Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Yeni bir Bulgar notası Viyana 17 AP)Sofyi,Raduyosunun bugünkü bir yayınına göre kızıl Bulgaristan Türk hükümetine verdiği bir notada,eylül ayında vukua geldiğin)ileri sürdüğü müteaddit hudut ha» dises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Havagazı faciası o-Ânkarada 5 kişilik bir aile hava gazından zehirlenip öldü Ankara,17 Milliyet)Bu sabah Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde beş kişilik bir ailenin tamamen ölmesiyle neticelenen bir facia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Kral Faruk bir canimidir Kralın bir emri bir ölüme sebep olacaktı Faruk sözünü dinlemiyen Amerikalı hemşireyi zorla garsoniyerine getirmelerini istedi Nakleden:Ümit DENİZ 16 Kral garsoniyerine geçtikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • I Ticaretin inkişafı için yeni tedbirler Ticaret,sanayi odaları ve borsalar birliği genel kurulu alınması lâzım gelen tedbirleri tesbit etti Ankara.17 «Milliyet)Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Mısırda Cu mhuriyet ilânına doğru Kahire,17 AP)Sözüne güvenilir bir şahsiyet bugün Mı sırın Krallık rejimini lâğvedip bir cumhuriyet olacağını beyan etmiştir.Rejim değişikliği için gerekli planların h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Dolmabahçe cinayeti henüz aydınlanmadı Cinayetin bir cinsî sapıklığın neticesi olması üzerinde duruluyor Evvelki gece saat 18 sıraların da Dolmabahçe helalarının yanındaki çamların altında bulunan ces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Başmuharririmiz telsizle bildiriyor Menderes ve Köprülü bu gece Türkiyeye hareket ediyorlar Bugün ingiltere Dışişleri Bakanlığında yapılacak müzakereler sonunda Doğu Akdeniz savunma meseleleri etrafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Millî Savunma Bakanının beyanatı »vws/Yedek subayların terhisini geciktirecek sebep yoktur Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen dün kara yolu ile Ankaradan şehrimize/gelmiş ve kendisiyle görüşen bir ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Şarlonun son filmi gösterildi Suarede Prenses Maıgarette hazır bolundu Londra,17 A.A.Tanın* mış sinema artisti Charli Chap* lin,beraberinde karısı ve çocuklarından ikisi olduğu halde,dün akşam «Odeon»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere felmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Başımdan geçen garip bir kız kaçırma vak'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • rf&iMk Bugün şehrimizde ve civarında bava;sabahleyin deniz üzeri sisli ve hafif bulutlu öğleden sonra acık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.h_t milium
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Bu nasıl rekabet!30 kişilik bir £Üruh Maltepe yolunda bir otobüsü durdurup camlarını kırdılar ve yolcuları indirdiler Dün akğam Multepede bir yol kesme ve tejcavüz hâdisesi olmuştur:Saat 19.30 da Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1952
  • Eisenhower hakkında şiddetli bir İtham kampanyası açan Başkan Truman Başkan adayı Stevenson Başkan Trumanın itham kampanyası Başkan» Elsenhower'i Nazi usullerini kabule istekli olmakla itham etti Wash
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • I MAKALE I Komünizmi gölgede bırakan tehlike İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda Beynelmilelcilerin milli hukimiyj yeti komünizme muâdil bir tehlike saydıklarını göste-ren ifâdelerinden bahset-mistim:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • KISA HABERLER if Son günlerde balıkhaneye bol miktarda balık gelmektedir.Bu yüzden fiatlar bir hayli düşmüştür.Palamudun çifti 110 kuruştan satılmaktadırir Bir müddetten beri şehrimizde bulunan ispany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.0İ.876 9.73.90 Kapantı 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Hie |g Bu.28 Ekim 6 IVIuh.1952 Ekim 1372 Cumartesi 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.15 12.48 Öğle 11.59 6.34 İkindi 15.03 9.36 Akşam 17.25 12.00 Yatsı 18.59 1.31 İmsak 4.36 11.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra ifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ömer haktan,adaletten hiç bir zaman ayrılmazdı 66 Evet demişti,senin Emirelmüminin olduğunu ve senin halife bulunduğunu biliyorum.Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Belediyeci misafirler o-Şehir Meclisini ziyaret eden Yugoslav belediyecileri tezahüratla karşılandılar Şehrimizde bulunan Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti Belgrad,Üsküp ve Zagrep Belediye Başkanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Bir tekzib Birkaç gün evvajl kendilerine gazeteci süsü veren üç kişinin mahkûm olduklarını bildirmiştik.Yazıda ismi geçen Sabahattin Parsadan ve Cihat Banştadan aşağıdaki mektubu aldık.Gazetenizin 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Tütün ihracatı arttı Son günler içersinde tütün ihracatımız artmıştır.Bu arada Almanya,Belçika ve ttaiyadan büyük miktarda tütün siparişleri gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • TOPLANTI Gayrimenkul Sahipleri Derneği 19 ekim pazar günü saat 15 te Kadıköy Süreyya sinemasında bir toplantı tertiplemiştir.ÇAY Yabancı ve azınlık okulları Türkçe Türkçe kültür öğretmenleri 8 kasım c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Balık bollaştı Balıkhaneye bol miktarda balık gelmektedir.İstihsal dola yısiyle fiatlar düşmeğe devam etmektedir.Bilhassa palamut gayet boldur.Çifti 110 kuruğ aşağısından astılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Ceza evleri için 10 gardiyan alınacak İstanbul Ceza ve Tevklfevlerinde alınan sıkı emniyet tertibatı cümlesinde n olmak üzere 10 gardiyan daha alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • VaSinin dünkü teftişleri Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,dün sabah Cihangirde yeni inşa edilen çocuk balı çesini gezmiş ve müteakiben Beyoğlu ilk Yardım Hastahanesini teftiş etmiştir.Başhekimle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Memura rüşvet teklif etmiş Bostancıda İçerenköyü Cadde sinde 28/1 numarada oturan Veli Hüczat adında bilisi,Cağdloğlundaki annesine ait bir kaçak inşaata göz yumması için dün Eminönü Kaymakam'ıgı Başm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Çirkin bâr tecavüz Caddeyi işga!eden bir işportacı belediye polisine tecavüz etti Dün Adliye binası önünde müessif bir tecavüz vak'ası cereyan etmiştir.Postahanenin önüne birikmiş olan işportacıları y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • HALKIN SESİ Cevaplar Adana Saydam Cad desi No.27 de,Bey Rahim AkePe:isteğinizde haklısınız.Alâkadar arkadaşlara bildirildi.Adana muhabirimizden spor haberleriyle de ilgilenmesi rica edilecek.Yakın zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Sergi hesaplarını tetkik Şehir Meclisinin dünkü toplantısında esnafın öğle tatili meselesi de görüşültSü îl Genel Meclisi dün saat 15.30 da Ferzan Arasın riyasetinde toplanarak ekim dönemi çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesi Erenköyde oturan Afife Anafarta adında bir kadın dün Numune Hastahanesinde ansızın vefat etmiştir Adlî Tabip ölümü şüpheli gör müş ve cesedin Morga kaldırılmasına karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Büyük bir ekmek fabrikası inşa edilecek Belediye,kış mevsiminin yaklaşması clolayısiyle halkın yakacak sıkıntısına maruz kalmamasını temin iğin mevcut stoklara ilâve olarak Bursanın Mithatpaşa mıntaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • POLİSTE if Sarhoşluk ve sarhoşlarla mücadele başarılı olmaktadır.Eğlence yerlerinde rezalet çıkaran sarhoşların miktarı gittikçe azalmaktadır.İf Bundan bir müddet evvel kardeşini öldüren Hasan Akkayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1952
  • Türkiyenin ilmî ve edebî neşriyatında daha ziyade «Şimal Türkleri» adile anılan,yeni coğrafî ve siyasî ıstılah ile ise «îdil Ural Türkleri» dediğimiz,eski Kazan Hanlığı Türkleri,14 Ekim 1952 de,istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Azınlık okulları Türkçe öğretmenleri Bakanlığa müracat ettiler Yabancı ve.Azınlık Okulları Türkçe Kültür öğretmenleri Derneği tarafından Millî Eğitim Müdürlüğü vasıtasiyle Millî Eğitim Bakanlığına bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • 66 Fernando onun uykulu haline bakarken içinin sızladığını lâkin çaresizliğinden,aczinden sızladığını duyuyordu:Sofiyayı kabul edebileceği bir oda-3i yoktu ve ihtimal asla olmıyacaktı:Sofiya,dedi.Söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Kore mütareke görüşmeleri Kore'de mütareke müzakereleri esnasında her iki tarafın en mühim meseleler üzerinde kolaylıkla anlaşmaları bir neticeye varmak,uzayın giden ve dünya sulhu için büyük bir tehl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Iraka müzik öğretmeni vereceğiz Bu öğretmenlere Irak hükümeti tarafından ayda 1000 liraya yakın maaş verilecek Ankara,17 T.H.A.Türk Irak kültür anlaşmasına isti naden,Irak hükümeti,Millî Eğitim Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Bir Fransız askerî uçağı düştü,7 ölü var Cezair,17 A.P.Dün Benouin civarında bir Fransız asker!uçağı parçalanmıştır.Mürettebattan 4 ü ve uçakta bulunan 3 askeri şahıs ölmüştür.Kaza,uçak Benouin'den ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Kendini arabadan atan kadının kafası parçalandı Yeşilhisar,17 T.H.A.Gözeles köyünden kasabamıza gelmekte olan Mustafa Aydogan İdaresindeki çift atlı arabamn atları Akköy yokuşunu inenken ürkmüş ve gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • İsrail'de bir suikast ihbarı Telaviv 17 A.A.Meçhul bir şahıs bugün telefon ederek başbakanlık binasını havaya uçuracağını ve bombanın binaya yerleştirilmiş olduğunu söylemiştir.Polis Başbakanlık binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Nato Akdenizde manevra yapacak Londra,17 Nafen)NATO Teşkilâtının,Akdenizde yeni büyük manevralann programını hazırlamakta olduğu bildirilmek tedir.Bu manevraların adı «Uzun Adım» olacaktır.Akdenizde c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • PBatonîk bir izdivaç Londra,17 Naf,Midd-Iesex'de bir deri kumpanyasında ortak olan 39 yaşında Frank Rolls isminde bir adam nişanlandıktan 18 ay sonra beynuv de bir rahatsızlıktan dolayı vücudunun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Kore'de düşman zayiatı Seoul,17 AP)Müttefik piyade birlikleri Demirüçgen tepesinde ve diğer merkez noktalarında düşmanın yaptığı 11 muhtelif hücumu muvaffakiyetle tardederek komünistlerin zayiatım bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Bir kızı çıplak gören adam öldü Beyrut,17 Nafen)Lübnanın Umanı olan Trablus yakınlarında denize giren bir kız oradan geçmekte olan bir adamın âni ölümüne sefcep olmuştur.Lorelei adı verilen bu kayalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Bir dolandırıcı Adliye-Pe yakayı e I e verdi Adliye koridorlarında iş gören bir dolandırıcı dün yakayı ele vermiştir.Bedros Madrosyan adındaki bu şahıs,birçok kimseyi avukat olduğunu söyleyerek kandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ «Ne dediğini bilmek» Bana bir yazıdan çıkanlmı-j çok hoş bir parça gösterdiler,siz de okuyun:«Benim bildiğim gala geceledi)tertiplemekten asıl maksat,haftalardan beri hazırlanan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • İKTİBAS insan,yıldızların sesini dinleyen aleti de buldu Bazan uzak yıldızlar güneşin gönderdiği sesden daba kuvvetli sesi ar gönderiyor.İşin en garip tarafı:Âlet gökyüzünün yıldız bulunmayan muayyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Öğretmenlerin ders ücretleri Ankara,17 T.H.A.Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim okullarında ilâve ders veren öğretmenlerin 2517 sayılı kanun gereğince almakta oldukları ücreti yenideki tesbit etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • V2& 6ÖRZ Bir terbiye meselesi Bir yerde okumuştuk.Avam Kamarasında geveze bir politikacı konuşurken sağır bir milletvekilinin dinleme âleti kulağında hatibin sözlerini takibe çalıştığını gören Churchi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Onbeş bin Endonezyalı büyük nümayiş yaptı Hollanda'nın Cokarta'daki yüksek komiserliğinde dalgalanan Felemenk bayrağını nümayişçiler indirip parçaladılar Cakarta,17 AP)Bu sabah gürültülü gösteriler ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1952
  • Dün Büyükdere ile telefon mükâlemeleri kesildi İstanbul 17 T.H.A.Bugün saat 18 de sahil yolunu takip ederek Büyükdereye gitmek te olan bir otomobil Istinye dok lan civarında,şoförün direksiyona hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.10.1952
  • m Venedikli bu güzel kız üniversitelilerin yaz kampında yaptıkları güzellik' müsabakasında birinciliği kazanmıştır.Yüksek kimya tahsili yapan bu dilber,aynı zamanda bir moda müessesesinde çalışarak ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Fahişe yatağından imparatoriçelik tahtına çıkan kadın Son âşıkını da İskenderiyede bırakıp Istanbula dönen güzel Teodora,fazilstli kadınlar gibi yaşamağa karar varmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.10.1952
  • Bir üniversitelinin yüzme mukavemet denemesi Teknik Üniversite talepele rinden Doğan Şahin bugün saat 8 30 da Rumelikavağmdan Kızkulesine kadar yüzme mukavemet denemesi yapacaktır-Genç yüzücümüze başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.10.1952
  • MEHMET bu hatta Be şiktaş takımındaki yerini alamayacaktır.İdareciler form düşüklüğü göstere» kaleci Mehmedin yerine Vefaya karşı Konyak kaleci Ergunu oynatacaklardır.CUMHUPtYET Kupasında tstanbulu mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.10.1952
  • 4«:i:i;h-i:i;İ;iUi:İİWİ!Hi m M Hakkında asılsız şayia çıkarılan A-thsan geçen seneld bir maçta Isfendiyar bugün oynayacak Galatasaray kuiütü Isfendiyarın lisansını getirtmiş bulunuyor Geçen gUn Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.10.1952
  • Ilayrebetvan ile Fransız boksörü Albert Yvel bu gece Spor ve Sergi Sarayında karşılaşacaklardır-Bu mühim profesyonel maçtan evvel birkaç karşılaşma daha yapılacak ve bu arada Törk kardeşler karşılaşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.10.1952
  • Futbol maçlarında takım kaptanlarının kollarına taktıkları SİYAH BAZUBENT îlk defa Kotka'da görmüştüm-15 inci Helsinki Olimpiyadlarınm birinci turdan evvelki eleme maçlarından birinde.Kotka'da yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.10.1952
  • Profesyonel kümenin 4 üncü haftasında ı Bugün G Saray Adaletle F Bahçe de i.Sporla karşılaşıyorlar Günün kritik müsabakası olan Galatasaray Adalet maçının çok çekişmeli ve heyecanlı geçmesi en tabiî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.10.1952
  • Herkesin ağzında dolaşan bar haberi yalanlıyoruz Millî futbolcu Beşiktaşlı A.İhsan hasta değildir A.ihsan bu pazar günü Vefaya karşı takımındaki yerini alacak Millî takım futbolcularından Beşiktaşlı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.10.1952
  • Ben de aynı şeyi tavsiye edeceğim.Müdafaa bakımından bunun büyük faydaları olacak.Sonra ikiniz de burada bulunur sanız bütün faaliyetlerini Kenmore hasretmeleri lâzım gelir.Bu teklif canımı sıktı.Çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1952
  • BULMACA 2 Hazırlıyan:Sadi BORAK 3 4 5 6 7 6 9 10 fi 12 Soldan Sağa:1 Merhamet hissi;Zevk 2 Bir ajansın remzi;Görünmeden gelen musibetlerden 3 Bir nevi gergef 4 Gemi azıya alan;Nida 5 Asil bir hayvan;E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1952
  • SAKAM m mam "İşittim kif zavallı Ahmet Paşq,Kaya Sultanın elinde bir oyuncak olmuş,135 Demek gayri sözlerimi din liyeceksin!dedi,o halde sana mimarhaslık verdim.Kasım ağanın sevinçten başı döndü;kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZIZ ÖZBAY Avukat sol memesinin altına sapladığı hançeri iki «fiyle tutuyordu 2 Aynı sebepten askere alınmıyordu-Milânodaki yazıhanesi kendisine yılda en az 3-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1952
  • KUrUKİAJl Dinleyici isteklerinde w» z Radyo röportajı nasıl hazırlanıyor Amerikan Erkek Kolejinde Bobby Sox'lar Kız Koiejindekilerihj merakı nedir Radyodan edilen haklı şikâyetler Radyo raportörünün h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] kahveyi içtim-Yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • iki Yunanlı san'âtkârm feci olumu Atina,17 A-A-Film prodüktörü Emetre Cominis ve Yunan film yıldızlarından Anthi Miliadu dün Attik Yarımadasında Lutsa plajında «Eva» isimli filmin dış sahnelerini çevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Teknik Öğretim Genel Müdürünün tetkikleri Bir müddet evvel şehrimize gelmiş olan Teknik öğretim Genel Müdürü Danyal Akbel Ue Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik dün Kadıköy Kız Enstitüsüne giderek ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Kapalı zarf usulile menkul mal satışı İstanbul Defterdar!âından:Muhammen bedeli Teminatı Lira K-Lira K-2500 00 187 50 Suftanahmet Cebeci sokak 101 ada,14 parsel 15' 17,17/1» Tapu kaydına görfl eski 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • RÖPORTAJ Dinleyici isteklerinde diniiyemediğimiz şeyler Ba^t a rafı 6 ncı sayfada)de öyle:cBenim arzum da bu!I Sonra başlıyorlar sıralamaya:«Whats the use»,«Lost April»,«I Remember»,«If»,«Adormentarmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Yedek subaylar [Baş tarafı 1 incide] Gazinosundaki ziyafette bu be yanatı veren M.Savunma Ba« kanı:Halen silâh altında bulunan 35 inci dönem yede* subayların terhisini geciktirecek hüı» bir sebep mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Ticaretin inkişafı [Bas tarafı 1 incide 1 1 Dış ticaret mevzuunda süratle karar ahnarak ithalât piyasasında mevcut tereddüt havasının kaldırılması-2 Merkez Bankası mevzuatında gerekli tadiller yapılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Havagazı faciası Liiaş tarafı 1 incideJ Dört yıldan beri Hıfzıs3ihiıa Enstitüsünün kapıcılığını yapan İsmail Saraç,karısı Emine,22 yaşındaki oğlu Memduh,20 yaşındaki kızı Mesude ve 18 yaşındaki Nuran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Kralın bir emri bir ölüme sebep olacaktı [Bas tarafı 1 incide] Kral,hiddetinden patlıyacak hale gelmişti.Koyu tarafından birkaç İtalyanca küfür savurduktan sonra kısaca:Beceriksiz herif dedi.«Bir işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Mısırda bir komünist şebekesi yakalandı Şebekeye metısu teci oîarı 40 k Kahire,17 THA-Mısır polisi tarafından dün gece büyük bir komünist şebekesine mensup bulunan ve ekserisi gazeteci olan 40 Mısırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Menderes ve Köprülü Türkiyeye hareket ediyorlar [Bag tarafı 1 incide] giliz.kara,hava ve deniz kuvvetlerine mensup yüksek rütbeli subaylar.Avam ve Lordlar Kamarası üyeleri ve tanınmış İngiliz şahsiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Dolmabahçe cinayeti [Baş tarafı 1 incide] dımcısı Ziya îskenderoğlu ve 2 aci Şube Müdürü Necdet Uğur dün gece goç vakte kadar hâdisenin tahkikiyle meşgul olmuşlardıröldürülen İsmail Ulukaıu son de*a g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Bir İtalyan firmasının teklifi Bir italyan firması memleket timizde hariçten getirecek parçalarla bisiklet monte ederek satmak ve Yakınşarka ilıraç etm*k üzere müracaatta bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Bu nasıl rekabet [Baş tarafı 1 incide] ateş ettiğini görmüştür.J}una ragmqn şoför gaza basmış ve yara almadan hâdise yerinden uzaklaşmaya muvaffak olmuştur.Çok müşkül şartlar altında cereyan eden bu f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • ingiliz-Iran ihtilâfının akisleri Tahran 17 T.H.A.îran hükümeti cumartesi akşamı bir toplantı yaparak Dr.Musaddık tarafından İranın İngiltere ile diplomatik münasebetlerini kesmesine ait verilen karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • 3 üncü Ağırceza Başkanı Londraya davet edildi Birleşmiş Milletler tarafından Londrada Suçluların nezaret altında serbest bırakılması)mevzuunda bir kongre aktedilecektir.İlmi münakaaşları temin için ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • Başkan Truman [Bag tarafı 1 incide] cağını ve üçüncü dünya harbinin çıkacağı tahmininde bulunduğunu söylemiştir.Demokrat Parti başkanlık adayı Adlai Stevenson,bugün yaptığı konuşmada şunları söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1952
  • EtSENIIOWER'lN CEVABI General Eisenhower dun New Yorkta verdiği seçim nutkunda Batılı müttefiklerin Sovyet tehditlerine karşı koyabilecek kuvvete sahip olduklarını birkaç ke re tekrar etmiştir.Eisenho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır il'er Bankasından 1)Cümüşhane iline bağlı Torul kasabası için 1 adet türbin generator grubu alınacak ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır-2' Tesisin işler halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Dokurcun serisinin 58 ve 77 Nolu havzalarından istihsal edilmiş kayın traverslerinden traversliğe elverişli olmayanlardan elde edilecek 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • Sümerbank Genel Müdürlüğünden:Ereğli Konya)Pamuklu Sanayii Müessesemiz alanında arteziyen kuyusu açtırılacaktır-Bu işe ait şartname parasız olarak inşaat Müdürlüğümüzden alınabilir-Eksiltme 31 ekim 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • Köprü tahliyesinin tevsii Karayolları Genel müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Hatay ili içinde,Devlet yolu başlangıcında ve Asi nehri üzerindeki mevcut köprünün tahliyesinin betonarme olarak geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • MÜL.Me isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:o a n ı m u.Orhan Burian Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her &kşam saat tam 21 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • Dram kısm1 Saat21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi:Haldun Derin Telefon 42157 Komedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz tnaî Telefon:40409 12634
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • 1 Satihk yeni 1952 BUİCK Otomatik vitesli yalnız 2150 km-yapmış,mavi renkte,1500 TL eksiğine müsait şartlarla satılıktır-Müracaat 40498
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • İMltn et Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • Beyoğlu İkinci Kadastro Müdürlüğünden:Mıntakamızın Kurtuluşta Feriköy mahallesinin doğuda;Kurtuluş caddesi.Kuyuîubağ ve Bayır sokakları kuzeyde;Baruthane caddesi batıda eski Sakızağacı yeni Yaymeydanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • Tokat tli Daimî Komisyonundan:1 Yapılacak iş:Niksar merkez Gazi Ahmet ilk okulunun mevcut dershanelerinin İslahı ve ilâvelerinin yapılması işi:2 İşin keşif bedeli «47883-09» lira.geçici teminatı «3591
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • stanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PI.13.30 Şarkılar 14.00 Fransız ve İtalyan operalarından aryalar ve orkestra parçaları Pl.14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • Santrifüje font boru alınacak İLLER BANKASINDAN 1 Bankamızca yaptırılmakta bulunan su tesislerinde kullanılmak üzere 75 milimetrelik 100000 mtere 125 milimetrelik 15000 metre 20 atmosfer tazyike müteh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • 1st,Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla ayrı ayn hizalarında yazılı gün ve saatlerde Erzuruni As,Sa-Al-Koda satm alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • u Harbi onbaşı kazanır.ingiliz ordusunun körpe »idam:GENÇLER TABURU "Boy's Battalion» adı verilen ingiliz ordusunun bu teşekküllerinde profesyonel askerliği meslek edinmek isteyen gençler astsubay ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALI NAa KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8