Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Silvana Mangano soyuldu New-York.8 AP)Burada tertip edilen «italyanlar Filmleri Haftası» nda bulunmak üzere New-York'a gelmiş olan tanınmış İtalyan artisti Silvana Mangano'nun valizle-Devamı Sa.7 Sii.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Londrada müthiş bir tren kazası Uç tren biribirine ve 300 kişi Londra,8 T.H.A.Ingilterenin güney batısında bugün misli görülmemiş bir tren kar zası olmuş,3 yolcu treni birbirine girmiş ve 81 kişi öler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Kasım Gülekin garip demeci ı—G.H.P.Genel Sekreteri,Bayar'ın Atina seyahatinin tehir edilmesinden memnun görünüyor Ankara 8 Milliyet)Dün askeri mahkemede yargılanması sırasında iki oturum arası bir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Sarıyer cinayeti yeni safhada W\AAAA/SA/ir terzi Sevimin katili olduğunu iddia ediyor Kasımpaşa kar eko una teslim olan AbdUlvahap:"Sevimi ne şekilce ö dürcücümü hiç hatırlamıyorumrr dedi «Sarıyer cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • ki&'l Bugttn şehrimizde ve civaında hava açık olacak ve derişik yönlerden hafif rüzgârlı cçecek,hava sıcaklığını ınuhaaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Hayrebetyan galip geldi Dün gece Spor ve Sergi Sarayında kalabalık bir seyirci kütlesi önünde yapılan boks maçında Fransız Hayrebetyaa Alman boksörü Bastien'i sayı hesabiyle mağlûp etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir?Faruk,Amerikalı genç bir kızı da öldürmüştü Bu genç hastabakıcı aynı zamanda Life mecmuası muharririnin nişanlısı olduğu için mecmuanın Mısıra sokulması menedilmişti Nakleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Rüzgâr eken fırtına biçer Bnönü'nün izmir nutku meş'ûm neticelerini vermekte geç kalmadı-Nutkun söylenmesinden 48 saat sonra.Manisada.yine tnönünün başına topladığı kalabalık arasında gürültüler çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • zmir deki tahrikçimiz nutkunun yarattığı halk galeyanı üzerine S^/AAA^AAAAAMMAAAAAM^AA/Bursaya gitmeye mecbur oldu Dün Balıkesirde vukua gelen profesto nümayişleri esnasında yaralananlar oldu İnönü Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • w?'Hfc5BL?ü9HP^ '^^7if\Amerikada seçim faaliyeti her gün biraz daha artmaktadır-Bu arada bazı garip hadiseler de cereyan etmektedir-Bu hadiselerden biri de Kaliforniyanın Davis kasabasında geçmiştir-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Menderes pazartesi Londraya gi diyo r Başbakan ve Dışişleri Bakanı çarşamba günti Kraliçe tara fından kabul edilecekler Londra 8 A.A.Bugün resmen bildirildiğine göre,Kraliçe Elizabeth önümüzdeki çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Denizli Milletvekili Gl.Fikret Karabudak vefat etti Denizli,8 A.A.Denizli milletvekili emekli General Fikret Karabudak,bugün öğleden sonra,seçmenleiriyle Babadağ bucağında konuşurken kalb sek tesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde laferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dabi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Gül Ahmet benimle gaddarca güreşiyordu Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1952
  • Mütareke görüşmeleri gene kesildi Munsan Kore)8 AP)10 günden beri ilk defa olarak toplanan Müttefik ve Komünist mütareke heyetleri 63 dakika süren bir görüşme yaptıktan sonra ayrılmışlar ve bunu mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • jÜAKALE Arap ve Türk efsânelerine göre eski İstanbul seferleri İsmail Hami DANİŞMEHD Yıldı rım-Bâyczid'in istanbul'da bir cami,bir mahkeme ve bir de Türk mahallesi kurdurmakla neticelenen üçüncü muhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • KISA HABERLER it Vali Gökay dün sabah Teknik Üniversite salonlarında açılan Hamasi Resim Sergisini ziyaret etmiş ve eser sahiplerine teşekkür ederek bütün öğrencilerin bu sergiyi görmelerini temin içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • POLİSTE uf adında birisiyle kavgaya tutuşmuş ve bıçakla yaralamıştırif Tahtakalede Yemiş çarşısı civarında Çardak sokağında zahirecilik yapan Hidayet adında birisinin dükkânında çıkan yangın neticesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Dün intihar eden şahsın kim olduğu hâlâ anlaşılamadı Dün öğleden sonra Rıhtım Caddesinde bir intihar hâdisesi olmuştur.Meçhul bir şahıs ken dini denize atarak boğulmuştur.Cesedin kime ait olduğu henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Ey ulu çınar!Ben sana hürmetle ve takdirle ve seni yetiştiren o ezelî ve ebedî muazzam tabiat kanununun biz insanlar nazarında mümessili olan Allaha şükrederim-Sen olmasaydın halimiz nice olur,şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ömer haber getiren devecinin yanında koşuyordu 57 Peki dedi,biraz da bana malûmat ver,merakten kaç gün dür çatlıyorum.Harp nasıl o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • 41 YAPI ve KREDİ BAMKASf Şube ve ajanslarının kırk birincisi Parmakkapı Şubesi Bugün hizmete giriyor.Ekim 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Dükkân ve mağazaların öğle tatili Ticaret Odası ^Oda Maclisi bugün saat 15 de toplanacaktır.Toplantıda son,ithalâtı tahdit kararının neticeleri müzakere edilecektir.Diğer taraftan 16 ekimdeki Oda Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • İsfanbuEun imar plânı o-Şehrin beş senelik imar plânının yeni baştan tanzimine karar verildi Şehrimizin imar plânlarını revizyona tâbi tutmak ve plânlarda gereken tadilâtı yapmak maksadiyle teşkil edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Asma köprü kuru İması O-iki ya ka arasında kurulması düşünülen köprü için Bakanlıktan cevap geldi Şehrimizin Anadolu ve Rumeli yakalarını birleştirecek olan asma köprü mevzuundaki çalışmalar ilerlemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • istanbul'un 500 Uncli Fetih Yılını Kutlama Derneği Başkanı istifa etti öğrendiğimize göre îstanbulun 500 üncü Fetih Yılını Kutlama Derneği Başkanı tsmail Hami Danişmend dün bu vazifesinden ve dernek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Uzun Yusuf mahallesindeki yangında Yusuf yanarak öldü Geçen gün Şehremininin Uzunyusuf mahallesinde bir yangın olmuş ve Yusuf adında birisi muhtelif yerlerinden yanmıştı.Öğrendiğimize göre Yusuf bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Şehrin muhtelif yerlerinde numune yollar yapılacak Belediye şehrin muhtelif semt lerinda numune yollar inşasına karar vermiş ve bu huusta çalışmalara başlamıştır.ikalıların verdiği malûmata göre gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Cerrahpaşa hastanesi yangın tehlikesi atlattı Dün Cerrahpaşa verem pavyonunda bir yangın olmuştur.Hastahane müstahdemlerinden Hüseyin Sözlü bahçede!zift kaynatırken kazanın altından sıçrayan kıvılcıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • HALKIN SESİ 1 Kedi ve köpeklere dair Maçka,Camiarkası Necip Ekmekçi oğlu diyor ki:«6/10/952 tarihli gazetenizin «Resimli haberler» sütununun 5 numaralı resmini hayretle gördüm.Unutanlar olmuştur »üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Mahsufiün bolfiuğu yüzünden bir kısım buğdayın muhafazası için tedbir aiınd-Bju yıl memleketimizdeki malı eul durumunun memnuniyet verici olduğu bilinmektedir.Bu yüzden yurdumuzun muhtelif köşelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Cumhuriyet Bayramı için Denizcilik Bankasının bir tamimi Denizcilik Bankası Cumhuriyetin 29 uncu kurtuluş yıldönümüne rastlayan 29 ekim çarşam ba günü yabancı limanlarda ve sefer halinde bulunan gemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Hie.9 Ekim nu.19 26 Mtılı.1952 Eylül 137i 8 Perşembe 1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 6.05 Öğle 12.02 İkindi 15.13 Akşam 17.39 Yataı 19.11 İmsak 4.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • kong ur.n.P.Samatya bucağı Kaalv çeşme ocağınıu yıllık kongre.2f ekim cumartesi günü saat li te Demirhane caddesindeki Lonca kıraathanesinde toplanacaktırif D.P.Kadıköy ilçesi Osmanağa ocağının yıllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1952
