Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Kral Förulc bir cani midir y^)|VlAArilVVVVVVVV' 1*11" m m m m m m Kral,yüz aşı Hasanı hemen Sudana yolladı Nakleden:Ümit DENİZ [Yazısı 7 ncide]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Hurda eşya satışı Ankara,25 Milliyet)Bugün ortaya çıkan bir söylentiye göre Maliye Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmış olan askeri birliklere,iktisadi devlet teşekküllerine ve diğer resmi müessesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • İskender unda dört şüpheli şahıs yakalandı İskenderun,25 T.II.A.Bugün sabaha kargı limanda devriye gezen emniyet ve gümrük motorlarında bulunan memurlar,alaca karanlıkta 4 şahsın gizlice karaya çıkmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Kaza ile arkadaşını vura» Semiha Müessif bir kaza o-Genç bir kız bir erkek arkadaşını tabanca ile yaraladı Dün Eminönündeki Beslen Çikolata Fabrikasında müe-isif bir yaralama» Hâdisesi olmuş ve 18 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Veremli mahkumlar için yeni infaz sistemi Adalet ve Sağlık Bakanlıkları tarafından yeni bir talimatname hazırlandı Ankara,25 T.H.A.Adalet Bakanlığı ile Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığı müştereken ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Esnaf Dernekleri kongresi o-Ekonomi Bakanı kongrede esnafla hasbihalde Ankara,25 Hususî)Esnaf Dernekleri kongresinin çalışmalarına dün de devam edilmiştir.Kongrede bir konuşma yapan Ekonomi ve Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Üniversite Talebe Birliği tarafından İstanbul Üniversitesi bahçesine dikilecek olan Atatürk heykeli müsabakasına iştirak eden sanatkârların hazırladığı eserler önümüzdeki günlerde Profesörler Evinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Köylü Partisinin büyük kongresi Ankara,25 Milliyet)Türkiye Köylü Partisinin ilk büyük kongresi yarın sabah saat 10 da şehrimizde Gar gazinosu salonlarında toplanacaktır.On ilden gelecek olan delegeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • V-Dün bttyük bir tehlike atlatan çilen Limanda demirli bir şilepte yangın çıktı Geminin kömür deposundan çıkan ateş geç vakit güçlükle söndürüldü bin ambarlarında vukubulan yangının söndürülmesi iğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Gönüllü kaatil dün serbest bırakıldı o-Bir müddetten beri müşahede altında bulunan Abdüİvehabın akıl hastası olduğu anlaşıldı Bundan bir müddet evvel Sarıyer cinayetinin faili olduğu iddiasıyla sarhoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • iran'da Ayanın feshi Meclis kararının Şah tarafından tasvibi,Musaddık'ın durumunu takviye etti Tahran,25 AA)A-yanın feshi hakkındaki Meclis kararanın Şah tara-fından tasvibi üzerine Başbakan Musaddık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Tımarhanede bir cinayet o-Bakırköy hastahanesinde tedavi gören bir deli koğuş arkadaşını öldürdü Bakırköy Tımarhanesinde yılın ikinci cinayeti iş\enni:gi)r.Evvelki gün saat 11 sıraların da,iki akıl ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Dün Mithatpaea ve Çeref stajlarında yapılan profesyonel lig maçlarında Beşiktaş Beykoz'a 3-0» Kanım pasa da Emnlyefi 5"0 mağlûp etmişlerdir.Bugün yapılacak olan Vefa Galatasaray ve Fenerbahçe Adalet m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Memurlara verilecek bayram ikramiyesi Alâkalılar ortaya çıkan şayiaların tamamen asılsız oluğunu belirttiler Ankara,25 TH-A-Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle!memurlara birer maaş ikramiye verileceği yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Çekoslovakya iktisadî buhran içinde Viyana,25 AP)Çekoslovak Dışişleri Bakanı Vaclav Nosek bu gece radyoda millete hitaben verdiği bir demeçte bütün Çekoslavak ekonomisini tehlikeye maruz bırakan vahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Bakanlar Kurulunda dün Orta Doğu müdafaası Türk görüşünün Arap devletleri tarafından müsait karşılanacağı kuvvetle tahmin ediliyor Ankara,25 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün saat 10 da Başbakan Adnan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Bayar'ın Afina seyahati 16 kasımda yapılacak olan ziyaret 27 kasıma bırakıldı Atina,25 A.A)Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın 17 kasımda Yunanistan'a yapacağı ziyaret 16 kasımda cereyan edecek genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Bir casusun ifşaatı o-Bir Amerikalı memur Rusya hesabına çalıştığını itiraf etti Nevyork,25 A.A.Birleşmiş Milletler Teşkilâtında Yayınlar Müdürlüğü vazifesini ifa etmekte olan David Zablodowaki adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • Her gecenin muhakkak bir gündüzü vardır ı^—Dell Hakkıya yenilişim beni çekemiyenlerin ağzında adetâ bir sakız olmuştıı.Artık benden güreşin geçt'ğini ve Deli Hakkının pehlivanlığımı söküp aldığını söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • kw^w^nhtnuii:Bugün şehrimizde hava sabahleyin hafif bulutlu öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1952
  • İzmir Temsil Bürosu açıldı Milli Savunma Bakanlığı tzmir Temsil Bürosu dün törenle açılmıştır-Bu münasebetle verilen kokteylde General ftyman da hazır bulunmuştur*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • Ti rırıı-ıf^-ı-ırınf rıJv^n-ıv-ırır^ I TARİH BAHİSLERİ Hudâvendigâr'ın meshedi ve sehâdeü I 9 fgm«ii Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda Birinci jı Kasoı ı zaferi üzerine Murad jı Hudâvendigâr'ın bir Sırp fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • i ı 1f gL S 1 0* ilic.I n ıu *a yu A 00 H O)i i* m w\m «c ÜIS U U ıt M M t-m to «e o^ m io io b t)b O IC O tO 4».VASATI EZANI "O o H D 1952 Ekim 0 s 1 w a e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • ko\ke Demokrat Parti Seyhan İl Kongresi 26 ekim pazar günü saat 9 da Adana'da Asri sinema salonunda hapılacaktırîzc\Kurtbaşı yetiştirmek mevzuunda Eğitim Enstitüsü jimnastik salonunda bir haftalık kuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • KISA HABERLER •jf Denizcilik Bankası Banka kısmı yemden restore edilen Karakoydeki binasında yarın saat 9 Jan itibaren halk hizmetine agUaeakfr.İc Kış mevsiminin yaklaşması doiayısiyle halkın fazla m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • POLİSTE Eyüpte Gümüşsüyü caddesinde oturan Nazmi Meral ile ayni sokakta oturan Halil Banka bir çoruk meselesi yüzünden kavga •derken,Hikmet isimli bir şahıs araya girmiş,kavgacılardan Halil bıçağını ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra ı alifeler Yazan:S.NAFİZ TANSU "Ya Ömer,sizin Medineden çıkmanız çok büyük bir bata olacaktır.74 Hakikaten öğleden bir saat sonra halifenin istediği kimseler Medinenin tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • 6 kilo erosn yakalandı o-Kaçakçılık masası memurları dün yeni bir şebekeyi yakaladı 2 nci Şube Emniyet Kaçakçılık Masası menuulan dün yeni bir eroin tüccarını ua.Uu j aralamışlardır.Çok kurnaz bir ero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • Dr.Kumbaracıların dosyası Haysiyet 'Divanına verildi Şehir 'Meclisi üyelerinden Sedat Kumbaracıların partiden ihracına dair çıkan şayialar karşısında D.P.İl Haysiyet Divanı Başkanı Mehmet Karan şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • Camlıca Kaz Lisesi talebeleri Çanakkaleye gidiyor Çanakkale Vali3i Safa Karanakcının davetlisi olarak Çamlıca Kız Lisesi izcilerinden bir kafile,başlarında Okul Müdürü Nuriye Hekimoglu ve spor öğ ret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • Bir yaralama hâdisesi Evvelki gece Yed i kule tren is* tasyonu civarında foc't bir yaralama hâdisesi olmuştur.İslas I yon bekçisi Hüseyin gece saat 22 sıralarında,depolar civarında gördüğü Alâeltin is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • Aksu vapuru bugün sefere çıkıyor Dün saat 14 de Karadeniz seferine kalkması icabeden Aksu vapurunun hareket saati bugün saat 24 e tehir edilmiştir.Yaptığımız tahkikattı nar.aran vapurun geciktirilme s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • ihracatımızda büyük artışlar kaydedildi Dokuz ay içinde 685 miiyon liralık mal ihraç ettik istatistik Genel Müdürlüğün-j larda geçen seney* nazaran müden yayınlanan sirkülere göre;him bir artış müşahe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • İhracatçı birliklerin lağvı meselesi İhracatçı Birliklerinin lağvı hususundaki etüdlere devam edilmektedir.Bu arada yağlı tohumlar tacirlerinin fikri alınmak üzere Birlik temsilcileri 4 kasımda bir to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • r 'MMA WV\AA/HALKIN SESİ 73 günde alınamıyan kömür Kocamustafapaşu.Ramazan Efendi sokağı,Da&istan Çıkmazı 2 No.da oturan Ömer Ö/caıı isimli okuyucumuz yazıyor:Boynumu büküp daha bir ay bekliyebilirdim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • Göçmen evleri o-Ramideki evleri teftiş eden Vaii dön geniş izahat verdi Ramide,Taşlılarla uv.v/kiinde inşa edilen göçmer.evleri hakkında yapılan bazı neâviyaca karşı Vali ve Belediye Başkanı Prof.Göka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • Dünya Tütün teşkilâtı geçici komitesi çalışmaları Uç günden beri Tekel Genel Müdürlüğü merkez binasında toplanmakta olan Dünya Tütün Teşkilâtı Geçici Komitesi çalışmalarını bitirmiştir.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • GUNUN MESELELERİ YEDEK SUBAYLARIMIZ ÇOK ŞANLI BİR TARİHE MALIKTIR Bir hafta evvel îstanbula gelen Millî Savunma Bakanımız,Milliyetten bir arkadaşımızın sorduğu bir suale karşılık olarak «Hâlen silâh a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1952
  • Yerinde bir hediye Bir gazete bisiklet yarışı tertip etmişti.Bu sefer kazananların mükâfatlarını ilan ecliyor:Birinci-AİVIT lere ko1 saatifc»7 m2?ötekilere termos.Birisi:Ka zanamıyanlara termos vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Türklere esir düşen İngilizler Londra.25 Nafen)Birinci Cihan Harbi esnasında Türklere esir dilden 18 İngiliz 34 sene sonra nihayet bugün bir araya gelmişler,bir toplantı yapmışlardır.Türklerin Kedosda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Acheson Kore harbine dair görüşünü açıkladı Birleşmiş milletleı edilinceye kadar ha Nevyork,25 iAP)Birleşmiş Milletler Siyasî Komitesinde dUn alkışlar arasında konuşan Amerika Dışişleri Bakanı Mr.Ache
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Elâzığda fecî bir kaza Elâzığ,25 Milliyet)Bugün Elazığ Uluov.'t sulaması 1 inci kısım tünel inşatmda mü essif bir iş kazası olmuştur.Aynı günde tünelde Dir evvelki atışa ait lağım deliklerinin birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Adapazarmda dünkü cinayet Adapazarı,25 Milliyet)Bu sabah ilçemize bazlı Sapanca bucağında eski bir kan dâvası yüzünden iocî bir cinayet işlenmiş ve hadise söyle cereyan etmiştir:Bucağın sakinlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Avrupada soğuk dalgası Berlin,25 Nafen)Avıupaya gelmiş olan soğuk dalgasının İlk felaketzedeleri Almanyadaki ve biiUassa her gece hararetin sıfıra inmekte ciduğu Berlindeki kırlangıçlar olmakta dır.¦"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Siyasî İcmal Cenubî Afrikada ırk dâvası Birleşmiş Milletler umumî heyetinde epey sert münakaşalara sebebiyet veren bir dâva var-Cenubî Afrikalı zenciler kendilerine i vatandaşlık hakkı tanınmadığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • 74 Kadehlerimiz boşalıyor,tek rar doluyor ve odada bir ömür belki de bir milyon ömür.saniyelerine varıncaya kadar,bü tün unsurlariyle uçuşuyor,uçuşuyordu-Bu hal böylece ne kadar sür dü.bilmiyorum,faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • IKIIJ5Aλ başına birden fazla gazete neşreden memleket Modern rotatif makinelerinden biri iırgilterede günlük ve haftalık gazetelerin baskı yekûnu 50 milyonu gsçiyor.Birleşik Amerika'da yalnız günlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Dağ fare doğuruyor Gazetelerde okuduk.Milli Eğitim Müdürlüğü İstaııbulun beş yüzüncü yıldönümünü t es'it iyin hazırlıklara başlamış.Türkiye ilk ve ortaokulları öğrencilerinin yapacakları Istanbula ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Soğuk harp yepyeni bir safhada Elsenhower hilr milletlerin iktisadî bakımdan birleşmelerini istiyor Nevyoifk,25 T.H.A.«New-York Herald Tribune» gazetesinin tertip ettiği bir mitingde söz alan General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ iyi niyet niye yarar Tarık BUĞRA Tr umanın Kızı Margaret'ht mesajını okumuşsunuzdur.Birleşmiş Milletler gününde dünyaya seslenen say m Margaret «lyiniyetli insanlar» sözü vıterinde ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.30 KASIM 1952 Keşidesine hazırlanınız» Bu keşidede PARA ALTIN ve KIYMETLİ EŞYA ikramiyelerinden maada 1962 mo** Mercedes-Benz Markalı bir OTOMOBİL 10 KASIM 1952 Pazartesi akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Londra Belediye Meclisi Reisi Ankarada Ankara,25 A.A.Ankara Belediyesinin davetlisi olarak bu sabah eğeyle birlikte şehrimize gelmiş bulunan Londra Belediye Media Reisi Mr.Edwin Bayliss saat 14.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1952
  • Ingilterenin Ankara Büyük Elçisi geldi Başbakan Adnan Menderes vo Dışişleri Bakam Fuat Köprülü İle birlikte memleketine giden ingilterenin Ankara Büyükelçisi Sir Alexander Helm dün uçakla Londradan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.10.1952
  • ^Nairobi'de yakalanan Mau Mau tethişçilerinden bir gri ıh polis kamyonuyla tevkifhaneye götürülürken.Foto:A.P.f% Birleşmiş Milletlerin kuru* ^luş yıldönümü münasebetiyle Gl.Wyman Izmirdeki Amerikan Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Dante sevdi,Beatrice kaçtı.Bir kerre selamlaşmalardı Dante sekiz yaşındayken gördüğü sevgilisini,bir karşılık bulamadığı halde yıllarca sevmişti.Fakst sonunda Ifiyemu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1952
  • Kaliforniya'h Virginia De Luce Los Angeleste yüzme yarışlarına hazırlandığı sırada bir sinema prodüktörünün nazarı dikkatini çekmiş ve beyaz perdeye intıaab etmiştir.Sarışın artistin filmi bir olimpiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.10.1952
  • Bogiin yapılacak matlarda oyoıyacak «lan be» fntkolcu:Soldan saga:Reha GS)Galip Vefa)Fikret FB .Faal Etol Adalet)Profesyonel lig maçları Bugün Fenerbah Beyoğlusporla çe Adaletle Galatasaray Vefa ile o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.10.1952
  • Derece almamış boksörler arasındaki boks maçları Ar Şimdiye kadar derece almamış boksörler arasında 29 ekim 1952 günü Boks İhtisas kulübü salonunda saat 2030 da boks maçları yapılacaktır-Bu müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.10.1952
  • Kasımpaşa,dün çok gollü bir oyun çıkardı Kasımpaşa dün güzel bir oyunla Emniyeti açık farkla mağlûp etmiştir.Hakem Gazi Salâhattin Pural'ın idaresinde başlayan oyun baştan sona kadar Kasımpaşanın üstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.10.1952
  • BUGÜNKÜ PROGRAM MlTHATPAŞA STADI Saat 1500 Vefa Galatasaray ŞEREF STADI 11-00 1st-Spor B Spor 13 00 Sümerspor B Spor 1500 Kara^ümrük Sarıyer VEFA STADI Amatör II-küme maçları FENERBAHÇE STADI 1300 Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.10.1952
  • Beşiktaş Beykozu dün 3-0 mağlûp etti Siyah Beyazlılar gollerini ancak ikinci haftaymda atmaya muvaffak oldular Dün Mithatpaşa stadında profesyonel üg maçlarından olan Beşiktaş Vefa karşı* laşması yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.10.1952
  • Kolejli İngiliz atleti î*l:|tifcO!İngilizlerin en meşhur atletleri kolej ve üniversite talebele rid ir-İngiliz atletizm idarecileri kolej ve üniversitedeki atletizm müsabakalarını büyük bir dikkatle o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.10.1952
  • İtalyan boks takımı geliyor Napoli karması Ankara ve şehrimizde müsabakalar yapacak 9 kasımda Ankarada ve 15-16 kasımda da îstanbulda karşılaşmalar yapacak olan Napoli boks karmasının kadrosu tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.10.1952
  • Bu gece nereye gidelim ve kimleri seyredelim î Her çalgılı gazinoda olduğu gibi Tepebaşı gazinosunda da ön masalar tutulmuş Hanım teyze hani bum,bum Tepebaşı gazinosunda eğlenenler:Sahnede Sabite Tnr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1952
  • Ya siz misiniz?Aldığınız zayiçeyi hemen oana göndermek lûtfunda bulunur muşuma?dedim.Zayiçe mi?Ha eveti İstiyorsanız.Fakat ben saviçcdezı bahsetmek için sizi MI martım L Robin geldi mi?Evet.Onunla gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1952
  • BULMACA Hazıriıyan:Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Sevinci mefkut iki kelime)2 Rekâket.3 Tersi bir edat;Bir ibadet mahalli;Işaret sıfatı.4 Tataga uzan;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1952
  • SMVINPföSf OTAMAM Defterdar Paşa durmadan konuşuyor,mevkiini sağlamlamağa çalışıyordu 143 Bire utanmazlar!Dedi-Padişahın kulları böyle mı olur?Ve onlara bir kelime söyletmeden ilâve etti;Tez geri dönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakleden:AZİZ ÖZ E* AY Dillinger ve adamları bir civa gibi ele avuca sığmıyorlardı 3 Tarih 10 Haziran 1933.Thomas adında birinin şehir şimaline düşen sun'î gübre fabrikası soyuluyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali lıaliude zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere adahi sırtı yjere gclaıiyeıı büyük Türk güreşçisinin hayatı [Bas tarafı 1 incide] lûp olduğum za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Paşabahçe vapurunun seferleri rağbet görüyor Yaz mevsiminin sona ermiş bulunmasına ragmen Denizcilik Bankasının yeni getirtmiş olduğu Paşabahçe adındaki liika Şehir Hatları vapuru,tahsis edilmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Izmîrde Çanakkale âbidesi komitesi kuruldu Çanakkale şehitleri" abidesi yolundaki çalışmalar vilâyetler arası bir yarışma halini almıg bulunmaktadır.Öğrendiğimize göre,İzmirde de Vali Osman Sabri Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Bir katilin duruşmasına dun devam edildi 22 ağustos tarihinde Çatalcada İsmail Varol adında bir şah sı balta ile başım kesmek ure tiyle öldüren Hasan Tetiğin duruşmasına dün 2.Agırceza Mahkemesinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Hurda eşya satışı [Baş tarafı 1 incide] ta salahiyetli bir şahıs şu malûmatı vermiştir:Hakikatte satışa çıkarılan hurdalara 4 milyon lira kıymet konmuş fakat yapılan ihalede 1,5 milyon lira civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • İsveçe sattığımız üzümler İsveç Ticaret Ataşeliğimizden alınan malûmat** göre,Arjantin yolu ile İsveçe sokulmakta olan Amerikan üzüıaleti Tüi'k üzümlerinden daha fazla satıg imkânı bulabilmektedir.Bmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Dünkü sis vupur seferlerini aksattı Dün sabah saat 5 de başlayan sis,7 de Sarayournu Sahpazarı önündeki sahayı kaplayarak kesafetini arttırmıştır.Bu yüzden saat 7.10 dan sonra Köprüden kalkacak olan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Şişli gecekondularını güzelleştirme derneğinin basın toplantısı Şişli Gecekonduları İhya ve Güzelleştirme Derneğinin dun Pangaltı Haylayf pastahanesinde tertip ettiği bir toplantıda ba zı şikâyetlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Güvenlik konseyinde seçimler Dünkü oturumunda acık yerlerin seçimi yanıldı-Türkiye Ekonomik Konseye seçildi Birleşmiş Milletler,25 A.A.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,Çinin temsili meselesini muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Lüzon'daki kasırga bir âfet halini aldı Şimdiye kadar 444 kişinin öldüğü tesbi* ediBdi.Ayrıca 460 kişinin âkibati meçnu1 Manila,25 A.P)ilgili makamlar güney Lüzon adasını kasıp kavuran son tayfunun yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • İranda Âyan'ın feshi TBaş tarafı 1 incide] yan bütün müslüman memleketlerin temsilcilerine davetiyeler göndererek kendilerini müslümanlığın siyasî gayelerini birleştirmek maksadiyle yakında Tahranda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Bakanlar kurulunda Ortadoğu müdafaası [Baş tarafı 1 incide] ması için yakında Ankarada ihzari müzakerelerin başlıyacağı yolundaki haberler,ilgili çevrelerce teyit olunmaktadır-Bazı Arap devletlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Müessif bir kaza [Bas tarafı 1 incide] daki genç kız kapıcı Hamidin yanına sokulmuş ve konulmağa başlamışlardır.Haınit bu arada yeni aldığı^ tabancasını çıkarıp göstermiş vt:Al bak» diyerek genç kıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Veremli mahkûmlar için [Baş tarafı 1 incide] ne tatbik edilememek vaziyetine düşüyordu.Yeni talimatname mucibince,bu şekildeki suçluların hürriyetleri tahdit edilerek,ceza süreleri verem infaz ve teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Beylerbeyi As.Şubesi Bşk.dan Şubemize ^kayıtlı Har})Maîülü Subay ve Erlerle şehit yetimlerinin senelik yoklamaları l/Ekim/952 den 15/Kasım/952 tarihine kadar yapılacaktır Malûl ve şehit i yetimlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından:1951-1952 ders yılında staj görmüş olan birinci sınıf öğrencilerimizin imtihanları 11 Ekim/1952 Ouma günü yapılacaktırilgili öğrencilerimizin belirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara bölge müdürlüğünden 1 Aşağıdaki müfredatlı cedvelde adları yazılı anbarlarımızda mevcut veya bundan sonra mubayaa edilecek Ofisimize ait hububat,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış gterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Lir«t Drahmi Eakoudea Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Faruk,yüzbaşı Hasanı hemen Sudana yolladı Faruk mütemadiyen Ömer Fethi Paşayı sıkıştırıyor ve yüzbaşı Hasanın karışım sorup duruyordu 23 Kralın Ömer ratiıi Paya ile konuşmasını takıp eden iKi gün için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Esnaf Dernekleri kongresi [Baş tarafı 1 incide] Uzgören,Halk Bankalarının memleket çapındaki ehemmiyetini açıklamış ve neticede bu banka şubelerinin açılması imkânlarının araştırılması ve Ankara Esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Ezzard Charles'in yeni zaferi Nevyork,25 AP)Ezzard Charles dün gece buradaki Madison Square Garden spor sarayında Arjantinli boksör Cesar Brion'u mağlûp etmiştir-Ezzard Charles rakibini her ne kadar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • tskenderunda 4 şüpheli şahıs yakalandı [Baş tarafı 1 incide] na bildirilmiş ve liman alarm düdükleri hep birden çalmağa başlamıştır.Heyecan uyandıran bu alarm ile harekete geçen Emniyet teşkilâtı kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • İKTİ BAS Bastarafı 3 üncüde)larından New York Times 524.000.N-Herald Tribune 355000 baskı yapmaktadır-Buna karşılık haftalık gazete ve dergilerin baskısı oldukça yüksektir:En meşhur altı der ginin haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Çekoslovakya [Baş tarafı 1 İncide] ihtiyaç olduğunu söylemiş ve bütün Çekoslovak halkan,pazarları ve tatil günlerinde vagonların tahliyesine yardıma çağırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Bir boksörün muhakemesi Nevyork.25 AP)1947-48 spor mevsimi boks şampiyonlarından 28 yaşlarında bulunan zenci Gene Burton,beyaz zehir kaçakçılığından dün burada federal bir mahkeme tarafından 2.5 31la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Kenya'da isyan genişliyor Yiyeceklerini alan yerliler kalabalık gruplar haiinde dağlara çıkmaya başladılar ¦Nairobi,25 A.A.Yerlilerden müteşekkil kalabalık gruplar bugün yiyeeelclerıni biriktirmiş old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1952
  • Bir cususuu ifşaatı [Baş tarafı 1 incide] Tahkikat Komisyonunda yapılan soruşturma esnasmdâ.1936 yılında bir Sovyet casus şebekesine mensup olduğunu itiraf etmiş,fakat hiçbir zaman Komünist Partisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.10.1952
  • #y m m mtiiK m wmw mpm HOOVER neden daha iyi" temizler?Yıpratmadan Yıkar.Teknenin İç cidarına yerleş tınlmış olan pülsatör ça maşırlara temas etme den suyun içinde kuv« vetli bir cereyan yaratmakla te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden:l/Kasım/1952 den itibaren kış seferlerine başlanacaktır-Bu talihten itibaren Ankara.Balıkesir,Bursa,Diyarbakır.Elâzığ,istanbul,izmir» Malatya.Van ve Kıbrıs.Beyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • Sahip ve Ba»mulwmiri:AU Naol KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Bamldıgı yer:NURİ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:1952-1953 öğretim yılını» başlaması dolayaısiyle 27/Ekim/1952 pazartesi günü saat 11-00 de Gümüşsüyü binamızdaki spop salonunda yapılacak açılış törenini,Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • t Açık eksiltme ilânı Devlet Kâğıt Deposu Amirliğinden 1 Beşiktaş;Devlet Kâğıt Deposu anbarlarının çatı kısımlarının tamiri-Keşif bedeli 29471)Ura 89)kuruştur-Eksiltme 31 ekim 1952 cuma günü saat 14 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • Dram kısmı Saat21 de FIRTINA* Yazan:Shakespeare Türkçesi:Haldun Derin Telefon 42157 rvomedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz İnal Telefon:40409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • Üsküdar 2.ci mıntnka Kadastro Müdürlüğünden:Selmanağa,Hesna Hatun,Kuzguncuk,îcadiye Perakendecileri ile Beylerbeyi ve Çengelköy Talimhane muhacir mahallesinin Kadastrosu ikmâl edilerek eski cedvelleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • ru Osmanlı Bankasının Galata Merkezile.Yenicami.Beyoğlu,Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri CUMHURİYET BAYRAMI münasebetile 28 öğleden sonra)29 ve 30 Ekim 1952 günleri kapalı bulunacaktır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • ¦i.iiiii^inmiB.ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLAYIDIR TUrfciyeye münhasır ithalâtçı M E H MET K A V A L A Te\40430 ^ÖOSO SAYIN ÇİFTÇİLER!Gelmiş ve gelecek rakipleri arasında dalma üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • SATILIK EV Beylerbeyi Küplüce Cami Sokak No-11 bir ev iki katlı yarı kagir yarı ahşap iki dönüm bahçe 6 odalı)büyük bir taşlık alt ve üst katta yüz numara,bir büyük sarnıç,bahçe duvarları mazbut taşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • İmar durumları mevcut satılık emlâk)İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No-Cinsi Ura Lira 512-893 Bakırköy,Zeytinlik mah.Irgatbaşı 6810 510 75 so-112 ada,24 parsel 680 50 M2 arsa-512-585
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Nisadır,kostiksoda.sarı balmumu,parafin» arap sabunu Te sair 9 kalem malzeme açık eksiltme ile 10/Kasım/952 pazartesi günü saat 14.30 da izmit Dz-Ik-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • aklı Vagonlar VAGON4.I COOK GALATA Seyahat acentemiz.Denizcilik Bankası,Banka kısmının gişelerini halka açık bulunduracağını 27 Ekim sabahından itibaren mezkûr banka holünde faaliyetine devam edeceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • ÜK Ne isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sanneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • imilhjet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T\L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.10.1952
  • istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Eddy Warner ve Xavier Gugat orkestralarından dans müziği Pl.13.45 Antonio ve gitarından melodiler 14.00 Şarkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan