Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • kW Cumhuriyet bayramına hazırlık daninda tören olmuşturprovalarını yapm ıslardır.20 binden Şehrimizde,Öhmhuriy et Bayramını kutlama hazırlıkları ileı lemekt edir.Dün de bütün okullarla izci oymakl arı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Dün akşam Adana bölgesinde şiddetli bir zelzele oldu Misis,Sirkeli ve Kurtkuiağı köylerinde 12 kişi öldü 30 kişi yarafandı ve 300 ev yıkıldı Adana,22 AA)Bu aksam saat 1703 te bölgemizde çok şiddetli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Londra Belediye Reisi dün geldi rimize gelmiştir-Resimde Mrinektedir-Foto:İFA)Ankara Belediyesi tarafından memleketimize dav?t edilmiş olan Londra Belediye Başkanı Eduwin Bayliss dün uçakla şeh-Eduwin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Başmuharririmiz Londradan telsizle bildiriyor Türkiye ile İngiltere arasında dünya sulhu için hayırlı bir işbirliği devresi başlamıştır ¦¦EH-Londra anlaşması ile temelini Türkiyenin teşkil edeceği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Gl.Handy Ankarada ^5 Amerikan Askeri Yadım Kurulları Başkanı ve Avrupadald Amerikan Kuvvetleri Başkomutan Vekili Orgenerali?T* Handy yanında esi ve Tuğgeneral F-J-Brow,Tuğgeneral J-i Hara ve maiyet er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Dolmabahçe cinayetinin kaatilleri t Cinayeti işleyen beş kişi,Bursada yakalandı Polis,bir hafta evvel Dolmabahçede bulunan cesedin esrarını çözmeye muvaffak olmuştur-Sol böğründen bir bıçak yarası ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • D.P.genel idare kurulu toplandı Fehmi Ustaoğlu'nun duru-Dtinkü içtimada Hasan mu görüşüldü Ankara,22 Milliyet)Deznokrat Parti Genel İdare Kurulu bugün saat 18 de Başbakan [Devamı Sa.7 Su.7 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • ıv«w«vwv /wvww/Ortaşark müdafaa bloku Arap devletleri Türk tezini tasvip ediyorlar Kahire,22 THA)Yetkili kaynaklara atfen» Al Mısrî gazetesi bugünkü nüshasında yayınladığı bir haberde,çok yakında Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Ümraniye santralı dün açıldı Su santral sayesinde şehrin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanacak Çatalagm istanbul arasındaki enerji nakil hattı tesisleri dün Ümraniyede yapılan bir türenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Asla unutamadığım bir köy güreşi Taşkesik köyünde yapılan bir güreşten beni haberdar etmemişlerdi.Kızdığımı gören ustam Sami pehlivan Seni elbet çağırmazlar,dedi.Elinden ödülü almak,aslan ağzından et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle açık gedecek,hava sıaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • İsletmeler Bahanı gaze tecilere izahat verirkem İşletmeler Bakanının dünkü hasın toplantısı İşletmeler Bakanlığına bağlı mliesse-e er anonim şirket haline getiriliyor İşitmeler Bakanı ve Gümrük,Tekel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Neriman şimdiki kralı isviçrede doğurmuştu Veliahtın isviçrede bir klinikten gizlice Mısır saraylarına getirilmesi i* başlı başına bir macera idi Nakledeni Ümit DENİZ Bugünlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1952
  • Elcini Taşkent davetlileri İle bir arada Foto:tFA)Yapı Kredi Bankasının büyük bir teşebbüsü Banka 1954 senesinde yapılacak resmi,afiş,senaryo ve müzik mfisahakalan için 100 bin lira tahsis etti Yazısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Hudâvendigâr'ın meshedi ve sehâdeti 9 İsmail Hami PAMİŞMEND Dünkü yazımda Birinci Kosova muharebesiyie neticelendiğinden bahsettiğim Pleşnik/Ploenik)bozgununu MUâdm 1387 tarihinde olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • KISA HABERLER 4-Istanbul Üniversitesinin Veznecilerde yeni inşa ettirdiği Pen ve Edebiyat Fakültelerinin müşterek kantini açılarak faaliyete geçmiştir.1^ Dün şehrimizden muhtelif memleketlere 15.756 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • POLİSTE if Küçük Mustafapaşada Yeni yıl sokağında oturan Hacerin evine gelen Sabah ve Recep adında bir karı koca dün gece kavga etmişler ve Recep karısı iie kavgalarına müdahale eden Halil,Galip ve Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Şükrü Kanatlı Amerikaya gitti Kara Kuvvetleri Komutanı Ore.Şükrü Kanatlı dün saat 9.30 da Panamerikan uçağı ile Amerikaya hareket etmiştir.Bilindiği gibi general uzun zamandanberi rahatsız bulunmak-ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Şu malûm hikâye-Yeni ismiyle trafik-Kanunu da hazırlanmış,inşallah bir çok aksaklıklar düzelecek-Nikbin olan insanların her şeyden ümidi vardır-Bizim de cidden ümidimiz Var-Zira bir çok tecrübeler edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU ¦¦LUMIW.IJJ III BEBaM»!I Hazreti Ömer suçluları döğdürmez onları nasihatîa yola getirmek isterdi 71 Karım,doğum sancıları içinde çırpınıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Bektaşi ayini r o-iyin yaparken yakalanan bektaşiier din kefaletle tahliye edildiler 15 gün evvel Merdivenköyde bir evde âyin yaparlarken yakalanan 29 Bektaşinin duruşmasına dün sabah saat 10 da Kadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Temsil Büroları çoğaltılıyor İzmirin son zamanlarda kazandığı askeri ehemmiyet dolayısiyle Millî Savunma Bakanlığınca burada da bir temsil bürosu açılmasına karar verilmiştir.Bu büronun müdürlüğüne ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Ortaokul ve liselere kaydolan talebe sayısı 17 ekim akşamına kadar İstanbul ortaokul ye liselerine kaydolan öğrenci sayısı 21516 ya çıkmıştır.Geçen seneki mevcuda nazaran 2876 talebe fazla kaydedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Sarayburnunda bir ceset bulundu Dün Sarayburnunda bir ceset bulunmuştur.Bunun Mustafa Reşat Taşer adında bir avukata ait olduğu anlaşılmış,tahkikata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Çanakkale Abidesi için çalışmalar genişliyor Aziz Çanakkale şehitlerimizin hâtıralarını ebedileştirmek için 1,5 milyon lira sarfiyle dikilmesine karar verilen muhteşem Çanakkale Âbidesi üzerindeki çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Bu sene kok kömürü sıkıntısı çekilmiyecek Bu güne kadar tevzi edilen kömür miktarı 35 bin tonu aşmış bulunuyor 1 ağustosta başlayan kömür tevziatı şehrimizde süratle ilerlemektedir.Şehrimizin istihlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Cumhuriyet Bayramı O-r Bayramın parlak bir şekilde kut anması için hazırlıklar ilerliyor Cumhuriyet Ejay ramının d uncu yıldönümü hazırlıkları süratle ilerlemektedir.Bayram 28 inci salı günü saat 13 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Bir kadın tramvay altında kalarak parçalandı Dün sabah Taksimde fecî bir tramvay kazası olmuştur.Vatman Fehmi idaresindeki 175 numaralı Kurtuluş Tünel tramvayı Taksim durağından hareket edeceği esnada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Şehirler arasında helikopter ile nakliyat Bir Alman ticaret firması ilgililer nezdinde yaptığı bir müracaatla enteresan bir teklifte bulunmuştur.Bu teklifte firma;memleket timizde insan ve eşya nakliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • HALKIN SESİ Yirmi yıllık bîr işçi kadınının şikâyeti «Yirmi sene rejilerde tütün işçisi olarak çalıştım ve tekaütlük müddetini dol durduktan sonra işimden ayrıldım.Sonra da İşçi Sigortaları Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Hie.23 Ru 3 Ekim 10 Sefer 1952 Ekini 1S72 I Perşembe 1368 VAS ÎT VASATI EZANÎ Giitıeı Ogle I kind)Akşaı Vatsi 1 tmsak 6.20 11.53 14.5u n 17.18 18.50 4.41 1.00 6.40 9.38 12.00 1.31 11.22 II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Cemiııet TOPLANTI T*T Millî Türk Talebe Birliğinin 1st.Üniversitesi bahçesine diktireceği Atatürk heykeli için açılan müsabakayı neticelendirecek olan jüri 'heyçti bugün saat 10.30 da Üniversite profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1952
  • Adapazarı ndan şehrimize bir kadın kaçırıldı Adapazarında Sancılar mahallesinde oturan Babür adında bir genç 4 arkadaşı ile beraber aynı mahallede oturan Veliye isimli bir kadını otomobille şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER İNGİLTERE Irak petrol kumpanyasının bildirdiğine göre,Kirkuk petrol bölgesinde eylül ayı içinde yeni bir rekor kırılmıştır.Kumpanyanın Lübnanda Trablusa ve Suriyede de Banas'a git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Siyasî İcmal Yeni bir Rus propagandası Moskovadan verilen bir habere göre» Rusya muazzam bir sulh taarruzu için hazırlanıyormuş-Fakat bunu şimdi,yani bugünkü şartlar dahilinde açıklayamayacak,bekleyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Amerikanın elindeki Hidrojen bombası Washington 22 A.A.«Sa turday Evening Post» un yazdığı makalede gazeteci S.Alsop,Birleşik Amerikanın şimdiden bir hidrojen bombasına sahip ve b ubomba tesirinin ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Pinlandiyada kabine buhranı Helsinki 22 A.A.Dün gece geç vakit öğrenildiğine göre Cumhurbaşkanı Passikili,istifa eden Başbakan Kokkonen'i yeni hükümeti teşkil etmek üzere tam mânasiyle vazifelendirmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Gasperinin konuşması Roma 22 A.A.Başbakan De Qasperi,dün parlamentoda yaptığı konuşmada,Komünist Partisine mensup «hücum tabur larının» asla İtalyada faaliyete geçemiyeceklerini belirterek söz lerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Amerikada seçim I kampanyası I Dün konuşan Eisenhower dünya iktisadiyatının çözden geçirilmesini ileri sürdü Nevyork,23 A.Â.Cumhuriyetçi Partinin Başkanlık adayı General Dwight Eisenhower,dün akşam bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Uzak Doğuda büyük bir siklon hüküm sürüyor Hindi Çini sahilleı altüst oldu.Zarar Bangkok,22 A.A.Çin Hindinin birçok bölgelerini kasıp kavuran siklon,dün gece de Bangkok'ta hemen hemen bütün bir mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Kenyada tevkifler Nairobi,22 A.A.Fevkalade hâlin ilânından beri Kenya'da yapılan tevkiflerin sayısı dün akşam 08 i bulmuştur.Hükümet sözcüsünün bildirdiğine göre,Kikuyu yerlilerinden çoğu karışıklıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Endenozyada'ki kanşıkhklar Cakarta 22 A.A.Başbakan Wilopo,bugün Endonezya halkına hitaben yaptığı konuşmada şunları söylemiştir:«Geçen hafta vuku bulan kargaşalıkların tekrarı,memleketin geleceğini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Bir tüfekçide kaçak silâh bulundu Galata Kalafat yerindeki Uzunçan Hanında 10 numarada Çalışan İsmail Tüfekçinin dükkânında dün bir arama yapılmış ve 2 kaçak mayzer ele geçirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Avustralya tenis takımı kaptanlığı Sydney 22 AP)29 Aralıkta başlıyacak Avustralya Davis Kupası tenis maçlarında Avustralya takımı kaptanlığına Hopry Hopman tâyini edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Alenî teşekkür Ablamız Refika Güneyi Gureba Hastahanesinde muvaffakiyetli bir ameliyatla hayatını kurtaran,iyileştiren ve hastahanede yattığı müddetçe de gös terdigi