Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.10.1952
  • Meclisi kasımda açılıyor Ankara,14 Milliyet)Biy kasımda B.M.Meclisi kış dönemi çalışmalarına bağlıyacağından milletvekilleri şehrimize gelmeğe başlamışlardır.Meclisin açılışının ilk günü Cumhurbaşkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1952
  • Bugün şehrimizde hava sisli ve kısmen bulutlu geçecek,sıcaklık derecelerinde büyük bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1952
  • Amerika Deniz Bakanı basın toplantısı yaptı Dan Kimball Türkiyeye Amerikan yardımının arttırılacağını söyledi Mr Kimball gazetecilere izahat veriyor Foto Milliyet Gün gür)Memleketimize tetkik maksa-la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1952
  • Esnafın öğle tatili meselesi o-Belediye riyaseti bu hususta bir karar verecek İl genel meclisi dün saat 15,30 da toplanarak ekim dönemi çalışmalarına devam etmiştir.Gün deme geçilmeden evvel üyeler ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Herkesi hayret içinde bırakan bir güreş.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1952
  • Katil Rıfat Gedikoğlu bu yatakta yatıyordu Taksimde dinamitle işlenen cinayetin dünkü tahkikatı r Kaatilin sevdiği kadın oir senelik evli olduğunu söylüyor Rifat Gedikoğlu son günlerde bol para sarfed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1952
  • Kadınlar işi azıttı O-Ankarada bir kadın kocasını bıçakladı Ankara,14 Milliyet)Evvelki gün şehrimiz Anafartalar Caddesinde Feride Kösten adında bir kadın kıskançlık yüzünden kocası Niyaziyi bıçakla ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1952
  • Başmuharririmiz Londradan telsizle bildiriyor kan Londrada temaslarına başladı Menderes ile Churchill'in tanışmasının,karşılıklı saygı ve hayranlık yarattığı,ziyaretlerden alman başlıca intihadır «M—T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Faruk bir tilki kadar kurnazdı!O kadınları elde edinceye kadar centilmen bir erkek hüviyetine bürünür,moradına erince de en çok sevdiklerini bile kirli bir mendil gibi atıver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • MAKALE Komünizmi gölgede bırakan tehlike Esmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda İnsancılar)yahut Beynelmilelciler)dediğini Kozmopolitleri:Asyalılık,Şarklılık,Müslümanlık,Torkliik,Türk tarihi ve Türkiye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • KISA HABERLER if Trabzon vapuru bugün saat 14 de Doğu Akdenize mütev«ccihen limanımızdan ayrılacaktırif Amerikan dnonanmasına mensup askerî yardım gemisi General R.E.Callan dün sabah saat 6.30 da lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Türk Elen Dostluk Derneğinin tertiplediği Atina seyahatine iştirak etmek isteyen doktorların ayın 20 sine kadar Etıbba Odasına telefonla müracaat etmeleri istenmektedir.KONGRE Demokrat Parti Küçükpaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Buğday ihracı o Almanyalım buğday ithali piyasada mesiitualuk uyandırdı Hükümetimizle Almanya arasındaki buğday fiat ihtilâfının önlendiğini ve Almanyaya 32 ku ruştan 200 milyon üraiık buğday ihraç ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Hasköyde bir aile kavgası Dün Hasköyde vuku bulan bir kavga etrafı bir hayli heyecana vermiştir.Hasköyde Cami sokak 40 numaralı evde oturan Esat Aslan karşıdaki komşuları İfakat Ozkanın evine giderek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Talebe Birliği dün b top] on 11 yaptı Birkaç gün evvel T:p Fakültesindeki burslu talebelerin Mar mara lokalinde yaptık1 arı toplantıdan başka Üniversite Talebe Birliği de yurtlar meselesini ele almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Vali Gökay ortaya atılan rakkamlar hakkında dün beyanatta buSundu Bilindiği gibi bundan birkaç gün evvel Yeşilay Cemiyeti şehrimizde eroin kullananların ade dinin yüz bini bulduğunu ve bu âfetin birço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Bir hırsızlık hâdisesi Galata Mumhane caddesi 153 numarada oturan Har.ife Ural isminde birisi dün paiiü müracaat ederek evine hırsız gh'diğini ve kendisinin evde bulunmamasından istifade ederek kıy-me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Trieste seferlerinde yük nakliyatı arttı Hopa ve Ardahan şilepleri tarafından yapılmakta olan Trieste seferlerinde,mevsim icabı yük nakliyatı fazlalaşmıştır.Her iki vapur gidiş ve dönüşte tam hamule i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • 30-ARALIK-1952 keşidssi 75.009 lira tatarında VİLLA ye zengin para ikramiyeleri Her 150 liraya bir kur'a numarası İSTANBUL E& NİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Kayışdağ suyu İslah edâiecek Bakımsızlıktan harap bir hale gelmiş olan Kayışdagt suyunun mecrası Belediye Sular İd?resince yeniden yaptırılmakta ve ıslah olunmaktadır.Halen manba ile kollektör arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Büyük bir kaçakçılık o-Dün iki yerde külliyetli miktarda kaçak eşya ele geçirildi Emniyet kaaçkçılık masası memurları dün büyük bir gümrük kaçakçılığı meydana çıkat mışlardır.Mehmet Böke adında bir ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • HALKIN SESİ L.Kınamada ekmek yönünden dertli Matbaamıza kadar gelen Kınalıadalı bir okuyucumuz oradaki ekmek durumunu şöyle anlattı:«Kınalıada'da ekmek hâlâ harp yıllarındaki gibi gayet bozuk bir vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • i 15 i 25 Ekim 2 Mulı.1952 Ekini 1372 Çarşamba 1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle ikindi Akşam Yatsı İmsak 6.11 12.00 15.05 17.30 19.02 4.32 12.39 6.30 9.35 12.00 1.31 11.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı îsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Türkiye Başbakanı sayın Adnan Menderes.Londraya yollanmadan önce.Anadolu Ajansı vasıtasile yaptığı açık lamada,kendisinin Büyük Britanya Birinci Nazırı Bay Winston Churchill,ve Dışbakanı Profesör Köpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • Hazreti Ömer bütün müslümanların dileklerini can kulağı ile din!erdi 63 Hazreti Ömer,her gittiği yer-der tellâllar çıkararak halkı ken di gelişinden haberdar etmiş,top lamış ve konuşmuştu.Demişti ki:E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1952
  • POLİSTE 1t Silivrüıin Çayırdere köyünde oturan Rahıme Özmen isimli 18 yaşında bir kızı kaçırmaya teşebbüs ettikleri iddiasiyle mahkemeye verilen Sadık Kur ile 3adrettin Ertürkün duruşmasına dün 1.Ağtr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Kadeş vapurunda yine bir kaçakçılık hâdisesi İskenderun,14 T.H.A.Denizcilik Bankasına ait ve Do-ğu Akdeniz seferini yapmakta olan Kadeş vapuru Hayfa ve Larnaka limanlarına uğruciıktan sonra Iskenderun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Milano'da büyük bir silâh deposu ortaya çıkarıldı Milano,14 Nafen)İki,lifi seneden beri Milânoda meydana çıkarılan gizli silâh ve cephane depolarının en büyüğü,polis tarafından ortaya çıkarılmıştır.Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Bir Ami an firmasının teki Mi Bir Alman firması,Türkiyeye at,kısrak ve katana salınak için müracaat etmiştir.Tetkikler müspet nc-Lice verdiği takdirde Savunma Bakanlığı ve hususî şahıslar bu tekliften
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Siyasî icmal Azerbaycana dair «Azerbaycan Şarkın en eski nemleketlerinden biridir-Tarih boyunca yabancıların istilâ teşebbüslerine mukavemet et niştir.1918 den 1920 ye kadar Alman.İngiliz ve Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Açık teşekkür İstanbul Haseki Hastahanesi Başhekimi sayın Dr.Şükrü Hazım Tiner,Operatör Avni Aksel,Asistan Hüseyin Koslubel,Orhan Arslanoğlu,Cahit özgüç ve hemşire Müzeyyen'in gösterdikleri ihtimam ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • i 63 O,bugün Duqe iQin çektiği nutukları yarın da Umbarto içini hattâ Gizo için ve Umbar to ile Gizonun görüşleri olmaz sa en zıd görüşleri için gene böyle incelikle,zarafetle ve ay ııı ciddiyetle çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Kahve pî yasası Bu sene dünya piyasasında kahve istihsalinin geçen senelere nispetle az olması dolayısiy le Nev-York piyasasında kahve fiatlan 51 sentten 53.2u sente yükselmiştir.Bu yükseliş piyasamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • 00RE Caddede yeni tipler İstiklâl caddesi taşradan gelenler için dûna bir staj yeri,bir nevi açık hava mek telıi olmuştur.Burada penbe ve havaî mavi kravatlarla derse başlayanlar,çok geç?meden istida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • İKTİBAS I Franco kendi yerine bir ispanya kralı hazırlıyor İspiri ya tahtının meşru vârisi Prens Don Juan eski salâhiyetleri alınmış bir tshta oturmayı reddedince general Franco ondan 14 yaşındaki oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Yalova ve Adalara işleyen vapurlar için yeni iskele Şehir Hatları İşletmesi Yalova ve Adalara işleyen vapurların bir kısmını Kabataş iskelesinden hareket ettirmek için teşebbüslere girişmiştir.Bu vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Trabzondan yapılan bir cinayet ihbarı Trabzon savcılığından şehrimiz savcılığına bir cinayet ihbarı yapılmıştır.Bundan 6 gün evvel Trahzun çarşısında elinde kanlı bir manto ile yakalanan Cemil adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ w^—ııı m—ı r Anadolu Ajansı ne zannediyor?Tarık BUĞRA idilinin bozukluğu,hâdiseleri atlayışı ve yanılmaları ile yazarlarımız içm bir ebedî konu haline gelen Anadolu Ajan-sı,sim* de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Almanya 'da Nazi rejimi hortluyor Seçme on binlerce gençten müteşekkil gizli bir aııtıkomünist teşkilâtın tedhişçi faaliyetleri ve cinayetleri.Alman çevrelerinde olduğu gibi müttefik makamlarındı' da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Eisenhower,Truman'a karşı yaylım ateş açtı Cumhuriyetçi aday,Demokrat idareyi "gaspeden,titrek bacaklı ve iradesiz bir rejim,olarak vasıf bandırıyor New Orleans,14 A.A.Dün gece burada yaptığı konuşmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Türk iyede çalışacak Amerikalı mühsndssler Nev-York,14 Nafen)Birleşmiş Amerika mühendisler teg kilâtı,TUrkiyede vazife almak istiyen ihtisas sahibi mühendisler için yer mevcut olduğunu bildirmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Âna Kraliçe nezle oldu Londra,14 AP)Halen S5 yaşında olan Büyük Ar.a Kraliçe Mary'nin bir baş nezlesinden muztarip bulunduğu ve hekimlerin tavsiyesi üzerine dairesinde istirahat ettiği bugün Buckingha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Beş defa ikiz doğuran kadın Vaşington,14 Nafen)Pennsylvania'da Pitcairn şehrinde oturan Mrs.îrmd Griseı*,dört defa ikiz çocuk dünyaya getirdikten sonra,beşinci ikiz çocuğunu da doğurmuştur.Mrs.Griser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Sıvasta kapalı bir spor salonu kuruluyor Sivasta kapalı bir spor calonu yapılmaktadır.240 bin liraya mal olacak olan salonda her t'"vi''i Ruor temasları yapılabilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1952
  • Bu yılın 5 inci İKRAMİYE EVİ Noter ve Maliye murakıbları huzurunda çekilen kur'ada Bursa Şubemiz milşteriierindlen Mehmet Emefc'e isabet ettL Cüzdan No.7097 o 1953 te 12 EV ve 600 TALİHLİYE HESABINDAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.10.1952
  • 1 Evvelki gün Ankara şehrinin hükümet merkezi oluşunun yıldönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Atıf Benderlioğlunun başkanlığında 12 kişilik bir heyeti kabul etmiş ve kendilerine iltifatta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1952
  • M 3/M ı f V Vy& k* i^ w$#i ~i mffi M 15 gün önce 18 yaşına basan bu güzel kız,ouyuK Dlr Fransız moda müessesesinde iki senedir en yeni mayo modellerini teşhir ettiği halde kendi hayatında bir defa dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1952
  • Helaise ile Abelar'dın masumane aşkları kötü bitmişti Bir gece dört beş kişi damat Abelardın odasına girdiler.Başlarında amca Fuibert vardı.Delikanlıya sıkıca bağlayıp en nazik yerinden sakat etiHer F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.10.1952
  • Futbol Federasyonu Başkana Orhan Şeref Apak'a BİR TEKLi Sulhi GARAN Orhan Şeref Apak'ın,münhal bulunan Futbol Federasyonu Başkanlığına getirildiğini bundan evvel yazmış ve bazı mühim noktalar üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.10.1952
  • Necidiyeköydeki stad inşaatının tamamlanması için Beden Terbiyesi Müdürlüğü G.Saraya 100 bin lira veriyor Galatasaray kulübü Mecidiye köyündeki stadın inşaatı için Be den Terbiyesi Genel Müdürlüğün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.10.1952
  • Lefter Italyayı neden terketti Letter Fiorantjna kulüblinil mukaveleye riayetsizlikten dâva ediyor Nice takımında bu pazar yer alan Lefter ilk maçında çıkardığı oyunla Fransızlar taralından beğenilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.10.1952
  • Bülent takım arkadaşı Bugattf Como'daa Lovmarl ile beraber BÜLENT ESEL'E İTALYA HAYRAN italyan matbuatı Bülent'ten Monumento Âbide diye bahsediyorlar Bülent Como maçına çıkmadan evvel soyunma odasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.10.1952
  • Havagucü liglere iyi başladı Ankara hg maçlarına «ecen hafta başlanmıştır.İlk haftaki maçlarda Havagucü Harbokulunu 1-U yenmiştir.Geçen sene de muvaffak maçlar çıkaran Havagücünün bu sene çok iyi neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.10.1952
  • A n kara fırîbot'u sevmiyor_6u haftaki maçları ancak 6.018 seyirci takip etti Cumartesi ve pazar günleri Ankara lig maçlarını cem'an 6.018 kişi bilet alarak seyretmiş ve bunlardan 3.979 lira hâsılat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.10.1952
  • F4.*Qfc «mü:a^y uf ıınffrfc Millî takımımız geçen sene şehrimizde yaptığı Türkiye Almanya maçı ndan evvel Yeni Futbol Federasyonunun millî maçlar mevzuu üzerinde çok hassasiyetle durması lâzımdır Babü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.10.1952
  • Yunanistan lig maçları Yunanistanda geçen hafta başlayan lig maçlarına bu hafta da devam edilmiştir.Tapılan bu haftaki karşılaşmalarda şu neticele rahnmıştır:Panionio»:3 A/E.K.1 Panatianikos:1 Ast er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.10.1952
  • Hayrebetyan ile kaşılaşacak ulan Fransız Yvel yahn akçam şehrimize gelecektir.¦fc Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü stadlarm tamiri ve genişletilmesi için kulüplere bir tamim yollamıştır.Ankara Bölgesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • 40 bin liralık vergi kaçakçılığının duruşmasına başlandı Bundan 5 ay evvel bir sigortada vuku bulan 40 bin liralık muamele vergisi kaçakçılığının duruşmasına dün 2 nci Asliye Ceza mahkemesinde baslanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Deri Hatlarında düşüklük var Son günlerde derilerimize kar şı dış piyasalarda istekler çoğal maktadır.Bu arada Almanya,Fransa ve İtalyadan yeni teklif ler gelmektedir.Bu sene sezon başından itibaren d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Otomobi)acentalarini dolandıran birisi yakalandı Dün enteresan bir dolandırıcı yakalanmıştır.Ferruh Temel adında 22 yaşla nnda Bursalı olan dolandırıcı bütün otomobil acentalaıırun bor sa mümessilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • MUHtjeî Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartlan 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Bir işçi kalp sektesinden öldü Dün şehrimizde bir kaza olmuş ve bir inşaat kalfası kalb sektesinden ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Gümrükteki ithal malları çekiliyor Hükümetin bir defaya mahsus olarak 30 eylül tarihine kadar gümrüklere gelen,Yugoslav,Çekoslovakya,İsrail menşeli ve 3 numaralı listeye ait malların çekilmesine' müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Silvan Jandarma Okulu Sa.Al.Ko.nundan:1 40 ton sığır eti 2490 sayılı kanunun 31-maddesi gereğince satın alınacaktır-2 Muhammen bedeli 48000 lira olup geçici teminatı 3600 liradır-3 Şartname Ankara-İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Satılık 30 ton kahve İstanbul Defterdarlığtnban İçel emvaline olan Gelir Vergisi borcundan dolayı haciz altına alınan 500 çuval içinde 30 ton 30000 Kg)EBC-Jabour marka 3 numaralı çiğ kahvenin,gümrük r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • r—tfiqguM Eski günler Behice Y Ü C E D AG U—^IMMMMM iEskiden beri buraya gelmekten zevk duyarım-Asırlık ağagların gölgelendirdiği yokuştan bastonuma dayanarak ağır ağır çıkarım-Buna rağmen yukarıda ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Hobin hakkındaki hi.sk.rimi biliyorsunuz.Ortalıkta dönen şeyler hakkında sizden fazla malûmatım yok.Fakat nişanlımın tehlikede olduğuna eminim.Onun Chi cagoda her an bir felâketle karşılaşabileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Uazirliyan Ercüment ÜNVEîi 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 J ¦T i ~1 5 7 8 logU 11 LSB 12 Yukarıdan Aşağıya,1 Ermiş bir insanın olağanüstü yeteneği;Kraliçe Nilgünün Refik Halit'in bir romanındaki ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • tarihteki korkunç ^CINAYETtER^ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Şair Victor Hugo'nun şiddetBî hücumu 9 Adalet Bakanı Laroche'un itirazlarına rağmen dâvaya yeni baştan bakılmasını ve eğer Lesurques suçsuzsa suçsuzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Çamaşır makinesi alınacak Her defasında kuru 5-7 kilo beş kilodan az 7 kilodan fazla olmamak üzere)çamaşır yıkayabilecek kabiliyette olmak şartile Elektrik ile ve ayrıca el ile çalışabilen tiplerden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • vaz&nî Sultan İbrahim köşesine çekilmişti,halinden çok düşünceli olduğu belli oluyordu 132 Had,hudut bilmez adama hangi had'den bahis buyuruluyor?dedi.Lütfen arizamı tetkik buyurarak icabına tevessül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1952
  • Türk ve İslâm Eserleri Müzesi:Salı hariç her gün saat:13.30 17.00 Deniz Müzesi:Pazartesi vo salı hariç her gün 10 17.Pazar günleri:10 18 arası.Resim ve Heykel Müzesi:Pazartesi hariç her gün 10 16.Yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Seyahatimiz nasıl geçti Baş tarafı 1 incide] erkânı,İtalya Protokol Umum Müdürü,İngiliz Elçisi ve İtalyan gazetecileri bizi fkarşılamay.f gelmişlerdir.Başbakan Adnan Menderesle Dışişleri Bakam Fuat Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk giicUnün timsali fcalinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyeu büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] sekizi bulmuştu-O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Orgeneral H.Saunders dün geldi Avrupadaki müttefik kuvvetleri genel karargâhı hava kuvvetleri komutam hu gün Ankarada temaslara bağlıyacak_Ankara,14 A.A.Avrupadaki Müttefik Kuvvetleri Genel Karargâhı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Kurtuluş cinayeti yeni safhaya girdi Dört ay evvel Kurtuluşta kardeşi Annayi öldüren Mihal ve Blcni Mortaoğlu adında 2 kardeşin duruşmalarına dün 2 nci Ağırceza mahkemesinde devam edilmiştir,tstepan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Amerika Deniz Bakanı [Baş tarafı 1 inekle] yi ziyaret edememiştim.Bu aene NATO milletleri arasında yaptığım bu gezide Türkiyeyi ziyaret edip Milli Savunma Bakanınız,Başbakan Yardımcınız ile konuşmak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Mısır hükümeti mühim bazı kararlar aldı Üç kişilik Niyabe rindan biri azledi Kahire,14 T.H.A.Mısır hükümeti tarafından bugün olağanüstü bir toplantı yapılarak mühim kararlar alınmıştır.İnkılâp prensip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Faruk bir tilki kadar kurnazdı bahse tahammül edememekteydi.Kral,Anna'nın yanındaki hastabakıcıyı muhakkak elde etmeye karar vermişti.Kızın kendisini alenen oda dan çıkarmak istediğini görün ce hiç is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Sabık Kral Faruk.Capri'yi terkediyor Capri,14 THA.Sabık Mısır Kralı ve karısı Neriman çocukları ile birlikte tyarın Capri adasını terkederek,Komaya hareket edecektir-Faruk ailesi efradı ile birlikte R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Taksimde dinamitte işle nen enayim Evvelki gece Taksimdeki Ha-va apartmanında dinamitle işlenen fecî' cinayetin tahkikatına ehemmiyetle devam olun maktadir-Tahkikatın dünkü safhaları sonunda hâdisenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] nışmasının karşılıklı saygı ve hayranlık yarattığı ziyaretlerden alman başlıca intihadır-Görüşmelerde iki memleketi ilgilendiren başlıca meseleler gözden geçirilmiştir-İngilizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Lübnan'da kanlı çarpışmalar Milliyetçilerin devam eden tedhiş hareketleri sonunda dün 4 kişi öldü.28 kişi yaralandı Beyrut,14 T-HA.Bugün Beyrut caddelerinde kanlı sokak çarpışmaları olmuştur-Sosyalist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • GI.Ridgway ihtar ediyor Londra,14 AP)Atlantik sindeki Silâhlı Kuvvetleri Başkomutanı General Matthews Ridgway bu akşam Londrada şerefine tertiplenen bir akşam yemeğini müteakip verdiği demeçte,Batılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Bursa içim 1t.500.000 lira ayrıldı Bursa,14 Milliyet)Camhurbaşkam Celâl Bayann daveti üzerine Ankaraya gitmiş olan Vali ile Belediye Başkanı şehrimize dönmüşlerdir.Ankara ile temaslar neticesinde şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1952
  • Esnafın öğle tatili I Kaş tarafı 1 incideJ lerden biri esnafın öğle tatili yapması hakkında idi.Teklif Bo lediye Başkanlığı taralından Jucelenecek karara bağlanacaktır.Meclis,müteakiben ilk,ortaokul v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Amerikan kara silâhlarına dahil edilen uzun menzilli atomik mermi atan top-Resim Aberdeen Mary land'de topun sekerinden ayrılmış olarak atışa hazır durumunu göstermektedir-Bu silâh 85 ton ağırlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Tekel Ganel Müdürlüğü ilânları Satınaima Kom isyonu Başkanlığından 1 Tekel Genel Müdürlüğü dosya dolabı ve kütüphane yaptırılması işi yeni şartnamesi mucibince pazarlıkla eksiltmeye konmuştur-2 Pazarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • tstanbul Sular İdaresinden Anadolu yakasında oturan sayın halkımıza Son yağmurlar dolayısıylc Anadolu yakasını besleyen Elnalı bendinde su seviyesi yükselmiş ve sıkıntılı durum zail olmuştur-lo/Eylül/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Zonguldak Valiliğinden Köy suları için.alınacak bir pusluk ma manşun galvanizli ve 19-600 lira muhammen bedelli 5000 metre madenî boru 5 kasım 952 çarşamba günü saat 15 de il daimî komisyonunda ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Fransızca Daktilosu,İngilizce mütercim daktilosu alınacak Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Genel Kâtiplik teşkilâtında çalışmak üzere bir Fransızca daktilosu ve bir ingilizce mütercim daktilo m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Neşriyat RUH ve KAİNAT Dr-Bedri Ruhselman tarafından hazırlanan ve metapsişik bahislerde büyük bir boşluğumuzu dolduran bu aylık mec muanın birinci sayısı çıkmıştır-Okuyucularımıza tavsiye ede-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • M Me isterseniz What You WUl)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian «anneye icoyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Dram kısmı Saat21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi:Haldun Derin Telefon 42157 Komedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Pugetf Türkçesi:Yılmaz İnal Telefon:40409 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı Doğu Bölgesi Yapı işleri Müdürlüğünden 1 1/10/952 tarihinde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuş olan Kulp ilçesi ilkokul noksanlarının ikmal inşaatına talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Radyo suiü)uı 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Tür küler ve oyun havaları «Pl» 15.0CI Kapanış 18.00 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Ic t.Lv-Amirliğinden verilen Askerî kıtaat iBâniarı Hv-Harp Okulunda yapılacak talebe dershane ilâve inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur-Keşif bedeli 91887,81 Lira geçici teminatı 6892 Liradır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Siirt Devlet Hasla hanesinin 399260 82)lira keşif bedelli ikinci kısım ikmali inşaatı 2490.sayılı kanun hükümleri dahilinde fiat esası üzerinden ve kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.10.1952
  • istanbu',Beyoğlu,Selimiye As.Dairesi Başkanlığından:Ankara ve İstanbul Yedek Subay talimgahı 37-ci döneminin Kasım 952.ocak ve mayıs 953 aylarında hangi okullardan mezun bulunanların sevkediJecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8