Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • Bu sabah saat 5.30 da alınan son netice General Eisenhower 478,985 oy farkla vali Stevenson'u geçiyor Kullanılan oyların saat 5,30 a kadar o\12 si tasnif edildi.Eisenhower 3,946.920,Stevenson 3.467,93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • Dinyı minderlerinde Türk gücünün timsali halinde taferkr yaratan girdili yüzlerce müsabakada bir kere dahi artı yere gelmiye:büyük Türk güreşçisinin hayatı Hasmımın hücumlarını haşarı ile ön Alfama al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • ^9^Vl(WW.5.ı.ıgçj"»!Canavarın resmi Bir müddetten beri bütün Ege bölgesine dehşet saçan ve Bayındır canavarı diye tanınan Halilln ilçe pazarında kendisini ta* nıyarak yakalamak isteyen İbrahim adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Muhabbet tellâlı Pulll nefis bir kadın getirdi Bundan iki sene evvel şehri m izdeki zenginleri iflâs ettiren Aine Barrye Paristen sırf kralın koynuna sokulmak için ang je edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • General Ridgtvay Trahyada bir köylünün ikram ettiği kahveyi içerken Foto:Milliyet Hikmet)Gl.Ridpay Trakyada tetkiklerine başladı Başkomutan âta icada kendisini karşılayan ilkokul talebelerine hitaben:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • Adliyede nakil ve tayinler Ankara,4 T.H.A.Adalet Bakanlığı teşkilâtında yeniden nakil ve tâyinler yapılmıştır.Buna dair son liste şudur:Ankara C.Savcılığına îstan-Devanı.Sa.7 SÜ.S de»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • Başmuharririmiz Ali Naci ı Karacan Ankaradan bildiriyor Seyfi Kurtbek Millî Savunma Bakanı oldu Kabinede yapılması muhtemel olan diğer değişikliklerle Ulaştırma Bakanlığına kimin tayin edileceği pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • Karısını satan adamın resmi Ankara'da Halil Güler isminde bir şahsın 16 yaşındaki karısını bir terziye 45 liraya sattığını dön bildirmiştik» Kesimde adalete teslim edilmiş bulunan Halil Güler görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • Kiralar meselesi Kiraların arttırılması veya serbest bırakılmasına dair kanun teklifi Meclisin kış devresinde görüşülecek Ankara,4.Milliyet)Meclisin açılmasiyle beraber ev ve dükkân kiralarına zam yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • Kore mütarekesi için S.Sarper'in gayretleri Başdelegemiz.komitede mütareke için düşündüklerini izah ederek dedi ki:«Biz bnrada konuşurken Kore'de binlerce genç hayatlarını kaybediyor» New York APj Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1952
  • Türk Bulgar hududundaki Tecavüz hâdisesi asılsızdır Türk Bulgar hududunda Bulgar devriyeleri ile nicellerimiz arasında silâhlı bir çarpışma olduğu ve.hâdisenin bütün yurtta o.0.ı gıuı Ankarada da t.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Hio.S Kasım Hu.16 23 Sefer 1952 Ekim 1872 Çarşamba 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.36 1.34 Öğle 11:58 6.36 İkindi 11.43 9.42 Akşam 17.02 12.00 Yatsı 18.35 1.33 İmsak 4.56 11.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Türkiye,Ağrı'dan Merice kadar uzanan cepheyi tutmakta-Yuna.ustan da bu ceohj.v-Adriyatik denizine kadar uzatm^Vtzdır-Fakat Türk kâra,hava ve deniz kuvvetleri henüz gereğ:kadar kuvvetlendirilmiş yâni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • [Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU IİHIIHIMIIIBMIİII III IM—I «¦HHIIİH—II II Halifelik için rekabet Hazreti Osman ile Ali arasında idi 84 Cemaat ağlıyordu.Hayatların;da kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • KISA HABERLER Belediye murakıpları toplu ilde ve iki ekibe ayrılarak gıı maddeleri satan yerleri konola deva metmektediıier.Dün itin,Samatya,Karagümrük,asımpaşa ve Hasköy mıntakarında yapılan kontroll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Osmanlı tarihinin en büyük faciası İsmail Hami DANİŞMEND 6 Düakii yazımda Tal'at ve emal Paşaların hâtırat eklindeki eserlerine istinâen Akdeniz'de İngilizler arafından tâkib edilen Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Kuduz vakaları Son günlerde Sarıyer ve civar köylerde kuduz vakalarının çoğalması üzerine Veteriner Müdürlüğü vak'a mahalline ekipler göndererek mücadeleye başlamışlarda*.Bu arada köylerdeki hayvanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Yeşilkoyde Villa r Para ikramiyeleri 75,000 Lir-o-Her 150 Liraya bir Kur'a numarası EMNİYET SANDIĞI 17076)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • 1 VZVVVN^VVIA^tfVNAıV/HALKIN SESİ Devriyelere dair Aşağıdaki mektubun adres ve isim taşımadığım itiraf etmeliyiz.Yazısını Bir Yolcu,diye imzalıya» okuyucumuzun müşahedesini ye rinde bulduğumuz için ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Savcılık garip bir hâdiseye elkoydu Öldürülmek tehlikasine maruz kalan bir adam polisçe muhafaza edilecek Savcılık dün garip bir hadiseye elkoymuş ve öldürülmek tehlikesine maruz kalan bir gen ci muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Olgunlaşma enstitüsüne rağbet fazla Son senelerde Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsüne rağbetin fazla olması ve okul binasının dar oluşu sebebiyle talebelerin hepsinin okula kabul edilememesi gibi bir netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • T Ö it E N İşçi Sigortalan Kurum |nun Eyiipte inşa ettirdiği yeni dispanser 6 kasım perşembe günü saat 15 de törenle açılacaktır.Demokrat Parti Samatya Bucağı yıllık kongresi 18 kasım saat 19 da Çiçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Sivas Tankeri Revizyonu tamamlanan Sivas tankeri,önümüzdeki cumartesi günü hizmete girecek ve Solconi Vakum hesabına akar yakıt almak üzere Napoliye gide-çektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Denizcilik Bankasının Tanker ve şilepleri Denizcilik Bankasının 15 şilep ve tankerinden 13 ü halen sefer halinde bulunmaktadır.Yalnız bir şileple bir tanker revizyon içiı^ tersaneye alınmıştır.Şileple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Belediye bütçesi Hazırlanmakta olan 953 yılı bütçesinin 65 milyon lirayı aşacağr sanılıyor 1953 malî yılı için tatbik edilecek olan yeni Belediye bütçesinin hazırlıklarına başlanmıştır.Evvel yapılan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • OL İSTE A-Dün sabah saat 4.30 da lûldekı Engin motorundan boş »andıkları çıkarmakta olan Men net adında bir amele muvazenesini kaybederek denize düşsüs ve boğulmuştur •fr Fatihte Ocaklı sokağında otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Çöplerin imhası o Çöplerden sun'î gübre ve gaz istihsali için ilgililerce tetkikler yapılıyor Belediye şimdiye kadar denize dökülerek imha edilmekte oîan çöpleri şehir haricinde tesbi tedilen çukurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Tophane sanat enstitüsünde açılacak kurslar Tophane San'at Enstitüsünde 15 kasımdan sonra halk eğitim kursları açılacaktır.Gündüz mesaisinden sonra ak samları ve meccanen yapılacak olan kurslarda serb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1952
  • Kambiyo ve ts«am Kapanış Steriing-Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi EskoudM i| 9.73.90 Açılış 790.50 281_0.80 64.03 5.60 54.12.50 78.68.40 0.44.80 10.01.876 Kapanı)791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • 84 Ne olursa olsun bir iş-Bütün gücümle çalışmak,bu beraberlik için varımı yoğumu ortaya koymak istiyorum-Saadetim bu olacak benim,diye bitirdi-Leonardo bardağiyle oynı yordu:Adı ne,diye sordu-Fernand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ ı ı ıı ıı—i ı mkı Üniversite rasyonalizmi Tarık BUĞRA Bir devirde,«rasyonel» kelimesinin poütiKacılaııımza pen sevimli geldiğini belki hatırlıyacaksımz.O romantik devrin perde arkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • İKTİBAS Ali Han gönül işlerimi henüz bahasını geceme Ağa Han birinci evliliğini on bir yaşında yapmıştı.Daha sonra bir biri ardı sıra bir dansöz,bir pastacı kız ve nihayet modellik yapan bir kızla evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • ransa ve Hinaısten Yeni Delimden bildirildiğine göre Hindistan hükümeti Franaaya ikinci bir nuta vererek Hindistan sahillerinde işgal ettiği şehirleri tahliye etmesini tek rar istenmiş,buralarda haydu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • Acı bir i kayıp Şûrayı Devlet âzasından merhum Yusuf Cemal Beyin kerimesi ve kalemi mahsus müdürü merhum Medhi Beyin haremi Nafıa Hanım Hakkın rahmetine kavuşmuştur-Cenazesi 6 kasım 1952 perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • Mes'ut bir doğum Gazetemiz muharrirlerinden Dahiliye Mütehassısı Dr.Ömer Faruk Sargut'un bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.Genç anne ve babayı tebrik eder küçük Cemal Nur'a uzun ve mes'ut bir ömür dile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • Johanesburg'tak!kargaşalıklar Johanesburgr,4 A.A.Dün akşam Kimberlcy'de yerlilerin ikamet ettikleri Green varoşunda bir kargaşalık çıkmış ve Belediye binasına taşlarla hücum edilmiştir.Binanın bütün c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • Eden'in Amerika jşeyahati^ Yeni Cumhurbaekaniyle görüşecek olan İngiliz Dış İşleri Bakanlara bazı anlaşmazlıklarla bertaraimı isteyeceği anlaşılmaktadır Londra.4 THA)İngiliz resmî çevreleri Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • Kraliçe Eiizabeth dün Parlâmentoyu açtı Açış nutkunda ikinci Eiizabeth "İngi iz hükümeti Atlantik Paktı teşkilâtına karşı olan vecibelerini yerine getirecektir» dedi Londra.4 A-A-İngiltere Kraliçesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • Bevan Morrison mücadelesi Londra,4 AA)Aneurin Bevan yarın yapılacak parlamento grubu seçimlerinde îşçi Partisi başkan muavini ve partinin mutedil cenah başkanı Herbert Morrison'a karşı seçime iştirake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • Vatikan'a göre uçan daireler Roma.4 Nafen)Vatikan tarafından neşredilmekte olan bir mecmuada,diğer seyyarelerde canlı mahlûklar olması ihtimali üzerinde kuvvetle durulmakta ve «uçan daireler»de de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • r Fevkalâde ikramiye İstanbul şubemizle Beyoğlu va Bahçekapı ajanslarımızdan birinde açtıracağınız 150 Liralık Bir hesapla hem Bankanın diğer keşidelerine hem de İstanbul Teşkilâtımız mudilerine mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1952
  • U2& Talebe taşkınlıkları Millî Eğitim Müdürlüğü talebe taşkınlıkları üzerinde etüdler yapmak,bunlara mâni olacak tedbirleri tesbit etmek üzere bir komisyon kurmuş.Vaktiyle bir çocuk mektebe verilirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.11.1952
  • vı J 1^.ffı-rntıtınıınfirif.ıiifimKMn.mmimm*mmmı*- a fe& 0eğ Vt erfi'er L seyilcilerinl memnun edebilmek için.her türlü çareye basvurm£ v.n^mmamLak,tfw/r-Yukardaki resimde örülen kadın artist n,orijin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1952
  • HEKCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Zina eden bir kadın Sultanahmet meydanında taşlanmıştı îstanbulun yarı ehalisi kadın çukura gömüldükten sonra ellerindeki taşları atmaya başladı.On dakika sonra derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.11.1952
  • Kısa Spor Haberleri FUTBOL İç Bu ayın 7 sinde Roma'da Doğu Akdeniz Kupası için bir toplantı yapılacaktır.Bu toplantıya ttalya,Türkiye ve^Mısır iştirak edecektir.Ayrıca tıgoslavya,Fransa ve İspanya d*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1952
  • BOB MATHİAS'ın YENİ RAKİBİ!Tesadüflerin ve şansın insan hayatındaki rolü mühimdir Beklenmedik hadiseler,cok kereler »izlere hoş sürprizler hazırlar-Olimpiyatlarda dekatlon ikinciliğini kazanan 18 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1952
  • 9 kanım pazar günü Ankarada.Ankara muhtelitiyie karşılaşacak olan Napoli boks karması,idareciieriyle birlikte i-Ankara-İ arşılaş Dün akşam Ânkaraya hareket eden Napoli karması,ilk karşılaşmasanı 9 kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1952
  • NAPOLÎ İSTANBUL BOKS KARŞILAŞMASI 15 ve 16 kasım tarihlerinda Napoli karmasiyle karşılaşacak olan istanbul temsili boks takımının seçme müsabakaları 8 kasım cumartesi günü Spor va Sergi sarayında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1952
  • İtalyadan haberler-Lazio'lu Ş.Gii neler anlatı Şükrü "Lazio 42.000 fira istiyor benimde satış primim var.Fakat,bu fiyata müşteri bulamadık&an için kontrat bitinceye kadar Galiba burada kalacağım,diyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.11.1952
  • RÖPORTAJ Bir Türk film yıldızı kayboldu.Bilenlerin.Kayserili Orson Velles Birader,çıldıracağım Artistleri ikide birde sırra kadem basan bir film şirk îti Kayıp ilânı mı vermeli Yoksa işi mi terketmeii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1952
  • Aı.rası Robin'e yarın vereceksiniz değil mi?İnşaallah o «amana kadar her hangi bir müşkülâta uğramayız,deditik defa bu bahsi açıyordu.Benim sözlerimi biraz da hayretle karşılandığımı anladığı için iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1952
  • Hazıriıyan:Sadi BORAK 7 8 9 10 11 12 Yukarıdan Abacıya 1 Aptal;Yangın.2 Kuduran;Bir nota;Dilini sür.3 ÇiviÇivi;Siyah;Renk.4 Beyaz;Mehmet Ali Paşanın doğum yeri;Kaba evet.6 Ehil.7 Bir mabut.8 Meylettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1952
  • P.T.T.işletme Genel Müdürlüğünden:1 idare ihtiyacı için 10000 adet 4 No-lu ve 30000 adet 4 boğazlı makara porselen izolatör kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Taraanhnın muhammen bedeli 30*500 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1952
  • TARIİTIKI KORKUNÇ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Dilinger üzerine delik deşik olup 21 Fakat Dillingerin çetesinden arta kalan haydutlar tarafından öldürüleceğini anlayınca bu arzusundan vazgeçti;Chicagoyu terket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1952
  • $mm mı stomim fa*_vaz&nz j&mCtO S&MiAnctfio Padişah İbrahim:Büyük ve sadık kimselerin günahı olmaz dedi 152 Paşanın bizleri yalancı çıkarmak istediğinin doğru ol madiğini izah etmek maj&sadile topladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • ¦*^jpya minderlerinde Türk gücünün timsali ¦alinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mü-'•¦kakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyeu büyük Türk güreşjçisüıin hayatı [Baş tarafı 1 incide] Haşim de şunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Kiralar meselesi [Baş tarafı 1 mette] mevzuu olmuştur.Bilindiği gibi bu hususla Mec lise verilmiş birçok kanun teklifleri bulunmakta ve bunlar halen birleştirilerek bütçe komisyonu gündeminde yer almı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Tunus beyi tahtından indiriliyor o-Fransız kabinesi Tunus Beyinin tahttan indirilmesi meselesini müzakere etti Paris,4 THA)Emin kaynaklara atfen verilen bir habeı.j.Fransız kabinesinin,son gizli topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Adliyede nakil ve tayinler [Bas tarafı 1 incide] bul Asliye Hukuk Yargıcı Mehmet Cemil Bangü,Aksaray Ağırceza Mahkçtnesi Başkanlığına Erzurum "Agırceaa Maaha mesi üyesi Mustafa Kumbar,Adıyaman Yargıçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Bir marangoz dükkânı tamamen yandı Dün sabah saat 5.40 da Galatada Mumhane Caddesinde Dimitriye ait 42 numaralı 3 katlı marangoz dükkânında yangın çıkmış ve bütün bina yandıktan sonra söndürülmüştür.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Muhabbet tellak Pulli nefis bir kadın getirdi [Bas tarafı 1 incide] ler,kulüp,lokanta,otel ve kumarhaneler zikredilebilir.Hassaten Kabarede bulunan ve yüksek sosyetenin devam ettiği Scrabe Kulüp bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Selim Sarperin gayretleri [Baş tarafı 1 inekle!memiş fakat Güney Kowîilerıı bundan 4)öyle sefalete dayanamıyacakannı bildirmışUr.Güney Kore Dışişleri Babanının sözlerinden çıkan mânâ $udur:Başımıza ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Z A Y t Rize nüfus idaresinden almış olduğum ve içinde askerlik durumum yazılı bulunan nüfus tezkeremi zftyi ettim.Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yokturîlyas oflu Ali Rıza Kurt Güneyce kazas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Gl.Ridgway Trakyada Kırklareli,4 Milliyet)Memleketimizde bulunan Atlan tik Paktı Kuvvetleri Başkomutanı General Ridgway,beraberinde NATO Güney Doğu Kara Kuvvetleri Komutam General Wyman,Bilinci Ordu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • ilk neticelere göre Gl.Eisenhovver çok küçük bir farkla başta gidiyor [Baş tarafı 1 iııchle] Generalin eşi kendisiyle ko nuşan gazetecilere:«Kazanacağımızı ümit ediyorum.Hayır,biliyorum» demiştir-STEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Vilâyetle Belediyenin ayrılması meselesi Bu hususu tetkik eden komisyonda ayrılmanın aleyhinde bir cereyan belirdi istanbul Vilayet ve Belediyeakün ayrılması yeniden günün mevzuu olarak ele alınmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Hamallar talimatnamesinde yapılacak değişiklik Hamallar değiştirilmesi yolundaki çalışmalar sona ermek üzeredir.Hazırlanan talimatnamede hamalbaşmın seçimine dair olan madde demokratik kaidelere töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Tecavüz hâdisesi [Bas tarafı 1 incide] daki yüksek fundalık bölgede ayak sesleri ve ağaç hışırtılarının kuleye yaklaştığı duyula-rak kule erleri tarafından ateş açılmıştır.Rezve deresi ötesinden Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Ankaraya gelecek Alman mebusları Ankara 4 Milliyet)Geçen sene Federal Batı Almanya Cumhuriyet Meclisi tarafındaa dave tedilen 10 kişilik Meclis heyetimiz Almanyaya gitmişlerdiröğrendiğimize göre B.M.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Karısını dinamitle uçurmuş Oalo,4 AA.40 yakarında Olsen adında bir bahçıvan,yatağına yerleştirdiği dinamitleri patlatarak» karısını uyurken öldürmüş» kendisi de ölüm derecesinde yaralanmış-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Kurtuluş cinayeti Elenl Ye Mlhal tekrar!yargıla nacak lan Geçen sene Kurtuluşta bir ciaayet işlenmiş ve Anna adında yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulunmuştu.Kadım boğarak öldürmejk suç« ile yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Bir İsveç firmasının incelenen teklifi Bir İsveç firması Ticaret Odasına müracaatla memleketimizin iklimine uygun ahşap evler imal ettiğini ve ilgililerle temas etmek istediğini bildirmektedir.Evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Seyfi Kurtbek Millî Savunma Bakanı oldu [Bas tarafı 1 incide] malûm olmamakla beraber yapılacak tayinin,bugünlerde değiştirilmeleri beklenen diğer bazı Bakanların yerlerine yapılacak tayinlerle berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • B'r tavzih Bir loşun et müteahhitlerinin ordu birliklerine bozuk et verdikleri yolundaki bir ihbarın tahkikatını dün bildirmiştik.Bu hususa dair,adı geçen müteahhit Ahmet Süt ve Mezbaha Müdür Muavinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1952
  • Sabri Çehreyi döven polislerin muhakemesi Sarıyer cinayetinin kaatiü olduğu iddiasiyle mahkemeye verilen Sabri Çehre ilk sorgusu sırasında poliste dayak yediğini iddia etmiş ve muayenesi sonunda sırtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • izmir 124.gümrük muhafaza alayı satmalma komisyonu başkanlığından Muhammen Geçici Mıhları bedeli teminatı Eksiltme gün ve saati Cinsi Kilo ir Kr Lr Rr Zeytinyağı 10 000 1 92 1440—26/11/952 çarşamba sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • Sahip ve BMmuhaırifl:Ali Naci KARACAN Bu nOahada Me'sul Müdür.Faruk DEMİRTA8 Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • Van Jandarma Satınalma Komisyonundan:a)Askerî ihtiyaç için 7 ton sade yağı alınacaktır-Muhammen bedeli '38500)liradırb)Şartnamesi hür gün Van jandarma satınalma komisyonunda ve Ankara J-Satınalma Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • b@ş yere-Jztirâr;4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • le Ssterssniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Sh.ıkespeare Çeviren:Orhan Burian Sanneye Koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • Virginia Juiien Duvivier ve Silvana Mangano ne âlemde?||B#AÖBf^A Bilhassa bacak-YU KAKIP A ıârının güzelliği ile tanınmış olan Virginia Mayo,kendisiyle konuşan gazetecilere kazancının yüzde 70 ini kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • Radyo Uunuuı 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo sa lon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl 14.15 Dans mü zigi «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havalan «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevuiın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Erzurum As-Sa-Al-Koda yapılacaktır-Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden:Kuvvetli akım Elektrik veya Elek*:ro-Mekanik yüksek mühendislerine ihtiyaç vardır-İyi lisan bilmek,askerliğini yapmış olmak,proje-etüd işlerinde veya enerji istihsal ve nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • Teke:Genel Müdürlüğü Hânları Satmalına komisyonu başkanlığından Cinsi Militan Muvakkat f h a 1 o teminatı tarihi günü saati Muhtelif ilâç listesinde yazılı tamamı için 14/11/952 cuma 10 cins ve miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • 1 adet komple röntgen cihazı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu komisyon başkanlığından 1 Bir adet komple röntgen cihazının satın alınması kapalı zarf)usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • PARA İKRAMİYELERİ *e.i 7ttmtY£A ffît İKRAMİYBÜ Hmmt PLAHI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1952
  • TÜRKİYE İŞ BANKAS çekilişinin talihlileri Tasarruf hesaplan ikramiyeleri 3 KASIM Bahçeli Ev:Malatya'da Ziya Cökalp Bahçeli Ev:Ayvalık'da Perihan Karabaş 1000 Lira;Mehmet Çopur Beşiktaş;Yaşar Balcı Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8