Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Mısırda muhalefet artıyor El Mimî gazetesi ordunun siyasetle uğrasmamasını ihtar etti_Kahire 19 T.H.A.El Mısrî gazetesi bugünkü yazısında «İktidar Mes'uliyeti» başlığı altında şayanı dikkat bir yazı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Yunanistan'da siyasi buhran baş gösterdi Eski BakanlardaB 24 kişilik bir grup Venizelos'un Liberal Partisinden istifa edip muhalefet safına iltihak ettiler Atina,19 AP)Araların gün Sofoklea Venizelos'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Akdeniz Komutanlığı meselesi_Bugün Mal tada yapılacak bir toplantıda karara varılması muhtemel Malta,19 A.A.Altı devlete mensup kara,deniz ve hava komutanları yarın burada toplanarak Atlantik İttifakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • j;işçiler itham ediyor İ Teksif Başkanı B-Ersoy» dün yaptığı basın toplan-i tınında,iş verenlerin kö-ttt hareketlerini misaller vererek anlattı Tekstil İşçileri Federasyonu Başkam Bahir Ersoy dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • i Birleşmiş Milletler haftası Ingilterede dün Dışişleri Bakanı Eden'in bir nutku ile başlamış bulunmaktadır-Resimde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu sen eki 7 nci içtimaına İştirak eden delegele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Dün bir cinayet daha işlendi Bir sabıkalı kan güttüğü arkadaşını tabanca ile 6 yerinden öldürdü Son zamanlarda artan cina-dan 22 23 yaşlarında Mehmet yetlere dün bir tanesi daha ilâ-i İlhan adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Barem Kanunu Hazırlanmakla olan tasarı,Meclisin kış içti mama yetiştirilecek Ankara 19 Milliyet)Hazırlanmakta olan memurların yeni barem kanunu tasarısı etrafında Maliye Bakanlığından yetkili bir zat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava çok bulutlu muhtemelen hafif yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Faruk aşk maceraları için hâtırat tutardı işi zorbalığa döken Kral,O Berge de pyramid'in mükellef kapitone aşk yuvasında güzel hastabakıcıyı yakalayıp vuslatına nail olabilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Dünya »inderlerinde Türk göçünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dabi sırtı yere fehniyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Kuvvetli hasımlarımın gözlerini yıldırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Bir Ameri kali motosiklet kazasında ö.dü Ankara,19 Milliyet)Dün gece yarısı Maltepe asfaltı Üzerinde bir Amerikalı subayın ölümü ile neticelenen feci bir motosiklet kazası olmuştur.Amerikalı hava kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Dün lig maçlarma devam edilmiş ve Vefa güzel bir oyunla Beşiktaşı 4-3 mağlûp etmiştir-Diğer maçların neticeleri şöyledir:Beyoğluspor:2 Emniyet:0 Kasımpaşa:1,Beykoz:0-Resimde Beşiktaş Vefa maçından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Hoover tarafından itham edilen Başkan Tnıman Cnnecticut'ta Stevenson lehine yapağı bir konuşmadan sonra halka piyano çalarken-Besimde Başkanın kızı babasını teşvik ederken görülüyor.Foto:AP)Amerika'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1952
  • Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımızın karşılanışına aif resimler 4 üncü sayfamızda Dün Yeşilköyde halkın coşkun ve candan sevgi tezahüratiyle karşılanan Başbakan Adnan Menderes uçaktan indikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • P O L I 8 T E r Sirkecide İskenderiye otelinde oturan îhsan Dikmen isimli bir şahsın dün gece sahte beşibirlik satmak suretiyle 200 lirasını dolandırmışlardır.¦jr Göztepede Tütüncü Mehmet Efendi cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Yeni bir taşıt kazası Dün Şehremininde fecî bir taşıt kazası olmuştur-Şoför Hayri Hoşgörün kullandığı 5954 plâka numaralı kamyon,Topkapıdan Şehreminine gelirken,Faik Örs isimli bir şahsa çarpmış ve ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Lüfer akını başSayor Limanımızda son günlerde çok miktarda balık tutulmaktadır.Bolluk nisbetcn ucuzluğa yol açmıştır-Bunun et fiatlanna da t^sir edeceği anlaşılmaktadır-Balıkhaneye son hafta külliyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Talebelerin durumu o Yurdlar Genel Müdürü Üniversitelilerin ihtiyacını tetkik için şehrimize gelecek Müteaddit talebe dâvalarının halli için ilgililerle temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Esnafın toplantısı o-Esnaf delegeleri cuma günü Ankara'da büyük bir toplantı yapacaklar Türkiye Esnaf Dernekleri Birlikleri Konfederasyonunun kurulması etrafında yapılan çalışmalar sona ermiştir-24 ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Deniz İşçilerinin dünkü toplantısı İstanbul Liman ve Dokları Gemi Sanayii İşçileri Sendikasının Genel Kurul toplantısı dün sabah saat 11-30 da Kasımpaşa Ünal Sinemasında yapılmıştır-Türk İş Başkanı İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Milli Eğitim Bakanlığ nın hassas yatİ Millî Eğitim Bakanlığı imam,Hatip Okulunun tedrisatına ve inkılâplara aykırı hareket odilmemesine son derece alâka göstermektedir.Mektep idaresi bir müddet ev^ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • HALKIN SESİ Bîr esvap Üsküdar ve havalisi halk tramvayları şirketi Müdürlüğünden aldığımız bir mek tupta şöyle denilmektedir:«Milliyet gazetesinin 11 6/952 tarihli nüshasında:«Kadıköy tramvaylarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • IL1Hİ» Hie.20 Ru.10 Ekim 7 n.1952 Ekim 1572 Pazartesi 13«8 VAKİT VASAT!EZANİ Güneş 6.17 12.53 öğle 11.59 6.36 İkindi 14.59 9.37 Aksam 17.22 12.00 Yatsı 18.56 1.31 İmsak 4.38 11.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Cemiuet KOKTEYL if Şehrimizde bulunan Belgrad,Üsküp,Zagrep belediye relileri şerefine önümüzdeki çarşamba günü saat 17 de Yugoslav konsoloshanesinde bir kokteyl verilecektir.TÖRENLER İt Istanbul Tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • KİSA HABERLER if Yaş haddi dolayısiyle emekliye ayrılan Federal Almanya Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr.Kurt Von Kamphövener ay sonuna doğru şehrimizden ayrılacaktır.İf İstanbul ve İzmir sergilerinde teşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Atatürk heykeli Millî Türk Talebe Birliğinin istanbul Üniversitesi bahçesine dikeceği ATATÜRK HEYKELÎ için açılan müsabakayı neticelen direcek jüri heyeti tesbit edilmiştir.Teknik Üniversiteden Uç,Güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Orta Tedrisat Genel Müdürünün tetkikleri Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Tedrisat Genel Müdürü,yelni başlayan dei's yılı dolayısoyle okulların talebe ve öğrenmen duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Geçen haftaki yazımızda Valinin uzu ömre ait olup açıklayacağını müjdelediği beyanattan mülhem olarak bu mevzua taallûk eden bazı noktaları gözden geçirmiştik.Beyanat arasında gördüğümüz mühim noktala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı" İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 787.50 280 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • MAKALE Komünizmi gölgede barakan tehlike İsmail Hami DANİŞMEND Türkiye kozmopolitle rl-nin Türk vatanını,milletini,milliyetini ve devletini orta-ten kaldırıp Avrupa'ya ilhak ettirivermek İçiu girişmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Millî itibarımızı bozan tacirler cezalandırılacaklar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ticarette tahdidin men'i ve ihracatın daha iyi bir şekilde murakabe edilmesini temin maksadiyle yeni kararlar almış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Ticaret Bakanı dün şehrimize geldî Ticaret ve Ekonomi Bakam Enver Güreli dün sabah ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Bakan,hafta sonuna kadar,bazı tetkik ve temaslarda bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Şişs ile arkadaşını yaralıyan misafir Bir sene evvel Kastomoniden şehrimize gelen ve halen Çemberlitaşta Eminpaşa Hanında kunduracılık yapmakta olan Şadan Ertur,dün gece Cahit adında bir hemşehrisi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Dikkatsizliğin sebep olduğu ölüm Eyüpte Muhlis Paşa caddesinde 1 numaradaki balıkçı dükkanında çalışan Avni Metintaş adında bir şahıs evvelki gi'uıj dükkânının tentelerini kaparken merdivenden düşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sona erdi Bayram bu yıl şehrimizde muhteşem bir törenle kutlanacak En büyük millî bayramımız olan 29 ekim Cumhuriyet Bay ramı günü şehrimizde yapılacak olan kutlama tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ömerin adalet anlayışı da dikkate değer mahiyette idi 68 Su bize,onlara aynı kaynaktan geldiğimizi anlatmaktadır.Niçin halka böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Rusyada müslümanların imhası Nev-Yorktan alınan ajan telgrafı Amerikanın Moskova Kefiri bazı Müslümanlarla konuştuğu için Ruslar tarafından istenilmediğini,sefire cevap vermek cesaretini gösterenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • 36.dönem yedek subayları yarın diploma alıyorlar 26 ncı dönem Yedek Subayları yarın okullarda yapılacak törenlerle diplomalarını alacaklardır.Şehrimizde bulunan Uçaksavar Buvari,İstihkam okulları öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Kamnar adalet dairesi tamamen yandı Kaman,19 AA)Gece saat 23-45 de ilçemiz Adalet binasının çatı kısmından çıkan ve üç saat süren yangın netice si bina tamamen yanmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • İnmeli hastalara kitap okuma kolaylığı Londra.19 Nafen)Londarada Miller General Hastahanesi inmeli hastaların kitap okumalarını mümkün kılabilecek bir usul bulmugtur.Kitap sahifelerini çevirmekten âci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • İranda çok mütereddit hava hüküm sürüyor Dr.Mtısaddık münasebetleri kesme kararını bir türlü veremiyor.Içveç,İran'ın teklifini kabul etti Londra,19 Nafen)İn-1 giltere ile siyasî münasebetle-1 rini kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Sovyet Dışbakanı aleyhine nümayiş Nevyork,19 THA.Sovyet Dışişleri Bakanı Vichinsky'nin Amerikaya gelişi esnasında yapılan gürültülü nümayişler hakkında şu tafsilât verilmektedir:Beraberinde Sovyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Öğretmenlerin öğrenmeğe ihtiyacı var Londra,19 Nafen)Midlan'da yapılan bir eğitim konferansında,iyi öğretmen yetiştirilmediği takdirde,birkaç sene sonra talebelerin matematik malûmatının zayıf olacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Nilgun İihami Örnekal A u i Ayhan Saffet Fişekçi Nişanlandılar 19.Ekim.1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Tunus'ta tedhiş devam ediyor Tunus.19 A-A)Askeri polis» kuvvetlerine mensup bir devriye kolu dün gece mit ralyöz ateşine tutulmuştur-Yaralanan üç muhafızdan birinin sıhhî durumu tehlikelidir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Yeniden diş çıkaran 80 lik ihtiyar Londra.19 Nafen)Ken şehrinde Joe Dane isminde 80 yaşında olan bir adamm yeniden dişleri çıkmaya başlamıştır-Damağında bir şişkinlik hisseden Joe Dane,muayene netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • 68 Fernando onun her sözüne;evet evet» veya elbette gibi tasdik kelimeleri yağdırmasına rağmen» hiç birini de pek dinlediği,yoktu-O daha ziyade canı gibi sevdiği,âşık olduğu bu kadının vücudu ile meşg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Nazi cinayet şebekesi yakalandı A İman yada,llitler'iıı cinayet usulleri ile yeni tedhişlere girişmeye çalışan büyük bir şebeke meydana çıkarıldı Berlin,19 Nafen)Hitler' in,«Werewolf» adlı cinayet şeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Lağvı kararlaşan askerlik daireleri Ankara.19 T-H-A-Millî Savunma Bakanlığı tarafından asker alma ve seferberlik işlerinin daha verimli bir şekle sokulması için yeni kararlar alınmıştır-Bu meyanda.Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • Sarhoşların ifiâhı kesilmiyecek mi?içki düşmanı Belediye Reisimiz cidden talihsiz.Ayyaşları yola getirmek,tövbekâ* etmek için giriştiği her teşebbüsün kanunsuz olduğu anlaşılıyor,bir kıyamettir kopuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • İKTİBAS Rudolph Valentino aşıkı kadınların garip ayinleri Valentino için tarikat kuran bu kadıniarin baş rahibesi her yıl tertip edilen "hsc seferi» ni bizzat idare eder.Müritler,siyahlar giymiş oîara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kütüphanelerin iflâsı Dün de söyledim,daima inauacağım bu şeyi iste gene söylüyorum:Güzellik bütündedir,her şeyden önee bütünlük-Bu deniz böceklerinin kabuklarından yapılmış çekmeced
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.10.1952
  • Senenin her mevsiminde tatlı ve rehavet verici güneşine,yumuşak ve lâtif kumsalına dünyanın en nefîs vücutlu kadınlarını çeken Nice» plajlarından küçük bir tablo.Saçlarının lüle lüle dökülüşü ile hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1952
  • HEUGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Haşmetlû Tamara ile David Bagration nasıl evlendiler Bir gece kendisini eğlendiren Dav'di almağa karar veren haşmetlû Kraliçe Tamara,ona akla ge'medik işkenceler yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.10.1952
  • Avusturyayı 2-1 yendi Viyana.19 Radyo)Bugün burada Prater Stadında Fransa ile Avusturya millî takımları karşılaştılar-65000 seyircinin takip ettiği maça her iki takım da canlı başladı-Fransızlar Avust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • Amatör takım maçları Dün yapılan amatör 1 İnef küme maçlarında şu neticeler t lınmıştır:Beykoz:1 KasiA^paşa:1 Beşiktaş:1 Defterdar:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • Kasımpaşa,Beykozu 1-0 yenmeğe muvaffak oldu Beykoz takımı dün fena bir oyun çıkardı ve sahadan mağlûp ayrıldı Fenerbahçe atadındaki profesyoneller maçını Beykoz Kasımpaşa takımları Cihat Ergün'ün idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • Yunanlı yüz i?eti Acılara gidemedi •mum nM"Wiij** ut».MmfHiffî' Yunan yüzücüsü Yüzbaşı Zİrganos dün Mbnh sn at 10 13 d s Büyükderede başladığı yarışı 3 saat yüzdükten sonra Uıtrkapıda yarıda bırakmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • Futbol Federasyonundan bir istifa Ankar,19 Hususî muhabirimiz Abdullah Uras telefonla bildiriyor)Yeni teşkil edilen Futbol Federasyonu heyetine seçilen Hasan Kâmil Sporel bu vazifesinden istifa etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • Beyoğlu Emniyeti Beyoğluspoıia Emniyet dün sabah Şeref Stadında kargılar tılar-Hakem Mustafa Güventürk'ün idare ettiği maça takımlar şu kadrolarla başladı* lar:Beyoğluspor:Marpuços Baharoğlu,Çiçopulos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • Kimdir bu Ferhat Acarkan Yazan:Sulhi GARAN Senelerce evvel aynı başlıkla bir yazı yazmış ve o ta* rihte Fenerbahçe kulübünün stad müdürlüğünü yapmakta olan Ferhat Acarkanı tenkit etmiştim» Tenkit yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • Siyah-beyaz takım dün iki senedenberi görmediği bir mağlûbiyete maruz kaldı Vefa,Beşiktaşı üstün bir oyunla yendi:4-3 Yeşil-beyazlı takım dün kuvvetli rakibi Beşiktaş karşısında galibiyet hak eden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • İtalya ligleri Roma,19 Radyo)tfu~ITafta yapılan ilg maçlarında şu neticdler alınmıştır:tnternazionalei^i Bolonya:1 Yuvenkus:4.Udinesse:0 Napoli:1 Propatria:0 Novarra:1 Atalanta:1 Palermo:0 Fiorentına:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • Amatör ikinci küme maçları Amatör ikinci küme» maçlarına dün de Vefa ve Fenerbahçe stadlarmda 8 takım arasında devam edilmiştir.Dünkü maçların neticesi şöyledir:VEFA STADINDA:Karagümrük;Davurpaşayı 2—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.10.1952
  • Ankara lig maçları Ankara,19 Hususî muhabirimiz Abdullah lîras bildiriyor)Ankara lig maçlarının ikinci haf ta karşılaşmalarına bugün 19 Mayıs Stadında birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü ve B takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.10.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BORAK t s.3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1 2 3 4 5 6 İHB 7 8 9 10 I ft I 12 »j I Sottıan Sağa:1 Bir akraba;El'an 2 Bektaşiler ona karşı büyük sem pati duyar;Estetik'e uygun değil;Ümit 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1952
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1952
  • Mahrukatı tanzim satışları haşlıyor Belediyenin bu kıs yaptıracağı mahrukat tanzim satışlarına önümüzdeki hafta başlanacaktırîstanbulun ihtiyacını karşılamak üzere Karacabey Orman İşletmesinden tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1952
  • Kaya Sultan:"Seni takdir ederim.Beni büyük bir felâketten kurtardın,dedi 137 Ne yapsındı;bu adamla niçin evlendirilmişti?Ürpererek doğrulduğu vakit kargısında üç kadın gördü-Biri mahut Taya,diğeri mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1952
  • Evin sahibi olduğunu söyledim.Genç kızı ilk def» görüyordum.Omuzlarına dökülen kumral saçları ve çok muntazam ağaiyle azimkar bir hali vardı.Kül rengi deri bir ceket,ekose bir etek,kalın yürüyüş ayakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakleden:AZİZ Ö Z B A Y "Ben ona,aile şerefimi,kadınlık iffetimi ve gençliğimi vermiştim,4 Buna ragmen Blanche,bu badireyi atlatarak hayata döndü.Fakat kadın artık eski Blanche değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1952
  • RÖPORTAJ Sizin otomobilinizi calsalar ne yaparsınız Evvelâ tozutur,sonra da.Lades mi tutuştuk yahu Çaresine bakarız merak etmeyin Kuşa döndürülen bîr otomobilin ve garip bir vatandaşın başından geçenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Dünya minderlerimle Türk güeünün timsali İmlinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] Daklıda bir düğün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Dış'şleri Bakanlığından 3312 sayılı kanunun 3-üncü maddesi hükümlerine ve olbabtaki talimatına uygun olarak Dışişleri Bakanlığına müsabaka ile memur alınacaktır imtihana iştirak etmek için taliplerin:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Akdeniz komutanlığı mese'esi [Baş tarafı 1 iııcidel gıı Komutanlığının kunrlalîllecefti umulmaktadır.NATO'NUN AKDENİZ M ANKVRASI Avrupadaki Müttefik Kuvvetleri Karargahı,19' ı Af)Kasımın ilk günlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • mücadelede yeni metod Gl-Franco» eski liberal sistemlerle bu mücadelenin yünitalercıiyeceRİni.yeni metodlara ihtiyaç olduğunu söylüyor I HU I ı Madrid 19 AP)İspanya sivil harbine iştirak etmiş 30 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Dün yapılan hususî maçiar Dün yapılan hususî maçlarda Yavuzselim Altınayla 'l—2 berabere kalmış,Çapa Bostancıyı 5—1,Türkeü,Kumkapı Gençliği 2—1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Amer ikada itham kampanyası Nev-York,19 A.A.Birleşik Amerikanın eski Başkanı Herbert Hoover,dün akşam General Eisenhower'in taebi üzerine uzun birkonuşma yapmıştır.Televizyonla aksettirilen bu konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Kral Faruk'a ait ifşaat Kralın sevdiği şahsiyet ve memleketlerle,sevmedikle-ri açıklandı Kahire 19 TJUL)Sabık Kral Faruk'un hususi katibi Anton Polli El Mısri gazetesine çok meraklı bazı yeni ifşaatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Sardinya adasında haydutlar Giuliano'yu ele geçiren general,şimdi de Sardınya'yı titreten beş haydudu yakalamaya memur edildi-Halk korku içinde bulunuyor Cagliari Sardinya İtalya)19 AP)İtalya hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • İşçiler itham ediyor [Bas tarafı 1 ineâdel söylemiştir:Basın toplantısından gayemiz sadece hakkımızı aramaktır.Biz sadece kanunların ban kifayetsizliğinden,kifayetsiz olrmyanların da tatbik edilmemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Barem Kanunu [Baş tarafı 1 incide] Muhtelif milletlerin barem kanunundan faydalanarak hazırlanan bir proje Bakanlıklara gönderilmiştir.Bunun üzerinde Bakanlıklar mütalâalarını bildirecekler ve onlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Bir Amerikalı [Baş tarafı 1 incide] doğru lnzla yol almağa basla* mıştır.Amerikalı askerî fabrikalar yanına geldiği sırada fazla içtiğinden yol kenarında duran bir otomobile çarparak «gır surette yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Mısırda muhalefet artıyor [Baş tarafı 1 incide] Gazete,bugünkü halin memleketi iyi bir neticeye götürmiyecegini,23 temmuz inkılâbı ild vazifesini yapmış olan oriunun kendi işine çekilmesini istemekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] na oturdu.Affedersiniz Prens,size bir şey sormak istiyorum.Buyurun?Bunu söyleyen ev sahibesi idi.Bir an kadar tereddüt ettikten sonra,kat'î bir kararla:Yanlış anlamayınız ama.ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Yunanistanda siyasî buhrad O-Partisine iltihak etmişlerdir.Bu grup Yunan milletine hitaben müştereken yayınladığı bir d(i(meçte ^Yunanistanın tarihte kaydedilen en şiddetli Bir buhrana doğru yol almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Başbakan dün Londradan geldi [Bas tarafı 1 incide] coşkun tezahüratı arasında hava meydanından ayrılmış lardır-BAŞBAKANIN GAZETEMİZE BEYANATI Başbakan Adnan Menderes.Yeşilköy hava alanında kargı Ianış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1952
  • Dün bir cinayet daha işlendi [Baş tarafı 1 incide] diği 44 yaşındaki hemşehrisi Salih Kızılarslanı ötedenberi takip etmektedir.Ayak satıcılığı ile iştigal eden,ekseriya işsiz güçsüz dolaşan ve birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.10.1952
  • E tMltes Â6Â Radyo Qadyofar/n Ağds/ct/fi BEYOĞLU SİRK*"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Vanbu!12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Tflflrküler Pl.13.30 Georges Boulanger orkestrasından karışık hafif melodiler Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İiler Bankasından:1—Ordu iline bağlı Perşembe kasabasına hidroelektrik tesisat,yüksek ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır-2—Tesisin işler halde keşif bedeli 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Silvan Jandarma Okulu Sa.Al.Ko.nundan:1 40 ton sığır eti 2490 sayılı kanunun 31-maddesi gereğince satın alınacaktır-2 Muhammen bedeli 48000 lira olup geçici teminatı 3600 liradır-3 Şartname Ankara-İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Dokurcun serisinin 58 ve 77 No-lu havzalarından istihsal edilmiş kayın traverslerinden traversliğe elverişli olmayanlardan elde edilecek 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Tokat İli Daimî Komisyonundan:1 Yapılacak iş:Niksar merkez Gazi Ahmet ilk okulunun mevcut dershanelerinin İslahı ve ilâvelerinin yapılması işi:2 işin keşif bedeli «47883.09» lira,geçici teminatı «3591
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • İzmir İl Bayındırlık Komisyonundan Menemen ilçe merkezinde sağlık merkezi haline getirilecek bina inşaatı ve tesisat işleri 45473 lira 17 kuruş keşif be* deli üzerinden 20-10-952 tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör **7** s TÜRKİYE MÜNHASİR İTHALATÇISIi MEHMET IHIHLA GALATA TAHIR HAN.Tel.404 30 ItmmUrn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • iştanbulLevazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Bilecikte yapılan Radar AN/TRG binası kapalı zarfla inşası işi 27-10-952 pazartesi günü saat 11 de Eskişehir As-Sa-Al-Koda ihalesi yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır iller Bankasından:Tesisin işler Geçici halde keşif Kasaba adı İli Bedeli Teminatı Nev'I Marmaris Muğla)138-527,62 8176.38 Dizel grubu ve Şehir şebekesi Yatağan Muğla)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Karsak Orhangazi köprülerini iki taraf yaklaşma yolları yaptırılacak Kara yolları linçi BölgeMüdürlüğünden 79691-31 lira keşif bedelli Orhangazi Karsaklı köprüleri iki taraf yaklaşma yollarının yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Satılık yeni 1952 BUİCK Otomatik vitesli yalnız 2150 km-yapmış,mavi renkte,1500 TL-eksiğine müsait şartlarla satılıktır-Müracaat 40498-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul MUdür FARUK DEMÎRTAŞ Basıldığı yer" NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklımı Matbaa*»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan