Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • İtalya dün Mısırı 6-1 mağlûp etti Baride.oynanan maç;Sulhi Ga an muvaffa kıyetle idare etti Roma 26 Hususi muhabirimiz telsizle bildiriyor)Bugün Baride 45 bin seyirci önünde oynanan İtalya-Mısır genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Rusların korktuğu üç devlet Sovyet diktatörleri bütün hücumlarını Amerika,ingiltere ve Türkiye üzerinde teksif ediyorlar Belgrad 26 T.H.A.Rus Komünist Partisi erkânının son kongrede irat ettikleri nut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • E.Zatopek üç yeni rekor kırdı Prag,26 AA)Emil Za topek» 25 ve 30 kilometrelik ve 15 millik dünya rekorlarını kırmak teşebbüslerini muvaffakiyetle başarmıştır.Stara Bolhlav civarında Huska stadı pistin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Akdenizde y apılacak olan büyük deniz manevraları Tath'katı müteakip NATO'ya mensuo 170 harb gemisi izmir iimanrnı ziyaret edecek rf-Izmir,26 Milliyet)NATO'ya dahil milletlerin deniz kuvvetleri yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Şampiyon olan atom âlimi İngilterenin meşhur atom Alimi Dr* William George Panney aynı zamanda iyi bir spor cud ur-Kendisi bu ayın 23 ün de yapılan golf müsabakalarında en iyi dereceyi almakla Şöhreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Van Fleet Kore'den ayrılıyor 8 inci Orda Komutanının yerine General Maxwe)Taylor getiriliyor Tokyo 26 A.A.Washington'dan alınan haberlere göre 8 inci Ordu Komutam General James Van,Fleet,yakında mem l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • V x*ms Dün sabah Zeyrekte feci bir otomobil kazası olmuştur* Haydarda Filyokuşunda oturan Abdullah Tepegöz admda bir şoför dün sabah saat 6 da işe gitmek için arabaslyle merdi* venli yokuştan inmeğe k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • İngiltere İran m Retrol meselesine ait İngiliz Amerikan müşterek notası laan Meclisinde müzakere edilirken Başbakanın bir mektubu okunmuştu-Doktor Musaddık.haklı taleplerini kabul etmediği takdirde İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • D ihya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde Talerler yaralan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kert dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Deli Hakkı Pehlivandan intikamımı alıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Dünkü Fener Adalet maçın da aşırı tezahürat yapan seyir çileri teskine çalışan hakem Sıtkı Eryar Foto:İFA)O.Saray Vef a'yı 3-1 mağlûp etti Seyircilerin 19ın taşkınlığı yüzünden Adalet takını Fener maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Küçük bir alacak n cinayet Kısıklıda bir amele,beraber çalıştığı arkadaşını tabanca ile öldürdü Dün gece gelirimizde yeni bir cinayet islenmiş,bir «mele arkadaşım öldürmüştür.Yaptığımız tahkikata güıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • ¦tfhvA XkiMuttH jl Bugün şehrimizde bava sabahleyin hafif bulutlu Öğleden sonra açık geçecek,hava sıcak* ligim muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Bulgar uçakları Yugoslav sınırını tecavliz ettiler Belgrad,26 AJL)Buakgam Belgrad'da yayınlanan re#mî tebliğde bildirildiğine göre,bu sabah Dimitrovgrad hudut şehri civarında Bulgar uçakları Uç defa Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • İranda komünistlerin kanlı nümayişleri Şahın gözü önünde Şaha ölüm.diye bağıran kızıllardan 147 kişi yakalanarak zindana atıldı Tahran 26 A.A.Komünistler bugün şah ve kraliçenin gözleri önünde talebel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Köylü Partisi kongresi dün toplandı Ankara 26 Milliyet)Türkiye Köylü Partisi birinci büyük kongresi bu sabah saat 10 da Gar Gazinosu üst salonunda toplandı.Kongreye partinin teşkilâtı bulunan 10 ilden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Azadi henüz doğurmadı Pakistan hükümetinin hediyesi olan filin duruma endişe uyandırdı Ankara 26 Milliyet)Pakistan hükümeti tarafından hediye edilmiş olan Azadi adlı filin aylardanberi gebe olduğu bi7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Doktorfar aldandılar ömrü boyunca sekerek yürüyeceğini söyledikleri genç.bir maçta tam 4 gol atiı Londra 26 A.A.18 ay evvel hava kuvvetlerinde vazife görürken,sol baçagı çocuk felcine tutulan John She
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Kral,yüzbaşı Hasan'ın karısını nasıl elde etti Kocasını binbaşılığa terfi ettirebilmek ve bir Kralla tanışabilmek arzusu ile çırpınan genç kadın Ömer Fethi Paşanın burduğu ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1952
  • w m asra s ir,v ^^sısa H ^jj Amerİkada seçim mücadelesi gittikçe şiddetlenmektedir.Dün bir nutuk soyliyen Gl-Eisenhower» Cumhurbaşkanı se* çildiği takdirde Kore meselesini halletmek üzere bizzat Korey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • TARİH BAHİSLERİ 1 Hudâvendigâr' in meshedi ve sehâdeti F T İsmail Hami DANİŞMEND I 6 j!Birinci Kosova muharebesinin büyük ve sanlı kahramanı Murad Hudâvendigâr en kuvvetli rivayete göre Hicretin 726 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • K IS A HA BE R L E II Türk Gemi İnşaiye Mühendisleri Cemiyetinin ilk genel kurul toplantısı dün saat 15 te Galata Yolcu Salonunda toplanmıştır.Kongre başkanlığına Cevdet Mutuk,kâtipliklere de Nedret U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • POLİSTE Beyazıtta Mahmudiye sokağında oturan Süreyya Çokemin adındaki kadın dün 13 tane kinin irjerek intihara teşebbüs etmiş ve hastahaneye kakiırılımstır.^r Beşiktaşta Hacımansur sokanında bulunan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • M.T.A.hesabına on öğrenci dış memleketlere tahsile gidecek Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü hesabına 10 öğrenci Avrupa ve Amerikaya gönderilecektir.İmtihanlara girebilmek için,en az lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • iki hamalı birden bıçaklıyan azılı sabıkalı Dün gece Kadıköyde kanlı bir sokak kavgası olmuştur.Yeldeğirmeninde İsmail Bey sokağında 9 numarada oturan Hasan Bayraktar adında bir sabıkalı,saat 23 sıral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • İl Genel Meclisinin fevkalâde toplantısı îl Genel Meclisi,gündemde bulunan maddelerin tamamen görüşülerek karara bağlanmasını temin için mûtat toplantılarının dışında bugün de bir fevkalâde bir içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • HALKIN SESİ Bir cevap Bu köşede çıkan bir okuyucu mektubunda Mustafa Kemal caddesinin bakımsız ve karanlık olduğundan şikâyet edilmişti.Makine ve Sanayi Müdürlüğünden aldırımız bir cevap bu hususta şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • mücadele başlıyor Şehir Meclisi bu hususta yeni nizamnameye ek bir madde ilfive edecek Şehir dahilinde gürültü ile!raklar çalınarnazmücadele edilmesi için bazı şahıslar tarafından Belediye nezdinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • Emniyet Müdürlüğündeki kısmı siyasî Federal polis oluyor Haber aldığımıza göre Ankara,İstanbul ve İzmir Birinci şubelerinin yakında federal bir teşkilât haline sokulacağı söylenmektedir.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • "Sus,vapurunun dişlileri halâ yerine konmadı 3 senedenberi Haliçte kırılan dişlilerinin yerine yenisi konulamadığı için âtıl vaziyette bulunan «Sus» vapurunun 6 ay kadar sonra servise gireceği söyleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • Belediye bütçesi j o "Sosyal yardım gideri tekrar 20 bin lira ile takviye edilecek Belediye bütçesinden şehir1 dahilindeki fakir ve muhtaç halkın bazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere «Sosyal yardım gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • Hie 27 Bu.7 Ekim 14 j Se£er 1952 Kkim 1S72 Pazartesi 13İ8 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.25 1.11 öğle 11.58 6.45 tkindi 14.52 9.39 Akşam 17.12 12.00 Yatsı 18.42 132 İmsak 4.46 M.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • Milletlerarası seyrüsefer toplantısına davet edildik Halen Amerikada»bulunan İstanbul Belediyesi seyrüsefer yüksek mühendisi Fikret Evliyagil,Enstitute of Traffic Engineers» teşkilâtına âza kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • TÖREN İr Denizcilik Bankası Umum Müdürlüğü Bankacılık Merkez Şubesi Karaköy ajansı bugün saat 10 da törenle açılacaktır.TOPLANTI İç Arabacılar Cemiyeti,Vilâyetin verdiği kararı protesto için çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • D.P.Şehitmuhtar Ocağı kongresi dün yapıldı D.P.Şehit Muhtar ocağının yıllık kongresi dün saat 9.30 da Beyoğlu Spor Kulübü lokalinde yapılmıştır.Kongrede D.P.il idare kurulu ve Şehir Meojisi üyeleri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • Büyük vergi kaçakçılığı m-O-Bir kaç büyük firma müfettişler tarafından 1 o trol ediliyor Şehrimiz maliye müfettişleri yeni bir vergi kaçakçılığı tahkikatına elkoymuşlardır-Kaçakçılığın birkaç büyük fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • Hazrefi Muhammetten sonra Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ömer,savaşı sevmiyor,her zaman barışı tercih ediyordu 75 Başkumandan Numan,atının üstünde bir elinde Müslümanların tarilü bayrağı,diğer elinde kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dalar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Esköudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.80 54.12.50 73.68.40 O.44.80 0.01,876 9.73.90 Kapanış 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • Meyva ağaçlarının daha' az yer tutup daha bol mahsul vermeleri için son zamanlarda tatbik edilen usuller hayretlere seza neticeler vermiştir-Lüzumsuz yere feoy atıp fazla saha kaplıyan ağaçlar yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1952
  • Başarı gösteren emniyet memurları taltif ediliyor Son günlerde beyaz zehir kaçakçıları ile mücadelede büyüft başarıları görülen kaçakçılık masası memurlarından bazıları taltif ve terfih edilecektir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • 75 Kısa bir kahkaha işittim:Bir defa daha özür dilemeyim de bu bahis kapansın,olmaz mı?Melina?Melina?Melinamn buradt.olduğunu mu sanıyorsunuz?Rica ederim üstad.benim sanlarımı bırakın da bilginizi lüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • İKTİBAS Uç gencin geçirdiği müthiş bir denizler altı macerası Hass,köpek bahğının üzerine doğru saldırdığını görünce öleceğini anladı.Fakat tam bu sırada suları sarsan müthiş bir çığlık koptu.Arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • Turistik mahiyette seyahatler için "taksit usulü ile gezi Bir Amerikan denizcilik şirketi,Birleşik Devletler turistik sahalarına turist celbetmek mak sadiyle karşılığı muayyen bir müddet içinde ödenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • f^—TUrk Plllmcfİlginin En Muazzam Eseri YAVUZ SULTAN SELİM ve YENİÇERİ HASAN Bu akşamdan itibaren ATLAS ve İPEK Sinemalarında Ankarada:BÜYÜK ve NUR Yarm matinelerden itibaren İstanbul Kadıköy İzmir Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • İsveç ilim adamları Cinde yapılacak tahkikata katılmıyor Londra,26 Nafen)Tanınmış birçok îsveç ilim adamlan,Komünist Cinde* serbestçe tahkikat yapamıyacaklarım anladıklarından,kızıllar tarafın-İddiala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • Suriyede toprak dağıtımı Şam,26 Nafen)Suriye hükümetinin,toprak dağıtımı programının baz-kısımları açıklanmış bulunmaktadır.Şimdiki balde en kalabalık bölgelerde toprak dağıtımı süratle tamamlanacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • Korede harekât devam ediyor Seoul,26 AP)Müttefik birlikleri kızıl Çinlileri Avcı tepesinin son müstahkem mevzilernden debu sabah uUraya muvaffak olmuşlardır.Bu tepeyi şimdi ellerine geçiren müttefikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • Afyon yetiştiren Ermeni ailesi Paris,26 Nafetı)Fransız polisi,merkezi Fransada Le Chautey'de gizli oıarak bir Ermeni ailesinin afyon yetiştirmekte olduğunu tesbl* etmiş ve bir baskın yapmıştır.Fransan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • Tarihçi H.Lamb'm beyanatı Türkiyeden bahseden tarihçi:«E3de edilmiş olan gelişmeler üzerimde mühim tesir bıraktı» dedi.New York 26 Nafen)Türkiye ve Orta Doğu memleketlerinde yaptığı bir geziden buraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • Siyası İcmal Fransız Atanan iht Safi Bonn'dan verilen bir ajMis telgraf,Batı Alınan}* kükûmetiııjn bir tebliğ neşrederek Fransa ile Sarre meselesi yüzünden ihtilâfta olduğuna ilan eylediğini,bildirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • Kısa haricî haberler MALTA Kore sularında ikinci vazife turunu tamamladıktan sonra anavatana dönmekte olan İngiliz «Belfast» kruvazörü bugün buraya gelmiştir.«Belfast» Kore açıklarında tam 404 gün dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • Florida sahillerindeki fırtına Miami,Florida)26 A.A.Florida sahillerinde şiddetli br fırtına hüküm sürmektedir.Bahama adalarının merkezi Nassau şehrinin dün gece fırtına yüzünden epeyce hasara Uğradığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • Hindli bir kız altı aydır yemek yemiyor Bir kahvecinin 17 yaşındaki kızı 6 aydır yemek yemediği hade sıhhati gayet iyi Mercara 26 Nafen)Hindistanm Santikopa şehrinde bir kahvecinin kızı olan Dhana Lak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kıskançlık üzerine Bakıyorum sizi kıskandıkları için üzgünsünüz» hattâ bunu bir mesele yapmışsınız-Sizi severim» Üstelik bu sevginin beğenmekten ileri geldiğini fark etmiş bulunuyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1952
  • ÜÖRE Çiftetelliye isyan Mısırdan bildirildiğine göre,göbek atma,aile ve cemiyet için bir tehlike teşkil eylediğinden,umumi müsamerelerle müesseselerde çiftetelli oynanması menolunacakmış.İçişleri Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.10.1952
  • Korede askerî harekât her gün biraz daha şiddetlenmektedir.Bilhassa kara harekâtında müttefikler yeni ilerlemeler kaydetmişlerdir.Bu arada Birleşmiş Milletler safında çarpışan birliğimiz de kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1952
  • W' Bikini mayolar gittikçe büyük bir İnkişaf geçirmiştir.Bilhassa Fransız kadınlarınca rağbet bulan Bikini mayoları yaratıcılarından bir modelist iki küçük iki de büyük mendilden dikişsiz bir mayo mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1952
  • BU DA DELI PETRO'NUN MAHBÜBESI KATERINAL Katerina İlk defa genç ve güzel mabeyncilerden biriyle Petroya İhanet etti.Fakat Petro onun vücudunu bir havanda dövülmüş gibi ezdirdikten sonra,karşısında Kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.10.1952
  • Dünkü maçların hasılatı Dün Fenerbahçe maçını 20.780 ve G.Saray Vefa'yı İse 22.621 kişi takip etti Dün yapılan maçlar büyük bir seyirci toplamış* tır-Galatasaray Vefa maçı son senelerde en faz* la sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.10.1952
  • Bir Iran takımı Eskfşehire geliyor Iranın kuvvetli kulüplerin den Tebriz şampiyonu Rahe ahan bu ay sonuna doğru Es kişehire gelerek güreş ve futbol maçları yapacaktır-Eskişehir bölge müdürü Samih Dura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.10.1952
  • Profesyonel FENERBAHÇE VEFA BEŞİKTAŞ GALATASARAY KASIMPAŞA BEYOGLUSPOR ISTANBULSPOR ADALET EMNİYET lig puan cetveli U G B M AT-YE P 5 5 17:2 10 5 4 14:1 8 5 4—1 19:9 8 5 4—1 10:5 8 5 3—2 10:8 6 5 1 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.10.1952
  • Bir İngiliz kadınının muvaffakiyeti Las Palmas.25 AP)Kazablankadan uzun zamandan beri buraya gelmesi beklenen ve artık hayatından yavaş yavaş ümit kesilen Ann Davison isimli İngiliz kadını dün beklenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.10.1952
  • Dün galip gelen Galatasaray takımı:Soldan saga)Kamil.Hikmet.NacL Reha.Bülent,Hüseyin.Rober,Ali.Necml.Turgay ve kaptan Muzaffer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.10.1952
  • K y^ W.W:wi'S»?Adaletliler İkinci haf tayımın başlamasına bir dakika kala sahaya çıkarak halkı böyle selâmladılar Tukardald resimd* Salâhattinin,seyircilerin yuhn sına mukabele edişi ile Adaletli futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.10.1952
  • Istanbulspor dün B.Spor ile 1-1 berabere kaldı Dün sabah Şeref stadında profesyonel lig maçlarına devam edilmiştir.Günün yegane maçını yapmak üzere istanbujapor ve Beyogluspor takımları hakem Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.10.1952
  • im Ankarada yapılan okullararası atletizm müsabakalarında $0 metre Türkiye rekorunu kıran Ankara Kız Lisesinden Nuran özdo&ru ba mesafeyi 10-8/10 ile koşmuştur*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.10.1952
  • Galatasaray azimli ve canlı bir oyunla Vefa'yı 3-1 yendi Sarı kırmızılılar eski günlerine yaraşır bir oyun çıkarmak suretiyle maçı kazanmasını bildiler Naci Vefa sa£aeı«;ı Alinin hare ketine mâni olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.10.1952
  • Değme iş adamına faş çıkartan ıskatçılar Para koparmak için baş lâf şudur;Allah c yattıkça size uzun ömürler versin Merfrezefeadi Mezarlığının kapı ko c—Başınız sağ olsun beyeigım.Allah geiıde kalanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1952
  • He isterseniz What You WW)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her ckşam saat tam 21 de i Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1952
  • BULMACA Razırlıyan:Sadi BORAK 2 3 4 S 6 7 S 9 10 11 1£ 1 2 3 4 5 H H U l H l L İbhe İSİ 8 9 10 11 121 Soldan Sağa 1 Tecrübesi var,kaabile 2 Müşteri Çoğul)3 Rahne açan;Kurun 4 Götür veya getir;Aldanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1952
  • Padişah:Artık yaramaz haseki 144 Geri geri çekilen paşa.torbayı getirene bir ikramda bulunulmasını hatırlatmak istedi-Kösem Valde buna da:Edirneye bildireceğim,orasının takdirini beklersiniz-Diye ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Dillinger'in yardımcıları en az onun kadar gözü pek insanlardı 4 Yaralı bir haydudun ifşa ettiği Bir İşte bu hengâme içinde kanlı kafile Lima'yı tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1952
  • Bence muhakkak,dedi.Eğlence kabilinden aktristlik ediyor.kelimesi afişlerde göze çarpmadığı için ismini değiştirdiğini biliyordum.Fakat Sydney Train adını aldığını henüz öğrenememiştim.Benim hakkımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • ingiltere Iran tBasmakaledau devam] şümniyen tngi&ere gün bu-1 günkü duruma.lâzım gelirse.senelerce mukavemet edebilecek midir?Bu takdirde sabır ve mukavemetin,tevlit eylediği muazzam ziyanlara rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Van Fleet* Koreden ayrılıyor [Baş tarafı 1 incide] General Van Fleet,29 uncu Cumhuriyet Bayramı yıldönümü münasebetiyle Kore cephesind* savaşan meşhur Türle tugayına aşağıdaki tebrik mesajını göndermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Azadı henüz doğurmadı [Baş tarafı 1 incide] günü gecikmesi üzerine hayvanat bahgesi veterinerleri endişeye düşmüşler ve Azadide bir dış gebelik olması ihtimalinden şüp belenmeye başlamışlardır.Bu sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Dolmabafıçe cinayeti faillerinin sonuncusuda yakalandı Dolmabahçede 16 ekim günü islenen cinayetin faillerinden üçü yakalanarak adalete teslim edilmiğtL Yalnız Bursada kaatil Necati ygfr*înnıyiroıı^ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali talinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayata [Baş tarafı 1 incide] kamımı almak için g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Zapotek 3 yeni rekor kırdı [Baş tarafı 1 incide] Eski rekor bir saat 17 dakika 28 saniye 8/10 olarak Finlandiyalı Hitanen'de îdi)2—25 kilometre Bir saat 19 dakika 21 saniye 8/10-Eski rekor bir saat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Rusların korktuğu Uç devlet [Baş tarafı 1 incide] kiyeye yaptığı hücumlar,Rusların bu yoldaki hissiyatını göstermesi taunundan manidar karşılanmıştır.Malenkov,mevzuubahis nutkunda şöyle demiştir:«Hür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Bulgar uçakları [Baş tarafı 1 incide] lunan Bulgar askerlerinden müteşekkil bir grup Yugoslav lıudut muhafızları üzerine ateş açmıştır.Saat 8.30 da diğer bir uçak,2000 metre yükseklikte uçmak suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Veremle mücadele bölgeleri_Sağlık Bakanlığı veremle mücadele edebilmek için yurda 8 verem bölgesine ayırdı Ankara 26 T.H.A.Sağlık Bakanlığı verem mücadelesinde tam randıman alabilmek ve verem âfetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Eisenhower seçilirse Kore'ye gidecek Dünkü nutkunda general neselesini halletmek üzere New York 26 Associated Press)General Eisenhower bugün verdiği bir seçim nutkunda rakibi Adlai Stevenson'u komüniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Akdenizde yapılacak deniz manevraları [Bas tarafı 1 incidel gemisi iştirak edecek ve ıriütea kıben gemiler îzmir limanına gelerek demirliyeceklerdir.Gösterilere iştirak edecek cilan komutanlar Kızılçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Kral,yüzbaşı karısın nasıl [Bas tarafı 1 incide] Majeste,bugün öğlenden sonra M.bizde olacak ve sizinle görüşebilmek he yecanı içinde bekleyecek» AîA.Kocası şehirden ayrıldı mı?Evet Majeste-Dün geceki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Iranda komünistlerin nümayişleri ÎBaş tarafı 1 inenle J mislerdir.Emniyet Müdürü Kemal 117 komünistin zindana ti* kılmış olduğunu söylemiştiröiger taraftan Şahın doğura yıldönümü münasebetiyle v« dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Defterdara gönderilen mektup İstanbul Defterdarı Esat Gürsu,aldığı tehdit mektubu hakkında şu izahatı veriyor:26/9/952 tarihinde aldığım bahis konusu mektup dairemizce dürüst ve çalışkan tanınmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Köylü Partisi [Bag tarafı 1 incide] kam İsmet İnönünün de kongre ye gelmiş olmasıydı.Tanında genel idare kurulu üyelerinden Kemal Satır olduğu halde kongreye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • italya Mısırı 6-1 mağlûp etti [Bas tarafı 1 incide] beynelmilel futbol hakemi Sulhi Garamn idare ettiği maçın ilk devresini 3 0 üerde bitiren italyanlar bundan sonra oyuna tamamiyle hâkim olmuşlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Doktorlar aldandılar [Bas tarafı 1 incide] torların bütün ömrü boyunca sekerek yürüyeceğini söylemiş olmalarına rağmen,bugün birin ci lig futbol maçlarında merkez muhacim oynadığı ve mensup olduğu Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1952
  • Esnaf Dernekleri Kongresi üç gündür devam eden kongre dün.sona erdi ve bazı mühim kararlar alındı Ankara,26 AA.Üç günden beri devam eden Türkiye Esnaf Dernekleri ve Birlikleri kongresi bugün sona ermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Köprü varyant ve imlâları yaptırılacak Karayolları 1.ci Bölge Müdürlüğünden 387.042.07 lira keşif bedelli,İzmit Karamürsel yolunda Çu-ahane Kirazdere Kullar Yeniköy Hasardere ve Kazıklı köprülerinin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır filer Bankasından:Tesisin işler Geçici hakle keşif Kasaba adı İli Bedeli Teminatı Nev'i Marmaris Muğla)138 527,62 8176.38 Dizel grubu ve Şehir şebekesi Yatağan Muğla)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:1952-1953 öğretim yılının başlaması dolayaısiyle 27/Ekim/1952 pazartesi günü saat 1100 de Gümüşsüyü binamızdaki spor »alonunda yapılacak açılış törenini,Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nflahada Me'arul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından:1—Ordu iline bağlı Perşembe kasabasına hidro-elektrik tesisat,yüksek ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır.2—Tesisin işler halde keşif bedeli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Santrifüje font boru alınacak İLLER BANKASINDAN 1 Bankamızca yaptırılmakta bulunan su tesislerinde kullanılmak üzere 75 milimetrelik 100000 mtera 125 milimetrelik 15 000 metre 20 atmosfer tazyike müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Istanoui 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Piyano ile karışık hafif melodiler Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Fevkalâde ikramiye Son Model Lüks BUİCK Otomobiline Sahip olmak ümidi,emrinizi bekleyen istanbul Şubemizle Beyoğlu ve Bahçekapı Ajanslarımızdan birinde açtıracağınız 150 Liralık Bir hesapla hakikat ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Köprü tabliyesinin tevsii Karayolları Genel müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Hatay ili içinde,Devlet yolu başlangıcında ve Asi nehri üzerindeki mevcut köprünün tabliyesinin betonarme olarak geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Gmr.Muhafaza 1st.2.No.lu Satinalma Komisyonu Başkanlığından:Açık eksiltme ile 100 adet manyatolu telefon satın alınacaktır-Tahmin bedeli 7500 lira.muvakkat teminatı 562 lira 50 kuruştur-Eksiltme:28-10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Kırklareli Belediye Başkanlığından 1 Kırklareli Belediye buz fabrikası soğuk hava tesisatı mevcut fennî şartnamesi dahilinde 2490 sayılı kanunun 31» maddesine tevfikan kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verijeıı Askerî^ JKıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı sebzeler 14/10/952 cuma günü saat 11 de Topkapı Maltepe Ab-Sa-Al-Koda satın alı« nacaktır-Şartnamesi Koda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden:l/Kasım/1952 den itibaren kış seferlerine başlanacaktır-Bu talihten itibaren Ankara,Balıkesir,Bursa,Diyarbakır» Elâzığ,istanbul,izmir.Malatya,Van ve Kıbrıs,Beyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Şehir mezarlığında yaptırılacak 8* ci kısım inşaatına ait 295)adet lahit ve teferruatı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 49935)liradır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • »Satılık müfrez arsalar—I Beylerbeyinde Yalılar Caddesinde,cadde üzerinde ve ayrıca sahilde-Mutavassıt kabul edilmez-Galata Karaköy Palas karşısında No-84 İbrahim Taşçıoğluna müracaat-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • Hindistan Büyükelçisi sergi ye iştirak edecek çocuklarımız m eserlerini tetkik ediyor Çocuklararası resim sergisine katılıyoruz 234 eserle iştirak ettikleri sergide çocuklarımızın iyi bir derece alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.10.1952
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8