  • Tanzim satışları için 20 bin çeki odunun ihalesi yapılacak Belediye önümüzdeki günlerde halka ucuz mahrukat satışlarına başlayacaktır.Bu münasebetle Daimi Komisyon dün Bursanın Karacabey ormanlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • B.B ft uçuncu bir harbi önleyemez Genel assambleye verdiği yılIk raporcfa Trigve Lie dlinyanın gidişi hakkında çok kötümser görünüyor Birleşmiş Milletler,8 A.A.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Tryg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Şoförler Federasyonu kuruluyor Ankara,8 T.H.A.Ankara Şoförler Cemiyeti,Türkiyedeki bütün şoförler cetniyetleri ile birleşerek «Türkiye Şoförler Federasyonu» kurmak üzeüre teşebbüse geçmiş ve bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Yunanistanda memur ve işçi Ücretlerine zam yapslcfı Atina 8 A.A.Hükümet,memur ve işçilerin ücretlerine yüzde 12.5 ile 20 arasında bir zam yapmayı kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Liyakat Ali Hanın eşi B.Milletlere Üye oldu Karaşi,8 A.A.Geçen yıl 16 ekimde öldürülen Pakistan başbakanının dul eşi Begüm Liyakat Ali Han,Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumlarına iştirak edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Çapa Enstitüsüne giriş imtihanları sona erdi Istanbul Çapa E&itim Enstitüsüne giriş imtihanları dün bitmiş ve neticeler ilân edilmiştir.Bu aene EgiUm Enstitüsünün edebiyat bölümünde 20,fen bölümünda 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Bir Amerikan uçağına ataş açıklı Berlin 8 A.A.Bu sabah Zerbest civarında Frankfurt Berlin hava koridorundan geçmekte olan bir Amerikan askerî uçağına Rus uçakları ihtar mahiyetinde ateş açmışlardır.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Kaçakçılık yapan bir gemici Samsun vapurundan Ahmet Mavi,İskenderiye'de kaçak silâh ve mermilerle yakalandı İskenderiye,8 T.H.A.B,uw Akdeniz seferini yapmakta ulan Denizcilik Bankasına ait Samsun vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Doğu Almanyanın kuruluş yıldönümü Berlin" 8 AP)Almanyanın Sovyet işgalindeki bölgesinde idareyi elde bulunduran komünist rejiminin Alman Demokratik Cumhuriyeti ismi ajtında kuruluşunun 3 üncü yıldönüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Yalnız 2 gün kaldı Türkiye Kredi Bankası A.0.İSTANBUL Büyükpostahane karşısında BEYOĞLU İstiklâl Caddesi No-339 İZMİR Büyük Kardiçah Han ADANA Özler Caddesi 10 Ekim Cuma Akşamına kadar 150 Lira Yatırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • ¦Sayın Doktorlara Öksürüğe karşı PARACODİN KNO 10 Tabletlik tüp 105 kuruş Eczanelere tevzi edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Pariste bîr iftira davası Hindi*.iuidcıı izinli gelen iki asker Pariste birçok dolaşıyor ve bin bir müşkülâtla keselerine uygun bir otel buluyorlar.Vakıa şehrin kenar mahallelerinde oturmak mecburiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • 57 Çok uzun asırlar geçmiş,biliyor musunuz,çok uzun asırlar-Yıpratıcı,kemirip aşındırıcı asırlar-Ve biz insanlar,peygamberleri eskitmişiz,haylaz hoyrat çocuklar gibi eskit misiz-Peygamberleri de,fikir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • İKTİBAS Stevenson ve onu Başkan adaylığına getiren tesadüf Stevenson,Trtıman'ı ziyaretinden dönüp de uçak alanına inince adını bütün gazetelerin baş köşelerinde gördü.Kendisini Truman'ın yerine aday s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Aşka Hisar dergisinin devan edip giden bir anket sayfam vardır.Bu sayfa şu geçtiğimiz eylül ayında Haldun Tanerle yapılan j bir konuşmaya ayrılmış» Ne,umumiyetle anketten,ne bu konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Hamasî realm sergisi umumî arzu üzerine 15 gün daha uzatıldı Taşkışladaki Teknik Universi te salonlarında,memleketimiz* de ilk defa açılan hamasi resim sergisi şimdiye kadar görülmemis bir rağbete maz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Yeni bir taksi kazası Dün şehrimizde yeni bir otomobil kazası daha olmuştur.Şevket Balcı idaresindeki 7796 plâkalı taksi Atatürk Bulvarından geçerken yandaki eldktrik direklerinden birine çarp mış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Şehir hatları kış tarifesinin tabikına başlandı Şehir Hatları kış tarifesinin tatbikma dünden itibaren başlanmıştır.Yeni tarifeyle iş saatlerine intibak ettirilen seferler kaldırılmamış ve ayrıca traf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Piyasada taksitli satışlar azaldı Bugüne kadar uzun vadeli tak aitle satış yapan müesseseler artık taksitle satışı kesmişlerdir.Buna sebep olarak eldeki stokların yavaş yavaş tükefnmesidtr.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1952
  • Siyasî İcmal Almanya Fransa geçimsizliği gene başlıyor Alman Sosyal Demokrat Partisi kongresi oldukça gürültülü olmuş* beklenmedik bir ok iddialar ortaya atılmıştır* Doğu ve Batı Almanyaların birleşti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.10.1952
  • iŞf$ag$ra^3 i Jeanne Williams,Amerikalı mayo terzilerinin en fazla aradıkları yegâne modeldir Filvaki Sî£?WTimamS'dln,Ç°k daha ^üzel vücutlu kızlar bulunmasına rafmen terSefşumı StaSE tedııler.«Jeanne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.10.1952
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Lükres Borjiya Tais,iğrenç bir fahişeden başka neydi * ?Bu güzel ahlâksız fahişenin mezar kitabesinde bugün şöyle bir yazı okunmaktadır:"Burada Papa Aleksandrın kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.10.1952
  • Fenerbahçe Stadına yeni ilâveler yapılacak F.Bahçe kulübü mek hususunda Fenerbahçe Kulübü Kadıköytieki stadlarını daha fazla genişletmek için faaliyete geçmiş bulunmaktadır.Stad,ilâve edilecek tesisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • Profesyonel lig şampiyonasında üçüncü hafta karşılaşmaları Bu hafta Beşiktaş-Kasımpaşa ile G.Saray-Beykozla,i.Spor-Adaletle,F.Bahçe Emniyet ile,Vefa Beyoğlusporla oynuyor Profesyonel ve amatör küme li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • Napoli boks karması geliyor Napoli boks karması 9 kasımda Ankarada bir karşılaşma yapacaktır.İtalyan boksörleri müteakiben şehrimize gelerek 15(ve 16 kasımda burada iki karşı-laşma daha yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • Bölge ceza heyeti seçimi Müddetini doldurmuş olan Bölge Ceza Heyeti 10 ekim cuma günü saat 17-30 da Bölge binasında seçilecektir.İki senedir vazife gören heyet,şimdiye kadar işlerin süratle intacına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • Mc Pherson,Racing'in tngiliz santrforu Arseualli eski futbolcu Pherson'un idarecileri çok ümitli bulUaUyorlar Racing liglerdeki vaziyetini kurtarmak ve takımını kuvvetlendirmek hususunda yeni trans fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • Üçüncü küme maçları başlıyor Amatör üçüncü küme maçlarına başlanmak üzere hazırlıklar ilerlemiş bulunmakta ve fikstür çekilmesi için üçüncü küme kulüplerinin salahiyetli temsilcileri 13 ekim pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • m.1952-53 mevsimine pek fena bir gekilde başlayan Galatasaray profesyonel takımı Yenişehir Gençlik Kulübü 1927 de kurulan,fakat 1946 da federe olan kulüp uzun bir maziye sahiptir Fenerbahçenin kıymetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • Cumhuriyet kupası maçları İstanbul profesyonel)izmir ve Ankara karmaları arasında yapılacak maçlara 31 ekimde başlanıyor Cumhuriyet kupası maçlarına 31 ekimde başlanacaktır.Cumhuriyet kupasına Ankara,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • Bu hafta yapılacak futbol karşılaşmaları 11 Ekini 952 Cumartesi MITHATPAŞA STADIMDA Saat 1500 BJK-Kasımpaşa P)Z-Kuyumlu C Ergün 12 Ekim 952 Pazar MITHATPAŞA STADINDA 15 00 Galatasaray Beykoz P)R-Ataka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • İkinci Marciano Walcotr karşılaşması Joe Walcott'daa dünya şampi yonluğu unvanım alan Marciano'nun,gedecek yılın birinci ayında,Nevyorkta rakibi ile yeniden karşılaşacağı bildirilmiştir.Organizatörler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.10.1952
  • Futbol Federasyonu Başkanlığına getirilen Kimdir bu Orhan Mehmet.Arkan'ın istifasından sonra münhal bulunan Futbol Federasyonu Başkanlığına,aynı heyetin umumî kâtipliğini yapmakta olan Orhan Şeref Apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.10.1952
  • RÖPORTAJ Seyrettiğimiz film sahipleri neler anlatıyor Hocanın fıkrası Yapışkan müşteri Filmcinin derdi Haik ne diyor Kara liste Ha!k filmler Sçin ne düşünüyor Bir artistin s-kırıtışı Türkiyeye film se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1952
  • ^jnLDIZLABDA KAN VAR ILHIZLARDA KA 9 Her halde yarın jüri mektülün bir kaza neticesi öldüğüne karar verecektir.Adalet bakımından mesele de kapanacaktır.Peki bizim cephemizden ne olacak?Bekliyeceğiz.Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1952
  • 1 2 1 2 1 I 3 4 H 5 6 7 8 hazıriıyan:Sadi BOBAK 2 4 ğ 6 78 9 10 h 2 Soldan Sağa:1 Sıfat takısı;Çift;Tersi bir edat 2 Çift İngiliz atı" tiki kelime)Bir harfin okunuşu 3 eki;Bir cins parlatıcı madde;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1952
  • $mm mı otunun Sultan İbrahim dilber denecek kadar güzel iki kadının kolları arasına girdi 127 f Hele hoca korkmakla beraber kızmıştı da:Bu nice marifettir.Allanın işine nasıl karışırsınız?Diye bağırdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1952
  • TAR HTEKI KORKUNÇ fc Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Bîr benzerliğin başa getirdiği felâket Bu takdirde cinayet yerinde bulunan kaput.Bayan 01goff'un araba hareket ederken gördüğü yolcunun kaputu olmalıydı-Cinay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1952
  • F ay dalı Nöbetçi eczaneler Beşiktaş:Recep Taşçı Eminönü:Ankara Bakırköy:Merkez Eyüp:Eyüpsultaıı Fatih:Üniversite Beyazıt:Beyazıt Merkez Beyoğlu:Kiııyoli Taksim:Kemal RebuJ Şişli:Nişantaşı Galata:Tuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Dünya minderlerinde îürk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mü-»abakada bir kere dahi sırtı yere gelmiycn büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] benim hesabıma kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Sarıyer [Baş tarafı 1 incide] bul zabıtası elindeki mevcut bütün imkanlarla çalışmış olmasına ragmen vak'ayı tamamen aydınlatamamakta ve caniyi kat'iyetle teşhis edememekte idi.Dün hâdise çok enteresa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Denizli milletvekili [Baş tarafı 1 incide] Merhumun vasiyeti Özerine cenazesi yarın doğum yeri olan Çal kazasına getirilecek ve defin merasimi buraaa yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Londrada tren kazası [Bas tarafı 1 inekle î trenlerden birine ait vagonların bir kısmı o sırada istasyonda bulunan bir banliyö trenine bin dirmiş ve parçalanan vagonların enkazı 20 metre yüksekliğe ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Sî Mütareke i görüşmeleri [Baş tarafı 1 incide] lerine müddetsiz olarak nihayet verildiğini açıklamıştır.ACHESON'IN BEYANATI Vaşington 8 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson,bugünkü bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Silvana Mangono [Baş tarafı 1 incide] rinden otelde 14-000 dolar kıymetinde bir pırlanta ile yakut yüzüğün çalınmış olduğu dün gece polis makamları tarafından açıklanmıştır-Silvana Mangano ellerini yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Faruk Amerikalı genç;bir kızı da öldürmüştü Ertesi gün uyandığım vakit öğlene yaklaşıyordu.Homen giyinip aşağıya indim.Prenses ile ev sahibesi denize gitmişlerdi.Prensi kütüphanede gazeteleri okurken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Kasım Gülek'in garip demeci [Bag taralı 1 incide] smdan memnun olduğunuz anlaşılmıyor mu?diye bir sual tevcih edilmiş ve Halk Partisi Genel Sekreteri bu suali de sadece gülmekle cevaplandırmıştır.KASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • ZAYİ istanbul Merkez Bankasından almış olduğumuz 14-5-1952 tarih,2585 No.Kçs 82.000.ve 14-5-1952 tarih,2615 No.Kça 111.50.lüle tahsislerini zayi ettik.Yenilerini alacağımızdan eskilerinin hUkmO yoktur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • inönü Balıkesire uğramadan Borsaya gitti [Baş tarafı 1 incide] turmayacaklar-Sakın bir hâdise çıkarmayın-Sarıcanın bu sözleri DP-liler tarafından protesto edildi ve derhal kürsüden inmek mec buriyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Menderes Londraya gidiyor [Baş tarafı 1 incide] Türkiye Başbakanı ile Dışişleri Bakanı salı sabahı Churchill'i,ondan sonra da Anthony Eden'i ziyaret edeceklerdir.Başbakan Churchill ile Dışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Kalay f«atları yine yükselmeğe baş'acfı Kalay stoklarımızın son günlerde azaldığı bildirilmektedir.Gümrüklerde bulunan bütün kalaylar çekilmiş,fakat piyasaya arz edilmemiştir.Geçen hafta 11 liradan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Karadan izde fırtına devam ediyor Karadenizde devam etmekte olan fırtınanın artması yüzünden Aksu vapuru Sinop limanına sığınmak mecburiyetinde kal mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Röportaj:Seyrettiğimiz filmler Bas tarafı 6 ncı sayfada)meyiniz.Ona istediği miktarı verecek kadar kasamda para var.Fakat vermek işime gelmez.Neden?Çünkü bu parayı tediye ettik mi,ondan sonra aylarca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Millî Eğitim Bakanlığı Üçüncü gurp kütüphaneler şefliğinden Htisrevpaşa Muratmolla ve Nuruosmaniye kütüphanelerinin onarım işine 8/10/952 tarihinde istekli çıkmadığından on gün uzatılmasına ve 8/10/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1952
  • Rüzgâr eken fırtına biçer [Başmakaleden devam!hangi bir siyasî partinin veya onun liderinin kanunî hakkı olabilir mi?Normal süresini doldurmasına daha iki yıl olan meşru bir iktidar nizamını devirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Radyo Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.1330 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans müziği Pl.18.20 Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Kambiyo ve esham Aapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Kskoudea Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • mmujct Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa »ant.2,50 T.L.İlanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • «Türk Pulları Rehberi» çıktı Pul meraklılarının sabırsızlıkla bekledikleri «Türk Pulları Rehberi» Pul Katalogu)intişar etmiştir.200 sahife ve 600 den fazla pul ve sürşarj klişesiyle intişar eden rejhb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • J ram kısmı Saat 21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi Haldun Derin Telefon:42157 Komedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:'Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz tnal Telefon:4040!Pazar yünleri 15.30 ûa matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • ÜCÜKNe isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölttm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma.Pazar matine Saat tam 17 de Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 35 ton rafina pamuk yağı kapalı zarfla 24-10-952 günıi saat 11 de İskenderun As.Sa.Al.Ko,da satın alınacaktır.Tutarı 52500 lira,geçici teminatı 3870
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:Cinsi Mikdar Muhammet İlk teminat İhalenin yapılacağı Kilo bedeli tarih gün saat L K.L-K.Sızdınlmiş sadeyağ 4000 24800 00 1860 00 20/X/952 pazartesi 15 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • İçme su tesisleri yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır-Borular müteahhit tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Sahip ve Bagmuharrlrl:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür FARUK DEMtRTAŞ Basüdığı yer NURÎ AKÇA ve AU NAa KABACAN GasBtecillk Kolektif Ortaklığı Matbaa».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Kongreye davet istanbul umum berberler derneğinden 30/9/1952 günü yapılması lâzım gelen yıllık kongremizin ekseriyet olmadığından 12/10/952 pazar günıi saat 10 da ya ;pılmasına karar verilmiştir.Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Çöp imhası hakkında tashih ve tavzih ilânı Gazetemizin 2/10/952 tarihli nüshasında çıkan istanbul Belediyesinin çöp imha işinde müddet,ihale tarihinden itibaren 117 gün olacaktır-Keyfyet tashih ve tav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Genel Müdürlüğünden istanbul» izmir ve Trabzon limanlarımızda fiktif antrepo* culuk yapmak isteyenlerin 15/10/952 den itibaren uygulana* cak muamele şekli hakkında alâkalı işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • M.S.B.Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 MSB-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için aşağıda kalınlıkları yazılı yüksek kalite çelik gemi inşa saçı satın alınacaktır-2 İstenilen kalınlıklar 5 m/m.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Siirt Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Siirt Devlet Has ta hanesinin 399260-82)lira keşif be** delli ikinci kısım ikmali inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri' dahilinde fiat esası üzerinden ve kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • 100 ton patates nişastası alınacak teklif isteme ilânı Sümerbank afim ve satım müessesesinden Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için" 100 ton patates nişastası alınacaktır-Bu işe ait şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • ÖHf.NE ZARİF DİKİŞ MAKİN!AS I ARADIĞIMI BULABİLDİM HAS9AS-VE HER HUSUSTA EMnU YETLJ MİNERVA EL VE AYAKLI DİKİŞ VE NAKIŞ M AKİN AL ARI.HER YUVANIN EN LÜZUMLU BİR İHTİYACIDIR.TUrkly« Ithalatçıul MEHMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • İstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğü İlânları Semti Mahallesi.Sokağı Kasımpaşa.Camiikebir Börekçi Aralığı Beyoğlu Şişli Hanımefendi Şehremini Arpaemini Guraba Hastahanesi ittisalinde Galata Kemankeş Şarap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • T.C ZİRAAT BANKASI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları 30 Eylül çekilişinde ikramiye kazananlar İstanbul Göztepe'deki 4 odası,şömineli salonu bulunan iki katlı ve bahçeli EV Zonguldak'ta No-8G87 hesap s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Atelye tevsii inşaatı yaptırılacak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 Keşif bedeli 130V35 lira 46 kuruş olan Kırıkkaledeki bir atelyemizin tevsii inşaatı işi,teklif isteme suretil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • ill 19 Ekimde—«as Duesseldorf Sergisinde Meşhur BRABENDER,I Fabrikasının Klima dolaplarını,Plastoraflarını,Visgogralarmı.hususî termostadlannı ve seri rutubet cihazlarını görebilirsiniz-Sergi binasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • KATİP ARANIYOR Basın Teknisyenleri Sendikası,işlerin çokluğundan dolayı ücretli bir kâtip almağa karar vermiştir.Sendika işlerine ilgi gösterenler tercih edilecek ve 11 Ekim Cumartesi günü öğleden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1952
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden 1 Evsaf ve eb'adı fennî şartnamesinde yazılı 15786 kgçelik saç kapalı zarf uüuliyle satın alınacaktır-2 Saçların muhammen bedeli «3946500» lira olup.geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8