Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Libya Ordusunun Türk komutanı Yarbay Ümran Olcatay,yeni vazifesine başladı Bingazi,Libya)34 T.H A.Bu akgam resmen açıklandığına göre,Libya ordusunu organize etmek üzere ile Libya arasındaki anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Ceyhandaki zelzelenin zayiatı dün ilân edildi Resmî tebliğe göre 10 kişi öldü,19 kişi yaralandı ye 96 ev tamamen yıkıldı Ceyhan zelzelesinde hasara uğrayan Ur evin hali-[Tazısı 7 ncide]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • D.P.Meclis Grupu toplanıyor Ankara,24 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu 27 ekim pazartesi günü saat 10 da Büyük Millet Meclisinde toplanacaktır.Bu suretle iç siyaset sahasında Meclis faaliyetleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Dfinya minderlerinde Türk giicünüh timsali halinde uferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Deli Hakkı ile güreşmiyor adeta kavga ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • izmirde yakalanan bir hırsız şebekesi geçen eşya 2000 parçadır-Foto:Ege Ajansı)Son 15 gün İçinde f/mirin muhtelif semtlerinde 50 den faz» ev soyan ve bir türlü ele geçmeyen aralı bir hırsız şebekesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Faruk komedi mevzuu oldu Kahire,24 T.H.A.«Ahır Lahza gazetesi bugün Koma muhabirine atfen bir haber yayınlayarak halen Komada ikamet etmekte olan sabık Mısır Kralı Faruk'un son günlerde gös terdig siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Kral Faruk bir bakıma deli ibrahime benzerdi Nakleden ı Ümit DENİZ 22 «Avukat Ali Eyüp,Mısır'ın yüksek sosyetesine mensup çok zengin bir adamdır-Oğlu Hasan'a da çok düşkündü-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Yaman bir kadın avcısı Emniyet Müdürlüm tmm jtigü 2 nci Şube memurları dun a-21lı bjr kadın avcısını yakalamışlardır."İsmail Karakag adandaki dolandırıcı,bir buçuk ay evvel Mısırda Nuriye Doğan adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • 9 aylık iktisadî bilanço 1952 nin ilk dokuz ayında harice 119 milyon liralık buğday satmış bulunuyoruz Ankara,24 A.A.İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından verilen malûmata göre,ithalât ve ihracatımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • istanbul Defterdarı tehdit edildi Polis enteresan bir tehdit hâdisesine elkoynıuş ve tahkikata başlamıştır.Istanbul Defterdarı Esat Gür» suya dün Ur t mektup gelmiştir.Mektupta,kendisinin yuptıgı haks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Spor muharririmiz beynelmilel futbol hakemi Sulhi Garan yarın Bari'de yapılacak olan İtalya Mısır millî maçını idare etmek üzere dün uçakla Roma'ya hareket etmiştiritalyan Futbol Federasyonunun misafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Mi Bugün şehrimizde hava açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Barem Kanununun tadiline dair tetkik kurulu bir rapor hazırladı Rapora göre;kadrosuzluk yüzünden terfi edememek mahzuru kalkıyor,çocuk zamları artıyor ve evlenme ikramiyesi ihdas ediliyor Ankara,24 Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • Birleşmiş I «i gıınu dun Başbakan bu münasebetle yayınlanan mesajında:"Birleşmiş Milletler teşkilâtı millet ve devlet olarak ümit ve güvenimizi üzerinde toplamaktadır,dedi Ankara 24 A.Birleşmiş Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1952
  • »f Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları ilerliyor itilmektedir.Foto:Milliyet Ankara)Cumhuriyet ilânının 29 uncu yıldönümü münasebetiyle yurdun her tarafmda merasim hazırlıklarına başlanmıştır.Dün Ankara'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • POLİSTE ^f Sarıyerd* cami arkası sokağında Süleymanın kahvesinde yatıp kalkan Kâmil,aynı sokakta oturan Fehmi tarafından bıçakla başından yaralanmıştıric Unkapanı caddesinde Azizin kahvesine müşteri o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • KISA HABERLER İr Şehrimizde bulunan boksör Hayrebedyan bugün Air France uçağı ile memleketine gidecektir.H 27 ekim pazartesi günü Teknik Üniversitede derslere bağlanacaktır ve bu münasebetle bir tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • jü.25 *l 5 Ekim 12 Svter Î952 Ekim 1978 CumartMİ 1368 VAKİT VASATI EZANI Ctaeg 6.23 1.07 ö£!e 11.58 6.43 İkindi 14.54 9.39 Aksam 17.15 12.00 Yatsı 18.44 1.31 îmsak 4.44 11.28 «J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Denizcilik Bankasının 953 yılı programı Denizcilik Bankası liman işletmesinde toplantılar yap» imalı ta ve 953 yılı programının tesbiti için çalışılmaktadır.Bugüne kadar yapılan toplan Ularda,yük kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Sarıyerde işlenen cinayetin duruşması 11 yaşındaki kardeşini öldürmek suçu ile yargılanan Zekiye "Ben suçsuzum» diyor Geçen sene aralık ayında Sa-t Ben Hatice ile anne b:Geçen sene aralık ayında Sa ny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Ankara Vapuru dün Batı Akdeniz seferine çıktı Ankara vapuru dün saat 12 de Batı Akdeniz seferi sapmak üzere limanımızdan ayrılmıştır Ankara vapuru du seferinde 394 yolcu ve bir miktar ihraç maL ile çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • ithal taleplerinin tescil ve tahsis muamelesi 23 eylülde ithalât mevzuunda alınan son kararlardan sonra ilk defa olarak 10.5 milyon liralık ithal talepnamelerinin leşçil ve tahsisinin ikmali Bakanlıkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Olgunlaşma Enstitüsünde yapılacak tören 27 ekim pazartesi günü saat 16 da Olgunlaşma EnstitüâUnUryeni yıl çalışmalarına başlaması münasebetiyle bir tören yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Ardahan Şilebi Triesteye gidecek Denizyolları işletmesinin Ardahan şilebi,bu ayın 27 inde İstanbuldan Triesteye hareket edecektir.İzm ire de uğrayacak olan şilep,Venedik ve Trieste Umanları için karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Misafir gazeteciler Yugoslavyalı gazeteciler dün Taksim Abidesine bir çelenk koydular Bir müddetten beri şehrimizde bulunan 15 kişiden mürekkep Yugoslav basın heyeti dün sabah saat 9.30 da Taksim Âbid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Gazetecilik Enstitüsüne bu yıl rağbet fazla İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünde kayıtlar 27 ekim pazartesi akgamı sona erecektir.Bu sene lise olgunluk imli hanım vermiş olanların kabulüne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • inşaat malzemesi fiatları bir miktar düştü inşaat mevsiminin sona ermesi münasebetiyle çimento fiatlarında ton basma 7-8 lira kadaı bir düşme olmuştur.Bu düş me demir fiatlarına ua tesir etmiş ve lama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • istanbul Liselilerinin tanışma çayı İstanbul Erkek Lisesi Mezun ve Mensupları Cemiyeti,8 kasım 1952 cumartesi günü saat 15 19.30 arasında Kervansaray salonlarında bir tanışma çayı ter* tip etmiştir.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra alifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ömer:"Biz halkın emrinde birer köleyiz dedi 73 Hazreti Ömer,bu vatandaşa ikazından dolayı teşekkür etmiş ve makamına dönünce derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Sağlık memurlarına ait karar Ankara,24 T.H.A.Sağlık Bakanlığı taraf ır.uaıı bir müd det evvel verilen bir emirle sağlık memurlarının resmî iş saatleri dışındaki serbest meslekî Çalışmaları yasak edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Rus Bolşevikleri,yüzde 8590 köylü olan bir memlekette hâkimiyeti ellerine aldıkları zaman,bütün dünyanın da kızıl ihtilâl ateşine kapılacağını zannetmişlerdi-Lenin dünya proletarya ihtilâlinin en yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Milletvekillerinin işçi çevrelerindeki incelemeleri Istanbul Milletveki'leti,uzüb bir müddetten Deri şehrimizde ki işçi çevrelerinde yaptıklar)tetkikleri tamamlamışlardır.ML ietvekileri ttç grup halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Ak E Kambiyo ve esham Kapama Sterling Dolar Tr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin.Liret Drahmi Eakoudes A«;ılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 JC:lll!"j 791_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Fındık fffatları düşmeye başladı Son birkaç gün içinde fındık piyasası karışmış ve tacirler telâşa düşmüştür.Buna sebep fin dıklara alıcı çıkmaması ve fiatların maliyet fiaııııdari aşağı da necek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • HALKIN SESİ Sakız kişilik dolmuşlar Bir okuyucumuz bize şua lan yazıyor:«Ben geçen gün Taksimde bir dolmuşa bindim.Arabada daha iki yolcu vardı,istiklâl caddesinde müşteri taradıktan sonra Tarlabaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Hudâvendigâr' m meşhedi ve şehâdeti tmmM Hami DANİŞMEND 4 Dünkü yazımda Birinci Kosova meydan muharebesindeki mühim vakalardan ba lisede rke ıı düşman orduları içindeki ihanet rivayetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • SFMtit jt Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı yeni ders yılı 27 ekim pazartesi günü saat 16 da açılacaktır.TİYATRO jr İstanbul Şehir Tiyatrosunun eski Eminönü Halkevinde yeni açacağı tiyatro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1952
  • Buğday piyasası Dan Yttgoslavyaya limanımızdan bir milyon liralık buğday ihraç edildi Mevcut anlatma gereğince dün de limanımızdan Yugoslavyaya 1 milyon liralıic buğday ihraç edilmiştir.önümüzdeki haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • İspanya ve Cabelütarık General Franco,sou günlerde İrat ettiği bir nutukla yine Cebelüttarık'ı istemiş.İngilizlerin tabiriyle «kayanın vatana iadesi lüzumunu belittling.Coğrafya bakımından bu küçük ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • funusda yeni tevkifler Tunus,24 A.A.Askeri polis kuvvetlerinin Tunusun 30 kilometre güneyinde bulunan Raftaf'da gizli toplantı yapan 7 Tunusluyu tevkif etüiek istemesi üzerine çıkan nâdisede 2 polis ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • 73 Sinyor Federikoyu veya onun okşayışları ile tokatlarını,hat tâ bozulmaya başlıyan banknotlarını aklının kıyıcısına ge tiriyordu-Mazi bütün duygulariyle olduğu gibi.hâdiseleri ile de ikisi için bird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • SANAT HAREKETLER» öbür müsabakalar Tarık BUĞRA Yapı ve Kredi Bankası'nın tertip ettiği müsabaklardan dün bahsettim,kalan iki gruptan da bugün bahsedeceğimi söylemiştim,tik olarak bu işi tamamlayayım:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Yeşilköy Tohum Islah istasyonu Müdürlüğünden:Müessesemiz ihtiyacı için açık eksiltme ile satın ahnacak aşağıda yazılı makine ve âletlerin 20/10/952 günündeki ihalesine talip zuhur etmediğinden eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Atoma karşı korunma İngiliz uzmanlarının çalışmaları müspet neticeye vardı Canberra 24 A.A.Atoma karşı savunma sahasında araştırmalarda bulunan İngiliz uzmanlarının atom hücumlarına karşı sahil ve lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Hindi çinide tayfun yüzünden 314 kişi kayboldu Saygon,24 AJL)Bu hafta başında Güney Hindicini sahillerini altüst eden tayfun yüzünden 314 kişinin kaybolduğu resmen bildirilmektedir.Bunların ölmüş olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Kral Faruk'un yeni villası Roma,24 AP)Eski Mısır Kralı Faruk Roma'nın güneyinde bağları ve şaraphane-Ieriyle meşhur Grottaferrata köyü civarında yeni bir villa kiralamıştır Faruk ve ailesinin Santa M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • SABRI K RUR T.GENEL SİGORTA A.O.UMUMİ ACENTELİĞİ İstanbul Merkezini,Postahane Cad.Garanti Han 6.kat No.613/614 e nak-1 etmiştir.Tel:28131 P.K.972 V,ı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • ME VLİD Mühendis îhsan Kent'in validesi CEMİLE KENT in ölüm yıldönümü münasebetiyle ruhuna ithaf edilmek üzere 26 Ekim 1952 Pazar günü ö£le namazından sonra Şişli Camiinde mevlid okunacaktır-Arzu eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Grarcada'nın zaptı İspanyollar,yarımadalarında Arap saltanatına son veren 1492 zaferlerini tesit ediyorlar.Dün İstanbul gazetelerinde çıkan bir resinin altında «Granada'nın kurtuluş yıldönümü!cümlesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Amerika seçimlerinde söz düellosu Eisenhower ile Sic nutuklariyla biribirl New York 24 AP)Seçim mü cadelelerine devam eden General Eisenhower ve Vali Stevenson dün gece verdikleri nutuklarda şiddetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Yunan seçimleri dolayısiyle hapis olan subaylar Atina,24 A.A.12 bahriye subayı gelecek ayın 16 nda yapılacak seçimlerde aday gösterilmek üzere istifa etmişlerse de Bahriye Kurmay Başkanı Amiral Lappa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER MISIR İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir muhtırada göbek atma oyunları aile ve cemiyet için bir tehlike teşkil ettiği belirtilerek gerek umumi müsamerelerde ve gerek müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Yeni bir ameliyat sistemi Londra,24 Nafea)Txp ftleminde ameliyatlarda yeni bir çığır açabilecek yeni bir ameliyat sistemi üzerinde durulmaktadır.Halen bu sistem tecrübe devrinde olup ancak kobay ve kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Hür milletler dünya ekonomik kongresi toplanıyor Londra,24 AP)Verilen haberlere göre komünist olmayan devletlerle ticaret ve para anlaşmalarını yeniden gözden geçirmek ve bazı yeni kararlar vermek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Musaddık'm son fa aliyetler i Londra 24 Nafen)Tahrandan gelen raporlara göre,Başbakan Musaddık Ayan Meclisinin feshi ile ilgili olarak aldığı kararla muhaliflerine yeni bir darbe indirmiştir.Bu vaziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • Ami.Rhoderickin dünkü beyanatı Ottawa 24 AP)İngiltere denizcilik birinci lordu Amiral Sir Rhoderick McGrigor dün burada tertip ettiği bir basın toplantısında Batılı müttefiklerin elinde en son model d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1952
  • İKTİBAS tki sıhhî dunuma kontrol ediliyor Bir vakitler çocukların kızamık ve emsali hastalıklara er geç tutulacakları kabul edilirdi.Son yıllar içindeki büyük ilerlemeler sayesinde artık bu inançlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.10.1952
  • •i Nakil vasıtalarının seyir in tizamını tanzim için caddelere çizilen çizgiler köprülere de teşmil edilmektedir.Foto İFA)O İngiliz Savunma Bakanı Lord Aleksandr Almanyada yapılan büyük askeri tatbika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1952
  • V7,ikliiiii!*f.l'\'j y~:siiîyHL:tâ$'£#fo Vv Amerikan bahriyesi tarafından yapılan 3 t)ir ankette,resimde görülen Roma Paige denizciler tarafından:«Gemim batıp da 'M ıssız bir adaya çıkmaya mecbur kalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Zui,karısından zorla ayırtılan Romanos'a verilmişti Kendisi 16 yaşında fuhşa başlamıştı.Elli yaşına geldiği vakit bile âşıkları çoktu.Mihalin güzelliği önünde diz çök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.10.1952
  • Fenerbahçeli Fahir Fenerbahçe bu hafta Ankaraya gidiyor Sarı Lficivertliler9 Ankarada Gançierbirligi ve Havagiicîl ile karşılaşacaklar Fenerbahçe futbol takunı pazartesi günü Ankaraya hareket edecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • İsfendiyar ve Gültekinin lisans işi halledildi Haber aldığımıza göre Galatasarayın.uzun zamandır iizerinde uğraştığı îsfendiyar ve Gültekin'in lisansları meselesi halledilmiştir-Üç aylık müddet 1 kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • Amatör futbol ligi Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi amatör futbol ligi ikinci,üçüncü ve dördüncü kümeleri murahhasları Bölge Müdürlüğün de toplanarak futDol mevsimi ça lışmalarını tesbit etmişlerdir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • Zatopek yeni rekor tesis edecek Viyana 24 AP)Orduda binbaşı rütbesi ile hizmet eden Zatopek'in şimdiye kadar siya s!mensubiyeti olmamakla beraber özel bir kararname ile komünist partisine aza olmak hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • Ankara 19 Mayıs Stadı tamir ediliyor Ankara 19 Mayıs stadyumuna yeniden bazı ilâveler yapılacaktır.Stad bu suratla daha faz la seyirci alabilecektir.Ayrıca oyun sahası ve pistlerin düzeltilmesi yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • i Ordııln futbolcularımı?geçit resminde Memleketimizde tertiplenecek oıan Ordulararası güreş ve futbol dünya şampiyonası Milletlerarası ordu spor temasları son senaierds büyük bir alâka topluyor Beyne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • Ankara Demirspor kulübü Kayseriye gidiyor Demirspor futbol takımı Cumhuriyet Bayramı tatilinden istifade ederek,önümüzdeki hafta içerisinde iki mac yapmak üzere Kayseriye gidecektir-Ankara bölgesi vol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • Ordu futbol takımımızın geçen seenki kadrosu ılacak profe ve amatör küme maçları Günün en önemli karşılaşması hic şüphe yok ki Beşiktaş-Beykoz maçıdır Bugün profesyonel ve amatör küme maçlarına dört s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • Bu hafta yapılacak futbol karşılaşmaları!J_I,Profesyonel maçları idare edecek orta ve yan hakemler gizli tutulacak Bu hafta yapılacak profesyonel ve amatör lig maçlarının programını aşağıda bulacaksın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • İtalya Mısır millî maçı Bari,24 A.A.Burada ttalyan genç milli takımı ile karşılaşacak olan Mısır Milli futbol takımı dün akşam Nap.^liye gelmiştir.Kafile 18 oyuncu ile ara'arında Mısır Futbol Federasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.10.1952
  • Seyirci âdabına saygı Startlarda küfür ve uygunsuz hareket edenlere karsı mücadeleye geçilmelidir-Babür ARDAHAN Futbol daima büyük bir heyecanla seyredilen bir spordur.Muazzam halk topluluklarının bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.10.1952
  • Hazırlıvan:Sadi BORAK f 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 1 U_2 3 r 1 4 5 KKK 6 7 1 LL 8 9| 11 12 Soldan Sağa 1 Hile yapan 2 Büyük insan iki kelime)Koyuver 3 Bazısı onun değirmende olduğunu söyler;Sondaki harf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1952
  • VA9AM'.Sadrazam Kara Mustafa Paşa dik ve inatçı kafasiyle her gün bir suç işliyordu 142 Misafirlere kahve getirilmişti-Valde dağıtılmasını işaret etti;herkes susarak kahvesini aldı-Yine valde:Ağaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNÂYEîLEİ^6 Nakleden AZİZ ÖZBAY Dillînger 20 yaşına basmıştı,doğuştan macera düşkünü idi 2 John Dillinger «Şeytan»-ile karşılaşıyor!John Dillinger,bu müsamahadan faydalanmakta geci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1952
  • RÖPORTAJ Yakın Şarkın hava nakliyat merkezi istanbuldadır Bir siteyi andıran terminal binası Gümrükçüler ne istiyorlarmış?Yolcuyu eğlendirmek için düşUnUian şeyler-Devlet Havayo farının parası mı yokm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1952
  • Hastalarımı ziyaret için evden ayrılmadan evvel açık gri renk limozini sipariş ettim.İki gün sonra teslim eyliyeceklerini söylediler.Robin Barker'in yirmi birinci senei devriyesi günü Dawn'a bir sürpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Atlı arabaların çalışma saatleri o-Şehir Meclisi motorsuz vasıta" ların ana caddelerden geçebileceği saatleri tahdit etti H Genel Meclisi dün saat 15.30 da Ferzan Aras'ın başkan lığında toplanarak eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • İstanbul Defterdarı tehdit edildi [Baş tarafı 1 incide] nan mektuubu,Defterdar dün Emniyet Müdürlügllne teslim etmiştir.Defterdar zabıtaya verdiği ifadede,mektupta imzası bulu» nan El tap için;Çok iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Ceyhandaki zelzele Ankara.24 A-A)İçişleri Bakanlığından bildirilmiştir:22/10/952 günü vukubulan zelzelenin yaptığı tahribata dair Seyhan Valiliğinden alınan son malûmata nazaran:Depremin sıklet merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Esnaf Birliği toplandı_Bu münasebetle Meclis Başkanı birlik murahhaslarına bir hitabede bulundu Ankara 24 Hususî)Bugün Halk Bankasında toplanan Türkiye Esnaf Dernekleri ve Birliklerinin toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Yaman bir kadın m avcısı [Baş tarafı 1 incide!Kadının muvafakati üzerine îstanbula gelmişlerdir.İsmail burada sahte bir evlenme cüzdanı tanzim etmiş ve bu suretle kadını kandırmış,28.000 lira parasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Kral Faruk bir bakıma deli tbrahime benzerdi [Baş tarafı 1 incide] ne rağmen Mısır ordusunda vazife almış ve subay olmuştu-Zaten Mısırda,yüksek tabakaya mensup ailelerin erkek çocukları ekseriya orduy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Deniz Eğitim Komutanlığından:1 Yassıada Topçu Okulundan aşağıda atış saatleri ile arz ve tulleri yazılı saha içinde 10 31/Ekim 1952 tarihleri arasında Uçaksavar atışları yapılacaktır.2 Atışlar için hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Birleşmiş gunu dun [Baş tarafı 1 incide] doğurduğu büyük ıstırap ve felâketlerden sonra dünyada hak ve adalete müstenit bir nizamın kurulması ve bu nizamı bozmaya yeltenen kötü niyetlerin önlenmesi,ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Bayar ve Menderes'in kabulleri Devlet ve Hükümet Başkanları Gazeteciler Sendikası mümessilleriyle görüştüler Ankara 24 Hususî)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün saat 16.30 da Cevat Fehmi Başkut'un başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • iktisadî bilanço [Baş tarafı 1 incide] buğday miktar:ise 4J miîyon 100 bin liradan ibarettir.Geçen seneye nazaran bu yıl dokuz aylık devre zarfında hariç memleketlere yaptığımız buğday ihracatında 156
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • İhbar-Tadilât komisyonu" Mükellefin ismi Mahallesi Sokağı Kapı Usulsüz-Senesi name N* karar No-lük cezası Tarih Numara Ahmet Yalçmkaya MüeyyetzadeŞeftali 32/1 İO,952 2054 18/3/952 31 Dimitri Kandıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Samsun liman inşaatı eksiltmesine iştirak belgesi almak isteyenlerden aranan şartlar Bayındırlık Bakanlığından 1 Samsun liman inşaatında yapılacak işlerin ana hatları aşağıda yazılıdır:a)14-5 m-su der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Barem [Baş tarafı 1 incide] ger devletlerin barem ve mevzuatını inceledikten sonra memleketimizde