çok insanî alâka ve ihtimamdan dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Kanada Beyrutta bir ticaret bürosu açıyor Beyrut 22 Nafen)Beyrut limammn Kanada için bir ticaret merkezi haline gelmesine intizar edilmektedir.Kanada hükümeti burada bir ticaret bürosunun faaliyeti,îr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Üniversite haysiyeti Tarık BUĞRA önceden itiraf etmeliyim:İstanbul Üniversitesinin altıncağı,hattâ şeref devresi hangi tarihlere raslar,ben bilmiyorum.Fakat itirafınım,yani İyi niyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Çağları önceden keşfeden müneccim:Nostradamus 16 ncı asrın bu müthiş adamına göre üçüncü harp 1955 1960 arasında kopacak,1970 e doğru sona erecektir Safaletie gelen kısa bir barışı ikinci bîr mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • Kusturulan ve kus turu mayan sarkıntılık hastaları Vali ve Belediye Reisi sayın Fahrettin Kerim Gökayın,sarhoşların kusturulmasını kanuna muhalif bir hareket telâkki eden hukuk çulara verdiği cevap «s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1952
  • 71 O şimdi kendisi için hazırlanan pijamayı giymiş bulunuyordu-Ceketin göğsüne Sofiya'nın işlettiği harfi kendisine tıpkı bir madalya gibi geliyor,hiç bir madalyanın veremiyeceği gururu veriyordu-Sofi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.10.1952
  • m 'ifâ İ Si '7-T-W»,t„ j İBir Amerikan film prodüktörünün nazarı dikkatini celbederek ftniden kapak kız» lığına yükselen Maria Wood Amerikan gençleri tarafından son derece tutulmakta ve kendisine «Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Mısır Kraliçesi Keleopatra da çok âşık değiştirmişti Gururu ona esir yaşamak korkusu aşılamıştı.Ölümü engerek yılanı getirtti ve koynuna so-Yaşasaydı,acaba esîr mi kalacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.10.1952
  • Gündüz ve Cihat'ın millî forma ile alınmış İki resmi Dünün şöhretlerinden hiç istifade edemiyoruz Yıllar boyunca aynı sahalarda meşin topu beraber kovaladığım iki arkadaşım var ki;her ikisi de seneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • Loffldr&nill Itli^fthur ARVNAI takımı bn seneki Uglerde İyi bir derece almak azmini taşımaktafcu,uı IHCÇHUr HH0LHMİİ dır.Bu münasebetle devamlı bir seklide çalışan ve sıkı bir seklide antrenman yaımu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • Mısır mill!takımı Italraya vardı Napoli 22 AP)Pazar gü« nü Bari de İtalyan milli B takımı ile karşılaşacak olan Mısıı milli futbol takımı bugün bura* ya gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • Turpin'in yeni unvanı Londra 22 AP)Tamnmıf tngiliz boksörlerinden Randolph Turpin imparatorluk orta sıklet şompiyonlugunu dün gece 15 raundluk bir maçta Güney Afrikalı Angelo'yu yenerek eld* etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • Sportif oyunlar teknik danışma kurulu azalan Turgut Atakol ve İzzettin Sametten başka kurulda tanınmış şahsiyet yok tAyini basketbol çevrelerindi Ankara 22 Husus!Sportif Oyunlar Teknik Danışma Km rulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • Sulhi Garan yarın gidiyor Spor muharririmiz» beynelmilel futbol hakemi Sulhi Garan 26 ekim pazar günü Baride yapılacak ttalya Mısır maçını idare etmek üzere yarın uçakla Romaya hareket edecek.orada bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • Hayrtebetyan maçlarının hasılatı ı Üç karşılaşma sonun da 64 bin liralık hasılat elde edildi Spor ve Sergi Sarayında Hayrebetyanın yaptığı maçların büyük bir seyirci topluluğunu c?z bettiği muhakkaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • futbol başlamadan Ankarada yapılacak olan geçeceği ve faydalı Babür ARDAHAN Cumhuriyet Kupası futbol yecanlı geçeceğe muhakkatırmaçlarında 31 ekimde Ankarada Memleketimizin Uç büyük futbol başlanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • Vefalı futbolculara prim verildi Beşiktaşı 4-3 mağlûp eden Vefa takımı oyunculanna 100 er liralık galibiyet primi verilmiştir.Bu prim Beşiktaş maçında başarılı oyunu dolayısiyle Ödenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • Panatinaikos takımı geliyor Yunanistanın Icuvvetli takımlarından Panatinaikos Cumhuriyet Bayramında şehrimizde karşılaşmalar yapmak üzere lstanbula gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.10.1952
  • n.'Jriwn ortflr* *zilrlo 4bok8 Şampiyona unvanım kaza* UUliyaayil İtalyan aslından Amerika* Rooky Marclano'nun tutyadaki doğum yeri olan Ripatina köyünde bu münasebeti* şenlikler yapılmıştır.Yukarıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • Bir Şehir Meclisi üyesi haysiyet divanına verildi Şehir Meclisi Üyesi Dr.Sedat Kumbaracıların Demokrat Partiden ihraç edildiği yolunda dün sabah,bazı haberler şüyu bulmuşsa da,ilgililer nezdinde yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • Yalova sür'at postası Şehir hatlarının Paşabahçe vapuru ilk Yalova seferini dün akşam yapmıştır.Saat 18 de Karaköy Rıhtım iskelesinden kalkan vapur,Heybeli ve Büyükadaya uğradıktan sonra 19.45 te Yalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • SERSERİ 17 Erol ERK Ellerini başının altından çekti;kulak kabarttı,çalılıklar arasında bir kaynaşma oldu,bir hışırtı-Yüzükoyun yere döadü-Dikenler fena halde arkasına batmıştı-Ses kesildi,adam:«Allah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Canlı canlı saramadığı vücudu öldükten sonra sarmıştı 7-Ve Blanche,bir put gibi olduğu yerde donup kalan adamın haline bakmadan zili çalmış,içeri gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • Şehir hattı vapurları re vizyona tabi tutulacak Şehir hatları işletmesi,1952 1953 kış devresi içinde bütün gemilerini programlı bir şekilde büyük revizyona tâbi tutmağa karar vermiş ve kararın tatbtkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • Bir kamyon kazası Dün sabah Yakacık Pendik yolu üzerinde bir kamyon devrilmiş,1 kişi ölmüştür.İrfan Albağ isimli bir şoför tarafından idare olunan 76 plâka numaralı kamyon,Kurtdoğuş köyünden gelirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • Sydney mumlar altında esrarengiz bir hal alan çehresi gözümün önüne geldi fevkalâde ihtiyatla hareket etmeni4 lâzımdır.Tehlikeli devli geçinceye kadar her şeyden şjnUnfmJisinin dediğini duyar gibi old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • Petrol Ofis Umum Müdürlüğünden:Evvelce gazetelerle satra atanacağı ilân edilen 7 ton lüminyum ateş boyasının teklif verme müddetinin 31/10/952 cuma gününe kadar uzatıldığı ilân olunur.16704)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • İstanbul orman başmüdürlüğünden Orman Umum Müdürlüğü içîn alınacak 1 adet alıcı ve 2 adet gösterici sinema makineleri 22/10,952 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştıristeklilerin Bîftmüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • Kösem Sultan,Kaya Sultana fena halde kızıyor,onun her dakika kalbini kırıyordu 140 y Valde Kösem Sultan da haber almış gibi gelmişti-Vezir leri neşe içinde görünce coştu;iltifatlar savura savura yanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • BULMACA i Haw**»:Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 i İ ı 1 1 ^p KP m 1 2 3 4 ş 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Saga:1 Dikiş makinesinin içindedir;Fiyakalı 2 Örf;İnsan S Karadenizli;Denkey;Bir nota 4 Zil;Tersine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1952
  • Asılsız bir haber Bir sabah gazetesinde,Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Necmi Ateş'in,mezbaha nakliyat şefi Ahmet Ateş'le kardeş olduğu yazılmıştır.Dün kendisiyle görüştüğümüz Necmi Ateş;Ahmet Ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Dün akşam Adana da zelzele oldu [Bas tarafı 1 incide] arada iki cami tamamen ve iki cami de kısmen yıkılmıştır-Depreıri Adana.Ceyhan.Kadirli ve Osmaniye'de de şiddetli olarak duyulmuş ve halk heyecan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • an ingiltereyle münasebatı kesti Irandaki İngîHz Manfaatleriyle İsviçre orta elçiliği meşgul olacak Tahran,22 T-H-A-Iran Dışişleri Bakanı Fatımî bugün öğleden sonra tngilterenin Tahranda ki Maslahatgü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Kahired3 yapılacak büyük geçit resmi Kahire 22 AP)Mısırdaki yeni rejimin ilk 3 ayhk devresi yarın sona ermektedir.Bu münasebetle Kahirenin şimdiye ka-dar görmediği vüs'atte bir askerî geçit resmi tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Gl.Handy Ankarada Ankara,22 A.A.Amerikan Askerî Yardım Kurulları Başkanı ve Avrupadaki Amerikan Kuvvetleri Başkomutan Vekili Orgeneral T.T.Handy yanında eşi ve Tuğgeneral F.J.Brown,Tuğgeneral J.O'Hara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Kanseri tedavi eden ot Atina 22 A.A.Peloponez bölgesi köylülerinden 85 yaşında bir ihtiyar yine kendi köyünden kansere tutulmuş bir kadına,hastalığını tedavi etmek üzere dağlarda ve yamaçlarda yetişen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Ümraniye Santralı dün açıldı [Bas tarafı 1 incide] Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay,İzmit ve Zonguldak Valileri ile Belediye Başkanları,İstanbul Deniz Komutanı,Emniyet Müdürü,Etibank Umum Müdürü,Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Yapı Kredi Bankasının teşebbüsü i Yapı ve Kredi" Bankasının Idare Meclisi Başkanı Kazım Taşkent dün Kervansaray salonlarında bir basın toplantısı yapmış ve bankanın 1954 senesi içinde tertip edeceği s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Dolmababçe cinayeti [Baş tarafı 1 ğu anlaşılan lsmailin yanında görülen gencin hüviyeti araştırılırken,hâdiseye Bursah bazı kimselerin adı karışmış ve istanbul polisine mensup 3 memur bunlardan İzzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • işletmeler Bakanının dünkü basın toplantısı [Bas tarafı 1 incide] jlantısı yapmışveîşletmeler Bakanlığı na ait muhtelif mevzular üzerinde şu izahatı vermiştir.İşletmeler Bakanlığına bağlı olan müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Neriman şimdiki kralı isviçrede doğurmuştu [Baş tarafı 1 incide 1 ruk'un öldürdüğü ve öldürttüğü zavallılara dair çok enteresan bir sürü malûmat verdi.Bu arada Kralın ve hanedanın hususiyetlerine dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Yugoslav gazeteciler dün geldi Memleketimize davet edilen Yugoslav gazetecileri dün akşam saat 20 de uçakla şehrimize gelmişlerdir-Hava alanında Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Halim Alyot.Gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • D.P.idare kurulu [Baş tarafı 1 incide] Adnan Menderesin başkanlığında toplanmıştır.Genel İdare Kurulunun bu toplantısında partiyi alakadar eden meselelerle birlikte bilhassa Atatürk inkılâpları aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Fransamn Fas Valisi Sultanla görüştü Rabat 22 A.A.Fransamn Fas genel valiai General Guillaume,dün öğleden sonra saraya giderek Fas Sultam tarafından kabul edilmiş,ve görüşme takriben bir saat devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Ortaşark müdafaa bloku [Bas tarafı 1 incide] müspet neticeye varıldığı takdirde.Türkiye Dışişleri Bakanı ile Arap devletleri Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle bir konferans toplanacak ve bu suretle O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • 35 inci devre yedek subaylar terhis ediliyor Ankara 22 Milliyet)Halen silâh altında bulunan 35 inci dönem yedek subayların hizmet müddetlerinin bir yıl daha uzatılacağı ve bu hususta hazırlanan projen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] îcişi,kapımızın önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • PEŞİNATLA VE KALANI UZUN VADELİ KÜÇÜK TAKSİTLERLE BU ÇOK UCUZ RADYOLARDAN BİRİNE SAHİP OLABİ-LİRSİNİZ Tfdiyolla böyle bCyük kolaylık gösterildikten tonro herkesin bir radyo almomosıno sebep kolmomıttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylıJ» 22 50 Üç ayhk 12 0° Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsvigre Fr.Belçika Frtaret Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudea Açılı!790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 84.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanıf 791.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • Menkul satış ilânı Kadıköy İcra Memurluğundan:952/920 Mahcuz olup bu kerre satılarak paraya çevrilmesine karar verilen bir adet 100 lira kıymetli Philips marka işler vaziyette radyo birinci açık artır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • Dram kısm Saat 21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi:Haldun Derin Telefon 42157 Komedi krsmı DONJUANA Ol7 UN Yazan:Claude Andre Pugct Türkçesi:Yılmaz İnal Telefon:40409 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • Ne isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian ba^ioje Koyan:Muhsin Ertugrul Çarşambadan başka her tkşam saat tam 21 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • Kırklareli Belediye Başkanlığından 1 Kırklareli Belediye buz fabrikası soğuk hava tesisatı mevcut fennî şartnamesi dahilinde 2490 sayılı kanunun 31* maddesine tevfikan kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 18 ton Domates salçası kapalı zarfla 5/11/952 günü saa^ 15 de Yassıviran As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Tutarı 12960 Lira geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • Yarın Birleşmiş Milletler gününün 7 nci yıldönümüdür ideolojik ihtilâflar,cesim iktidar istirkapları,mevziî savaşmalar ve bir dünya harbinin silip süpürebiieceği endişe ve tehlikesi içinde yaşıyoruz Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nü»hada Me'sul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • Elektrik mukavemet kaynak makinası ahnacak Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretile bir adet elektrik mukavemet kaynak makinesi satın alınacaktır-Bu işe ait tekliflerin 8/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • Wv.v.v.T.v.y.y.v RAD Y;Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PI.13.30 Francisco anjo orkestrasından dans müziği PL)13.45 Şarkılar 14 20 Ogle konseri PI.14.45 Şarkılar PI.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • GAİBE İHTAR Firar suçundan kova-anan ve yapılan kovuşturmaya rağmen kayıp durumda bulunan Hüseyin oğlu Giresun Dereli K-den 1926 Dlu Mehmet Kemal Yılmazok 15/Ocak/953 tarihine kadar Çankırı Piyade Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.10.1952
  • GAİBE İHTAR Firar suçundan dolayı kovalanan ve yapılan kovuşturmaya rağmen elde edilemiycn Ayset oğlu 930 D-lu Bursalı Kemal Işıkoğlu ilân tarihinden itibaren 15 gün için 6-Mot-Top-A-K-lığına gelmediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8