Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Bugün şehrimizde ve civa-H rında hava umumiyetle acık BM geçecek,hava sıcaklığında 1 mühim bir değişiklik ol may a-çaktır.J r—l 1—rr*rTg^~J7%jl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Rita-Ali Han muamması Şimdi de güzel yıldıza bir Amerikan şarkıcısı talip olda Madrid,21 A.A.Dün Nevyorktan uçakla buraya gelen tanınmış Amerikan şarkıcısı Bob Savage Rita Hayworth'la,evlenmek arzusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Malta konferansı sona erdi Valetta,21 AP)Amiral Robert Carney,Atlantik Paktı Teşkilâtının Güney Avçupa Bölgesi Başkomutanının Kurmay Heyetine mensup Türk,Fransız,Yunan ve İtalyan subayları ile' İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • 930 doğumlu jandarmalar terhis ediliyor Ankara,21 Milliyet)Halen orduda vazife görmekte olan birinci tertip jandarma sınıfına mensup 930 doğumlu eratın terhis emri alâkalı birliklere bildirilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Wşf "lir' üş* mtp».4fe «MkM x«»w W» ••WW »Mattw «Tüt mi» f om ıll»ırı HilwWi—«M4»x «K w)«M x«t« »»aııMı «mt M-~M-Rusların yolunu kapatan sancak Isvicrede neşredilen «Schweizer Illustrierte Zeitung» m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Hemşire Flanagan'ın kaatili bizzat kralıh Güzel hemşire nişanlısından ayrılıp hastahaneye geldikten on dakika sonra meçhul bir adam onu alıp İstirahat El Ehram'a götürmüştü 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Sulhi Garan İtalya-Mısır millî maçını idare edecek İtalya'da Bari şehrinde 26 ekimde yapılacak olan.İtalya Mısır millî futbol maçının hakemliğini,her iki memleket federasyonlarının talep etmesi ve FİF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Hariciyede yeni tayin ve nakiller Ankara,21 Milliyet)Orgeneral İzzet Aksalur'un Tokyo Büyükelçiliğine.Dışişleri Bakanlığı Yüksek Müşavirlerinden Büyükelçi Ahmet Cevat Üstün'ün Ottawa Büyükelçiliğine,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Nato Başkomutanı Ridgway 3 kasımda Türkiyeye gelecek Atinada buluşacak olan Mareşal Montgomery ile General Ridgway Türkiye-Yunanistan ve Yugosiavyaya ait meseleleri görüşecekler Paris,21 Radyo)Müttefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Belgrad,Zagreb» Üsküp Belediye Başkanları dün Atatürk'ün muvakkat kabrine gittikten sonra Başbakan Adnan Menderes'i makamında ziyaret etmişler ve kendileriyle görüşmüşler,mü* teakıben Ankara Valisi Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • MÜZAKEREYE HAZIR General Necip müzakere teklifine bir hafta sonra cevap verecek Kahire,21 AP)ingiltere bugün Mısırın askerî lideri Başbakan General Necibe,Sudanın istikbaline dair iki memleket arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Tahtakale cinayetinin katili dün teslim oldu Tahtakale cinayetinin kaatili tea Tahtakalede bir kan davası yüzünden memleketlisi ve akrabası Salibi tabanca ile vurarak öldüren Mehmet tlhan dûn sabah sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Yakalanan eroinciler Sabıkalı eroincilerden Nazir Sürme ile.Validehanlı İlenmedin beraberce eroin satışı yaptıkları ev dün polis tarafından basılmıştır» Bir aydan beri polis tarafından takib olunan ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Gl.Handy Ankaraya geliyor Avrupa'daJd Amerikan Kuvvet lerinin Başkomutan Yardımcısı General T-T-Handy.Genel Karargâhı Frankfurtta olan Avrupadaki Amerikan Kuv vetlerinin Başkomutan Yardımcısı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Fındık ithalini tahdit karannı Truman reddetti Başkanın bu kararı Türk iktisadiyatı için büyük Mı mana ifade etmektedir* 21,USIS)Bagkan Truman fındık ithalini tahdit edecek kontenjanı kabul etmemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Dün kahraman Türk ordusuna katılan genç asteğmenler Tak him abidesine çelenk koyduktan sonra Foto:İFA Hikmet?Orduya katılan asteğmenler Genç asteğmenler dün törenle diplomalarını aldılar Yurdun muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Kendimi derhal yere ytlzU koyun attım ve aynı anda belimdeki tabancayı çekip üzerime ateş açılan tarafa cfojru Uç el ateş ettim 9Ş I Bu yazıların bütün hakları «Milliyet» adına mahfuzdur] 22 Amcam bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1952
  • Sovyetlerin büyük sulh teşebbüsü Ruslar Amerikan seçimlerinin sonunda büyük bir sulh teşebbüsüne girişecekler Ne w-York Birleşmiş Milletler)21 AA)Buradaki siyasî çevrelerin kanaatince Rus ya,kasım ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • KISA HABERLER Birçok yabancı firmalar temel üzerine takma evler teklif etmektedirler.Fakat muhit ve iklim şartları nazarı itibara alınarak bu gibi teklifler prensip olarak kabul edilmemektedir.Bir müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • Dün şehrin muhtelif semtlerinde 6 otomobil kazası olmuş ve 6 vatandaş,hafif surette ya-ralanmıştır.POLİSTE İf Erer.küy/Je Yuvarlak sol:ıfın ta oturan Ahmet Elbağlar,bir çocuk meselesinden dolayı komşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapnnıg Sterling Dolar Fr.Frangı laviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış I Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.5ü 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.9*0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • 22 Lsı.Ekim 9 1952 Ekini Çarşamba 1368 VAKÎT VASATİ EZANÎ Güneş 6.19 12:59 Öğle 11.58 6.09 İkindi 1İ.57 9.38 Akçam 17.19 12.00 Yatsı 18.53 1.31 îmsak 4.40 11.20 •aua Hic.2 Sefer 1372
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ömer geceleri dolaşır ve halkla daima temas ederdi 70 Ey nas,hastayım,hekimler hastalığımın devasını balda buluyorlar.Bu mevsimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • İki katilin duruşması o-Savcı karısını öldüren Hamza hakkında idam talebinde bulundu Dün 2 nci Ağıreeza mahkeme einde 2 cinayet muhakemesine devam olunmuştu.Kocası Tevfik Kazancıyı geçen sene kasım ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • On sene sonra yürürlüğe giren bir karar!Belediye sağlık ekipleri tarafından gıda maddeleri üzerinde yapılan tahlillere bir yan dan devam edilirken,diğer taraftan;alman numunelerden birinde görülen hoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • 500.Fetih y-ı için 600 kişLÜk bir koro hazırlanıyor îstanbulun 500 üncü Fetih Yıldönümünü Kutlama Derneği.300 ü üniversiteli-300 ü lise talebelerinden mürekkep 600 kişilik bir koroyu haz;lamaya yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • Cemiueı BASIN T O PLANTISI jç Şehrimizin misafiri bulunan Yugoslav Belediye Başkanları bugün saat 16 da Parkotelde bir basın toplantısı tertip etmişlerdir.BALO Türkiye Talebe Turizm Teş kilâtı tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • HALKIN SESİ Mecîdiyeköy Beyazıt hattı otobüsleri Mecidiyeköyüııde oturan bir okuyucumuz yazıyor:cMecidiyeköyünden Beyazıt hattına çalışan otobüsler kaldırılarak Levent Beyazıt hattına alınmıştır.Leven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • İl genel Meclisi Dünkü toplantıda sergi hesaplarının kısa zamanda tetkiki işi görüşüldü Şehir Meclisi dün saat 15 de reis vekilerinden Prof.Enver Berkman'ın başkanlığında toplanmıştır.Teklif ve tutana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • Acı bir kayıp Galatasaray lisesindeki tarih hocalığından emekliye ayrılarak bir kaç yıldan beri evinde bir sükûn ve inziva hayatı yaşayan emekli maliye teftiş heyeti reisi.Maarif.İaşe.Evkaf.Nafıa ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • Sahte arsa salaşı yapan birisi yakaBandı Mustafa Senoğlu ve Mehmet Kurig isimli 2 sahtekârın duruşmalarına dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır-İddiaya göre» Mustafa Senoğlu,teyzesi Gülizar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • i TARİH BAHİSLERİ Hudâvendigâr9 in meshedi ve sehâdeti i ismail Hami DANİŞMEND Osmanlı nıenbûlurında Meşhed-i Hudâvendigâr;denilen «Kosova sahrası» ndaki Birinci Murad türbesinin Yugoslavya hükümeti t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • ELHAMRA TERZİHANESİNİN kadin.erkek İNGİLİZ,ALMAN,İTALYAN SU GEÇMEZ HAZIR Dikkat:1.95 Boy ve 60 Bedene Kadar Her Beden ve Boy için Mevcuttur.PEŞİN TAKSİTLE BAYOâLU İSTİKLAL CAD.2S8 ELHAMRA HAM SACDAKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • miryolu nakliyatı e ilgili kararlar DUn bir basın toplantısı yapan mîryollan Ganel Müdürü Nişte alınan kararı izah etti Da-Bir müddet evvel Fransada Nis gelirinde yapılmış olan Milletlerarası Demiryol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1952
  • Eisenhower,seçim nutuklarından birinde Rus boyunduruğu altında inleyen esir milletlerin kurtarılması lüzumuna temas eder gibi olmuştu-Fakat ona karşı Büyük Britanya ve Fransada hemen itirazlar yükseld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • Fransa kabinesi ve Avrupa ordusu Fransanın Clermont Ferrant Şehrinde toplanan Demokrat Sos yalist Partisinin son celbesinde kapanış nutkunu Millî Savunma Bakam eski Başbakan Bleven vermiş,I960 de kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • I İKTİBAS Evini saadete yuva yapmak her kadının elindedir Kotanızın duygu vs düşüncelerine,hayat şartlarına,kazanç İmkânlarına uymasını biliniz.Yuvanızı kocanızın ev dışı hayatına uydurmalısınız.Onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • Çocuklara dair Çocuklara son senelerde bir hal oldu* Bu yalnız bizde değil bütün dünyada görülen ve üzerinde durulması icabeden garip bir hâdisedir.Dört beş yaşında iken cidden değerli bir virtuose ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • İtalyada'ki Belediye seçimleri İtalyan m otuz sekiz şehir ve kasabasında yapılan belediye seçimlerinde komünistler ancak altı şehir meclisinin kontrolünü ele seğirebildiler Roma,21 AP)îta'yanm muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • Tramvay raylarını söküp çalan hırsızlar Napoli,21 A.A.Birkaç günden beri bir amele ckipi,Napolide Pouzzoles ile Bangoli arasında tramvay ray ve tellerini kaldırmakla meşgul bulunmakta idi.Bu hatda oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • 70 Biraz sonra birbirlerine «Mesud olduklarını söyliyecekîerdi.Bununla beraber şu ilk' anlarda ne söyliyeceklerini ikisi de bilemiyor,mektepli çocukların tavırlariyle susuyorlardı-Oradan buradan konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • İnatçı kedi Johannesburg,21 Nafen)Burada bir ev inşaatında çalışmakta olan ameleler duvar kısmım tamamlarken,bir kedinin arada kaldığını Öğrenmişlerdir.Fakat kedi birkaç hafta susuz,gıdasız ve havasız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ San'at san'af içindir.Tarık BUĞRA İnsan yaşayışını düzene koyan kuvvetler arasında san'at düne kadar'münakaşa üstü bir yer tutmuş,dinin,politikanın,ordunun bu ebedî üçlü çekişmenin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • Çan-Kay-Şek dün bir basın toplantısı yaptı Mareşal Amerikanın komünizme müşterek bir cephe teşkil vermesi gerekt Taipeh,21 A.A.Bu sabah tertip ettiği basın konferansında beyanatta bulunan Ma reşal Tch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER MALTA İf Amiral Carney,Amiral Mounbatten,Mareşal Sanders,General Robertson Malta Adasına gelmişlerdir.Güney Avrupa ve Orta Doğunun savunmasının koordine edilmesi ve komutanlığı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • Teşekkür Çok sevgili babam Haydar Erer'in ölümü dolayısiyle,gerek cenazesine gelmek» gerek mektup» telgraf ve telefonla acımıza iştirak etmek Iûtfunda bulunan bütün dost» akraba ve arkad şiarıma derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • Bir ingiliz film artisti olda Londra,21 AP)Uzun zamandan beri kalb hastalığından mustarip olan tanınmış İngiliz artisti Basil Radford 12 ekimde Londradakl gazinolardan birinde bir kriz neticesi ölmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • Yeni bir piyade silâhı yapıldı Nev-York,21 lA.A.«Look» mecmuasında Amerikan or duşu eski subaylarının Lnzalarmı taşıyan bir makalede,Amerikan tersanelerinde halen tetkik edilmekte olan ve «en fazla,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • 17 ilim adamı günsy kutbuma gîdîvor Southampton ingiltere)21 AP)İngiliz Falkland adaları kontrol gemisi dün buradan yedinci Kutup seferine çıkmıştır.900tonluk gemide 17 ilim adamı bulunmaktadır.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1952
  • Bir komünist şefi Batıya kaçtı Berlin,21 Nafen)Doğu Almanya polisi cinayet şubesi başkan yardımcısı,komünist böl geden kaçmış ve Batıya iltica etmiştir.Karısını da beraber ge tirmiş olan bu Alman poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.10.1952
  • g 'r RESİMLE 1 Yedek Subay Okulunan 36 ncı devresini bitiren gençler dün törenle diplomalarını almışlardır.Resimde istihkâm Okulundaki merasime katılan gençler ve nutuk söyliyen bir yabancı uzman görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1952
  • Truva veliahtı Paris,İsparta Kraliçesi Meni kaçırmıştı Bu yüzden on yıl muharebeleri oldu,Truva'ılar parişan,Helen de kocasına iade olundu,ihtiyar kocası onu9 büyük bir sevgiyle bağrına basarak affett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1952
  • Plaj mevsiminin kapandığı şu günlerde,daima bir yaz havası içinde bulunan Florida'da deniz eğlenceleri bütün şâşaasiyle devam etmektedir.Bu arada güzellik müsabakaları tertip edilmekte,moda geçitleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.10.1952
  • Ankara Lig maçları M.O.B.M.A.T.P.A.Gücü G.Birliği H.Gücü K.Gücü D.Spor H.Okulu H.Tepe J.Gücü 2 2 2 2 2 2 2 2 2-2-2-2-13 1 4 714 304 204 2 14 0 2 14 0 2 0 3 0 2 014 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • İstanbul karması tesbit edildi Cumhuriyet Kupasına iştirak edecek İstanbul profesyonel takımına 17 futbolca çağırıldı Cumhuriyet Bayramında Ankarada yapılacak 3 şehir arasındaki «Cumhuriyet Kupası» ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • Futbol için kavga Peter Maritzburg Güney Afrika)21 Nafen)Yerli futbol takımları arasında yapılan bir futbol maçında kavga çıkmıştır.Hakemin bir gol hakkında verdiği karar kavganın çıkmasına yol açmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • Sinek sıklet dünya şampiyonası Sinek sıklet dünya boks şam piyonu unvanının ortaya konulacağı bir müsabaka yapmak üzere Japon Yoshio ile Havaili'li Dado Mariono 16 kasım tarihinde Tokyo'da karşılaşaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • 1956 Ollmpiyadı 16 ncı olimpiyadın yapılacağı Melburn.şimdiden hummalı bir faaliyet içindedir-Sidneyde 10 kilometreye yapılan 600 evli bir olimpiyat köyü inşa edilmektedir-Ayrıca 12 bin seyirci alan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • istanbul Enternasyonal ping pong turnuvası özfenerbahçe Spor Mecmuasının organize ettiği 1 inci istanbul Enternasyonal pingpong turnuasının hazırlıkları ilerlemektedir-Kasım ayının 18 21 inci günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • Es ki şehirde modern b I r stady om İnşa ediliyor Eskişehir,21 T.H.A.Şehrimiz gençliğinin büyük bir ihtiyacını karşılamak maksadiy le yaptırılmasına karar verilen «14 Mayıs» Stadyomunun inşasına başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • if Ankara karını takımı Cumhuriyet kupası maçlarına hızla hazırlanmaktadır.Bu münasebetle karmaya Çağırılan oyuncular bugün saat 15 te bir anternman ya nacaklardır.Bu anternmana gelmiyen oyunculara ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • VEFA kulübünün son senelerde kazandığı başarı Yeşil beyazlılar son yıllarda elde ettikleri başarılarla bugünkü seviyelerini buldular Bir haftasını daha arkaya attığımız profesyonel lig şampiyonasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • içlerinde ganç istidatların bulunduğu Ankara Karagücü güreş takımının muvaffaıkyeti Karagliclil güreşçiler Ankara birinciliğini kazanmaya muvaffak oldular Ankara Karagücü kulübü Takım tasnifinde ise:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • Sulhi Garan ilk defa idare ettiği beynelmilel müsabaka olan ve Atinada oynanan Yunanistan Mısır 1-0)milli maçında Gazetemizin spor muharrirlerinden Beynelmilel futbol hakemi Sulhi Garan italya-Mısır m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.10.1952
  • 1952 Türkiye Maraton şampiyonasına hazırlık Ankara:a bu münasebetle maratoncuların iştirakiyle deneme koşusu yapılacak Geçen senenin Türkiye maraton şampiyona Ahmet Aytar Türkiye Maraton Birinciliği h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.10.1952
  • MUIhjel Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.10.1952
  • Siz ne dersiniz doktor?Ben yeni tedavi usulleri hakkında malûmat sahibi değilim.Fa-rat oğlumun mütemadiyen koma huiuıde bulunması hiç de ho guma gitmiyor.Doktor tavsiye ettiğine göre bunun bir tehlike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Nikola sevgilisinin âni değişmesini anlamamış gibi görünüyordu 6 Üç hafta sonra patlayan üç kurşun Rapello plâjmdaki bu buluşmayı müteakip ancak üç ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.10.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 H 9 10 II I 1 12 1 ¦1 i Soldan Saca:1 Büyük konak.2 Beyaz;Tut;Şart edatı.3 Tekrarlanırsa ördek sesi olur;Anlam;Belediye.4 Papel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.10.1952
  • VAt&N Padişah İbrahim kadınlar ile durmadan şakalaşıyor,el peşrevi yapıyordu 139 Burada bülbül yok mu,dedi,bari karga da gelmeseydi.Gafil hükümdar,bir kırda olduğunun farkında bile değil di-Sarayın ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.10.1952
  • KUKUKIAJ Seksen yıllık anasını tanıyamayan zavallı!Tren tekerlekleri artında kalarak parçalanmış olan ihtiyar kadının cesedi oğluna gösterilince,adam şaşkına döndü Seksen yıllık asasını tanıyamayan za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali balindc zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyea büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] zerine ben akşam üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Rita Ali Han muamması [Baş tarafı 1 incide] kendisinin Londrada'ki filmini bitirince bir kere daha Ali Hanla görüşeceğini,işler yine yoluna girmezse bu sefer katî ola-rak.boşanacağını bildirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Yakalanan eroinciler [Bas tarafı 1 incide] Sadettine ait evde eroin satışı yaptıkları tesbit olunmuş ve dün polis tarafından eve baskın yapılmıştır-Ev arandığı zaman 1.5 kilo eroin ele geçirilmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • İngiltere Mısırla müzakereye hazır [Baş tarafı 1 incide] Neciple İngitterenin Ka**.îre I$ü« ytikelçisi Sir Ralph Stevenson arasında uzun t ir görüşme cereyan etmiş,gerek Sulan,gerek diğer ihtilâfh mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Polonyada yeni mukavemet Grupları faaliyete geçti Münih,21 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Gelen haberlere göre Polonyanın muhtelif ormanlık ve dağlık bölgelerinde yeniden birçok mukavemot grup lan teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Hemşire Flanagan'ın kaatili bizzat kraldı [Baş tarafı 1 incide] di,iki genç derhal buluşmak üzere randevulaştılar.Stephen,Kalürenin meşhur «Shepherd» otelindet kalıyordu.Kız da hastahaneden izin alıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Bir komünist taslağı yakalandı Fatihte İsmail Ağa camii sokağında 6 numarada oturan seyyar elektrikçi Rıza Gürtunpca dün camiin önünde toplanan mahalle sakinlerine komünistliği telkin eden bazı sözler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Ridgway kasımda Türkiyeye gelecek [Bas tarafı 1 incide] mutanı 7 kasımda Paris'e dönmüş olacaktır.Yakında Atina'ya gidecek olan General Ridgway ve Mareşal Montgomery mühim görüşmelerde bulunacaklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Denizcilik Bankasının yaptıracağı gemiler Denizcilik Bankasının İstin* ye tersanesinde omurgaları konulan iki adet 500 er kişilik motorlu yolcu gemisiyle.2 adet 200 er kişilik deniz otobüsünün inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Rusların yolunu kapatan sancak tsviçrede neşredilen «Schweizer lllustrierte Zeitung» ısimü derginin 7 ekini 1952 tarihli nüshasını Türkiyeye tahsis etmiştir.Derginin Türkiyeye ayırdığı sayfalarında «T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Kunurinin yıldönümü kutlanacak Türk tugayının kahramanca müdahale ve müdafaası ile Kore harbinin seyrini değiştiren Kunuri muharebesinin üçüncü yıldönümü 27 kasım 1952 tarihinde memleketin her tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Hariciyede yeni tayin ve nakiller [Bag tarafı 1 incide] 8i Seyfullah Esin'in Viyana Elçiliğine.Sofya Elçisi Şefkati Istinyeli'nin Tel-aviv elciline,Avrupa Konseyi işleri memur Maslahatgüzar Nurettin P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Eisenhower Truman mücadelesi Vaşington,21 AP)Cumhurbaşkanlığı seçimi için partiler tarafından girişilen kampanya memleketin her tarafında olanca hıziyle devam etmektedir.Cumhurbaşkanı Truman bugün New
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Orduya katılan asteğmenler [Baş tarafı 1 incide] müteakip okullarına dönen genç asteğmenler dün öğleden sonra okullarında merasimle diplomalarını alarak,ad çektikleri kıtalarına katılmak üzere hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Vali muavinleri arasında nakiller Ankara,21 Milliyet)Vali muavinleri arasında yeniden nakiller yapılmıştır.Buna göre;Muş Vali Muavini Avni Yaşar Sivas Vali Muavinliğine,Sivas Vali Muavini Muhsin Gtilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Iskenderunda sellerin yaptığı geniş tahribat İskenderun.21 A-AO Pazartesi gecesi yağan şiddetli yağmur ve dolu sebebiyle sellerin bastığı Artıman köyünde üç ev yıkılmış ve dört evi de sular basmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Kenyada cinayaf salgını Londra,21 Nafen)Nairobi'den gelen haberlere göre,Kenyada fevkalâde ahvâl ilân edildiğinden beri vaziyet koatrol altında bulundurulmaktadır.Avrupa aleyhtarı Mao Mao Teşkilâtının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Dünyanın en büyük işçi koruyucusu öldü Londra,21 Nafen)lııgılterede 1866 senesinde mensucat sanayiinde çalışmaya başlayan ve ilk defa olarak müessese kazancının işçilerle paylaşması prensibini tam ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Yapağı piyasası Yapağı piyasası canlılığını muhafaza etmektedir-Amerika'ya 40 ton yapağı satılmıştır.Ayrıca Hollanda ve Amerika için yeniden mal toplanmaktadır-Dış piyasalardan talepler arttıkça fiatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Sovyetlerin sulh teşebbüsü {Baş tarafı 1 inenle] Sovyet siyasetini yakından takib eden siyasî çevreler.Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Vyshinsky'nin çok yakında geniş çapta faaliyete geçeceğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Korede yeni komünist taarruzu Seoul» 21 AP)Takriben 1500 mevcutlu bir Çinli kuvveti bugece «Keskin Nişancı» tepesinin kaypak yamaçlarına yeniden saldırmıştır-Kızıllar çok şiddetli bir yağmur altında,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Izmirdede bir temsil bürosu açılacak İzmirin son zamanlarda kazandığı askerî ehemmiyet dolayısiyle Millî Savunma Ba-kanlığınca burada da bir ^Temsil Bürosu açılmasına karar Verlimiştir.Bu Büronun Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Prof.Kâzım İsmail GUrkan'ın beyanatı Uzun müddetten beri seyahatte bulunan istanbul Üniversitesi Rektörü Ord-Prof.Dr-K-ismail Gürkan dün vazifesine başlamıştır-Rektör seyahat intibalarıni gazetecilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Gl.Handy Ankaraya geliyor [Bas tarafı 1 incide] sisleri ziyaret edecektir.Generalin Atina'dan,gelen uçağı yarın saat 11 de Etimesgut hava meydanına varacaktır.Generale eşi,kızı,Tuğgeneral F.J.Brown;Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Bektaşilerin duruşma-SHia bugün başSanıyor Geçenlerde Merdiven köyünde bir bahçıvanın evinde âyin yaparlarken yakalanan bektaşilerin muhakemelerine bu gün Kadıköy Sulh Ceza Mahkemesinde başlanacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • Döviz kaçakçılığı yapan b i r firma Ticaret Odasından bildirildiğine göre,dış memleketlere fındık ihraç eden ve ismi heaths açıklanmayan bir firma-j nm özürlü fındık ihracına ait belgelerle külliyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1952
  • usaddık'a efet artıyor Başbakanın İngiltere ile siyasî münasebetleri kesmekte ağır davrandığı iddia ediliyor Tahran,21 T.H.A.A.A.Resmî çevrelerden bu gece.öğrenildiğine göre îran hükümeti ingiltere il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.10.1952
  • Bir Türk doktorunun gözüyle Amerikada yeni anestezi tekniğinde inkişaflar Amerikada tetkiklerde bulunan Ankaralı Dr.Sait Akoğuz.Birleşik Amerikada modern anesteziyoloji tahsili yapan Ankaralı Dr-Sait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • Köprü tahliyesinin tevsii Karayolları Genel müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Hatay ili iğinde,Devlet yolu başlangıcında ve Asi nehri üzerindeki mevcut köprünün tahliyesinin betonarme olarak geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.ŞehT hattan işletmesinden Şehir hatları 22/Ekim/1952 tarihinden itibaren Köprü Adalar Yalova arasında ihtiyarî olarak husus!gezi sürat seferleri işletmeye bağlıyacaktır-Ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Dokurcun serisinin 58 ve 77 No lu havzalarından istihsal edilmiş kayın traverslerinden traversliğe elverişli olmayanlardan elde edilecek 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • Tokat İli Daimî Komisyonundan' 1 Yapılacak iş:Niksar merkez Gazi Ahmet ilk okulunun mevcut dershanelerinin İslahı ve ilavelerinin yapılması işi:2 İşin keşif bedeli «47883.09» lira.geçici teminatı «359
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Liman işletmesi Müdürlüğünden Hasköy'de ambarlama sahasında kaldırma gücü asgarî Beş)ton olmak üzere ilci adet montşarj tesisi için teklifte bulunmak isteyen firmaların bu işe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • HACIZ KARARI Hakkında izin tecavüzü suçundan kovuşturma yapılan durumda bulunan Yukarı Han mahallesi As* No-648 kütük No-648 340 Dlu Abdullah oğ-Hüseyin özmen 30/10/952 gününe kadar 189-P* A-Klığına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • Radyo IgUnpul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havalan «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî ı&nüan mâ^** Kapalı zarfla 2500 kilo Sadeyağı 14/11/952 cuma günü saat 15 de Manisa As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Tutarı 17500 Lira geçici teminatı 1312 Liradır-Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'gul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.10.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİGİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLANLARI 3—As.ihtiyaca için 44 ton K.Fasuye,8 ton Yeşil Mercimek ve 24 ton nohut satın alınacaktır.Kuru fasulyenin muhemmcn bedeli 32.000 lira,yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan