Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Çukurbüklü Sait ve Ahmet pehlivanlar Taba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Tİ%iMk tvıtâwm\Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyetle bulutlu ve muhtemelen yağışlı geçecek,hava biraz serinleyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Sabık Mısır Kralı,Necibi itham ediyor Dün beyanatta bulunan Faruk ordu hareketini idare edenlerin komünist olduklarını ileri sürdü Kral Faruk Kapri adasında bir gazinoda eğleniyor Santa Marinella Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir "Burası Mısır,ben de onun bir Kralıyım.HIMMHMWİİ Şaşkın bir halde çırpınan kıza Kral Faruk şöyle diyordu:Burası ehramlar civarıdır,etrafta kimseler yok,Nakleden:Ümit DENİZ Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Fenerbahçe,İstanbulspor'u 2-1 yendi j Dttn Mithatpasa ve Şeref startlarında yapılan profesyonel lig maçlarında Galatasaray Adaleti 2-0.Fenerbahçe de tstanbnlsporu 21 mağlûp etmişlerdir* Maçlarm tafsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Dün yapılan boks maçı o-Hayrebetyanın galibiyet kararını halk protesto etti Dün gece Spor ve Sergi Sarayında Fransız boksörü Tuel ile Hayrebetyan arasındaki profes-[Devamı So.7 SU.5 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • General Sounders şehrimizde Avrupa müttefik kuvvetleri genel karargâhı hava kuvvetleri komutanı Orgeneral Sir Hugh Saunders beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Göksenin olduğu halde dün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • 15 Yugoslav gazetecisi g e I i y o o-Oç hafta kadar memleketimizde kalacak o'an misafirler gîniş tetkiklerde bulunacaklar Ankara,18 Milliyet)Öğrendiğimize göre 15 Yugoslav gazetecisi memleketimizin da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • iran İsveç'e başvurdu Mosaddık hükümeti Ingilteredeki Iran menfaatlerinin korunmasını İsveç Elçisinden talep etti Milano,18 AP)İsveç Başbakanı Tage Erlander hükümetin,İran tarafından ileri sürülen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Dünkü infilâkta yaralananlardan birisi hastahaneve nakledilirken Zonguldak vapurunda feci bir infilâk oldu Oksijen kazanının patlaması sonunda bir marangoz öldü.Agır surette yaralanan kaynakçı da hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Dün gece yakalanan kaçakçı Dün gece yapılan baskın Bir kilo eroinle 5-6 bin liralık çalınmış eşya ele geçti DUn gece polis muazzam bir eroin deposu daha bastı.Polisin,cemiyet düşmanı,zehir kaçakçıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • İçişleri Bakanı Ethem Menderes dün uçakla şehrimize gelmiştir-Resimde İçişleri Bakanı kendisini karşılayan Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygını ve Emniyet Müdürü Ahmet Tekelio&ta ile birlikte görülmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Başbakan bu sabah Londradan geliyor Türk ingiliz müzakereleri dün tam bir anlayış jçinde sona erdi Hareketinden evvel bir basın toplantısı yapan A.Menderes çok mühim beyanatta bulundu r Başbakan Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Bulgar notası Nota Dışişleri Bakanlığımıza gelince gerekli cevap verilecek Ankara,18 Milliyet)Bulgar hükümeti tarafından son hudut hadiseleri etrafında memleketimize verildiği bildirilen protesto nota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1952
  • Emniyette yeni çalışma sistemi Son günlerde vukubulan cinai hâdiselerin ekserisinde fail lerin meçhul kalışı Emniyet Müdürlüğünün dikkatin celbetmiştir-Cinayetlerim daha I Devamı Sa.7 8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • MAKALE M Komünizmi gölgede bırakan tehlike smail Hami DAMİ8MEND 6 İnsancı)yahut Beynelmilelci)dediğimiz Ko/nıopofit mahluk.«tın bundan evvel güzden geçirdiğimiz propaganda esasları söyle sıralanabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • POLİSTE Yenişehirde Gölbaşında oturan Hayriye Erkin ev sahibe-Sİ3I0 yaptığı kavga sonunda korkudan çocuğunu düşürmüşev sahibi Mahmut Dileki yakalamış ve tahkikata başlamıştır.Yeni Basın Kanunu hükümle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Londra konuşmalarına dair Göçen çarşamoa gününe ait Türk İngiliz ittifak ve münasebetleri» başlıklı yazımızda belirtmeğe çalıştığımız gibi Nato camiası için Türk Ingi-liz dostluk ve ittifakı,dünya bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Modern ihtiyaçlar îtalyada yaptırılıp Adalar Yalova hattına tahsis edilen Paşabahçe vapurunun tecrübeleri yapılmış,muvafık bulunmuş.Yalnız,vapur b'»n yedi yüz yolcu alıyormuş ama ancak bin iki yüz kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU Bir çok ulemanın Hazreti Ömere büyük hayranlıkları vardı 67 Fakat halk,yine alıştığı gibi hareket edince Hazreti ömer,îslâmdan ileri gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • OEomobil hırsızlığı o-Birisi Mecidiyeköyunde diğeri Göztepede olmak üzere iki hususi araba ça'ındı Dün şehrimizde iki otomobil hırsızlığı olmuştur.Tanınmış film âmili,rejisör Turgut Demirağa ait otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Eylül ayı îçlnds İzmerden yapman ihracat tzmir Ticaret Odasının tanzim ettiği istatistiklere göre li)î 2 eylül ayı içinde İzmir limanından yabancı ülkelere 27.30G.56G lira değerinde 43,837 ton muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Liselerin durumu tetkik ediliyor Liselerin on iki seneye çıkarılması hususundaki karar aleyhinde,MilH Eğitim Bakanlığına yapılan devamlı müracaatlar Uzerine Bakanlık bu mevzuu yeniden tetkik etmeğe ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Amerika d an Türk Btıala isteniyor Amerikanın içtimaî kulüplerin den biri,hükümetimize müracaat ederek,hediyelik,yazma,men dil,pipo,emzik,nargile ve ben zeri Türk işi eşya satın almak İstediklerini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Talebelerin otobüslerden istifadesi İlk,orta ve lise talebelerine de otobüs biletlerinde yüzde 50 tenzilat yaphmasına karar verilmiştir.Umum Müdürlükçe verilecek olan pasolar öğrencinin ikametgâhı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Basın Teknisyenleri kongresi tehir edildi Dün,Eminönü Halkevinde yapılması kararlaştırılmış olan.İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikasının olağanüstü toplantısı ekseriyet temin edilemediği için yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Findik müstahsilin yapılacak ya rdımlar Tarım Bakanlığı fındık istihsalinin inkişafı için bir plân hazırladı Tarım Bakanlığınca.Rize,Ço-ku için 1953 malî yılında geniş ruh,Trabzon,Giresun ve Ordu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • TÖRE X Uçaksavar Topçu Okulu yedek subay mezunlarına önümüzdeki salı günü saat 14.30 da törenle diplomaları verüecektir.KOXFERAXS •fc Şehrimizde bulunan Amerikanın Lulsyana Üniversitesi fiziki coğrafy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Tütüncüler Kongresi hazırlıklar:tamamlandı 21 ekimde,16 milletin iştirakiyle Tekel'in Kabataştaki Mer kez binasında yapılacak olan Dünya Tütüncüler Kongresine iştirak edecek delegeler teinimize gelmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Şehrin imar durumu O-Dün vilâyette yapılan bir toplantıda imar işleri gözden geçirildi Şehrin imar,bayındırlık,istim lâk ve seyrüsefer mevzuları etrafında görüşmelerde bulunmak üzere dün sabah vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • HALKIN SESİ L Halk otobüsleri Adresinin neşrini istemiyen ve imzasının üstüne;Eyüp Sirkeci otobüslerıyle her gün gidip gelmeğe mecbur,diye kayıt düşen bir okuy ucumuz soruyor:«Halk otobüslerinden daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • KISA HABERLER if Bir müddetten beri şehrimizde bulunan C.H.P.Genel Başkam uçakla Ankaraya gitmiştir.İf Basın Teknisyenleri Sendikasının kongresi,çoğunluk bulunmadığı için başka tarihe tehir edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1952
  • Hie ]Ç Bu 29 Ekim 6 Muit,1952 Ekim 1372 Pazar 13*8 VJUÖT VASATİ EZAMI Güneş 6.16 12.52 öğle 11.59 6.35 İkindi 15.01 9.37 Akşam 17.24 12.00 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • 67 ı Yoktu ama gitmeğe mecbur du-Üstelik bu mecburiyet iki taraflı idi:Hem bizzat kendine karşı,hem de etrafına kar-81-Bu yüzden gitmek arzusu» boşa çıkınca,gitmiş görünmek ihtiyacına yerini bıraktı-Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • YugosSavyah Belediyeciler Bursa'ya gidiyor tk Genel Meclisinin davetlisi olarak şehrimizi ziyaret eden Belgrat,Usküp ve Zağrep Belediye Başkanları dün saat l» da,beraberlerinde Vilâyet Hususi Kalem Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bütünlük Tarık BUĞRA Her şeyden önce bütünlük.Faziletlerin iddia seviyesinden kurtulması,yanılmaların,hatta suçların bağışlanması ancak bir bütünün incelenmesinı'.a:sonra mümkün olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Bir yaraarslaâ takrar faaîâyafcn.gstçtî Manila.İS AP)Geçen yıl aralık algıda ani olarak faaliyete geçerek 1.000 kişinin ölümüne sebep olan Hibo Hibo ya nardağı tekrar canlanmaya ve lav fışkırmaya başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Mısırda son siyasî geiişmeSer Kral Faruk'un lıal'ı ile neticelenen hükümet darbesini hazırlayan Necip Paçanın iyi bir askerî tahsil gördükten şuura hukuk ve iktisat doktoru kırı da yapmış olması mumai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Bir atom bilgini intihar etti New Brunswick New Jersey)18 A.A.Rutgers Ünivei'sitesi profesörlerinden genç Amerikan atom bilgini John Lano dün mahiyeti meçhul bir kim yevî madde yutmak suretiyle in til
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Afife'nin yediği yemekten zehirlendiği anlaşıldı Dün bazı gazeteler Suadiyede oturan Afife Anafarta adında bir kadının kocası tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü ve savcılığa bu hususta bir ihbar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • ÖLÜM inayet Mursaloğlu,Hatay Milletvekili Tayfur Sökmen'in kardeşleri Hataylı İHSAN MURSALOĞLU müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak dünkü Cumartesi günü hakkın rahmetine kavuşmuştur-Cenazesi bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Vietminhli komünistlerin bir merkezi basıldı Saygon,18 A.A.İnanılır kaynaklardan dün akşam bildirildiğine göre Vietnam Emniyet memurları Vietminhli komünist lerin «intihar komitesi:merke zine yaptıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Tun usta yeni hâdiseler Tunus,18 AP)Müsellâh bir grup,bugün Tunusun Sfeks şehrinde büyük elektrik santralına taarruz etmiş,fakat nöbetçilerin ateş açmaları üzerine bu tecavüz akim kalmıştır.Hâdisede ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Suudi Arabistanda içki yasağı Mekke,18 Nafen)Suudi Arabistan hükümeti,içki ithalini ve istihlâkini yasak ettiğinden beri,bu yasağa riayet etme yenlere çok ağır cezalar vermiştir.Aynı zamanda,hükümet,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Bir kadın intihara teşebbüs etti Denizcilik Bankasına ait Suvat vapuru dün saat 12,30 da Köprüden hareket ettikten az sonra 45 yaşlarında,gri mantolu bir kadın kendini denize atmıştır-Kaptan hâdiseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Adenauerin beyanatı Berlin,18 A.A.Charlottenburg'da Berlin Teknik Üniversitesinde söylediği nutukta Federal Başbakan Adenauer şöyle demiştir:«Yeni bir harp olacağına inan mıyorum.Fakat soğuk harp henü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Bir Fransız kadını yirminci çocuğunu doğurdu Eer Le Due,Doğu Fransa)18 A.A.Burada ikamet etmekte olan madam Collin de Brillon,yirminci çocuğunu dünyaya getirmiştir.Kendisi büyük anne olan madam Collin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER ARJANTİN Müteveffa Eva Peron'un dün burada açıklanan vasiyetnamesi ahkâmına tevfikan General Peron eşinin bıraktığı malların tek vârisi olmaktadır.JAPONYA Buradaki hükümet mahfill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Almanyalım israil'e vereceği tazminat Arap Birliği Alman hükümetinin tazminat verme kararını protesto etti Bonn,18 AP)Batı Almanya hükümeti bugün yayınladığı bir tebliğde,Arap memleketleriyle dostluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Atom harbine hazırlık Kuzey Afrikadaki üslere atom bombası gönderildiği bildiriliyor Nevyork,18 Nafen)Birleşik Amerika kuvvetlerinin,deniz aşırı üslerindeki gizli depolarına atom bombaları götürmüş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • Bir Müze Müdürünün başarılı çalışmaları Capteown,18 Nafen)Nairobi'de Corydon müzesinin müdürü Dr.L.S.Leaky bundan 250.000 sene evvel Doğu A.frikada bir metre 80 santim boyunda boynuzu olan dev koyunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • İKTİBAS 100 yılı makine v Atom devri henüz başlıyor» Elektrik devri ise en ine* ve en son meyvaiarım vermiş bulunmak tadır-Yukarıda bir atom tüpünü görüyorsunuz* Işık sür'atiyle çalışan bu makine insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1952
  • 6ö& Nazariyat ve ameliyat Kırtasiyeciliğin her derde deva telâkki edildiği memleketlerde dosya tanziminde mühim bir rolü olduğu için nazariyata saplanıp kalmak,her şeyi kitabın maddelerine uydurmağa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.10.1952
  • ı gTOSij^'iWBBWW" Kaliforniada lıer senp yapılan «Plaj Güzeli» müsabakasını bn sefer de yukarıda resmini t£irdüğütıüz Dorothy Me Kinsley ismindeki İrlandalı güzel kız kazanmıştır.S/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.10.1952
  • ansozu ari Dolarez Eliza Rozanna Hayata normal başlayıp dansözlük ve işvabazlakfa yaşamaya atılan bu kadın,hayatını refah içinde va çok sevüği kitap,kaSenı ve arasmda sona er dir Ji Babası bir îngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.10.1952
  • Çapa sahası yapılıyor Beden Terbiyesi nihayet sahasızhk yüzünden henüz lig maçlarına başlanamıyan 3 ve 4 üncü küme takımlarının bu dertlerini çok geç de olsa farkına vararak cuma günü bizzat Bölge Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.10.1952
  • Galatasaray Adaletle 11 Dün Şeref stadında yapılan amatör takım maçında Galatasarayla Adalet 1*1 berabere kalmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.10.1952
  • Bugünkü program Mithatpaşa Stadı:Saat 14.30 Beşiktaş Vefa Şeref Stadı:Saat 10.30 B.Spor Emniyet Vefa Stadı:Amatör II.küme maçları Fenerbahçe Stadı:Saat 14.30 Kasımpaşa Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.10.1952
  • Dün Mithatpaşa Stadında yapı'an maçta Fenerbahçe,Istanbulspor'u ancak tek golle yenebildi:2-1 Profesyonel lig maçlarının dördüncü hafta cumartesi günü karşılaşmaları Mithatpaşa ve Şeref stadlarında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.10.1952
  • Haftanın mühim maçı bugün Mithalpaşa Stadında yapılıyor Beşiktaş-Vefa bugün kar Hemen hemen müsavi kuvvetteki altı takımın bugün yapacağı karşılaşmalar çetin ve heyecanlı geçeceğe benziyor Profesyonel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.10.1952
  • we v*vy,Kaleci Erdoğan bir akıttı önlerken Galatasaray Adaleti kolayca 2-0 yendi 0-0 berabere biten maçın ilk ikinci devresinde Sarı-Kırmızılılar üstün bir oyun çıkardılar Dün Şeref stadında kalabalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.10.1952
  • Üniversiteli bir genç,Boğazı uzunlamasına yüzerek geçti Teknik Üniversite Talebe Birliği tarafından organize edilen inşaat Fakültesi öğrencilerinden Doğan Şahan'ın Boğazı uzunlamasına geçme teşebbüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.10.1952
  • ikinci küme maçları Dün yapılan ikinci küme lig maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Vefa stadı:Elektrik:3 Anadoluhisar:0 Demirspor:3 Süleymaniye 0 Fenerbahçe stadı:Galata:5 Hilâl:3 Ortaköy:2 Ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.10.1952
  • RÖPORTAJ Nereye gidelim ve kimleri seyredelim B Evvelden pek rağbet gören Şark Köşesi na nedense bu sene fazla itina edilmemiş.Haftanın baş gacasi buraya gelan kimseler aşağı yukarı hap aynı simalardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.10.1952
  • İhtimal.Eğer genç kız onlarla beraber çalışıyorsa öyle ol ması lâzım.Aksi takdirde,yani yalnız kendi hesabına iş görmek hevesinde ise vaziyette bir değişiklik beklememek icabeder.Kasayı kilitledim.Zay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.10.1952
  • BULMACA Uazırlıyan:Sadi BORAK 2 3 4 5 8 7 8 9101112 Soldan Sağa:1 Dolayan;Sahip.2 Çalma argo)Bir harfin okunuşu;Çakının agabeysi.3 Bir nevi kab;Geçmiş zaman;Mülk.4 Sahip;Bir deniz vasıtası;Bir soru.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.10.1952
  • V4f4üfs &m.S^WUtotClt&W 11 Ahmet Paşanın hali rezalet,zavallının sakalını dibinden kesip atmışlar 136 Belki on dakika bıyıklarını ıeırurak düşündü,düşündü,sonra ani bir yürüyüşle Valide dairesine doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.10.1952
  • Teknik Üniversitede yapılacak spor temasları Bugün saat 16 da T.M.T.F'in tertiblediği hazırlık maçları başlayacak ğısındaki rakiplerinin kuvvetli f& laşmı.ş takımlar olması müsa-Şubatta Mısır ve Beyru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.10.1952
  • Cerrahpaşa hastanesis;d3n ilâç çalanlar yakalandı Hasekide oturan Hay dar,Yük sel,Yusuf,Turgut ve Kudret isimli 10 ilâ 15 yaşında 5 çocuk bir araya gelerek «Kara ölüm» İsmini verdikleri bir çete kurmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.10.1952
  • TARİKTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETlER^ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Genç kız 13 yaşında iken bir kemancı tarafından iğfal edilmişti Aradan yıllar geçti.Ancak 1944 yılının sonuna doğru hakikat bütün çıplaklığiyle ortay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Balıkçı Ethemi öldürenler mahkûm oldular Dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde 2 cinayet muhakemesinin karan verilmiştir» Bir sene evvel Kadıköyde ba hkçı Ethem adında bir şahsı Öldüren Muharrem Can 12.Cib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Emniyette yeni çalışma sistemi [Baş tarafı 1 incide] çabuk aydınlanması ve çalış maların daha metodik olması için müdüriyet bazı kararlar almıştır-Bu kararlar meyanından ol' mak üzere cinayet masasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Burası Mısır,ben de onun bir Kralıyım 16 îkide birde Metr Doteii çağırıyor ve soruyordu:Pulli nerede?c—Daha gelmediler Majeste.Kral,bütün demevî insanlarda görüldüğü gibi,çok sabırsızdı.Yerinde duramı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Dün gece yapılan baskın [Baş tarafı 1 incMel feragat ve fedakârlığa dün bir kere daha yakından şahit olduk.Saat 18 sıralarında idi.6 ncı Kısımdan Komiser Ali Oktay,Komiser Muavini Turan Can,Cevat Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Zonguldak vapurunda infilâk oldu [Bas tarafı 1 incide 1 Kaza neticesinde Salih öz hafif surette yaralanonşsa da,infilâk esnasında oksijen kazanının yanında bulunn Hasan Arslaır adındaki bir marangoz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Dün yapılan boks maçı [Bas tarafı 1 incide] yonel boka maçı büyük bir kalabalık önünde yapüm'&tır.10 ravund üzerinde yapüan bu maçın 7 ravundunda Yuel çok hakim döğüşmüştür.Buna mukabil Hayrebetyan fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • 15 Yugoslav gazetecisi [Baş tarafı 1 incide] Dost Yugoslav gazetecilerinin seyahatleri münasebetiyle zengin ve geniş bir program hazırlanmış bulunmaktadır.Üç hafta kadar memleketimizde kalacak olan mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali talinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce nıü-SaJbakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] Merde adı sık sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • İran İsveç'e başvurdu [Baş tarafı 1 incide] «İran ile İngiltere arasında diplomatik münasebetlerin fet?silmek üzere bulunduğu bir sırada Mr.Henderson hükümetinin bu konuda ittihaz edeceği hareket hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • HÜSEYİN FATIMİ'NİN BEYANATI Tahran,18 AP)Dışişleri Bakanı Hüseyin Fatimî bugün gazetecilere verdiği beyanatta,îran Kabinesinin,îngiltereyle münasebetlerin kesilmesi kararının ne şekilde tatbika konula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Türk ingiliz müzakereleri [Baş tarafı 1 incide] lerinin aşikâr bulunması hiç şüphesiz ki.bu yakın işbirliğini geniş nisbette kolaylaştıran önemli bir âmil teşkil etmektedir-Bu ziyaretimiz esnasında,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Adalet Bakansnın bir açıklaması Ankara,18 A.A.Adalet Cakanı Rııknettin Nasuhioglu Anadolu Ajansına şu beyanatta bulunmuştur:18/10/952 tarihli ve Ankarada intişar eden Millet gazetesinin ilk sayfasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Sabık Mısır Kralı Necibi itham ediyor [Baş tarafı 1 incide] kurtardı isem,kendimi bahtiyar addederim.Faruk beyanatına devamla lıâtıratında anlattıklarını tekrarlamış ve kendisinin tahttan feragatine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • Kuru üzüm ihracatı Cenevre,18 A.A.Dün burada öğrenildiğine göre,umumî tarifeler anlaşması konferansına iştirak eden Türk,Yunan,italyan,Avustralya ve Güney Afrika delegeleri Birleşik Amerikaya müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.10.1952
  • et Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa saııt.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.Hanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Be Bir yabancı gözüyle Türk askeri Kerede çarpışıyor Harp,pek çok kereler,geçip gittikten sonra dahi geride büyük air mera re t,kin bırakır.Fakat Türkıer iç n bu vaki olmamıştır Birinci Türk tugayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından:t ha 1 e Cinsi itliktarı Muvakkat teminat tarihi günü saati Tuz çuvalı 300000adet 20250Lr 24/11/952pazartesi 10 Bobin sigara ceman tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • ÜCÜ 4e isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:O A M İN t Orhan Burian Sanneye Koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Dram kssu Saat21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare TUrkçesi:Haldim Derin Telefon 42157 Koxedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Pııgct Türkçesi:Yılmaz İnal Telefon:40409 514 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaam'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Faydalı Nöbetçi eczanetor Beşiktaş:Nail Halit Eminönü:Eminönü Bakırköy:Hilâl Eyüp:Eyüpsııltan Fatih:İsmail Hakkı Beyazıt:Gedikpaşa Merkez Beyoğlu:İstiklâl Taksim:Taksim Şişli:Halk Galata:Merkez Kasımp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Petrol Ofis Umum Müdürlüğünden:Evvelce gazetelerle sytırı alınacağı ilân edilen 7 ton lüminyum ateş boyasının teklif verme müddetinin 31/10/952 cuma gününe kadar uzatıldığı ilân olunur-16704)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Millî Saraylar Müdürlüğünden:1 Müdürlüğümüz hizmetlileri için,kumaş ve astarlıkları dairemizden verilmek üzere diktirilecek «124» takım resmî elbisenin işçiliği pazarlıkla ihale olunacaktır-2 Beher ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Zonguldak Valiliğinden Köy suları için alınacak bir pusluk ma manşun galvanizli ve 19 600 lira muhammen bedelli 5000 metre madenî boru 5 kasım 952 çarşamba günü saat 15 de il daimi komisyonunda ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 14 ton Bulgur 2-5 ton Nohut.3-5 ton yeşil Mercimek,3 5 ton Pirinç.3,5 ton Makarna,2 ton Şehriye,1 ton Sadeyağı kapalı zarfla 3/11/952 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şar kılar 14.30 Haftanın film yıldızları «Pl» 14.45 Türküler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • istanbul,Beyoğlu,Selimiye As.Dairesi Başkanlığından:Ankara ve İstanbul Yedek Subay talimgah] 37-ci döneminin Kasım 952-ocak ve mayıs 953 aylarında hangi okullardan mezun bulunanların sevkediJecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • r Birinci ka'ite beyaz mal Alınan ve Macar malı ÇlNİ FAYANS ca uciJZ fiyatla satılmaktadır' K.KARALI Emniyet Müdürlüğti sırası No-4-6-8 Sirkeci Telgraf:KAKALIN Telefon:204G6 26364
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • İsiaır buS Belediyesi ilânisrı Telefon malzemesi,mangal kömürü,odun,iskarpin,hayvan yemi,fcoya ve malzemesi alınacak ve lahit yaptırılacak İl jandarma telefon şebekesinin ıslâhı için 11 kalemden ibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • I Satılık yeni 1952 BUİCK Otomatik vitesli yalnız 2150 km-yapmış,mavi renkte,1500 TL.eksiğine müsait şartlarla satılıktır-Müracaat 40498-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 787.50 280 0.80 64.03 5.60 54.12.50 7368.40 0.44.80 0.01.876 9.73.00 'Çapanı^ 791 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8