Barem Kanununun hangi şartlar altında hazırlanması lâzım geldiğine dair bir raporve kanun tasarısı haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk g-ücünün timsali l halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] den bahsediyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • D.P.Mecüs Grupu toplanıyor [Baş tarafı 1 incide] kiraların serbest bırakılmasına dair kanun teklifiyle Halk Partisinin devletten Halkevlerine yardım namiyle aldığı paraların istirdadına dair kanun tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1952
  • Sivaslı aşçının kaatilleri dün tevkif edildi 16.10.952 perşenbe günü İsmail Ulukan adında bir Sivaslı aşçıyı Dolmabahçede öl-lürüp firar eden 4 gencin sorguları dün 2 nci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.10.1952
  • w ^V-1 &a lf iii\ r ij İÜ r f ¦WL a.JmmM ft V jgv^ AVf/v v ST IT" 5 töM oizn QttyOtuJ&c,Türkiye Umum MümeflsiH:VAKUP SOVU6ENÇ T.I.87353 8«»3 ffi Bazı Vilâyetlerde acentelik münhaldır.Bu işi yapabilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • Dünyanın en iyi maizeme&i ve en mütekâmil makineleri ile mütehassıs Türk işçisi ta* rafından ima)edilen General Electric ampulü daba bol ışık verir,daha fazla dayanır.BUNDAN ALÂS!OLAMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu İsnada Me'au] Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • Tramvay Tünel ve otobüs pasoları I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Tramvay.Tünel ve otobüslerimizde parasız seyahat hakkını veren pasoların,hamilleri tarafından biletçilere ve kontrol memurlarımıza gösterilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • Kırklareli Belediye Başkanlığından:1 Kırklareli Belediye buz fabrikası soğuk hava tesisatı mevcut fennî şartname&i dahilinde 2490 sayılı kanunun 31maddesine tevfikan kapalı zarf usulü ile eksiltmeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • Elektrik mukavemet kaynak makinası alınacak Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğünden Teklif verme auretile bir adet elektrik mukavemet kaynak makinesi satın alınacaktır* Bu işe ait tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • Silvan Jandarma Okulu Sa.Al.Ko.nundan:1 40 ton sığır eti 2490 sayılı kanunun 31* maddesi gereğince satın alınacaktır-2 Muhammen bedeli 48000 lira olup geçici teminatı 3600 Uradır-3 Şari/ianıe Ankara.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • P.T.T.işletme Genel Müdürlüğünden:1 idare ihtiyacı için 10000 adet 4 No lu ve 30000 adet 4 boğazlı makara porselen izolatör kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır» 2 Tamamının muhammen bedeli 30-500 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 2000 adet linyit sobası kapalı zarfla 8/11/952 cumartesi günü saat 11,30 da Ankara M-S-B-1 Noli Sa-Al-Koda satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • Radyo 'staubul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Saksafonla l\afiî melodiler i—14.15 Dans müziği Pl)14.30 Saz eaerlari 14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemiz anbarlarında biriken 2000 kilo bükülmüş ve 10-000 kilo bükülmemiş sunğipek deşesi teklif alma suretile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasındna 1)Cümüşhane iline bağlı Torul kasabası için 1 adet türbin generator grubu alınacak ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır-2)Tesisin işler halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.10.1952
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Cumhuriyet Bulvarının 862 sayılı sokaktan Cumhuriyet Meydanına kadar olan parke döşemesiyle Fevzipaşa bulvarının parke taşlarla döşemesinin tamirleri işleri Fen işleri Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan