Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Amasya bölgesinde yaptığım m ı Birkaç dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1952
  • r Bir otomobil kazası daha j İstanbul 37195 plâka sayılı jeep otomobili ile Havza 21 plâka sar yılı ve yolcu dolu bir otobüs dünsaat 15 sularında Yeşilköy asfaltında Telsizlerin önünde çarpışmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1952
  • Sarıyer cinayeti o-Gönüllü kaatilin ısrarına rağmen cinayet esrarını muhafaza ediyor Sarıyer cinayeti bir deniz feneri gibi her an aydınlanıp,kararan esrarı ile devam edip gitmektedir.Polis,son günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir?Faruk tezatlar içinde yüzen bir adamdı O bazan en küçük menfaatlere tenezzül edecek kadar hasis,bazanda en kıymetli hediyeler verecek kadar cömertti Nakleden:Ümit DENİZ ii At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1952
  • Taksim'de işlenen korkunç cinayet Kara sevdalı bir âşık bir profesörü ve kendini dinamit ile uçurdu Prof.Muhittin Etingü'nün Beyoğlünda çiçekçilik yapan 40 yaşlarında bir Bolulunun aşkı dün akşam saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1952
  • Bugün şehrimizde hava kısmen bulutlu ve sisli geçecektir.Sıcaklık derecelerinde büyük bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1952
  • BİRLEŞİR AMERİKA BAHRİYE BAKANİ Kimball Ankarada Ankara,13 Milliyet)Birleşik Amerika Bahriye Bakanı Dan A-Kimball ve refakatindeki heyet bugün saat 1710 da özel bir uçakla şehrimize gelmiştir.Misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1952
  • Menderes ve Köprülü Londra'da Hava alanında A.Eden tarafından karşılanan Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız Londra radyosundan Türk milletine hitab ettiler Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • POLİSTE *f(Büyükadada kasaplık yapan Mehmet isminde biri dün akşam Adadan Köprüye gelen Basra vapuru ile bir sığır getirirken vapurda azgınlaşan hayvan mürettebattan Hızır,Kadir,Hüseyin ve Ekremi muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • KISA HABERLER Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı dün Vilâyette VaJi ve Belediye Başkanı Prof.Gökayı ziyaret ederek kendisiyle bir müddet gö-•rüşmüştür.Kadıköyde Selâmiçeşme arasındaki yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Savcılık bir ddniz kazasının tahkikatına başladı Evvelki günkü şiddetli yağmur ve fırtına sırasında Heybeli ile Burgaz adaları arasında bir deniz kazası olmuştur-Rıdvan Karabacak adında bir kaptanın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • KONG 11 E Demokrat Parti Küçükpazar Bucağı,Hoca Giyaseddin Ocağının yıllık kongresi 8 kasını cumartesi günü saat 20.30 da toplanacaktır.•fa Demokrat Parti Küçükpazar Bucağı,Hacıkadın Ocağının yıllık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Mahmutpaşadaki fş ihtilâfı halledildi Mahmutpaga dokuma işçileriyle iş verenler arasındaki ihtilâf nihayet anlaşmaya var* larak halledilmiştir-işçiler şim diki halde bu durumdan memnun gözükmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Güzel Sanatlar Akademisendd yarın tedrisata başlanıyor Güzel Sanatlar Akademisi.15 ekim çarşamba günü aaat 9 da Yıldızdaki Yüksek Mimarlık Şubesinde törenle tedrisata başlıyacaktır-Akademiye giriş imt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Prof.Chaüey'in konferansı Birkaç günden beri şehrimizde bulunan Paris Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü MüJ dürü Prof-A-Cholley dün saat 16 da Coğrafya Enstitüsünün jeoloji dershanesinde Paris mevzulu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • İki taksi çarpıştı Dün Galatada fecî bir taksi çarpışması olmuştur-Hikmet Ölçeler adında bir şoförün kul landıgı 11318 plâkalı taksi,aksi istikametten ffelen Berç Papazyan idaresindeki 11859 plâkalı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • MAKALE Komünizmi gölgede bırakan tehlike Esmaii Hami DANİŞMEND Otuz sene mütemadiyen I tarihi tahrif edilmiş,milli mefahiri tahkir ve istihfaf olunmuş,mâııeviyyat ve mu kaddesâtı bir tarafa bıra-kılıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Bundan evvelki yazımda Türk musikisinin lâyık olduğu inkişafları gösterebilmesi için Türk ve Batı musikilerine hakkiyle vâkıf dahî bestekârlar yetiştirmenin lüzumuna ve bunun için de «mektep» açılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Sadeyağ Hatlarının artmasına meydan verifmiyecek önümüzdeki kış aylarında sa deyağ fitalarmın normal haddin üstüne yükselmesini önlemek maksadile Belediye tarafından piyasaya yeni tip bir yağ çıkarmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Bu yıl Teknik Okula müracaat fazla Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Okula giriş imtihanları dün neticelenmiştir-Bu sene Teknik Okula 793 ü sanat enstitüsü,67 si lise mezunu olmak üzere 860 kişi müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Yeni bir eroin kaçakçısı daha yakalandı Emniyet 2 nci Şube kaçakçılık masası memurları son aylar zarfında beyaz zehir kaçakçılarına karşı açmış oldukları a mansız mücadeleye muvaffakiyetle devam etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU "Biz,Resulûllah ümmetiyiz ve her şeye tahammül edenlerdeniz,62 Yalnız,demişti,ey Cerrahın oğlu,Cenabı Hak,eüz'î iradeyi de biz kullarına v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Sarhoşları kusturma o-Birkaç gündenberi tatbikma başlanan yeni usul iyi netice veriyor Vilâyetçe alınan karar üzerine bazı semtler,vatandaşlara rahatsızlık veren sarhoşlara karşı «apomorfin» şırıngası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • HALKIN SESİ Gece kuşlarından ^SMp şikâyet edliiyor Adresi ve ismi bizde bulunan bir okuyucumuz yazıyor:Bizim Hacıhasan geceleri başka bir âlem oluyor.Meydanın bir köşesinde kalabalık bir grup toplanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Mevlânekapı cinayeti;o-On gün evvel boksör Kenanı öldürtenlerin duruşmasına dün başlandı 10 gün evvel Mevlânekapıda bir veremli tarafından Keaan adında genç bir boksörün tabanca ile yaralandığını ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Hie.14 Ekim 1952 Salı Bu 24 Mulı.1572 1 Ekim 1368 VAS CÎT VASATI EZANİ Güne?Ogle tkind Akşau Yatsı îmsal 6.10 12.00 l 15.06 ıı 17.31 19.03 c 4.32 12.37 6.20 9.38 12.00 1.30 11.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1952
  • Yeni tip ekmeğin ine dün başlandı 79-81 randımanlı undan yapılan yeni ekmekler eskisine nazaran daha pişkin ve beyaz Toprak Mahsulleri Ofisi ye Belediye İktisat Müdürlüğünce uzun zamandan beri tetkikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • î Sayın Doktorlara DİCODİD TABLET CAKDIAZOL Di COD İD Liq,PARACODİN SIKÜF PARAGODIN TAB.LET Eczanelere kâfi miktarda tevzi edildiğini say^ı ile bildiririz^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • Ruslar bir Amerikan uçağını düşürdüler Hâdiseyi tevil yolu ile ikrar eden Sovyetler,üstelik,uçağın Rus topraklarında uçtuğunu ileri sürerek Amerikan makamlarını protesto ettiler Londra,13 AP)Moskova r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • İran'h talebeler açlık grevi yaptı Stuttgart,13 A,A-50 iranlı üniversite talebesi,döviz kurları üzerinde şimdiye kadar kendilerine tanınmakta olan imtiyazlı durumun kaldırılmasını protesto maksadivle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • Hollywood'un tanınmış prodüktörlerinden bîri öldü Pacific Palisades California)13 AP)Sessiz sinema zamanından beri Hollywood'un en tanınmış prodüktörlerinden biri olan Jack Conway dün gece burada 65 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • I ngilf erenin İrana verdiği cevabi nota O Petrol dâvası hakkındaki İran teklifleri reddedildi-Nota bu fitin yetkili makama tevdi ediliyor Londra,13 A.A.İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden,petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • Beyrut'ta kanlı çarpışmalar oldu Beyrut,13 A.A.Dün gece Sofar yakınında bulunan Begdar'da Dürzi kabile reislerinden Sosyalist Nasyonal Cephe Lideri Kemal Combulat'ın taraftarlariyle eski Savunma Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • İspanya'da Kristof Koiomb günü yapıldı Granada İspanya)13 AP)Kristof Koiomb bünü münasebetiyle yapılan merasimde General Franko 460 sene evvel Yeni Dünyanın keşfinden dolayı bütün şerefin îapanyol mül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • ingiltere,Rusyadan buğday alıyor Londra,13 A.A.öğrennildiğine göre İngiltere,bu hafta içinde Sovyetler Birliğiyle im yalanacak ticaret anlaşması ahkâmına tevfikan bu yıl zarfında Rusyadan birmilyon to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • Siyasî İcmal İngiltere Irak İraktan bildirildiğine göre komşu memlekette son günlerde geniş bir siyasi faaliyet başlamıştır.Yirmi sene evvel imzalanan ve 1957 oe nihayet bulacak olan İngiliz Irak itti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • ¦«V^VtM^AAA/7Ö/f Şehrin yağ dâvası Sayın Belediye Reisimizin kış ucuzluk kampanyasına medhal olarak yağ meselesini,diğer gıda maddelerine tercihan,ele aldığı malûmdur.Hattâ 575 kuruşa mubayaa ettirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • H SANAT HAREKETLERİ Bir konuşma rank buğra Dünkü yazımda Hisar dergisinden bahsetmiş-Ziya Os-man Saba'nın ekim sayısını süsleyen şiirini alarak,o sa-yıdan ayrıca bahsedeceğimi söylemiştim» Araya,zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • İKTİBAS Milyoner avcısı ve dört kadınlı Gabor ailesi Yaptıkları evlilikler sayesinde meşhur olan bu ana ve Uç kızdan biri vaktiyle memleketimizde,kalmış,hattâ tâbir caizse gelinimiz bile oSmuştu.Bu,şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1952
  • 62 Sizi tanıştırmalıyım Frederiko dedikten sonra bana bakarak ilâve etti:Sizi tanıştırmıştım-Birbirinizi untumadığmızdan eminim-îşte bu da Fernandodur Fredriko,hani sana daima bahsederdim-Onlar el sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.10.1952
  • ¦i EH fi 1 tel Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü dün öğle üzeri uçakla Yeşilköy hava alanından Londraya müteveccihen şehrimizden ayrılmışlardır.1 Başbakan Yeşilköy hava akınında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1952
  • Yukarda resmi görülen Hedy Jones Fransanın Manş sahillerinde doğmuş,bir gemide kaçak olarak Amerikaya gitmiştir.Bir müddet moda salonlarında model olarak çalıştıktan sonta M.G.Min dikkatini çekmiş,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1952
  • Davud,sarayın balkonundan gördüğü Bat Şeva'ya vuruldu Davud,harem kâhyasının getirdiği mektubu okuduktan sonra:"Hamdolsun9 rakibi yerine yoHarlık dedi,gel Ş ya,o kahramanlar araş na karıştı.Bat Şeva K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.10.1952
  • Milliyet Kupasını kazanan takım GâZBtaiTBŞZ tarafından tertiplenen,futbol tumuası final macında Kabataş'ı 10 mağlûp ederek «Milliyet» Kupasını kazanmaya muvaffak olan Yenişehir Gençlik Kulübünün futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • Garbisin cezası bitiyor Profesyonel ligin ilk haftasında oynanan Vefa Adalet maçı esnasında.Adaletli Ahmedin tecavüzüne maruz kalan ve meçhul bir sebepten dolayı 20 gün cezalandırılan Vefalı Garbis'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • Tecrübesizler arası İstanbul Greko-Romen birincilikler?Tecrübesizler arası İstanbul Greko Romen güreş birinciliklerine bu cumartesi günü İstanbul Güreş Kulübünün Fatihteki lokalincie başlanacaktır.Dfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • Ateş Gençlik Kurtuluş Kulüpleri güreş maçı Kıymetli güreşçilerimizden Ke mal Demirsürenin çalıştırdığı Ateş Gençlik Kulübü güreş ta-kum ile Kurtuluş takımları 25-10-1952 cumartesi günü &a-at 21 de Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • MAFGORİE JACKSON dünyanın en iyi kadın at leti unvanını kazanmıştır.Memleketi olan Avustralya'da gittiği her şehirde büyük bir merasimle karşılanan Olimpiyat 100 mşampiyonunun en sevilen Avustralyalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • Fransanin ilci kıymetli atleti Mimonn solda)Heinricb sağda Fransanın en çok sevilen atletleri Yapılan bir anket sonunda Heinrich birinci va Mimoun ikinci oldular Fransada yapılan bir anket sonunda en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • Bakırköy Langa maçı Sezona hızla giren genç Bakırköylüler 5.10.852 günü Yeşilköy ü 2 0 ve dün de Lânga gençlik B)takımım 8-0 A)takımını 3-1 yenerek iki kıymetli kupa kazanmışlardır.Bakırköy Gençlik Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • Bîr tanışma maçı Dünkü pazar günü Selimiye sahasında «Tozkoparan» spor kulübünün A ve B takımları ile «Türkeli» nin A ve B takımlarının yapmış oldukları maçın neti çeleri aşağıda gösterilen vaziyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • Ar Istanbul enternasyonal Ping-pong turnuası 18-21 kasım 1952 tarihleri arasında şehrimizde yapılacaktır.Bu turnuanın çok cazip olacağı muhakkaktır* Ar Ankara.İzmir ve İstanbul takımları arasında yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • wSsSi^iS AVRUPA İNGİLTERE maçına doğru P Yukarda ingiltere liglerinden ve Iskoçya İngiltere millî maçından bir enstantane görülüyor.İngiliz millî takımı yeni mevsime başlarken BB-j ingiliz futbolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • İTALYA Mısır maçı Doğu Akdeniz Kupası maçlarından olan bu karşılaşma 26 ekimde oynanacak Doğu Akdeniz kupası maçlarından italya Mısır mHlî futbol karşılaşması 26 ekim 1952 tarihinde yapılacaktır-Italy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.10.1952
  • PROFESYONEL LİG' MUVAFFAK OYUNCULA üç haftadanberi yapılan maçların en iyi oyuncuları kimlerdir?Profesyonel lig maçlarının 3 üncü haftasını da kapatmış bulunuyoruz-Liglerin başladığı 27 eylülden bu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.10.1952
  • RÖPORTAJ aşabahçe sür'at po e bir seyir tecrübesi Yalova istanbul komşu kapısına dönüyor Bu sena Adalarda ev bulamıyacak mıyız K)sınıfı gsmsler hangileri Hayvanat ilminde olduğu gibi "Kapı,lı isimlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1952
  • P.T.T.işletme Genel Müdürlüğünded:1 İdare ihtiyacı için 10000 adet 4 No-lu ve 30000 adet 4 boğazlı makara porselen izolatör kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Tamamının muhammen bedeli 30-500 ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1952
  • Nöbetçi eczaneler Beşiktaş:Nail Halit Eminönü:Eminönü Bakırköy:Hilâl Eyüp:Eyüpsultan Fatih:İsmail Hakkı Beyazıt;Gedikpaşa Merkes Beyoğlu:İstiklal Taksim:Taksim Şişli:Halk Galata:Merkez Kasımpaşa:Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1952
  • sKWaWwnam "Su Sadrazamdan korkma r keli ve kurnaz bir adama lı çok tehlibenziyor,131 Biliyorsunuz ki ben kulunu Sultanımız çırak etti ve Anadolu beylerbeyliğine tayin buyuruldum.Hep bir ağızdan bağırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1952
  • İKTİBAS Milyoner avcısı Baş tarafı 3 üncü sayfada)zon kürkünü orauzlayıp uçağa atladı ve Nevyorkun yolunu tuttu-Fakat ertesi gü« bu kürkün de agırıldığını gördü Amerikaya ayak basarken asağı yukarı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1952
  • KC Hazırlıyan Ercüment ÜNVER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It 12 Soldan Sağa:1 Kadın kumaşı;Bebek ayakkabısı.2 Dünyanın en yük sek yeri iki kelime)3 Dayanıklı;Üsftin dûnu.4 Eski devletlerden biri;Bir harfin ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1952
  • akat ümit ettiğiniz kadar abıl olmadığımı da söylemek mec uriyetindeyim.Hayalhanenizde ydurduğunuz masalları bir taıfa bırakarak hakikati söyleriniz daha iyi olur.Kaşlarını çatarak:Hakikati mi?Sizi ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Yargıç,defterin bir sahifesinde durup göz gezdirdi,çehresi değişti 8 İsterseniz not defterime de bakabilirsiniz:Bütün alışverişlerimi oraya tarihleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Sümerbank Genel flîiidüriiiğiinden:Ereğli Konya)Pamuklu Sanayii Müessesemiz alanında arteziyen kuyusu açtırılacaktır-Bu işe ait şartname parasız olarak inşaat Müdürlüğümüzden ahnabilir-EksUtme 31 ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Değiştirilmesi düşünülen iskeleler Denizcilik Bankası,Ada ve Yalova seferi yapacak gemilerin birkısmını Kabataş iskelesinden hareketettirmek üzere teşebbüslere girişmiştir.Diğer taraftan Kabataştaki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Atom hırsızı karı koca affedilmiyor Vaşington,13 AP)Alt Mahkeme bugün Amerikalı atom casusları Julius ve Ethel Rosenberg'in dinlenilmeleri huşu sundaki bir dileği reddetmiştir.Birleşik Amerikaya ait a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Taksimdeki korkunç cinayet [Baş tarafı 1 incide] Rıfat,bir sene kadar evvel Bedri adında bir müteahhidin genç hizmetçisi Ayşe'ye âşık olmuş ve nihayet üç ay kadar ones de Ayşe'yi Bedri'den istemiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Nasıl karşılandılar [Baş tarafı 1 incKlel Misafirlerin etrafını saran yüzlerce gazeteci ve foto muhabiri faaliyette bulunmaktaydı.Aynı anda yanan yüzlerce magnezyum lâmbasının ışığı altında salona doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • r-Kimball Ankarada [Bas tarafı l incide] Hava alanında Birleşik Amerika Büyükelçisi Mc Ghee.Amerikan Yardım Kurulu-Kara ve Deniz grupu Başkanları ve yabancı ataşeler de bulunmakta idi-Birleşik Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Güney Kore yalnız silah istiyormuş Indianapolis,13 AP)Buraya gelen Güney Kore Büyükelçisi Yu Çan Yang bugün verdiği bir demeçle Amerikalıların kalblerini fethetmiştir.Büyükelçi şöyle demiştir:«Bize sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Ankara dün gece elektriksiz kaldı Ankara,13 Milliyet)Bugün akşam üstü saat 18.45 de şehrimiz elektrik santralında vukua gelen bir hâdiseden ötürü bütün şehrin cereyanı kesilmiştir.Yenişehir mmtakası 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • [Baş tarafı 1 incide J r inak üzejre zemin hazırlayacaktı.Faruk,para için her türlü haksızlığı yapacak tipte bir insandı fakat,bazan müthiş bir cömertliği tutar,servet de£evindeki hediyeleri kargısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • iran'da bir Sabık Tahran polis müdürünün hazırladsğı teşebbüs zamanında haber aisnarak akım kaldı Tahran 13 T.H.A.İran Dış ı işleri Bakanı Hüseyin Fatün'nin bugün yaptığı basın toplantısında açıkladığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Üç Yugoslav belediye başkanı îstanbula geliyor Yugoslavyanın Belgrad.Zagrep ve Üsküp Belediye Başkanları,istanbul Belediyesinin davetlisi olarak yarın şehrimize geleceklerdir-Misafir Belediye Başkanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Bir lead m frene çarparak öldü İzmir,13 Milliyet)Bugün Mersinlide garip ve müessif bir kaza olmuş bir kadm trene çarparak ölmüştür.Hadise ğudur:Saat 10 sıralarında Mensini!istasyonunda duran trene doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Kral Faruk askerî mahkemede yargılanacak Kahire,13 A.A.Eski Mısır Kralı Faruk,Askerî Mahkemede yargılanacaktır.Haber henüz resmi bir surette teyit edilmemiş ise de iyi bir kaynaktan öğrenildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Tunusta çete harbi başladı Tunus,13 T.H.A.Tunus milliyetçileri son günlerde Tunusun bütün şehirlerinde yeniden Fransızlar aleyhinde şiddetli bir çete harbi yapmağa başlamışlardı r.Sabotajlara devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Sarıyer cinayeti [Baş tarafı 1 incfcM luk çekmiş ve bu yüzden,tahkikatın selâmeti için,pek haldi olarak,en ufak olay ve delilleri dahi saklamağa başlamıştır.Ben kaatilimv diye ortaya Cikan deli terzin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali İmlinde zaferler yaratan,girdiği yüzleroe müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] f4Zcmin yanına gitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1952
  • Amerikalılar israil'de film çeviriyorlar Tel Aviv,13 T.H.A.Halen Israilde birçok Amerikan fil mi çevrilmektedir.Ayrıca bazı filmlerin çevrilmesi için gerekli hazırlıklar ikmal edilmektedir.Rejisör Edw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • HESABI DOĞRU YAZISI DÜZGÜN"] th£M KULLAN Kİ YUZUN GÜLSÜN MEKTUPLARINIZIN HESAP İŞLERİNİZDE EMNİYET.SUR'A ZAMANDAN VE MEMURDAN TASARRUF ETMEM İSTERSENİZ,10 TUŞLU SON â' SİSTEM VE PRATİM SM* m,VAZILMASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Pirinç ve kırık pirinç alınacak Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden Kapalı zarflı:420 ton pirinç 50 kırık pirinç satın alınacaktır-Şartname:Zonguldak'ta:Ereğli Kömürleri işletmesi Ticaret M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Denetçi yardımcılığı müsabaka imtihanının tehiri hakkında Sayıştay Başkanlığından:20/10/952 pazartesi günü icra edileceği Ankarada çıkan Zafer ve Hürses gazeteleri ile 24"26 eylül 952 Îstanbulda çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Muharrir Oğuz Öztlof?»Şevki Beyin Hayatı» filminin mukavelesini imzalıyor Bestekâr Şevki Beyin hayatı filme alınıyor Henüz 30 yaşında öldüğü halde Türk musikisine sayısız besteler hediye eden meşhur b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Tashih İstanbul Defterdarlığından 7/Ekim/952 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan «îmar durumları mevcut satılık emlâk» başlıklı ilânda satışları 15-10-952 çarşamba günü saat 14-30 da yapılacak olan gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Antalya İli Daimî Komisyonundan:8/10/952 günü saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usulü ile satın alınacağı ilân olunan iki ve ikibuçuk parmaklıktan 3720 metre galvanizli su borusuna ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Kastamonu Valiliğinden:inebolu ve Tosya ilçeleri memleket hastahaneleri ile Cide» Azdavay ve Abana ilçeleri dispanserlerinde lüzumlu ilâç ve tıbbî malzeme açık eksiltme suretiyle alınacaktır-Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • iStillur tl.12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve dans müziği «Pl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • fştanbulLevazam Amirliğinden verilen Asker?Kıtaat ilânları 1 Kapalı zarf usulü ile keşif ve şartnamesine göre Bursada Fizik hastahaııesi inşaatı yaptırılacaktır 2 ihalesi Ankara M-SB-4 No-lı Sa-AL Kod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • w\6f«il r Muhip Amman «Son Gece» filmi nin harp sahnelerinden birinde Bu sene gösterilecek olan yeni Türk filmi:Son Gece Işık Filmin dokuz aydan beri üzerinde çalıştığı «Son Gece» filminin çevrilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'srul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklıfc Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Elektrik te i isatı yaptırılacaktır İller Bankasından:1 Mardin Vilâyetine bağlı Gercüş kasabası elektrik tesisatı dizel grubu ve AG-şehir şebekesi)yaptırılacaktır-2 Tesisatın işler hakie keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.10.1952
  • Karsak Orhangazi köprülerini iki taraf yaklaşma yolları yaptırılacak Kara yolları 1 inci BölgeMüdürlüğünden 79691-31 lira keşif bedelli Orhangazi Karsaklı köprüleri iki taraf yaklaşma yollarının yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8