Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle kapalı ve zaman zaman yağışlı geçecek hava sıcaklığı lUgecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Türk Bulgar hududundaki tecavüz hâdisesi Hükümetimiz Bulgaristan!sert bir nota verecek Ankara,3 Milliyet)Dün Kırklarellnin Demirköy ilçesine bağlı Pirgot köyü civarında hudut karakolunda bulunan asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Nato'nun tatbikata başladı I1 Harekâta altı devletin kara,deniz ve hava kuvvetleri katılıyor Napoli,3 A.A.Altı devletin kuvvetlerinin iştirakiyle yapılacak olan «Longstep» manevralarına bu sabah merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Eisenhow8r kazanırsa karısını boşıyacak!İzmir,3 Milliyet)Amerikan seçimleri İzmir sosyetesinde mühim bir skandala yol açacağa benziyor.Karşıyakada oturan ve tanınmış bir iş adamının karısı olan bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • AmerikadaCumhurbaşkanı seçimi bugün yapılıyor Son dakikada yapılan tahminlere göre Eisenhovver'in kazanma şansı Stevenson'dan biraz üstün görülüyor Nevyork.3 Nafen)Birleşik Amerikada seçim kampanyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Güney Doğu Avrupe kara kuvvetlerinin kullanacağı arma İstanbul,3 Milli Savunma Temsil Bürosundan)İzmirdeki Güney Doğu Avrupa Müt tefik Kara Kuvvetleri Karargâh personelinin tanınmasını sağlamak maksad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Karısını 45 liraya sattı Ankara,3 Milliyet)Dün gece şehrimizde çok çirkin bir hadise cereyan etmiştir.Halil Güler isminde bir şahıs nikâhlı bulunduğu 16 yaşındaki karısı Elbideyi 45 lira hiukabi-[Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Yakalanan gece hırsızları İki hırsız yakalandı Dün Tahtakalede,v muhtelif mağazalardan çamagır,gömlek,çorap gibi giyim eşyası çalan Hasan Yıldız ve Mehmet öz adında iki gece hırsızı yaklanmıştır.Hırsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Ankara Üniversitesinin açılış töreninde hazır bulunanlar Rektörün nutkunu dinliyorlar Foto Milliyet Adnan)Dün Ankara üniversitesi törenle acıdı Ankara,3 A.A.Ankara Üniversitesi yeni ders yılma bu saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Bayındır canavarı öldürüldü Canavar yakalanacağım anlayınca bir polisi öldürdü,bir bekçiyi de yaraladı İzmir;3 Milliyet)Şimdiye kadar 15 cana kıyan ve Ege bölgesine dehşet saçan meşhur Bayındır Canava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Bekir Temizyer ve karısı Adliyede Foto:İFA Hikmet)Kadınlı erkekli 5 kişi bir adamı yaraladı Hâdiseye iki aile arasında bir kumaş meselesinden çıkan ihtilâf sebep oldu [Yazısı 7 ncide)Beş kişinin taarr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde »ferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kert dahi sırtı yere fehniyeı büyük Türk güreşçisinin bayatı Tahir pehlivanla güreşmek mecburiyetinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir El Bannanın cenazesini gizlice gömdürtmüştü Kral Faruk'un taktından atılmasında en büyük rollerden birini Müslüman Kardeşler Liderinin öldürül om hâdisesi opamıştı Nakleden:Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • Bozuk evsaftaki etler orduya satılıyormuş Dün Mezbahada yapılan ani bir arama sonunda,müteahhidin ordu birliklerine sevketnıek üzere olduğu bütün etlerin gayn sıhhî olduğa tesbit edildi.Bokmu» etler m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1952
  • ATLANTİK ORDULARI BAŞKOMUTANI GL Ridgway dün şehrimize geldi General dedi ki:"Tam ve mükemmel asker görmek isteyenler Türk askerinin gözlerine bakmalıdır,Başkomutan bugün teftişlerine başlıyor Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • TARİH BAHİSLERİ a Osmanlı tarihinin en büyük faciası İsmail Hami DANİŞMEND 5 Bundan evvelki yazılarımda Türkiye'nin Birinci Cihan Harbine atılışım üç perdelik bir faciaya benzettikten sonra-o ıııüdhiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • POLİSTE 1r Tarlabaşında Çukur sokağında 22 numarada oturan Salih Bayraktar,karısı Nigftr tarafından bıçakla yaralanmıştırit Kartaldan Kadıköye gelmekte olan Değirmendere 2 plâkalı taksi,Kartal 8 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • KISA HABERLER it Yalova Tesis ve Kaplıcaları Müdürlüğüne Denizcilik Ban-Icası Başmüfettişi Ferdi Safi vekâleten tâyin edilmiştirit 24 kişilik bir Pakistan kültür heyeti yakında memleketimize gelecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Atina'ya yeni bir gezi o-Türk Yunan Dostluk Derneği tarafından zengin programlı bir seyahat tertip edildi Türk Yunan Dostluk Derneği,Cumhurbaşkanı Cc'âl Bayar'ın önümüzdeki günlerdi Yu-j nanistana yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Cür'etkâr bir âşık sevgilisini bıçakladı Dün İstiklâl caddesinde,eli usturalı bir âşık kendisine yüa vermiyen sevgilisini ağır surette yaralamıştır.Kalyoncukulluğunda Tabibe!Abdi sokağında 4 numarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Maggy Rouff'un defilesi Parisin en meşhur vo en büyük moda evlerinden birisi olan «Maggy Rouff» mevsim Atinada ve şehrimizde iki detfile verecektir.Defilede Parisin en son moda yenilikleri teşhir edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Apartman sahibi olabilirsiniz Garanti Bankasının 1952 Büyük İkramiye Keşidesinde yüz bin lira kazanabilir ve ayda bin lira irat getiren büyük bir apartman satın alabilirsiniz.A" cele ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Göçmen mahallesin-Jskî ilkokulun durumu Milli Eğitim Müdürü beraberinde Müdür Muavini olduğu hal oe dün göçmen mahallesindeki okulları ve bu okullarcaki çocukların durumunu tetkik etmiş tır.Bu tetkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • BUc.15 »¦•fer 1372 Güneş Ogle İkindi Akşam ^atsı imsak 4 Kasım 1952 Sah 6.35 11.58 11.44 17.02 18.36 4.55 Bu.22 Kkim 13H 1.32 6.35 9.41 12.00 1.33 11.51 VAKİT VASATİ EZAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Pek muhterem şairimiz Yahya Kemal'e,sefir olarak bulunduğu memleketlerden birisinde Türkiyenin nüfusunu sorduklarında 80 milyon gibi bir rakam veriyor.O zaman da Türkiye nüfusu 15 milyon etrafında.Bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Ta/an:S.NAFİZ TANSU Bütün hekimler,Hazreti Ömerin kurtulmasından ümidi kesmişlerdi 83 Hazreti Ömerin arzusu bütün Medinede ve Arabistanda muvafık görülmüştü.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • 1 HALKIN SESİ Bizim de bir derdi* miz var Bu defa «Halkın sesi» sütununu kendi şikâyetimiz Için kullanmak istiyor ve mazur görüleceğimize Ulanarak söylüyoruz:cBulundugumuz binanın sağ sinirini teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Esnafın kontrolü o Evvelki gün başlıyan yem murakabe sisteminin iyi netice vereceği tahmin ediliyor Belediye murakıpları,yeni çolışma sistemi-ile kontrollerine devam etmektedirler.Evvelki ge ce d4 Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Bir kadın intihar etti Dün Çarşıkapıda fecî bir intihar hâdisesi olmuştur.Çarşıkapıda Kürkçüler kapısı sokağında 16 numarada oturan ve 20 yaşlarında bulunan Semiha Tütüncü adında bir kadın kocası ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Karadenizde şiddetli fırtına hüküm sürüyor iki gÜnden beri devam eden yağmurlar bazı yerlerde tahribat yaptı ledlye İktisat Müdürlüğü,odun,ve kömür tanzim satıhları hak-Soğuklar son iki g\ln iğinde an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Alman mütehassısı Havuzlarda tetkiklere başladı Fabrika ve havuzlarda tetkiklerde bulunmak üzere Denizcilik Bankasının davetlisi olarak şehrimize gelen Alman gemi in?aiye mühendisi Köhnenkamp,dün tsti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Motorlu nakil vasıtalarının fennî muayenesi Nakil vasıtaları kazalarının göze batan bir şekilde çok olma* sı,alâkalıları bu bahiste önleyi ci tedbirler almağa sevketmektedir.Bu kazaların umumiyetle na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • İhracatçı birliklerin durumu bugün görüşülecek Yağlı tohum tacirleri bugün Ticaret Odasında bir toplnatı ya parak ihracat Birlikleri meselesini tetkik edeceklerdir.Bilindiği gibi Dundan bir müddet evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • Yanidsn Turizm kurs-arı açılacak Memleketimizin turistik imkânlarım geliştirmek ve turizmden istifade yollarını temin etmek maksadiyle geçf»n yıl açılan kurslardan müsbet netice alınmıştır.Basın Yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1952
  • "Ayvalık,gemisi yakında geliyor Denizcilik Bankası hesabına;Roterdam tezgâhlarında inşa.o-i dilen Ayvalık gemisi önümüzdeki aralık ayının yirmisine doğru limanımızda beklenmekledir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • 83 Fernandonun boşanması sona ermek üzereydi:Başı önüne eğik,mahcup mahcup susuyordu-Bu sırada mutfaktan Gabrio pikti:Gidiyorum efendim-Leonardo pazar elbiselerini giymiş olan çocuğu şöyle bir süzdükt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Üç dergi Tank BUĞRA MAYİ!Bu dergi ilk sayısını su içinde bulunduğumuz kasımda çıkardı-Böylece Ankara yeni bir sanat dergisi daha kazanmış bulunuyor-Maviye başarılar dilerken,başarı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • Alman muci zesi Hanovre,3 A.A.J Federa» Almanya Ekonomi Bakanı dün burada yapılan umumi bir toplantıda söz alarak şunları söylemiştir «Alman mucizesi herkesten önce Alman milletinin muazzam gayretleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • İKTİBAS Motorlu trenleri de hurdaya çeviren icad Tek ray üzerinde saatte 300 kilometre hızla uçan bu yeni tip trenler nakliyeyi o kadar çok ucuzlatacaktır ki onların sayesinde dünyanın bir refah devre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • Genç Sss Yıldızları Resm geçildi Istanbulun en güzel sesleri arasında heyecanlı bir yarış Arif Sami TOKER konseri ve kendi idaresindeki 50 kişilik korodan Şarkılar ve Türküler SADİ IŞILAY idaresinde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • Ankara vapuru ile gelenler Batı Akdeniz seferini yapmakta olan Ankara vapuru dün saat 17.30 da 416 yolcu va 130 ton yükle 14 üncü seferinden dönmüştür.Gemi ile gelen yolcular aramsında 8 kişilik Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • Stalin'in Hindistan faaliyeti İleri Hindistan komünist-Jerine Köre Ruslar» Hindistanı silâhsız bir ihtilâlle ele Kemirebilecek Yeni Delhi,3 AP)Buranın ileri gelen komünistleri Stalin'in Hindistanı sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • 'ap hükümetleri toplanıyor Kahire,3 A.A.Kahireden öğrenildiğine göre,bütün Arap hükümetleri 5 kasım çarşamba günü için Arap Birliği Siyasî Komitesinin toplantıya davet edilmesi hakkındaki Mısır teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • Hapishane cinayetlerine dair İstanbul hapishanesinde geçen son tabancalı,biçaklı meydan muharebesi yalnız valimizin cesaret gösterisi yapmasiyle kalmadı.Adalet Bakanlığının bu rezaletlere son vermek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER TUNUS Şehir içi mahallelerinden birinde dün gece bir bomba infilâk etmiştir,infilâk neticesinde yoldan