Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde ttferler yaratan,{irdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelniyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Evlenme mevzuunda verdiğim kafi karar Niy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Achesomın Koreye ait beyanatı Amerika Dışişleri Bakanı uzlaştırıcı bir Ussala mütecavize karşı tutulacak hareket hattını açıkladı Neyyork,1.6 AP)Birleşik Amerika Dışşileri Bakanı Dean Acheson bugün Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Bir düellonun iki kurban I Tabanca ile düello yapan iki köylü birbirini öldürdü Ankara 16 Milliyet)Memleketimizde tabama düellosu ilk defa Kırıkkale kazasına bağlı Kulaksız köyünde olmuştur.Hasan ve H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Esnaf öğleyin tatil yapacak o-Ticaret odası dün bu hususta kararını verdi Ticaret Odası Meclisinin dün saat 15 de yaptığı toplantıda dükkânların öğle tatilinden istifade etmeleri karar altına alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Bir amele enkaz altında kaldı Dün akşam özer!Osmanbey'dcj Şair Nigâr sokağında Ayşe'yg ait beton,iki odalı inşaatın te* mel direkleri çökmüş ve odalaf yıkılmıştır* Odaların balkon kısmında çalışan Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Türkiyedeki beyaz zehir mücadelesi 14 aydan beri memleketimizde bulunan,Amerika uyuşturucu maddeler mücadele masası müfettişlerinden Frank Sorİz bu sabah uçakla memleketimizden ayrılacaktır-Mr.Frank m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Sabite Tur Gülerman tabanca ile yaralandı Kocasının tabanbasının yere düşmesi ila yaralanan san'atkfirın sıhhî durumu İyidir Ankara,16 MİLLİYET)Birkag gün önce konser vermek Üzere Kızılcahamam* gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • İngiltere ile siyasi münasebetlerini kestiğini ilân eden İrsin Başbakanı İngiltere İle sIyasI münasebetini kesen iran dün kararını bildirdi o Ingilteredeki Iran diplomatları geri çağırıldı Tahran,16 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Gl.Şükrü Kanatlı Amerikaya gidiyor Ankara,16 Milliyet)öğrendiğimize göre Kara.Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanadh önümüzdeki bir iki gün içinde tetkiklerde bulunmak ve tedavi edilmek üzere uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Dünde şehrimizde üç cinayet işlendi Bir genç arkadaşını tabanca He vordo Teknik Üniversite önündeki çamlıkta karnından bıçaklanmış bir erkek cesedi bulundu Son zamanlarda artan cinayetlere son 24 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir?O kumarda kaybedince âdeta kudururdu Ondan en imkânsız menfaatleri dahi temin etmek isteyenler kumarda kazanmasına yardım ederlerdi Nakleden:Omit DENİZ 14 Kral hastahanenin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Başmuharririmiz telsizle bildiriyor Londra müzakereleri tam fikir birliği içinde cereyan ediyor İngiliz devlet adamları Türk devlet adamlarının görüşlerinden ve telkinlerinden azamî derecede faydalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Polis Okulu mezunları dün diplomalarını aldı dan diplomaları verilirken görülmektedir* Polis Okulu 66 ncı donem mezunlarmm diploma töreni dün Yıldızdaki Oknl binasında yapılmıştır* Yeni mezunlar sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Atatürk aleyhinde neşriyat yapan Samsun milletvekili H.F.Ustaojpu haysiyet divanına veriliyor Büyük Cihat gazetesindeki jazıları bütün yurtta infial uyandıran Ustaoğlunun Demokrat Partiden ihraç edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Amerlkada seçim kampanyası gittikçe şiddetini arttırmaktadır Resimdeı Demokratları sert bir lisanla İtham eden Eisenhower halk arasmda görülmektedir.Seçimlere ait haberler 3 üncü sayfamızdadır)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1952
  • Bugün şehrimizde hava sisli ve kısmen geçecek,sıcaklık derecelerinde büyük bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • POLİSTE •k-Bakırköytinde Asmahyak sokağında bulunan bir inşaatta çalışan Nâki Bastıbaşaran inşaata kablo döşerken elektrik cereyanına kapılarak derhal ölmüştür.Polis hâdisenin tahkikatına başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • KISA HABERLER fr Ermeni Patriği Haçadorya ndün Vilâyete gelerek Vali ^e Belediye Başkanına bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.Bir müddetten beri Amerida tetkiklerde bulunan Belediye iktisat Müdürü dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • KONFERANS it Şehrimizde bulunan Amerikanın Luisyana Üniversitesi fiziki coğrafya profesörü Mr.Russel 21 ekim salı 'günü saat 10 da Edebiyat Fakültesi jeoloji konferans salonunda cAluviyal Mosfoloj me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Dört yüz yıl evvel,ilk Çar korkunç îvan zamanında.Rusyanın başkenti Novgorod'un bütün canlan Ruslar için çok sevinçli bir haberi kutluyor ve müjdeliyordu-Birkaç yıl evvellerine kadar bütün Rusyanın,fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Armatörler güç durumda o Avrupada büküm süren buhran birçok gemileri işsiz bıraktı Bütün Avrupa memleketlerini saran büyük ölçüdeki buhran yüzünden armatörlere ait gemilerden mühim bir kısmı işsiz kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • C.H.P.Çatalca İlçe kongresi dün yapıldı C.H.P.Çatalca ilçe Kongresi dün saat 10 da sinema binasında 103 delegenin ve kalabalık bir halk topluluğunun iştirakiy le yapılmıştır.Kongre Başkanlığına Avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Hamasi Resim Sergisi Ankaraya naklediliyor M.S.B.istanbul Temsil Bürosu tarafından 30 ağustosta Teknik Üniversitenin Taşkınla binasında açılan ve fevkalâde geniş bir alâka toplayan «Hamasî Sergisi» bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Yedek Subay Okulunun Çanakkale Âbidesine teberruu öğrendiğimize göre,Ankarada bulunan Piyade Yedek Subay Talimgâhuıdakl Yedek Subay namzedi öğrenciler Çanakkale Âbidesi için 2500 lirabk bir teberruda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Hie.27 Muh.1372 17 Ekim 1952 Cuma Hu.4 Ekim 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.14 12.00 15.03 17.23 18.59 4.35 12.46 6.32 9.36 12.00 1.31 11.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Yugoslavyalı Belediye Reislerinin ziyareti Misafirler dün vilâyete giderek Gökay'ı makamında ziyaret etmişlerdir Şehrimizde misafir bulunan Belgrat Belediye Başkam Ojurico Sochic,Üsküp Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • HALKIN SESİ Bulvar ve ötesi Mustafa Kemalpaşa caddesinde oturan bir ukuyu-cıımuz yazıyor «Atatürk Bulvarı şehrimi zin en güzl yoludur.Bu hususta şoför eefndiler dahil,herkes bu fikirdedir.Fakat Mustaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Dünkü sis vapur seferlerini aksattı Dün sabahki kesif sis yüzünden Haliç vapurları saat 6 ile 7 arasında sefer yapamamışlardır.Saat yediden sonra sis açılmış ve postalar işlemeğe başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Şehrin su vaziyeti gözden geçirildi Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,dün sabah Sular tdaresine giderek tetkiklerde bulunmuştur.Bu arada Genel Müdür,İdare Meclisi âzası,Başmüfettiş ve diğer alakalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Galatasaray Lisesinde bu gün bir toplantı yapilacak Bir hafta evvel orta öğretim mensupları için açılan terbiyeyi rehberlik seminerinin çalışmaları hakkında Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik dün gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Taksim Nahiye Müdürünün duruşmasına dün devam edildi Aldaliko isimli bir yaldızcıdan,rüşvet aldığı iddiası ile mahkemeye verilen,eski Taksim Bucak Müdürü Safa Akkepenek'in duruşmasına dün 2 nci Asliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Yeni tip bira ve sigara Tekel yakında piyasaya yeni tip bir sigara ve bira çıkarıyor Tekel Müdürlüğü önümüzdeki aydan itibaren İkinci Nev'i adı ile yeni çeşit bir sigarayı piyasaya çıkarmağa karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791.00 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • MAKALE Komünizmi gölgede bırakan tehlike İsmail Hami DANİŞMEND 4 Eski ve yeni milletlerin bir çoğundu tarih kadar ihtiyar bir hülyaya tesadüf edilir.İnsan muhayyilesinin tabiat kanunları haricinde dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1952
  • Hazretl Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ömer hürriyete âşıktı halk ona her şeyi çekinmeden sorardı 65 Buna niçin kızacağım ya Ömer!Belki bu ağaç sizin için bir hatıradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Londra'nın Belediye reisi geliyor Mr-Bayliss ve eşi 22 ekimde uçakla tstanbula gelecek ve memleketimizde 10 gün kalacaklardır Londra,16 A.A.Londra Belediyesi Şehir Meclisi Başkanı Edwin Bayliss ve eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Ispirtizmacı olduğunu iddia eden bir dolandırıcı Bombay,16 Nafen)Hindiatanda ve Asyanm Güney Doğu memleketlerinde birçok kimselere sihirli elmas satarak her türlü derde çare bulduğunu ve kendisinin is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Fransa,Birleşmiş milletleri boykot etti_Nevyork,16 AP)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Hazırlık Komitesi Tunus ve Fas meselelerini oya başvurmadan dün Kurulun gündemine almış,fakat Fransa bu konu etra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Demokrat Parti Sütlüce ocağı kongresi Demokrat Parti Sütlüce Ocağının senelik kongresi 15-10-1952 çarşamba saat 20.30 da İbrahim Afacanın başkanlığı altında Ocak lokalinde yapılmıştır.Samimî bir tesan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • 65 Görünüşüne rağmen kuzu gibi itaat etti-Nerdeyse acıyaçaktım-O artık hiç bir şey değil,sadece mağlûp bir erkekti* Parmağında» ilk karşılaşma mızda gördüğüm,muhteşem yüzük yoktu,beyaz bir yuvarlak ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Mütercimin notu,Tarık BUĞRA Sonra gene mütercim hepimizin gönüllü kâhyasıdtr da;Bizim bütün menfaatlerimizi düşünür ve korur.Şimdilik yani örneklere geçmeden önce-mütercimin şu fa-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • İKTİBAS Afrîkada yüz milyonluk siyah ırk'ın uyanışı Bugüne kadar dünyanın gözü yalnız Kuzsy Amerikadak» hâdiselere çevrilmiş bulunuyordu.Orta ve Güney Afrika* nın müstemleke ve yarı müstemleke halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Birleşik Amerikada Seçim propagandaları gitgide şiddetleniyor Eisenhower demokr ediyor.Trumanın 3 Vaşington,16 AP)Seçim mücadelesi gittikçe şitdetlenen bir tempo ile devam etmektedir.General Eisenhowe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Denizin dibinde petrol aranacak Londra,16 Nafen)ingiliz petrol teknisyenleri,şimdiye kadar İngiliz milletler camiası dahilinde başarılmamış bir isi başarmaya çalışmaktadırlar.Bu sene sonuna doğru Born
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Ölüm cezası giyen atom casusları Vaşington,16 A.A.Amerikanın atom sırlanıu Sovyet Rusyaya satmaktan suçlu olarak ölüme mahkûm edilen Rosemberg'ler.Birleşik Amerika Yüksek Divanının kendilerine bahşett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Arlene Dahi kocasından ayrıldı Santa Monica California)16 AP)Kırmızı saçlı tanınmış sinema artisti Arlene Dahi ile kocası Rex Barker mahkeme kararı ile ayrılmışlardır.Arlene Dahi,kocasının kendisine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Yugoslavya'ya 30 milyon dolar tahsis edildi Vaşington,16 A.A.Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı,Yugoslavya'ya 30.000.000 dolar tahsis etmiştir.Bu meblâğ,bu sene içinde teşkilât tarafından Yugoslavya'ya ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Uçan sergi Beyrut,Kahire,Basra,Karası,Tahran ve Bağdada uğradıktan sonra 2 şubat 1953 tarihinde şehrimize bir «Uçan Sergi» gelecektir.Türkiye ile Almanya arasındaki ticarî münasebetlerin geliştirilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • D.P.Beyazıt ocağındaki tatbi kat sona erdi Bundan bir müddet evvel bazı ihtilaf ve dedikodular yüzünden haklarında karar verilinceye kadar muvakkaten D.P.den ihraç edilen Beyazıt eski bucak başkanı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • 30-ARALIK-1952 keşidesi 75.000 lira tutarında VİLLA ve zengin para ikramiyeleri Her 150 liraya bir kur'a numarası İSTANBUL EN NİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Şam'da bir kral tahtı yeraltından çıkarıldı Şam,16 AP)Claude Schaeffer isminde bir Fransız profesörünün başkanlığında olan arkeoloji heyeti Samda yaptığı son hafriyatlarda 3.500 yıl evveline ait Ugari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • 'WWA/W I 6ÖRE Skorzeny sahnede Bir Paris telgrafı meşhur Alman komando subayı Skorzeny'nin ispanyada olduğunu,Fransızların bundan fena halde kuşkulandık larını bildiriyordu.Birinci Dünya Harbinde Alba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1952
  • Siyasî İcmal Tunusta istiklâl mücadelesi Fransız dostlarımız Tunus nıe selesinin Birleşmiş Milletler toplantısında görüşülmesine muhtelif siyasi yollarla,hattâ tehditle mâni olmağa çalışırken milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.10.1952
  • Yeni parlayan genç şarkıcılardan Mary Ann 22 yadında olup şarkıcılığa Detroil'de kazandığı bir güzellik müsaı bakası neticesinde girmiştir.Vücut ölgüleri:Göğüs 83,bel 53,kalça 78 santimdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1952
  • 5Korede yararlıkl y:ı görülen bir hemşire ve üç subayımıza evvelki gün merasimle madalyaları verilmiştir.Foto:Milliyet Ankara)o-6 Güney Batı Fransa'nın Lourdes kasabasında 35 yaşında M.Leau Legat bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1952
  • İlli III»!I I HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'mı liavvayı,uavva Âdemi baştan çıkardı Havva,Ademe sordu:"Tanrının men'ett ğî şu meyvadan yiyip sevişmek ve yepyeni bir bahtiyariıga ulaşmak mı iySJir,yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.10.1952
  • Hafif siklet dünya boks şampiyonluğu Chicago,16 A.A.Dün akşam Chicago stadyomunda Junmy Carter,rakibi Meksikalı Lauro Salas'ı açık bir üstünlükle sayı hesabiyle mağlûp ettikten sonra hafif siklet düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • Maç saatleri değ ştirildi B.T.1st.Bölgesi Müdürlüğün den:Görülen lüzum üzerine 19/10/952 pazar günü Şeref stadında yapılacak olan Profesyonel ve Amatör maçların saatleri aşağıdaki şekilde değiştirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • Futbol Federasyonu kuruldu Ankara,16 Milliyet)Uzun bir müddetten beri hercümerç içinde bulunan Futbol Federasyonuna bundan birkaç gün önce memleketimizin spor severlerinin gayet iyi tanıdığı Ankara Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • İspanya ve Br ezil ya enternasyonal hentbol federasyonuna dahil oldular Enternasyonal Hentbol Federasyonunun senelik yıllık top lantısı Saarbruck şehrindi yapıl mıştır Toplantıda federasyona girmek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • Hakemieı* terfi Gtt'iriüyor Merkez hakem komitesi futbol hakemlerinin terfihi hususunda bugünlerde bir karar verecektir,öğrenildiğine göre 4 hakem mil» İt,20 namzet te hakem olacakı tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • Avusturya takımında san t r ha f oyıuyacak olan Hanappi Fransa Avusturya millî maçı pazar günü yapılıyor Avusturyalılar OccWirk'i sağic Henappiyi santrhaf oynatacak Avusturya Fransa millî futbol maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • j^:İ.I »¦'jı #L Bayram Şit rakibini tuşa getirirken.Bölgeler arasa yapılacak karakucak müsabakaları bize yarının kıymetlerini tanıtacak Yaşar Doğunun güreş millî takım antrenörlüğüne tâyininden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • LİG LİDERİ VEFA bu pazar günü lig üçüncüsü Beşikfcaflla karşılaşacaktır.Şampiyonanın en mühim macında Vefa ft&rhİKİ „kîi~.i u Beşiktoş Beçen hafta sahadan hakem te^Can afal^ ^TS££îEr oynayacaktır.Yuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • dünyanın en iyi bisikletçisi coppi Fransız spor gazeteleri bisikletçiler arasında bir tasnif yap makta ve dünyanın şöhretli bi sikletçilerini mukayese etmektedirler-Bu arada Fransızlar kendi bisikletç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • Mithat Ertuğ'a nüzul indi Teessürle haber aldığımıza göre,tedavi olmak üzere Avrupaya gitmekte olan Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Mithat Ertuğ'a gözündeki arıza neticesi nüzul inmiştir-Kendisinin bindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • Maç bilet fiatlannin indirilmesi isteniyor Ankara bölgesinin futbol maçlarındaki seyirci adedini arttırmak maksadiyle havanlardan nısıf ücret,çocuklardan da 25 kuruş alınması hususundaki karar şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.10.1952
  • Finlandiyada bir spor bakanlığı kuruldu Finlandiyada yeni bir spor bakanlığı kurulmuştur.Bu bakanlık memleket dahilindeki bütün spor işleri ile uğraşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.10.1952
  • Bir MısIr firması fes istiyor Bir Mısır firması alâkalı mercilere müracaat ederek Türkiyeye geniş şekilde fes siparişi vermek istediğini bildirmiştir.Bu frmanm Türkiyede halâ fes giyildiğini zannettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.10.1952
  • i Eöyle bir işde muvaffak Olmak için büyük bir teşkilât ¦ter!Ne benim,hattâ ne de Ro »inin böyle bir işin zaruri kılacağı masrafı göze aldıracak •ir şeyimiz yoktur.Miras meselesini takipten men için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.10.1952
  • BULMACA Uazırhyan Ercüment ÜNVER 12 34567 89101112 Soldan Sağa:1 Uygunsuz.2 Lâhza;Lâyiha;Bir rengin yansı,3 Ev eski dilde)4 Tersi şehirlerimizden biri;Başına A gelirse masal kuşu olur.5 ölümlü;Yeknesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.10.1952
  • Hoca Cinci kendisine bir hamam yaptırmak sevdasına düşmüştü 134 Gel,gel de az dinlen,dedi,bazan paylarım ama,mükâfatsız da bırakmak istemem.Kasım ağa bir kedi sokuluşiyle gidip,hocanın işaret ettiği y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.10.1952
  • RÖPORTAJ Dublaj deyip seçmeyiniz hu iş de bir san'attır Dublâj odası çalışmaya hazır bir hale gelince harkes yerine geçer.Rejisör konuşacak artistleri mikrofonun basına davet eder iki dublâj rejisörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ ı Nakioılen;AZİZ ÖZBAY Adaletin vurdum duymazlığı dâva cilan fena halde sinirlendiriyordu 11 Fakat ailesinin fertleri bir türlü bıkmıyor.Lesurques'ua bir suçsuz olarak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Bir düellonun iki kurbanı [Baş tarafı 1 in ehle] kurşunda rakibi Hasanı yere yık mıştır.Akabinde atış yapan Hasan da ilk kurşunda Hüseyini yaralamıştır.İkinci atışlarını yapamıyan müsabıklar mevzileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Otomobil yarışları eti tehtikoü bir spordur Otomobil yarışlarının en tehlikeli sporlardan biri olduğu malûmdur.Amerikanın Allen Town şehrinde yapılan büyük yarrşlar da tanınmış As dtomobil şampiyonu B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Atatürk aleyhinde [Baş tarafı 1 incide] sayısında,eğer Hasan Fehmi Ustaoglu namuslu bir insan ise Partiden ve Milletvekilliğinden istifa etmesini yazarak istifaya davet etmektedir.Diğer taraftan öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Esnaf öğleyin tatil yapacak [Baş tarafı 1 incide] şeklinde bir formüle bağlanmıştır.Dünkü toplantı esnasında 71 meslek heyeti âzasından 56 sı bu kararın verilmesini tasvip etmişlerdir.Konuşan hatipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Faruk'un ifşaatı ve Mısır hükümeti Roma» 16 AA)Umumiyetle iyi haber alan mahfillerden öğrenildiğine göre.Kahire hükümeti buradaki büyükelçiliği vasıtasiyle İtalyan hükû meti nezdinde teşebbüste buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Zonguldak Valiliğinden Köy suları için alınacak bir pusluk ma manşun galvanizli ve 19-600 lira muhammen bedelli 5000 metre madenî boru 5 kasım 952 çarşamba günü saat 15 de il daimî komisyonunda ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından:Muvakkat ihale Cinsi Miktarı teminat tariki günü saati Glisere Foafat dö şo «tahminen 2920 Lr-24/10/952 cuma 14 3987 kilo 620 Gr.Boş m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Madenî eşya yaptırılacaktır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:1 Bakanlığımızca yeniden açılacak verem hastaharfeleri,hemşire okuliarı ve doğumevleri ihtiyacı için 68 kalem madenî eşya kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • O kumarda kaybedince adeta kudururdu [Baş tarafı 1 incide] sırdaşı ve tek arkadaşı olmasını gayet iyi bilmişti-Efendisinin neşesine iştirak ederek,o da güldü:Majesteleri» güaeHikleri intihapta büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Londra [Bas tarafı 1 incitlel Mareşal Sir William Slim ile Mareşalin Kurmay Heyeti Reisi General Sir Ivan Jacob'un müzakerelere iştirak etmelerinden anlaşılmaktadır.Yetkili şahsiyetler;şimdiki müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Acheson'un beyanatı [Baş tarafı 1 İncide] zünden dâvalarının heder olmasına müsaade etmiyeceklerini fakat âdil bir mütarekeye ulaşmak için lüzum olduğu müddetçe savaşacaklarını beyan etmiştir.Bakan Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Türkiyedeki beyaz zehir mücadelesi [Baş tarafı 1 inekle] 5*cu madde yapan ve kullanan lar için hazırlanmakta olan ve çok şiddetli hükümleri ihtiva eden yeni kanun tasarısının ha zurlanmasında büyük ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Kurtköyü C.H.P.ocağı üyeleri toptan istifa etti Kartalın Kurtköyü C.H.P.Ocağına kayıtlı bulunan bütün üyeler topyekûn istifa etmiş ve bu köydeki C.H.P.teşkilâtı tamamen infisah etmiştir.Bu suretle Oca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Tüccarlar hakkında bir karar Ticaret Bakanlığı hariçte Türk mallarını kötü bir şekilde taaıtan tüccarlardan 50 şer lira para cezası almıya karar vermiştir.Bu karar tüccar tarafından pek iyi karşılanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Bir kardeş katili mahkûm oldu Bundan 14 ay evvel Çatalcada bir tarla ihtilafı yüzünden ağabeyleri îbrahimi tabanca ile vurarak öldüren Hasan ve îsmet Kazmacının duruşmalanna dün Birinci Ağırceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere geltniyeu büyük Türk güreşçisinin hayatı [Bas tarafı 1 incide] tinden istifade et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Aksaray'daki Tramvay kazasının tahkikatı Evvelki akşam Aksarayda vukubulan fecî tramvay kazasının tahkikatına devam olunmaktadır.Dün Teknik Üniversite profesör ve doçentlerinden müteşekkil bir bilirki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • İran dün karannı bildirdi TBaş tarafı 1 incide] Dr.Musaddık konuşmasında,petrol ihtilafı dola-3iyle ingilterenin İrana karşı takip ettiği siyaseti esef verici olarak vasıflandırmış ve şunları ilâve et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • DİPLOMATI TEMSİLCİLER GERt ÇAĞRILDI Tahran,16 T.H.A.îran hükümeti tarafından bugün Londra Büyükelçiliğine bir talimat gönderilerek îngilterede bulunan bütün diplomatik temsilcilerinin derhal geri dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • LONDRA'DA YOK Londra,16 AP)Iran Başbakanı Musaddıkm îngiltereyle diplomatik münasebetleri kesmek kararı İngiliz Hariciyesi için beklenilmedik bir hadise fes kil etmemiştir.Yetkili makamlar bu konuda h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • AMERİKA'DA Vaşington.16 AP)Amerikan idarecileri bugün Başbakan Musaddıkın Büyük Britanya ile diplomatik münasebetleri kes mek kararının,İngiliz İran petrol ihtilâfına bir hal paresi bulmak için sarfed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • TÜRKİYEDEKİ İRANLI HARİCİYECİLER Tahran,16 T.H.A.İraın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Fatimî,İran hariciyesinde gcnig ölçüde temizlik hareketine girişmiştir.Bu meyanda ilk olarak İranın Pakistan,İran B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Dün şehrimizde üç cinayet işlendi [Baş tarafı 1 incide] öldürmüştür.Cinayeti müteakip kaçan kaatil kısa bir zaman son ra yakalanarak Adalete t/talim edilmiştir.İKİNCİ CİNAYET İkinci cinayet;dün aıcşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • îlUttitjet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartlan 2 ve 3 ftncti sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant 2,50 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.10.1952
  • Bir işçi elektrik ceryanına kapalarak öldü Üsküdarda Baltalimanı Caddesindeki Türk Petrol müessesesinde çalışan Reeep Çelik admda bir işçi dün elektrik cereyanına kapılarak ölmüştür.Hâdise hakkında ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • Gayrı Menkul Satış İlânı istanbul İkinci icra Memurluğundan:952-162 Bir borca mukabil ipotekli bulunan Fatih Keçihatun mahal-leşi Millet caddesinde kâin eski 97,99 yeni 131» 133 kapı No-lı 218 pafta 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • Çamaşır makinesi alınacak Her defasında kuru 5*7 kilo beş kilodan az 7 kilodan fazla olmamak üzere)çamaşır yıkayabilecek kabiliyette olmak şartile Elektrik ile ve ayrıca el ile çalışabilen tiplerden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • Cumhuriyetin 29.cu yıldönümünde yapılacak donanma hakkında I.E.T.T.İşletmeleri umum Müdürlüğünden Cumhuriyetin 29-cu yıldönümü münasebetile yapılacak donanma tenviratında aşağıda yazılı hususların göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • m ra^nı MÜZEYYEN SENAR ÇUBUĞUM YOK AYAĞINA GİYMİŞ GÖNÜL SÖYLER YARAB AKSAM OLUR NERİMAN ALTINDAĞ BAHAR GELDİ ARDAHANİN YOLLARİNDA NADİR GİTTİ GELMEZ EL OĞLUNDA NURETTİN ÇAMLIDA L VARGEL ÇANTASI *j SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • Beşiktaş Vefa Futbol maçı biletleri Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından:19/10/1952 Pazar günü Mithatpaşa stadında yapılacak o\ın Beşiktaş Vefa lig maçlarına ait biletlerin bugün saat 10-30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı Doğu Bölgesi Yapı işleri Müdürlüğünden 1 1/10/952 tarihinde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuş olan Kulp ilçesi ilkokul noksanlarının ikmal inşaatına talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • Dışişleri Bakanlığından 3312 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine ve olbabtaki talimatına uygun olarak Dışişleri Bakanlığına müsabaka ile memur alınacaktır imtihana iştirak etmek için taliplerin:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • Neşriyat Kerim Yund'un Çamkese Böeegi(adı ile yazmış olduğu Lir formadan ibaret kitap Yeşil Türkiye Orman Mühendis Muavinleri Cemiyeti)tarafından bas tırılarak 20 kuruş bedelle satışa çıkarılmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 33.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • Satılık yeni 1952 BUİCK Otomatik vitesli yalnız 2150 km-yapmış,mavi renkte,1500 TL.eksiğine müsait şartlarla satılıktır-Müracaat 40498-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • istanbul,Beyoğlu,Selimiye As.Dairesi Başkanlığından:Ankara ve istanbul Yedek Subay talimgahı 37-ci döneminin Kasım 952.ocak ve mayıs 953 aylarında hangi okullardan mezun bulunanların sevkediJecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ALI NACİ KARACAN Garttecüik Kolektif Ortaklığı Matbaac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.10.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen J5'taa* ilânları 6250 kilo arap sabunu pazarlıkla 21/10/952 günü saat 14 de izmit Dz-Ik-Mrk-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Tutaaı» 5000 Lira kesin teminatı 750 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8