Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • MAKALE Arap ve Türk efsânelerine göre eski İstanbul seferleri İsmail Hami DANİŞMEND 8 Eınevüerle Osmanh-Türkrinin eski istanbul seferri yalnız Araplarla Türkr arasında değil,Bizanslı r arasında da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • O L I 8 T E i ay evvel limanımızda debulunan bir Hollanda gemisinden çay ve kahve kaçıran Abdülkerim adındaki şahsın duruşmasına dün 9 uncu Asliye Ceza Mahkemisnde devam edilmiştirif Lâlelide Şair Fit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • 10 Ru.Ekim 27 1952 Eylül Cuma 1368 fUCÎT VASATİ EZANI ı HM&rrı i.Tu'Mrf 1-a.r».wmE-f-rrir» teg 6.05 12.27 e 12.01 6.23 idi 15.11 9.33 tam 17.37 12.00 Mi 19.09 1.30 ak 4.28 10.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • Bir müddet evvel seyahatte bulunuyordum-Trenle geçtiğimiz yerlerde bir şey dikkatimi çekti:İstasyonların etrafındaki dört beş hanelik^ mahalleciklerde bile her evden bir radyo sesi işitiliyor,en mütev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • r-n."«Fi """Mnınnı Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Enkoudes ve esham Açılış 'îapanış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • c£Zf eti Muhammetten sonra I alifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU İE2BEEEggBB2SHBîa Hazreti Ömer hiçte haşin 58 Hamdedelim,Müslümanlar Kadisiyyede muzaffer oldu.Nasıl Suriye zaferleri devam ediyor ve Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • Hayırlı çıraklar o-Ustalarının dükkânını duvarı delmek snretiie soyan iki genç çırak yakalandı Ramide dün acayip bir hırsızlık hâdisesi olmuştur.Topçular caddesinde 72 numa-ı ralı dükkânda hurda eşya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • S 1 Y A S t TOPLANTI İT C.H.P.Unkapanı Semt Ocağı yarın saat 14.30 da Aksaray Atatürk Bulvarı gazinosunda bir siyasi toplantı tertip etmiştir.K O X G R E İT D.P.Şehitmuhtar Ocağının yıllık kongresi 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • rBMHaSaygn Doktorlara TABLET CARDİAZOL D CODİD İle PARACODİN SİRUP PARACODÎN TABLET Eczanelere kâfi miktarda tevzi edildiğini saygı ile bildiririzam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • Bakırköyifn yeni yolu dün törenle açıldı Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay dün beraberinde Şehir Meclisi üyeleri,Bakırköy kaymakamı,Bayındırlık Müdürü ve Jandarma Komutanı olduğu halde Bakırköydeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • Viiâyetin aldığs karar birçok meyhaneciyi telâşa düşürdü kat yapmağa karar vermiştir.Vali,gazinocuların kararın şimdilik kaldırılması hakkındaki isteğini de kabul etmiştir.Şehrimizde cinayet,yaralama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • HALKIN SESİ Yerinde bir teklif 2 nci Karataş 305 sokak 43/4 te Ahmet Tatlı* dil yazıyor:«Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı olan «Kızılhisar ve Istanbulda Kızıltoprak» köyleri olduğu malûmumuzdur.Kızıl k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • Armatörler toplantısı o-Dün sona eren konferansta Navlunların itfdiriimcsi mevzuunda bazı kararlara varıldı Pariste üç günden beri devam eden Yakın Şarktan Şimal mem leketlerine sefer yapan Armatörler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • Yeni ekmeklerin imaline yarın sakan baş lanıyor Toprak Mahsulleri Ofisi ve Belediye İktisat Müdürlüğünün yeni ekmek çeşnisi mevzuu üzerinde yapmakta olduğu çalışmalar sona ermiş bulunmaktadır.Yeni çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • KİSA HABERLER Millî Eğitim Bakanlığı taıdan görülen lüzum üzerine kapı ortaokulunun ismi cGe aşa ortaokulu* olarak derilmiştir.Türk Kadınlar Birliği tsul merkezi gençlik kolu dün alâde bir toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • Yeni İran Baş Konsolosu dün geldi Hükümeti tarafından geri çağrılan Iranın İstanbul Başkonsolosunun yerine tâyin olan M.Bahaolori dün saat 9 da Ankaradan şehrimize gelmiştir.Azerbaycan lideri Serdan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • Hazır elbise ithaline başlandı Hazır elbise ithaline izin verilmiş olduğundan ilk partide 100-150 balye hazır elbise memleketimize gelmiş bulunmaktadır.Elbiselerin caketleri 20 liraya satılmaktadır.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1952
  • Beynelmilel izcilik teşkilâtı başkanı dün okulları gezdi Birkaç günden beri şehrimizde bulunan Beynelmilel İzcilik Teşkilâtı Başkanı Mr.Vilson dün sabah,Erenköy Kız Lisesi,Yel değirmeni Ortaokulu,Çaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • İçUncü Dünya Harbi ve Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Umumî Kâtibi Trygvo Lie asambleye verdiği yıllık raporda «Birleşmiş Milletlerin üçüncü dünya harbini önlemeğe muvaffak olabileceğine bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • Arkadaşını bıçakladı Fatih,Sarıgüzelde Sabuncular haddesi 2 numaradaki kömür leposunda çalışan hamal Hüse-•inle akrabası Ali ailevî bir meeleden dolayı kavga etmişler 'e Ali bıçakla Hüseyini başınlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • 58 Güldük-Şimdi onlar dimdik duruyor lardı-Kucaklaşılsa ne olurdu sanki?Fakat onlar,işte,el sıkışmadan bile ayrılmanın mümkün olduğunu iddia etmek istiyorlardı-Ukalâlar,dedim-İkisi de kaşlarını kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • JWMi M SANAT HAREKETLERİ Aşk temi Tarık BUĞRA Dün,oldukça eğlenceli bulduğum bir anlayıştan bahsetmiştim.Hisar dergisi soruyor,Haldun Taner de cevap veriyordu.Şimdi o cevabın üzerinde kısım kısım dura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • Bir eroin tüccarı yakayı ele verdi Dün Galatada Kemeraltında esrara satmakta olan Mehmet adında bir zehir kaçakçısı yaka lanmıştır.Üzerinde 20 şer gram lık 80 paket eroin bulunan G8releli Mehmet Adliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • Taşralı talebenin barındırılması Gazetelerde okuyoruz.Yüksek tahsil yapmak üzere şehrimize gelen taşralı talebelerin ekserisi yurtlarda yer bulamadıkları için şaşırmış kalmışlardır.Otellere de yerleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • ¦ACELE ED8NİZ—Bugün son gün i Türkiye Kredi Bankası A.0.İSTANBUL Büyükpostahane karşısında BEYOĞLU İstiklâl Caddesi No-339 IZMIR Büyük Kardiçalı Han ADANA özler Caddesi 10 Ekim Cuma Akşamına kadar 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • BUGÜN m Gazetesinin Büyük ikramiyesi FORD 52'yi DÜNYADA HİÇIİR CAZSfl OKUYUCULARINA HIDİVİ ETMEMIJTUI ¦v »mi EKSPRES A LİNİZ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • Amerikanın Ankara B.Elçisi Prag'a tayin edildi Vaşington,9 AP)Cumhurbaşkanı Truman bugün B.Amerikanın meslekten yetişme en kıdemli diplomatlarından George Wadsworth'u Prag Büyükelçiliğine tayin etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • Madalya kazanan hemşireler Seher Şimşek ve Münevver Sakin'in liyakat madalyaları 15 ekimde Ankara'da kendilerine verilecek Ankara,9 T-HA-ilk savaş birliğimizle birlikte Kore'ye giderek cephede ve Toky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • Otomobil kazası rekortmeni Hindistan Yeni Dedhi,9 Nafen)Hin distanda her 12 dakikada bir otomobil kazası vuku bulmaktadır.Bu kazalar neticesinde vasati olarak 12kişi ölmekte ve 61 kişide yaralanmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • Garip bir esrar kaçakçılığı tarzı Karaşi,9 A.A.Polis bu sabah Peşaverden Lahura tren ile seyahat eden bir kadını tevkif etmiştir.Bu kadın,yanında taşıdığı küçük bir çocuk cesedinin midesine esrar yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • İnsan boğazı yapan doktor Londra,9 Nafen)Bir İngiliz cerrahının göstermiş olduğu ihtimam sayesinde)25 yaşında olan Bomehici Ilario ismindeki genç İtalyan 20 seneden beri mahrum bulunduğu yemek yiyemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarına başlandı Vilâyet Protokol Müdürlüğü 29 ekim Cumhuriyet Bayramının geçen senelerden daha parlak bir şekilde kutlanmasını temin için şimdiden hazırlıklara başlamış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • İKTİBAS Yirminci asrın ortasında sürülen taş devri hayatı On binlerce yıl evveline ait itiyatları halâ devam ettiren bu Avustralya vahşîleri yazın geceleri avlanır gündüz Seride güneşin hararetinden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1952
  • Fransa,Tunus kimse karışmasın Acheson da,Tunus ve Fas meselelerinin B.Milletlere üye diğer devletler arasında görüşülmekte olduğunu açıkladı Paris,9 A.A.ResmJ Fransız kaynaklarından öğrenildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.10.1952
  • S;Londra sosyetesine mensup bütü n delikanlılar şimdi bir tek gaye nin peşindedirler:Singing Garden'de varyete numaraları yapa n İskoçyalı dansöz Lorette Lipm an'ı elde etmek.Fakat,bu henüz 18 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Manastırda filizlenen bir aşkın enteresan hikâyesi x Papa VJI.Jan büyük paskalyada vaaz etmek üzere kiBiseye girerken,doğum sancıları tuttu va muvazenesini kaybaderek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.10.1952
  • I â Şu pozisyonda hücum eden taraf oyuncuları ellerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.10.1952
  • Futbol maçlarının dört faktöründen biri ve en ehemmiyetlisi olan hakem mevzuunun halledilebilmesi için,İstanbul bölgesi hakem komitesi,geçen haftadan beri faaliyete geçmiş olan bir «Hakem kursu» açmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.10.1952
  • ¦N Merkez danışma kurulunun son kararına karşı Kulüpler vetomu çekecekler Geçen ay içinde Ankarada top lanan Merkez Danışma Kurulunun profesyonellik talimatnamesinin 31 inci maddesine ilâve ettiği par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.10.1952
  • Stokholmde isveçlilere karşı.çıkan.millî takımımız halk ile.oyuncu arasında hiç bir mani bulunmıyan bu sahada maç yapmışisveçliler oyunu 31 kazandıkları halde müsabakadan sonra kimse oyun terine çıkma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.10.1952
  • adları islâh etmek zamanı an gelmiş ve geçmiştir bile Beden Terbiyesi G en el Müdür'üğünün ve Bölge Başkanı Valinin işe müdahale etmesi lâzımdır YAZAN:Su hi GARAN BLJti İLLİYET sütunlarında bundan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.10.1952
  • İöfenciiyarın işi had bir safhaua Diğer taraftan transfer hükümleri dahilinde aktarma yapmayan lsfenuiyar Galatasaray kulübüne in ti-sap etse dahi,üç ay futbol oynayamaz* Vefa kulübünde mukaveleli fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.10.1952
  • M ar kez danışma Kurulu kınalardan müteşekkil Son zamanlarda aldığı bazı önemli kararlarla memleket spor efkârında ve gazetelerde isminden çokça bahsedilen Merkez Danışma Kurulunun kimlerden ve nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.10.1952
  • 952 kürek sezonuna umumî bir 1952 yılı kürek sezonu geçen ay yapılan «Türkiye kürek birin ciliği müsabakaları» ile kapanmış bulunuyor.Bu sebeple bu yılın faaliyetinin umumî manzarasını okuyuclarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.10.1952
  • içel il Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 Silifke ilçesinde 110208 yüz on bin iki yüz sekiz lira 89)kuruş keşif bedelli ilkokul binasının inşası işi 2490 sayılı kanun uyarınca 1/Ekim/1952 tarihinden it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sui Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1952
  • Ilazırlıyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 8 6 7 8 910 1112 Soldan Sağa:1 Karakter tahlillerinde Çok muvaffak bir kadın romancımız.2 Bir kadın adı;Sıkıştır;Yerine as.3 Sıfat takısı;Eski bir harb silâhı.4 Saha;Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından:1 Eksiltmeye konulan iş:Ankara doğum evi binasının cenup kısmındaki pencerelere ithal malî jalozı yaptırılması iğidir* Keşif tutarı:78 000—liradır* 2 Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1952
  • dim.âdeta sürükler gibi salona götürdüm,ateşin karşısında bir koltuğa oturttum ve bir bardak şarap ikram ettim-Bardağı boşaltırken:Tekrar affınızı rica edeceğim-Yolda yemek yiyecek vakit de bulamadım-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1952
  • Beşiktaş:Iî.TaşçıoğluiDminönU:İstanbul Bakırköy:Bakırköy Eyüp:Arif Beşer Fatih:Fatih Beyazit:Süreyya Beyğlu:Cemal Atasoy Taksim:Limoner Şişli:Şark Merkez Galata:Sağlık Kasımpaşa:Merkez Ilasköy:Bayrakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1952
  • İl TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY iki arkadaş sorgu hâkimliğine gitmiştik 4 Guenot ertesi gün nüfus cüzdanını ve bazı evrakı eeri almak üzere Adliye sarayına doğru giderken eski bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1952
  • Ne yaptığını bilmeyen Bekfâş ağa Valide Sultanın ellerini avuçlarının içine aldı 127 Emre itaat ediveren Bektaş,Validenin maksadını anlamıştı.Derhal küçük perdelen kapadı.Yine Valide:Söyle bakalım Bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1952
  • M^&t e vvv /vs/vvv /bir gun daha Lr Akşam,evet yine akşam olmak üzere;yerin gökle birleşiminde koyu renk âlemi,alacak kızıllık,batan güneşin son ışınları bunlar.Romantik bir şairin ilham kaynağı,bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide!On beş dakika kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Başbakan Londraya gidiyor [Bas tarafı 1 incide] gazetesinden Mümtaz Faik Fenik,Ulus gazetesinden Ahmet Şükrü Esmer,Vatan gazetesinden Ahmet Emin Yalman,Cumhuriyet gazetesinden Nadir Nadi bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Yeşilay'ın korkunç iddiası [Baş tarafı 1 incide] mücadele ekipleri 3880 kilo eroin ele geçirmişlerdir.Bu miktar,bütün dünyada ilâç olarak kullanılan eroin miktarının dörtte biridir.Cemiyet bu rakamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Bir casusun muhakemesi Ankara,9 Milliyet)Rusya hesabına casusluk yapmaktan sanık Millî Savunma Bakanlığı eski sekreterlerinden Hayati Karaşahinin duruşmasına yarın Askerî-Siyasî Mahkemede başlanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Herşeyi Sovyetler icat etmiş Londra,9 Nafen)Bugün Sovyet komünist partisi kongresinde konuşan Mareşal Bulganin bütün tarihi değiştirmiş ve bilhassa son Cihan Harbine ait hâdiseleri gülünç bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Balıkesir hâdisesi [Baş tarafı 1 incide] kilde hareket etemsi korkaklığına hamledilmektedir.Diğejr taraftan hükümet te son hâdise etrafında tahkikatına devam etmektedir.İnönü İstanbüla GELDİ Ege bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Komünizm her yerde ezilmeli [Bas tarafı 1 incide] vUz tehlikesinin azaldığım ifade etmiştir.Ayrıca Dışişleri Bakam,İngilizler tarafından muvaffakiyetli bir şekilde tecrübesi yapılan atom bombasının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Zff I I m m J'um W Kore de gogus goguse muharebeler oluyor Beyazat dağı ve Otbaşı tepeleri f fişürdî Savakların gitgide ki Seul,9 THA)Kore batı merkez cephesinde,stratejik ehemmiyeti bulunan Beyazat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • inşas Sa sefahet Prensin,Kral Faruk hakkındaki ifşaati devam ettikçe,şayanı hayret birçok hususlarla karşılaşıyorduk.Life mecmuası reportörü Stephen Mc Neally'nin seviştiği kızı Kral tabanca ile neden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Kennan hâdisesi [Baş tarafı 1 incide] Amerikadaki Sovyet Büyükelçisi Mr.Zarubin'in geri gönderilmesini talep eden California Cumhuriyetçi Senatörü Knowland'in bu teklifini cevaplandıran Dışişleri Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Ben katilim iijm Abdülvehap deli mi [Baş tarafı l incide] makta olan Abdülvahap o gece,sabah saat 5 e kadar Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioğlu,Müdür Muavini Mehmet Ali Alper ve 2 noi Şube Müdürü Necdet U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Gayrimenkul satış ilânı İstanbul emniyet &andığmdan Meşhedi Ali Devlet Cavit:Hayatta iken A-1084 hesap Nolı borç senedi ile Sandığımız Kadıköy Şubesinden istikraz ettiği 1500)binbeşyüz liraya mukabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • İranda irtica [Baş tarafı 1 incide j rını ve sakal koyvernıelerini tek Uf etmiştir.Son günlerde Tahranın kalabalık pazar yerlerinde çarşafsız,başları açık veya Avrupa stilinde elbiselerle gezen kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Fransa ve Tunus [Başmakaleden devam] bir şeyin düşünülmesi bile Fransaya hakaret ve Afrika imparatorluklarının yıkılmasına da vesile teşkil edeceği kanaatindedirler-Bunları önlemek için de demokrasi â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Kral Faruk aleyhine dâvalar [Baş tarafı 1 incide] yenlerden 100 bin Mısır liralık tazminat istemiştir.Diğer taraftan eski Kral Lausanne'da bulunan karısı Nerimana bugün Capri'den-telefon etmiş ve 16 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1952
  • Iran tehditlerine devam ediyor [Baş tarafı 1 incide] iki devlet arasındaki siyasî münasebetler keaileoektir.Sözcü,îranm ilk tedbir olarak İngilterede bulunan elçisini geri çağıracağını ve Tahranda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Beşiktaş Taksim Ring otobüs seferleri I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 12 ekim 952 pazar gününden itibaren Beşiktaş Taksim otobüsleri Beşiktaşdan başlamak üzere ring yapacaklardır-Bı otobüslerin yansı Akare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • HANIMELİ 57.sayısı satışa çıkan Hanımeli)nin bu sayısında bilhassa dünya milletleri nasıl eğleniyor)kadın denen muamma)eski ve yeni aşk)gençlerin tehlikeli çağı)biçki,dikiş,mizah,fıkra ve hakikî hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından:İl-Bankamıza müsabaka ite lü zumu kadar müfettiş adayı alınacaktır.2—Müsabakaya girebilmek için:A)Türk olmak.B)Memurlar Yönetmeliğinin tesbit ettiği genel vasıfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Yeni Neşriyat «Türk Palları Rehbefi» çıktı Pul meraklılarının sabırsızlıkla bekledikleri «Türk Pulları Rehberi» Pul Katalogu)intişar etmiştir.200 sahife ve 600 den fazla pul ve sürşarj klişesiyle inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Kastamonu Valiliğinden:inebolu ve Tosya ilçeleri memleket hastahaneleri ile Cid Azdavay ve A abana ilçeleri dispanserlerinde lüzumlu ilâç v tıbbî malzeme açık eksiltme suretiyle alınacaktır-Muhamme kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânlara Kapalı zarfla 9 ton koyun eti ve 18 ton ayaktan canlı koyun eti 22-10-952 çarşanba günü saat 11 de Trabzon As.Sa.Al.Koda satın alınacaktır.Tahmin bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Radyo lıUnoul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • "II «IHI J ^Vff/Şm KETı m?İSVEÇ MAMULÂTI GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR'İTHALATÇISÎ:t GALATA^TAHIR HAN*TeLT.40430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Ne isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Bur i an Sahneye koyan:Muhgin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma,Pazar matine Saat tam 17 de Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Silvan Jandarma Okulu Sa.AL Ko.nundan:1 40 ton sığır eti 2490 sayılı kanunun 31-maddesi gereğince satın alınacaktır-2 Muhammen bedeli 48000 lira olup geçici teminatı 3600 liradır-3 Şartname Ankara-İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Bir adet kamyon ve bir adet kamyonet satın alınacaktır İzmir eshot umum müdürlüğünden.Bir adet 5 fabrika tonluk kamyon ve bir adet fabrika tonluk kamyonet teklif verme usuliyle satın alınacaktır-Tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • KATİP ARANIYOR Basın Teknisyenleri Sendikası,işlerin çokluğundan dolayı ücretli bir k&tip almağa karar vermiştir-Sendika işlerine ilgi gösterenler tercih edilecek ve 11 Ekim Cumartesi günü öğleden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.10.1952
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden Tekire!ağda kurulacak olan 25 adet çelik hangarlar insi ve montajı yaptırılacaktır.1 Geçici teminatı 6000 liradır.2 Gerekli proje,taahhütname suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8