geçenlerden bir kişi ölmüş,bir diğeri de yaralanmıştır.HİNDİSTAN «jfc Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • Arnavutlar iltica ediyor Zagrep,3 T.H.A.Arnavutluktaki komünist rejimin artık vaziyete hâkim olamadığı son zamanlarda Arnavutluktan Yugoslavyaya iltica edenlerin ifadelerinden anlaşılmaktadır.Bu mülte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • Almanyalım harp zayiatı Bonn,3 AP)îkiuni Dünya Harbi biteli sene olduğu hal de 1.320.000 Alman askerî halâ kayıptır.Bunların ekserisi İlusyada veya komünist hakimiyeti altında bulunan Avrupa topraklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • Yugoslavyada iktidar kongresi dün toplandı Kongrede Parti Lideri Mareşal Tito iyimser bir lisanla konuştu Zagrep,3 AP)Başbakan Josie Broz Tito bugün Yugoslav Komünist partisinin altıncı genel kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1952
  • Birleşik Arap hükümetleri Kahireden bildirildiğine göre Orta Şarka hitap eden İngiliz radyosu,General Necibin,Arap devletlerinin «Birleşik Arap Dev letleri» halinde toplaıuualarım hedef tutan bir proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.11.1952
  • 1 Atlantik Orduları Başkomutanı General Ridgvvay dün saat 15.40 da hususî uçağı ile Yeşilköy hava meydanına gelmiş ve askeri merasimle karşılanmıştır.Foto:IFA-Hikmet)2 NATO Başkomutanı General Ridgvva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI RİR VAK'A Tarihin mesut kadınlarından biri olan Gülmış Sultan!Beraberinde eski saraya atılan Afife kadın,Sultan Mehmet ağzından bir destanı yazmıştı:"Söyleyin Gülnuşa kareler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1952
  • m fx$ m mm Bundan bir sene evvel beyaz perdeden ayrılmış olan ve kendisine «Amerikan dansinglerinin sev-1 gilisi' denilen dansöz Mara Today tekrar perdeye dönmüştür,Evv.elce bir model olan dansöz f Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.11.1952
  • İstanbul muhteliti geldi Cumhuriyet Kupası maçlarına iştirak eden İstanbul profesyonel karm^pı dün sabah An karadan şehrimize gelmiştir.Kafiledekiler Ankara seyircileri ile hakemlerinden acı acı şikây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.11.1952
  • Doğu Akdeniz kupası futbol maçları serisinde İtalya Mısırı nasıl 6-1 mağlûp etti?Baride dalgalanan Ayyıldızımız İki taraf futbol federasyonlarının mutabakatı üzerine davet edildiğim İtalyada;dört yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.11.1952
  • Cuma günü Vefa stadında Kası mprftadan takviyeli Ateş Kulübüyle karşılaşacak alan «RabJ Ahen» futbol takımı» Iran güreş ve futbol takımı ile yapılacak olan maçlar Tebriz şampiyonunun burada yapacağı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.11.1952
  • G.Saray Lisesinin yeni spor salonu dun açıldı Törenden sonra kapalı salonda muhtelif spor temasları yapıldı Galatasaray lisesinin spor salonu dün saat 17 30 da açılmıştır-Bu münasebetle okul talebe bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.11.1952
  • Galip gelen Fransız horozu Fransız gazeteleri» Almanya ve Avusturya galebelerinden sonra milli futbol takımlarının kudreti üzerine sütün dolusu yazılar vi resimler neşretmektedirler* Yukardaki karikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.11.1952
  • Okul Spc 12 kasım Liseler arası futbol «açlarına 13 kasımda üç stadda birden başlanacak Liseler spor yurtlan ve orta okulların oyun yuvaları faaliyetlerine 12 kasım çarşamba günü saat 15 de Mifhatpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.11.1952
  • Roma'dalci Oİimpiyad stadı önümüzdeki ilkbahar,Roma Olimpiyat Stadyomunun inşaatı tamamlanmış olacak ve stad büyük bir milli maçla açılacaktır.Bu stadın yapılması fikri 1930 da ortaya atılmış,inşaat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.11.1952
  • Iskoçya millî ekibi tesblt edildi önümüzdeki çarşamba günü Glascow'da İrlanda millî takımiyle karşılaşacak olan Iskoçya millî futbol takımı şu şekilde tesbrt edilmiştir:Form Blackpool Young Rangers)Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.11.1952
  • İtalyan boksörleri dün geldi Şehrimizde iki maç yapacak olan İtalyan boksörleri dün saat 17-30 da Ankara vapuru ile şehrimize gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Kambiyo ye esnam Kapanış Pterling Dolar Wr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin.Liret Drahmi ¦akoudee Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Vefa takımının Adanadaki intibaı Adana,2 Hususi muhabirimiz bildiriyor)Şehrimize gelen İstanbullu Vefa takımı ilk maçını dün Seyhanın kuvvetli takımlarından Sümeıspora karşı yaptı.Yeşil Beyaziı takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • İki Lüksenburg'lu boksö memleketimize gsimek istiyor Ankara,2 T.A.Fransız aslından olup birinci scj'i boksörlerden ve yarı orta vo orta sıklet şampiyonlarından Leon Roll »ı ile Francis Chlinger Turkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Tehir edilen maç Pazar günü Osmaniye sahasında Türkelinin A.E C takınılan ile Kadırganın A,B,C takımları arasında yapılacak olan maça Kadırgalı hakem idaresinde başlanmış olup Türkelinin C takımının 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Küçük Sydney'i derhal unutmuştu.Şimdi bütün dikkatiyle bahçede ağaçlar arasında-eve doğru gelen muhteşem,pırıl pırıl,gri renkte bir otomobile bakıyordu.Bana da gösterdi.Baba,şuna bak!Ben ömrümde bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Hazırhyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 S 6 7 8 9 I fO 1 11 1 ¦mHH 12 Soldan Sağa:1 İmzalı münteşir yazı;Biı pamuk cinsi 2 Bir satış veya alışın resmen devri;Hâdise.3 Alt;Yemişçi;Sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Mersin I-Asliye Hukuk Yargıçlığından:951 5!t» Davacı;Saba Nadir oğlu Viktor Nadir ve Saba Nadir kızı ölü Ojeni kocası Kostantin Barbur,ve Saba Nadir kızı Edma Bonca vekilleri avukat Fethi Erdem,tarafm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • fi KİRALIK YAZIHANELER 10 metre kareden 50 metre kareye kadar 120 oda.Kaloriferi asansör ve telefon l Yılbaşında teslim-Adres:Mühürdarzade Han Liman Ham karşısı)Sirkeci Müracaat:Handa Cemal Brel Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • VAl&Ml S4Wto&n6i44" E ir yanda harp,bir yanda dua ve bir yanda da sarhoş masası vardı 151 içimden geldi dedi-Su1 manevraya iştirak etmek arzusundayım-Kimi gülerek,kimi yalvararak oturması için etrafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • TÂRİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Dillinger,iki eli ile yarasını bastırarak olduğu yerde kıvrıldı 20 Zaten hükümet bunu önceden düşünmüş ve müthiş gangs teri ele verecek olana elli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Santrifüje font boru alınacak İLLER BANKASINDAN 1 Bankamızca yaptırılmakta bulunan su tesislerinde kullanılmak üzere 75 milimetrelik 100000 mtere 125 milimetrelik 15000 metre 20 atmosfer tazyike müteh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Trabzon Valiliğinden ilimizin Akçaabat ilcesine bağlı Düz köy bucağında yapılacak 62379 lira 90 kuruş keşif bedeli sağlık merkezi birinci kısım inşaatı 23/10/952 gününden itibaren 27 gün müddetle ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Açık Eksiltme ilânı Çatalca Belediye Başkanlığından 1 Çatalca kazası içinde yapılacak olan gaz deposu inşaatı keşif bedeli 7490-40 liradır-Eksiltmesi 14 kasım 952 cuma günü saat 15 de belediye başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Siirt Devlet Hastahanesinin «399260-82» lira keşif bedelli ikinci kısım ikmali inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde fiat esası üzerinden ve yeniden kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan* girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] ma ustam Mehmet pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Yeni bir tepkili motor Capetown,3 Nafen)Kara ve deniz nakliyatında «ihtilâl» yaratacak bir tepkili motorun üzerinde çalışılmakta olduğu bilinmekteydi.Bu sahadaçalışmakta olan Johannesburg'lu beş ilim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Eisenhover kazanırsa [Bas tarafı 1 incide] sa karısının Eisenhovver'in zaferini temin için bir mevlit okutmaya karar vermesi üzerine çileden çıkarmıştır.Hanımın General Eisenhower*e âşık olduğu zehabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • El Bannanın cenazesini gizlice gömdürtmüşfü [Baş tarafı 1 incide] fani isminde bir İranlı olduğu a ulaşıl m iç tır.Hadise siyasi mahiyet taşımaktan ziyade hususi bir durum arzetmekte,katil sebebinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Kadınlı erkekli beş kişi Sultanahmette dün fecî bir yaralama olmuştur.Sultanahmette Yeğen sokağı 12 numarada oturan Ahmet Gözlükçü adında bir adam evvelden arası açık olan Bekir Temizyer tarafından bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Tunusta vaziyet tehlikeli Milliyetçilerin Fransızlara karşı açtığı mücadele çetin bir devreye girdi Tunus,3 T.H.A.Tunus milliyetçilerinin Fransız işgaline karşı mücadeleleri son günlerde büsbütün şidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Bayındır canavarı öldürüldü [Baş tarafı 1 incide] ile kocayı öldürdükten sonra müşkülâtla yakalanarak hapsedilmişti.Bundan bir müddet evvel hapsedildiği izmir cezaevinin demir parmaklıklarım keserek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Ankara B lediye Başkanlığından:1 Şehirler arası yük ve yolcu nakliyatı yapan otobüslere tahsis olunan hipodrom arkasındaki garaj sahasında yaptırılacak 2 numaralı oto yağlama ve yıkama yeri ile umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Genel Müdürlüğünden:Van gölü işletmemizde yapılacak inşaata nezaret etmek üzere bir inşaat mühendis veya mimarına ihtiyaç vardır-Yalnız inşaatın devamı müddetince istihdam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Nato'nun tatbikatı [Bağ tarafı 1 incide] kara,deniz ve hava birlikleri harekâta dün gece yarısından az sonra başlamışlardır.Kuvvetli refakat gemilerinin himaye si altında bulunan kafileler,Ak denizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Tecavüz hâdisesi [Bas taraff 1 incide] tarafından telefonla verilen malûmata göre 2 kasım sabahı Pirgotm hudut karakolumuzun karşısındaki Bul gar hudut karakolu civarında 10-15 kadar Bulgar askeri kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Karısını 45 liraya sattı [Baş tarafı 1 incide] lindd ismail Mengenli isminde bir terziye satmıştır.Terzi satın aldığı 13 yaşın-daki kadını evine götürmek is* temiş fakat kadın buna rıza gös termiyerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Amerikada Başkan seçimi bugün yanılıyor [Baş tarafı 1 incide] Son tahminlere göre.Amerika siyasî tarihinde görülmedik şekilde seçimlere iştirak olacaktır-iştirak nisbetinin mevcut bütün rekorları kırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • GL Ridgway şehrimize geldi [Baş tarafı 1 irıcidel a—Türkiyeye ikinci defa olarak gelişimden dolayı ziyadesiyle memnun ve bahtiya rım-Güzel memleketinizi ilk ziyaretimde beni karşılayan Gl-Nureddin Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Bozuk evsaftaki etler Bazı müteahhitler tarafından Birinci Ordu birliklerine bozuk evsafta,hattâ kokmuş et verildiği hakkında alâkalılara bazı ihbarlarda bulunulmuştur-Uzun müddetten beri devam edegel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1952
  • Ankara Üniversitesi törenle açıldı [Bas tarafı 1 incide] Bugün üniversitemizin yem,ders yılı başlamakta ve bu vesile ile çatımızın altında her yıl olduğu gibi yine toplanmış bulunmaktayız.Her türjü kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.11.1952
  • ıo KASİM W AKŞAMINA KADAR,VADESİZ 150 rEN AZ 3 AY VADELİ 250 LİRA YATIRARAK' SİZDE BİR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ.BÜYÜK İKRAMİYE:ANKARADA EV AYRICA:ADET 10000 5 ADET 1000 10 ADET 500 LİRALIK PARA İKRAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • YILIN SON ÇEKİLİŞİ ERENKOYDt 2 EV Ayrıca Dolgun Para ikramiyesi ÇEKİLİŞ TARİHİ 29ARALIK SON İŞTİRAK TARİHİ 10 ARALIK TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür-Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Cumhuriyet Bulvarının 862 sayılı sokaktan Cumhuriyet Meydanına kadar olan parke döşemesiyle Fevzipaşa bulvarının parke taşlarla döşemesinin tamirleri işleri Fen İşleri Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlok Bakanlığından:1 Diyarbakır hava meydanında yaptırılacak olan 31-500)Mra keşif bedelli yüksek mukavemetli betonarme direk imali ve dikilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • IHHlfcjrAL lilljf" r inte '¦¦ııın im ı VE piyasada satın asabileceğiniz en üstür ampuldür)i İ"-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • Yeni Neşriyat Tarih Dünyasının 3i üncü sayısı zengin mtindericatla çıkmış tır Bilhassa Taklibi Hükümet ve Prens Sabahattin,Gizli Otel,Abdulhak Mollanın hatıratı,Hitler Rommeli nasıl öldürttü,Tarihte D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • Dram kısmi Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michel Duran Türkçesi Salâhaddin trdelp Telefon:42157 Komedi k'smı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşlha C.Vafi Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • Me isterseniz VVhat You VilI)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sanneye Koyan:Muhsin Ertuğnıl Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)TEHLİKELİ DÖNEMEÇ Yazan:Prlestley Türkçesi:Tunç Yalman Perşembe,cumartesi,pazar gündüz ve pazar akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • bir çok fenalıkları önler Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle teskin eder Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı başarı ile kullanılır Süratle hazmolur ve.derhal tesirini gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • Fe vk a 1 âtdl Hı r atnm r y e Son model Eüks Byick otomobiline sahip olmak ümidi,emrinizi bekliyenistanbul şubemizle Beyoğlu ve Bahçekapı Ajanslarımızdan bîrine açtıracağınız 159 Liralık bir hesapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • Aydın Yenipazar Belediyesinden 1 Azamî üç tonluk benzin veya mazotla işler idrolik çöp boşaltma tertibatını haiz bir adet çöp kamyonu satm alınacaktır' 2 Satmak isteyenlerin mufassal teklif mektupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Machito ve Sylvain David Orkestrasından dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri «Pl 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.11.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapah zarfla 5743 kilo Bronz 19/11/952 çarşanba günü saat 11 de Ankara M.S.B.2 No.Iı Sa.Al.Ko,da satın alınacaktır.Şartnamesi Ko.da ve öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan