Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • Musaddık'ın İngiliz milletine mesajı Tahran,28 AP)Dışişleri Bakanı Hüseyin Fatimî bugün Başby.an Dr.Musaddık'm,Tahrandaki İngiliz Maslahatgüzarı George Middleton'un eliyle İngiliz milletine bir mesaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • WmM i^ Dar gelirli vatandaşların mesken sıkıntılarını karşılamak gayesiyle Belediyenin Kadıköyde Koşuyolunda in»a ettirilen 102 evin kuraları dttn belediyedeki MeeHs salonunda çekilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • Amerikada seçim gününün yaklaşmasiyle birlikte İtham kampanyası sert bir şekil aldı Senatör Joseph McCarthy Demokrat aday Steven son'u komünistlikle itham etti Chicago,28 AP)Cumhuriyetçi Senatör Josep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • Eden dün İngilterenin siyasetini açıkladı "Türk dostlarımızın sahip olduğu kuvvet ve azim hepimiz için cesaret verici bir mahiyet taşımaktadır,Türkiyedeıı büyük bir hayranlıkla bahseden İngiliz Dışişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • Mısır ortadoğuya dair Türk tezini destekliyor Mısır hükümeti,orta şark blokunun kurulması için batılı devletlerin de Türk tezini kabul etmeleri lâzım geldiğini bildirdi Kahire.28 T.H.A.Birleşik Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • Bugün şehrimizde hava sabahleyin bulutla ve hafif yağı&Iı geçecek,hava uçaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir?Yüzbaşı Hasan karısını bizzat arayacaktı!Genç yüzbaşı ile Kral ırasında 7 basamak kalmıştı ki paşanın elinde bir tabanca belirdi Nakleden:Ümit DENİZ 2 tömeı Fothi Paganın evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • BUGÜN CUMHURİYETİN 29 uncu YILDÖNÜMÜDÜR illete kutlu olsun Turdun dört bacağından Anka raya gelen ve bugünkü ge^it resmine iştirak edecek olan izciler den bir grup Atatürkün manevî huzurunda» Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • Kral Faruk flim mi çevirecek Sabık Mısır hükümdarı bu hususta Errol ile anlaşmaya vardı Kral Farukla anlaşaa Errol Kahire,28 AP)Mısır tahtım terk zorunda kaldığından beri kendisini nisbeten fakır bJr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1952
  • Dflnyi Binderlftriidt Tfirk gocunun timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kert dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Evdeki pazarlık çarşıya Birdenbire evd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • KISA HABER L E R Milli Türk Talebe Biılıgi s Atatürk heykeli sergisi» nin açılması münasebetiyle dün bir oeyanname neşret mistir.Karaşi Elçiliği Kâtiplerinden Celadet Riyası dün uçakla şehrimize gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Dok sanlık kaatfl suçunu İtiraf etti İki ay evvel Üsküdarda Toptanı Caddesinde 23 numaralı dükkânına gelen kayınbiraderi Veyseli balta ile öldüren 00 yaşınlaki Emin Gülgüvenin durulmasına dün 3 üncü A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • T V A T It O if istanbul Şehir Tiyatrosunun eski Eminönü Halkevinde açacağı yer.i tiyatro 1 kasımda fa ılij'ete geçecektir.KONGRE if Türkiye Yeşilay Gençlik Şubesinin 22 inci yıllık kongresi 1 i.ısım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Yazan:S.NAFİZ TANSU İsîâm Orduları yeni bir kıfayı istilâya hazırlanıyorlardı 77 Hazreti Ömer,eliyle Müslüman,Hıristiyan bütün halkı selâlamış,Hıristiyanların reisine iltifat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • POLİSTE if Yekûnu 30.000.000 liraya yaklaşan vergi kaçakçılığı hâdisesinin tahkikatına devam olunmaktadır.Tahkikat dosyası tekemmül ettirildikten sonra durum Savcılığa intikal,edecektirif Maltepede di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Üskiidarda fki ev yandl Dün gece Üsküdarde bir yangın dlmuş ve 2 ev tamamen yanmıştır.Gece saat 2 sıralarında,Doğancılar Caddesinde Hayri Bayraktar adında bir ayal\abı tamircisinin 126 numaralı evinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Otomobil altında kalan bir çocuk hastanede öldü Bir hafta evvel,Bakırköyde vuku bulan bir otomobil kazasında vücudunun muhtelif yerlerinden yanarak ağır yaralı bir halde Şişli Çocuk Hastahanesine kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Belediye yeni murakebe sistemi kuruyor Belediye şehir dahilindeki gıda maddeleri satışları ile eğlence mahallerinin kontroluna ait yeni ve müessir tedbirler almıştır.Bu arada,şimdiye kadar kaymakamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Belediye evlerinin kuraları dün çekildi Dar gelirli vatandaşların mesken sıkıntılarım karşılamak gayesiyle Belediyenin Üsküdar ve Kadıköyde ucuz evler yaptırdığı bilinmektedir,Bunlardan Üsküdar Selâmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Üniversite profesörleri o-Üniversite kadrosu ecnebi profesörlerle takviye edilecek Geçen ders yılı sonunda mukaveleleri biterek üniversiteden ayrılan profesörlerin yerine yeniden ecnebi profesörler ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • r r+HALKIN SESİ Gene kö^tıür derdi Kadıköy Gazhane caddesi 68 numarada oturan,okuyucumuz İzzet Toygar yazıyor:«Kadıköydeki Kurbağalıdere kömür deposundan diğer depolar gibi her sene halka Zonguldak kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Çiftçiye geniş ölçüde yardım yapılıyor Ziraî Donatım Kombinaları tarafından bir yıl içinde 6431 İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından neşredilen son bültene göre;son aylar zarfında memleketimizde zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Erenköyde lOO yataklı bir verem pavyonu yapılacak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Dr.Kemal* önge dün sabah tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelmiştir.Bakanlık Teftiş Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Apartıman dairesini Ankarada bir vatandaş kazandı Garanti Bankasının apartman dairesi ikramiye kegidesi dün Noter jzıırunda yapılmış ve bu ikramiyeyi Ankarada Hamamönü Ajansında 1730 No.lı hesap sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 29 ekim çekilişi bugUn saat 13.30 da Ankarada yapılacak ve ikramiye kazanan numaralar Ankara Radyosiyle bu gece saat 23 de yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Fatihte bir cinayet o-Bir arabacı dün arkadaşını kaza iie ö'dürdü Dün gece Fatihte bir arabacı kaza ile arkadaşını öldürmüştür.Hâdise şöyle olmuştur:Fatihte Şeyhresmi mahallesi Otlukçu Yokuşunda 15 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Dış hatlarda çalışan vapurlarda rö ta rl ar artıyor Denizcilik Bankası İşletmesi gemilerinde son günlerde rötarlar fazlalaşmıştır.Pazar günü 1 gün rötarla kalkan Aksu vapurundan sonra,dün de İskenderu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Tranvaydan düşen bir adam oldu Dün sabah saat 7.30 da ölümle sona eren bir tramvay kazası olmuştur.Altmış yaşlarında bir şahıs,vatman Ferhat Akgün idaresindeki 65 numaralı Topkapı Bahçekapı tramvayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Denizcilik Bankası yeni şubeler açacak Pazartesi günü faaliyete geçen Denizcilik Bankası halkın büyük bir rağbetiyle karşılaşmıştır.Bankaya ilk gün 1.200 kişi 3.500.000 liraya yakın hesap açtırmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • İzciler Ankaraya gittiler Ankarada yapılacak Cumhuriyet Bayramı törenine ve geçit resmine bu yıl şehrimizden yalnız Vefa ve Pertevniyal Liseleri izcileri iştirak etmektedirler,izciler Ankaraya gitmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Hava yollarının kış tarifesi Ankara,28 TH-A)Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü,1 kasımdan itibaren muh telif hatlarında kış tarifesi tatbik etmeğe karar vermiştir Bu tarihten itibaren yalnız.Ankara.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • ı MAKALE Türkçeleşme meselesi İsmail Hami DANİŞMEND Bir edebiyat öğretmeni)imzâsiyle aldığım bir mektupta hangi kelimelerin TUrkçeleşmiş sayılabileceği ve Türkçeleşmenin hududu nasıl tâyin edilebilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Hie 29 Ekim 1952 Çarşamba Ru.9 1372 16 Ekim 13GS VAKİT VASAT!SZANİ O üneı Ogle tkind AJcftt Yatsı İmsai j 6.27 1.17 11.58 6.48 i 14.50 9.40 W 17.10 12.00 14.43 1.32 k 4.48 11.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1952
  • Eskiden erkânıharbiye ve şimdi kurmay denilen subayların başlıca vazifesi-barış ve harp zamanlarında ordunun harp ve hareket kabiliyetlerini muhafaza etmek ve yükseltmek hususunda azami gayret sarfetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • İKTİBAS Dünyâ kaderinin bağlandığı karnaval:Amerika seçimi "Dei ken başlarında alacalı bulacaiı kâğıt külahlar taşıyan yarı çıplak bir sürü palyaço kılıklı genç kadının sökün ettiğini gördüm.Yanlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • 77 Onu öyle gülerek başını sallarken gören her erkek,ne kadar sun bir kadın» demekten kendini alamıyacaktı-Fakat Fernando Sofiyanın bu tav rını bir parça hayasızca buluyordu:Demek söylenilenler o kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.0.30 KASIM 1952 Keşidesine hazırlanınız' Bu keşidede Para Altın ve Kıymetli Eşya ikramiyelerinden maada 1952 MERCEDES-BENZMariral1 te OTOMOBİL 10 KASIM 1952 Pazartesi akşamına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • Serbest bırakılan Nazi mareşalleri Bonn,28 THA)İngiliz makamları Mareşal Kesserling i 1947 yılından beri mevkuf bulunduğu cezaevinden resmen tahliye etmişlerdir-Malûm olduğu üzere halen 66 yaşında bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • Amerîkada dün üç yüz mahkûm isyan etti Tahkim ettikleri bir binaya yerleşen mahkûmlar 7 gardiyanı rehine alıkoydular Chester Illinois)28 AP)Uzun zamandır huzursuzluk ve karışıklıklara sahne oıun burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • Bir gemiyi rötar yaptıran k e inik Nairobi,28 Nafen)İngiltere ile Güney Afrika arasında işlemekte olan on bin tonluk Landovery Castle ismindeki gemide yolculuk etmekte olan bir kadının boğazına bir pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • Komünist kongresinde şeflerin nutukları Son komünist kongresinde îefler garip bir taktik tutturdu-ar.Söz alıyor,kendilerinden evvel k0nu5.au hatibin söylediklerini,hemen kelimesi kelimesine tekrarlıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • Arjantin Uruguay ihtilâfı İki devlet arasında meydana gelen bu anlaşmazlığa Uruguay'ın Falkland adaları meselesinde İngiltereyi desteklemesi sebep oldu Londra.28 Nafen)Arjantin hükümetiyle komşusu Uru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • Bir parantezin hikâyesi Şu geçen Dahar değil de daha evvelki bahardı.Yandığı zaman daima güzel hikâyeler yazmış olan bir nrkatiaşmıla,gelirin henüz sokak ve» mahalle vasıllarını kaybetmemiş semtlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • İngiliz harp esirlerinin içtimai Birinci DUnya Harbinde bize esir düşerek aynı kamp ta enterne edilen eski İngiliz muhariplerinden on sekizi otuz dört sene sonra Londrada toplanmış,kampta geçirdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • Atomlu bombardıman uçakları Nor York,28 Nafcn)Boeng hava kumpanyasının başkan vekili Welwood Beall'ın bildridigine göre,bu uçak inşaat müessesesi atomlu bombardıman uçakları inşaatımn hızlandırılacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1952
  • Kısa haricî haberler UZA&POGU Pasifik Amerikan Filosu Başkomutanı Amiral Arthur Rudford'un bugün buraya gelmesi beklenmektedir.Amiral,aym zamanda bugün Saygon'a gelmesi beklenen Fran sız Genel Valisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.10.1952
  • Milli Türk Talebe Birliğinin istanbul Üniversitesi bahçesine diktireceği Atatürk heykeli için açmış olduğu müsabakaya iştirak eden 28 eser,bir sergi halinde dün Üniversite Profesörler Evinde teşhir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1952
  • i &kz 7^ W;K' Evvelce Amerikanın basit otellerinden birinde santralda çalışan Doris Deey,bir yıldız avcısı tarafından keşfedildikten sonra bütün Amerikan g-ençlerinin gözdesi oldu.Bu sabık telefoncu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A XV.Lui korkak olduğu için çok zalim adamdı!On dokuz yıllık ve kendisine 36 milyon franga malolmuş bulunan metresi Pompadur ö düğü vakit arkasından alay etmişti:"Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.10.1952
  • Cumhuriyet kupası maçları cuma günü başlıyor m b mmmm—Bugün Ankarada üç şehir idarecileri turnuvanın kurasını çekecekler Cumhuriyet kupası futbol Emcet Göztepe)muhteliti idareciltri kur'a çemaçlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.10.1952
  • İngiltere Tenis Federasyonu geniş ölçüde tenise!yetiştirmek İçin memleketin muhtelif yerlerinde tenis kursları açmış bulunmaktadır Federasyon okullara müracaat ederek müstait gençlerin yeni acı lan ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.10.1952
  • ingiiterenîn meşhur hikemleri ingiltere Kral Kupası finalini idare edenler Geçen sene ki Kral hakemliğini ikinci Cihan Harbinden bu güne kadar ingiltere Kral Kupası final maçım idare eden hakemler şun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.10.1952
  • Ankarada kızlar arası atletizm yarışmaları Ankara kızlar arası bölge atletizm birinciliği 30 ekim perşembe günü saat 14 30 da 19 Mayıs stadında yapılacak* tır.8u hafta yapılan okul yarışlarında bir Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.10.1952
  • Fenerbahçe G.Saray maçı Bugün Şeref stajında İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe amatörleri hakem Muvahhit Arif idaresinde saat 15 de karşılaşacaklardır.Her iki takımda da istanbul karmasına çağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.10.1952
  • Beyoğluspor Taksim maçı İM ezeli rakip Bevoğluspor Taksim bu sabah saat 11 de Şeni «tadında karşılaşacaklardır.Uzun blr maziye dayanan Şişli Para mttcad0le.1l her saman büyük bîr alaka uyandırır.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.10.1952
  • Vefa» Uşak ve Adanada mallar yapacak Vefa futbol takımı pazartesi günü şehrimizden Uşak'a hareket etmiştir-Yeşil-beyazlılar ilk maçlarını bugün Uşakta yapacaklardır-Vefalılar cu martesi ve pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.10.1952
  • Millî takımımız İsveç'i 1*0 yendiği maca eforken urayla)Nad kaptan)Recep.Muzaffer.M Ali.Muhtar.Faruk-Bu seneki futbol mevsiminde yapılacak maçlar dolayısiyle Millî temaslar mevzuunda Hakkıyla seçilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.10.1952
  • Millî takımımızın yapacağı maçlar Milli futbol takımımızın bu sene yapacağı maçların adedi 15 i geçmektedir-Futbol Federasyonunun neşrettiği programa göre,milli takımımız 15 mayısta Zürichte isviçre i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.10.1952
  • Haf anın muvaffak oyuncusu Haftanın en muvalfak oyuncusu olarak Muzaffer Galatasaray)gösterilmektedir-Galatasaray Vefa karşılaşmasında çıkardığı mükemmel oyun büyük bir takdir uyandırmıştır-Enerjlsi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.10.1952
  • Cumhuriyet ayranıma nasıl girdi Bütün caddeler bir ışık va bayrak seline boğulmuştu Kapalı çarşıda yüzlerce sened^nfoeri görülmeyen enfes bir manzara Kapalı çarşıyı tezyin ettiren «Kapalı Çarşı Tesanü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1952
  • Çok iyi kimselere benziyor lar.Bilhassa madam bir afet kadar güzel.Her ikisiyle de fazla alâkadar olmamanızı tavsiye edeceğim.Yakında,üçümüzün de cesedini bir arada bulduğunuz zaman lüzumsuz yere tees
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sail)BOK iö I 2 3 5 6 7 8 W 11 12 1 I İ 2 S 3 i 4 5 6 2 7 9 8 t 9 10 II 12 Soldan Sağa:1 îstanbulda Çingenenin Oturduğu yere mensup.2 Barsak;I^y atma;Rüzgâra hitap.3 Soru takısı;Sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1952
  • ı «a Fevkalâde ikramiye Yiilnız Istanbul Şubemizle Beyoğlu ve Bakçekauı Ajanslarımız »imlilerine mahsus.Lüks Buick Marka Otomobil Keşidesine yurdun her tarafından iştirak edebilirsiniz» Bunun için Müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1952
  • $mm mı wnmm Yusuf Paşa "a m i n„ dedikten sonra gemileri ve mavnaları dolaşmak arzusunda bulundu 146 Kösem valde bir elile paganın alnından başına doğru saç larını okşadı:Ne asil bir yüz.dedi.ne sevim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ CİNAYETLER Nakleden:AZlZ OZBAY Dilinger polisler tarafından verilen talimatnameye boyun eğiyordu 6 Bir gün Arizon'nun Tuskon şehrinde az kalsın yakayı ele verecekti:Gizlice girip yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Musaddık'm mesajı [Bag tarafı 1 incide] Petrol Kumpanyasının giriştiği propaganda yüzünden bazı vak'alar İngiliz milletinden saklanmıştır,mesajda bunlar da açıklanacaktır» demiş,fakat mesajın ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Mısır ortadoğuya dair Türk tezini destekliyor [Baş tarafı 1 incide] diğer Arap devletleri ile birlikte Mısırı da Ortaşark müdafaa blokuna davet ettikleri takdirde,Mısır hükümeti Türkiyeııin bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Röportaj:Baştarafı 6 ncı sayfada)Büyük galerileri teşkil eden ana yollarda bulunan 2500 dükkan o kadar güzel tezyinat yapmışlardı ki rengârenk fenerler,krepon kâğıtları,serpantinler yüzünden çarşının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • R.Oğuz Arık Köylü Partisi Genel Başkanı seçildi Ankara,28 Milliyet)Türkiye Köylü Partisi kongresine bugün de devam edilmiş ve yapılan setçim sonunda Parti Genel Başkanlığına Seyhan Milletvekili Remzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Bayındır canavarı faaliyette Azılı kuatil 13 yaşında bir kızı dağa kaldırdı İzmir,28 Milliyet)Bayındır Canavarı HalU henüz ele geçirilememiştir.Canavarın vahşetini yakından bilen Ege bölgesi balkı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Bir aile faciası Adapazarı,28 Milliyet)Dün akşam Üzeri saat 19.30 sıralar mu a Kandıraam Çayra köyünde bir aile faciası vuku bulmuştur.Bu koyda oturan 28 yaşlarında Hakkı Kalır itilanın karısı Habibe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Yüzbaşı Hasan karısını bizzat anyacaktı![Baş tarafı 1 inekle] taşıyordu.Vakit,mütemadiyen gediyor,Kral da bir türlü aşağıya inmek bilmiyordu.Hizmetçiler gelip,evde mi yamek yiyeceğini sormuşlar,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Eden dün ingilterenin siyasetini açıkladı "Türk dostlarımızın sahip olduğu kuvvet ve azim hepimiz için cesaret verici bir mahiyet taşımaktadır» Londra,28 A.A.Dışişleri Bakanı Anthony Eden,dün akşam Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Kral Faruk filim mi çevirecek [Bas tarafı 1 incide] adam olarak gösteren sabık kral Faruk film prodüktörlüğü işine girişmek üzere meşhur aktör Errol ile bıa anlaşma yap* mıştır.Haftalık El Nida gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Ankarada yapılacak merasim [Bas tarafı 1 incide] lisinde tebrikleri kabul edecektir-Bu törenden sonra saat 15 de Hipodromda karaı deniz vt hava ordumuza mensup birliklerin ve izcilerin iştirakiyle büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Hiç yüzünden bir cinayet Adapazarı 2ş Milliyet;Bit sabah Hendek iUje3iude garşı ortasında fecî bir cinayet işlenmiş,her ikisi da aynı ilçeda oturan Mehmet Dumlu ve Rer.ızi Bozda5 adlarındaki ^enrıer a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • İzmirde sekiz kızıl uşağı tevkif edildi tamir,28 Milliyet)Aydından verilen bir haberden öğrenildiğine göre bundan bir müddet önce Bulgari standan gelerek kenar mahallelerde yerleşen S kişinin Bulgarca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Amerikada itham kampanyası [Baş tarafı 1 incide] Senatör McCarthy radyo ve televizyonla yayınlanan bu nutkunu Vali Stevenson'un portresini yapmaya tahsis etmiş ve Demokrat Parti adayının «komünist değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • Büyük bayram kutlu olsun [Baş tarafı 1 incide] meydanında büyük bir geçil resmi yapılacaktır-Bu yıl ilk defa olarak mülhak ilçelerle köylerde köy muhtarları ve köylüler törene davet edilmişlerdir-Taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1952
  • DUnya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Bas tarafı 1 incide] cek ve kıza hazır o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • milliyet Abone şartları Lr Rr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve b ınri sayfa sant.2,50 T.L.İlânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı sebzeler pazarlıkla 31/10/952 cuma günü saat 10.30 da Selimiye As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır Şartnamesi Ko da gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından 1951-1952 ders yılında staj görmüş olan birinci sınıf öğrencilerimizin imtihanları 31/Ekim/1952 Cuma günü yapılacaktır,ilgili öğrencilerimizin belirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Avrupa tediye birliğine dahil olan memleketlerden ve 24/9/952 gün ve 3/15625 sayılı Bakanlar Kurulu kararı hükümleri gereğince 2 adet Ekskavatör Vinç pazarlık suretiyle eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • Trabzon Valiliğinden ilimizin Akçaabat ilçesine bağlı Düz köy bucağında yapılacak 62379 lira 90 kuruş keşif bedeli sağlık merkezi birinci kısım inşaatı 23/10/952 gününden itibaren 27 gün müddetle v« k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • Yataklı Vagonlar Türkiye Temsilciliğinden VAGON-Lİ COOK GALATA Seyahat acentemiz.Denizcilik Bankası» Banka kısmının gişelerini halka açık bulunduracağı 27 Ekim sabahından itibaren mezkûr banka holünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • Faydalı bilgiler Nöbetçi eczaneler Beşiktaş:Nail Halit Eminönü:Eminönü Bakırköy:Hilâl Eyüp;Eyüpsultan Fatih:İsmail Hakkı Beyazıt:Gedikpaşa Merkez Beyoğlu:İstiklâl Taksim:Taksim Şişli:Halk Galata:Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • jSta.mUı 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri uyun havaları 13.30 Radyo salon arkestrası k onseri 14.00 Şarkılar 14.30 Marşlarımız «Pl» 14.40 Kahramanlık türküleri 15.00 öğle kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eakoudee Açılış 790.50 280_0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı?791_28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • gasttaagarshan |j.lv,P!E K if!üûflosf:Jâ Gro/îûerff â/ti7er/R/zapâŞd oAuşu Mi/is ton/stânâuf İ »F Vni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • Istanbulda bulunan sayın Milletvekillerine İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından 29 Ekim 952 Cumhuriyet Bayramı münasebetıle saat 9 da il binasında tebriEİt kabul olunacak ve 10-30 da Taksim Cum hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.10.1952
  • Amerikada "eski ve yeni Türkiye» sergisi açıldı 30 Kasıma kadar devam edecek olan sergide memleketimize ait 60 resim teşhir ediliyor Birleşik Amerika Kongre kütüphanesinde Türkiye hakkında bir sergi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8