Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Bugün şehrimizde hava kapalı ye yer yer yağışlı geçecek,hava sıcaklığında değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Dün Haydarpaşada on binlerce İstanbullunun coşkun sevgi tezahüratı ile karşılanan Başbakan bugün Londrayagidiyor Dünkü İngiliz gazeteleri,bu ziyarete verilen büyük ehemmiyeti belirtiyorlar İngiltere h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Güreş meydanlarında gösterdiğim muvaffakiyeti çekemeyen birkaç kişi beni gözden düşürmek için ne yapacaklarını bilemiyorlardı.Bir ara İşi,beni en çirkin bir cürüm ile suçlandırmaya kadar vardırdılar.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Kraliçe Feride tokat yemiş gibi irkiimişti M Partideki hâdiselerden sonra Feride Kahiredeki Kubbe Sarayından ayrılıp Iskenderiyedeki Murtaza Sarayına yerleşti Nakleden Ümit D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Skorjeni yine rahnede Paris,12 T.H.a.Boraya gelen haberlere göre,harp içerisinde çok esrarengiz bir şahsiyet sayılmış olan ve bugün de [Devamı Sa.7 Sii.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Amerika Bahriye Bakanı Ankara'da bekleniyor Mr.Dean Kimball,An karadaki siyasî temasları müteakip Istanbui'a gelecek Ankara,12 Milliyet)Birleşik Amerika Bahriye Bakanı Mr.Dean Kimball ve refakatin Mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Halk" Partisinin beyannamesi Cumhuriyet Halk Partisi İsmet Inönünün Eğede yaptığı son seyahatler ve bu seyahatin İzmir merhalesinde söylediği nutuktan doğan hâdiseler münasebetiyle dün bir tebliğ neşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Fazla sürat yüzünden devirten otomobilin hali Fazla sürat yüzünden dün lO er yaralandı Tazısı 7 nci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • İsmet İnönü'nün İzmir nutku ile tahrik ettiği hâdiseler hakkında Demokrat Parti Genel Kurulu beyanname neşretmiyecek Ankara,10 Milliyet lnönünün îzmir nutku ile tahrik ettiği hâdiseler hakkında Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • G.Saray:2 Beykoz O,F.Bahçe:5 Emniyet:O Vefa:2 B.Spor:O,Adalet:2 I.Spor s 1 Profesyonel lig {maçlarına dün dört stadda bir den devam edilmiştir.Mithatpaşa stadında Galatasaray heyecanlı bir oyundan spn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • NATO 75 tümen istiyor Bu talep aralık ayı içinde NATO ile alâkalı memleketlere resmen bildirilecek Vaşington,12 T-HA)Askerî çevrelerden sızan bir habere göre» Batılı memleketlerin Lizbonda takarrür ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Yedek subayların hizmet devresi uzatılmıyacak Ankara 12 Milliyet)Son günlerde halen kıtalarda vazife görmekte olan 35.dönem yedek [Devamı Sa.7 Sü.4 de?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • Cinayetini,kazamı?Fındıklı sahilinde bir erkek cesedi bulundu Dün sabah saat 8.30 sıraların da Fındıklı Salıpazar önlerinde bir cesedin yüzmekte olduğu görülmüş ve vaziyetten polis ha berdar edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1952
  • r-Kral Faruk hikâye yazıyor Londra,12 AP)Memleketinden uzaklaştırıldıktan sonra artık zengin bir adam olmadığını söyliyen Mısır Kralı Faruk burada pazar günleri yayınlanan «Empire News» mecmuasında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • MAKALE Yemen'in dostluk ve düşmanlık hâtıraları İsmail Hami DANİŞMEND Bir Kahire telgrafına göre oradaki Türk ve Yemen elçileri arasında bir dostluk muahedesi akdedilmiştir:İki 11 taraf için de uğurlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Ct I S A HABERLER if Bir İngiliz firması şehrimizdeki Belediyeye ait Çırağan Sarayını otel yapmağa karar vermiş ve bu iş için ilgililer nezdinde teşebbüse geçmiştir.İr Çıta Öğretim mensupları için Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • TOPLANTI if İstanbul Flârmoni Derneğinin seenlik genel kurul toplantısı 15 ekim saat 18 de Dernek merkezinde yapılacaktır.TÖREN ¦fc Kazan Hanlığının Ruslar tarafından istilâcısın 400 üncü yıldönümü mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sorara Yazan:S.NAFİZ TAKS'J Develer harp meydanından ganimetleri Medineye getirmişti 61 Acemler son neferlerine kadar mücadeleye devama karar verdiklerinden netice onlar için pek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Denizcilik Bankası Havuzlardan armatörlerin ve yabancı firmaların istifade edebilmesine ka rar erildi Denizcilik Bankası,havuz te-sislerinin tevsiine ve buradaki mesainin daha rasyonel ğekle getirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Bir açıklama Birkaç gün evvel gazetemiz de Cerrahpaşa Hastahanesindeki verem pavyonunda yapılan ameliyatlara temas eden bir ya» zı neşredilmişti.Hastahane Başhekiminden bu mevzuu tavzih e len bir mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • 23 Ekim 30 Muh.1952 Eylül 1372 Pazartesi 1368 VAKİT VASAT!EZANI Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 6.09 12.35 12.00 6.27 15.07 9.34 17.33 12.00 19.04 1.30 4.31 10.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Şube ve Ajanslarınızın 102"* ŞİŞLİ AJANS» Bugün Açıldı Türkiye İŞ Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Okullarda ders saati Yabancı okullarda çalışan Türkçe öğretmenlerinin ders ücreti fazlalaştırıİdi İlgililerden aldığımız malûmata göre yakında Millî Eğitim Ba kanlığı taralından Istanbula gönderilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Koradan dönen subaylara madalya verilecek 15 ekim çarşamba günü Ankarada Orduevinde bir tören yapılacak ve Koreden dönmüş bazı subaylarımızla iki hemşiremize Kızılay tarafından verilmiş madalyalar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • HALKIN SESİ Başıboş sinemalar «Fatihte,îskenderpasa mahallesinde oturan ve tam adresi bizde bulanan bir ok uy ucumuz yazıyor:«Kış geldi sayılır.Bu mevsimde,hele bizim gibi orta halli istanbullular içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Sanayi Odasında yarın bir top&antı yapılacak Sanayi Odası İdare Meclisi yarın saat 17 de bir toplantı ya pacaktır.Bu toplantıda Ankara dan dönen heyetin vereceği iziı hat dinlenecektir.Bilindiği gib)b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Istanbul Vali ve Belediye Reisiı Ordinaryüs Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay Avrupadan avdetini müteakip,yalnız istanbul şehirlilerini değil bütün yurtdaki vatandaşları ümide düşüren uzun ömür sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanı 9 Sterling:Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.I3veç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Atılış 790.50 280.30 0.S0 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.S0 0.01.876 9.73.90 Kapanıp 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • POLİSTE İt Sirkecide Hamidiye caddesindeki Uyar elbise mağazasına dün gece bir hırsız girmiş ve çekmeceden 967 lira para çalarak kaçmıştırit Fatihte Karaman caddesi 55 numarada oturan Hasan,Aşmazın 1,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1952
  • Ramideki evlerin inşasına hız verildi Göçmen evleri iddiaların asıieız İl Toprak ve iskân Müdürlüğünden bildirildiğine göre geçen sonbaharda inşasına ballanan Rami gçmen evlerinde,aradan dört mevsim g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • 61 «Dünkü tefrikamızın doğru Seklini bugün veriyor ve sayın okuyucularımızdan özür diliyoruz:Ben de isterim Nasıl yapalım?t Bu da mı mesele Fernan do?İstersen ben sana uğrayayım,istersen sen bana g£İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Hisar,Tarık BUĞRA laşıuoğa ne lüzum var-Bir san'a t dergisi iyi örnekler verdimi ve verilmiş iyi örnek lerin propagandasını yaptığı» yapabildiği takdirde vazifesi-ni en iyi şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • İKTİBAS İngiltere yapılacak o Manş denizi uttrmfon K*çec#h olan tünelin bir mfihruilfci tarafındım hazırlanan projesi:Mühendis tünelin maktaı iizermdei' izahat veriyor.Avrupa birliği taraftarlarının y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • Siyasî icmal Bulgaristan haberleri Bulgaristandan sızan haberler Rusların komşu memlekete tamamiyle el koyduklarım,artık Bulgar hükümeti,Bulgar devlet idaresi denilebilecek müstakil bir teşekkülün mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • Ankara'nın başşehir oluşunun 29 uncu yıldönümü bugün kutlanıyor Ankara,12 T-H-A.ğeh rimizin hükümet merkezi oluşunun 29 uncu yıldönümü yarın büyük bir merasimle kutlulanacaktır-Merasime,şehrimizdttki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • 8 yaşında bir çocuk kamyon altında can verdi Kızılcahamam.12 THA-Kasabamızın Pazar nahiyesinde fecî bir kamyon kazası olmuştur-Şoför Ahmet idaresindeki Kızılcahamam 28 plâka sayılı kamyon kasabamıza d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • Belçikada Belediye seçimleri Bruxelles,12 A-A.Belçikada bu sabah Belediye seçimlerine başlanmıştır-Seçime iştirak mecburîdir!seçim defterleri saat 14 de kapanacaktır-İlk neticeler akşam belli olabilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • EKSPRES ALINIZ?50 BİN LİRALIK EŞYA LİSTESİNİN BİR KISMI 1 Buz dolabı 1 Motosiklet 2 Hoover çamaşır makinesi 2 Hoover elektrik süpürgesi 1 Hoover cila makinesi 1 Seger elektrik süprügesi 1 Minevra diki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • Sayın Doktorlara öksürüğe karsı PARACODÎN KNOLL lO Tabletlik tüp 105 kuruş Eczanelere tevzi edilmiştirî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • Kore hava ve kara savaşları Komünistler alü gündür ele geçirmek için uğraştık lan «Beyazat» tepesi uğrana 10 bin kişi kaybettiler Tokyo 12 Nafen)Günlerden bori yirmi defa el değiştirmiş olan mühim Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • Komünizm taraftarı memurlar meselesi Âyân üyesi Alexander wiley de Birleşmiş Milletler teşkilâtında çalışan Amerikan tebaalı memurlardan bahsetti.Bugün tahkikat açılıyor Washington 12 A.A.Cum huriyetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • Paşabahçe yolcu g misi servise giriyor Denizcilik Bankası şehir hatları işletmesin ait yeni Paşabahçe yolcu gemisinin revizyonu sona ermiştir.Seyir tecrübeler:bugün saat 13 te yapılacak olau vapur haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1952
  • v\ız& JÖPI Bir prenses sütçü ile evleniyor Japon İmapartoru Hiro Hito'nun üçüncü kızı Prenses Yori'nin Tokyoda sütçülük eden bir çiftçi ile evleneceğini anne ve babasının buna muvafakat eylediklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.10.1952
  • m-&j r S HoUywood'da yapılan anatomi güzelliği müsabakasını yufcarda resmini gördüğünüz Busty Brown J İ kazanmıştır.Busty Brown bu müsabaka sonunda üç film şirketinden gayet cazip teklifler almış faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1952
  • HER6ÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A âşıkı Aris,rakibini omuzu olup yaraladı Çok sevdiğimiz gelincik,Afroditin kendisidir.Kâinat ifiâhı onu azaptan kurtarmak için bu çiçeğe kalbatmişti.Aslı kadar severiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.10.1952
  • Gazetemizin futbol turnuası dün sona erdi Kupasını Yenişehir kazandı Gazetemiz tarafından tertip edilen futbol turnuvası dün nihayete ermiştir.Dün sabah Vefa stadında yapılan «Milliyet Kupası» final m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.10.1952
  • Profesyonel lig puan durumu M.o.B-M.AT YE P 1—Vefa 3 3 9:0 6 2—Fenerbahçe 3 3 12:1 6 3—Beşiktaş 3 3 13:5 6 4—Galatasaray 3 2 1 5:4 4 5—t Spor 3 1 2 7:10 2 6—Kasımpaşa 3 1 2 4:8 2 7—Adalet 3 1 2 3:8 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.10.1952
  • Fransa lig maçları Paris 12 Radyo)Bugün oynanan Fransa lig maçlarında şu neticeler alınmıştır:Racing:2 Montpellier:1 Lens:5 Rennes:0 Nice:2 Nîmes:0 Marseille:3 Metz:0 Nancy:0 Le Havre:3 Sete:2 Stade F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.10.1952
  • Adalet İ.Spor önünde ilk galibiyeti temin etti Şeref stadında dün yapılan profesyonel lig macında Adalet Istanbulsporu 2—1 yenerek bu seneki şampiyonasında ilk galebesini kazanmaya muvaffak oldu.Hakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.10.1952
  • Vefa,B.Sporu hiç gol yemeden mağlûp etti Yeşil Beyazlılar dün kendi sahalarında güzel bir oyunla 2-0 galip geldiler DUn Vefa stadındaki profesyonel lig maçım Vefa Beyoğluspor takımları Sıtkı Eryar'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.10.1952
  • Fenerbahçe Emniyeti dün kolaylıkla yendi:5-0 Sarı-Lâcivertli takımda Nedim'in şaheser oyunu bilhassa nazarı dikkati celbetti Günün ikinci maçı 7000 kişiyi aşan bir seyirci kütlesi önünde Fenerbahçe pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.10.1952
  • Galatasaraylı Ali ile Hikmetin bir hücumunu Beykoz kalecisi yatarak önlerken,Levon Ue tsmet onu takip ediyorlar Foî Milliyet MiTHATPAŞA°Dün yapılan maçta STADINDA GALATASARAY Beykozu 2-0 mağlûp etti S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.10.1952
  • BULMACA Uazırlıyan:Sadi B»8AH 2 3 416 7 8 91011 12 1 2 3 v atmmw 4 1 5 6 7 I I 8lpiiiir 9 iûR Jp ÜS 1 w H 12] Soldan Sağa:1_Duman izi;İhrak et;Nida 2 Sondaki harfsiz külhanbeyinin cesuru;Tersi bir eda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1952
  • Vasiyetnameyi bir daha gözden geçirdim ve maddelerini yük aek sesle hulâsa ettim.Bunlardan biri çok uzundu.Robin yirmi bir yaşına gelmeden evvel vefat edecek olursa servetinin taksmi edileceği müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1952
  • Radyonun "eğlence yerleri saati,nasıl hazırlanıyor Hapishane kamyonu gibi ssyyar radyo stüdyosu Eğlence neşriyatı nasıl nasırlanıyor Sesim duyulsun diye neler yaparlarmış Binlerce lira sarfı ile alınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1952
  • Atatürk kitap,fotoğraf ye heykel sergisi İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği,Atatürk Derneği ile müft tereken bir Atatürk kitap,fo toğraf va heykel sergisi)açacaktır.Bu hususta hazırlık ve çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Dâvanın ruhu bütün canlılığı ile kalblerde yaşıyordu 7 Onun suçsuz olduğunu yalnız ben isbat edecek durumdayım-Ne yazık ki iş isten geçmiştir» Yargıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1952
  • VAtaui jÇg,ma& $wmamuii/Dişi şeytanlar,Padişaha söylediklerini yaptırmakta güçlük çekmiyorlardı 130 ü Valide Kösem Sultan arzusunun değişmediğini görünce:Aslanım dedi,iradelerin başımız üstünedir;acab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1952
  • Faydalı Nöbetçi eczaneiar Beşiktaş:Nail Halit Eminönü:Eminönü Bakırköy:Hilâl Eyüp:Eyüpsultaıı Fatih:İsmail Hakkt Beyazıt:Gedikpa$a Merke* Beyoğlu:İstiklâl Taksim:Taksim Şişli:Halk Galata:Merkez Kasımp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] lerde bulunurlar* A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Kendisini asmak suretiyle intihar eden hizmetçi Üsküdarda dün esrarlı bir in' tihar vak'ası olmuştur.Ihsaniycde Hafız Mehmet Bey sokağında 6 numaarh evde hizmetçilik yapmakta olan Ayşe Dabakoğlu adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Belediye otobüsünde çalışan şoförlerin ücretleri Belediye otobüslerinde çalışan şoförlerin ücretlerinin yeniden ayarlanması kararlaştırılmıştır.Bu ayarlamadan sonra ücretler bir miktar artmış olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Mısırda fiatlarm kontrolü Kahire.12 Nafen)Mısır askerî mahkemeleri,fiatları mevcut kararnameye ragmen ziyadesiyle arttıran dükkân sahipleri ile tüccarları my&ake me etmeye başlamışlardır-Ga zetelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Hür Alman Ordusu kuruluyor Kurulacak kolordulara Alman general ve subayları komuta edecek-Fransızların itirazına rağmen bu konuda anlaşmaya varıldığı bildiriliyor-Bonn,12 T.H.A.Halen Alman hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Eski muhariplerimizden bir heyet Yunan istana gidiyor Yunan Eaki Muharipler Birliğinin 12 Ekim 1962 tarihinde Dedeağaçta Aktedecekleri bilinci Eski Muharipler Kongresine Yugoslav Eski Muharipleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Fazla sür'at Dün Beşiktaşta fecî bir otomobil kazası olmuştur.Yıldızdan Beşiktaşa gitmekte olan ve içinde 15 askerin bulunduğu 102460 numaralı askerî pikap Beşiktaş virajını dönerken süratin tesiriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Başbakan bugün Londraya gidiyor [Bas tarafı 1 incide] kütlesi tarafından karşılanmışlardır-Başbakanı karşılamak üzere Haydarpaşaya geçmek isteyen vatandaşları taşımağa normal vapur seferleri kâfi gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • yemiş g ıo Kral ayakta duran Cezuli'ye de elinin tersi ile şöyle bir işaret ettikten sonra:Çekil!Görmüyor musun?Meşgulüm ve Kraliçe İle konuşuyorum.Delikanlı kıpkırmızı olmug selam verereü çekilmişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Yedek subaylar [Baş tarafı 1 incide] subayların hizmet müddetlerinin 1 seae daha uzatılmasına karar alındığına dair haberler çıkmıştır.Bu mevzu etrafında bugün kendisine müracaat ettiğimiz Milli Savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • D.P.Beyazıt ocağını siyasî toplantısı Demokrat Parti Şehzadebagı Bejvzıt Ocağının,C.H.P.Genel faskanı İsmet İnönünün son seyahati esnasında vukua gelen hâdiseler etrafında görüşülmeik üzere tertip ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Refik Koraltan'ın Kırıkkale'deki nutku i n "Türk vatanı iç ve dış bakımlardan artık emniyet ve huzur içindedir,I Kırıkkale Belediyesi balkonundan halka hitap eden Büyük Millet MecBsi Başkanı» Türkiye-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Skorjeni yine sahnede [Baş tarafı 1 incide] Almanların sihirbaz maliyecisi Scacht'ın kızı ile evlenerek Mad çitte yaşamakta bulunan:«Skor jeni nin yeni yeni maceradîtr:peşinde olduğu belirtilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Halk Partisinin beyannamesi [Başmakaleden devam] 1 yalnız tahriklere,fesat ve tezvirlere,yalnız hükümeti kötülemeğe inhisar etmiş ve bu suretle de her türlü siyasî cid-diyetini kaybederek vatanperverl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1952
  • Cinayet mi kaza mı [Bag tarafı 1 incide] ta boylu ve 20 25 yaşlarında birisine ait olduğu görülmüştür.Cesedin üzerinde lâcivert pantalon,hâki gömlek,Kahve rengi mokasen ayakkabılar ve kısa soket çorap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • İÎCÜ Me isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian ^anneye Koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından:1—Ordu iline bağlı Perşembe kasabasına hidro-elek* trik tesisat» yüksek ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacak,tır-2—Tesisin işler halde keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • Radyo SUılüUl 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Andre Konstalanetz orkestrasından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı Doğu Bölgesi Yapı işleri Müdürlüğünden 1 1/10/952 tarihinde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuş olan Kulp ilçesi ilkokul noksanlarının ikmal inşaatına talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • Antaİya Aksu Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:2292410 lira keşif bedelli içme suyu tesisatının 30-9-952 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan eksiltmesine talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • «Memiş ile İbiş Anaforcular Kralı filminden bir sahne Yeni bir Türk filmi Memiş ile ibiş Anaforcular Kralı Rejisör Çetin Karamanbeyle operatör Turgut Ören'in müştereken kurdukları Aslan Film.Memiş ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • M.S.B.Deniz Kuvvetieri Komutanlığından 1 MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı-için aşağıda kalınlıkları yazılı yüksek kalite çelik gemi inşa saçı satın alınacaktır-2 istenilen kalınlıklar 5 m/m-6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • Madenî eşya yaptırılacaktır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:1 Bakanlığımızca yeniden açılacak verem hastahanelerihemşire okulları ve doğumevleri ihtiyacı için 68 kalem madenî eşya kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada MCsul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • İstanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından:1—10-10-1952 cuma günü saat 16 da ihale kılınacağı ilân olunan 30)ton motorin-mazotun eksiltmesine istekli zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 üncü ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Siirt Devlet Hasta hanesinin 399260-82)lira keşif bedelli ikinci kısım ikmali inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde fiat esası üzerinden ve kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve nnkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla ayrı ayn hizalarında yazılı gün ve saatlerde Erzurum As.Sa-Al-Koda satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından:Tesisin işler Geçici halde keşif Kasaba adı İli Bedeli Teminatı Nev'i Marmaris Muğla)138527,62 8176-38 Dizel grubu ve şehir şebekesi Yatağan Muğla)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından:1—Galatasaray Lisesi Ortaköy Şube binası fiatı onarımı keşif bedeli 7998 lira 28 kuruştur)Eksiltme 30 Ekim 1952 perşembe günü saat 15 de Beyoğ» l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.10.1952
  • iTOlMHiI^^î^^5 OH!NE ZARİF DİKİŞ MAKİNASI NİHAYET ARADIĞIMI BULABİLDİM I hassas ve her hususta emniyetli minerva el ve ayaku dikiş ve nakış makinaları.Her yuvanin en lüzumlu bir ihtiyacıdır.'TUrStiy.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8