Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde «ferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi serti yere geimiyea büyük Türk güreşçisinin hayatı Çelikalan köyüne kız kaçırmaya gidiyoruz R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Seyrüsefer işine dair mühim kararlar £1 arabaları yasak edildi» atlı arabaların çalışma saatleri kısıldı-Tahmil ve tahliye işleri düzenleniyor İl Genel Meclisi dün Ferzan Aras'ın başkanlığında 15.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Cumhuriyet Bayr ami Bugün saat 13 de Ankara radyosunda çalınacak Istiklâl marsı ile başlayacak Ankara 27 Milliyet)Cumhuriyetimizin kuruluşunun 29 uncu yıldönümü her seno olduğu gibi bu sene de büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Büyük Millet Meclisi kış devresi çalışmalarının yaklaşması üzerine Ankarada siyasî faaliyet artıyor Bakanlar Kurulu dün bir toplantı yaparak Meclis çalışmaları ile alâkalı mevzuları gözden geçirdi Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • İstanbul cezaevinde dört saat süren kanlı arbede Beş mahkûmun ağır surette yaralanması ile neticelenen kanlı hâdiseyi bizzat vali Gökay bastırdı *W V*i Dün İstanbul Cezaevinde 4 saat süren ve 5 mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Almanya kalkmıyor Vaşington,27 THA)Siyasî ve askerî çevreler,kurulacak Avrupa ordusunda Almanların mümtaz bir rol oynamamaları hususunda Fransa tarafından yapılan teşebbüs leri büyük bir hayretle karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Trakyanın müdafaası Paris,27 T.IJ.A.Fransız gazetelerinin,Trakya müdafaası hakkında Atina mahreciyle yayınladıkları bir haber Paris'in siyasi ve askeri çevrelerinde büyük bir alaka uyan dırmıgtır.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • İran'da Komünistlerin küstahlıkları 8 ran,Şehinşahın otuz dördüncü doğum yıldönümünü tesid ederken komünistler çok kaba.doğrudan doğruya millî şeref ve haysiyete tecavüz mahiyetinde olannümayişler yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Faruk sert bir kokteyl hazırlayıp kadına verdi Kral şehvet yuvasında koleksiyonuna yeni bir parça eklemeye çalışırken yüzbaşı Basta Bey de karısını aramaya çıkmıştı Nakleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • f-"i McGhee'nin Paris'teki temasları Amerika'nın Ankara BUyUkelcIsI General Ridgway İle görüştü [Yazısı 7 ncidel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Denizcilik binası dön ı Anonim Ortaklığının bankacılık faaliyetleri gösterecek olan Karaköydeki törenle açılmıştır.Yeni bankaya para yatıran vatandaşlar görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Üçüncü tiyatro faaliyete geçti Kasımla beraber,Şehir Tiyatrosunun üçünfcü sahnesi olarak çalışmaya başhyacak Eminönü Tiyatrosunun mahiyet ve programım açıkhyan bir basın toplantısı dün saat 15 de bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • Yakalanan haydut Emniyet Müdürlüğünde Bir Amerikalıyı soyan haydutlar yakalandı Azılı haydut bir elinde tabanca bir elinde kama ile saatlerce zabıta kuvvetlerine karşıkoydu Yazısı 7 nci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • i^SSi^SS^SSSSSîS;4ÎP m 87 genç asteğmen donanmaya katıldı Din Heybeliadadakl Deniz Harb Okulu ve Kolejinde donanmaya katılan 87 yedek subaym diplomaları törenle verilmiştir-Bu münasebetle bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1952
  • feü^t' Bugün şehrimizde hava ge-I olarak açık gedecek,hava t-akjıgını muhafaza edecek-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Bay)ve Bey)İsmail Hami DANİŞMEND Antakya'nın kıymetli avııkatlarındaıı Yeğenoğlu Kaadi Beyfeııdiden aldığım bir mektupta Bay)Buyan)ve General)gibi uy-duraıa yahnt Frausızcadan aktarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • O L I 8 T E r Fatih Halat sokakta otu-»n Hayri Tiyor dün gece Kaagiimrük Çıfcek Sinemasının nünden geçerken Hafik ismin-3 birisinin tecavüzüne ugraıiş ve Hafik tarafından bıçakla aralanmıştır.Yaralı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • KISA HABERLER ir Milli Savunma Bakanı Huûsi Köymen ve Milli Eğitim îakam Tevfik İleri dün sabah ekspresle Ankaradan şehrimize jeln liflerdirt Savunma Bakanı Hulusi Cöymen dün saat 15.30 da uakla Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Hie.28 8 Ekim 15 yeter 1952 ilkim 1372 Soil 136S VAKİT VASATİ EZAN!Ekindi Vkşarn ^atsı rrutak 6.26 11.58 14.51 17.11 18.44 4.47 1.14 6.47 9.40 12.00 1.32 11.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • îleri Türk musikisi Konservatuarının bilinmesi lâzım ge len muvaffakiyetlerinden biri de d)ffürk musikisi âletleri içinde tembri itibarile bir hususiyet arzeden kemençeninbugünkü tekâmül şekline varıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • KONGRELER ¦jr Demokrat Parti Rasimpaşa Ocağı yıllık kongresi 1 kasım cumartesi günü saat 15 te ilçe lokalinde yapılacaktıriç Demokrat Parti îçerenköy Ocak Kongresi 7 kasım cuma günü saat 20.30 da Çına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra 1—Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU "Ey Müslümanlar için değil,barış 76 Bütün bu haberler Medineye geldiği zaman Hazreti Ömer meâ çitte zaferi ümmeti Islama müj delemiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Denizcilik Bankası ¦o-Dün açılan Banka büyük bir rağbet gördü Denizcilik Bankası dün sabah saat 9 da Karaköydeki binasında açılmıştır:Açılış esnasında Banka Gece!Müdürü Yusuf Ziya Öaişt,Jenel Müdür Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Okul-Aile Birliği toplantılarına başlandı îlk ve orta öğretim miiefl3eselerinde okul aile birliği toplantılarına başlanmışcır.Toplantılarda talebeleri ya&nclan ilgilendiren çeşitli meseleleri konuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • istanbulu Kalkındırma Derneğinin toplantısı İstanbulu Kalkındırma Derneğinin aylık toplanUsı dün yapılmıştır.Toplantıda ilk olarak İstanbul Belediye Repsligiyla Valiliğin ayrılması meseiusi sürüşüldü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Kadıköy Halkevi binası adliye olarak kullanılıyor Eski Kadıköy Halkevi binasının Adliye olarak kullanılmasına karar verilmiştir.Evvelce çok eski binada gabşmak mecburiyetinde kalan Ka&küy Adliyesi yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Hıfzısıhha Müessesesi bugün açılıyor Belediye Hıfzıs3ihha Müessesesi Bozdoğan Kemerinde inşa edilen yeni binasın*!taşınmış bulunmaktadır.Yeni bina bugün saat 17 de yapılacak olan törenle açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Çamlıca Kız Lisesi talebeleri bugün Çanakkaleye gidiyor Çanakkale Valisi Safa Karanakçı'nın davetlisi olarak,Çamlıca Kız Lisesi ögrencueriiulen 70 kişilik bir izci kafilesi başlarıda okul müdiresi Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Beyoğlu Kız Olgunlaşma Enstitüsü çalışmalarına başladı Beyoğlu Kız Teknik öğretim Olgunlaşma Enstitüsünde atölye lerin yeni yıl çalışmalarına başlaması münasebetiyle dün saat 16 da enstitü binasmda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Ayvalık vapuru yakında geliyor Denizcilik ^ankası hesabına Roterdam tezgahlarında inşa edilen Marmara tipi Ayvalık vapurunun seyir tecrübeleri mahallinde yapılmış vo başarıyla neticelenmiştir.Geminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • İngiltere Rusyadan hububat alacak İngiltere taşe Bakanbgı Parlâmento Müsteşarı Dr.Clıarîes Hill/Avam Kamararuhda bildirdiğine göre,İngiliz hükümeti Rusyada hububat almak üzere Sovyet Rusya ile bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Mahrukat satışlarına önümüzdeki ay ortasında başlanacak Belediye İktisat İşleri Müdürlüğü odun ve kömür tanzim satışları mevzuundaki çalışmalarını tamamlamış Dulunmaktudır.Halkın kış aylan zat furta y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Ramida kanlı bir kavga Evvelki gün Hamide Taglıtarlada kanlı bir sokak kavgası cereyan etmiştir.Salâhattin Yılmaz adında bir göçmen,Taşlıtariala bulunan tuğla harmanından,tu£ia çalarke;ı,harmanın sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Gizli İncil satışları o-Bir Ermeni kadınının evinde 98 adet İncil bulundu Dün Birinci Şube memurları tarafından gizlio înc'l dağıtmakta olanb ı-ikadın yakalanmış tır.Hayhorini Vartanyan adındaki bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • WSAA^V\A^AAA^V-^V HALKIN SESİ Seyyar satıcılardan şikâyet ediliyor Adresinin saklanmasını is» tiyen bir okuyucumuz yazıyor:«Sağ olsun,Belediyemizin çok yerinde ve mükemmel yasakları vardır.Bir de bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1952
  • Vergi kaçakçılığına meydan verilmiyecek Defterdarlık istihbarat ve takip bürosu şüpheli ticarethaneleri kontroia başladı Son zamanlarda,çeşitti yollarla yapılan milyonlarca liralık vergi ve döviz kaça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Siyasî icmal İranda ayanın feshi Son birkaç aylık İrau hâdiseleri cidden garip safhalar arzeylomektedir.Büyük bir ekseriyetle Musaddıkı deviren İran Meclisi tiavamı alkışlarla iktidara getirmiş,Molla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • 76 Sofiyanm «tasarrufu» nu bitip tükenmez bir hazine zanneder gibiydi-Gerçekte ise onu bile düşündüğü yoktu-Boyuna binlik banknotlar bozduruyordu-Ve bu ona çok hoş geliyor du-Sofiya Fernandoyu çok sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Yeşilköyde Villa-Para ikramiyeleri 75,000 u-Her 150 liraya bir Kur'a numarası EMNİYET SANDIĞI 17076)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • İKTİBAS İngiltere'de yepyeni bir "kralca doğum,usulü İngilizler ilk sccsız doğum usulünU 1853 yılınca Kraliçe Victoria'ya tatbik etmişlerdi;bugünkü Kraliçenin yaptığı doğumlar için de insanı uyutmadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Âmerikada seçim mücadelesi Cumhuriyetçi lider J-Martin neticeden emin olduğunu bildirdi_Nevyork,27 A.A.Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi liderlerinden Joseph Martin,kasım ayındaki seçimleri Cumhuriyetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Pirinç tanesine yazılan mektup Londra,27 Nafen)İngiliz radyo teşkilâtına,bir pirinç tanesi üzerine yazılmış bir mektup gelmiştir.BBC şimdiye kadar aldığı mektupların en küçüğünün bu olduğunu tasrîh et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Japonya'da siyasî buhran sona erdi Tokyo,27 Nafen)Japonyada siyasî buhran sona ermiş bulunmaktadır ve eski Başbakan Yoşida'nın yeni Kabineyi kurması beklenmektedir.Liberal Parti içindeki ihtilâf da ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Yeni sigaralar yakında satışa çıkıyor Tekel İdaresi tarafından hazırlanan Salon Birası ve İkinci Nev'i sigaralar 1 Kasımdan itibaren piyasaya çıkarılacaktır.İkinci Nev'i siga'.ar Köylü sigaralarının a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • r C2& Çelenk ve çîçak sepetine dair Şehrimiz ticaret âleminin maruf simalarından bir ecnebinin vefatım bildiren cenaze ilânında çelenk yerine fukara perver cemiyetlere teberruda bulunulması memnuniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Uzakşarktaki tayfun âfeti Manilla,27 A.A.Bir hafta zarfında Filipin Adasını ikinci defa olarak kasıp kavuran tayfun bütün şiddetiyle dün Şamar Adalarını tahrip etmişti-Bu şiddetli tropik fırtınası esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Türkiyeye 103 kazak geliyor Londra,27 Nafen)Komünist rejimi yüzünden memleketlerini terk etmiş olan Müslüman kazaklardan 103 kişilik bir kafile Türkiyeye yerleşmek üzere Keşmir'den hareket etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Kore sulhu için yeni temaslar yapılıyor Bir gazeteye göre Amerika ile komünist Çin temsilcileri Hındıstanda görüşüyorlar Londra,27 Nafen)Daily Mirror gazetesinin bugünkü ntts hasının birinci sayfasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Fevkalâde ikramiye İstanbul şubemizle Beyoğlu ve Bahçekapı ajanslarımızdan birinde açtıracağınız 150 Liralık Bir hesapla hem Bankanın diğer keşidelerine hem de İstanbul Teşkilâtımız mudilerlne mahsus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • Kısa haricî haberler A M E R t K A Birleşmiş Milletler nezdindeki delegeler Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Vchinsky'nin bugün Dean Acheson'un nutkuna cevap vereceğini sanmaktadırlar.Louisville Buranın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bir gelenek doğuyor Tarık BUĞRA FiVet,saıı'at müsabakaları bir gelenek olmak istidadında.Delgilerin çoğu sür ve hikâye üzerine nıüsaoaka açtı.Aynı şeyi günlük gazeteler biio yapıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.10.1952
  • Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları bütün yurtta olduğu gibi Ankarada da devam etmektedir.Dün Hipodromda muazzam Mr geçit resmi provası yapılmıştır.1 Bahriyelilerimiz uygun a-dımlarla şeref tribünü önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1952
  • HEKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Dalila'nın fendi,Samson'u yendi ama,intikamım aldı Samson,mâbsdin iki marmar direğini sıkıca tutup,sarstı.Yıkılan bina/ım a.tı/ıda düşmanları can verdi Müjdeler olsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1952
  • dalgası Rumba,samba ve mambo kraliçesi diye Amerikada meşhur olan Elida ArchboKi aslen Kübalıdır.Elida'nın dans hocası Edvardo Consino'dur.Rita Hayworth'un babası)20 yaşında ve 1.70 boyunda olan dan.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.10.1952
  • Ânk?ra okul spor yurt arı açıhyor i" Ankara okol spor yurtlan Cumhuriyet Bayramım mötaajap anılacaktır.Takandaki resimd» Keçe n sene yapılan kıs atletleri müsabakasından bir sahneyi gttrüyorsunuK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.10.1952
  • Roubaix kalecisi meşhur kaleci Da Rui'nin nefis bir kurtarışı Fransa liginde takımların en son durumlarına bir bakış Lille ile Reims şampiyonanın en kuvvetli takım Fra/ısa lig maçları hararetli bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.10.1952
  • Fenerbahçe A «karaya gitti Ankarada iki maç yapacak olan Fenerbahçe futbol takımı' dün Ankarayâ hareket etmiştir-San lacivertliler ilk maçlarını bugün Gençlerbirliği ile yapacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.10.1952
  • Yugoslavya Mısır millî maçı it* Yugoslav Futbol Federasyonu İcra Komitesi 2 kasımda Belgradda Mısır ile karşılaşacak olan Yugoslav millî futbol nm kadrosunu açıklamıştır-Tanjug Ajansının bugün bildird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.10.1952
  • Panatinikos takımı cumartesi günü geliyor Yunanistanın kuvvetli takımlarından Panatinaikos cumartesi günü şehrimize gelecektir-Yunan takımımn şehrimizde yapacağı maçların programı henüz teabit edilmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.10.1952
  • tliikiye tsvec millî güreş ka rşılaşmasuıda rakibini yenerkea Nurettin zafer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.10.1952
  • Emniyet kalecisi Orhan'ın sakatlığı Evvelki hafta yapılan Fenerbahçe Emniyet karşılaşmasında ayağından sakatlanan Emniyet kalecisi Orhanmaçı terkederek bir daha oyuna girmemişti-Öğrendiğimize göre Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.10.1952
  • Taksim Beyoğluspor karşılaşıyor Cumhuriyet Bayramına tesadüf eden çarşamba günü iki ezelî rakip Taksim Beyoğluspor bir dostluk karşılaşması yapacaklardır-Hayli me raklı olacağı tahmin edilen bu maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.10.1952
  • 1952-53 senesi güreş faaliyeti Güreş Federasyonu önümüzdeki yıl için Zengin bir program hazırladı Millî güreş takımımız greko-romen ve serbest stilde millî müsabakalar yapacağı gibi dünya şampiyonasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.10.1952
  • vamlıcalı sporcu lardan bir grup Kız oku [arı spor yurtları 16 kasımda açılıyor Çamlıca Kız Lisesi hazırlıklara başladı Dört aylık bir dinlenmeyi müteakip okulların yeni ders yılına girmesile.Millî Eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.10.1952
  • RÖPORTAJ Vapurda kızını kaybedince ağlamaya başladı Hatun!Delimiymiş Evlâdı öhntişmii,bilen yok?Vapur Kadiköyden ayrılınca kadının aklı başına gelmiş."f-Uzun ada yolculuğuna tahsis olunması memnuniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.10.1952
  • Onda da korkan bir adam hal:vardı.Sözlerine rağmen hiç de müsterih olmadığına yemin edebilirdim.Ben yerime otururken,bir şey sormak ister gibi Greta'ya baktığını,göziyle işaretler yaptığını farkettim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.10.1952
  • Hazırlıyan:Sadi BORAK 1 2 3456789 10 11 12 III "1 2 K8 85 I 3 4 5 6 F 10 I U H 12 r n m Soldan Sacs X—Alışan iki kelime)2 Alman malın evsaf ve bedeli yazılır;Taharri.3 En çok;Hazır servet.4 Bir harfin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.10.1952
  • smm m mmmı Valde Sultan,Yusuf Paşaya daha ilk gördüğü gündenberi meftundu 145 Hoca Efendi geldiği üzere gözleri önüne eğilmiş,diz üstü oturmaktaydı-Onu farkeden padişah oymyarak yanma sokuldu-aBe adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.10.1952
  • TARİHTEKİ ^CİNAYETLER Nakleden:ÂZÎZ ÖZBAY Dillinger,hükümet tarafından bir numaralı halk düşmanı ilân edildi 5 Yeniden lovva'yı taradı;bu devletin Davenport şehrinde ve aynı günün sabah saatlerinde ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Iranda Komünistlerin küstahlıkları [Başmakaleden devam] Saltanat makamı aleyhine girişilen bu sinsi mücadelenin asıl menbaı medrese ve onun yarıcanı komünist selülleri olduğunu bilenler bu gibi hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Bir Amerikalıyı soyan haydutlar Ankara 27 Miluyel)Bundan bir müddet ev/el Samsun yolunda bir Amerikalıyı ve yeğenini tabanca CeUdidi ile soyan haydutlardan büi yakalanmışdiğer ikisi de kaçmağa muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Üçüncü tiyatro [Bas tarafı 1 incide] Birer konuşma yapan müdürle rejisör,bu hususta aşağıdaki bilgileri vermişlerdir:Halen bir komisyon tarafından idare olunan eski Eminönü Halkevi tiyatro salonunu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Almanya kalkmıyor [Bas tarafı 1 incide] Bu çevrelerin kanaatine göre.Fransanın bütün bu teşebbüs ve endişeleri Batı savlama sisteminin bir an evvel kurulmasına engel teşkil etmekte ve Moskovanın ekmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Trakyanın müdafaası Bas tarafı 1 incidel hafta süren müzakereler neticesinde Trakyanın müdafaasına ait plânlan tesbit etmiştir.Bu plana nazaran,Trakya müdafaasının en büyük mesuliyeti Yugoslavya ile Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • I McGheenin I Paristeki temasları Pari* 27 AP)B.Amerikanin Ankara Büyükelçisi George C.McGhee ile Türkiyedeki Amerikan Askeri Yardıjn Heyeti Şef Muavini General William Arnold bugün Atlantik devletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Faruk sert bir kokteyl hazırlayıp kadına verdi [Bas tarafı 1 incide] dm görmüştü.Ekseriyetle ilk bakışta bir katimin mizacı,düşünceleri,hareket tarzı hakkında kolaylıkla fikir sahibi olabilirdi.M.kola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Ânkarada siyasî faaliyet artıyor [Baş tarafı 1 in ekle 1 rarları ittihaz etmek maksadı* İe Bakanlar Kurulu,bu sabah saat 10 da Başbakan Adnan Menderes'in riyasetinde mü him bir toplantı yapmıştır-Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Cumhuriyet bayramı [Bas tarafı 1 incide] yük bir askeri geçit revml yapılacak ve gece ner taraf ışıklarla donatılacaktır.29 Ekim günö saat 13 te Büyük Millet Meclisinde Cumhurbaşkanı Celâl Sayar tebri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Dram kısmı Saat2l da FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi:Haldun Derin Telefon 42167 Komedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz İnal Telefon:40409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mü-Babukada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] ezmeye başlamıştım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Güney Doğu Avrupanm müdafaası İngilterenin Atina Büyükelçisi Londrada temaslar-da bulunuyor Londra 27 AP;Yugoslavyanın Londra Büyükelçisi Dr.Jose Brilej,Yugoslav komünist partisinin 2 kasımda Belgrad'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Istanbul cezaevinde dört saat süren kanlı arbede [Bas tarafı 1 incide] Bu mahkûmlar tekrar Sultanahmet Cezaevine geri gönderilince rekabet yeniden başlamış ve nihayet ilk hâdise dün sabah patlak vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Seyrüsefer işine dair kararlar [Baş tarafı 1 incide] c)Bütün atlı araba plâkalarının tebdili,ehliyetli arabacılar tarafından sevk ve idareleri,aynı zamanda arabaların her iki yanına büyük rakamlarla p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Hindi Çini'de durum gittikçe karışıyor Birİ3Şİk Amerikanın Pasifik cf onanması komutanı müzakerelerde bulunmak üzere Saygon'a gidiyor Saygon,27 AP)B.Amerikanın Pasifik Donanması Komutam Amiral Arthur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1952
  • Ticaret anlaşması konferansı 30 milletin temsilcileri Cenevre'de toplandılar Vaşington,27 AT)Birçok yabancı memleketler Amerika ile yaptıkları ticaretten sık sık şikâyet etmekte Jı» ler.Vaşiugton hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından:1 Mardin Vilâyetine bağlı Gercüş kasabası elektrik tesisatı dizel grubu ve A-G-şehir şebekesi)yaptırılacaktır-2 Tesisatın işler halde keşif bedeli 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Açık eksiltme ilânı Devlet Kâğıt Deposu Amirliğinden:1 Beşiktaş:Devlet Kâğıt Deposu anbarlarının çatı kısımlarının tamiri-Keşif bedeli 29471)Jira 89)kuruştur-Eksiltme 31 ekim 1952 cuma günü saat 14 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapan otobüslere tahsis olunan hipodrom arkasındaki garaj sahasında yaptırılacak 2 numaralı oto yağlama ve yıkama yeri ile umumî h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemiz ambarlarında biriken 2000 kilo bükülmüş ve 10-000 kilo bükülmemiş sunğipek deşesi teklif alma suretile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Beylerbeyi As.Şubesi Bşk.dan Şubemize kayıtlı Harp Malûlü Subay ve Erlerle şehit yetimlerinin senelik yoklamaları l/Ekim/952 den 15/Kasım/952 tarihine kadar yapılacaktır-Malûl ve şehit yetimlerinin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Kastamonu Valiliğinden:20/10/952 tarihinde eksiltmesi yapılacak olan 29704-70 lira keşif li Cide ilçesi sağlık merkezi binaları ikmal inşaatına istekli çıkmadığından on gün müddetle temdit edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Devlet Hava Yollan dene!Müdürlüğünden:1/Kaşım/1952 den.itibaren kış seferlerine başlanacaktır.Bu tarihten itibaren Ankara,Balıkesir,Bursa,Diyarbakır,Elâzığ,istanbul,izmir,Malatya,Van ve Kıbrıs,Beyrut,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Eksiltme ilânı Yalova C.Savcılığından 952/1536 1 Yalaova ceza evinin tamirat ve tadilâtı 1498)lira 24)kuruş muhammen bedelle ve eksiltme usulü ile yapılacaktır.2 Eksiltme ve ihale 3/11/952 pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Cumhuriyet Bayramında otobüs ve tramvav seferleri I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden:Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 29 Ekim 1954 Çarşamba günü sabah saatlerinden merasim sonuna kadar:1 Tepebaşı ve Tünelden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • 5000 Adet potele için demirden tek konsol,500 adet potele için demirden çift konsol,500 adet duvar kolyesi satın alınacaktır 1.E.T.T.işletmelerinden:1 Muhammen bedeli 16 800—lira tutarında olan yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • GENERAL® ELECTRIC II Will 111 i mı piiip,n,T BUNDAN ÂLÂSI OLAMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Pendik Belediye Başkanlığından:Pendikte batı mahallesinde 796 adanın 7 parselindeki 173 M2 ile aynı adanın 287 M2 lik 5 sayılı parselinin doğum evi ya» pılmak üzere 3710 sayılı istimlâk Kanununa tevfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • SAHN He istersen!What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her ckşam saat tam 21 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanı?Sterling Dolar w.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eakoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Cumhuriyet Bayramını açış ve marglarımız «Pl» 13.15 Haberler 13.30 Türküler ve oyun havalan 14.00 Dans mü zigi «Pl» 14.15 Şarkılar 14.45 Marjlarımız «Pl» 15.00 ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • *4f£ NE ZARtF DİKİŞ MAKİNASI NİHAYET ARADIĞIMI BULABİLDİM?HASSAS VE HER HUSUSTA EMNİ-YETLİ MİNERVA EL VE AYAKU DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNALARI HER YUVANIN EN LÜZUMLU BİR 1 İHTİYACIDR.MEHMET KAVALA Otfrta,Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Amerikada araştırma yapan kimyagerimiz Bayan Dikengil bilhassa nebatların tedavi kudretiyle ilgili sırrı öğrenmek üzere çalışıyor Bayan Dikengil» Wayne ün iversitesinde mikroskop başında Bayan Halide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • Sahip ve Bftfmuharrirl:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAS Basüdıgı yer:NURÎ AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.10.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Ağag\da cins ve mıkdarı yazılı 3 kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Adapazarı Aa,Sa-Al-Koda satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8