımsız bir arsa Kadıköy Rıhtım caddesi Nemlizade sokakta oturan ve ev adresi ile ismi bizde bulunan bir okuyucumuz yazıyor:«Sokağımızda buhınan bir arsa müteaddit müracaatlarımıza rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Türk-Yugoslav ticareti süratle gelişiyor Bir Yugoslav heyeti anlaşmalar yapmak üzere memleketimize gelecek Son zamanlarda memleketimizle Yugoslavya arasında yapılan ve gelişen siyasi temaslar ticarî s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • AtatUrkün ondördUncU öiüm yılı Millî Türk Talebe Birliği,Atatürk'ün on dördüncü ölüm yılı dolayısiyle 10 kasım pazartesi günü Atlas sinemasında büyük bir anma töreni tertip etmiştir-Birlik o gün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Kayalıklara oturan italyan vapuru Bozcaadanın Ponte burnundaki kayalıklara oturmuş olan italyan bandıralı Ardea» vapurunun kurtarılmasını kolaylaştırmak için yükünün boşaltılması mecburiyetinde kalınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • ÇAY •jf İstanbul Kız Lisesinden yetişenler Derneği 20 aralık cumartesi günü saat 14 te Taksim Belediye Gazinosunda bir çay verecektir.SKKCİÎ ¦jAr Nuri îyem'in Maya Galerisinde açtığı resim sergisi dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Deri kazıntıları Deri kazıntılarının kemik £İbi takas listesine alınması için bu işle uğraşan tacirler Ticaret Odası vasıtasiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına müracaat etmişlerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Şehrimizde bulunan Amerikalı sendikacsBar Amerika îşçi Sendikaları Federasyonu A-F-L Avrupa temsilcisi Mr-J.Brovvn ile tanınmış sendika lideri H Krich iki günden beri şehrimizde bulunmaktadır-Mr-Brovv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Karadenizde f ı r t ı n o o-İki armatör gemisi fırtına yüzünden Ereğli limanında karaya oturdu Birkaç gün evvel Karadenizde çıkmış olan fırtın?İJÜtün şiddc-ti ile devam etmekledir.Bu yüzden mevcut tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • Öğretmenler aşılanacak o-Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlere verem aşısı yapılmasına karar verdi Her sene olduğu gibi bu yıl da okullardaki çiçek,tifo,tıfüa aşılarına devanı edilmektedir.Şehrimizde sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • inşası tamamlanan yeni ilkokullar II Genel Meclisinin 952 bütçesine koyduğu 4 milyon liralık tahsisatla 34 ilkokul binasının inşası programına devam olunmaktadır.Halen 12 tanesi ikmal edilmiş olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1952
  • 2000 altın sahibi olabilirsiniz Granti Bankasının yaklaşan büyük ikramiye keşidesinde yüz bin lira kazanabilir ve en az iki bin altın satın alabilirsiniz.Acele ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Siyasî İcmal j unus foeyı ve Fransa Fransız kabinesinin,farili bir toplantısında Tunus Beyinin tahttan indirilmesini müzakere ettiği Paristen bildirilmektedir-Birleşmiş Milletler umumî heyetinde Tunus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER TUNUS Tedhişçiler bugün erken saatlerde Tunus ve Sus'da birçok taarruzlarda bulunmuş,bombalar atmışlardır.Yalnız bir kişi yaralanmıştır.HOLLANDA Hollanda hükümeti 1 kasım tarihind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Fransız Alman münasebatı Sar bölgesinde yapılacak umumî seçimlere Alman taraftarı fırkaların iştirakten menedilmesi hayret ve İnfial uyandırdı Bonn,5 T.H.A.Bu ayın 30 unda Sar bölgesinde yapılacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Romanyadokî demiryolları değiştiriliyor Münih.5 THA.Hür Avrupa Radyosu)Alınan son haberlere Köre» takriben 3000 kadar Sovyet demiryolu mühendis ve ustası Romanyava gelerek Romen demir yollarının Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Bir Amerikan filosu limanımıza geliyor Amerika Birleşik Devletleri bahriyesinin Akdeniz 6 ncı filosuna mensup 15 gemiden mü teşekkil bir filo 14 kasım cuma günü limanımızı ziyaret edecektir-Visamiral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Yeni E.T.T.bütçesi 54 milyon lira Yeni Belediye bütçesinin hazırlıklarına devam edilmektedir-Bu meyanda E-T-T-idaresi bütçesinin dökümü tamamlanmıştır-Yeni E-T-T-bütçesi 54 milyon liradır-Bu bütçeye C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Karadeniz kanalında çalışan mahkûmlar Rusların Tuna Karadeniz kanalının inşasında on binlerce siyasî mahkûmu çalıştırdıkları anlaşıldı Viyana,5 T.H.A.Biraya gelen haberlerden anlaşıldığına göre,Romany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Çocuk telcinin aşısı bulundu Nevyork,5 Nafer.Çocuk felci hastalığı ile mücadele edebilecek bir aşının meydana getirilmiş olduğu hakkında bir rapor burada tetkik edilmektedir.John Hopkins Üniversitesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Doğumdan evvel cinsiyet tayini Londra,5 Nafen)A meri kada doktorların doğacak çocuğun erkek veya kız mı olacağını tesbit etmek masadiyle yapmış oldulan tecrübeler müsbet neticeler vermiştir,iki Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Grönland'da yapılacak manevralar Londra.5 Nafen)Grönand adası civarlarında sevretmektc olan bütün cemilere rad yo ile verilen bir mesajda 17 kasım ile 28 kasım tarihleri arasında,uçak,denizaltı ve har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Samda tramvaylar kalkıyor Londra 6 Nafen)Samdan bildirildiğine göre.uzun senelerden beri Suriye basken tinde kullanılmakta olan san renkteki tramvaylar kaldırılacaktır-Bu hususta nihaî karar yakında v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Attlee İttifakla yeniden başkanlığa seçildi Londra» 5 AA)Bu sabah Avam Kamarasında yapılan îşçi Partisi toplantısında Attlee ittifakla yeniden parti grup başkanlığına seçilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Fransanın bütçe açığı Paris.5 AA)Umumiyetle iyi malûmat alan kaynaklardan öğrenildiğine göre,Fransız bütçe açıjn takriben 50 000000-000 frank olacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Ayak parmak izleri Glascow» 5 Nafen)Glascow'da yapılacak bir cinayet dâvasının kendisine mahsus bir hususiyeti olduğu bildiril inektedir-Müddeiumuminin bil dirdiğine göre.katil bulununcaya kadar polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Son koz Şehir Dram Tiyatrosu bu yılın ikinci temsilin,iyi kir piyes ve daha d» iyi mr oynayışla başladı.Daha da iyi,zira madalyalı artistimiz I.Galip Arcan'ın ve Muzaffer Arslan'ın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Ot* Burada benim için en mühim olanı öne almak istiyo ram-Fakat bundan da önce sizlere Gabrionun getirdiği haberi anlatmalıyım:Küçük Gabrio öğrenmesi istenilenleri noksansız olarak öğ renmiş ve Leonar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • Afrikada bir ardanla kanlı bir boğuşma Yaralı arslan kolumu bıraktı,fakat bu sefer sol bacağımı tam diz hizasından yakalamıştı.Neden sonra sağ ayağım ile bir tekme indirdim.Canavar biraz geriledi.Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1952
  • r i ÖORÇi Sinemada gördüklerim Pazar günü yerli film gösteren sinemalardan birine gittik.Yağmur yağıyordu,çok İstememize rağmen İstiklâl caddesinde dolaşarak sarkıntılık sahnelerini seyre imkân bulama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.11.1952
  • Amerikanın plâjlariyle meşhur şehirlerinde her sene muntazaman yapılmakta olan rPlâj güzeli» ni seçme müsabakaları,bu sene de.aynı intizam içinde neticelenmiştir.Yukarıda resmi görülen sarışın dilber,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1952
  • HEIÎGI'N TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kazıklı Voyvoda kazıklı insan ormanları içinde otururdu!Canavarın en büyük zevki,insanları kazıklara oturtmaktı.Fakat binlercesini birden yakmaktan,bazısının azalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.11.1952
  • ^CTi MondeviHe hafitahanesmdcki felçliler,bilhassa masa tenisi denilen ping-poug'da üstün Wr ba* şan göstermektedirler Yukarıdaki resimde,iki hasta arasında,hastabakıcı nezaretinde yapa* lan hususi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1952
  • Futbol hakemlerinin aylık toplantısı istanbul futbol hakemleri bugün saat 18.00 de Bölgede mutad aylık kritik toplantüaruu yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1952
  • Napoli Boks takımı Ankarada Ankara 5 TA)9 Kasımda Ankarada,15 ve 19 kasımda da Lstanbulda karşılaşmalar yapacak olan Napoli boks karması bugün saat 9 da şehrimize gelmiştir.Misafir takımı Boks Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1952
  • Gülle atmada Amerikalılar 1952 Helsmki Olimpiyatlarında,bilhassa atletizmde fevkalâde bir başarı gösteren Amerikalılar gülle atmada,üç dereceyi birden kapanarak üstünlüklerini bi.kere dahî isbat etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1952
  • *j-Cumartesi Rünü Ateş Kulübiyle karşılaşacak olan traalı KÜreşciler,Eskişehirde yaptıkları müsabakalarda,rakip takım eüroşçileriyle bir arada-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1952
  • Fransızların yapacağı millî futbol maçları Kasımın 11 inci günü Patiste Fransız milli takımt Şimal!İrlanda milli futbol ekibi ile karşılaşacaktır.Aynı gün Fran sa B.milli takımı Tuluz'da İskoç B.Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1952
  • 8u hafta yapılacak maçların programı Bu hafta yapılacak maçların programı:8 Kasiın 1952 Cumartesi Mit ha t paşa Stadında Saat 14-30 Vefa Istanbulpsor P)Şeref Stadında Saat 1200 Beykoz Sümerspor A)Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1952
  • Türk Yunan futbol temasları dolayısiyle I J I Futbolde bugünkü durumumuz nedir?Yunanlıların kısa zamandaki terakkilerine mukabil,futbolumuzun bugünkü durumu,üzerinde hassasiyetle durmaya değer bir mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • Amerikan seçimlerinden resimler II ı Fioriria'da reylerini kullanmak ipin sıra bekleyen sekmenler Foto;AP)Secimi kaybeden Sreyenson reyini kullanmak için sırasmı bekliyor-Sırası gelen Vali Stevenson s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • SATIŞ İLAM istanbul 4 üncü İcra Memurluğundan:952 'ili Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen 3238 lira muhammen kıymetinde olan muhtelif müstamel ve müstamel ve hurda makine ve dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • Sivil emekliler Derneğini n dünkü toplantısı Sivil Emekliler Derneği önümüzdeki yıl yapılacak kongreye hazırlık olmak üzere dün eski Elminönü Halkevinde bir toplantı yapmıştır-Sivil emekliler,bu topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • Almanya ve ingilffereden getirtilecek uzmanlar Denizcilik Bankasının davetlisi olarak şehrimize gelen Alman gemi mühendisi Köhnen kamp.dok ve havuzlardaki tetkiklerini bitirmiştir-Di£er taraftan Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • Siirt Bayındır!ık Müdürlüğünden:1 Siirt Devlet Hastaîıanesinin «399260-82:lira keşif bedelli ikinci kısım ikmali inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde fiat esası üzerinden ve yeniden kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • «Tarihteki Korkunç Omayefler» romanımızı koyamadık özür dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • FEVKALÂDE İKRAMİYE Yalnız istanbul Şubemizle Bv-voght ve BaJıeekapı Ajanslarımız mudiîerinp mahsus.Lüks BUICK Marka Otomobil Keşidesine yurdun her tarafından iştirak edebilirsiniz-Bunun için Müessese.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığından:1 1952-1953 öğrenim yılında Fakültemize burslu ve burssuz yedek burslu)olarak kabul olunan-öğrencilerin aday numaraları ve adları aşağıya yazılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • BULMACA 1 2 3 farlıvan:Sadi BOfiAK i 5 6 7 8 9 10 11 12 1 I iü L 2 1 tüp 3 4 ili 5 6 7 9 10 11 d m 12 m Soldan Sağa:1 Soy sop;Küçük parçalar haline getir 2 Bir sosyoloji tâbiri;Rahne aç 3 Genişlik;His
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • Kaşlarını çatan padişah önceki deliliğinden daha çok köpürmüş olarak sualler soruyordu 153 İbrahim beşinci şarap tasını içtikten sonra;O halde bana lâyık olanları bul dedi.bekliyorum,düğün yakındır-Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • Radyo İstanbul 12.57 Açüış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Tex Beneke orkestrasından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • Baba!Ne oluyor?Ne diye korkuyorsun?Robin bir tehlikeye mi maruz?dedi.Tehlikeyi de nereden çıkardın kızım?dedim.Greta'ya dikkatle bakarak devam ettim:Kendisini bir Nisanda zan neden bir münasebetsizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1952
  • İLAN İstanbul Belediyesinden:Halkımıza ucuz fiatla bol miktarda balık temin etmek maksadile arsaları Belediyece gösterilecek semtlerde perakende balık tanzim satışları yapılacaktır-En müsait teklifi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • Dünya miıulerlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yero gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayata [Bas tarafı 1 incide] çocuğun üstünden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • Samet Ağaoğlu Başbakan yardımcılığından çekildi [Baş tarafı 1 inekle] lacak tâyinlerle kabinenin son şeklini alması için daha bir iki gün beklemek doğru olacaktır.Her halde dün de bildirdiğimiz gibi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • îki kaza EBas tarafı 1 incide] dölle oğlu hastahaneye kaldırılmış,ta&kikata başlanmıştır.Diğer taraftan dün saat 14.3C da da İBLftahgBamede Akkıra lastik fahri kasının kazanların dan biıi patlamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • Gangsterle!mağazasını [Baş tarafı 1 incide 1 hanesinin sahibidir.Birbirleri ile bacanak,kainbirader,görümce şeklinde karabet leri bulunan bu aileler şehrin eğlence yerlerince dâ neşeleri ve açık ellil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • Esrarengiz zelzele [Baş tarafı 1 incide] loji Üniversitesi mütehassısları depremin merkezinin Kuzey Japonyada olduğunu hesaplamışlardır-Tahminlere göre merkez Ku« zey Japon adalarından Hokkaido'dur-Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • Menderesin beyanatı [Baş tarafı 1 incide] yesinde yeni bir terakki merhalesi teşkil etmesidir.İNGÜLTEIÎEDE Londra,5 A.A.General Eisenhower'in Birleşik Amerika Cumhurbaşkanlığına seçilmesi Londrada az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] icabıdır-Bizleri Amerikan vatandaşı olarak birleştiren şeyi gene bizleri siyasî parti olarak ayıran şeyden çok daha büyük ve mühimdir-Kendi taraftarlarını General Eisenhower'i de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • tke'nin hayatı likte tarlalar arasında kusma» ca oynamak,tavukları korkut* mak,domuzlara Damakla geç* ti» Her sabah 5.30 da kalkar,tavuklara yem verir;yemek pi* girmeyi severdi ve b_ı merakı el'an dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • 34 Scrabe Kulüp,o gece yeni Fransız dilberinin,şerefine hıncahınç dolmuştu.Fakat,Kralın oturması mutad olan masa boştu ve bu masanın etrafındaki dört masa da birer sivil tarafından tutulmuştu.Size dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1952
  • Amerika Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı cumartesi günü istanbul'da olacak Ankara,5 A.A.Amerika Birleşik Deıletlert Hava Kuvvetleri Kurmaybaskanı Orgeneral Hoyt Vandenberg beraberinde eşi ve altı kişili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.11.1952
  • Aydın Vakıflar Müdürlüğünden i Eksiltmeye konulan iş:Aydında Vakıf Hal binası inşaatına ait olup keşif bedeli 369395.25)lira ve geçici teminatı 18525.81)liradır.2 Eksiltme 8 Eylül 1951 cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • Köprü Yapımı Trabzon Karayolları 10 Eölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Hasankale Hınıs yolunda Kim.10 civarında thşap kuru dere köprüsü inşaatı işi olup,keşif bedeli 31999.44)liradır.2 Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • Kars ili BayıfidıriiK müdürlüğünden V Kars Göle Ardahan yolunun 103 000 inci kilometresinde ve 40 metre açıklığındakl ahşap Sarma köprüsü inşaatının keşif hedeli fiatı vahidi esası üzerinden 23338)lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • 521 sayılı Yeşilhisar Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Yeşilhisar ilçe Merkezinde yaptırılacak 31440 lira 34 kuruş keşif bedelli kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usuliyle ve birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • föef uşat alınacak Çatalca ve Şile Dispanserleri için lüzumu olan şartnamesinde cins ve miktarı yazılı mefruşat 10981,34 lira muhammen bedel çevresinde 7 Eylffi 951 Cuma günü saat 14,30 da İstanbul Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • Elbise diktirilecek istanbul Belediye merkez daire ve şuabatiyle Hâl tahsldarlarına giydirilmek için lâzım c/lan 232 takım elbise numunesi şartnameye bağlı kumaştan diktirilmek üzere 20 Eylül 951 Perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • OPERATÖR Dr.CANİT GONCER BÎRÎNCI SINIF Umum!baş,karın,tenasüluzuvları,kol baeak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • Neşriyat î Ş ç 1 HAKKI Gazetesinin 9)uncu sayısı İşçileri alâikadar eden birçok yazılarla bugün çıkmıştır.Fiatı 10 kuruştur.İşçilere hararetle tavsiye ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • s Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12;öğleden sonra,14.30-17 de hıasta kabul eder,İstanbul Dlvanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • uiiiıucaktır,'luian ±ai,ov\j lırt uit.Pazarlığı 5 Ekim 951 Cuma günü Ko.da yapılacaktır.Şartnamesi Ko,A.de görülür.Taliplerin belli vakitte 13960 2667 !m pazarîıkla 4.9.951 ve 5.9.951 günler!ioz pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • jiierıvc keç-yuKseK tansiyon hava hattı jier halde keşif bedeli 4.00Ü.000.liradırpah teklif zarflar-en geç 13/Aralık/1951 perşembe i 17 ye kadar Bankamıza teslim edilmelidir.Verilecek iektubu,ihale ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • için cırı seoeplı olmak üzere ııu ıdet motosiklet Norton,Harley,Davidson,Indiyan)2386 00 178 95 Beyazıt umumî kütüphanesi civarında Beyazıt ilkokuluna bağlı olarak tesis edilen çocuk okuma salonu için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • olunmak;a-omu.^iuu.u^cniiucıı ot.uc ve daha fazla geçmiş olanlar alınmaz,d)Lise öğrenimini bitirdikten sonra yüksek öğretim okullarından birine geçmiş ve orada okumuş olanlar da Harp Okuluna kabul olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.11.1952
  • cipimi id rlüğünden iş:Gönen Biga yoHnı ırası tesviye,sanat yapıları,bi ve temel tabakası teşkili i;leı milyon üçyüz bin liradırihine rastlayan salı günü »as kanlığı binasında Karayoilaı Eksiltme Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan