Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • jjgşmuharririmiz Ali Naci Karacan Ankaradan telefonla bildiriyor Başbakanın Kabinede bazı tadilât yapması muhtemel Meclîs yarın Cumhurbaşkanının mühim bîr nutku ile çalışmalarına başlayacak M*.Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Valinin dünkü tetkikleri calf11-Ve Belediye Başkan dün R l 10 da beraberinde Belediye jp a Muavini Se.lat.Erkoğlu,ler T?erİ Müdürü Bingü-Müh Eğitim Müdürü Mukit-Akdik)Altıncı Şube Müdürü ™an Eyüboğlu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Cumhuriyetin 29 uncu yıldönümü münasebetiyle.Marsilyada bulunan Ankara» vapurunda bir kabul resmi tertip edilmiş olup bu kabul resminde bir cok sivil ve askeri şahsiyet hazır bulunmuştur-Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Bugün gehrimizde kava »abalıleyin az bulutlu,öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Amiral Carne komutasında NATOnun Akdeniz tatbikatı 170 gemi ve 500 nçağm iştirak edec.ği t tbikat pazartesi başjıyacak Napoli,30 AA)Türkiye,Fransa,italya.Yunanistan.İngiltere ve Birleşik Amerika deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • minderlerinde Türk göçünün timsali halinde ıtfertar yarattı,girdiği yüzlerce müsabakada bir kert dahi artı yere gefaiyeo büyük Türk güreşçisinin hayatı Çelikalanda güzel bir dayak yiyoruz Nihayet sözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Esrar perdesi yır ti la mı yan Sarıyer cinayeti Er Osman'a bağlanan ümitler de boşa çıktı Sarıyerdd vahşice Öldürülen Sevim Başayın kaatiJi okluğu zannı ile Manisadau şehrimize getirilen Osman Delikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Emine Btrol «ram dögeğinde intihar süsü verilen yeni bir cinayet mi?Fenerde ölü bulunan kadını Kocasının öldürdüğü iddia ediliyor [Yansı 7 ncidel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Geçen hafta içinde bütün Paslfîgl saran giddetli tayfun sonunda,Filipinlerin en büyük adası olan Luzon'daki Mayon dağları-rr:t-nı ominu» bulutları kaplamıştır.900 kişinin ^umane «beb.ye vere» tayfa»,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Ridgvay geliyor Nato Başkomutanı 6 kasımda Izmirde o iac ak îzmir,30 Milliyet)Bugünlerde memleketimizi.ziyaret etmesi mukarrer olan NATO Başkomutanı General Ridgway 0 kasım günü uçakla tzmire gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • H a mburg telâş içinde Hamburg,30 AF± *B yaşlarında Ernst Stade isimli bir Alman boyacı Hamburg polisi tarafından şiddetle aranmaktadır.[Devamı Sa.7 Sü.8 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Faruk' "fe işlettiği bir cinayet Müslüman Kardeşler Teşkilâtının liderlerinden biri olan Hasan El-Banna'nın katli hâdisesinin iç yüzü hemen herkesçe kalın bir esrar tabakası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Eisenhover Stevenson mücadelesinin yeni safhası Her iki partinin başkan I namzedi Kore mevzuunu propaganda konusu olarak ele alıyorlar_Nevyork.30 AP)Seçimlerin yapılmasına beş gün kala dün adaylar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Amerikaya gidecek olan İngiltere Pis Bakam Eden İngiliz Dışişleri Bakanı Amerikaya gidiyor Eden Birleşmiş Milletlerdeki İngiliz heyetine başkanlık edecek [Yazısı 7 ncidel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1952
  • Kore'de,komünistler tarafından tecrid edılmjg bfr radyo istasyonuna havadan B-119 uça*,«e 5 ton asırlığında malzeme iSmistir.Havanm çok bohıtln ve fıı^ah olmasına ragmen S32SS radyo istasyonda* askerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.10.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Osmanlı tarihinin en büyük faciası "1 fsmail Hami DANİŞRSEND Bıa ıaüdhss fâciuıun üzerinamı 38 sem* geçip S9 unca seme başbyalı tanı iki &n tf*âı:Birimi cihan harlı inde Türkiye'nin at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • KISA HA ¦jr Eirkaç günden beri şehrimizde bulunan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Enver Güreli dün;akşamki ekspresle Ankarayagitmiştir.istanbul Üniversitesi Fen i Leşi konferans salonunda 1 kasım cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • POLİSTE Kadıköyünde Sakızağacı sokağında Aİâettinin inşaatında j n Oıner Tüten kalasları sökerken ağaçlardan birisi ba-sına düşmüş ve muhtelif yerle-imden ağır surette yaralanmış-j tır.Yaralı hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • 7 Kasım,Rusyada Bolşevik ihtilâlinin 35 inci yıldönümüdür.Milletler zindanı ve Avrupanın jandarması şöhreti lo tanınmış olan Çarlar Rusyası,12 Mart 1917 de yıkıldıktan sonra,Rusya devlet Duma'sı Parla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • TOPLANTI it Ttıtlrtııl Demir ve Made"» Eşya İşçileri Sendi kasının lık genel kurul toplantısı ca] sim pazar günü saat 13 de lat Kızılay Salonunda yupı-Ll' çaktırk o n s E k if Cumhurbaşkanlığı Filâna'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Hie.31 Ekim 1952 Cuma Hu,IJ Sefer1 1872:8 13Ö8 VAB İT VASATI EZANİ Glineg Öğle İkindi Aksar Yatsı îmsal 6.30 11.53 14.47 n 17.07 18.41 4.50 1.22 6.50 9.41 12.00 1.32 11.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Hazreti I&uhemmettera sorara Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ömeri,Ebubekirin sal kolu oîarak vasıflandırıyorlardı 79 İstirahat mi?Gündüzün de istirahat edersek omuzlarımiza yüklendiğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • HALKIN SESİ İcra dâirelerinden şikâyet Matbaamıza gelen bir okuyucumuz bize dosya ve tarih numaraları ile de teyit ederek icra dairelerinden uzun uzun şikâyet etti.Tesadüfen konuşmaya şahit olan iki ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Beş kart S ı hâdise o Bayram günlerinde şehrin muhtelif semt erinde 7 kişi bıçak-lanmak suretiyle yaralandı v.Dün gece saat 23 te EıUıneka-pıda kanlı bir sokak' kavgası tf-l muştur.Sulııkulede Küçük c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Haydarpaşa Kadıköy arassnda bir sandal kazası Dün Kachköyde t ıv r.audal ka-zası olmuştur.Kadıköy İnci gazinosunda ya-1 tıp kalkan Hüseyin Kendi adında bir sandalcı,Mustafa Çalan1 ve Elif Tüfekçi isim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Barselona Enternasyonal fuarına iştirak ediyoruz 1953 yılının Haziran ayında açılacak olan 21 inci Borselona Enternasyonal Fuarına Türk fa maları da katılacak!v.Hur için müracaat müddeti I aralıkta so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Sağlık Müdür Muavin s Dr.Zeki Bilgin terfi etti Sağlık Müdür Muavini Dr.Zdki Bilgin,Bakanlıkça bir üst maaşa terfi ettirilmiştir.Bir müddet evvel Dır lıalb krizi geçiren Zeki Bilgin halen izin li bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Şehir meclîsinin fevkalâde toplantısı Şehir Meclisi,aralık ayı içeri,sinde fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda t umarolayıcı bütçelerin raporları incelenecek va ekim devresinden feri 'kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Denizyolları acentalan Islah edilecek Denizcilik Bankasi,Denizyolları aamtalarını ıslâh etmek üzere faaliyete geçmiştir.Bilhassa Istanbul acemtalıf mm ihtiyacı karşılamıyacak durumda bulunması dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Kahve Hatları sebepsiz olarak yükseli} o Kahve fratlan son günlerde yine yükselmeler kaydetmektedir.Alâkalılar,spekülasyon yapmak suretiyle şehrimizde faaliyette bulunan üç büyük firmanın son zamanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Ticaret lisesinin güzel bir teşebbüsü Sultanahmet 1 inci Ticaret lisesi öğrencilerinin lisan dersi al mak istemeleri üzerine mektejp idaresi,pragram harici olmak üzere öğrencilere haftada iki gün ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Bursada bir cinayet i lendi Bursa,30 T.H.A.Inegö-İlin Kozluca köyünden Salik oğlu Ali Durmuşla Mehmet Ali köy kahvesinde otururlarken liralarında sebepsiz yere çıkan münakaşa büyümüş ve Mehmet AH bıça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Garanti Bankası en büyük ikramiyeyi veriyor o-Bir talihli yüzbin lira kazanacak Garanti Bankasının yaklaşan büyük ikramiye keşidesi,ban» kalara para yatıran lcü ;tik tasarruf sahipleri arasında alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • Anadolu yakasının havagazı ihtiyacı Anadolu yakasının gittikçe artmakta olan havagazı ihtiyacının karşıanması İçin Kurbağalıdere gazhanesinin tevsiine karar verilmiştir.Bu maksatla kurulacak yeni tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • İşçilerin sağlığı O-Tekstil ve örme sanayii işçilerinin durumu bir rapor halinde Bakanlığa bildirildi Tekstil ve Örme Sanayiciler» Sendikası işçi sağlığı ile alâkalı mevzular üzerinde incelemelere baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.10.1952
  • er song Evvelki gün yapslan kontroliarda 13 firm hakkında ceza zaptı tutuldu Son günlerde ekmeklerin yine bozuk çıkması yeniden şikâyet mevzuu olmuştur.Sağlık kontrolünden uzak bulunan ve bilhassa mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.10.1952
  • Mısır ve Sudan Mısır hükümet reisi General Vccip ile Sudan İstiklâl Partisi aünıessi İlerinin Sudanda ınüstadl bir idare kurulması için yapakları nıüzakereleı-de tam bir •vnlaşmaya vardıklarını,bu men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • 503 îincîi fetih yılı hazırlıktan Tedi ay sonra kulanaealr olan Istanbulun 500 üncü fetih yıldönümüne ait hazırlıklar ilerlemek tedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Rusyadan kaçan komünistler Haleti Alnmnyada bulunan komünist mülteciler boLşeviklikle mücadele için bir teşkilât kurdular* Münich| 30 APj Sovyet Rusyadan kaçmaya muvaffak olan ve dokuz muhtekl mülteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Ürgüplü Frankfurt'a gitti Bonn,30 AA.Türkiyenin yeni Bonn Büyükelçisi bugün Frankfurt'a gelmiştir-Ha va meydanında Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu mensupları tarafından karşılanan ekselans Ürgüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Lübnanın aldığı deniz motörleri Beyrut.30 Nafen)Lübnan hükümeti» gümrük muhafaza için deniz motörleri satın alınması işine yarım mityon Lübnan lirası tahsis etmiştir-Bu deniz motörleri,Lübnandan tsrae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Mao-mao tedhişçileriyle çarpışacak k ifalar Johannesburg.30 A-A-«Johannesburg» gazetesinin Nairobi'ye gönderdiği hususî muhabirinin verdiği bir habere göre.Mao Mao tedhişçileri ile çarpışmak üzere vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • inönü denizaltisi Amerikada Philadelphia.30 AP)Türk donanmasına mensup tnonü denizaltisi esaslı tadil ve tamirler görmek üzere Philadelphia yakınlarındaki B-Ame rika deniz üssüne gelmiştir-Tadilât muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Nato devletlerinin silâhlanma gayreti Lord ismay yaptığı bir basın toplantısında:Nato üyesi cfevietler silâhlanma yolundaki gayreti gevşetmemelidirJer,dedi Paris,30 A.A.Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Eski Nazilerin kurduğu şebeke Londra,30 Nafen;Berlinden gelen raporlava göre,Batı Almanya polisi eiki nazi'.erin kurmuş oldukları bir «Cinayet şebekesi» nin üyelerini aramakta meşguldürler.Bu «Cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Kral Faruk Gl.Necibi öldürttürecekmi Edi Kahire,30 AA)Hükümet sözcülerinden birinin dün bildirdiğine göre Mısırhn eski Krah Faruk,tahttan indirilmesinden pek az evvel General Necib'i tevkif ettirmek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Kenyada yeni tevkifler Nairobi,30 AP)îngilterenin Kenya müstemlekesinde bir tedhiş havası yaratan Mau Mau gizli cemiyetine karsı girişilen harekâtta bugün 500 şüpheli şahıs daha yakalan mıştır-Böylece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Köstence sahilleri boşaltılıyor Münih,30 T-H-A-Hür Avrupa Radyosu)Alınan haberlere göre,Romen polisi Kös teneede birçok aileye hicret etmek üzere hazırlık yapması için emir vermiştir-Romen hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Yunanistana kaçan Bulgar köylüleri Münih,30 TH-A.Hür Avrupa Radyosu)On iki kişilik bir gruptan ibaret iki Bulgar köylü ailesi bir kaç gün evvel hududu aşarak Yunan hükümet makamlarına iltica et misler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Irak Kralı Beyruta uğradı Beyrut.30 AP)Memleketine dönmekte olan Irak Kralı Faysal bugün Beyruttan geçmiştir-Esperia İtalyan vapuru ile Iskenderiyeden Beyruta varan genç Kral.Lübnan Cumhurbaşkanı Cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Yeni bir Uranium madeni Ottawa.30 AA)Son günlerde Sasketchewan eyale tinde Beaverlodge yakınlarında keşfedilen uranium madeninin istihsalâtının 1000 kilomet re kuzeyde büyük göl üzerindeki radium lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • Amerikada isyan eden mahkûmlar Chester,Illinois;30 A.A.Illinois vali muavini Cherwood Dixon,dün Menard hapishanesinde isyan eden mankûmların murahhaslarına,asayi si tekrar tesis ettikleri ve rehine ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • r Atatürkün resimlerine dayir Cumhuriyet bayramı münasebetiyle bütün gazeteler büyük Ata'nın resimlerini bastuar.Genç ressamlarımızın çoğu Atatürk'ü görmemişlerdir.Sonra her resim yapan,karikatür çize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • TEŞEKKÜR Şükrü Kaya ve çocukları kendilerini taziye ve teselli lutfunda bulunan aziz dostlara teşekkür ve minnetlerini sunarlar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • İKTİBAS Köpek balığının kusduğu insan kolu kimindi Kesik kol üstündeki boksör tasvirleri Cam havuzda hapis edilen köpek balığının seyircilerinde dehşet Beni serbest bırakırsanız Çifte cinayetin gerçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ajansın cevabı Tarık BUĞRA Bu ay içinde Anadolu Ajansı bir ek bülten neşrine ve bunun adına da «Sanat Bülteni» demeğe teşebbüs eder göründü.Şu.cümlemi «teşebbüs etti» diye bitiremiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 31.10.1952
  • 79 Cin,konyak,vermut,demeğe başlamıştı.Derken bir kadın geldi.Mor ve etflâtun rengi ışıkların ferisinde geniş parçalar naiiııde görülen beyaz ten,siyah tualet,siyah saç ve sesten ibaretti.Kadehleri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.10.1952
  • EwHIki gtm öğleden sonra 8nkara Hipodromunda yapılan muazzam geçit resmine ait resimler:Geçit resminde 50 bin ankaraimin hayranlığını Üzerinde toplayan tank birlikleri Şeref tribünleri önünde.Cumhurba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 31.10.1952
  • s KİMİ rllSBSS^ii I Bir Fransız film şirketi tarafinddan çevrilen «Deauville Hayatı» İsimli filmde JaueUe M*.rcelllne C adındaki yepyeni bir artist rol almiştır.îlk filmi oimasına ragmen son derece mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 31.10.1952
  • Hind Tacımahal'ini Türk mimarı Isa 17 yılda yapmıştı Bugün bu türbede,dünyanın en büyük âşıklarından birinin destanı yatmaktadır.Koca Hint İmparatoru Şahı Cihanı esir edan kadın bu masalın kahramanıyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.10.1952
  • F.Bahçe ikinci maçında Gençlerbirligini 2-1 yendi İlk devre 0-0 berabere biten maçı Fenerbahçe değişik kadro iJe oynadı Ankara,30 A.A.îki maç f yapmak üzere şehrimizi gelmiş olan İstanbul profesyonel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.10.1952
  • Öynfarı kjiiyormusuttuz İngiltere,Almanya ile üç kere millî futbol maçı yapmıştır.Bunların ilki 1930 da" Berende oynanan ve 3*3 berbere biten maçtır-Diğerleri 1935 ve 1938 de yapılmıştır-Bu karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.10.1952
  • İtalya Mısır millî maçının akisleri İtalyan ve Mısırlılar hakem için ne diyorlar Barı.30 Hususî muhabirimizden)italya Mısır beynelmilel futbol.maçını idare etmek üzere geldiği Bari'de,Italyan futbol o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.10.1952
  • istanbul Edirne bisiklet yarışı istanbul Edirne istanbul arasında yapılan bisiklet yarışı dün şehrimizde sona ermiştir.16 bisikletçinin iştirak ettiği ve «Akın» gazetesinin^tertiplediği yarış çok munt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.10.1952
  • Dinamo Zagrep isviçrede galip geldi Zurich,30 A.A.üûOO kişilik bir seyirci kütlesi karşısın-da Yugoslav Dinamo Zagrep takımı,Zürich'in Grasshopper» takımını 4—2 mağlûp etmiştir.Birinci devreyi Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.10.1952
  • Kumkapı gençlik Türkeli ile berabere kaldı Cumhuriyet bayramı şerefin* TUrkeli)ile Kumkapı Genç-lik)Osmaniye sahasında karşı» laştılar.Bu maç bir taraftan da Kumkapı Gençliğinin iki hafta evvel 2—1 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.10.1952
  • Yugoslavya-Mısır maçı Yugoslav milli futbol takırat 2 kasım 1952 pazar günü Mısır millî takımı ile Belgi atta karşılaşacaktır.Olimpiyat ikincisi Yugpstâv takımı Mısır ile yapacağı bu kar şılaşmaya şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.10.1952
  • m Fransanın Avusturyayı Viyana da 1-0 mağlûp etmesi Fransızları büyük bir heyecan asevket mistir' Gazeteler bu maçın haberleri,yazı ve resimleriyle doludur.Yukarda Fransız kaleci* si Ruminsky'yi Avust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.10.1952
  • Melburnda inşa edilmekte olan 125-000 kişilik olimpiyat stadı 1956 olimpiyadı için 125 bin kişilik stad I Avustralyalılar Me bourn da starf yomla boraber büyük tasîsler yapıyorlar 1956 Olimpiyatlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.10.1952
  • Italya-Isveç millî futbol maçından notlar İtalyanlar İsveç'i en az 4 lol farkla yenebilirlerdi 1*1 neticelenen karşılaşmada sahanın en iyi oyuncuları Boniperti,Lorenzi ve Löfgren idi Stockholm hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.10.1952
  • RÖPORTAJ stanbuSun bir numara Popüler adamı kimdir "Tetkik edeli/n düşünürüz ne demektir?Ya ya ya!Şj şa şa!Vali Baba çok yaşa-Her sabah horozlarJa beraber uyanan adam K"ifür insafı takviye edermîs.Ümi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1952
  • Tabiî.Yarın sabah erken den civar kazalara da malûmat Vereceğim.Fakat otomobiller varken istenilen adamı derhal bulmak o kadar kolay olmuyor.Bu saatte herif her halde »izden hiç' olmazsa yüz kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1952
  • SÜMERBANK'IN 1953 yılına ait ilk Büyük İkramiyesi:İstanbul Suadiye Bostancı Tram durağmdaki müstakil,konforlu evdir.15 11 1952 Cumartesi günü öğleye kadar açtıracağınız 150 Liralık Bir hesapla bu evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1952
  • VAZAMz J(g,nOL& £0lAMA*lCtCÂ0 mm^ "Bre namussuzlar.Padişahınızı avlandırma:dan götürürsünüz;tez bana hayvan bulunu 148 Eğer mümkün olabilseydi Padişah olmam da mukadderdi!O kadar talihine güveniyordu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1952
  • Jeoloji Kurumunu* yıllık ilmî toplantı-*1 Jeoloji kurumunun yıllık İj^ toplantısı dün saat 10 da Fe* Fakültesi jeolojik cterfihanes*^ yapılmıştır.Seçim yapıldıktan sonra,rtt set divanma verilen önerge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1952
  • 3» Nakleden:AZİZ OZBAY Dillinger kanlar içinde adamları tarafından otomobile yatırıldı 8 Üç günlük bir dinlenme devresinden sonra Dillinger,Kan sas eyaletine devletine)bağlı bulunan Topeka'ya atladı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.10.1952
  • Gillette Traş Makinası,2 Gillette Traş Bıçağı ile birlikte Yalnız 185 Kuruşa Traş olanlar İçin işre en cazip teklif I.Yalnız î85Jcrğ.muka.bilinde dünyaco~tanınmtş bif/markanın baştan başa madeni traş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • ZAYİ istanbul Seyrüsefer 6 ncı Şubeden almış olduğum 26326 numaralı şoförlük ehliyetimi kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Yakup Yıldırım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Irak Kraiı döndü Bağdat,30 A.A.Irak Kralı İkinci Faysal bugün uçakla Beyruttan Bagdada gelmiştir.Kral hava alanında,Kral naibi Abdullah,kabine mensupları,sivil ve askerî idareciler tarafından karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • J.Fontaine evleniyor Hollywood,30 A.A.Haber verildiğine göre sinema artisti Jean Fontaine prodüktör Collier Young ile evlenmeye karar vermiştir.Düğün tarihi henüz resmen açıklanmamıştır.Collier Young
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • 0âfCO duya minderlerinde Türk gücünün timsali alinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mu-•âDikada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] Ortada bir yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Teşkilât kanunu tasarısı Ankara.30 T-H-A)İçişleri Bakanlığı Bakanlık teşkilât kanununda bazı mühim değişiklikler yapmayı düşünmektedir-Hazırlanacak yeni teşkilât kanun tasarısın^ halen her vilâyette m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • İngiliz Dışişleri Bakam Londra,SO AP)Dışişleri Bakam Anthony Eden bugün Avam Kamarasında yaptığı bir konuşmada gelecek hafta Birleşmiş Milletler toplantısma iştirak eden İngiliz temsilci heyetine riya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Eisenhover [Baş tarafı 1 incide] çilerin nutuklarında söyledikleri sözler olduğunu ileri sürmüştür-Demokrat adayına göre.Komünistler Cumhuriyetçi adayların sözlerine bakarak Amerikada Kore meselesi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Valinin tetkikleri TBaş tarafı 1 incide] bul Müdürü Şefik Kavur olduğu halde Ağaçlı köyüne gitmiştir.Vali ve beraberindekiler Önce Kemerburgaz bucağına uğrayarak bucağın mahsul durumu ve köylülerin ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Rüşvet alan doktor kaçtı Ankara,30 Dün Numune Hastahanesinde kendisi tarafından tedaviye alınmasını isteyen bir hastadan 200 lira rüşvet alan Dr.Ekrem Poy ralı hakkında Asliye Ceza Mah kemesinde bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Hamburg telaş içinde [Baş tarafı 1 incide] Stade dün sabah evinde 34 yaşındaki kadın arkadaşını biı sopa ile yaraladıktan sonra keç mış ve bıraktığı bir mektupta şafak sökmeden swel üç kişiyi öldürmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Faruk'un hiç yüzünden bir cinayet [Baş tarafı 1 inchlej bir zamanda bulunacakları urn utmaktadır» Tabiî Yüzbaşı Hasan b2.yin katilleri hiç bir zaman bulunmadığı gibi.Kral Faruk da öldürttüğü bu asıl a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • İngiltere Parlâmentosu kapandı Londra,30 A.A.Bütiin Parlâmento üyeleri bugün öğleden sonra Lordlar Kamarasın da toplanmışlar ve Kraliçe Elizabeüı'in,Parlâmento içtimalartnın sona erdiğini bildiren mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • RÖPORTAJ Baütarafı 6 ncı sayfada)Bu da her iyi politikacıda görülen mükemmel bir vasıftır Bürokrasiyi azaltmak için şahsen mesuliyetler altına girer-Kanunen bunun birtakım vecibeler yüklediğini bildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Kral Farukun emlâki satılıyor Kahire.30 T-H-A-Kra Faruk'un Mısırdaki mali vekiL sabık Kralın Mısırda bulunan servetinin,Mısır maliyesine vt şahıslara olan borcunun üçte birini karşılamaya dahi kâfi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Sarıyer cinayeti [Baş tarafı 1 incide] icaatil olmadıkı l:at'iy?t!o anla* fularak dün akşam 17,25 vapu* ru ile geri gönderılmiştü*.Dün sabah polis muhabirlerin* gösteriden Osraan ağ'ıyarak şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Zatopek'in yeni rekorları Helsinki olimpiyat i arının bit numaralı atleti Çekoslovakyalı Zatopek'in bu hafta Prag" civarında Houstna'da üç yeni cilinya rckoıu te'üs ettği iıabet verilmektedir.Zetopeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Fastakurulan bava üsleri Rabat,30 A.A.Bugün burada bildirildiğine göre,Fransız Fasında kurulmuş olan Uç büyük Amerikan hava üssünden bundan böyle Amerikan atom bombardıman uçakları havalana bilecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • intihar süsü verilen yeni bir cinayet mi Dün Fenerde şüpheli bir ölüm hâdisesi vuku bulmuştur.Fenerde Karadeniz caddesinde 22 numaralı evde oturan filmine Biral,sabahleyin yatağında tabanca kurşunu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Tahranda örfi idare ilân edildi Tahran,30 A.A.Tahranın 50 ilâ 80 kilometre civarına şâmil olmak üzere İran başşehrinde bugün öaî idare ilân olunmuştur.Müddeti tâyin edilmemiş olan bu sıkıyönetim idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.10.1952
  • Suriyede kurulacak olan Türk şehitliği Bn hususla beyanatta bulunan Suriye Dışişleri Bakanı şehitliğin inşaası için vakıflar idaresini vazifelendirdik dedi Şam,30 T.H.A.Birleşmiş Milletler Teşkilât to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.10.1952
  • jgfa?bâf 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler »Pl* 13.30 Karışık hafif müzik P!13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «PU 14.45 Şarkılar «Pl» 35.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türküler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • i.1 J.mm—Y ILI N 8 O N ÇEK İLİ Ş İ ERENKOYDE 2 EV Ayrıca Dolgun Para ikramiyesi ÇEKİLİŞ TARİHİ 29 ARALIK SON İŞTİRAK TARİHİ 10 ARALIK İli TİGftRET BANK»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Bir adet elektrikle müteharrik tekerlekli gres pompası açık eksiltme ile 4/11/952 salı günü saat 14 de tzmit Dz-Ik Mrk-Sa-Al-Ko-da satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • Köprü tahliyesinin tevsii Karayolları Genel müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Hatay ili içinde,Devlet yolu başlangıcında ve Asi nehri üzerindeki mevcut köprünün tahliyesinin betonarme olarak geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t 2 3 4 5 6 7 8 9 K 11 12 M i 2 de Bı Pe dır sıf Kc ya •g leı Şa hıj 32 Ba ta bu Is ke hi Di »klan l t Sık alınaı harfi rdenin ma.4 atı;A »ylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • VE ÇE&TU PARA İKRAMİYELERİ TMK/Yİ 8ANHAV ten,«ST.Wf İKRAMİYEM HEVMAtPlAtU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • DESE SATl^ı Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemiz anbarlarında biriken 2000 kilo bükülmüş ve 10000 kilo bükülmemiş sunğipek deşesi teklif alma su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • İstanbul Devlet Kitapları mtttedavil Sermayesi Müdürlüğünden:Millî Eğitim Bakanlığı adına lise ve öğretmen okullarıma ihtiyaçlarını karşılamak üzere coğrafya duvar haritaları sa" tın alınacaktır-Harit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Anka ra Böfge Müdürlüğünden:1 Aşağıdaki müfredatlı cedvclde adları yazılı anbarlarımızda mevcut veya bundan sonra mubayaa edilecek Ofİ3İmiza ait hububat,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapan otobüslere tahsis olunan hipodrom arkasındaki garaj sahasında yap* tınlacak 2 numarah oto yağlama ve yıkama yeri ile umumi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • Dram kısmı Saat21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi:Haldun Derin Telefon 42157 Komedi k'smı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz İnal Telefon:4040»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındurltk Bakanlığından:1 Diyarbakır hava meydanında yaptırılacak olan 31 500 J lira keşif bedelli yüksek mukavemetli betonarme direk imali ve diKilmesi işi kapalı zarf usulü ile e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • mnu«et Abone şartları ^r.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.10.1952
  • Kambiyo Kapanış ve esha Açılış 790.60 280_6.80 64.03 6.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 i-AtZLÜJ A.B.C.m Kapanış 791.İsveç Kr.280.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 YÜZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan