Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Röportaj:Beyoğlu Kız Lisesi yeni taşındığı binasında örnek bir eğitim müessesesi olarak faaliyetine devam etmektedir-Talebe» öğretmen münasebetlerinde şimdiye kadar «örülmemiş bir serbestiye ve o nisb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Orgeneral T.Handy geliyor o Amerikan donanmasına ait iki semi de izmir ve istanbul'u ziyaret edecek Ankara,20 A.A.Amerikan Askeri Yardım Kurulları Başkanı ve Avrupadaki Amerikan Kuvvetleri Komutan Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Dönja mndeıkrinde Türk gücünün timsali halinde zaferi» yaralan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi »rlı yere gehniyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Beni iki defa öldürmeğe teşebbüs ettiler Yaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Köstence önlerinde bir motorumuz batırıldı Mürettebattan beş kişi kayboidu ve iki kişi yÜzerek Köstence limanına çıktı Kaptan Mehmet GUI idaresindeki «Güleş Meşe» motoru Romanya sahillerinde esrarengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Polisin gözü önündeki bir kazadan emniyet habersiz Ynkarda gördüğünüz resmi foto muhabirimiz dün Cumhuriyet caddesinde çekmiştir-Çamurlukları parçalanmışı camlan kırılmış lan arabayı bir bayanın ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Deniz yollamasındaki silisti mal davasına tekrar bakılacak Ankara,20 Milliyet)İstanbul Deniz Yollamasında yapılan iki milyonluk suiistimal hâdisesinin dâvası bundan altı ay kadar önce Genel Kurmay ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • "Sarhoşların kusturulması kanunidir,Vali,tatbik edilen tedavi usulü hakkındaki tenkitlere cevap verdi ıanw ıı Bir müddetten beri,şehrimizde kendini bilmeyecek derecede sarhoş dolaşanlarla sarkıntılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu 1.İnönü'yü karşılarken klâksiyon çalan şoförler Ankara hava meydanından Çankaya'ya kadar kasten klakson çalan şoförler 1068 sayılı kanon hükümlerine göre ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • "Ridg^T ihtar ediyor Nato Başkomutanı AvrupadakI hazırlıkları kâfi bulmuyor Paris,20 T.H.A.Atlantik Orduları Başkomutanı General Ridgway,Parisle yaptğı son beyanatta,AvrupadakI askerî hazırlığı kafi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Komünistlerin sulh propagandası irleşmiş Milletler umumî heyetinin toplanmasından bilistifade Ruslar,mutad propagandalara başladılar-Dışişleri Bakanları Vichinsky.Batılı devletlerin siyasî,askerî hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Büsttü şehrimizde hava sabalüeyiıı deniz üstü sisli ve har fif bulutlu geçecek,havu sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Faruk aşk rezaletlerini Mahrusada yapamazdı Güzel hastabakıcı "Majeste dedi,beni bırakınız.Nişanlıyım I ve sizin bildiğiniz kadınlardan değilim.Kralın bnna I verdiği cevap ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Henüz ya kalanını yan Tahta» kale cinayet inin faili Mehmet İlhan İki kaatil de bulunamadı Tahtakale ve Dolmabahce cinayetlerinin failleri henüz hu hm ama d ı_Evvelki gece bir kan dâvası yüzünden Taht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Başbakanı Ankaroda Cumhurbaşkanı karşıladı Menderes,Bayar'a Londra seyahatine dair izahat verdi Celâl Bayarm Meclisi açış nutkunda Türk İngiliz münasebetlerine geniş yer vereceği tahmin ediliyor Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1952
  • Yedek subayların hizmet süresi iki yıla çıkarılıyor Msllî Savunma Bakanlığının teklifi kabul edilse bile halen silâh altında bulunan yedek subaylar bu karardan muaf tutulacak Ankara,20 T.H.A.Bun-dan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • POLİSTE II—M—«MI if Kızıltoprakta Muradiye sem tinde oturan Nihal Esenler,aynı semtte oturan İsmail ile icavga etmiş ve ismail Binnaz adında bir küçük çocuğa Nihalin evini taşlatmış,Binnaz ve îsmail d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • KONGRE Lstantaul Nakliyat İşçileri Sendikasının senelik kongresi 25 ekim cumartesi günü saat 15 de Tekel Nakliyat Şubesinde yapılacaktır.Demokrat Parti Fiıüzaga Ocağı yıllık kongresi 30 ekim perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • VAKİT Güneş Ögte İkindi Akşam Yatsı imsak VASATİ EZANİ 6.16 12.56 11.59 6.08 14.59 9.37 17.21 12.00 18.58 1.31 4.39 11.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra alifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Omerin ordularında Acem,Hint ve Rum askeride bükmüyordu 69 Muhakeme başlamıştı.Halk çok merakta idi.Acaba halife malücûm olacak mıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Vaîi muavini Fazıl Ujfba4hn başka yere tayin ediliyor Şehrimiz daire âmirleri arasında yeniden bazı mühim nakil ve tayinlerin yapılacağı haber alınmıştır-Dolaşan söylentilere göre;Vali Muavinlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Et ve Balık Umum Müdürlüğü bürosu kuruldu Bundan bir müddet £wel şehrimizde kurulduğunu haber verdiğimiz 40 milyon lira sermayeli Et ve Balık Umum Müdürlüğü için Valide Hanında hususî bir büro tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Alman Başkonsolosu Valiye veda etti Ayın 31 inde emekliye ayrılarak memleketine dönecek olan Alman Başkonsolosu,Vali ve Belediye Reisine bir veda mektubu göndermiştir.Başkonsolos vedanamesinde Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Gece kontrol ekipleri kuruldu Eminönü Kaymakamlık ve Belediye Şubesi Müdürlüğü tarafından yeni bir kontrol ekibi kurulmuştur.Bu ekip gece,kontrollariyle vazifelendirilmiş tir.Dün gece yapılan teftişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Çapa Eğitim Enstitüsü dün törenle yeni ders yılına baş'adı Çapa Eğitim Enstitüsü dün saat 9 da törenle yeni tedris yılına girmiştir-Törende Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik,öğretmen okulları ve eğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Büyük bir sahtâkârlık O-Sahte veraset ilâmı ile ev,arsa satan bir şebeke yakalandı Polis,yeni bir sahtekârlık hâdisesini daha meydana çıkarmıştır.Kemal Uman adında bir genç kendisinin 2 sene evvel öle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • HALKIN SESİ Erenköy den bir şikâyet Erenköy sakinlerinden de dikten sonra adres ve isminin yazılmamağım istiyen bir okuyucumuz yazıyor:«Istanbulun her semtine karşı gösterdiğiniz yakın alâka ve hassas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • MAKALE Komünizmi gölgede bırakan tehlike İsmail Hami DANİŞMEND 8 Genç Avrupa)gazetesinin Haziranda çıkan ikinci nüshasının 5 inci salıifesinde dokuz maddelik bir anket vardır;Avrupa'da neşredip buruda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • İstanbul Belediyesi Konservatuarında.Belediyenin bunca fedakârlıklarına rağmen bir türlü işlerin düzelemedine dair bazı hakikatleri,sırf Türk musikisi sevgisile,açıkladığım zaman menfaatleri haleldar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • köyde bir eroin satış merkezi basıldı Poîisîn sıkı takibinden sonra külliyetli miktarda eroin ele geçirildi Emniyet 2 nci Şube Kaçakçılık masası memurları beyaz zehir kaçakçılarına karşı açmış oldukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Bir dolandırıcı yakayı ele verdi Dün Osman adında azılı bir dolandırıcı yakayı ele vermiştir-Osman,sarı bir madenle,alüminyumu karıştırarak altın özelliği verdikten sonra bunu külçe altın diya Kapahça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Dünya Tütüncüler Kongresi bu gün açılıyor Dünya Tütüncüler Kongresi» bugün saat 10 da,16 millete mensup delegelerin iştirakçiyle.Tekelin Kabataştaki merkez binasında yapılacaktır-Bu konferansa Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Ankara vapuru ile gelenler Batı Akdeniz seferini yapmakta olan Ankara vapuru dün saat 17-30 da 418 yolcu ve 400 ton yükle limanımıza gelmiştir-Gemi ile gelenler arasında Madrit Elçimiz Faik Zihni Akdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • Kaparuş Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes A«jıhs 790.50 2SO.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44,80 0.01.878 9.73.90 Kapanı t 790.50 280.30 0.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • USvi Yenai dün geSdi o-Ş lepcilik konferansından dönen Gene!Müdür Yardımcısı geniş izahat verdi Paristeki şilepçilik konferansına iştirak etmiş olan Denizcilik Bankası Umum Müdür Vekili Ulvi Yenal dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1952
  • KISA HA SERLER Cumhuriyetimizin 29 uncu yıldönümü münasebetiyle 29 ekim günü Marsilya limanında bulunacak olan Ankara vapurunda Denizcilik Bankası tarafından bir resmi kabul tertip edilecektir.Istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Fuat Köprülü gitti îngiltereden dönen Dışişleri Bakanımız Prof-Fuat Köprülü dün akşamki ekspresle Ankaraya müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Kadsn hırsızlar yakalandı İskenderun,20 T-HA.Aslen Adanalı oldukları anlaşılan Ayşe ve Emine adında iki kadın şüpheyi eelbettiklerin den polis tarafından takip edilmekteydiler-Dün girdikleri bir evden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Trygvie Lie,milletleri vet ediyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,dünyadaki milyonlarca fakirin mukadderatı ele alınmadıkça yeni hâdiseler çıkmasının önlenemeyeceğini belirtti Nev-York 20 AP)Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Londra Belediye Başkanı geliyor Londra,20 Nafen)Londranın ehir Meclisi Başkanı Mr.Edw Baylish yakında Türkıyede on gün geçirmek üzere Londradan hareket edecektir.Mr.B.ıylish Türkiyedeki tevakkufu sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Port-Elizabeth'de karışıklıklar cıkt?3 i Port Elizabeth Güney Afrika,20 AP)Port Elizabetin en büyük şehri olan New Brightonda dün gece büyük karışıklıklar çıkmış ve vuku bulan çarpışmalar neticesi en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Bakanlar Konseyi toplandı Paris.20 AA)Avrupa iktisadî işbirliği teşkilâtı bakanlar konseyi toplantısı bugün öğleden sonra Türkiye saatiyle 16-25 de La Muette şatosunda 'İngiltere Dışişleri Bakanı Anth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Türkiyeye gelecek olan Alman milletvekilleri Ankara,20 TH-A-Fe-deral Alman Meclisine mensup milletvekillerinden mürekkep bir heyetin mart ayı basında Türkiyeyi ziyaret etmeleri takarrür etmiştir.Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Kaçtan doğan kahramanlar Afganistan hükümeti emrinde mütehassıs olarak çalışan vatandaşlarımızdan Dr.Yusuf Celâlin zevcesi ilo baldızı memlekete dönerken İranın meşhur cehrinde tecavüze uğramışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • 69 Fakat buna rağmen,böy le içeri giriverişi benzini sararttı-Berikinin ellerinjj direksiyonu kullanırken taktığı meşin eldivenler vardı-Tokatlarını onları çıkarmadan vurdu,olanca kuvveti ile vurdu-So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Şehir mezarlığında yaptırılacak 8-ci kısım inşaatms ait 205 adet lahit ve teferruatı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 49 935)liradır-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • İslâm Demokrat Partisi kapatılacak Cemiyetler Kanununa aykırı hareketten dolayı faaliyeti durdurulan ve kurucuları hakkında dâva açılan telâm Demokrat Partisinin muhakemesine dün 2 nci Asliye Cezada d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Aynı babadan 16 çocuk sahibi kadın Beyrut,20 Nafen)Suriyede büyük ailelere verilen en yüksek «aile madalyası» nı ka zanan yalnız bir kadın bulunmaktadır-Bu kadın aynı baba dan 16 çocuğa sahip olduğu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Denizkızının marifati Trablusşamda Naciye isminde bir genç kız Loreley ismi verilen kayalık bir yer de her sabah erkenden denize girermiş.O saatlerde civarda kimse geçmediği için mayo giymeğe de lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Kısa haricî haberler İtalya •fc İtalyanın eski Güzellik KraliçelerindenJ Lucia Bose «Kamelyasız Kadın» isimli bir filmde başrolü oynamayı kabul etmiştir.FRANSA Alain Bombard isimli bir Fransız doktoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Istan bul Belediyesi Kantarı Tahmht veya keşif bedeli ilk teminatı Lira Kuruş 223219 34 Kapalı zarf usulü ile Lira Kuruş ihaleye konulan işler 12410 97 İstanbul Beyoğlu ilçesinde 952 malî yılı içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • Kızılların yeni teklifi reddedildi Cephedeki komünist hezimeti devam ediyor-Geueral Clark» yeni kızıl teklifini hiç bir esasa istinad etmediği için kabule yanaşmadı M Tokyo,20 Nafen)Komünistler tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1952
  • İKTİBAS nne d'Arc kızı diye yakılmamış S^n zamanlarda Fransız tarihçileri,kendi tarihlerinin kahramanları m gülünç duruma düşüren ciddî vesikalar bulup çıkarmakta âdeta etkirüği etmiş görünüyorlar.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.10.1952
  • 4 Stalin,Kremlinde açılan 19 uncu komünist kongresinin kapanış nutkunu söylerken.Soldan sağa:L.M.Kaganovitch,Malenkov,Beria,Bulganin,Krautchtehev,Voroşilof,Molotov,Koratçenko,Çayamektov ve Kuzinen otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1952
  • Dorothy Condon 1951 yılında Atlantik City güzelik müsabakalarına Florida güzdli olarak katılmıştı-Finale gireceği sırada bir otomobil kazası geçirerek müsabaka günü hastahanc yatağında kalmıştır-Miami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Paris sarayının gelini,Burgonyalı güzel Margerit Kraliçe Margerit'in odasına iri bir adam girdi:Bir âşık gibi yaklaştı,tam yatağın yanına gelince,şilteyi baş ve ayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.10.1952
  • Kısa Spor Haberleri Ankara ikinci,üçüncü ve dördüncü küme maçları Dün dış sahalarda oynanan "maçlarda şu neticeler alınmıştır-İkinci kümede:Kalespor Cebeci'ye hükmen.Güneşspor Uluçınar'a 2-0 galip-Üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.10.1952
  • Futbol hakemi ücretleri Ankara bölgesince hakem ücretleri ve kulüp istihkaklarını salı.çarşamba,ve cuma günleri ödeyeceği haber verilmektedir' Ankara karması çalışıyor Cumhuriyet kupası için çağırılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.10.1952
  • Ankara tenisçileri israilden döndü Ankaranın ön plânda tenisçilerinden Engin Balaş.Erol Bole!ve Kemal Daş.İsrail Maccabi kulübünün ziyaretini iade için Ankara Tenis Kulübü nü temsilen Tel-Aviv'e yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.10.1952
  • Merkez tı&ken?komitesine yanı bir tayin Merkez hakem komitesin© ordu spor bürosu mensuplarından binbaşı Sabahattin Oleayto'nun tayin edildiği haber a-lınmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.10.1952
  • Atlet Ali Polat evlendi Eski Fenerbahçeli atlet Ali Polat.vazifeli bulunduğu Rize ili Pazar ilçesinde inci Başkurt ile 14 ekim 1952 günü evlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.10.1952
  • Profesyonel lij Al Fenerbahçe 4 Vefa 4 Galatasaray 4 Beşiktaş 4 Kasımpaşa 4 Beyoğluspor 4 Istanbulspoc 4 Adalet 4 Beykoz 4 Emniyet 4 puvan cetveli Ot B M A V P 4 0 0 14 2 8 4 0 0 13 3 8 3 0 17 4 6 8 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.10.1952
  • Vefa namağlûp unvanı muhafaza etmektedir Yeşil-Beyazlılar bu haftaki Galatasaray maçına hazırlanıyorlar Vefalılar,Beşiktaş galibiyottn den sonra ligdeki durumlarını adamakıliı sağlamlaştırmışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.10.1952
  • Fransızlar Almanya'dan sonra Avusturya'yı da mağlûp ettiler Fransa Viyana galibiyetinin sevinci içerisinde bulunuyor Fransa m'lif takımının iki kıymetli ga ebe kazanması Avrupanın nazarı dikkatini cet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.10.1952
  • üç şöhret bir arada:Maurice.Chevalier.Ray Robinson.Carpentier Spor dünyasından meraklı notlar Ray Robtnson film mi çevirecek Dansörlükten millî takım kaleciliğine Balcı da artist oluyor Artist olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.10.1952
  • ingiltere liglerinde takımların durumu Lig liderliği Liverpool takımı elinde bulunuyor Sunderland müdafaası bir maçta İngiltere ligleri bütün heyecaniyle devam etmektediı".Puan cetveline göre Liverpoo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.10.1952
  • RÖPORTAJ Demokrasi havasının hakim olduğu:Kız Lisesi Talebe,öğretmen münasebetlerinde şimdiye kadar görülmemiş bîr serbestiye malik olan bir tedris müesses asinde günlük hayat nasıldır Alameriken yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1952
  • Karanlıktan iyice farkedilememesinc ragmen,sahilde kamışla bahk avlayan bir adamı seçebildim.Balıkçı oltasiyle meşgul olacak yerde,başını çevirmiş birkaç yüz metre uzaktaki evime bakıyordu.Doktor Helf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1952
  • Uazırlıyan:Sadi BORAK f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fi 2 2 3 4 5 nf 6 7 1 1 I 8 9 I ı r 10 11 12 1-WBBM-H F^ Soldan Sağa:1 r Giriş yeri mesdud ifci kelime)2 Tersi bir musiki âleti;Ced.3 Tahattur eden;Kuru çay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1952
  • $ffl&WM$i 9OTANLMI Güzel civelek kadın bu vazifeyi severek yaptı.Sadrazam fena halde sinirlenmişti 138 Masal faslı yine başladı-Nihayet el peşrevine giren Paşa bağların kopmasına sebep oldu:Çık!Toparl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ #eİNAYETLEk^ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Aşıklarını iflâstan son ra ölüme sürükledi 5 Genç kadın «Düşman» ma karşı bu tabyayı kullanırken kendi arzularını yerine getirmekten de geri kalmıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • RÖPORTAJ Başt aran 6 ncı sayfada)hanım başbaşa vererek bunlar arasındaki en uygun modeli üniforma için ayırmışlar.Şimdi bütün talebe bu modeli giyiyor ve hepsi de kılık kıyafetinden çok memnun.Bir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Tekel Genel MUdUrlUğU ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından;Cinsf Adedi Muhammen bedeli 10 Kghk Yerli Terazi 8 adet 80 lira 8 Rumî 9 adet 1000 lira 1 c Yerli 19 adet 95 lira 1 Cins,miktar ve muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Yenikarye 968.yeni 12/10 Yenikarye »68_yeni 12/9 Yenikarye 830_yeni 12/6 İmar durumları mevcut satılık emlâk)İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No.Lira Lira 5213—2644 Kartal,Kılavuz Çay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden:Teklif verme tarihinin sonu Satın alınacak malzemenin Cinsi ve Miktarı Mangal kömürü 49 000 Kilo 23/10/952 Perşembe Beyaz sabun 37-500 Kilo 27/10/952 Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Komünistlerin sulh propagandası [Başmakaleden devam] lanacak.memleketin iki kısmı teklifleri veçhile birleştiği takdirde» kısa bir zamanda Cenuba akacaklar ve mesele de kalmıyacaktır-Ne yapalım millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Deniz Yollamasmdaki suistimal [Ba$ tarafı 1 incide] Askeri Yargıtay bu karan bozduğundan İstanbul Denia Yollaması suiistimali dâvasına bugün yeniden başlamış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Cumhuriyet Bulvarının 862 sayılı sokaktan Cumhuriyet Meydanına kadar olan parke döşemesiyle Fevzİpaşa bulvarının parke taşlarla döşemesinin tamirleri işleri Fen İşleri Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] dursun,karşıma çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Sarhoşların Kustur ulması IBaş tarafı 1 incide] daşların huzurunu kaçıran ve ana caddelerde sarkıntılık yapanlara karşı tatbik edilen tedavi sistemini bazı hukuk âlimlerinin bir fiilî müessir şeklinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Snonu yu karşılarken Ankara,20 Milliyet)Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet 1nönüyü hava meydanında karşılayan taksiler İnönünün Çankayadaki evine kadar klakson çalarak klakson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] aşağı yukarı her branşında çalışmış ve iyi dereceler almıştı.Onun için,odada cereyan eden bu çetin kovalamaca Kralı pek yormamış ve kızı yakaladığı zaman bir tüy gibi,kadife sedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • General Wyman'in beyanatı yiz fakat çok uvvetli olacağız Nato Komutanı,Türkiye'yi ziyaretinin hür dünyanın istikbaline olan güvenini bir kat daha kuvvetlendirdiğini söyledi Kars,20 A.A.Şehrimize gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Başbakan Ankarada [Baş tarafı 1 incide] kıtasını teftiş etmiş ve tezahürlere mukabele ederek merasim salonuna geçmiştir Başbakan,burada,daha evvel garı teşrif etmiş olan sayın Cumhurbaşkanına mülâki o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.10.1952
  • Köstence önlerinde [Bas tarafı 1 incide] Mürettebattan Yaşar Kapıcı İle İsmail kurtularak Köstence limanına çıkmışlardır.Verilen malûmata göre,Köstencedeki Türk Konsolosluğu,Romanya Dışişleri Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.10.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden «onra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:Kadıköy Göztepe Lûtfiye sok.11/1 sayıda mukim ve müzmin melankoliye müptela Mehmet Erhanın kanunu medeninin 355 inci maddesine tevfikan hacrine ve kendisine ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Satılık yeni 1952 BUİCK Otomatik vitesli yalnız 2150 km-yapmış,mavi renkte,1500 T-L-eksiğine müsait şartlarla satılıktır-Müracaat 40498-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • a ı i.^SJitgiute 4Haû Tek p/ak,otomatik p/ak deç/şt/re/ve so/t cat 33 c/ey/r/p/ak/an ça/an mode/Zer/rarah:a-DfPOS/7:JM ömâffl Mffö/fi/z apaşa yo tuş o Af/as da/s£a/6t/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Kırklareli Belediye Başkanlığından:1 Kırklareli belediye buz fabrikası soğukhava tesisatı mevcut fennî şartnamesi dahilinde 2490 sayılı kanunun 31 maddesine tevfikan kapalı zarf usulü ile eksiltmeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Köortt varyant ve imlâları yaptırılacak Karayolları 1.ci Bölge Müdürlüğünden 387.042.07 lira keşif bedelli,İzmit Karamürsel yolunda Çugana Kirazdere Kullar Yeniköy Hasardere ve Kazıklı köprülerinin va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Radyo 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl 13.30 Xavier Cugat Orkestrasından dans müziği P1» 13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve dans müziği «Pl» 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Deniz Eğitim Komutanlığından:1 Yassında Topçu Okulundan aşağıda atış saatleri ile arz ve Tulleri yazrh saha içinde 10 31/Ekim 1952 tarihleri arasında uçaksavar atışları yapılacaktır.2 Atışlar için hud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından:1 Mardin Vilâyetine bağlı Gercüş kasabası elektrik tesisatı dizel grubu ve A-G-şehir şebekesi)yaptırılacaktır.2 Tesisatın işler halde keşif bedeli 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Petrol Ofis Umum Müdürlüğünden:Evvelce gazetelerle satın alınacağı ilân edilen 7 ton lüminyum ateş boyasının teklif verme müddetinin 31/10/952 cuma gününe kadar uzatıldığı ilân olunur* 16704)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Sahip v« Başmuharriri:Ali Naci KABACAN Bu »üahada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • MOTOSİKLET SANAYİİNİN j^ ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ I EN MÜTEKAMİL TEKNİK »ZARİF YAPI İNSANI YORMIYAN YOLCÜLÜKj •YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT •ü ŞAHANE MOTOSİKLETLERİM «ASLICA VASIFLARIDIR rlMKIVI MUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Zonguldak Valiliğinden Köy suları için alınacak bir pusluk ma manşun galvanizli ve 19-600 lira muhammen bedelli 5000 metre madenî boru 5 kasım 952 çarşamba günü saat 15 de il daimî komisyonunda ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Söke Belediye Başkanlığından:1 Belediyemiz temizlik işlerinde kullanılmak üzere 4-5 tonluk idrolikli demir veya tahta kasalı komple ve ihaleden 15 gün sonra tes'lim şartile Bedford marka ve emsali baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • Kapalı zarf usulü ile bindirilmiş Mikrofiiim cihazı alınacaktır İstanbul Defterdarlığından t Muhammen kıymeti Teminatı Lira Krş-Lira Krş.80300 00 5265 00 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ihtiyacı içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • 29 ARALIKTA ÇEKİLİŞ EN SON İŞTİRAK TARİHİ 1Q ARALIK TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.10.1952
  • 1st,Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı yiyecek maddeleri 5/11/952 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarfla Ankara MSB-1 Noh Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan